Документ z0751-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.04.2013, підстава - z0445-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
Н А К А З
N 192 від 20.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
27 жовтня 2000 р.
за N 751/4972
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 460/5 ( z0445-13 ) від 18.03.2013 }
Про затвердження нормативно-правових актів з питань
тримання і поведінки осіб, узятих під варту, і
засуджених у слідчих ізоляторах Державного
департаменту України з питань виконання покарань
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
департаменту України з питань виконання покарань
N 105 ( z0416-02 ) від 22.04.2002
N 37 ( z0237-06 ) від 20.02.2006
N 40 ( z0247-06 ) від 23.02.2006
N 16 ( z0147-07 ) від 05.02.2007
N 216 ( z0817-08 ) від 12.08.2008 }

Відповідно до Указів Президента України від 31 липня 1998
року N 827/98 ( 827/98 ) "Про Положення про Державний департамент
України з питань виконання покарань", від 12 березня 1999 року
N 248/99 ( 248/99 ) "Про виведення Державного департаменту України
з питань виконання покарань з підпорядкування Міністерству
внутрішніх справ України" та Закону України "Про попереднє
ув'язнення" ( 3352-12 ), з метою приведення відомчих нормативних
актів у відповідність до чинного законодавства України та
поліпшення правового становища взятих під варту осіб та засуджених
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити і ввести в дію Правила тримання осіб, узятих
під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах Державного
департаменту України з питань виконання покарань та Правила
поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту, і
засуджених ( z0752-00 ) (додаються).
2. Начальникам управлінь (відділів) Державного департаменту
України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим
та областях: 2.1. Організувати вивчення Правил з особовим складом слідчих
ізоляторів і тюрем, а також працівниками інших служб, які мають
стосунок до роботи слідчих ізоляторів, та забезпечити їх повне і
неухильне виконання. { Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного департаменту України з питань виконання
покарань N 37 ( z0237-06 ) від 20.02.2006 }
2.2. Ужити заходів щодо забезпечення слідчих ізоляторів
необхідними бланками, передбаченими Правилами. { Пункт 2.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
України з питань виконання покарань N 37 ( z0237-06 ) від
20.02.2006 }
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Департаменту генерал-лейтенанта внутрішньої
служби Пташинського О.Б.
4. Визнати такою, що не застосовується в органах і установах
кримінально-виконавчої системи, Інструкцію про порядок тримання
осіб, взятих під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах МВС
України, затверджену наказом МВС України від 10 березня 1994 року
N 013 "Про затвердження Інструкції про порядок тримання осіб,
взятих під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах МВС України та
Інструкції про організацію охорони і нагляду за особами, які
тримаються у слідчих ізоляторах і тюрмах МВС України".
Голова
генерал-полковник внутрішньої служби І.В.Штанько
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного департаменту
України з питань виконання
покарань
20 вересня 2000 року N 192
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2000 р.
за N 751/4972
ПРАВИЛА
тримання осіб, узятих під варту, і засуджених у
слідчих ізоляторах Державного департаменту України з
питань виконання покарань
1. Загальні положення
1.1. Завдання Правил тримання осіб, узятих під варту, і
засуджених
Ці Правила відповідно до Закону України "Про попереднє
ув'язнення" ( 3352-12 ) та Кримінально-виконавчого кодексу
України" ( 1129-15 ) регламентують і конкретизують окремі питання
порядку і умов тримання у слідчих ізоляторах осіб, узятих під
варту, і засуджених. { Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 37
( z0237-06 ) від 20.02.2006 }
1.2. Організація і ліквідація слідчих ізоляторів
1.2.1. Слідчі ізолятори організовуються і ліквідовуються
наказами Державного департаменту України з питань виконання
покарань (далі - Департамент). 1.2.2. Направлення осіб, узятих під варту, до слідчих
ізоляторів, що відкриваються заново, здійснюється у разі наявності
необхідних житлово-побутових умов, як правило, після прийняття в
експлуатацію усіх об'єктів спеціальною комісією, призначеною
Головою Департаменту. 1.2.3 Забороняється розміщення на території слідчих
ізоляторів відділень стаціонарних судово-психіатричних експертиз
органів охорони здоров'я, спецприймальників та ізоляторів
тимчасового тримання міськрайорганів внутрішніх справ.
1.3. Наповнення слідчих ізоляторів
1.3.1. Наповнення слідчих ізоляторів установлюється і
змінюється Департаментом. 1.3.2. Фактична чисельність узятих під варту і засуджених
осіб не може перевищувати наявну кількість індивідуальних спальних
місць згідно з установленими чинним законодавством санітарними
нормами.
