Документ z0786-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.07.2017, підстава - z0750-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.04.2009 N 181
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2009 р.
за N 786/16802
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 440 ( z0750-17 ) від 23.05.2017 }
Про організацію діяльності чергових частин
органів і підрозділів внутрішніх справ України,
направленої на захист інтересів суспільства
і держави від протиправних посягань
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ
N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010
N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011
N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ) та з метою вдосконалення діяльності чергових частин
органів і підрозділів внутрішніх справ України, забезпечення
оперативного управління їх силами і засобами, цілодобової
готовності для реагування на злочинні прояви, надзвичайні ситуації
та інші події, координації управління при розкритті злочинів, а
також забезпечення захисту прав і свобод людини Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з організації діяльності чергових
частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої
на захист інтересів суспільства і держави від протиправних
посягань (додається).
2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на
залізницях в місячний термін:
2.1. Організувати вивчення цієї Інструкції з особовим складом
органів і підрозділів внутрішніх справ.
2.2. Забезпечити прийняття заліків із знання вимог цієї
Інструкції від особового складу штабів, штатних працівників
чергових частин та осіб начальницького складу, зарахованих до
резерву для залучення на чергування. Виписки з протоколів про
здачу заліків долучити до їх особових справ.
2.3. Здійснити коригування планів охорони й оборони
адміністративних будинків головних управлінь, управлінь МВС в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
на залізницях, міських, районних, лінійних органів внутрішніх
справ.
3. Щокварталу проводити заняття із штатними працівниками
чергових частин з організації й тактики дій добових нарядів у
типових ситуаціях, що виникають під час чергування, вивчення
законодавства, наказів МВС, забезпечення дотримання законності,
пильності, ввічливого та уважного ставлення до громадян.
4. Заборонити втручання в діяльність чергових частин
посадових осіб МВС, що не є їх безпосередніми чи прямими
начальниками та не мають на те спеціальних повноважень, негайно і
рішуче припиняти всі випадки такого втручання.
5. Головному штабу (Гришко В.В.) забезпечити в установленому
порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра - начальника Головного штабу генерал-лейтенанта міліції
Вербенського М.Г.
7. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ України.
8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Ю.В.Луценко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. голови Профспілки
атестованих працівників
органів внутрішніх справ України
полковник міліції І.П.Шевченко
Заступник Голови
Служби безпеки України М.Герасименко
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.М.Шандра
Генеральний прокурор України О.І.Медведько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
28.04.2009 N 181
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2009 р.
за N 786/16802

ІНСТРУКЦІЯ
з організації діяльності чергових частин
органів і підрозділів внутрішніх справ України,
направленої на захист інтересів суспільства
і держави від протиправних посягань
I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція регламентує організацію діяльності
чергових частин структурних підрозділів центрального апарату МВС,
головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях
(далі - ГУМВС, УМВС), міських управлінь, міських, районних,
лінійних відділів (управлінь), відділів (відділень) міліції,
лінійних відділень (пунктів), навчальних закладів системи МВС,
стройових підрозділів. { Абзац перший пункту 1.1 розділу I в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 )
від 13.08.2010 } Чергова частина - це підрозділ, який забезпечує оперативне
управління силами і засобами органів і підрозділів внутрішніх
справ (далі - ОВС), цілодобово перебуває в постійній готовності
для реагування на злочинні прояви, надзвичайні ситуації, інші
події і є координуючим органом управління при встановленні осіб,
які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень. { Абзац
другий пункту 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } У своїй діяльності працівники чергових частин керуються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про міліцію"
( 565-12 ), міжнародними договорами України, принципами й нормами
міжнародного права, нормативно-правовими актами МВС, а також цією
Інструкцією. Основними принципами роботи чергових частин є: знання
оперативної обстановки на території, що обслуговується,
оперативність, постійна готовність, пильність, додержання
законності, чітке виконання вимог нормативно-правових актів,
тактовне ставлення до осіб, збереження державної таємниці.
1.2. У структуру чергових частин ОВС входять: 1.2.1. Чергова частина МВС - орган управління, збору й
обробки оперативної інформації МВС. В її оперативному підпорядкуванні перебувають чергові частини
структурних підрозділів центрального апарату МВС, внутрішніх
військ МВС, навчальних закладів системи МВС, а також чергові
частини всіх ОВС. { Підпункт 1.2.1 пункту 1.2 розділу I в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
1.2.2. Чергові частини територіальних органів: головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС); міських управлінь (далі - МУ); районних управлінь (далі - РУ), міських, районних відділів,
відділень міліції, відділів та відділень спеціальної міліції
(далі - міськрайліноргани). 1.2.3. Чергові частини транспортних органів: управлінь МВС на залізницях; лінійних управлінь на залізницях (далі - ЛУ); лінійних відділів, відділень, пунктів на станціях; лінійних управлінь, управлінь, відділів, відділень, пунктів у
портах, аеропортах, метрополітені.
{ Підпункт 1.2.4 пункту 1.2 розділу I виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від
13.08.2010 }
1.2.4. Чергові частини структурних підрозділів у системі МВС
підпорядковані черговій частині ГУМВС, УМВС, до складу яких вони
входять за своєю структурою та функціями. 1.2.5. Чергові частини (комендатури) вищих навчальних
закладів у своїй діяльності керуються нормативно-правовими актами,
наказами МВС і перебувають у прямому підпорядкуванні проректорів
по службі. 1.2.6. Чергові частини стройових підрозділів та училищ
професійної підготовки працівників міліції та інших навчальних
закладів МВС перебувають в оперативному підпорядкуванні ГУМВС,
УМВС, на території обслуговування яких знаходяться.
1.3. На чергову частину ОВС складається тактико-технічний
паспорт чергової частини (додаток 1). Черговій частині ОВС виділяються спеціально обладнані
приміщення, їх кількість та вимоги щодо устаткування визначаються
згідно з переліком (додаток 2). { Пункт 1.3 розділу I доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 382
( z1115-10 ) від 13.08.2010 } Чергова частина ОВС забезпечується зброєю, боєприпасами,
спеціальними засобами, засобами зв'язку, відеоспостереження,
оперативною, криміналістичною та організаційною технікою,
програмним забезпеченням, автотранспортом та іншим майном згідно з
належністю, а також службовою документацією. { Пункт 1.3 розділу
I доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
1.4. Основними завданнями чергових частин є: 1.4.1. Приймання, реєстрація заяв і повідомлень про вчинені
кримінальні правопорушення та інші події, організація негайного
реагування на них. { Підпункт 1.4.1 пункту 1.4 розділу I в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
1.4.2. Забезпечення оперативного управління силами й
засобами, що задіяні для охорони громадського порядку,
попередження та виявлення кримінальних правопорушень на території
обслуговування, взаємодія з іншими ОВС, черговою частиною вищого
рівня та органами виконавчої влади. { Підпункт 1.4.2 пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від
19.10.2012 }
1.4.3. Збір, опрацювання й доповідь керівництву ОВС
відомостей про оперативну обстановку на території обслуговування,
передача їх до чергових частин вищестоящих ОВС,
оперативно-чергових служб військових частин внутрішніх військ МВС,
а також інших органів виконавчої влади, інформування керівників
відповідних структурних підрозділів ОВС та МВС. 1.4.4. Забезпечення введення ступенів готовності та
спеціальних оперативних планів. 1.4.5. Організація роботи з особами, доставленими до чергової
частини забезпечення їх конституційних прав і свобод. { Підпункт 1.4.5 пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від
13.08.2010 }
1.4.6. Поміщення (звільнення) доставлених осіб у кімнати для
затриманих та доставлених (далі - КЗД) чергових частин,
забезпечення нагляду за їх поведінкою. 1.4.7. Контроль за додержанням порядку тримання й конвоювання
затриманих і взятих під варту осіб, поміщенням їх до ізоляторів
тимчасового тримання (далі - ІТТ). 1.4.8. Забезпечення збереження службової документації, зброї,
спеціальних засобів, засобів індивідуального захисту, зв'язку,
оперативної та криміналістичної техніки, іншого майна, що
знаходиться на зберіганні в черговій частині. 1.4.9. Виконання довідкової роботи при зверненні громадян із
питань роботи ОВС. 1.4.10. Контроль за станом охорони адміністративних будинків
ОВС, ІТТ та прилеглої до них території. 1.4.11. Підтримання правил внутрішнього розпорядку ОВС, у
нічний час - контроль за дотриманням правил пожежної безпеки й
санітарних норм і правил у будинку ОВС та на прилеглій до нього
території. 1.4.12. Оповіщення населення про виникнення надзвичайних
ситуацій у населених пунктах, де не здійснюється цілодобове
чергування оперативно-чергових (диспетчерських) служб органів
управління єдиної державної системи запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації. { Пункт 1.4 розділу I доповнено новим підпунктом 1.4.12 згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від
19.10.2012 }
1.5. Працівники чергової частини несуть службу у форменому
одязі встановленого зразка. Їх робота організовується в чотири
зміни тривалістю 24 години кожна. Особам добового наряду під час
чергування надаються по черзі перерви для вживання їжі та
короткочасного відпочинку загальною тривалістю до чотирьох годин,
у тому числі до двох годин у денний і двох годин у нічний час. { Пункт 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
1.6. При тимчасовій неможливості забезпечити чотиризмінну
роботу чергової частини (при некомплекті, у разі хвороб, відпусток
чи з інших причин) штатним працівникам чергових частин, а також
підмінним черговим може надаватися відпочинок тривалістю 48 годин.
1.7. Надурочні чергування не повинні перевищувати 120 годин
на рік. Доплата за службу в нічний час працівникам добових нарядів
чергових частин здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства. { Пункт 1.7 розділу I доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 }
1.8. Залучати штатних працівників чергової служби до
виконання завдань, не передбачених їх функціональними обов'язками,
категорично забороняється.
1.9. Вхід до зали оперативного управління чергових частин
ОВС, двері якої повинні бути постійно замкненими, заборонено всім
посадовим особам ОВС та МВС, крім зазначених у розділі XV цієї
Інструкції.
II. Організація діяльності чергової частини МВС
2.1. Чергова частина МВС є підрозділом Головного штабу МВС і
знаходиться в підпорядкуванні заступника начальника Головного
штабу МВС - начальника оперативного управління.
2.2. Контроль за надурочними чергуваннями працівників
чергової частини покладається на начальника оперативного
управління.
2.3. Час зміни добового наряду чергової частини МВС
визначається начальником Головного штабу МВС України. { Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
2.4. Начальник чергової частини, його заступник, головні
інспектори-чергові, старші інспектори-чергові з особливих
доручень, старші інспектори-чергові та помічники головних
інспекторів-чергових чергової частини МВС призначаються на посади
та звільняються з посад наказом Міністра внутрішніх справ за
поданням заступника начальника Головного штабу МВС - начальника
оперативного управління. 2.4.1. Посади головних інспекторів-чергових, старших
інспекторів з особливих доручень та старших інспекторів-чергових
комплектуються з числа працівників, які позитивно
характеризуються, здатні самостійно приймати управлінські рішення,
мають вищу юридичну освіту, стаж служби в ОВС понад 10 років,
досвід роботи на посадах, пов'язаних з охороною громадського
порядку, оперативною або слідчою діяльністю, та пропрацювали в
черговій службі не менше 5 років. 2.4.2. На посади помічників головних інспекторів-чергових
призначаються особи молодшого начальницького складу, які
характеризуються з позитивного боку, стаж служби у яких в ОВС не
менше 5 років та які мають досвід роботи з комп'ютерною технікою.
2.5. Чергова частина МВС забезпечує: 2.5.1. Координацію діяльності чергових частин ОВС щодо
захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства й держави
від протиправних посягань, охорони громадського порядку,
забезпечення громадської безпеки. 2.5.2. Оперативне управління силами й засобами, що
знаходяться в розпорядженні МВС, при вчиненні особливо тяжких і
тяжких злочинів, масових заворушеннях, стихійних лихах та інших
надзвичайних подіях. 2.5.3. Уведення ступенів готовності, спеціальних планів у МВС
та підпорядкованих підрозділах, координацію дій залучених сил,
підтримання взаємодії із черговими частинами інших правоохоронних
органів. 2.5.4. Своєчасне інформування керівництва МВС, відповідних
органів державної влади про оперативну обстановку в Україні, стан
розкриття особливо тяжких, тяжких і резонансних злочинів, протидію
економічній злочинності та результати роботи структурних
підрозділів МВС. 2.5.5. Збереження службової документації, озброєння,
спеціальних засобів, засобів зв'язку, оперативної та
криміналістичної техніки, засобів захисту та іншого майна,
закріпленого за черговою частиною. 2.5.6. Підтримання правил внутрішнього розпорядку в черговій
частині, контроль за станом охорони адміністративних будинків МВС. 2.5.7. Отримання кореспонденції, у тому числі від громадян,
яка надходить до МВС в неробочий час, святкові і вихідні дні, для
подальшої її передачі до Департаменту документального забезпечення
та режиму, який здійснює її реєстрацію. У разі отримання
термінової кореспонденції негайно доповідати про неї
відповідальному по МВС для прийняття рішення.
2.6. Роботу чергової частини МВС організовує начальник
чергової частини, який безпосередньо підпорядковується начальнику
оперативного управління та: забезпечує підбір та розстановку кадрів, дотримання особовим
складом дисципліни, законності та режиму секретності,
організаційно забезпечує збір, обробку оперативної інформації,
підготовку добового зведення та інших оперативних інформацій; організовує проведення навчання працівників чергової частини
МВС згідно з навчальними планами; забезпечує взаємодію з іншими підрозділами Головного штабу
МВС та структурними підрозділами з питань діяльності чергової
служби МВС; щомісяця складає графік чергування працівників чергової
частини; веде облік надурочних чергувань працівників чергової частини; при загостренні обстановки організовує роботу чергової
частини із забезпечення інформування безпосередньо з місць пригод,
бере участь у підготовці інформації керівництву МВС та
заінтересованим органам державної влади, розробці пропозицій щодо
підвищення готовності органів МВС до дій у надзвичайних ситуаціях; організовує роботу з удосконалення автоматизованої системи
інформаційного забезпечення чергової частини, упровадження в її
роботу обчислювальної та іншої техніки, передового досвіду; проводить щоденний інструктаж добового наряду, що заступає,
та підводить підсумки роботи наряду, який змінюється; { Абзац
дев'ятий пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 } уносить пропозиції керівництву Головного штабу МВС щодо
заохочення та притягнення до відповідальності підлеглих
працівників; бере участь у розробленні нормативно-правових актів щодо
вдосконалення системи оперативного інформування та реагування на
повідомлення про кримінальні правопорушення і надзвичайні події;
{ Абзац одинадцятий пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 )
від 19.10.2012 } перевіряє організацію роботи чергових частин ОВС; контролює зберігання зброї, боєприпасів та спецзасобів,
переданих на зберігання до чергової частини; здійснює контроль за додержанням правил охорони праці,
пожежної безпеки й санітарних норм і правил; здійснює контроль за використанням автотранспорту чергової
частини МВС.
2.7. Головний інспектор-черговий є старшим добового наряду
чергової частини МВС і чергових частин підпорядкованих ОВС та: здійснює загальне керівництво роботою чергових нарядів; забезпечує робочий контроль і взаємодію з черговими частинами
й групами структурних підрозділів МВС та ГУМВС, УМВС; забезпечує безперервне стеження за станом оперативної
обстановки в державі, організацію реагування на її зміни, збір і
опрацювання оперативної інформації, що надходить із місць; відповідає за повноту й об'єктивність формування
інформаційних даних, видачу оперативних зведень та іншої
інформації; доповідає керівництву МВС, інформує керівників відповідних
служб про кримінальні правопорушення і надзвичайні події,
відомості про які надходять до чергової частини МВС; { Абзац
шостий пункту 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від
19.10.2012 } підтримує зв'язок і здійснює обмін оперативною інформацією з
черговими Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України,
Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі - МНС України),
інших органів виконавчої влади та органів внутрішніх справ країн
СНД; { Абзац сьомий пункту 2.7 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 )
від 19.10.2012 } у разі отримання відомостей надзвичайного характеру разом із
відповідальним по МВС готує проекти спеціальних повідомлень до
відповідних органів виконавчої влади; { Абзац восьмий пункту 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від
19.10.2012 }
здійснює передачу доручень Міністра внутрішніх справ та його
заступників керівникам структурних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС
про проведення заходів із встановлення та затримання осіб, які
підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій; { Абзац дев'ятий пункту 2.7
розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 } забезпечує введення ступенів готовності, оповіщення
керівництва МВС та членів Оперативного штабу МВС; за розпорядженням Міністра внутрішніх справ, його заступників
вводить у дію оперативні плани на території держави (окремих її
регіонах), організовує за ними невідкладні першочергові дії,
контролює їх виконання; формує добові оперативні зведення, перевіряє правильність
заповнення цифрових контрольних таблиць, відповідає за введення
інформації до бази даних у рамках функціонування системи
автоматизованого робочого місця чергової частини; здійснює прийом від осіб скарг, заяв та повідомлень про
кримінальні правопорушення, інші правопорушення і події,
організовує перевірку та прийняття невідкладних рішень щодо
відповідного реагування на них; { Абзац тринадцятий пункту 2.7
розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } забезпечує довідкову роботу при зверненні посадових осіб та
громадян із питань роботи МВС і його структурних підрозділів; організовує прийом-здачу чергування добового наряду; відповідає за збереження службової документації, зброї,
боєприпасів та спецзасобів й іншого майна, переданого на
зберігання до чергової частини; забезпечує контроль за роботою працівників телеграфу щодо
своєчасного вручення телеграм, які надійшли на ім'я керівництва
МВС;
{ Абзац вісімнадцятий пункту 2.7 розділу II виключено на
підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 )
від 19.10.2012 }
організовує та контролює роботу водіїв автомобілів чергової
частини МВС; забезпечує порядок у службових приміщеннях і побутових
кімнатах чергової частини МВС; підводить підсумки роботи членів добового наряду чергової
частини, вносить пропозиції керівництву оперативного управління
щодо заохочення чи притягнення до відповідальності особового
складу зміни й чергових нарядів ГУМВС і УМВС; при прийомі-здачі чергування про зареєстровані особливо
тяжкі, резонансні злочини та надзвичайні події, ужиті заходи
доповідає Міністрові, його заступникам та начальникові
оперативного управління. { Абзац пункту 2.7 розділу II в редакції
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від
13.08.2010 }
2.8. Склад добового наряду чергової частини МВС
встановлюється штатним розписом.
2.9. Працівники добового наряду чергової частини постійно
перебувають у приміщенні чергової частини і відлучаються лише за
викликом до Міністра внутрішніх справ, його заступників,
заступників начальника Головного штабу МВС та начальника
оперативного управління, а також для вживання їжі й відпочинку (у
межах адміністративного будинку МВС), перевірки приміщень МВС та в
інших випадках - із дозволу головного інспектора-чергового.
2.10. Інші члени добового наряду виконують завдання, що
покладені на чергову частину МВС, в межах функціональних
обов'язків та посадових інструкцій, затверджених заступником
Міністра - начальником Головного штабу МВС.
2.11. Залучати працівників чергової частини до виконання
завдань, не передбачених їх функціональними обов'язками,
категорично забороняється.
{ Пункт 2.12 розділу II виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
2.12. Відповідальними за координацію діяльності органів і
підрозділів МВС, взаємодії з іншими органами державної влади у
вихідні та святкові дні призначаються перший заступник та
заступники Міністра. Для ефективності здійснення цілодобового контролю за
забезпеченням захисту конституційних прав громадян, правопорядку
та протидії злочинності, подальшого вдосконалення управлінської
діяльності в МВС призначаються відповідальний по МВС та його
заступник. { Пункт 2.12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
2.12.1. Відповідальними по МВС призначаються керівники
структурних підрозділів, заступниками відповідальних - перші
заступники та заступники керівників структурних підрозділів на
підставі щомісячних графіків чергувань. { Підпункт 2.12.1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
2.12.2. Графіки чергувань відповідальних по МВС та їх
заступників складаються Головним штабом МВС, узгоджуються із
заступниками Міністра та затверджуються Міністром внутрішніх справ
або його першим заступником. { Підпункт 2.12.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
2.12.3. У структурних підрозділах МВС призначаються
відповідальні від структурних підрозділів тільки із числа
керівного складу. Начальники структурних підрозділів МВС не пізніше 25 числа
кожного місяця повинні подавати до Головного штабу МВС пропозиції
щодо включення керівництва підрозділу до графіка чергувань по МВС
та копію графіка чергувань відповідальних по підрозділу на
наступний місяць. 2.12.4. Під час чергування відповідальним по МВС та їх
заступникам надається право перевіряти в будь-який час доби
організацію роботи всіх видів службових нарядів підпорядкованих
ОВС. У разі виявлення порушень призначається службове
розслідування та вживаються невідкладні заходи щодо усунення
недоліків відповідно до вимог Закону України "Про Дисциплінарний
статут органів внутрішніх справ України" ( 3460-15 ) (далі -
Дисциплінарний статут). { Підпункт 2.12.4 пункту 2.12 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 }
2.12.5. Відповідальний по МВС та його заступник мають право
давати керівництву підлеглих органів і підрозділів, службових
нарядів обов'язкові до виконання доручення з питань забезпечення
громадського порядку, здійснення невідкладних заходів щодо
попередження й припинення кримінальних правопорушень, встановлення
осіб, які підозрюються у їх вчиненні, ліквідації наслідків
надзвичайних подій. { Підпункт 2.12.5 пункту 2.12 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011, N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
2.12.6. Відповідальні по МВС чергують тиждень, їхні
заступники - добу. { Підпункт 2.12.6 пункту 2.12 розділу II в редакції Наказів
Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010,
N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
2.12.7. Відповідальні по МВС та їх заступники повинні
інформувати чергову частину про місце свого перебування й постійно
підтримувати з нею зв'язок. Заступники відповідального по МВС та
відповідальні від структурних підрозділів відлучаються лише з
дозволу відповідального по МВС. { Підпункт 2.12.7 пункту 2.12 розділу II в редакції Наказів
Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010,
N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
2.12.8. Відповідальний по МВС зобов'язаний: { Абзац перший
підпункту 2.12.8 пункту 2.12 розділу II в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 } перед заступанням на чергування ознайомитися з оперативною
обстановкою; при ускладненні оперативної обстановки через головного
інспектора-чергового МВС уносити тимчасові зміни в розстановку сил
і засобів. Про прийняті рішення доповідати Міністрові внутрішніх
справ; виїжджати на місце вчинення кримінального правопорушення або
виникнення іншої надзвичайної події, що може викликати громадський
резонанс, для координації дій ОВС. За необхідності направляти на
місця подій відповідальних від керівництва структурних
підрозділів; { Абзац четвертий підпункту 2.12.8 пункту 2.12
розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } здійснювати перевірки органів і підрозділів внутрішніх
справ, організовувати виїзди заступника відповідального по МВС та
відповідальних від структурних підрозділів для здійснення таких
перевірок; { Абзац п'ятий підпункту 2.12.8 пункту 2.12 розділу II
в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 } у межах прав, наданих Дисциплінарним статутом ( 3460-15 ),
заохочувати працівників, які відзначилися в охороні громадського
порядку, боротьбі зі злочинністю, а при невиконанні чи неналежному
виконанні службової дисципліни - накладати дисциплінарні
стягнення. 2.12.9. Відповідальний по МВС після 21.00 з урахуванням
оперативної обстановки, що склалася, продовжує чергування за
місцем проживання, але в разі необхідності викликається головним
інспектором-черговим для виконання покладених на нього обов'язків.
Заступник відповідального по МВС і відповідальні від структурних
підрозділів продовжують чергування в нічний час за місцем
проживання лише з дозволу відповідального по МВС. { Підпункт 2.12.9 пункту 2.12 розділу II в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
2.12.10. Після завершення чергування відповідальний по МВС
повинен доповісти Міністрові внутрішніх справ про стан оперативної
обстановки в державі, виявлені проблемні питання в роботі ОВС та
запропонувати шляхи їх вирішення, надати пропозиції щодо
вдосконалення оперативно-службової діяльності. { Підпункт 2.12.10 пункту 2.12 розділу II із змінами,внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 }
2.13. Заступник відповідального по МВС зобов'язаний: { Абзац
перший пункту 2.13 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 } перед заступанням на чергування ознайомитися з оперативною
обстановкою; { Абзац другий пункту 2.13 розділу II в редакції
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від
30.11.2011 } виїжджати на місця вчинення кримінального правопорушення або
виникнення іншої надзвичайної події, що може викликати суспільний
резонанс, для координації дій ОВС, надання практичної допомоги із
встановлення осіб, які підозрюються у його вчиненні, ліквідації
наслідків надзвичайної події; { Абзац третій пункту 2.13 розділу
II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 } перевіряти організацію роботи чергових частин структурних
підрозділів МВС, органів і підрозділів внутрішніх справ, інших
службових нарядів, уживати заходів щодо негайного усунення
виявлених недоліків; після завершення чергування доповісти відповідальному по МВС
про проведену роботу, у тому числі про виявлені під час перевірок
несення служби недоліки, ужиті заходи щодо їх усунення та
пропозиції стосовно вдосконалення оперативно-службової
діяльності. { Абзац п'ятий пункту 2.13 розділу II в редакції
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від
30.11.2011 }
2.14. Після закінчення чергування заступникові
відповідального по МВС надається відпочинок, ураховуючи фактично
витрачений на чергування час (при роботі до 21.00 - 12 годин, при
добовій роботі - 24 години). { Пункт 2.14 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 }
2.15. Відповідальний від структурного підрозділу МВС
зобов'язаний: 2.15.1. Перед заступанням на чергування ознайомитися з
оперативною обстановкою. 2.15.2. За дорученням відповідального по МВС, його
заступника чи головного інспектора-чергового виїжджати на місця
вчинення кримінального правопорушення або виникнення інших
надзвичайних подій для надання практичної допомоги із встановлення
осіб, які підозрюються у його вчиненні, ліквідації наслідків
надзвичайних подій. { Підпункт 2.15.2 пункту 2.15 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011; в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
2.15.3. Перевіряти організацію роботи підпорядкованих
підрозділів. За дорученням відповідального по МВС брати участь у
перевірках органів і підрозділів внутрішніх справ, уживати заходів
щодо негайного усунення виявлених недоліків. { Підпункт 2.15.3 пункту 2.15 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 }
2.15.4. Після завершення чергування за напрямом діяльності
структурного підрозділу доповісти відповідальному по МВС про
особисто проведену роботу, у тому числі виявлені під час перевірок
недоліки, ужиті заходи та пропозиції щодо вдосконалення
оперативно-службової діяльності. { Підпункт 2.15.4 пункту 2.15 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 }
2.16. Робота чергових частин структурних підрозділів
центрального апарату МВС організовується за тими ж критеріями, що
і робота чергової частини МВС та контролюється керівниками
структурних підрозділів центрального апарату МВС за напрямами
роботи.
III. Організація діяльності чергових
частин ГУМВС, УМВС, МУ та ЛУ
3.1. Чергові частини є підрозділами штабів і
підпорядковуються начальникам штабів ГУМВС, УМВС, МУ. { Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
3.2. Кількість працівників чергових частин визначається їх
штатними розписами.
3.3. Контроль за надурочними чергуваннями працівників
чергової частини покладається на начальників штабів ГУМВС, УМВС,
МУ. { Пункт 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
3.4. Начальниками ГУМВС, УМВС установлюється єдиний для всіх
підпорядкованих ОВС час зміни нарядів, ураховуючи оперативну
обстановку й можливість завершення нарядами невідкладних заходів.
3.5. Начальники чергових частин, їх заступники, помічники
начальника чергової частини (відділу) - оперативні чергові, старші
інспектори-чергові, інспектори-чергові, старші
інженери-програмісти, інженери-програмісти, помічники оперативних
чергових та помічники оперативних чергових з оброблення інформації
на персональних електронно-обчислювальних машинах (далі - ПЕОМ)
призначаються на посади та звільняються з посад наказами
начальника ГУМВС, УМВС (на підставі подання заступника
начальника - начальника штабу ГУМВС, УМВС ). 3.5.1. Зазначені посади, крім старших інженерів (інженерів) -
програмістів та помічників оперативних чергових, комплектуються з
числа працівників, які мають вищу, як правило, юридичну освіту,
характеризуються з позитивного боку, здатні самостійно приймати
управлінські рішення, стаж служби в ОВС понад 5 років, мають
досвід роботи на посадах, пов'язаних з охороною громадського
порядку, оперативною або слідчою діяльністю, та пропрацювали в
черговій частині не менше 3 років. Посади старших інженерів
(інженерів) - програмістів комплектуються особами, які мають вищу
освіту та досвід роботи з комп'ютерною технікою. { Підпункт 3.5.1 пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 )
від 13.08.2010 }
3.5.2. На посади помічників оперативних чергових з оброблення
інформації на ПЕОМ призначаються особи молодшого начальницького
складу, які характеризуються з позитивного боку та мають досвід
роботи з комп'ютерною технікою.
3.6. Роботу чергової частини ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ організовує
начальник чергової частини, який: здійснює підбір і розстановку кадрів чергової частини; організовує проведення навчання працівників чергової частини
згідно з навчальними планами; вирішує питання, пов'язані з підміною штатних працівників
чергової частини; проводить щоденний інструктаж добового наряду, що заступає та
підводить підсумки роботи наряду, який змінюється; відповідає за якісне й своєчасне виконання покладених на
чергову частину завдань, дотримання дисципліни серед особового
складу, дотримання режиму секретності; складає графіки відповідальних від керівництва, їх помічників
та добових нарядів; забезпечує щоденний збір, обробку та аналіз оперативної
інформації, передачу спеціальних повідомлень, підготовку
необхідних управлінських рішень; організовує виконання запланованих та окремих завдань; контролює роботу добових нарядів; проводить службові розслідування за фактами порушень, що мали
місце в черговій частині; контролює та відповідає за зберігання зброї, боєприпасів,
спецзасобів, що знаходяться в черговій частині; веде облік роботи працівників чергової частини; контролює виконання доручень та розпоряджень керівництва; здійснює контроль за додержанням правил охорони праці,
пожежної безпеки й санітарних правил; уживає заходів щодо вдосконалення роботи добових нарядів,
упровадження передових форм і методів їх діяльності. 3.6.1. Оперативний черговий є старшим добового наряду
чергової частини і чергових частин підпорядкованих ОВС та: здійснює загальне керівництво роботою чергових нарядів; забезпечує робочий контроль і взаємодію з черговими частинами
й групами структурних підрозділів ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ; забезпечує безперервне стеження за станом оперативної
обстановки на території обслуговування, організацію реагування на
її зміни, збір і опрацювання оперативної інформації, що надходить
із місць; відповідає за повноту й об'єктивність формування
інформаційних даних, видачу оперативних зведень та іншої
інформації; доповідає керівництву ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ, інформує
керівників відповідних служб про кримінальні правопорушення і
надзвичайні події, відомості про які надходять до чергової
частини; { Абзац шостий підпункту 3.6.1 пункту 3.6 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } підтримує зв'язок і здійснює обмін оперативною інформацією з
черговими МВС, територіальними міськрайлінорганами, ГУМВС, УМВС,
МУ, ЛУ, РУ інших адміністративно-територіальних одиниць, органами
прокуратури, Службою безпеки України, МНС України, іншими органами
виконавчої влади, військовими частинами внутрішніх військ МВС; { Абзац сьомий підпункту 3.6.1 пункту 3.6 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
{ Абзац восьмий підпункту 3.6.1 пункту 3.6 розділу III
виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382
( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
забезпечує отримання кореспонденції, у тому числі від
громадян, яка надходить до ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ у неробочий час,
святкові і вихідні дні, для подальшої її передачі до підрозділу
документального забезпечення, який здійснює її реєстрацію. У разі
отримання термінової кореспонденції негайно доповідає про неї
відповідальному по ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ, для прийняття рішення;
{ Абзац восьмий підпункту 3.6.1 пункту 3.6 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 } здійснює передачу доручень начальника ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ та
його заступників про проведення заходів, пов'язаних із
встановленням та затриманням осіб, які підозрюються у вчиненні
кримінальних правопорушень, ліквідацією наслідків надзвичайних
подій, керівникам структурних підрозділів; { Абзац дев'ятий підпункту 3.6.1 пункту 3.6 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
забезпечує введення ступенів готовності, оповіщення й збір
керівництва ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ; за наказом начальника ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ, його заступників
або самостійно з наступною доповіддю вводить у дію оперативні
плани на території обслуговування (окремих її районах),
організовує за ними невідкладні першочергові дії, контролює їх
виконання; формує добові оперативні зведення, перевіряє правильність
заповнення цифрових контрольних таблиць, відповідає за введення
інформації до бази даних у рамках функціонування системи
автоматизованого робочого місця чергової частини; здійснює прийом заяв і повідомлень про кримінальні
правопорушення, події та інші правопорушення, організовує
перевірку та прийняття невідкладних заходів щодо їх вирішення; { Абзац тринадцятий підпункту 3.6.1 пункту 3.6 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
забезпечує довідкову роботу при зверненні громадян із питань
роботи ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ і їх служб; організовує прийом-здачу чергування добового наряду; відповідає за збереження службової документації, зброї,
боєприпасів, спецзасобів та іншого майна, переданого на зберігання
до чергової частини; контролює роботу працівників телеграфу ОВС щодо своєчасного
вручення телеграм, які надійшли на ім'я керівництва ГУМВС, УМВС,
МУ, ЛУ; у вечірній та нічний час силами чергового наряду здійснює
контроль за несенням служби нарядами з охорони адміністративних
будинків ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ; організовує та контролює роботу водіїв автомобілів чергової
частини; забезпечує порядок у службових приміщеннях і побутових
кімнатах чергової частини; вносить пропозиції керівництву оперативного відділу щодо
заохочення чи накладення дисциплінарних стягнень особового складу
чергових нарядів ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ; { Абзац двадцять перший
підпункту 3.6.1 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 )
від 13.08.2010 } доповідає при прийомі-здачі чергування про зареєстровані
тяжкі злочини та надзвичайні події, ужиті заходи, виявлені
порушення законності начальникові ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ, його
заступникам та начальникові оперативного відділу (сектору).
{ Абзац двадцять другий підпункту 3.6.1 пункту 3.6 розділу III в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 )
від 13.08.2010 } 3.6.2. Склад добового наряду чергової частини встановлюється
штатним розписом. 3.6.3. Працівники добового наряду чергової частини постійно
знаходяться в приміщенні чергової частини і відлучаються лише за
викликом до начальника ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ, його заступників,
начальника штабу, начальника оперативного відділу (сектору), а
також для вживання їжі та відпочинку (у межах адмінбудинку),
перевірки приміщень ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ. { Підпункт 3.6.3 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 )
від 13.08.2010 }
3.6.4. Члени добового наряду виконують завдання, що
покладені на чергову частину, в межах функціональних обов'язків та
посадових інструкцій, затверджених заступником начальника -
начальником штабу ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ. { Підпункт 3.6.4 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 )
від 13.08.2010 }
{ Пункт 3.7 розділу III виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
3.7. Для ефективності здійснення цілодобового контролю за
забезпеченням захисту конституційних прав громадян, правопорядку
та протидії злочинності, подальшого вдосконалення управлінської
діяльності в ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ призначаються відповідальний та
його заступник. { Пункт 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
3.8. Відповідальними по ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ у вихідні та
святкові дні призначаються перші заступники та заступники
начальників органів, у інші дні - керівники провідних структурних
підрозділів, визначених начальником ОВС, а заступниками
відповідальних - керівники інших структурних підрозділів апаратів
ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ та їх заступники, крім керівництва чергових
частин. У структурних підрозділах ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ призначаються
лише відповідальні з числа керівного складу та найбільш
підготовлених фахівців. { Пункт 3.8 розділу III в редакції Наказів Міністерства внутрішніх
справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010, N 882 ( z0165-12 ) від
30.11.2011 }
3.9. Відповідальний по ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ зобов'язаний: { Абзац перший пункту 3.9 розділу III в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
перед заступанням на чергування ознайомитися з оперативною
обстановкою, перевірити готовність добових нарядів чергової
частини, слідчо-оперативної групи (далі - СОГ), інших працівників,
що залучаються до чергування, провести інструктаж; знаходитися в місці розташування органу (підрозділу) у
службовому кабінеті, постійно бути на зв'язку з черговою частиною,
відлучатися лише для вживання їжі, виїзду на місця подій або
перевірки організації й несення служби нарядами; при ускладненні оперативної обстановки через оперативного
чергового ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ вносити тимчасові зміни в
розстановку сил і засобів; { Абзац четвертий пункту 3.9 розділу
III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 882
( z0165-12 ) від 30.11.2011 } виїжджати на місця вчинення кримінальних правопорушень і
подій, інформація про які підлягає направленню до МВС, або при
виникненні іншої надзвичайної події для координації дій ОВС;
{ Абзац п'ятий пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від
19.10.2012 } за необхідності направляти на місця подій відповідальних від
керівництва структурних підрозділів; не менше чотирьох разів на тиждень особисто здійснювати
перевірки підпорядкованих органів і підрозділів (зокрема двічі в
нічний час) та щодобово організовувати здійснення таких перевірок
помічником відповідального, відповідальними від керівництва
структурних підрозділів; { Абзац сьомий пункту 3.9 розділу III в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 )
від 13.08.2010 } у межах прав заохочувати працівників, які відзначилися в
охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю, а при
невиконанні чи неналежному виконанні службової дисципліни -
накладати дисциплінарні стягнення. 3.9.1. Відповідальний по ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ після 21.00 з
урахуванням оперативної обстановки, що склалася, може продовжувати
чергування за місцем проживання, але у разі необхідності за
викликом оперативного чергового прибуває для виконання покладених
на нього обов'язків. { Підпункт 3.9.1 пункту 3.9 розділу III в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010;
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
3.9.2. Після завершення чергування відповідальні доповідають
начальникові ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ про стан оперативної обстановки
на території обслуговування, виявлені проблеми в роботі ОВС та
шляхи їх розв'язання, пропозиції щодо вдосконалення
оперативно-службової діяльності, а також про результати перевірок
ОВС. { Підпункт 3.9.2 пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 }
3.10. Заступники відповідальних по ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ
несуть службу у форменому одязі встановленого зразка. Вони
зобов'язані: { Абзац перший пункту 3.10 розділу III в редакції
Наказів Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від
13.08.2010, N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 } перед заступанням на чергування ознайомитися з оперативною
обстановкою, разом із відповідальним перевірити готовність членів
добового наряду до несення служби, узяти участь у їх інструктажі
та отримати табельну вогнепальну зброю; { Абзац другий пункту 3.10
розділу III в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ N 382
( z1115-10 ) від 13.08.2010, N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 } виїжджати на місця вчинення кримінальних правопорушень або
інших надзвичайних подій, що можуть викликати громадський
резонанс, інформація про які передається до МВС України, для
надання практичної допомоги у встановленні осіб, які підозрюються
у їх вчиненні, та ліквідації наслідків надзвичайної події; { Абзац третій пункту 3.10 розділу III в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
перевіряти організацію роботи чергових частин структурних
підрозділів, законність доставляння осіб, які підозрюються у
вчиненні кримінального правопорушення, й дотримання строків їх
тримання, інших службових нарядів, що несуть службу на території
обслуговування, уживати заходів щодо негайного усунення виявлених
недоліків; { Абзац четвертий пункту 3.10 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказу Міністерства внутрішніх справ N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 } після завершення чергування доповісти відповідальному про
проведену роботу, у тому числі про виявлені під час перевірок
несення служби недоліки, ужиті заходи щодо їх усунення та
пропозиції стосовно вдосконалення оперативно-службової
діяльності. { Абзац п'ятий пункту 3.10 розділу III в редакції
Наказів Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від
13.08.2010, N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
3.11. Відповідальний від структурного підрозділу ГУМВС,
УМВС, МУ, ЛУ зобов'язаний: { Абзац перший пункту 3.11 розділу III
в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 } перед заступанням на чергування ознайомитися з оперативною
обстановкою; за дорученням відповідального та його заступника виїжджати
на місця вчинення кримінальних правопорушень або виникнення інших
надзвичайних подій для надання практичної допомоги із встановлення
осіб, які підозрюються у його вчиненні, ліквідації наслідків
надзвичайних подій; { Абзац третій пункту 3.11 розділу III в
редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011, N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } перевіряти організацію роботи підпорядкованих підрозділів та
за вказівкою відповідального брати участь у перевірках інших
органів і підрозділів, уживати заходів щодо негайного усунення
виявлених недоліків; { Абзац четвертий пункту 3.11 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 } після завершення чергування доповісти відповідальному
рапортом про особисто проведену роботу, виявлені під час перевірок
несення служби недоліки, ужиті заходи та пропозиції щодо
вдосконалення оперативно-службової діяльності. { Абзац п'ятий
пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
{ Розділ III доповнено пунктом 3.11 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
3.12. Тривалість несення служби відповідальних по ГУМВС,
УМВС, МУ, ЛУ - тиждень, їх заступників та відповідальних від
структурних підрозділів - доба. Після закінчення чергування
заступникам відповідальних та відповідальним від структурних
підрозділів надається відпочинок, ураховуючи фактично витрачений
на чергування час (при чергуванні до 21.00 - 12 годин, при
добовому чергуванні - 24 години). { Розділ III доповнено пунктом 3.12 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010; в редакції
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від
30.11.2011 }
IV. Організація діяльності чергових
частин РУ, міськрайлінорганів
4.1. Роботу чергових частин у міськрайлінорганах
організовують начальники ОВС.
4.2. Чергові частини є підрозділами штабів. Начальники штабів, чергових частин або особи, які виконують
їх обов'язки: забезпечують підбір та розстановку кадрів згідно зі штатним
розписом; розробляють функціональні обов'язки працівників; організовують підміну штатних працівників чергової частини; створюють належні умови для праці та відпочинку добових
нарядів; організовують проведення навчання працівників чергової
частини згідно з навчальними планами; контролюють дотримання особовим складом дисципліни,
законності, режиму секретності, конституційних прав громадян, які
утримуються в кімнатах затриманих та доставлених чергових
частин; { Абзац восьмий пункту 4.2 розділу IV в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 } забезпечують збір та обробку оперативної інформації,
підготовку добового зведення, а також інших оперативних
матеріалів; організовують взаємодію з іншими підрозділами чергової
служби; організовують роботу з удосконалення автоматизованої системи
інформаційного забезпечення чергової частини, упровадження в її
роботу новітніх зразків обчислювальної та іншої техніки; щодня підводять підсумки роботи чергової зміни за минулу
добу та беруть участь у проведенні інструктажу наряду, який
заступає на службу; { Абзац дванадцятий пункту 4.2 розділу IV в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 )
від 13.08.2010 } відповідають за стан зберігання зброї, боєприпасів та
спецзасобів чергових частин; контролюють порядок видачі й приймання зброї, боєприпасів та
спецзасобів; контролюють використання автотранспорту чергової частини; контролюють збереження та використання матеріально-технічних
засобів у черговій частині; контролюють виконання підлеглими доручень та розпоряджень
керівництва; здійснюють контроль за додержанням правил охорони праці,
пожежної безпеки й санітарних норм і правил; уживають заходів щодо вдосконалення роботи добових нарядів,
упровадження передових форм і методів їх діяльності; щомісяця підводять підсумки роботи чергової служби.
4.3. Кількість працівників чергових частин визначається їх
штатними розписами, а в чергових частинах, де впродовж доби
видається більше 80 одиниць зброї, додатково вводиться дві посади
інспектора-чергового.
4.4. В ОВС, де реєструється понад 30 тисяч повідомлень на
рік, для забезпечення постійної чотиризмінної роботи вводяться
додаткові штатні одиниці для введення постійної резервної зміни.
4.5. Начальники штабів (чергових частин міськрайлінорганів)
або особи, які виконують їх обов'язки, ведуть облік надурочних
чергувань працівників.
4.6. Контроль за надурочним робочим часом працівників
чергової частини покладається на начальників міськрайлінорганів.
4.7. Начальники чергових частин, помічники начальника
чергової частини - оперативні чергові, старші інспектори-чергові,
інспектори-чергові, помічники оперативних чергових та помічники
оперативних чергових з оброблення інформації на ПЕОМ призначаються
на посади та звільняються з посад наказом начальника ГУМВС, УМВС
(на підставі подання начальника міськрайліноргану, погодженого
начальником штабу ГУМВС, УМВС). Зазначені посади, крім помічників оперативних чергових,
комплектуються з числа працівників, які мають вищу освіту,
характеризуються з позитивного боку, здатні самостійно приймати
управлінські рішення, стаж служби в ОВС у них повинен бути не
менше 3 років, з яких досвід роботи на посадах, пов'язаних з
охороною громадського порядку, оперативною або слідчою,
діяльністю, не менше 2 років. На посади помічників оперативних
чергових з оброблення інформації на ПЕОМ призначаються особи
молодшого начальницького складу, які характеризуються з
позитивного боку та мають підготовку для роботи з комп'ютерною
технікою. { Пункт 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
4.8. Черговим частинам міськрайлінорганів надаються
приміщення, їхня кількість та вимоги щодо устаткування
визначаються відповідно до переліку приміщень і устаткування
чергової частини ОВС.
4.9. Завдання, покладені на чергову частину, виконує добовий
наряд у складі, передбаченому штатним розписом міськрайліноргану.
4.10. Для ефективності здійснення цілодобового контролю за
забезпеченням захисту конституційних прав громадян, правопорядку
та протидії злочинності, подальшого вдосконалення управлінської
діяльності в міськрайлінорганах призначається відповідальний по
міськрайліноргану та його помічник. { Пункт 4.10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
4.11. Відповідальними по міськрайлінорганах у вихідні та
святкові дні призначаються перший заступник та заступники
начальників органів (допускається чергування як відповідального
начальника міськрайліноргану та посадових осіб, які виконують
обов'язки начальника та заступників начальника ОВС), в інші дні -
керівники провідних структурних підрозділів, визначених
начальником ОВС, а помічниками відповідальних (тільки для ОВС I та
II категорій) - керівники інших структурних підрозділів відділу
або найбільш підготовлені фахівці. Відповідальні та помічники відповідальних несуть службу у
форменому одязі встановленого зразка. Тривалість чергування
відповідальних - тиждень або доба, а помічників відповідальних -
доба. { Пункт 4.11 розділу IV в редакції Наказів Міністерства внутрішніх
справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010, N 882 ( z0165-12 ) від
30.11.2011 }
4.12. У територіальних і транспортних підрозділах
міськрайлінорганів (територіальних відділах міліції, міських
відділеннях міліції, селищних відділеннях міліції, лінійних
відділеннях) питання щодо призначення відповідальних по ОВС
вирішується начальником міськрайліноргану залежно від оперативної
обстановки і штатної чисельності підрозділу. { Пункт 4.12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
4.13. Відповідальний по міськрайліноргану зобов'язаний:
{ Абзац перший пункту 4.13 розділу IV в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 } перед заступанням на чергування ознайомитися з оперативною
обстановкою, перевірити готовність добових нарядів чергової
частини, ІТТ, слідчо-оперативної групи, інших працівників, що
залучаються до чергування, за відсутності начальника ОВС провести
інструктаж та отримати табельну вогнепальну зброю; { Абзац другий
пункту 4.13 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 } перевірити законність тримання осіб, які перебувають у КЗД,
ІТТ, та за наявності підстав невідкладно вжити заходів щодо
поновлення порушених конституційних прав громадян; { Абзац третій
пункту 4.13 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 } бути присутнім під час перевірки та огляду КЗД, камер та
інших приміщень ІТТ, при перевірці затриманих і взятих під варту
осіб; забезпечити організацію своєчасного розгляду обставин
правопорушень, скоєних особами, які доставлені до чергової
частини, та приймати рішення за справами про адміністративні
правопорушення; перебувати в місці розташування органу (підрозділу) у
службовому кабінеті, постійно бути на зв'язку з черговою частиною,
відлучатися лише для вживання їжі, виїзду на місця подій або
перевірки організації й несення служби нарядами; при ускладненні оперативної обстановки в разі необхідності
через оперативного чергового міськрайліноргану вносити тимчасові
зміни в розстановку сил і засобів, про прийняте рішення доповідати
начальникові ОВС; особисто виїжджати на місця вчинення кримінальних
правопорушень і подій, інформація про які підлягає направленню до
ГУМВС, УМВС; { Абзац восьмий пункту 4.13 розділу IV із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 } здійснювати перевірки несення служби добовими нарядами ОВС та
іншими нарядами, задіяними на охорону громадського порядку;
{ Абзац дев'ятий пункту 4.13 розділу IV в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 } надавати пропозиції начальникові стосовно заохочення
працівників ОВС і представників громадськості, які відзначилися в
боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку, а при
невиконанні чи неналежному виконанні службової дисципліни - про
накладення дисциплінарних стягнень.
4.14. Відповідальні по міськрайліноргану можуть продовжити
чергування в нічний час за місцем проживання лише з дозволу
начальника ОВС. { Пункт 4.14 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
4.15. Після завершення чергування відповідальний по
міськрайліноргану доповідає начальникові ОВС про стан оперативної
обстановки на території обслуговування, виявлені проблеми в роботі
та шляхи їх розв'язання, пропозиції щодо вдосконалення
оперативно-службової діяльності, а також про результати перевірок.
{ Пункт 4.15 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
4.16. Відповідальному по ОВС та його помічнику після
закінчення чергування надається відпочинок, ураховуючи фактично
витрачений на чергування час (при роботі до 21.00 - 12 годин, при
добовій роботі - 24 години). { Пункт 4.16 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
4.17. Помічники відповідальних по ОВС зобов'язані: { Абзац
перший пункту 4.17 розділу IV в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 } перед заступанням на чергування ознайомитися з оперативною
обстановкою, разом із відповідальним по ОВС перевірити готовність
членів добового наряду до несення служби та отримати табельну
вогнепальну зброю; { Абзац другий пункту 4.17 розділу IV із
змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010, N 882 ( z0165-12 ) від
30.11.2011 } виїжджати разом із СОГ на місця вчинення всіх кримінальних
правопорушень та подій, інформація про які передається до ГУМВС,
УМВС, і контролювати повноту та якість збору первинних матеріалів,
надання практичної допомоги із встановлення осіб, які підозрюються
у їх вчиненні, ліквідації наслідків надзвичайних подій; { Абзац
третій пункту 4.17 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від
13.08.2010; в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 } перевіряти організацію роботи чергової частини, законність
доставляння осіб, які підозрюються в учиненні кримінального
правопорушення, й дотримання строків їх тримання, інших службових
нарядів, що несуть службу на території обслуговування, уживати
заходів щодо негайного усунення виявлених недоліків; { Абзац
четвертий пункту 4.17 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від
19.10.2012 } після завершення чергування доповісти відповідальному по
міськрайліноргану про проведену роботу, у тому числі на місцях
учинення кримінальних правопорушень та виникнення надзвичайних
подій, про виявлені під час перевірок несення служби недоліки,
ужиті заходи щодо їх усунення та пропозиції стосовно вдосконалення
оперативно-службової діяльності. { Абзац п'ятий пункту 4.17
розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011, N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
4.18. До складу наряду, крім добового наряду чергової частини
та СОГ, призначаються: оперативні групи реагування; черговий ІТТ (в ОВС, де відсутні штатні посади чергового
ІТТ); міліціонери з охорони затриманих; водії автомобілів чергової частини (далі - водії АЧЧ).
4.19. При некомплекті штатних працівників чергової частини, у
разі їх хвороби, відпустки чи відсутності з інших причин та у
виняткових випадках, коли не може бути забезпечено, як мінімум,
роботу в три зміни, до несення служби залучаються працівники всіх
служб і підрозділів ОВС, які мають необхідну підготовку й досвід
роботи, склали заліки зі знань нормативно-правових актів, що
регламентують діяльність чергової служби, та пройшли 10-денне
стажування при черговій частині (список оголошується наказом
начальника ОВС).
4.20. При ускладненні оперативної обстановки, введенні
посиленого варіанту несення служби, для розгляду обставин щодо
великої кількості осіб, які доставлені за вчинення кримінальних чи
інших правопорушень, склад добового наряду, за рішенням начальника
ОВС, може бути збільшений за рахунок працівників інших структурних
підрозділів міськрайліноргану. { Пункт 4.20 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від
19.10.2012 }
4.21. Для належного виконання завдань, покладених на чергову
частину, її працівники забезпечуються зброєю, боєприпасами,
спеціальними засобами та засобами зв'язку, оперативною й
криміналістичною технікою, автотранспортом та іншим майном згідно
з табельною належністю, службовою документацією.
4.22. Члени добового наряду несуть службу у форменому одязі
встановленого зразка. Забороняється використовувати членів СОГ для
виконання завдань, не пов'язаних із несенням служби в добовому
наряді. { Пункт 4.22 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
4.23. Працівники добового наряду отримують закріплену
табельну зброю, забезпечуються спеціальними засобами
індивідуального захисту й активної оборони, а за окремим
розпорядженням керівництва ОВС - автоматами з боєкомплектом.
4.24. Помічник начальника чергової частини - оперативний
черговий, помічник начальника відділу-оперативний черговий,
старший інспектор-черговий, інспектор-черговий (далі - черговий),
який змінюється: детально знайомить наряд, що прибув на зміну, з оперативною
обстановкою; інформує про поточну роботу, зареєстровані кримінальні
правопорушення та події, масові та інші заходи, що плануються,
сили й засоби, які задіяні на охорону громадського порядку,
охорону адмінбудинку ОВС та ІТТ, конвоювання затриманих і
заарештованих, нагляд за дорожнім рухом тощо, розпорядження та
вказівки начальника ОВС та керівництва вищого рівня. { Абзац
третій пункту 4.24 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від
19.10.2012 }
4.25. Черговий, який заступає на чергування, приймає від
чергового, який змінюється: 4.25.1. Табельну вогнепальну зброю (у тому числі незакріплену
за особовим складом), а також спортивну та навчальну зброю, що
знаходиться на тимчасовому зберіганні (крім вилученої, добровільно
зданої та знайденої), боєприпаси, спеціальні засоби, оперативну,
криміналістичну й організаційну техніку, засоби зв'язку, ключі від
кімнат для затриманих і доставлених і кімнати зберігання зброї та
спеціальних засобів (далі - КЗЗ), інше майно за описом. 4.25.2. Озброєння, спеціальні та технічні засоби, які
перевіряються поштучно, звіряється номер, серія та рік випуску,
звертається увага на їх комплектність. 4.25.3. Осіб, які утримуються в КЗД, вилучені в них речі
відповідно до протоколу про адміністративне затримання, документи,
гроші та цінності (повинні зберігатися в шафах або інших
спеціально відведених місцях) із відміткою про прийняття в книзі
прийому та здачі чергування (додаток 3). 4.25.4. Документацію й довідкові матеріали. 4.25.5. Засоби пожежогасіння, що знаходяться в черговій
частині.
4.26. Черговий перевіряє справність охоронно-пожежної
сигналізації, виведеної на концентратор охоронної сигналізації
чергової частини ОВС. При виявленні пошкоджень вживає заходів щодо
їх усунення. { Пункт 4.26 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
4.27. При відсутності в ІТТ самостійної чергової частини
черговий: перевіряє затриманих і взятих під варту осіб за кількістю і
наявними на них документами, проводить опитування та огляд цих
осіб; { Абзац другий пункту 4.27 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 )
від 13.08.2010 } разом із черговим, який змінюється, та під контролем
відповідального по ОВС проводить огляд КЗД; { Абзац третій пункту
4.27 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } робить записи про виявлені недоліки в книзі прийому та здачі
чергування, після чого доповідає начальникові ОВС або особі, яка
виконує його обов'язки (далі - начальник ОВС).
4.28. Про прийом і здачу чергування, зареєстровані
правопорушення, події, ужиті заходи та їх результати, виявлені
правопорушення, інші недоліки чергові доповідають начальникові ОВС
і надають необхідну службову документацію. Начальник ОВС дає
оцінку несенню служби добовим нарядом, що змінюється, та з
урахуванням недоліків у роботі попередньої зміни й обстановки, що
складається, інструктує наряд, який заступає на чергування, і
дозволяє провести зміну.
4.29. Працівники добового наряду чергової частини постійно
знаходяться в приміщенні чергової частини і відлучаються лише за
викликом до начальника ОВС, а також для вживання їжі й відпочинку
(у межах адміністративного будинку ОВС), перевірки приміщень ОВС,
ІТТ та в інших випадках - із дозволу чергового. Підміна чергового
та його помічника на час приймання їжі й відпочинку (за
відсутності штатних посад старшого інспектора-чергового або
інспектора-чергового) проводиться членами добового наряду.
4.30. Черговий може відлучатися з приміщення чергової частини
(у межах адміністративного будинку ОВС) з дозволу начальника ОВС,
штабу, чергової частини після детального ознайомлення особи, яка
буде його заміщати, зі змінами і особливостями оперативної
обстановки та запису в зошиті для записів чергових (додаток 4).
{ Абзац перший пункту 4.30 розділу IV із змінами, внесеними згідно
з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від
13.08.2010, N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 } Залишати приміщення чергової частини на одного працівника
добового наряду категорично забороняється.
4.31. Після повернення до чергової частини черговий приймає
доповідь особи, яка його заміщала, про події, зміни в обстановці,
що сталися за час його відсутності, розпорядження, які надійшли, і
вжиті заходи щодо їх виконання.
4.32. Членам добового наряду забороняється використовувати
автотранспорт та інше майно чергової частини без дозволу
чергового, не за призначенням, займати засоби зв'язку розмовами,
не пов'язаними з виконанням службових обов'язків, відволікатися
тощо.
4.33. Черговий при прибутті начальника ОВС, його заступників
або начальника штабу доповідає їм про оперативну обстановку.
4.34. При прибутті представників органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, прокуратури, ОВС вищого рівня, а
також перевіряючих МВС, черговий називає себе та доповідає про них
начальникові ОВС і черговій частині вищого рівня.
4.35. Перед початком перевірки черговий перевіряє документи
прибулих та встановлює їх повноваження. У разі проведення
перевірки чергової частини надає службову документацію, особисто
або за його дорученням інший член добового наряду здійснює
супровід перевіряючих. Після закінчення перевірки пропонує
посадовим особам зробити запис про виявлені недоліки в книзі
перевірок (додаток 5) та доповідає про результати начальникові ОВС
і черговій частині вищого рівня. { Пункт 4.35 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
4.36. Підсумки роботи чергової частини в цілому й кожної
зміни окремо щомісяця підводяться на оперативній нараді при
начальникові штабу (його заступникові) або при начальникові
міськрайліноргану. Службова діяльність працівників чергових нарядів оцінюється
за такими критеріями: ввічливе ставлення до громадян (відсутність скарг на дії
працівників чергових частин); знання оперативної обстановки, своїх прав і обов'язків, а
також нормативно-правових актів, що регламентують діяльність ОВС; повнота реєстрації заяв і повідомлень про вчинені
кримінальні правопорушення та інші події, організація оперативного
реагування на них, встановлення осіб, які підозрюються у їх
вчиненні; { Абзац п'ятий пункту 4.36 розділу IV в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } своєчасність і повнота інформування чергової частини вищого
рівня про кримінальні правопорушення та інші події; { Абзац шостий
пункту 4.36 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } організація взаємодії сил і засобів, що беруть участь в
охороні громадського порядку; ефективність контролю за діяльністю підпорядкованих чергових
частин; додержання законності й режиму секретності; приймання, якісне опрацювання й передача розшукової та
управлінської інформації; забезпечення обліку, збереження, прийому-видачі зброї,
боєприпасів, спеціальних засобів, засобів захисту, оперативної та
криміналістичної техніки, засобів зв'язку та іншого майна, що
зберігаються в черговій частині; порядок ведення службової документації; ефективне використання технічних засобів при виконанні
завдань, покладених на чергову частину; зовнішній вигляд добового наряду; додержання пожежної безпеки й санітарних норм і правил; недопущення використання не за призначенням автотранспорту,
іншого майна, закріпленого за черговою частиною.
V. Права чергового
5.1. Головний інспектор - черговий чергової частини МВС має
право: 5.1.1. Віддавати черговим структурних підрозділів МВС та
оперативним черговим ГУМВС, УМВС обов'язкові до виконання
доручення з питань забезпечення громадського порядку, здійснення
невідкладних заходів щодо попередження, припинення та розкриття
тяжких, особливо тяжких, резонансних злочинів і надзвичайних
подій. 5.1.2. Залучати всі задіяні для охорони громадського порядку
наряди міліції незалежно від їх підпорядкування з урахуванням
першочерговості виконання завдань. 5.1.3. У разі ускладнення оперативної обстановки вносити
зміни в розстановку сил і засобів із наступною доповіддю
відповідальному по МВС. { Підпункт 5.1.3 пункту 5.1 розділу V із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 )
від 19.10.2012 }
5.1.4. Вимагати від керівництва структурних підрозділів МВС
та ГУМВС, УМВС інформацію, необхідну для виконання покладених на
чергову частину завдань.
5.2. Оперативний черговий ГУМВС, УМВС має право: 5.2.1. Віддавати обов'язкові до виконання доручення черговим
підпорядкованих ОВС, підрозділів та нарядам, що несуть службу на
території обслуговування, а за відсутності керівництва ОВС -
усьому особовому складу. 5.2.2. Здійснювати при ускладненні оперативної обстановки
через оперативних чергових міськрайлінорганів необхідне
маневрування силами й засобами підпорядкованих ОВС із подальшою
доповіддю про прийняте рішення керівництву ГУМВС, УМВС. 5.2.3. Залучати для організації охорони місця події,
переслідування й затримання злочинців усі задіяні на охорону
громадського порядку наряди міліції незалежно від їх
підпорядкування з урахуванням першочерговості виконання завдань. 5.2.4. Вводити в дію спеціальні оперативні плани, оголошувати
збір усього особового складу або окремого підрозділу по тривозі. 5.2.5. Одержувати від керівників і працівників підрозділів
ОВС інформацію, необхідну для виконання покладених на чергову
частину завдань. 5.2.6. При ускладненні оперативної обстановки звертатись до
головних інспекторів чергових МВС та оперативних чергових сусідніх
ОВС для отримання необхідної інформації і допомоги. 5.3. Черговий РУ, міськрайліноргану є старшим оперативним
начальником щодо чергових усіх підрозділів і установ,
підпорядкованих цьому органу, а також усіх службових нарядів, що
виконують на території обслуговування ОВС завдання з охорони
громадського порядку, попередження й припинення кримінальних
та інших правопорушень, встановлення осіб, які підозрюються у їх
вчиненні, ліквідації наслідків надзвичайних подій тощо. Він має
право: { Пункт 5.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
5.3.1. Віддавати необхідні й обов'язкові для виконання
доручення підпорядкованим черговим частинам ОВС, контролювати
своєчасність та повноту їх виконання. 5.3.2. При ускладненні оперативної обстановки звертатися до
чергових частин вищого рівня та інших ОВС для отримання допомоги
силами й засобами, а також отримання необхідної інформації. 5.3.3. Вводити в дію спеціальні оперативні плани, оголошувати
збір усього особового складу або окремого підрозділу по тривозі. 5.3.4. Клопотати про заохочення працівників ОВС, членів
громадських формувань і осіб, які відзначилися при охороні
громадського порядку та боротьбі з правопорушеннями, а при
невиконанні чи неналежному виконанні службових обов'язків - про
накладення дисциплінарних стягнень відповідно до Дисциплінарного
статуту органів внутрішніх справ України ( 3460-15 ). 5.3.5. Вимагати від особового складу ОВС підтримання
внутрішнього розпорядку, дисципліни, правил пожежної безпеки та
санітарних норм. 5.3.6. У разі відсутності начальника ОВС або відповідального
по ОВС усувати від служби (із подальшою доповіддю) будь-якого
працівника цього органу за дисциплінарний проступок або через
підозру у вчиненні кримінального правопорушення. { Підпункт 5.3.6 пункту 5.3 розділу V в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
5.3.7. Уносити пропозиції щодо поліпшення роботи ОВС, його
структурних підрозділів та чергової частини, запровадження
новітніх форм і методів роботи. 5.3.8. Вимагати від громадян та посадових осіб, які порушують
громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що
перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити усне
зауваження особам, а у разі невиконання зазначених вимог - уживати
передбачених законами заходів. 5.3.9. Перевіряти у громадян, які підозрюються у вчиненні
правопорушень, документи, що посвідчують їх особу. 5.3.10. Поміщати й утримувати в КЗД: осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення,
засуджених, які ухиляються від відбування кримінального
покарання, - на строки і в порядку, передбачених законом; { Абзац
другий підпункту 5.3.10 пункту 5.3 розділу V в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } підозрюваних осіб без ухвали слідчого судді, суду на підставі
протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину,
відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу
України ( 4651б-17 ) (далі - КПК України), а також підозрюваних
осіб або обвинувачуваних на підставі ухвали слідчого судді, суду
про дозвіл на затримання згідно зі статтею 190 КПК України - не
більше 3 годин із подальшим поміщенням до ІТТ. У тих ОВС, де
відсутні ІТТ, та коли час перевезення цієї категорії осіб припадає
на темну пору доби, - на строк до 24 годин; { Абзац третій
підпункту 5.3.10 пункту 5.3 розділу V в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, перелічені
у пункті 1 частини другої статті 262 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) (далі - КУпАП). Терміни тримання цих осіб визначаються згідно зі статтею 263
КУпАП ( 80732-10 ); військовослужбовців, які вчинили діяння, що мають ознаки
кримінального чи адміністративного правопорушення, - до передачі
їх посадовим особам Військової служби правопорядку Збройних Сил
України.{ Абзац шостий підпункту 5.3.10 пункту 5.3 розділу V із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } 5.3.11. Проводити огляд осіб, зазначених у підпункті 5.3.10
пункту 5.3 цього розділу, речей, що знаходяться при них,
транспортних засобів і вилучати відповідно до чинного
законодавства документи та предмети, що можуть бути речовими
доказами або використані на шкоду їх здоров'ю. 5.3.12. Організовувати фотографування, дактилоскопування,
звукозапис, відеозйомку та перевірку за базами даних ОВС осіб, які
затримані за підозрою у вчиненні злочину, узяті під варту,
обвинувачуються у вчиненні злочину або піддані адміністративному
арешту, відповідно до Положення про Інтегровану
інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України,
затвердженого наказом МВС від 12.10.2009 N 436 ( z1256-09 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2009 за
N 1256/17272. 5.3.13. Доручати членам добового наряду, іншим працівникам
міліції проводити огляд транспортних засобів, предметів та
документів доставлених до ОВС за підозрою у скоєнні злочину чи
правопорушення. 5.3.14. Направляти до лікувально-профілактичних закладів
осіб, які звернулися до ОВС із заявою про нанесення їм тілесних
ушкоджень, разом із направленням на предмет установлення факту
ушкодження здоров'я (додаток 6), а також інших осіб - з метою
виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або
перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу
та швидкість реакції, разом з направленням для огляду на стан
сп'яніння (додаток 7). { Підпункт 5.3.14 пункту 5.3 розділу V в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
5.4. У випадках і в порядку, передбачених статтями 12-15
Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ), черговий та члени
добового наряду мають право застосовувати заходи фізичного впливу,
спеціальні засоби та вогнепальну зброю. 5.5. За тимчасової відсутності чергового МВС, ГУМВС, УМВС,
ОВС працівник, який його заміщає, після запису в зошиті для
записів чергових про прийняття чергування має права чергового. 5.6. Невикористання чи перевищення працівниками добового
наряду наданих їм прав, так само як і невиконання або неналежне
виконання покладених на них обов'язків, тягне за собою
відповідальність, встановлену чинним законодавством.
{ Розділ V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382
( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
VI. Обов'язки чергового
6.1. Забезпечити приймання та реєстрацію заяв і повідомлень
про вчинені кримінальні, інші правопорушення та події відповідно
до чинного законодавства. При отриманні інформації про вчинені кримінальні, інші
правопорушення та події черговий або особа, яка виконує його
обов'язки, керуючись картотекою невідкладних дій оперативного
чергового (додаток 8), зобов'язані ужити всіх заходів щодо
попередження або припинення правопорушення, встановлення та
затримання правопорушників, надання допомоги потерпілим,
ліквідації негативних наслідків правопорушень і подій. { Пункт 6.1 розділу VI в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
6.1.1. Приймання та реєстрація заяв і повідомлень про
злочини, які вчинені або готуються, іншої інформації, що не
містить в собі явних ознак злочинів, здійснюються згідно з
вимогами Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду
в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і
повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, затвердженої
наказом МВС від 14.04.2004 N 400 ( z0814-04 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 06.05.2004 за N 571/9170. 6.1.2. При отриманні від заявника інформації про злочин,
інше правопорушення чи подію черговий або особа, яка виконує його
обов'язки, зобов'язані вимовити одну з таких фраз: "Уважно слухаю
Вас", "Готові допомогти", чітко і розбірливо назвати своє
прізвище, ім'я, по батькові, посаду та: { Абзац перший підпункту
6.1.2 пункту 6.1 розділу VI в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 } зареєструвати отриману інформацію в журналі реєстрації заяв і
повідомлень про злочини (далі - ЖРЗПЗ) або в журналі обліку
інформації, що не містить явних ознак злочину (далі - ЖОІ); негайно направити на місце пригоди СОГ, групу оперативного
реагування, дільничного інспектора міліції, інші наряди або
окремих посадових осіб; { Абзац третій підпункту 6.1.2 пункту 6.1
розділу VI в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382
( z1115-10 ) від 13.08.2010 } доповісти про отриману інформацію начальникові ОВС і
відповідальному від керівництва, а про злочини та інші надзвичайні
події, інформація про які подається до МВС, ГУМВС, УМВС,
повідомити чергову частину вищого рівня, про що зробити відмітку в
графі N 5 ЖРЗПЗ із зазначенням часу доповіді та прізвища особи,
яка її отримала; ужити всіх заходів щодо попередження або припинення
правопорушення, організувати невідкладні дії з розкриття злочину,
затримання правопорушників, надання допомоги потерпілим,
ліквідації негативних наслідків злочинів, інших правопорушень та
подій, керуючись при цьому картотекою невідкладних дій
оперативного чергового (додаток 8), Положенням про основи
організації розкриття органами внутрішніх справ України злочинів
загальнокримінальної спрямованості, затвердженим наказом МВС від
30.04.2004 N 458 ( z0814-04 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 02.07.2004 за N 814/9413; { Абзац п'ятий підпункту
6.1.2 пункту 6.1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
{ Абзац шостий підпункту 6.1.2 пункту 6.1 розділу VI
виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382
( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
{ Абзац сьомий підпункту 6.1.2 пункту 6.1 розділу VI
виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382
( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
{ Абзац восьмий підпункту 6.1.2 пункту 6.1 розділу VI
виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382
( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
{ Абзац дев'ятий підпункту 6.1.2 пункту 6.1 розділу VI
виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382
( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
{ Абзац десятий підпункту 6.1.2 пункту 6.1 розділу VI
виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382
( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
{ Абзац одинадцятий підпункту 6.1.2 пункту 6.1 розділу VI
виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382
( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
{ Абзац дванадцятий підпункту 6.1.2 пункту 6.1 розділу VI
виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382
( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
{ Абзац тринадцятий підпункту 6.1.2 пункту 6.1 розділу VI
виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382
( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
6.2. Забезпечити вільний доступ осіб до книги скарг і
пропозицій (додаток 9). { Пункт 6.2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
6.3. При надходженні телеграм, телефонограм, іншої
кореспонденції: { Абзац перший пункту 6.3 розділу VI в редакції
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від
13.08.2010 } 6.3.1. Забезпечити своєчасну реєстрацію телеграм,
телефонограм, що надійшли, у книзі обліку вхідних телеграм і
телефонограм (додаток 10). { Підпункт 6.3.1 пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 }
6.3.2. Негайно доповісти зміст телеграми (телефонограми,
орієнтування) про вчинене кримінальне правопорушення чи подію
начальникові міськрайліноргану, за його відсутності негайно після
ознайомлення, залежно від змісту орієнтування, ознайомити
працівників відповідних служб ОВС, в окремих випадках про
отримання телеграми (телефонограми, орієнтування) поінформувати
чергового прокуратури, а також відповідні органи виконавчої влади.
{ Підпункт 6.3.2 пункту 6.3 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 )
від 19.10.2012 } 6.3.3. Доповісти начальникові міськрайліноргану зміст
телеграми (телефонограми), що не має характеру орієнтування, після
чого передати її під розпис у книзі обліку вхідних телеграм і
телефонограм до служби діловодства міськрайліноргану для вручення
виконавцю. 6.3.4. При отриманні телеграми (телефонограми) для передачі
каналами зв'язку чергової частини черговий зобов'язаний її
зареєструвати в книзі обліку вихідних телеграм і телефонограм
(додаток 11) і направити адресатам. На оригіналі робиться запис,
що підтверджує її передачу й отримання адресатами. Після передачі
телеграми (телефонограми), що не має характеру орієнтування, вона
передається під розпис у зазначеній книзі працівникові
секретаріату міськрайліноргану. Копії телеграм (телефонограм)
уносяться до папки зберігання вихідних телеграм (телефонограм). { Підпункт 6.3.4 пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 }
6.3.5. Орієнтування зберігаються в черговій частині
міськрайліноргану в спеціальній папці, а після їх скасування
вилучаються й здаються до архіву. Про скасування заходів
інформуються всі адресати (працівники), яким передавалось
відповідне орієнтування. 6.3.6. Уся інша інформація службового характеру (крім заяв та
повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, що
підлягають реєстрації у спеціальних журналах), яка надходить до
чергової частини і за якою черговий зобов'язаний виконати певні
дії, заноситься до зошита для записів оперативного чергового. { Підпункт 6.3.6 пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 }
6.3.7. При доставлянні кореспонденції в нічний час, вихідні
та святкові дні черговий зобов'язаний прийняти її, зареєструвати в
журналі обліку пакетів (додаток 12), перевірити цілісність
упаковки й відбитків печаток, розписатись за отримання в
здавальному реєстрі (розносній книзі) із проставленням мастикової
печатки або штампа, а потім своєчасно передати до служби
діловодства міськрайліноргану під розписку в журналі обліку
пакетів. { Підпункт 6.3.7 пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 }
6.3.8. У разі виявлення пошкоджень на пакеті для службового
користування, таємному, цілком таємному пакеті черговий у
присутності особи, яка доставила пакет, складає акт, про що в
здавальному реєстрі (розносній книзі) робиться відповідна
позначка. У разі коли пошкодження пакета дають змогу прочитати
зміст документа, черговий доповідає про це начальникові ОВС, до
чергової частини вищого рівня, а за необхідності - до
територіального органу Служби безпеки України (далі - СБУ).
6.4. Оперативне реагування на повідомлення про кримінальні
правопорушення та інші події, а також інформування про них
здійснюються відповідно до чинного законодавства. { Пункт 6.4 розділу VI в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }

6.5. Введення ступенів готовності та спеціальних оперативних
планів 6.5.1. Черговий зобов'язаний: постійно бути готовим до своєчасного оповіщення й збору
особового складу, знати місця його збору, уміти користуватися
схемами оповіщення працівників ОВС (схеми повинні передбачати
варіанти оповіщення особового складу в робочий та неробочий час,
за відсутності телефонного та радіозв'язку, транспорту - резервні
місця збору працівників тощо); знати порядок зв'язку з місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, черговими територіальних
органів МНС України, прокуратури, СБУ. { Абзац третій підпункту
6.5.1 пункту 6.5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від
30.11.2011, N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } 6.5.2. При одержанні з чергової частини вищого рівня
будь-якого із сигналів про введення ступенів готовності,
зазначених на пакетах, та пароля до них оперативний черговий
повинен: зафіксувати в зошиті для записів чергових точний час
отримання сигналу й пароля, посаду й прізвище особи, яка передала
сигнал, підтвердити його отримання; розпечатати пакет із позначенням отриманого сигналу, звірити
пароль, що міститься в пакеті, з отриманим; при відповідності прийнятого пароля, що міститься в пакеті,
негайно доповісти начальникові ОВС про отриманий сигнал і діяти
відповідно до його розпоряджень та розробленої в ОВС інструкції; у разі розбіжності отриманого пароля з паролем, що міститься
в пакеті, негайно повідомити про це чергового чергової частини
вищого рівня і діяти згідно з його розпорядженням; при отриманні сигналів оповіщення з територіального органу
МНС, зафіксувавши сигнал відповідно до вимог абзацу другого цього
підпункту, негайно доповісти начальникові ОВС і діяти за його
розпорядженнями та згідно з наявними інструкціями. 6.5.3. При отриманні від начальника ОВС або з чергової
частини вищого рівня розпорядження про введення в дію оперативних
планів черговий забезпечує виконання заходів, передбачених
відповідними планами. Про введення в дію оперативного плану (проведення навчальних
тренувань) черговий робить запис у журналі по організаційному
забезпеченні спеціальних оперативних планів МВС (додаток 13). { Підпункт 6.5.3 пункту 6.5 розілу VI доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від
13.08.2010 }
6.5.4. За обставин, що потребують термінових дій, черговий
має право самостійно уводити в дію оперативні плани оборони
адміністративного будинку, банку та "Перехват" із подальшою
доповіддю начальникові ОВС і черговій частині вищого рівня. { Підпункт 6.5.4 пункту 6.5 розділу VI із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 )
від 13.08.2010 }
6.6. Розгляд обставин щодо осіб, доставлених до органу
внутрішніх справ { Пункт 6.6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
6.6.1. Розгляд обставин щодо осіб, доставлених до органу
внутрішніх справ працівниками міліції або громадянами, проводиться
працівниками добового наряду або іншим працівником за дорученням
начальника ОВС чи його заступника. { Абзац перший підпункту 6.6.1
пункту 6.6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 } Розгляд обставин щодо цих осіб проводиться негайно в окремій
кімнаті, яка своїм обладнанням не пригнічує їх честь та гідність,
але не більше трьох годин із моменту їх доставлення до чергової
частини. Начальником міськрайліноргану призначається одна або
декілька посадових осіб, відповідальних за перебування затриманих
(помічники начальників відділів - оперативні чергові).
Відповідальними за перебування затриманих осіб не можуть бути
слідчі. { Підпункт 6.6.1 пункту 6.6 розділу VI доповнено новим
абзацом третім згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } 6.6.2. При розгляді обставин щодо правопорушника черговий
зобов'язаний: перевірити законність доставлення (міліція має право
доставляти до ОВС громадян, зазначених у пунктах 1, 3-5 статті 11
Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) та статті 259 КУпАП)
( 80732-10 ); { Абзац другий підпункту 6.6.2 пункту 6.6 розділу VI
в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 } установити особу доставленого та забезпечити його огляд (у
разі необхідності із залученням медичного працівника); вимагати від працівника ОВС, який доставив правопорушника,
скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до
статті 259 КУпАП ( 80732-10 ). При доставлені правопорушника
громадянами - прийняти від останніх заяви; зареєструвати доставлену особу в журналі обліку доставлених,
відвідувачів та запрошених (додаток 14), обов'язково вказавши дату
й точний час доставлення, та доповісти відповідальному по ОВС.
Якщо у доставленої особи відсутні документи, то прізвище, ім'я, по
батькові, поштова адреса місця фактичного проживання (реєстрації)
записуються в цьому журналі з її слів; { Абзац п'ятий підпункту
6.6.2 пункту 6.6 розділу VI в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 } перевірити, що працівником, яким здійснено затримання особи,
повідомлено про затримання орган (установу), уповноважений законом
на надання безоплатної правової допомоги. Якщо цього не було
зроблено, черговий повинен самостійно повідомити відповідний орган
(установу), зафіксувавши час повідомлення та дані посадової особи,
яка його отримала, у журналі інформування центрів з надання
безоплатної правової допомоги затриманим (додаток 15). { Підпункт
6.6.2 пункту 6.6 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від
19.10.2012 } у разі необґрунтованого доставлення негайно звільнити
доставлену особу, про що зробити відповідний запис у журналі
обліку доставлених, відвідувачів та запрошених, й запропонувати
посадовій особі, винній у необґрунтованому доставленні,
вибачитися. Про необґрунтоване доставлення громадянина доповісти
письмовим рапортом начальникові міськрайліноргану; { Абзац
підпункту 6.6.2 пункту 6.6 розділу VI в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 } у разі встановлення, що в діях доставленого містяться ознаки
кримінального правопорушення або він перебуває в розшуку,
незаконно зберігав заборонені предмети та речі, має підроблені
документи, доповісти начальникові міськрайліноргану та негайно
повідомити про це керівника слідчого підрозділу; { Абзац восьмий
підпункту 6.6.2 пункту 6.6 розділу VI в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } забезпечити постійне спостереження за поведінкою осіб,
доставлених до чергової частини, з метою попередження з їх боку
нападу на працівників міліції, громадян, приховування предметів і
речей, документів, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом
правопорушення, уникнення можливості втечі, самогубства або
членоушкодження; у разі погіршання стану здоров'я доставленої особи негайно
викликати швидку медичну допомогу, доповісти начальникові ОВС та
надати невідкладну медичну допомогу. 6.6.3. У разі раптової смерті чи самогубства доставленого
черговий зобов'язаний: викликати швидку медичну допомогу; доповісти начальникові міськрайліноргану та черговому ОВС
вищого рівня; поінформувати чергового прокуратури, ужити заходів до
збереження обстановки на місці події до прибуття особи, якій
доручено розслідування. 6.6.4. Доставленню й затриманню не підлягають: Президент України в період виконання повноважень; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; народні депутати України; судді всіх рівнів; працівники дипломатичних і консульських установ,
представництв міжнародних організацій та члени їх сімей, які мають
відповідний імунітет (який підтверджується дипломатичними,
службовими та консульськими картками, виданими Управлінням
Державного Протоколу Міністерства закордонних справ України). Дипломатичним імунітетом користуються: глава дипломатичного
представництва, члени дипломатичного персоналу дипломатичного
представництва, які мають дипломатичний ранг, а також члени сімей
усіх зазначених осіб, якщо вони не є громадянами України. Імунітетом також користуються консульські посадові особи, а
також інші особи, які користуються імунітетом відповідно до
законодавства; особи, які знаходяться в непритомному стані, мають небезпечні
для життя тілесні ушкодження, симптоми гострих захворювань
внутрішніх органів, отруєння сурогатами алкоголю, ужили отруйні
або сильнодіючі речовини, заражені небезпечними для здоров'я
оточуючих інфекційними хворобами, перебувають у тяжкому стані
сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або
інших одурманюючих речовин, втратили здатність самостійно
пересуватися чи можуть завдати шкоди оточуючим або собі, вагітні
жінки з ознаками близьких пологів. Відповідні заходи реагування до таких осіб вживаються після
надання їм допомоги медичними працівниками або після лікування їх
у медичних закладах охорони здоров'я; та інші особи у випадках передбачених законами України. 6.6.5. У випадках доставлення осіб, зазначених у абзацах
другому - п'ятому підпункту 6.6.4 пункту 6.6 розділу VI цієї
Інструкції, черговий після встановлення їх особи повинен негайно
звільнити доставлених і доповісти про подію рапортом начальникові
міськрайліноргану, а також до чергової частини вищого рівня,
поінформувати про доставляння цих осіб чергового прокуратури. 6.6.6. У випадках доставлення осіб, зазначених в абзаці
восьмому підпункту 6.6.4 пункту 6.6 розділу VI цієї Інструкції,
або якщо доставлена особа має ознаки переохолодження, завдала собі
тілесні ушкодження або заявляє про погіршення стану здоров'я, при
спробі самогубства, черговий зобов'язаний викликати швидку медичну
допомогу чи працівників закладу охорони здоров'я, забезпечити
постійний нагляд за такою особою й доповісти про подію
начальникові ОВС. Рішення про можливість утримання вказаної категорії осіб
черговий приймає залежно від висновку лікаря, що фіксується в
журналі реєстрації надання медичної допомоги особам, які
утримуються в черговій частині (додаток 16) та письмового
розпорядження начальника ОВС. { Абзац другий підпункту 6.6.6
пункту 6.6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 } При передачі таких осіб у заклад охорони здоров'я на
лікування у журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених
до ОВС робиться відповідний запис, а до закладу охорони здоров'я
надсилається лист із проханням заздалегідь повідомити ОВС про
закінчення термінів лікування особи та її виписки. { Абзац третій
підпункту 6.6.6 пункту 6.6 розділу VI в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } 6.6.7. При розгляді обставин щодо особи, яка підозрюється у
вчиненні кримінального правопорушення та була доставлена до
чергової частини ОВС, черговий зобов'язаний: у разі надходження до чергової частини ухвали слідчого судді,
суду про затримання підсудного і доставку його в суд під вартою,
про зміну запобіжного заходу підсудному на тримання під вартою або
за наявності інформації про те, що стосовно доставленої особи
розпочато кримінальне провадження і цю особу оголошено в розшук
або вона переховується від слідства чи щодо неї запобіжним заходом
обрано тримання під вартою, черговий зобов'язаний негайно
повідомити про це керівника слідчого підрозділу; у випадку затримання особи не уповноваженою на те посадовою
особою та тимчасового вилучення у затриманого майна черговий
отримує його для зберігання до передачі слідчому чи прокурору.
Факт отримання тимчасово вилученого майна засвідчується
протоколом. Подальша передача майна слідчому чи прокурору
фіксується у відповідному журналі; роз'яснити затриманому підстави його затримання, права і
обов'язки; забезпечити запис усіх дій, що проводяться із залученням
затриманого, у тому числі час їх початку та закінчення, а також
осіб, які проводили такі дії або були присутні при їх проведенні; перевірити чи надала уповноважена посадова особа, що
здійснила затримання, можливість затриманій особі повідомити про
своє затримання та місце перебування близьких родичів, членів
сім'ї чи інших осіб або здійснила таке повідомлення самостійно. У
випадку не здійснення таких дій черговий виконує їх самостійно або
доручає їх виконання іншому працівнику (члену добового наряду
чергової частини) та повідомляє про це начальника ОВС із
здійсненням запису у відповідному журналі; при одержанні протоколу про затримання особи, підозрюваної у
вчиненні злочину, чи ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на
затримання від уповноваженої особи направити підозрюваного до ІТТ,
передавши під розписку черговому ІТТ вилучені у затриманої особи
речі та документи; під час перебування підозрюваного в черговій частині
забезпечити його охорону з метою недопущення втечі, самогубства,
завдання шкоди здоров'ю, нападу на осіб добового наряду та інших
працівників міліції, контакту з іншими особами, особливо
підозрюваними у вчиненні того самого кримінального
правопорушення. { Підпункт 6.6.7 пункту 6.6 розділу VI в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
6.6.8. Розгляд обставин щодо особи, яка доставлена за
адміністративне правопорушення, проводиться негайно. У разі коли в
черговій частині перебувають декілька осіб, які вчинили
адміністративні правопорушення, і розпочати розгляд обставин щодо
затриманих одночасно неможливо, він проводиться в порядку
черговості доставлення. У першу чергу розглядаються обставини щодо
осіб, які не підлягають адміністративному затриманню. Під час
розгляду черговий зобов'язаний: вимагати від працівника міськрайліноргану, який затримав і
доставив правопорушника, скласти й оформити в установленому
порядку протокол про адміністративне правопорушення з підписами
свідків (якщо вони є), правопорушника й поясненнями останнього.
Якщо правопорушник доставлений працівниками інших ОВС, особами
рядового та молодшого начальницького складу або особами, протокол
про адміністративне правопорушення складає працівник
міськрайліноргану, якому доручено розгляд обставин цього
правопорушення; з'ясувати наявність складу адміністративного правопорушення,
а також відсутність обставин, що виключають провадження у справах
про адміністративні правопорушення (статті 15-20 ( 80731-10 ), 247
КУпАП) ( 80732-10 ). перевірити правопорушника за картотеками ОВС (додаток 17).
Інформацію про затримання (доставлення) осіб, які знаходяться на
обліку, довести до відома працівників структурних підрозділів ОВС
та Державного департаменту України з питань виконання покарань. За
наявності підстав для притягнення правопорушника до кримінальної
відповідальності діяти згідно з вимогами цієї Інструкції; { Абзац
четвертий підпункту 6.6.6 пункту 6.6 розділу VI із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882
( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
доповісти матеріали про адміністративне правопорушення
начальникові ОВС або його заступнику; при передачі матеріалів про адміністративне правопорушення
працівникові, відповідальному за їх облік, черговий під розпис у
журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення
передає також вилучені речі та документи, що є знаряддям або
об'єктом правопорушення (за винятком зброї та боєприпасів); у разі вилучення в доставлених (затриманих) зброї чи
боєприпасів вони зберігаються в ОВС. 6.6.9. У випадках доставлення до чергової частини осіб, які
вчинили адміністративні правопорушення, передбачені пунктом 1
частини другої статті 262 КУпАП ( 80732-10 ), черговий проводить
адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей,
вилучення речей та документів. 6.6.10. Про застосування заходів фізичного впливу,
спеціальних засобів черговий доповідає начальникові ОВС рапортом.
Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування
заходів фізичного впливу і спеціальних засобів, а також про всі
випадки застосування зброї черговий зобов'язаний негайно письмово
повідомити начальника ОВС для інформування прокурора. { Пункт 6.6 розділу VI доповнено підпунктом 6.6.10 згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від
13.08.2010 }
6.7. При адміністративному затриманні черговий зобов'язаний: 6.7.1. Перевірити повноту і достовірність зібраних матеріалів
та відповідно до вимог статті 261 КУпАП ( 80732-10 ) скласти
протокол про адміністративне затримання (у випадку, якщо протокол
про адміністративне затримання не був складений іншою посадовою
особою). Протокол додається до справи про адміністративне
правопорушення. { Підпункт 6.7.1 пункту 6.7 розділу VI із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 )
від 13.08.2010 }
6.7.2. Провести особистий огляд правопорушника з дотриманням
вимог статей 264 та 265 КУпАП ( 80732-10 ): особистий огляд має проводитися особою однієї статі із
затриманим і в присутності двох понятих тієї ж статі. Огляд речей,
поклажі, багажу, знарядь полювання та рибальства, добутої
продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється,
як правило, у присутності особи, яка є їх власником. За термінових
обставин згадані речі, предмети, за умов відсутності їх власника,
можуть бути піддані огляду в присутності двох свідків; про особистий огляд, огляд і вилучення речей та документів
робиться відповідний запис у протоколах про адміністративне
правопорушення та адміністративне затримання із зазначенням усіх
вилучених речей і документів, їх індивідуальних ознак (номер,
серія, колір тощо); вилучені в затриманої особи гроші, речі, інші цінності й
документи зберігаються разом із копією протоколу про
адміністративне затримання в спеціальній шафі і передаються при
зміні черговими із записом у книзі прийому-здачі чергування; при звільненні особи їй повертаються всі вилучені речі,
документи й гроші, за винятком предметів, речей та документів, що
є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, предметів і
речей, що знаходяться в розшуку, а також таких, що підлягають
конфіскації або оплатному вилученню; про отримання речей, документів та інших цінностей особа, яка
звільняється, розписується у протоколі вилучення і в разі
наявності претензій до працівників ОВС власноручно робить запис у
протоколі про адміністративне затримання. Копії протоколів
зберігаються в черговій частині ОВС; на прохання затриманих при їх звільненні видаються довідки
про перебування в ОВС. 6.7.3. Контролювати додержання встановлених строків
адміністративного затримання (стаття 263 КУпАП) ( 80732-10 ).
{ Абзац другий підпункту 6.7.3 пункту 6.7 розділу VI
виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 882
( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
Особи, які утримуються в КЗД більше 3 годин, забезпечуються
гарячим харчуванням (сніданок - з 07.00 до 08.00, обід - з 13.00
до 14.00, вечеря - з 19.00 до 20.00) за нормами добового
забезпечення продуктами харчування, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 16.06.92 N 336 ( 336-92-п ) "Про
норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання
покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої
служби, ізоляторах тимчасового тримання,
приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства
внутрішніх справ" (із змінами). 6.7.4. Про місцеперебування особи, затриманої за вчинення
адміністративного правопорушення, негайно повідомити її родичів, а
на її прохання також адміністрацію за місцем роботи чи навчання.
{ Пункт 6.7 розділу VI доповнено підпунктом 6.7.4 згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
6.8. Особливості розгляду обставин з окремими категоріями
осіб 6.8.1. При доставленні за правопорушення військовослужбовців
та осіб рядового і начальницького складу ОВС, податкової міліції
або СБУ черговий повинен (після з'ясування підстав, мотивів і
законності доставлення, установлення особи й місця служби)
повідомити командира частини або військового коменданта,
начальника ОВС, податкової міліції та СБУ про затримання їх
підлеглого, викликати представників відповідного органу і передати
правопорушників, а також матеріали на них під розпис у журналі
обліку доставлених, відвідувачів та запрошених до ОВС. Про
вчинення кримінального правопорушення цією категорією осіб
повідомити чергового прокуратури. { Підпункт 6.8.1 пункту 6.8 розділу VI із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 )
від 19.10.2012 }
6.8.2. З'ясування обставин із приводу затримання цих осіб за
порушення правил, норм і стандартів безпеки дорожнього руху,
правил полювання, рибальства та охорони рибних запасів, митних
правил, учинення корупційних діянь та інших правопорушень,
пов'язаних із корупцією, неправомірне використання державного
майна, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої
постанови судді щодо подання органу дізнання, слідчого або
протесту, припису чи подання прокурора, ухилення від виконання
законних вимог прокурора і за контрабанду проводиться на загальних
підставах згідно з чинним законодавством. 6.8.3. У разі доставлення до чергової частини іноземців, які
не мають дипломатичного, консульського чи іншого імунітету,
черговий повинен разом з працівником Державного департаменту у
справах громадянства, імміграції й реєстрації громадян або його
структурного підрозділу перевірити законність перебування цієї
особи на території України та провести розгляд обставин щодо
доставленого відповідно до чинного законодавства. 6.8.4. При розгляді обставин щодо особи, яка підозрюється в
управлінні транспортним засобом у стані сп'яніння, черговий
зобов'язаний викликати працівника Державтоінспекції і передати
йому затриману особу для прийняття відповідного рішення згідно з
вимогами Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів
ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або
перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу
та швидкість реакції, затвердженої наказом МВС та Міністерства
охорони здоров'я України від 09.09.2009 N 400/666 ( z0931-09 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 06.10.2009 за
N 931/16947. { Підпункт 6.8.4 пункту 6.8 розділу VI в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
{ Підпункт 6.8.5 пункту 6.8 розділу VI виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від
19.10.2012 }
{ Підпункт 6.8.6 пункту 6.8 розділу VI виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від
13.08.2010 }
6.8.5. При доставленні неповнолітнього, який скоїв
правопорушення, черговий зобов'язаний: виконати вимоги пункту 6.6 розділу VI цієї Інструкції; повідомити батьків або законних представників про доставлення
дитини до ОВС; передати доставленого працівнику кримінальної міліції у
справах дітей (далі - КМСД) або оперативному уповноваженому
карного розшуку (далі - КР) для подальшого розгляду обставин
правопорушення, а в разі їх відсутності організувати розгляд
обставин правопорушення із неповнолітнім правопорушником у повному
обсязі; про скоєне правопорушення та результати розгляду повідомити
КМСД для вжиття відповідних заходів; за наявності підстав, передбачених законодавством, направити
доставленого до приймальника-розподільника для дітей. Категорично заборонено тримати дітей, які вчинили
правопорушення, до передачі їх законним представникам або
направлення до приймальників-розподільників для дітей більше
восьми годин. 6.8.6. Діти, які перебувають у стані сп'яніння внаслідок
вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих
речовин, доставлені до чергової частини, передаються під розпис у
журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених до ОВС: { Абзац перший підпункту 6.8.6 пункту 6.8 розділу VI із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
батькам або законним представникам; представникам адміністрації дитячих будинків,
шкіл-інтернатів; спеціальних навчально-виховних,
лікувально-виховних установ, а також посадовим особам інших
установ, які відповідають за їх утримання і виховання; працівникам закладів охорони здоров'я, якщо дитина має
тілесні ушкодження або перебуває у стані алкогольного,
наркотичного, психотропного або токсичного сп'яніння і своїм
виглядом ображає людську гідність і суспільну мораль, у зв'язку з
чим неможливо встановити її особу, місце проживання й передати
особам, переліченим у цьому підпункті. 6.8.7. При з'ясуванні обставин щодо дитини, яка заблукала або
була підкинута, черговий організовує складання акта у двох
(стосовно підкинутого - у трьох) примірниках. Акт підписують
працівник ОВС й особа, яка доставила дитину. Дитина фотографується
за правилами розпізнавальної фотозйомки. 6.8.8. Діти і підлітки, які заблукали, були підкинуті, а в
невідкладних випадках й інші, залишені без батьківської опіки,
упродовж 8 годин направляються до: будинку дитини (у віці до 3 років); притулку для дітей; найближчого закладу охорони здоров'я (за наявності тілесних
ушкоджень або ознак захворювання). 6.8.9. При доставленні до чергової частини хворих або дітей,
які за віком чи станом здоров'я не можуть нічого повідомити про
себе, черговий організовує надання їм медичної допомоги. Якщо діти
не потребують медичної допомоги або стаціонарного лікування,
черговий організовує їх направлення до будинку дитини або притулку
для дітей. { Підпункт 6.8.9 пункту 6.8 розділу VI в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
VII. Тримання затриманих та доставлених осіб
в кімнаті для затриманих та доставлених,
нагляд за їх поведінкою
7.1. Для тимчасового тримання затриманих та доставлених осіб
у черговій частині ОВС відповідно до ВБН В.2.2-1-2006 "Будинки і
споруди. Відомча інструкція з проектування кімнат для затриманих і
доставлених чергових частин органів внутрішніх справ. Загальні
положення та типові проектні рішення", затверджених наказом МВС
від 27.12.2006 N 1261, обладнуються КЗД. 7.1.1. У кожній черговій частині ОВС обладнується не менше
трьох КЗД, які повинні розміщуватися тільки на першому поверсі
адміністративної будівлі у безпосередній близькості до залу, де
перебуває оперативний черговий, з таким розрахунком, щоб особи
добового наряду могли контролювати поведінку доставлених, а
останні не мали можливості прослуховувати інформацію, що
надходить, та службові розмови чергових. КЗД відокремлюються від коридору перегородкою з вікном
розміром 1,2х1,5 м, заскленим поляризованим склом, що не б'ється. Улаштування КЗД повинно забезпечувати надійну ізоляцію
затриманих від зовнішнього середовища та виключати можливість їх
зв'язку із суміжними приміщеннями. Затримані та доставлені особи повинні утримуватися в
зазначених вище кімнатах із розрахунку не менше ніж 4 квадратних
метри корисної площі на одну особу (без урахування площі,
призначеної для умивальника та унітаза). КЗД повинні бути забезпечені природним та електричним
освітленням, вентиляцією, а також виключати можливість проникнення
туди вологості та сирості. КЗД обладнуються засобами охоронної сигналізації,
відеонагляду, санітарно-гігієнічними приладами (чашами клозетними,
умивальниками) та меблями. 7.1.2. У КЗД встановлюються (міцно кріпляться до підлоги або
стін) двоярусні та одноярусні ліжка (тапчани) з габаритними
розмірами 1,9х0,7 м та дерев'яним настилом завтовшки не менше
ніж 0,04 м. Ліжка повинні бути нерозбірними, без билець, гострих
кутів та виступів і мати покриття з м'якої гігієнічної тканини. На стінах з боку ліжок додатково встановлюється шпунтована
дошка завтовшки не менше ніж 0,02 м та шириною 0,2 м. 7.1.3. У КЗД встановлюються металеві двері з шумопоглинальним
захисним шаром і розміром полотна 1,9х0,75 м завтовшки не менше
ніж 0,06 м. Щілини в дверних притулах не допускаються. У центрі камерних дверей на висоті 1,5 м від рівня підлоги
необхідно передбачати оглядові вічка з розмірами отворів з боку
КЗД діаметром 0,24 м, а з коридору - 0,05 м. Вічка повинні бути
засклені матеріалом, що не б'ється, а з боку коридору закриті
кришкою, що обертається на штирі і відкривається безшумно.
Конструкція вічка повинна забезпечувати повний огляд кімнати. Допускається виконувати оглядові вічка прямокутної форми
розміром 0,25х0,1 м, засклені поляризованим склом, що не б'ється і
забезпечує можливість одностороннього огляду тільки в бік камери. Якщо планування кімнати не забезпечує повний її огляд через
вічко дверного полотна, з боку коридору в стіні виконуються
прорізи на висоті 1,5 м від рівня підлоги з розширенням по
45 град. у бік кімнати затриманих і доставлених. Прорізи повинні
бути засклені матеріалом, що не б'ється, а з боку коридору закриті
кришкою, що відкривається безшумно. 7.1.4. Двері КЗД обладнуються накладним замком "камерного
типу" та двома металевими засувами, розташованими напроти петель
дверей, повинні бути навішані з лівого боку відносно входу з таким
розрахунком, щоб у відчиненому положенні їх неможливо було зняти з
петель, та відчинятися у бік коридору. При замиканні дверей вручну
замки повинні замикатися ключем на три оберти, а в разі
автоматичного зачинення дверей - автоматично на один оберт. Кут відчинення дверного полотна повинен фіксуватися
обмежувачем (упором) у підлозі з розрахунку одночасного проходу до
КЗД не більше однієї особи. При цьому належить передбачати
можливість повного відчинення дверей. 7.1.5. Віконні рами в КЗД повинні бути стулчастими і
обладнуватися кватирками із замками для вентиляції. Низ віконних
прорізів повинен бути на висоті не менше ніж 1,5 м від рівня
підлоги. Зовнішнє скло у вікнах - звичайне, внутрішнє -
броньоване. Внутрішня рама і скло обладнуються сигналізацією.
Отвори кватирок закриваються із зовнішнього боку металевою сіткою
з чарунками 0,006х0,006 м, виконаними з дроту діаметром не менше
ніж 0,002 м. 7.1.6. У КЗД між віконними рамами необхідно встановлювати
металеві ґрати з чарунками не більше ніж 0,12х0,2 м з круглої
сталі по вертикалі діаметром не менше ніж 0,019 м і поперечних
смуг (штабової сталі) по горизонталі перерізом не менше
ніж 0,06х0,012 м - "силові ґрати". Вертикальні елементи "силових ґрат" з круглої сталі слід
пропускати в металеві прямокутні кожухи з опиранням на сталеві
кулі по торцях для захисту від перепилювання. Кожухи пропускаються
крізь прямокутні отвори горизонтальних смуг, і всі місця
сполучення надійно зварюються. Анкери для кріплення ґрат закладаються в кладку стін не менше
ніж на 0,15 м. Діаметр анкерів має бути не менше ніж 0,02 м. { Пункт 7.1 розділу VII в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
7.2. Перед поміщенням затриманої особи до КЗД черговий
зобов'язаний: з'ясувати стан її здоров'я, обставини, що можуть призвести до
тяжких наслідків у зв'язку з її затриманням (зупинка виробництва,
вибух, заморожування системи опалення, залишення осіб, які
потребують постійного нагляду, в обстановці, що загрожує їх життю,
тощо), та за наявності таких обставин вжити заходів щодо
запобігання тяжким наслідкам; видати їй Пам'ятку для затриманих осіб (додаток 18); зареєструвати правопорушника у книзі обліку осіб, які
поміщені до кімнати для затриманих та доставлених чергової частини
(додаток 19); { Пункт 7.2 розділу VII доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 } поінформувати про наявність у кімнаті системи
відеоспостереження. { Розділ VII доповнено пунктом 7.2 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
7.3. Забороняється поміщати до КЗД осіб, якщо стосовно них не
складений протокол про адміністративне затримання або протокол про
затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину. { Розділ VII доповнено пунктом 7.3 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
7.4. Приймання та подання скарг, заяв, листів та інших
відомостей затриманими особами: 7.4.1. Затримані мають право звертатися зі скаргами, заявами
і листами до посадових осіб органів внутрішніх справ, органів
державної влади, прокуратури, суду, громадських організацій, а
також до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
Європейського суду з прав людини, відповідних органів міжнародних
організацій, членом або учасником яких є Україна. 7.4.2. Для написання скарги затриманому на його прохання
видають папір та кулькову ручку, а бажаючому звернутися до
прокурора, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи
Європейського суду з прав людини - конверт, який заклеюється. Для
написання скарги затриманий виводиться в окрему кімнату. { Розділ VII доповнено пунктом 7.4 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
7.5. При розміщенні в КЗД необхідно дотримуватися вимог щодо
окремого тримання: чоловіків від жінок; неповнолітніх від дорослих; осіб, які вперше притягуються до кримінальної
відповідальності, від осіб, які притягувалися до кримінальної
відповідальності; осіб, які відбували покарання в місцях позбавлення волі, від
осіб, які не перебували в зазначених місцях; осіб, обвинувачених або підозрюваних у вчиненні тяжких та
особливо тяжких злочинів, від інших осіб; осіб, обвинувачених або підозрюваних у вчиненні кримінальних
правопорушень проти основ національної безпеки України, від інших
осіб; { Абзац сьомий пункту 7.5 розділу VII із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 )
від 19.10.2012 } осіб, які раніше працювали в правоохоронних органах, від
інших осіб; іноземців і осіб без громадянства від інших осіб;
{ Абзац десятий пункту 7.5 розділу VII виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від
19.10.2012 }
обвинувачуваних або підозрюваних по одному й тому самому
кримінальному правопорушенню; { Абзац десятий пункту 7.5 розділу
VII в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 } хворих на інфекційні захворювання від здорових.
7.6. Під час перебування правопорушників у КЗД черговий
зобов'язаний: 7.6.1. Організувати постійний нагляд за поведінкою затриманих
та доставлених. 7.6.2. Не допускати спілкування працівників ОВС із
затриманими та доставленими, передачі їм заборонених речей та
предметів. 7.6.3. Слідкувати за належним освітленням у КЗД. 7.6.4. У разі тимчасового нефункціонування санвузла
забезпечити затриманим виведення за потребою (не рідше 1 разу на
чотири години). Контролювати виведення затриманих і доставлених та
здійснювати нагляд за поведінкою осіб, які залишилися в КЗД.
Дозволяється виводити одночасно тільки одну особу й нарядом у
складі не менше 2 працівників міліції. 7.6.5. У разі скарги затриманого на погіршення стану
здоров'я, виявлення зовнішніх ознаках його погіршення або ознак
отримання ним тілесних ушкоджень виконати дії, передбачені
підпунктом 6.6.6 пункту 6.6 розділу VI цієї Інструкції. 7.6.6. При спробі затриманого завдати шкоду собі або іншим
особам, які перебувають у КЗД, перевести його до іншої кімнати, а
у виняткових випадках, передбачених Законом України "Про міліцію"
( 565-12 ), черговий або члени добового наряду мають право
застосувати до затриманих та доставлених заходи фізичного впливу,
спеціальні засоби, вогнепальну зброю у випадках і порядку,
передбачених цим Законом. 7.6.7. У разі несправності освітлення, опалення або
загорання, затоплення приміщень негайно викликати працівників
аварійних служб, організувати (дотримуючись правил техніки
безпеки) гасіння пожежі, ужити заходів до усунення несправності,
ліквідації наслідків аварії. Якщо обставини загрожують життю або
здоров'ю затриманих, негайно перевести останніх до інших приміщень
чи організувати їх евакуацію, охорону та постійне спостереження за
ними. Про подію й ужиті заходи негайно доповісти начальникові
міськрайліноргану.
7.7. При самогубстві (смерті) затриманого діяти згідно з
підпунктом 6.6.3 пункту 6.6 розділу VI цієї Інструкції.
7.8. Про надзвичайні події, що мали тяжкі наслідки
(затоплення, пожежа, втеча, спроба самогубства тощо), та вжиті
заходи реагування черговий зобов'язаний доповісти начальникові
ОВС, у чергову частину вищого рівня та повідомити чергового
прокуратури.
VIII. Поміщення (звільнення) до ІТТ
затриманих і взятих під варту осіб,
забезпечення їх конвоювання
8.1. Черговий ОВС здійснює контроль за несенням служби
черговим нарядом ІТТ.
8.2. З метою контролю за несенням служби черговим
нарядом ІТТ черговий керується вимогами Інструкції про роботу
ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ України,
затвердженої наказом МВС від 20.01.2005 N 60 ДСК ( z0268-05 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.02.2005 за
N 268/10548, Інструкції з організації конвоювання затриманих і
взятих під варту осіб в органах внутрішніх справ України,
затвердженої наказом МВС від 20.01.2005 N 60 ДСК ( z0269-05 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.02.2005 за
N 269/10549, та Правилами внутрішнього розпорядку в ізоляторах
тимчасового тримання органів внутрішніх справ України,
затвердженими наказом МВС від 02.12.2008 N 638 ( z0137-09 ),
зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 12.02.2009 за
N 137/16153. Про виявлені під час несення служби недоліки, режим тримання
затриманих і взятих під варту осіб черговий доповідає начальникові
ОВС для вжиття заходів належного реагування. { Пункт 8.2 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
IX. Підготовка службових нарядів
та оперативне управління ними
9.1. При прибутті працівників міліції, військовослужбовців
внутрішніх військ МВС, які заступають у наряд, черговий
зобов'язаний: 9.1.1. Перевірити наявність особового складу, з'ясувати стан
здоров'я, а також обставини, що заважають несенню служби. 9.1.2. Видати працівникам ОВС табельну вогнепальну зброю,
спорядження, засоби зв'язку і спеціальні засоби. 9.1.3. Ознайомити склад наряду (за відсутності командира
підрозділу) з орієнтуваннями, отриманою інформацією про вчинені
кримінальні правопорушення, прикметами осіб, які розшукуються, та
викраденого майна, іншими відомостями, оголосити маршрути (пости)
патрулювання, час несення служби, вишикувати наряд на інструктаж,
перевірити в кожного міліціонера, військовослужбовця внутрішніх
військ наявність обов'язкових предметів озброєння та спорядження.
Ужити заходів щодо усунення виявлених недоліків. { Підпункт 9.1.3 пункту 9.1 розділу IX із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 )
від 19.10.2012 }
9.1.4. Доповісти посадовій особі, яка проводить інструктаж,
про готовність особового складу до несення служби.
9.2. Добовий наряд чергової частини ОВС забезпечує контроль
за несенням служби всіма нарядами ОВС.
9.3. Під час несення служби нарядами черговий зобов'язаний
підтримувати з ними постійний зв'язок, приймати доповіді про
обстановку, своєчасно інформувати їх про вчинені кримінальні
правопорушення, викрадені речі, злочинців, що розшукуються, їх
прикмети й можливі маршрути пересування, уточнювати завдання,
проводити за розпорядженням керівника ОВС чи відповідального по
ОВС, а за їх відсутності - самостійно передислокацію нарядів з
урахуванням оперативної обстановки, що складається. { Пункт 9.3 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
9.4. Після закінчення несення служби нарядами черговий
зобов'язаний прийняти від особового складу ОВС озброєння,
спецзасоби, засоби захисту, зв'язку, спорядження та службову
документацію, отримані при заступленні на службу, перевірити їх
комплектність. При недостачі терміново вжити заходів щодо
повернення або розшуку втраченого, доповісти начальникові ОВС і
далі діяти за його розпорядженням. Про втрату зброї або
боєприпасів негайно повідомити до чергової частини вищого рівня та
черговому прокуратури.
9.5. Коли наряд (постовий, патрульний, конвой тощо) після
закінчення служби не прибув до чергової частини ОВС або відсутній
на посту, маршруті, заслоні тривалий період часу, черговий негайно
доповідає про це начальникові ОВС та в чергову частину вищого
рівня, вживає заходів щодо з'ясування причин відсутності наряду та
організації його розшуку.
X. Контроль за здійсненням пропускного режиму
та охороною адміністративних будинків ОВС, ІТТ
10.1. Організація та забезпечення пропускного режиму до
адміністративного будинку покладаються на начальника ОВС, а
контроль за здійсненням пропускного режиму - на чергову частину. З
метою контролю черговий зобов'язаний: провести інструктаж працівника міліції, який здійснює допуск
до адміністративного будинку ОВС, перевірити знання службових
обов'язків, наявність журналу обліку доставлених, відвідувачів та
запрошених; { Абзац другий пункту 10.1 розділу X із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882
( z0165-12 ) від 30.11.2011 } здійснювати контроль за несенням служби і веденням журналу
обліку доставлених, відвідувачів та запрошених. { Абзац третій
пункту 10.1 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
10.2. Для належної охорони адміністративного будинку ОВС
черговий повинен: знати плани охорони й оборони, протипожежного захисту
адміністративного будинку ОВС, розташування службових приміщень та
їх блокування; зачиняти в нічний час вхідні двері й вікна будівлі ОВС; здійснювати силами добового наряду перевірки стану охорони,
протипожежного захисту адміністративного будинку, справності
запорів, дзвінків, сигналізації й засобів зв'язку з обов'язковим
записом у робочому зошиті чергового. При виявленні порушень
порядку несення служби або несправності технічних засобів уживати
заходів щодо їх усунення; при спробі проникнення сторонніх осіб до будинку ОВС
організувати їх затримання (у тому числі осіб із документами,
справжність яких викликає сумнів). Про такий факт, результати
розгляду обставин події доповісти начальникові ОВС,
відповідальному по ОВС, та до чергової частини вищого рівня і далі
діяти за їх розпорядженнями; { Абзац п'ятий пункту 10.2 розділу X
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } при збройному нападі на адміністративний будинок ОВС, спробі
його захоплення або проникнення до службових приміщень агресивно
настроєних осіб діяти відповідно до чинного законодавства.
10.3. Для забезпечення надійної охорони затриманих і взятих
під варту осіб в ІТТ черговий міськрайліноргану зобов'язаний: знати план охорони й оборони, протипожежного захисту ІТТ,
розстановку постів та функціональні обов'язки всього складу
наряду; перевіряти несення служби нарядом ІТТ, при виявленні
недоліків доповідати начальникові ОВС; при відсутності начальника ІТТ і його заступника особисто
контролювати порядок зміни постових; виявивши підкоп, пролом стіни (стелі, підлоги), пошкодження
віконних ґрат і замків, перевести затриманих і взятих під варту
осіб до інших камер, посиливши спостереження за їх поведінкою. Про
обставини і вжиті заходи негайно доповісти начальникові ОВС, його
заступникові - начальникові міліції громадської безпеки,
начальникові ІТТ та до чергової частини вищого рівня; якщо затриманий або особа, взята під варту, звернулися з
проханням про надання медичної допомоги, викликати швидку медичну
допомогу (лікаря найближчого закладу охорони здоров'я), надати
невідкладну допомогу; уживати заходів щодо припинення конфліктної ситуації (бійки),
що виникла в одній або кількох камерах. За наявності вільних камер
відокремити учасників конфлікту; при самогубстві (смерті) затриманого або особи, яка перебуває
під вартою, діяти відповідно до підпункту 6.6.3 пункту 6.6 розділу
VI цієї Інструкції; контролювати несення служби нарядом ІТТ, регулярно приймати
доповіді про поведінку затриманих і взятих під варту осіб, бути в
постійній готовності до дій у разі надзвичайних ситуацій; у разі нападу затриманих і взятих під варту осіб на
працівників наряду вжити заходів щодо припинення злочинних дій,
посилити охорону ІТТ за рахунок наявних сил. Увести в дію
оперативний план охорони адміністративного будинку ОВС, доповісти
начальникові ОВС, до чергової частини вищого рівня, поінформувати
чергового прокуратури; у разі нападу на ІТТ діяти відповідно до вимог чинного
законодавства; { Абзац одинадцятий пункту 10.3 розділу X в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 )
від 13.08.2010 } про пожежу (загоряння) в ІТТ повідомити територіальний орган
МНС України, організувати евакуацію затриманих і взятих під варту
осіб й забезпечити їх належну охорону. Ужити негайних заходів щодо
гасіння пожежі наявними засобами, викликати швидку медичну
допомогу, аварійні служби, доповісти начальникові
міськрайліноргану й до чергової частини вищого рівня та діяти
згідно з отриманими розпорядженнями; { Абзац дванадцятий пункту
10.3 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } збирати особовий склад міськрайліноргану у разі тривоги й
направляти його для посилення охорони ІТТ.
XI. Забезпечення збереження службової документації,
оперативної й криміналістичної техніки,
засобів зв'язку, захисту, іншого майна,
закріпленого за черговою частиною
11.1. Черговий зобов'язаний: 11.1.1. Забезпечити належне зберігання службової
документації, оперативної й криміналістичної техніки, засобів
зв'язку, захисту та іншого майна, що зберігаються в черговій
частині. 11.1.2. Видавати оперативну, криміналістичну техніку й інше
необхідне для виконання службових завдань майно, що зберігається в
черговій частині, працівникам, які входять до складу СОГ, або із
дозволу керівництва ОВС іншим працівникам під розпис за їх
отримання, засоби зв'язку - патрульним нарядам. 11.1.3. При прийманні від працівників ОВС
оперативно-криміналістичної техніки, засобів зв'язку, захисту
звірити їх номери й кількість, перевірити стан та справність,
розкласти в установлених для зберігання шафах і місцях. 11.1.4. Про факти втрати, затримки зі здачею оперативної і
криміналістичної техніки та іншого майна працівниками ОВС, а також
при виявленні пошкоджень, несправностей, розукомплектування
зазначених технічних засобів доповідати рапортом начальникові
міськрайліноргану. Несправні (розукомплектовані) технічні засоби
зберігаються окремо від справних. { Підпункт 11.1.4 пункту 11.1 розділу XI в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
11.1.5. З метою забезпечення працездатності переносних
радіостанцій контролювати підзарядку їх акумуляторних блоків
спеціалістом зв'язку, командиром підрозділу, помічником чергового.
11.2. Оперативна й криміналістична техніка, прилади
радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю, засоби
індивідуального захисту шкіри й органів дихання та інше майно, що
постійно в оперативно-службовій діяльності не використовується,
повинні зберігатися в окремих приміщеннях або в кімнаті для
зберігання зброї в окремих шафах чи ящиках, що опечатуються
матеріально відповідальною особою та приймаються черговими на
зберігання за відбитком печатки з відповідним записом у книзі
прийому та здачі чергування. Один комплект ключів від цієї кімнати або шафи постійно
знаходиться в матеріально відповідальної особи, а другий - в
опечатаному пеналі в черговій частині.
11.3. При негайній видачі майна, зазначеного в пункті 11.2
цієї Інструкції, оперативний черговий: 11.3.1. Відчиняє приміщення (шафу, ящик) та видає майно із
зазначенням, кому і яке майно видане, номерів і кількості, що
засвідчується підписами осіб, яким вони видані. 11.3.2. Зачиняє й опечатує приміщення (шафу, ящик) та пенал
із ключами особистою печаткою. 11.3.3. Робить у зошиті для записів чергового відмітку про
час і причину відчинення приміщення (шафи, ящика). 11.3.4. Після повернення майна робить звірку із записами. Про
виявлення розбіжностей доповідає керівникові підрозділу і діє
згідно з його розпорядженнями. 11.4. Видавати без необхідності службову документацію
забороняється (оперативні плани видаються лише для їх коригування
і тільки в робочий час). Про видачу службового документа робиться
запис у книзі видачі й приймання службової документації (додаток
20) із зазначенням часу видачі, найменування службового документа
та підписом особи, яка його отримала, а при поверненні - запис із
зазначенням часу повернення й підписом чергового. При вилученні
(заміні) застарілого службового документа робиться відмітка в
описі прийому-здачі документів (додаток 21). На початку кожного
року та під час будь-якої іншої перереєстрації службових
документів складається новий опис.
XII. Забезпечення довідкової роботи
12.1. Чергові, інші штатні працівники чергової частини, а
також особи, які виконують їх обов'язки, зобов'язані знати:
структуру ОВС, дислокацію підпорядкованих структурних підрозділів,
ОВС вищого рівня, варіанти зв'язку з ними, а також завдання,
покладені на відповідні підрозділи, наявні в черговій частині
картотеки й інші довідкові матеріали, порядок доступу й видачі
довідкової інформації.
12.2. При особистому зверненні, телефонних запитах посадових
осіб або громадян працівники добового наряду зобов'язані
повідомляти: 12.2.1. Працівників ОВС у межах їх функціональних обов'язків,
керівників правоохоронних органів про наявну в черговій частині
інформацію стосовно: заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та
інші події; { Абзац другий підпункту 12.2.1 пункту 12.2 розділу
XII в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 } затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів або
скоїли адміністративні правопорушення; автомототранспорту, що перебуває в розшуку; результатів перевірок (за картотеками адресного бюро,
підрозділів інформаційних технологій), здійснених згідно із
запитами працівників правоохоронних органів, які перебувають на
місці події, беруть участь в охороні громадського порядку,
виконують інші службові завдання за межами службових приміщень
ОВС. При отриманні протягом робочого дня запиту щодо відомостей,
що відсутні в черговій частині і належать до компетенції інших
служб, підрозділів інформаційних технологій та ОВС, оперативний
черговий та інші особи добового наряду рекомендують звернутись у
відповідну службу, повідомивши при цьому її місцезнаходження та
контактний телефон. 12.2.2. Посадових осіб або громадян про: місця розташування ОВС, підпорядкованих їм підрозділів, ОВС
вищого рівня, номери телефонів їх чергових частин; дні, години й місце прийому громадян керівництвом ОВС; номери службових телефонів працівників ОВС; місцезнаходження й номери телефонів пунктів охорони
громадського порядку; місця дислокації дільничних інспекторів міліції, години
прийому й номери їх службових телефонів; осіб, затриманих за правопорушення, або таких, що стали
жертвами подій (крім випадків, коли ці відомості на момент запиту
не підлягають розголошенню);
{ Абзац восьмий підпункту 12.2.2 пункту 12.2 розділу XII
виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382
( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
12.3. Особам добового наряду забороняється видавати
інформацію про місце проживання, мобільні й домашні телефони
працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
правоохоронних органів та членів їх сімей, потерпілих і свідків, а
також надавати відомості, що становлять державну таємницю.
XIII. Додержання правил пожежної безпеки
й санітарних норм і правил в адміністративному
будинку ОВС та на прилеглій території
13.1. З метою забезпечення пожежної безпеки та санітарних
норм і правил в адміністративному будинку ОВС і на прилеглій
території черговий зобов'язаний: 13.1.1. Знати правила користування засобами пожежогасіння,
план евакуації людей і майна при пожежі, систему аварійного
відключення електроенергії, газу й водопостачання в
адміністративному будинку ОВС, а також номери телефонів пожежної
частини та аварійних служб. 13.1.2. Вимагати від працівників та інших осіб, що
перебувають в адміністративному будинку ОВС і на прилеглій
території, додержання правил пожежної безпеки й
санітарно-гігієнічних норм. 13.1.3. При виявленні несправності в електромережі,
електрогазовій апаратурі, опалювальній та водопостачальній
системах негайно доповісти начальникові ОВС або відповідальному
по ОВС, викликати відповідних спеціалістів для усунення недоліків.
{ Підпункт 13.1.3 пункту 13.1 розділу XIII із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 )
від 19.10.2012 } 13.1.4. Запобігати внесенню до адміністративного будинку ОВС
легкозаймистих рідин і матеріалів, вибухових і отруйних речовин та
речовин із різким запахом. 13.1.5. Забороняти проведення газоелектрозварювальних та
інших робіт із застосуванням відкритого вогню без відповідного
дозволу відомчої пожежної охорони ОВС. 13.1.6. При виявленні загоряння (пожежі), затоплення негайно
викликати підрозділи пожежної охорони та працівників відомчої
пожежної охорони ОВС або відповідної аварійної служби. До їх
прибуття вжити заходів щодо ліквідації загоряння (пожежі) чи
аварії, евакуації людей, службової документації, матеріальних
цінностей та іншого майна. Про пожежу (аварію) негайно доповісти начальникові ОВС та
черговій частині вищого рівня. 13.1.7. У разі виявлення в приміщенні ОВС гризунів,
комах-паразитів доповісти начальникові і організувати виклик
працівників санітарно-епідеміологічної служби для проведення
відповідних робіт. 13.1.8. За розпорядженням начальника брати участь в
обстеженні приміщення чергової частини разом із працівниками
санітарно-епідеміологічної служби.
XIV. Забезпечення збереження озброєння,
боєприпасів та спеціальних засобів
Черговий відповідає за здійснення видачі, прийому, зберігання
зброї, боєприпасів та спеціальних засобів.
XV. Контроль за діяльністю чергових частин
15.1. Право здійснення перевірок організації діяльності
чергових частин ОВС мають: 15.1.1. Міністр внутрішніх справ та його заступники. 15.1.2. Начальники ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів та їх
заступники (у підпорядкованих їм підрозділах). 15.1.3. Заступники начальника Головного штабу МВС, начальники
штабів ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів (підрозділів) та їх
заступники. 15.1.4. Начальник чергової частини Головного штабу МВС та
його заступник (начальник чергової частини структурного підрозділу
центрального апарату МВС чи його заступник у підпорядкованих їм
підрозділах), начальники чергових частин штабів ГУМВС, УМВС
(начальники чергових частин структурних підрозділів апарату ГУМВС,
УМВС та їх заступники в підпорядкованих їм підрозділах),
начальники чергових частин міськрайлінорганів (підрозділів) та їх
заступники. 15.1.5. Працівники Головного штабу МВС, штабів ГУМВС, УМВС,
міських та лінійних управлінь. 15.1.6. Відповідальні по МВС, ГУМВС, УМВС та їх заступники.
{ Підпункт 15.1.6 пункту 15.1 розділу XV в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } 15.1.7. Працівники підрозділів внутрішньої безпеки. { Підпункт 15.1.7 пункту 15.1 розділу XV в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
15.1.8. Працівники інспекції з особового складу підрозділів
кадрового забезпечення МВС, ГУМВС, УМВС під час проведення
службових розслідувань за фактами надзвичайних подій. { Пункт 15.1 розділу XV доповнено підпунктом 15.1.8 згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від
13.08.2010 }
15.2. Особи, перелічені в підпунктах 15.1.1 - 15.1.4 пункту
15.1 цього розділу, мають право здійснювати перевірки при
пред'явленні службових посвідчень.
15.3. Особи, зазначені в підпунктах 15.1.5-15.1.8
пункту 15.1 цього розділу, мають право здійснювати перевірку за
наявності дозволу на право перевірки (додаток 22) за підписом
Міністра внутрішніх справ або його першого заступника. У ГУМВС та УМВС право підпису дозволу на право перевірки
мають начальники та їх перші заступники. Дозвіл скріплює гербова
печатка. { Пункт 15.3 розділу XV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010; в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 }
15.4. Працівники режимно-секретних органів ОВС здійснюють
перевірки з дозволу керівника ОВС, а працівники режимно-секретного
органу вищого рівня - за наявності дозволу на перевірку стану
охорони державної таємниці.
15.5. Члени мобільних груп із моніторингу забезпечення прав
і свобод людини в діяльності ОВС під час перевірок діють
відповідно до вимог наказу МВС від 31.08.2006 N 894 ( z1130-06 )
"Про організацію діяльності постійно діючих мобільних груп з
моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в
діяльності органів внутрішніх справ", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.10.2006 за N 1130/13004. { Розділ XV доповнено пунктом 15.5 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
Заступник начальника
Головного штабу МВС
полковник міліції М.В.Андруньків
{ У додатках до Інструкції слово "злочин" замінено словами
"кримінальне правопорушення" у відповідних відмінках згідно
з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 )
від 19.10.2012 }

Додаток 1
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
чергової частини
__________________________________________________
(орган внутрішніх справ)

20___ рік

Інвентарний N ________
1. Керівництво органу внутрішніх справ (ОВС)
Начальник ОВС _______________________________________________
(спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)
номери телефонів: службовий _____________, мобільний ____________
Перший заступник начальника _________________________________
(спеціальне звання, прізвище,
ім'я, по батькові)
номери телефонів: службовий ____________, мобільний _____________
Заступник начальника ________________________________________
(спеціальне звання, прізвище, ім'я,
по батькові)
номери телефонів: службовий ____________, мобільний _____________
Заступник начальника ________________________________________
(спеціальне звання, прізвище, ім'я,
по батькові)
номери телефонів: службовий ____________, мобільний _____________
Начальник штабу _____________________________________________
(спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)
номери телефонів: службовий ____________, мобільний _____________
Заступник начальника штабу __________________________________
(спеціальне звання, прізвище,
ім'я, по батькові)
номери телефонів: службовий ____________, мобільний _____________
Начальник чергової частини __________________________________
(спеціальне звання, прізвище,
ім'я, по батькові)
номери телефонів: службовий ____________, мобільний _____________
2. Місцезнаходження дислокації підрозділів ОВС
Чергової частини ОВС ____________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Чергової частини вищого рівня ОВС _______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Чергових частин, підпорядкованих ОВС _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Окремо дислокованих підрозділів _________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Список працівників чергової частини
-------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Посада |Звання|П.І.Б.|Рік |Служба в|Освіта |Служба|Коли |Переведений,| |з/п|згідно | | |народження|Збройних|(який |в ОВС |призначений|звільнений | | |зі | | | |Силах |навчальний|(із |на посаду | | | |штатним | | | |України |заклад і |якого | | | | |розкладом| | | |(із |коли) |року) | | | | | | | | |якого по| | | | | | | | | | |який | | | | | | | | | | |рік) | | | | | |---+---------+------+------+----------+--------+----------+------+-----------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+---------+------+------+----------+--------+----------+------+-----------+------------| | | | | | | | | | | | |---+---------+------+------+----------+--------+----------+------+-----------+------------| | | | | | | | | | | | |---+---------+------+------+----------+--------+----------+------+-----------+------------| | | | | | | | | | | | |---+---------+------+------+----------+--------+----------+------+-----------+------------| | | | | | | | | | | | |---+---------+------+------+----------+--------+----------+------+-----------+------------| | | | | | | | | | | | |---+---------+------+------+----------+--------+----------+------+-----------+------------| | | | | | | | | | | | |---+---------+------+------+----------+--------+----------+------+-----------+------------| | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
4. Автотранспорт, закріплений за черговою частиною _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(марка, рік випуску, реєстраційний номер,
за ким закріплений, позивний)
5. План-схема приміщень чергової частини й розміщення обладнання
в приміщеннях чергової частини
Примітка 1. До схеми додаються описи майна, що знаходиться в
кожному із приміщень чергової частини, і пояснювальна записка, що
містить опис особливостей цих приміщень. Примітка 2. У пояснювальній записці щодо кімнат для
затриманих та доставлених (КЗД) обов'язково вказувати: чи відповідають вони встановленим вимогам; кількість КЗД, їхні розміри, максимальна наповнюваність,
кількість ліжко-місць, спосіб їхнього кріплення, вид замків,
освітленість, наявність вентиляції (природної, штучної), системи
спостереження за затриманими та доставленими; чи здійснювався ремонт, чи потребують приміщення чергової
частини реконструкції, капітального, косметичного ремонту.
6. Оснащеність чергової частини технічними засобами
6.1. Характеристика будинку ОВС, у якому розміщена чергова
частина: кількість поверхів _________________________________________ ступінь вогнестійкості _____________________________________
6.2. Розміщення чергової частини (поверх) _______________________
6.3. Площа зали (кімнати) оперативного управління _______________
6.4. Кількість робочих місць ____________________________________
6.5. Наявність цифрового апаратно-програмного комплексу _________ ____________________________________________________________
6.6. Комплекс технічних засобів (справні/несправні):
6.6.1. Кількість пультів оперативного зв'язку ___________________ __________________________________________________________
Наявність функції оповіщення особового складу ____________ __________________________________________________________
Кількість ліній "102" / обладнано АВН ____________________
Кількість міських ліній / обладнано АВН __________________
Вихід на міжміський зв'язок ______________________________
Конференц-зв'язок ________________________________________
Підготовка до проведення загального, групового і
вибіркового циркулярів ___________________________________
6.6.2. Апаратура прямого телефонного зв'язку з іншими черговими
частинами ОВС:
тип __________________________ кількість _________________
тип __________________________ кількість _________________
6.6.3. Система оповіщення іншими каналами зв'язку (радіо,
пейджинговий зв'язок) ____________________________________ __________________________________________________________
6.6.4. Апаратура факсимільного зв'язку:
тип __________________________ кількість _________________
тип __________________________ кількість _________________
6.6.5. Радіостанції стаціонарні:
тип __________________________ кількість _________________
тип __________________________ кількість _________________
6.6.6. Радіостанції мобільні:
тип __________________________ кількість _________________
тип __________________________ кількість _________________
6.6.7. Радіостанції інші:
тип __________________________ кількість _________________
тип __________________________ кількість _________________
6.6.8. Апаратура реєстрації телефонних і радіопереговорів:
тип ___________________кількість каналів _________________
тип ___________________кількість каналів _________________
6.6.9. Диктофон:
тип __________________________ кількість _________________
тип __________________________ кількість _________________
6.6.10. Засоби обчислювальної техніки:
ПЕОМ:
конфігурація ________________ кількість _________________
конфігурація ________________ кількість _________________
конфігурація ________________ кількість _________________
Наявність ліній внутрішнього зв'язку (далі - ЛВЗ) _______ _________________________________________________________
Можливість підключення до мережі електронної пошти МВС,
ГУМВС, УМВС, електронна адреса чергової частини _________ _________________________________________________________
Принтер:
тип ________________________
кількість __________________
тип ________________________
кількість __________________
тип ________________________
кількість __________________
Сканер:
тип ________________________
кількість __________________
тип ________________________
кількість __________________
Модем або факс-модем:
тип ___________ швидкість ___________ кількість _________
тип ___________ швидкість ___________ кількість _________
Інше обладнання:
тип ____________________ кількість ______________________
тип ____________________ кількість ______________________
6.6.11. Апаратура охоронно-пожежної сигналізації:
Прийомна станція:
тип ___________________ кількість _______________________
Датчики:
тип ___________________ кількість _______________________
тип ___________________ кількість _______________________
6.6.12. Система відеоспостереження ______________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
Об'єкти спостереження (периметр, ІТТ, вхідні двері,
внутрішні приміщення, вікна) ____________________________ _________________________________________________________
Монітор:
тип ______________________ кількість ____________________
тип ______________________ кількість ____________________
Блок управління:
тип ______________________ кількість ____________________
тип ______________________ кількість ____________________
Відеомагнітофон для записів спостережень:
тип ______________________ кількість ____________________
тип ______________________ кількість ____________________
6.6.13. Пристрій для контролю доступу в приміщення чергової
частини:
відеотабло ______________________________________________
переговорний пристрій ___________________________________
пристрій автоматичного відкриття/закриття дверей ________
6.6.14. Відеотехніка:
тип ________________________ кількість __________________
тип ________________________ кількість __________________
Відеокамера:
тип ________________________ кількість __________________
тип ________________________ кількість __________________
Відеомагнітофон:
тип ________________________ кількість __________________
тип ________________________ кількість __________________
6.6.15. Пристрої відображення інформації (проектор, проекційний
телевізор, табло колективного користування) _____________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
6.6.16. Наявність валізи для огляду місця події, її
укомплектованість _______________________________________
6.7. Комплекс засобів захисту приміщень:
6.7.1. Кількість вікон у черговій частині __________, із них
обладнано:
металевими ґратами _______________________________________
бронесклом (клас захисту) ________________________________
металевими віконницями (клас захисту) ____________________
6.7.2. Вхідні двері (металеві, дерев'яні, скляні):
у будинок ОВС ____________________________________________
у чергову частину ________________________________________
6.7.3. Наявність кнопки тривожної сигналізації, виведеної на
пункт централізованого спостереження відділу Державної
служби охорони при МВС України (далі - ДСО) __________________________________________________________
6.7.4. Технічні засоби охорони ІТТ ______________________________ __________________________________________________________
6.8. Місткість ІТТ (кількість осіб) _____________________________
6.8.1. Кількість камер у ІТТ ____________________________________
6.8.2. Пристрої спостереження:
тип ______________________ кількість _____________________
тип ______________________ кількість _____________________
6.8.3. Сигналізаційні датчики виявлення й сповіщення:
тип ______________________ кількість _____________________
тип ______________________ кількість _____________________
6.8.4. Прилади контролю й огляду:
тип ______________________ кількість _____________________
тип ______________________ кількість _____________________
7. Технічна укріпленість кімнати для зберігання зброї
7.1. Місце розташування КЗЗ щодо оперативного залу (суміжна,
несуміжна) _________________________________________________
7.2. Кількість дверей до КЗЗ ____________________________________
7.2.1. Кількість замків _________________________________________
7.2.2. Тип замків _______________________________________________
7.3. Обладнання дверей охоронною сигналізацією:
7.3.1. З виведенням на концентратор чергової частини ____________ __________________________________________________________
7.3.2. З виводом на пункт централізованого спостереження ДСО __________________________________________________________
7.3.3. Обладнання вікна видачі озброєння охоронною сигналізацією __________________________________________________________
Особи, відповідальні за збереження зброї:
табельної ________________________________________________
вилученої, добровільно зданої й знайденої ________________
вилученої як речовий доказ _______________________________
8. Результати діяльності чергових частин міськрайлінорганів
8.1. Зареєстровано повідомлень про вчинені кримінальні
правопорушення ____________________________________________ ____________________________________________________________
8.2. Зареєстровано іншої інформації ____________________________
8.3. Усього направлено на місця подій СОГ, у тому числі _________ ____________________________________________________________
8.4. У повному складі (слідчий, оперуповноважений КР,
експерт-криміналіст) _______________________________________
8.5. Інформація не підтвердилась ________________________________
8.6. Усього вчинено кримінальних правопорушень __________________
8.7. З них розкрито протягом доби _______________________________
8.8. З числа всіх розкритих кримінальних правопорушень
загальнокримінальної спрямованості розкрито безпосередньо особовим складом чергової частини ________________________
8.9. З числа всіх розкритих кримінальних правопорушень
розкрито за участю особового складу ЧЧ ___________________
8.10. Здійснено виїздів за сигналом "тривога" в установи банків ____________________________________________________________
8.11. З них не підтвердились ____________________________________
8.12. Усього доставлено в ЧЧ осіб _______________________________
8.12.1. Підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення ____ _________________________________________________________
8.12.2. За адміністративні правопорушення _______________________
8.13. Затримано черговою частиною злочинців, які знаходилися
в розшуку _________________________________________________
9. Стан законності та службової дисципліни, надзвичайні події
у чергових частинах міськрайлінорганів
9.1. Усього розпочато кримінальне провадження щодо працівників
чергової частини, через дріб - щодо підмінних ___ /___
9.2. Усього допущено порушень дисципліни працівниками ЧЧ, через
дріб - підмінними ___ /___
9.3. Усього засуджено працівників ЧЧ, через дріб - підмінних ___ /___
9.4. Усього притягнуто до дисциплінарної відповідальності
працівників ЧЧ, через дріб - підмінних ___ /___:
9.4.1. Укриття кримінальних правопорушень від обліку ___ /___
9.4.2. Незаконне адміністративне затримання ___ /___
9.4.3. Незаконне затримання за підозрою у вчиненні кримінального
правопорушення ___ /___
9.4.4. Незаконне застосування спецзасобів ___ /___
9.4.5. Незаконні дії (або бездіяльність) щодо затриманих,
заарештованих, засуджених ___ /___
9.4.6. Недозволений зв'язок із затриманими, заарештованими,
засудженими ___ /___
9.4.7. За інші порушення дисципліни ___ /___
9.5. Усього надзвичайних подій у ЧЧ __________:
9.5.1. Втечі __________________________________
9.5.2. Самогубства ____________________________
9.5.3. Раптові смерті __________________________
9.5.4. Втрати зброї ____________________________
9.5.5. Втрати спецзасобів _______________________
9.5.6. Інші____________________________________
Пояснювальна записка
У пояснювальній записці викладається оперативна обстановка на
території, що обслуговується (економічні, соціальні особливості та
проблеми, вказується площа території обслуговування, кількість і
характеристика населення тощо). Особлива увага приділяється
криміногенній обстановці, вносяться пропозиції щодо вдосконалення
законодавства та нормативно-правових актів. Указуються й інші
питання, вирішення яких зможе позитивно вплинути на стан
оперативної обстановки.
Примітка. Розділи тактико-технічного паспорта заповнюються на
підставі даних за перше півріччя й рік та подаються в термін не
пізніше 15 числа наступного після звітного періоду місяця до штабу
вищестоящого ОВС.
Начальник штабу _________________________________________________
(ГУМВС, УМВС, МУ, міськрайліноргану) __________________________________________________________________
(звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ______________20___ року
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010, N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 }

Додаток 2
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

ПЕРЕЛІК
приміщень і устаткування чергової частини ОВС

I. Приміщення чергової частини
1. Зала оперативного управління.
2. Кімната зв'язку.
3. Кімната служби "102".
4. Кімната для зберігання зброї, боєприпасів та спеціальних
засобів, обладнана охоронно-пожежною сигналізацією.
5. Кімната для чищення зброї.
6. Кімната для зберігання засобів захисту, оперативної та
криміналістичної техніки, засобів зв'язку.
7. Кімната слідчо-оперативної групи.
8. Кімната для підігріву та вживання їжі.
9. Кімната відпочинку.
10. Кабінет начальника чергової частини.
11. Кімнати для затриманих та доставлених.
II. Устаткування для оснащення чергової частини
--------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування устаткування| Одиниця | Належність | Примітки | |з/п | |вимірювання | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Зала оперативного управління | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Багатофункціональний | компл. | |Визначається за кількістю| | |системний телефонний | | |робочих місць | | |апарат | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 2 |Апарати телефонного | шт. | |Установлюються виходячи з| | |зв'язку державної та | | |технічних можливостей і | | |відомчих мереж | | |місцевих умов | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 3 |Радіостанція УКХ | компл. | 2 | | | |діапазону стаціонарна | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 4 |Апаратура охоронної | компл. | 1 | | | |сигналізації | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 5 |Радіотрансляційна | компл. | 1 | | | |апаратура оповіщення | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 6 |Монітор для спостереження| компл. | 1 | | | |(охорони) | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 7 |ПЕОМ | компл. | |Виходячи з потреби | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 8 |Принтер | компл. | |Виходячи з потреби | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 9 |Сканер | компл. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 10 |Телефонний модем | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 11 |Радіомодем | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 12 |Факсимільний апарат | | 1 | | | |третьої групи складності | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 13 |Пристрій автоматичного | |Визначається | | | |визначення номера | | за схемою | | | |телефону абонента | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 14 |Автоматизована | | 2 | | | |абонентська установка | | | | | |телеграфного зв'язку | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 15 |Цифрова фотокамера | | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 16 |Топографічна карта | шт. | 1 | | | |України, області (міста) | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 17 |Набір карт (схем) | компл. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 18 |Пересувна грифельна дошка| шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 19 |Комбінована шафа | шт. | 1-2 |За відсутності вбудованих| | | | | |шаф | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 20 |Аптечка першої медичної | шт. | 2 | | | |допомоги | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 21 |Електричний ліхтар | шт. | 2 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 22 |Вогнегасник | шт. | 1 | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Кімната зв'язку | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 23 |Цифрова АТС | компл. | |Виходячи з потреби | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 24 |Крос | компл. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 25 |Цифровий | шт. | 1 | | | |апаратно-програмний | | | | | |комплекс чергової частини| | | | | |(з'єднується окремою | | | | | |локальною обчислювальною | | | | | |мережею з ПЕОМ | | | | | |чергової частини) | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 26 |Стіл для заряджання | шт. | 1 | | | |акумуляторів радіостанцій| | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 27 |Стіл електромонтажника | шт. | 1 | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Кімната служби "102" | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 28 |Багатофункціональний | компл. | |Установлюється залежно | | |системний телефонний | | |від кількості ліній "102"| | |апарат | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 29 |ПЕОМ | компл. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 30 |Принтер | шт. | 1 | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Кімната для зберігання зброї, боєприпасів та спеціальних засобів | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 31 |Стандартні металеві шафи | шт. | |З розрахунку одна шафа | | |(типу ШМ-10, ШМ-3) | | |на 90-100 пістолетів або | | | | | |60 пістолетів та 4-6 | | | | | |автоматів | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 32 |Дошка зі службовою | шт. | 1 | | | |документацією | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 33 |Шафа для зберігання | шт. | |За необхідності | | |спецзасобів | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 34 |Вогнегасник | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 35 |Електричний ліхтар | шт. | 1 | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Кімната для чищення зброї | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 36 |Стіл із кулеуловлювачем | шт. | 1-2 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 37 |Ганчір'я | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 38 |Бачок з мастилом | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 39 |Вогнегасник | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 40 |Плакати з видами | шт. | 1 | | | |матеріальної частини | | | | | |зброї | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 41 |Витяг із правил | шт. | 1 | | | |застосування зброї | | | | | |та Інструкція про заходи | | | | | |безпеки при поводженні | | | | | |з вогнепальною зброєю | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Кімната для зберігання засобів захисту, оперативної та криміналістичної техніки, | | засобів зв'язку | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 42 |Шафа залізна | шт. | |Виходячи з потреби | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 43 |Вогнегасники | шт. | |Виходячи з потреби, але | | | | | |не менше двох | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 44 |Стелажі | | |Виходячи з потреби | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Кімната слідчо-оперативної групи | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 45 |Диван | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 46 |Стілець | шт. | |По одному на кожного | | | | | |працівника | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 47 |Стіл | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 48 |Шафа платтяна | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 49 |ПЕОМ | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 50 |Карта-схема території | шт. | 2 | | | |обслуговування | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 51 |Телефонний апарат | шт. | 1 | | | |відомчої цифрової АТС | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 52 |Телефонний апарат прямого| шт. | 1 | | | |зв'язку з оперативним | | | | | |черговим | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Кімната для підігріву та вживання їжі | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 53 |Стіл обідній | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 54 |Стільці | шт. | |На половину добового | | | | | |наряду | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 55 |Мікрохвильова піч | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 56 |Набір посуду | компл. | 4 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 57 |Холодильник | шт. | 1 | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Кімната відпочинку | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 58 |Ліжко металеве | шт. | |На половину добового | | | | | |наряду | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 59 |Тумбочка приліжкова | шт. | 1 |На 2 ліжка | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 60 |Дзеркало | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 61 |Шафа платтяна для | шт. | 1 | | | |зберігання постільних | | | | | |речей | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 62 |Телефонний апарат | шт. | 1 | | | |відомчої цифрової АТС | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 63 |Телефонний апарат прямого| шт. | 1 | | | |зв'язку з оперативним | | | | | |черговим | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Кабінет начальника чергової частини | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 64 |Стіл двотумбовий | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 65 |Стіл приставний | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 66 |Стіл для телефонів | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 67 |Крісло робоче | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 68 |Стільці | шт. | 4 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 69 |Шафа комбінована | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 70 |Шафа залізна | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 71 |Телефонний апарат МАТС | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 72 |Телефонний апарат | шт. | 1 | | | |відомчої цифрової АТС | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 73 |Телефонний апарат прямого| шт. | 1 | | | |зв'язку з оперативним | | | | | |черговим | | | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 74 |Ксерокс | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 75 |Ліжко або тапчан | шт. | |Виходячи з потреби | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 76 |Умивальник | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 77 |Чаша клозетна | шт. | 1 | | |----+-------------------------+-------------+--------------+-------------------------| | 78 |Санітарно-гігієнічні | шт. | |Виходячи з потреби | | |прилади | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }

Додаток 3
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

КНИГА
прийому та здачі чергування
________________________________________________
(назва органу внутрішніх справ)
Розпочато "____" ____________ 20___ року
Закінчено "____" ____________ 20___ року
Інвентарний N ________
Начальникові ____________________________ ____________________________
(найменування органу) ____________________________
(звання, прізвище, ініціали)

РАПОРТ

Доповідаю, що під час чергування з ____ год. _____________20___ року до ____ год. _______________20___ року
зареєстровано _______________ заяв та повідомлень про кримінальні
правопорушення та події, з них _______ розкриті, затримано осіб,
які обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних
правопорушень, ___________, злочинців, які перебували в розшуку, ______________, осіб за скоєння адміністративних правопорушень _______________. Крім того, доводжу до Вашого відома, що в кімнаті
для затриманих і доставлених утримується ________осіб, з яких із
порушенням терміну тримання_______________________________________
(інші обставини, __________________________________________________________________
про які необхідно доповісти)
Чергування, а також зброю, боєприпаси, службову документацію,
спеціальні засоби, оперативну, криміналістичну техніку та інше
майно згідно з описами (інвентарними номерами)
здав ____________________________________________________________
(звання, прізвище, підпис)
прийняв _________________________________________________________
(звання, прізвище, підпис)
"____" ____________ 20___ року
Зауваження та пропозиції осіб, які проводили перевірку ______ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Посада, звання, прізвище перевіряючого, його підпис "____"______________20___ року
{ Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }

Додаток 4
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

ЗОШИТ
для записів чергових
_________________________________________
(назва органу внутрішніх справ)

Розпочато "____" __________ 20___ року
Закінчено "____" __________ 20___ року
Інвентарний N ________
"_____"_____________20___ року "______" год. "______" хв.
(дата й час заступлення на чергування)
Оперативний черговий _________________________________________
Оперуповноважений-черговий ______________________________________
Інспектори-чергові ______________________________________________
Помічник чергового ______________________________________________
Слідчо-оперативні групи _________________________________________
(склад, посади, прізвища, _________________________________________________________________
включаючи судово-медичного експерта) _________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | N | Від кого і | Зміст одержаної |Ужиті заходи| Особливі | | з/п |коли одержана| інформації, | | відмітки | | | інформація | доручення, | | | | | | розпорядження | | | | | |керівництва МВС, | | | | | | ГУМВС, УМВС, | | | | | |вищестоящого ОВС,| | | | | | | | | | | |міськрайліноргану| | | |-----+-------------+-----------------+------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----+-------------+-----------------+------------+-------------| | | | | | | |-----+-------------+-----------------+------------+-------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
ПОЯСНЕННЯ
щодо ведення зошита для записів чергових
ГУМВС, УМВС, міськрайліноргану
1. Зошит ведеться оперативними черговими, а за необхідності -
кожним окремо (головним інспектором, оперативним черговим, старшим
інспектором-черговим, інспектором-черговим, помічником
оперативного чергового).
2. Зазначений зошит призначений для записів службової
інформації, доручень керівництва МВС, ГУМВС, УМВС,
міськрайліноргану, а також заходів, що проводяться добовим нарядом
у період чергування (обхід будинку, перевірки несення служби,
виїзд слідчо-оперативної групи, її склад; інформація, що надходить
із місця події, у т.ч. про вилучення речових доказів, результати
перевірок за оперативними обліками тощо).
3. Робити записи службового характеру в незареєстрованих у
секретаріаті (канцелярії) ОВС зошиті та на окремих аркушах паперу
забороняється.
4. Після закінчення чергування оперативний черговий
розписується після свого останнього запису, знайомить оперативного
чергового, який заступає йому на зміну, із заходами, що вимагають
подальшого контролю, під розписку в графі "Особливі відмітки".
5. Записи ведуться акуратно, розбірливо, лише чорнилом
(пастою). Затушовування записів не дозволяється. Використаний
зошит зберігається протягом одного року, після чого знищується.

Додаток 5
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

КНИГА ПЕРЕВІРОК __________________________________
(назва органу внутрішніх справ)

Розпочато "____" __________ 20___ року
Закінчено "____" __________ 20___ року
Інвентарний N ________
------------------------------------------------------------------ | N | Посада, | Що | Виявлені | Ужиті |Примітки| | з/п | звання, |перевірялося| недоліки |заходи щодо| | | |прізвище й | | | усунення | | | | ініціали | | | недоліків | | | | посадової | | | та підпис | | | | особи, що | | | посадової | | | | здійснює | | | особи ОВС | | | | перевірку | | | | | |------+-----------+------------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

--------------------------------------------------------------------- | | | |________________________________ |_________________________________| | (найменування | (найменування | | лікувально-профілактичного | лікувально-профілактичного | | закладу) | закладу) | | | | | КОРІНЕЦЬ НАПРАВЛЕННЯ N _________| НАПРАВЛЕННЯ N _______ | |на предмет установлення факту |на предмет установлення факту | | ушкодження здоров'я | ушкодження здоров'я | | | | |1. Прізвище _____________________|1. Прізвище _____________________| | | | |2. Ім'я _________________________|2. Ім'я _________________________| | | | |3. По батькові __________________|3. По батькові __________________| | | | |4. Число, місяць, рік народження |4. Число, місяць, рік народження | |_________________________________|_________________________________| | | | |5. Місце проживання _____________|5. Місце проживання _____________| |_________________________________|_________________________________| | | | |6. Короткий опис обставин |6. Короткий опис обставин | |отримання ушкоджень |отримання ушкоджень | |_________________________________|_________________________________| |_________________________________|_________________________________| |_________________________________|_________________________________| | | | |7. Кому доручено перевірку заяви |7. Питання, які потрібно | |потерпілого _____________________|встановити ______________________| |_________________________________|_________________________________| |_________________________________|_________________________________| | |_________________________________| |8. Під яким номером зареєстрована|_________________________________| |заява ___________________________| | |_________________________________|Черговий ________________________| | | | |9. Направлення отримав(ла) |______________ _________________| |_________________________________| (звання) (прізвище) | | (підпис, дата, час) | | | |М.П. | |Черговий ________________________| | | | | |_____________ _______________| | | (звання) (прізвище). | | ---------------------------------------------------------------------
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }

Додаток 7
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

--------------------------------------------------------------------- | | | |_________________________________|_________________________________| |(найменування медичного закладу) |(найменування медичного закладу) | | | | |КОРІНЕЦЬ НАПРАВЛЕННЯ N ________ | НАПРАВЛЕННЯ N ___________ | |для огляду на стан сп'яніння |для огляду на стан сп'яніння | | | | |1. Прізвище _____________________|1. Прізвище _____________________| | | | |2. Ім'я _________________________|2. Ім'я _________________________| | | | |3. По батькові __________________|3. По батькові __________________| | | | |4. Число, місяць, рік народження |4. Число, місяць, рік народження | |_________________________________|_________________________________| | | | |5. Місце проживання _____________|5. Місце проживання _____________| |_________________________________|_________________________________| | | | |6. Місце роботи _________________|6. Місце роботи _________________| |_________________________________|_________________________________| | | | |7. Посада _______________________|7. Посада _______________________| |_________________________________|_________________________________| | | | |8. Транспортний засіб ___________|8. Транспортний засіб ___________| |марка ___________________________|марка ___________________________| |номерний знак ___________________|номерний знак ___________________| |належність ______________________|належність ______________________| |місце обліку ____________________|місце обліку ____________________| | | | |9. Причини проведення огляду ____|9. Причини проведення огляду ____| |_________________________________|_________________________________| |_________________________________|_________________________________| |_________________________________|_________________________________| | | | |Черговий ________________________|Черговий ________________________| | | | |_____________ _______________ |_______________ ______________| |(звання) (прізвище) | (звання) (прізвище) | | | | | | М.П. | ---------------------------------------------------------------------
{ Додаток 9 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }

Додаток 8
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

КАРТОТЕКА
невідкладних дій оперативного чергового
{ У тексті Додатку слово "Перехоплення" замінено словом "Перехват"
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 382
( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
{ У тексті додатка слова "відповідальний від керівництва" і
слова та абревіатуру "відповідальний від керівництва ОВС"
замінено словами та абревіатурою "відповідальний по ОВС"
у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
I. Убивство
1. Уточнити: місце, час та обставини вчинення кримінального
правопорушення; кількість підозрюваних, їх прикмети, установчі дані (якщо
відомі); які сліди могли залишитися на одязі та тілі підозрюваних;
наявність у них зброї, транспорту (належність, кількість, марка,
номер); місцеперебування в даний час, якщо зникли; шляхи можливого відходу або місце переховування; установчі дані вбитого (якщо відомі); чи викрадено щось підозрюваними, прикмети викраденого; установчі дані та місцезнаходження заявника.
2. Попередити заявника про необхідність збереження обстановки
та слідів кримінального правопорушення.
3. Зареєструвати повідомлення.
4. Про прикмети підозрюваних, напрям їх руху та транспорт,
який вони використовували, прикмети викраденого орієнтувати: усі види нарядів; дільничних інспекторів міліції; чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних); диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських,
автобусних), аеропортів, таксопарків, швидкої медичної допомоги; заклади охорони здоров'я (якщо є дані, що підозрюваний дістав
травму).
5. Направити для затримання підозрюваних та охорони місця
події найближчий наряд, екіпаж автопатруля, дільничного інспектора
міліції, а у сільській місцевості до прибуття міліції
користуватися допомогою працівників органів місцевого
самоврядування, керівників господарств.
6. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних (вокзали,
аеропорти, зупинки громадського транспорту, шляхи з населеного
пункту) та місця їх можливої появи, організувати переслідування.
7. Доповісти про подію: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; начальникові або заступникові начальника підрозділу БОЗ (якщо
є дані, що кримінальне правопорушення учинено організованою
злочинною групою (далі - ОЗГ)); черговому ОВС вищого рівня.
8. Повідомити черговому прокуратури.
9. Направити на місце події слідчо-оперативну групу в складі: слідчого; оперуповноваженого карного розшуку; оперуповноваженого служби КМСД, якщо є дані, що кримінальне
правопорушення скоєно дітьми; експерта-криміналіста; судово-медичного експерта; кінолога зі службово-розшуковим собакою.
10. За наявності на місці події інших потерпілих викликати
швидку медичну допомогу.
11. Організувати показ очевидцям кримінального правопорушення
фотоальбомів і відеотек осіб, які перебувають на обліку в ОВС.
12. За необхідності, за рішенням начальника ОВС, увести в дію
один з оперативних планів: "Перехват" (коли підозрювані зникли на автомототранспорті
та відомі прикмети транспорту); "Сирена" (за наявності даних про осіб чи прикмети озброєних
підозрюваних); "Грім" (коли встановлено місцезнаходження озброєних
підозрюваних). Надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування операцією і
згідно з цими планами.
13. Направити до чергової частини вищого рівня детальну
інформацію про вбивство, вжиті заходи та їх результати.
II. Розбій
1. Уточнити: час, місце та обставини вчинення кримінального
правопорушення; кількість підозрюваних, їх установчі дані (якщо відомі); у
разі їх зникнення - прикмети, які сліди могли залишитися на одязі
та тілі підозрюваних; наявність у них зброї, транспорту
(належність, кількість, марка, номер ); шляхи можливого відходу
або місце переховування; найменування, кількість і прикмети викраденого майна; найменування та належність об'єкта, на якому вчинено
кримінальне правопорушення, наявність охорони або охоронної
сигналізації; установчі дані, стан та місцезнаходження потерпілого
(прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання й
роботи, посада), а якщо про кримінальне правопорушення повідомила
інша особа - заявника.
2. Попередити заявника про збереження обстановки та слідів
кримінального правопорушення.
3. Зареєструвати повідомлення.
4. Про прикмети підозрюваних, напрям їх руху та транспорт,
який вони використовували, прикмети викраденого орієнтувати: усі види нарядів; дільничних інспекторів міліції; чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних); диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських,
автобусних), аеропортів, таксопарків, швидкої медичної допомоги; заклади охорони здоров'я (якщо є дані, що злочинець дістав
травму).
5. Негайно направити для затримання підозрюваних та охорони
місця події найближчий наряд, екіпаж автопатруля, дільничного
інспектора міліції, а у сільській місцевості - до прибуття міліції
користуватися допомогою працівників органів місцевого
самоврядування, керівників суб'єктів господарювання.
6. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних (вокзали,
порти, зупинки громадського транспорту, шляхи з населеного пункту)
та місця їх можливої появи, організувати переслідування.
7. Доповісти про кримінальне правопорушення: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; начальникові або заступникові начальника підрозділу БОЗ (якщо
є дані, що кримінальне правопорушення учинено ОЗГ); черговому ОВС вищого рівня.
8. Повідомити черговому прокуратури.
9. Забезпечити виїзд СОГ у складі: слідчого або дізнавача; оперуповноваженого ВКР; експерта-криміналіста; кінолога зі службово-розшуковим собакою.
10. За необхідності викликати на місце події швидку медичну
допомогу.
11. Якщо потерпіла особа знаходиться у медичному закладі,
одночасно з виїздом на місце події направити до неї
оперуповноваженого карного розшуку, слідчого або дізнавача для
з'ясування подробиць кримінального правопорушення і відомостей,
необхідних для розшуку злочинців.
12. Викликати керівників (матеріально відповідальних осіб)
об'єкта, де вчинено кримінальне правопорушення, або власника майна
з метою встановлення розміру заподіяних збитків та докладного
опису викраденого.
13. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою - скласти
протокол усної заяви.
14. Організувати показ потерпілому та очевидцям фотоальбомів
і відеотек осіб, які перебувають на обліку в ОВС.
15. За необхідності, за рішенням начальника ОВС, увести в дію
один з оперативних планів: "Перехват" (коли підозрювані зникли на автомототранспорті
та відомі прикмети транспорту); "Сирена" (за наявності даних про осіб чи прикмети
підозрюваних, які озброєні); "Грім" (коли встановлено місцезнаходження озброєних
підозрюваних). Надалі діяти за розпорядженнями штабу із керівництва
операцією і згідно з цими планами.
16. Про розбійний напад при обтяжуючих обставинах, вжиті
заходи та їх результати направити детальну інформацію до чергової
частини вищого рівня.
III. Терористичний акт
1. Уточнити: обставини вчинення кримінального правопорушення (дата, час,
місце, мотив, спосіб, причина тощо); найменування, місцезнаходження (місце проживання), належність
об'єкта кримінального правопорушення, наявність та вид охорони; чи проведена евакуація персоналу з об'єкта; чи забезпечено огорожу та охорону місця події; кількість потерпілих (установчі дані, якщо відомі), їх стан
та місцезнаходження, масштаби руйнувань, заподіяної шкоди
(попередні або офіційні наслідки, хто їх повідомив); у разі затримання підозрюваних - їх установчі дані (прізвище,
ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання, роботи, чи
притягувались раніше до кримінальної відповідальності і за що).
2. Доповісти: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
3. Повідомити: черговому територіального органу СБУ; черговому прокуратури; в заклади охорони здоров'я, у разі потреби першої медичної
допомоги.
IV. Викрадення або захоплення повітряного судна
(оперативний план "Набат")
1. Уточнити: місце стоянки літака, час та обставини скоєння нападу
(загроза вибуху, захоплення заручників тощо); бортовий номер, тип повітряного судна, його належність
(держава реєстрації), експлуатанта повітряного судна, номер рейсу,
місцезнаходження та умови польоту (курс, висота); склад екіпажу, його озброєння, прізвище командира, кількість
пасажирів, обстановку на борту судна, викликану протиправними
діями, наявність постраждалих серед пасажирів та екіпажу, їх
фізичний та моральний стан, поведінку; кількість підозрюваних (їх установчі дані, якщо відомі), їх
вимоги, наявність зброї (кількість, марка, номер тощо), чи
перебували вони на момент учинення кримінального правопорушення в
стані алкогольного, наркотичного, психотропного або токсичного
сп'яніння, якщо підозрювані зникли - імовірні шляхи їх відходу; якщо напад скоєний у повітрі - де і коли передбачається
посадка літака, прийняте командиром рішення; установчі дані та місцезнаходження заявника.
2. Зареєструвати повідомлення.
3. При зникненні підозрюваних - орієнтувати всі наряди про їх
прикмети та про автотранспорт, яким вони користуються, перекрити
можливі шляхи відходу злочинців або місця їх можливої появи,
організувати переслідування.
4. Доповісти про напад: начальникові ОВС або його заступникові; начальникові або заступникові начальника підрозділу боротьби
з організованою злочинністю (далі - БОЗ); черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити: черговому територіального органу СБУ; черговому прокуратури.
6. Забезпечити негайний виїзд на місце події оперативної
групи, очолюваної начальником ОВС або його заступником, у складі:
працівників карного розшуку, кінолога зі службово-розшуковим
собакою, інших працівників, спорядивши їх засобами індивідуального
захисту та оборони.
7. Викликати на місце події карети швидкої медичної допомоги
та пожежні автомобілі.
8. За розпорядженням керівництва ввести в дію оперативний
план "Набат", надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування
операцією і згідно з цим планом.
9. Через кожну годину доповідати в чергову частину вищого
рівня про хід операції, а після її закінчення - направити детальну
інформацію.
V. Масові заворушення
(оперативний план "Хвиля")
1. Уточнити: місце, час, причини та обставини виникнення масових
заворушень; приблизну кількість учасників та їх озброєння; найменування, адресу, належність об'єкта злочинного посягання
(підприємство, транспорт, зв'язок тощо), наявність та вид охорони; кількість потерпілих (установчі дані, якщо відомі), їх стан
та місцезнаходження, масштаби руйнувань, завданої шкоди (попередні
або офіційні наслідки, хто їх повідомив); у разі затримання підозрюваних - їх установчі дані (прізвище,
ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання й роботи,
посада, чи притягувались раніше до кримінальної відповідальності,
за якими статтями Кримінального кодексу України (далі - КК
України)( 2341-14 ), чи перебували вони на момент учинення
кримінального правопорушення в стані алкогольного, наркотичного,
психотропного або токсичного сп'яніння); установчі дані та місцезнаходження заявника.
2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
3. Доповісти: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; начальникові або заступникові начальника підрозділу БОