Документ z0781-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.06.2013, підстава - z0879-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
02.06.2011 N 64
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2011 р.
за N 781/19519

Про затвердження Порядку розроблення
історико-архітектурного опорного плану
населеного пункту
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
N 199 ( z0879-13 ) від 20.05.2013 }

На виконання частини четвертої статті 17 Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розроблення історико-архітектурного
опорного плану населеного пункту, що додається.
2. Заступнику Міністра Ісаєнку Д.В. забезпечити подання в
установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Ісаєнка Д.В.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Заступник Міністра Г.М.Семчук
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра культури України Ю.П.Богуцький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
02.06.2011 N 64
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2011 р.
за N 781/19519

ПОРЯДОК
розроблення історико-архітектурного опорного
плану населеного пункту

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм розроблення
історико-архітектурного опорного плану населеного пункту.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях,
наведених в Законах України "Про регулювання містобудівної
діяльності" ( 3038-17 ) та "Про охорону культурної спадщини"
( 1805-14 )
1.3. Історико-архітектурний опорний план - це
науково-проектна документація, яка розробляється у складі
генеральних планів історичних населених місць.
1.4. Історико-архітектурний опорний план погоджується та
затверджується у складі містобудівної документації згідно із
Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності"
( 3038-17 ).
1.5. Історико-архітектурний опорний план підлягає коригуванню
у разі отримання нових даних за результатами містобудівних,
історико-архітектурних та археологічних досліджень. Внесення змін до історико-архітектурного опорного плану
відбувається відповідно до Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності" ( 3038-17 ).
1.6. Історико-архітектурний опорний план містить узагальнену
характеристику об'єктів нерухомої культурної та природної
спадщини, їх територій та зон охорони.
1.7. Склад, зміст історико-архітектурного опорного плану
визначаються державними будівельними нормами.
II. Розроблення історико-архітектурного
опорного плану
2.1. Історико-архітектурний опорний план розробляється на
замовлення виконавчих органів місцевого самоврядування суб'єктами
господарювання, спеціалізованими у сфері вивчення, охорони і
використання культурної спадщини, які мають у своєму складі
архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат (далі -
розробник). { Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 199 ( z0879-13 ) від 20.05.2013 }
2.2. Історико-архітектурний опорний план розробляється під
керівництвом головного архітектора проекту, який має
кваліфікаційний сертифікат, на паперових та електронних носіях із
застосуванням геоінформаційних технологій у єдиній системі
класифікації та кодування містобудівної діяльності з урахуванням
наявних офіційних документів і даних, одержаних під час натурних
обстежень і спеціальних досліджень, відповідно до ДБН
Б.2.2.-3:2012 "Склад та зміст історико-архітектурного опорного
плану населеного пункту".
Історико-архітектурний опорний план підписується та
скріплюється печаткою головного архітектора проекту, який має
кваліфікаційний сертифікат. { Пункт 2.2 розділу II доповнено новим
абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства N 199
( z0879-13 ) від 20.05.2013 } { Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 199 ( z0879-13 ) від
20.05.2013 }
2.3. Оригінал затвердженого історико-архітектурного опорного
плану зберігається у відповідному уповноваженому органі
містобудування та архітектури та центральному органі виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної
спадщини.
Дані історико-архітектурного опорного плану вносяться до
містобудівного кадастру.
Електронні копії історико-архітектурного опорного плану
постійно зберігаються у замовника, центральному органі виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
містобудування, центральному органі виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони культурної спадщини, а також у
відповідних спеціально уповноважених органах охорони культурної
спадщини. { Пункт 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 199 ( z0879-13 ) від 20.05.2013 }
III. Використання історико-архітектурного
опорного плану
3.1. Дані історико-архітектурного опорного плану
використовуються при складанні містобудівних умов та обмежень,
підготовці завдань на проектування, розробленні і погодженні
відповідних видів проектної документації, передбаченої законами
України.
3.2. Інформація історико-архітектурного опорного плану
використовується для ведення містобудівного моніторингу на
відповідних територіях.
Начальник
Управління реставрації
та збереження історичної
спадщини Мінрегіонбуду С.М.Груздовгору