1.4. Категорії осіб, які можуть триматися в слідчих
ізоляторах
У слідчих ізоляторах тримаються: 1.4.1. Особи, узяті під варту на підставі санкції прокурора
або ухвали чи постанови суду. 1.4.2. Особи, які відповідно до законодавства України взяті
під варту для їх подальшої екстрадиції. 1.4.3. Передані в Україну особи, які перебували під вартою на
території іншої держави, у зв'язку з прийняттям кримінального
переслідування від іноземної держави. 1.4.4. Тимчасово передані в Україну особи, які перебували під
вартою на території іншої держави, у зв'язку з провадженням
досудового (судового) слідства про злочини, учинені іншими
особами. 1.4.5. Особи, які у випадках, передбачених законодавством
України, перевозяться на території України транзитом для їх
подальшої передачі правоохоронним органам іншої держави. 1.4.6. Засуджені до позбавлення волі на певний строк: вироки щодо яких набрали законної сили - до направлення їх у
установи виконання покарань; залишені в установленому порядку в слідчому ізоляторі для
роботи з господарського обслуговування чи благоустрою; залишені в слідчому ізоляторі або переведені до нього з
установ виконання покарань у зв'язку з провадженням слідчих дій у
справах про злочини, учинені іншими особами, або у зв'язку з
розглядом справи в суді; переведені з установ виконання покарань у зв'язку з
притягненням до кримінальної відповідальності з іншої справи, якщо
щодо них обрано запобіжний захід - узяття під варту; особи, які у випадках, передбачених законодавством України,
приймаються чи передаються до іншої держави для подальшого
відбування покарання. { Підпункт 1.4.6 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 37
( z0237-06 ) від 20.02.2006 }
1.4.7. Засуджені до довічного позбавлення волі. 1.4.8. Засуджені до відбування покарання в дисциплінарному
батальйоні - до направлення їх у дисциплінарний батальйон. 1.4.9. Особи, яким відповідно до статей 94-96 Кримінального
кодексу України ( 2341-14 ) судом призначено примусові заходи
медичного характеру або примусове лікування у спеціальних
лікувальних закладах. { Підпункт 1.4.9 розділу 1 в редакції Наказу
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 37
( z0237-06 ) від 20.02.2006 }
1.5. Принципи діяльності адміністрації слідчих ізоляторів і
її обов'язки
1.5.1. Тримання осіб, узятих під варту, здійснюється за
принципами неухильного додержання Конституції України
( 254к/96-ВР ), Закону України "Про попереднє ув'язнення"
( 3352-12 ), вимог діючого законодавства України, Загальної
декларації прав людини ( 995_015 ), інших міжнародних правових
норм і стандартів поводження з ув'язненими, ратифікованих
Україною, і не може поєднуватися з навмисними діями, що завдають
фізичних чи моральних страждань або принижують людську гідність. 1.5.2. Діяльність адміністрації слідчого ізолятора
грунтується на суворому дотриманні законів. Працівникам
забороняється вступати в неслужбові стосунки з особами, узятими
під варту, та засудженими, а також користуватися їх послугами. 1.5.3. Працівники слідчих ізоляторів звертаються до осіб,
узятих під варту, і засуджених на "ви" і називають їх за прізвищем
("громадянин Іванов", "засуджений Петров"). 1.5.4. Щодо осіб, зазначених у п.1.4 цих Правил,
адміністрація слідчих ізоляторів забезпечує: охорону і режим тримання взятих під варту осіб і виконання
вироків, які набрали законної сили, ухвал та постанов суду; створення належних житлово-комунальних умов та
матеріально-побутового забезпечення, медичного обслуговування і
надання згідно з встановленими нормами харчування; виконання передбачених нормами Закону України "Про попереднє
ув'язнення" ( 3352-12 ) і Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) розпоряджень слідчих та
судових органів; виконання щодо засуджених вимог Кримінально-виконавчого
кодексу України ( 1129-15 ); можливість реалізації прав осіб, взятих під варту,
установлених Законом України "Про попереднє ув'язнення"
( 3352-12 ) та іншими нормативно-правовими актами. { Підпункт
1.5.4 розділу 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного
департаменту України з питань виконання покарань N 37 ( z0237-06 )
від 20.02.2006 } { Підпункт 1.5.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 37
( z0237-06 ) від 20.02.2006 }
1.5.5. Працівники слідчих ізоляторів у межах повноважень,
наданих Законом України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) та
іншими законодавчими актами, самостійно приймають рішення і несуть
за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну чи
кримінальну відповідальність, у тому числі за невиконання або
неналежне виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими
нормативно-правовими актами, порушення прав осіб, взятих під
варту. { Пункт 1.5 розділу 1 доповнено підпунктом 1.5.5 згідно з
Наказом Державного департаменту України з питань виконання
покарань N 37 ( z0237-06 ) від 20.02.2006 }
1.6. Інспектування слідчих ізоляторів
1.6.1. Правом інспектування слідчих ізоляторів користуються
Голова Департаменту, начальники управлінь (відділів) Департаменту

в Автономній Республіці Крим та областях, заступники
вищезазначених посадових осіб та працівники цих органів за їх
розпорядженнями. 1.6.2. Комплексне інспектування слідчих ізоляторів
здійснюється один раз на два роки. Через рік після проведення
комплексної інспекторської перевірки проводиться контрольна
перевірка стану усунення виявлених під час інспектування
недоліків. Організація і проведення вказаних заходів покладається
на начальників управлінь (відділів) Департаменту в Автономній
Республіці Крим та областях. Результати перевірок розглядаються на
оперативних нарадах, копії протоколів яких, а також довідок про
результати перевірок і планів заходів щодо усунення виявлених
недоліків для контролю надсилаються до Департаменту. { Підпункт
1.6.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту України з питань виконання покарань N 37 ( z0237-06 )
від 20.02.2006 } 1.6.3. У кожному слідчому ізоляторі ведеться книга, до якої
особи, які інспектують слідчий ізолятор, записують свої зауваження
та пропозиції (додаток 1). При складанні довідки за результатами
інспектування в книзі здійснюється відповідний запис про це.
1.7. Юридичний статус слідчих ізоляторів
Слідчі ізолятори користуються правами юридичних осіб і мають
печатки з зображенням Державного Герба України та найменуванням
цієї установи.
2. Підстави та порядок приймання у слідчі ізолятори
осіб, узятих під варту, і засуджених
2.1. Підстави приймання осіб у слідчі ізолятори
2.1.1. Підставою для приймання і тримання у слідчому
ізоляторі осіб, узятих під варту, і засуджених є: вмотивована постанова судді чи ухвала суду про обрання як
запобіжного заходу взяття під варту, винесене відповідно до
Кримінального ( 2341-14 ) і Кримінально-процесуального кодексів
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ); { Абзац другий підпункту
2.1.1 розділу 2 в редакції Наказу Державного департаменту України
з питань виконання покарань N 37 ( z0237-06 ) від 20.02.2006 } вирок суду, що не набрав законної сили, про засудження до
позбавлення волі або направлення в дисциплінарний батальйон; вирок суду, що набрав законної сили, про засудження до
позбавлення волі особи, яка не перебувала під вартою до набрання
вироком законної сили; постанова судді про скасування умовного засудження або
відстрочки виконання вироку; ухвала (постанова) суду про поміщення особи, яка тримається
під вартою, до психіатричної лікарні з посиленим або суворим
наглядом; розпорядження Департаменту у випадках, передбачених пунктами
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, абзацом 6 пункту 1.4.6 цих Правил. 2.1.2. Документи, які є підставою для приймання в слідчий
ізолятор, повинні бути завірені підписами посадових осіб і
скріплені гербовою печаткою відповідної установи. У тих випадках,
коли в слідчий ізолятор надходять витяги з вироків (ухвал,
постанов) суду про взяття під варту, у них повинні бути зазначені
повні установні дані осіб, щодо яких застосований цей запобіжний
захід. Витяги завіряються підписом посадової особи, скріплюються
гербовою печаткою і підлягають заміні не пізніше триденного строку
копією вироку (ухвали, постанови). 2.1.3. Засуджені, тимчасово залишені в слідчому ізоляторі
або переведені до нього з арештного дому, виправного центру,
дисциплінарного батальйону або колонії згідно із статтею 90
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ), тримаються в
ньому на підставах, зазначених у цьому Кодексі та в Законі України
"Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ). { Підпункт 2.1.3 розділу 2
в редакції Наказу Державного департаменту України з питань
виконання покарань N 37 ( z0237-06 ) від 20.02.2006 } 2.1.4. Транзитно-пересильні особи приймаються в слідчий
ізолятор і направляються до місця призначення на підставі довідок
за особовими справами і попутними списками, форми яких
визначаються Інструкцією про роботу відділів (відділень, груп,
частин) спеціального обліку слідчих ізоляторів та тюрем. 2.1.5. Жінки, які мають дітей віком до трьох років, можуть
бути прийняті в слідчий ізолятор з дітьми. Підставою для приймання
жінки з дитиною є свідоцтво про народження або інші документи, які
підтверджують належність дитини даній особі, а при відсутності
таких документів - розпорядження слідчого органу або суду, у
провадженні яких перебуває кримінальна справа. { Підпункт 2.1.5
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту України з питань виконання покарань N 37 ( z0237-06 )
від 20.02.2006 }
2.2. Терміни перебування в слідчому ізоляторі осіб, узятих
під варту, і засуджених
2.2.1. Особи, узяті під варту, не можуть триматися у слідчому
ізоляторі понад строки, установлені кримінально-процесуальним
законодавством для тримання під вартою при розслідуванні
кримінальних справ, а засуджені, вироки щодо яких набрали законної
сили, направляються до установ виконання покарань не пізніше
10-денного строку, установленого статтею 87
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ). { Підпункт
2.2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту України з питань виконання покарань N 37 ( z0237-06 )
від 20.02.2006 } 2.2.2. Начальник слідчого ізолятора зобов'язаний негайно
звільнити з-під варти обвинуваченого, щодо якого постанова судді
про продовження строку тримання під вартою на день закінчення
строку тримання під вартою, передбаченого частинами першою, другою
і шостою статті 156 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1002-05 ), не надійшла. При цьому він надсилає
повідомлення особі чи органу, у провадженні яких перебуває справа,
та відповідному прокурору, який здійснює нагляд за розслідуванням.
