Документ z0777-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.11.2015, підстава - z1327-15

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
04.06.2004 N 914
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2004 р.
за N 777/9376
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
N 2201 ( z1327-15 ) від 15.09.2015 }
Про затвердження Порядку надання страховиками
(цедентами, перестрахувальниками) інформації
про укладені договори перестрахування
з страховиками (перестраховиками)
нерезидентами до Нацкомфінпослуг
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ), пункту 4 Порядку та вимог щодо
здійснення перестрахування у страховика (перестраховика)
нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2004 року N 124 ( 124-2004-п ), Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Порядок надання страховиками (цедентами,
перестрахувальниками) інформації про укладені договори
перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами до
Нацкомфінпослуг (додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг (Ігнащенко В.А.) забезпечити подання цього
розпорядження до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію
цього розпорядження після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишити за Головою
Держфінпослуг.
Голова Комісії В.Суслов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
04.06.2004 N 914
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2004 р.
за N 777/9376

ПОРЯДОК
надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками)
інформації про укладені договори перестрахування
із страховиками (перестраховиками)
нерезидентами до Нацкомфінпослуг
{ У заголовку, тексті Порядку та у додатку до нього слово
"Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг згідно
з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
1. Цей Порядок спрямований на здійснення Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, своєчасного контролю за дотриманням
страховиками (цедентами, перестрахувальниками) вимог щодо
укладення договорів перестрахування з страховиками
(перестраховиками) нерезидентами, визначених пунктом 2 Порядку та
вимог щодо здійснення перестрахування у страховика
(перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 лютого 2004 року N 124 ( 124-2004-п )
(далі - Порядок та вимоги). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
2. Інформація, що подається Нацкомфінпослуг відповідно до
пункту 4 Порядку та вимог ( 124-2004-п ) (у десятиденний строк
після укладення договорів перестрахування із страховиками
(перестраховиками) нерезидентами), має містити: повну назву страховика (перестраховика) нерезидента
англійською мовою і мовою оригіналу, скорочену назву (у разі
наявності), країну реєстрації, поштову адресу, номери телефонів,
електронну адресу, безперервний термін здійснення страхової
(перестрахової) діяльності (за роками); дату видачі та номер ліцензії або іншого документа, що дає
право на здійснення страхової (перестрахової) діяльності, повну
назву установи, яка здійснює державний нагляд за страховою і
перестраховою діяльністю у країні реєстрації страховика
(перестраховика) нерезидента англійською мовою та мовою оригіналу; дату укладення та номер договору перестрахування, термін дії,
вид договору відповідно до класифікації, визначеної статтями 6 і 7
Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ); інформацію про відсутність або наявність порушення
страховиком (перестраховиком) нерезидентом законодавства країни
його реєстрації про страхову і перестрахову діяльність і з питань
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом. Зазначена інформація подається на паперових носіях і у
вигляді електронних даних за формою, визначеною у додатку до цього
Порядку. Вона має бути підписана керівником та головним
бухгалтером страховика (цедента, перестрахувальника) і завірена
печаткою. У разі укладення договорів перестрахування із страховиками
(перестраховиками) нерезидентами за участю перестрахових брокерів
назва і адреса цих брокерів зазначаються у графі 6 додатка
"Примітки". При цьому також має зазначатися інформація про
укладені договори перестрахування з страховиками
(перестраховиками) нерезидентами за участю перестрахових брокерів
(графи 1-5 додатка).
Директор Департаменту державного
регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг В.Ігнащенко

Додаток
до Порядку надання
страховиками (цедентами,
перестрахувальниками)
інформації про укладені
договори перестрахування
із страховиками
(перестраховиками)
нерезидентами
до Нацкомфінпослуг

ІНФОРМАЦІЯ
про укладені договори перестрахування
із страховиками (перестраховиками) нерезидентами
________________________________________________
(назва страховика (цедента, перестрахувальника)

---------------------------------------------------------------------------------------- | N |Повна назва |Дата видачі та номер |Дата укладення |Інформація про | При-| |з/п|страховика |ліцензії або іншого |та номер |порушення |мітки| | |(перестраховика) |документа, що дає |договору |страховиком | | | |нерезидента |право на здійснення |перестрахування,|(перестраховиком)| | | |англійською мовою |страхової |термін дії, вид |нерезидентом | | | |і мовою оригіналу, |(перестрахової) |договору |законодавства | | | |скорочена назва |діяльності, повна |відповідно до |країни його | | | |(у разі наявності),|назва установи, яка |класифікації, |реєстрації про | | | |країна реєстрації, |здійснює державний |визначеної |страхову | | | |поштова адреса, |нагляд за страховою |статтями 6 і 7 |і перестрахову | | | |номери телефонів, |і перестраховою |Закону України |діяльність | | | |електронна адреса, |діяльністю у країні |"Про |і з питань | | | |безперервний термін|реєстрації страховика|страхування" |запобігання та | | | |здійснення |(перестраховика) |( 85/96-ВР ) |протидії | | | |страхової |нерезидента | |легалізації | | | |(перестрахової) |англійською мовою | |(відмиванню) | | | |діяльності |та мовою оригіналу | |доходів, | | | |(за роками) | | |одержаних | | | | | | |злочинним шляхом | | |---+-------------------+---------------------+----------------+-----------------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Керівник страховика
(перестрахувальника, цедента) Підпис
Головний бухгалтер страховика
(перестрахувальника, цедента) Підписвгору