Документ z0779-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.06.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.07.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2015  № 144


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 липня 2015 р.
за № 779/27224

Про затвердження Порядку взаємодії державних кадастрових реєстраторів під час надання деяких відомостей з Державного земельного кадастру

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пунктів 195, 196 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051, пункту 21 Плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514-р, пункту 2 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2014 року № 695, абзацу тридцять другого підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, та з метою створення сприятливих умов для надання деяких відомостей з Державного земельного кадастру НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії державних кадастрових реєстраторів під час надання деяких відомостей з Державного земельного кадастру, що додається.

2. Управлінню містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С.Я.), Департаменту нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) разом з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (Мартинюк М.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Абрамовського Р.Р.

Заступник Міністра -
керівник апарату


В.А. НегодаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
25.06.2015  № 144


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 липня 2015 р.
за № 779/27224

ПОРЯДОК
взаємодії державних кадастрових реєстраторів під час надання деяких відомостей з Державного земельного кадастру

1. Цей Порядок визначає процедуру взаємодії державних кадастрових реєстраторів під час надання фізичним особам або уповноваженим ними особам (далі - суб’єкт звернення) деяких відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про Державний земельний кадастр», «Про адміністративні послуги», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

3. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру (далі - надання відомостей) здійснюється державними кадастровими реєстраторами відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 (далі - Порядок).

4. У день прийняття (у разі подачі особисто) або надходження (у разі направлення поштою) заяви про надання відомостей державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру перевіряє наявність відкритої поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку запитуються.

5. У разі відсутності відкритої поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку запитуються, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру державний кадастровий реєстратор за місцем розташування земельної ділянки повідомляється про необхідність відкриття поземельної книги на таку земельну ділянку.

6. Державний кадастровий реєстратор за місцем розташування земельної ділянки, відомості про яку запитуються, у день надходження повідомлення про необхідність відкриття поземельної книги відкриває у порядку, передбаченому Законом України «Про Державний земельний кадастр», поземельну книгу на таку земельну ділянку.

7. У разі неможливості відкриття поземельної книги на земельну ділянку внаслідок відсутності відомостей про неї у Державному реєстрі земель державний кадастровий реєстратор вносить відповідний запис до відомостей Державного земельного кадастру про неможливість відкриття поземельної книги на таку земельну ділянку із зазначенням причини прийнятого ним рішення.

8. Про наявність відкритої поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку запитуються, або про неможливість відкриття поземельної книги на таку земельну ділянку за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру повідомляється державний кадастровий реєстратор за місцезнаходженням Центру надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП), у якому суб’єкт звернення бажає отримати витяг, і зазначений ЦНАП.

9. Державний кадастровий реєстратор за місцезнаходженням ЦНАП, у якому суб’єкт звернення бажає отримати витяг, у день надходження повідомлення про відкриття поземельної книги на земельну ділянку формує, підписує витяг та передає його у паперовому вигляді до зазначеного ЦНАП для видачі суб’єкту звернення.

10. У разі наявності у Державному земельному кадастрі відомостей про неможливість відкриття поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку запитуються, державний кадастровий реєстратор за місцезнаходженням ЦНАП, у якому суб’єкт звернення бажає отримати витяг, формує повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до Порядку і передає таке повідомлення у паперовому вигляді до зазначеного ЦНАП для видачі суб’єкту звернення.

11. Після формування витягу або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення суб’єкт звернення повідомляється на електронну адресу (за наявності) щодо завершення опрацювання його заяви про надання відомостей, її реєстраційний номер та місцезнаходження ЦНАП, у якому можна отримати витяг або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.

12. Попереднє замовлення відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру (далі - попереднє замовлення відомостей) та оплата послуги з їх надання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру та електронних платіжних систем можуть здійснюватися на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

13. Для попереднього замовлення відомостей суб’єкт звернення на офіційному веб-сайті Держгеокадастру вносить за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру інформацію про:

1) прізвище, ім'я та по батькові;

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

3) реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта звернення (назва, номер та серія документа, дата його видачі), та документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи (для уповноваженої особи);

4) місце проживання;

5) контактний телефон;

6) статус (власник/користувач земельної ділянки або уповноважена ним особа; спадкоємець; особа, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважена нею особа);

7) кадастровий номер земельної ділянки, стосовно якої замовляється витяг;

8) електронну адресу;

9) найменування та місцезнаходження ЦНАП, у якому суб’єкт звернення бажає отримати витяг.

14. Після внесення інформації для попереднього замовлення відомостей за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру суб’єкт звернення інформується про прийняття такого замовлення та присвоєний йому реєстраційний номер.

15. На підставі інформації, наданої суб’єктом звернення під час попереднього замовлення відомостей та здійснення оплати послуги з їх надання, державний кадастровий реєстратор за місцезнаходженням ЦНАП, у якому суб’єкт звернення бажає отримати витяг, відповідно до цього Порядку формує заяву про надання відомостей, а також витяг або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру та передає їх у паперовому вигляді до зазначеного ЦНАП.

Заява про надання відомостей у паперовому вигляді підписується суб’єктом звернення під час видачі йому ЦНАП витягу або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.

Начальник Управління
містобудування, архітектури
та планування територійС.Я. Білоусвгору