{ Підпункт 2.2.2 розділу 2 в редакції Наказу Державного
департаменту України з питань виконання покарань N 37 ( z0237-06 )
від 20.02.2006 } 2.2.3. Звільнення осіб з-під варти в разі скасування або
зміни цього запобіжного заходу провадить начальник слідчого
ізолятора на підставі постанови органу дізнання або слідчого, які
провадять досудове розслідування у справі, прокурора, судді,
вироку чи ухвали суду. { Підпункт 2.2.3 розділу 2 в редакції
Наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань
N 37 ( z0237-06 ) від 20.02.2006 } 2.2.4. Начальник слідчого ізолятора щомісяця письмово
доповідає начальнику управління (відділу) Департаменту в
Автономній Республіці Крим, області і прокурору про строки
тримання в слідчому ізоляторі осіб, щодо яких вони закінчилися і
не продовжені у встановленому законом порядку. 2.2.5. Особи, узяті під варту, щодо яких у місці тримання
затриманих строк перебування під вартою в період розслідування за
їхніми справами закінчився і в установленому законом порядку не
продовжений, у слідчі ізолятори не приймаються. 2.2.6. Особи, які взяті під варту на підставі рішення
компетентного органу іншої держави, не можуть триматись у слідчому
ізоляторі понад строки, установлені міжнародними угодами,
учасником яких є Україна.
2.3. Порядок приймання осіб у слідчі ізолятори
2.3.1. Приймання від конвою осіб, узятих під варту, і
засуджених здійснюється черговим помічником начальника слідчого
ізолятора (далі - черговий) або заступником чергового помічника
начальника слідчого ізолятора (далі - заступник чергового).
Ув'язнені, які приймаються, повинні бути одягнені відповідно до
сезону. При цьому зазначені працівники зобов'язані перевірити
наявність перелічених у п. 2.1 цих Правил підстав для тримання в
слідчому ізоляторі кожної доставленої особи, здійснюють її
опитування і відповіді звіряють з даними, зазначеними в особовій
справі. Прийняті від конвою особи на період оформлення на них
облікових документів розміщуються з додержанням вимог ізоляції на
строк не більше двох годин у кабінах збірного відділення, де є
місця для сидіння, а також освітлення та вентиляція. Хворі в кабіну не поміщуються, а розміщуються в камерах
збірного відділення з додержанням вимог ізоляції. При потребі їм
надається відповідна медична допомога. 2.3.2. Доставлені в слідчий ізолятор особи підлягають обшуку,
дактилоскопуються і фотографуються, а їхні речі - оглядаються. Їм забороняється мати при собі гроші, а також цінні речі,
предмети та папери. Вилучені в них гроші та цінності (за винятком
прихованих або одержаних шляхом обману) зараховуються на особові
рахунки, а цінні речі, предмети та папери в установленому порядку
здаються на зберігання, про що у трьох примірниках складається
акт. При цьому перший примірник видається особі, другий -
передається в бухгалтерію слідчого ізолятора, а третій - додається
до особової справи. Будь-які виправлення в таких актах не
дозволяються. { Абзац другий підпункту 2.3.2 розділу 2 в редакції
Наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань
N 37 ( z0237-06 ) від 20.02.2006 } У прийнятих в слідчий ізолятор осіб залишаються тільки ті
предмети, речі та продукти харчування, які їм дозволяється мати
при собі і зберігати в камерах, у кількості та асортименті,
установленому Правилами поведінки в слідчих ізоляторах осіб,
взятих під варту, і засуджених ( z0752-00 ), затверджених наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20
вересня 2000 року N 192. 2.3.3. Виявлені в осіб, узятих під варту, при доставленні в
слідчий ізолятор речі та предмети, заборонені для користування,
вилучаються для зберігання або знищуються за згодою ув'язненого.
Знищення предметів та зіпсованих продуктів харчування оформляється
відповідним актом. 2.3.4. Гроші, коштовності, цінні папери та інші речі й
предмети, вилучені в особи, узятої під варту, та оформлені
відповідно до пункту 2.3.2 цих Правил, можуть бути передані або
переслані нею родичам або іншим особам тільки з дозволу особи або
органу, у провадженні якого перебуває кримінальна справа. 2.3.5. Гроші та цінні речі, одержані шляхом обману під час
перебування в слідчому ізоляторі або джерело одержання яких
службовою перевіркою не встановлено, передаються в дохід держави
за мотивованою постановою начальника слідчого ізолятора,
санкціонованою прокурором (її копія додається до особової справи
ув'язненого
), крім випадків, коли на них у встановленому
кримінально-процесуальним законодавством порядку накладено арешт
або вони визнані речовими доказами в кримінальній справі.

{ Підпункт 2.3.6 виключено на підставі Наказу Державного
департаменту України з питань виконання покарань N 216
( z0817-08 ) від 12.08.2008 }

2.3.6. Порядок приймання до слідчого ізолятора ув'язнених
іноземних громадян установлено діючим законодавством і відомчими
нормативними актами.
3. Розміщення в слідчих ізоляторах осіб,
взятих під варту, та засуджених
3.1. Загальні вимоги до розміщення
3.1.1. Прийняті в слідчий ізолятор особи в день їх прибуття
проходять медичний огляд і санітарну обробку. Результати медичного
огляду заносяться до медичної карти. Після санітарної обробки
дорослі особи розміщуються черговим у камерах за узгодженням з
оперативним відділом, неповнолітні - з оперативним відділом та
відділом соціально-психологічної роботи, хворі - за вказівкою
медичної частини. 3.1.2. Особи, які не пройшли санітарної обробки й медичного
огляду, тимчасово розміщуються в камерах збірного відділення з
дотриманням вимог ізоляції, передбачених пунктом 3.1.3 цих Правил.
Медичний огляд, санобробка і розміщення цих осіб у камерах
режимного корпусу проводяться наступного дня. 3.1.3. Особи, узяті під варту, і засуджені розміщуються в
камерах відповідно до вимог ізоляції, установлених статтями 7 і 8
Закону України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ). Для цього
начальником слідчого ізолятора затверджується план покамерного
розміщення (додаток 2). 3.1.4. Особи, узяті під варту, і засуджені тримаються в
зачинених на замки маломісних та загальних камерах. У виняткових
випадках, передбачених статтею 8 Закону України "Про попереднє
ув'язнення" ( 3352-12 ), їх можуть тримати наодинці (додаток 3).
3.2. Особливості розміщення осіб, взятих під варту, і
засуджених
3.2.1. Особи, обвинувачені або підозрювані в одній і тій
самій справі за наявності письмового розпорядження особи або
органу, у провадженні яких перебуває справа, тримаються роздільно.
Ізольовано від інших тримаються засуджені до довічного позбавлення
волі; засуджені, яким покарання у виді смертної кари замінено
довічним позбавленням волі; засуджені, яким покарання у виді
смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням
волі на певний строк у порядку помилування або амністії; особи,
заарештовані або засуджені за особливо тяжкі злочини. { Підпункт
3.2.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту України з питань виконання покарань N 37 ( z0237-06 )
від 20.02.2006 } 3.2.2. Засуджені, які тримаються в слідчому ізоляторі у
зв'язку з притягненням їх як підозрюваних або обвинувачених за
іншими справами, тримаються разом з іншими підозрюваними й
обвинуваченими з дотриманням вимог ізоляції, викладених у пункті
3.1.3 цих Правил. Засуджені, які прибули в слідчий ізолятор як свідки,
тримаються разом з іншими засудженими відповідно до визначеного їм
рівня безпеки установи виконання покарань. { Абзац другий
підпункту 3.2.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 37
( z0237-06 ) від 20.02.2006 } 3.2.3. У стаціонарах медичних частин слідчих ізоляторів
особи, узяті під варту, і засуджені, які страждають на інфекційні
та психічні захворювання, розміщуються окремо від інших хворих. 3.2.4. Перелічені в пункті 3.1.3 цих Правил вимоги щодо
ізоляції повинні забезпечуватися при всіх переміщеннях осіб,
узятих під варту, і засуджених (пересування коридорами і
територією слідчого ізолятора, при проведенні прогулянок,
санітарної обробки, соціально-психологічної роботи, на об'єктах
праці). 3.2.5. У необхідних випадках для усунення можливості вивчення
особами, узятими під варту, системи охорони слідчого ізолятора та
посилення ізоляції за розпорядженням начальника слідчого ізолятора
на вікнах встановлюються додаткові технічні засоби виявлення.
{ Підпункт 3.2.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 37
( z0237-06 ) від 20.02.2006 } 3.2.6. Засуджені, які залишені для роботи з господарського
обслуговування чи благоустрою, розміщуються в окремих приміщеннях
на території режимної зони або в камерах ізольованих секцій
режимних корпусів.
3.3. Особливості розміщення неповнолітніх
3.3.1. Неповнолітні особи розміщуються в окремих корпусах,
секціях або поверхах з додержанням установлених чинним
законодавством норм площі в камері на одну особу та вимог
ізоляції, викладених у пункті 3.1.3 цих Правил, та з урахуванням
їх віку, фізичного розвитку і педагогічної занедбаності.
Перебування неповнолітніх в одиночних камерах, за винятком
поміщення до карцеру, не допускається. 3.3.2. З метою запобігання порушенням режиму в камерах, де
тримають неповнолітніх, допускається з санкції прокурора тримання
не більше двох дорослих, які вперше притягуються до кримінальної
відповідальності за вчинення злочинів, що не є тяжкими та особливо
тяжкими. { Підпункт 3.3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного департаменту України з питань виконання
покарань N 37 ( z0237-06 ) від 20.02.2006 }
4. Поведінка, права й обов'язки
осіб, узятих під варту, і засуджених
4.1. Загальні положення
4.1.1. Особи, які тримаються в слідчому ізоляторі,
зобов'язані дотримуватися Правил поведінки в слідчих ізоляторах
осіб, узятих під варту, і засуджених ( z0752-00 ), затверджених
наказом Державного департаменту України з питань виконання
покарань від 20 вересня 2000 року N 192. Ці Правила, виготовлені друкарським способом, вивішуються у
всіх камерах, виробничих майстернях та інших приміщеннях, де
перебувають ув'язнені і засуджені. 4.1.2. Адміністрація слідчого ізолятора зобов'язана
ознайомити всіх осіб, узятих під варту, і засуджених з вимогами
режиму тримання, їх правами і обов'язками. Крім того, начальником
слідчого ізолятора встановлюється і оголошується наказом
розпорядок дня. У ньому передбачається час для 8-годинного
безперервного сну, підйому, туалету, приймання їжі, праці,
профілактичних, матеріально-побутових заходів та підготовки до
сну. 4.1.3. Особи, узяті під варту, і засуджені можуть викликатися
для допиту в слідчому ізоляторі в межах з 9.00 до 20.00 години в
робочі дні. У виняткових випадках слідчі можуть проводити допити у
вихідні дні з 9.00 до 15.00 години.
4.2. Порядок придбання особами, узятими під варту, і
засудженими продуктів харчування і предметів першої
потреби
4.2.1. Для придбання особами, узятими під варту, і
засудженими продуктів харчування і предметів першої потреби в
слідчому ізоляторі створюється магазин. 4.2.2. Купувати в магазині продукти харчування і предмети
першої потреби дозволяється не менше двох разів на місяць, а
жінкам, які мають при собі дітей, і вагітним жінкам - не менше
чотирьох разів на місяць. 4.2.3. Особи, які підлягають поміщенню за ухвалами судів в
психіатричні лікарні з посиленим або суворим наглядом, можуть за
узгодженням з лікарем купувати продукти харчування і предмети
першої потреби не менше трьох разів на місяць. 4.2.4. Засуджені до позбавлення волі, які тимчасово залишені
в слідчому ізоляторі або переведені до них у зв'язку з провадженням слідчих дій в справах про злочини, учинені іншими
особами, користуються грішми для купівлі продуктів харчування та
предметів першої потреби за нормами, встановленими для засуджених
того виду виправної колонії, що визначений їм Департаментом
відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 )
та нормативно-правових актів Департаменту. { Підпункт 4.2.4
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту України з питань виконання покарань N 37 ( z0237-06 )
від 20.02.2006 } 4.2.5. Асортимент продуктів харчування і предметів першої
потреби, дозволених для продажу в магазині, визначається пунктом
4.3.2 цих Правил. 4.2.6. Виводити осіб, узятих під варту, і засуджених із камер
до магазину не дозволяється. Товари для них купує працівник
слідчого ізолятора. З цією метою бажаючим придбати продукти
харчування і предмети першої потреби видається бланк заяви
(додаток 4), який після заповнення здається представнику
адміністрації разом з квитанцією про наявність грошей на особовому
рахунку. Працівник магазину попередньо перевіряє у фінансовій
частині наявність грошей на особових рахунках осіб, які виявили
бажання купити продукти харчування і предмети першої потреби.
Куплений товар розноситься по камерах і вручається під розписку. Якщо в особи, для якої купувались товари, залишилися гроші на
особовому рахунку, то квитанція їй повертається з відповідною
відміткою, а при їх відсутності квитанція приєднується до заяви.
Після закінчення робочого дня працівник магазину складає авансовий
звіт і разом із заявами здає його до фінансового відділу для
списання грошей з особових рахунків.
4.3. Продукти харчування, предмети першої потреби, що
дозволені для продажу особам, узятим під варту, і
засудженим та для вручення їх у передачах і посилках
4.3.1. Будь-які продукти харчування (за винятком продуктів з
простроченим терміном реалізації, консервованих продуктів із
м'яса, риби, овочів, фруктів, виготовлених у домашніх умовах,
продуктів, що потребують додаткового приготування шляхом термічної
обробки, та ті, що необхідно зберігати при температурі 2-4 град. С
протягом 72 годин, а також спиртних напоїв та пива) та без
обмежень тютюнові вироби фабричного розфасування, сигарети та чай. Особи, взяті під варту, і засуджені можуть зберігати при собі
в камері чай - без обмежень, тютюнові вироби - не більше 30 пачок
цигарок або махорки (решта здається на склад для зберігання),
сірники - не більше 10 коробок. { Підпункт 4.3.1 розділу 4 в редакції Наказу Державного
департаменту України з питань виконання покарань N 37 ( z0237-06 )
від 20.02.2006 }
4.3.2. Предмети першої потреби, які дозволено купувати в
магазині слідчого ізолятора: майки, труси, носові хусточки, панчохи (шкарпетки), тапочки
кімнатні (спортивні); спортивні костюми; предмети туалету (туалетне, господарське мило, зубна щітка,
зубний порошок або паста, пластмасові гребінець і мильниця, крем
для гоління і після гоління, вазелін, шампунь, пластмасові станки
для гоління з касетними головками та електробритви), засоби
профілактики ВІЛ-інфекції та хвороб, що передаються статевим
шляхом (презервативи); хустки, рейтузи, пояси, бюстгальтери, губна помада, пудра та
засоби особистої гігієни для жінок (гігієнічні пакети, прокладки,
марля, вата); щітки і крем для взуття (тільки для засуджених, залишених у
слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування чи
благоустрою); електрокип'ятильники; зошити, прості олівці, кулькові ручки і стержні до них (з
мастикою чорного, синього та фіолетового кольорів), конверти,
марки, поштові листівки; сірники, тютюнові вироби, папір для куріння. 4.3.3 . Предмети першої потреби, які можна направляти в
посилках (передачах): постільні речі, рушник, кухоль, ложка; одяг, головний убір, взуття за сезоном в одному комплекті, за
винятком поясних ременів, підтяжок, краваток; спортивний костюм (один); натільна білизна - не більше двох комплектів, панчохи
(шкарпетки), рукавиці - не більше двох пар, носові хустинки; халати, хустки, рейтузи, пояси, бюстгальтери, губна помада,
пудра та засоби особистої гігієни для жінок (гігієнічні пакети,
прокладки, марля, вата); підручники й учбове приладдя, література, періодичні видання,
у тому числі релігійного змісту, щітки для одягу та взуття, крем
для взуття (тільки для засуджених, залишених у слідчому ізоляторі
для роботи з господарського обслуговування чи благоустрою); кімнатні або спортивні тапочки (одна пара); предмети туалету (туалетне, господарське мило, зубна щітка,
зубний порошок або паста, пластмасові гребінець і мильниця,
шампунь, вазелін, крем для гоління і після гоління, пластмасовий
станок для гоління з касетною головкою), засоби профілактики
венеричних хвороб (презервативи); електричні бритви; окуляри і, з дозволу лікаря, дерев'яні палиці, милиці
(протези); письмовий папір, зошити, прості олівці, кулькові ручки та
стержні з мастикою чорного, синього або фіолетового кольорів,
конверти, марки, поштові листівки; телевізори; побутові електричні кип'ятильники промислового виготовлення; натільні хрестики та інші предмети культу, виготовлені із
некоштовних матеріалів; шашки, шахи, доміно, нарди.
Примітка. Предмети одягу і взуття, які надійшли в посилці на адресу
особи, взятої під варту, вручаються адресату, а при наявності в
неї одягу і взуття в необхідній кількості - здаються на склад для
зберігання. Загальна вага предметів і речей, які належать особі,
взятій під варту, у всіх випадках не повинна перевищувати 50 кг (з
урахуванням тих, що містяться на складі). { Примітка підпункту 4.3.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Державного департаменту України з питань виконання
покарань N 37 ( z0237-06 ) від 20.02.2006 }
4.4. Порядок одержання особами, узятими під варту, і
засудженими передач, посилок, бандеролей і грошових
переказів
{ Дію норми підпункту 4.4.1 зупинено на 2007 рік у частині
кількості та строків отримання посилок (передач) згідно з Наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 16
( z0147-07 ) від 05.02.2007 } { Дію норми підпункту 4.4.1 зупинено
на 2006 рік у частині кількості та строків отримання посилок
(передач) згідно з Наказом Державного департаменту України з
питань виконання покарань N 40 ( z0247-06 ) від 23.02.2006 }
4.4.1. Особи, узяті під варту, і засуджені, щодо яких вироки не
набрали законної сили, мають право одержувати двічі на місяць
передачі або посилки та без обмежень гроші у вигляді переказів та
готівки. Максимальна вага однієї посилки або бандеролі
визначається діючими поштовими правилами. Вага однієї передачі не
може перевищувати встановленої ваги посилки. { Підпункт 4.4.1
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту України з питань виконання покарань N 37 ( z0237-06 )
від 20.02.2006 }
{ Дію норми підпункту 4.4.2 зупинено на 2007 рік у частині
кількості та строків отримання посилок (передач) згідно з Наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 16
( z0147-07 ) від 05.02.2007 } { Дію норми підпункту 4.4.2 зупинено
на 2006 рік у частині кількості та строків отримання посилок
(передач) згідно з Наказом Державного департаменту України з
питань виконання покарань N 40 ( z0247-06 ) від 23.02.2006 }
4.4.2. Особи, хворі на психічні розлади, та хворі, які перебувають
на стаціонарному лікуванні, за узгодженням з лікарем, одержують
посилки (передачі) не більше трьох разів на місяць за асортиментом
продуктів, дозволених для хворих у лікувальних закладах охорони
здоров'я.
4.4.3. Засуджені, які доставлені в слідчий ізолятор з
установ виконання покарань у разі обрання щодо них запобіжного
заходу взяття під варту у зв'язку з провадженням слідства з іншої
кримінальної справи, а також які підлягають відправленню до
виправно-трудових установ після набрання вироком законної сили,
одержують посилки, передачі та бандеролі в порядку, установленому
Кримінально-виконавчим кодексом України ( 1129-15 ) для
визначеного їм виду установи виконання покарань. { Підпункт 4.4.3
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту України з питань виконання покарань N 37 ( z0237-06 )
від 20.02.2006 } 4.4.4. Особам, узятим під варту, і засудженим, якщо вони не
мають необхідного власного одягу та взуття, начальник слідчого
ізолятора може дозволити прийняти для них передачу з одягом і
взуттям до сезону. Така передача не зараховується до кількості
передач, що дозволені Законом України "Про попереднє ув'язнення"
( 3352-12 ). Одержання бандеролей особам, узятим під варту, не
дозволяється. 4.4.5. Для приймання передач обладнується спеціальна кімната,
як правило, розташована суміжно з приміщенням для відвідувачів,
яка забезпечується меблями та інвентарем згідно з переліком: стіл для перевірки вмісту передач, стілець; полиці для розкладання передач (стелаж стаціонарний); терези з набором гир (ваги настільні); тара: корзини, сумки для рознесення передач в камери; умивальник, дзеркало, мило та рушник; білі халати для молодших інспекторів; набір столових ножів та дощок для розробки продуктів. У приміщенні для відвідувачів установлюються столи з
письмовим приладдям, меблями, скринька для скарг та заяв. На
видному місці вивішуються оголошення із зазначенням часу і порядку
приймання передач, а також часу і порядку надання побачень. Відвідувачі звертаються до молодшого інспектора, який працює
в кімнаті приймання передач, через спеціальне вікно, яке
обладнується міцними дверцятами та гратами, що зачиняються на
замок. 4.4.6. Особа, яка принесла передачу, заповнює і підписує
заяву у двох примірниках за встановленою формою (додаток 5).
Обидва примірники заяви і передача здаються молодшому інспектору,
який перевіряє її вміст за найменуванням, кількістю предметів,
продуктів харчування та їх вагою, а також оглядає передачу
відповідно до встановленого цими Правилами порядку (додаток 6).
{ Абзац перший підпункту 4.4.6 розділу 4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного департаменту України з питань
виконання покарань N 37 ( z0237-06 ) від 20.02.2006 } Предмети, вироби і речі, що не дозволені для користування
особам, узятим під варту, а також продукти харчування, які швидко
псуються, повертаються особі, яка принесла передачу, із
зазначенням причини повернення. Виявлені в передачі предмети,
вироби і речі, які можуть бути використані для скоєння злочину,
разом з рапортом молодшого інспектора передаються до оперативного
відділу для проведення перевірки і вжиття відповідних заходів. Після прийняття передачі молодший інспектор повертає перший
примірник заяви особі, яка принесла її, з розпискою в прийманні, а
другий примірник заяви після підпису особи, узятої під варту, чи
засудженого в одержанні передачі долучає до особової справи такої
особи. У довідковій картці на цю особу робиться відмітка про
одержання передачі. 4.4.7. Телевізори, що одержали особи, узяті під варту, від
родичів або інших осіб під час перебування у слідчому ізоляторі,
установлюються по одному в камері. Ув'язненим, які одержали
телевізори, категорично забороняється передавати їх в особисте
користування іншим особам. У число та вагу передач телевізори не
враховуються. У зв'язку з вибуттям таких осіб в інші установи
телевізори повертаються їх власникам. Направляти телевізори до
місць відбування покарання категорично забороняється. 4.4.8. Особам, узятим під варту, дозволяється одержувати
грошові перекази через поштові відділення, а також через
виділеного для цього працівника фінансового відділу, які в
установленому порядку зараховуються на особовий рахунок
ув'язнених. 4.4.9. Посилки та бандеролі приймаються від поштових
відділень на ім'я осіб, які тримаються у слідчому ізоляторі.
{ Абзац перший підпункту 4.4.9 розділу 4 в редакції Наказу
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 37
( z0237-06 ) від 20.02.2006 }

{ Абзац другий підпункту 4.4.9 розділу 4 виключено на
підставі Наказу Державного департаменту України з питань виконання
покарань N 37 ( z0237-06 ) від 20.02.2006 }

{ Абзац третій підпункту 4.4.9 розділу 4 виключено на
підставі Наказу Державного департаменту України з питань виконання
покарань N 37 ( z0237-06 ) від 20.02.2006 }

За відсутності права на одержання посилки, бандеролі чи при
перевищенні їх ваги посилки і бандеролі від установ зв'язку не
приймаються. 4.4.10. Розкриття та огляд вмісту посилки і бандеролі
здійснюються комісією в кількості не менше трьох працівників, яка
призначається начальником слідчого ізолятора. При огляді
дотримується такий самий порядок, як і при перевірці передачі.
Речі, що не дозволені для зберігання в камері, здаються на склад з
видачею квитанції особі, якій адресована посилка чи бандероль, або
повертаються відправникам накладною оплатою чи за рахунок
адресатів. За результатами розкриття та огляду посилок, бандеролей
складається акт, у якому зазначаються: найменування, вага та
кількість продуктів і речей, їх зовнішні ознаки і якість, ступінь
зносу та інше, а також перелік продуктів або речей, вилучених і
зданих на зберігання. Акт підписується членами комісії і
оголошується під розписку адресату. Виявлені в посилках, бандеролях чи листах гроші зараховуються
на особовий рахунок особи, якій вони призначені, а цінні речі і
предмети здаються на зберігання. Гроші та цінні речі, одержані
шляхом обману або джерело яких не встановлено, передаються в дохід
держави за мотивованою постановою начальника слідчого ізолятора,
санкціонованою прокурором, про що повідомляється адресату. { Абзац
третій підпункту 4.4.10 розділу 4 в редакції Наказу Державного
департаменту України з питань виконання покарань N 37 ( z0237-06 )
від 20.02.2006 } 4.4.11. З продуктів харчування відповідно до діючих поштових
правил в бандеролях можуть пересилатися тільки сухі кондитерські
вироби. З предметів культурно-побутового вжитку, що надійшли в
бандеролях, не видаються предмети, зберігання яких не дозволено.вгору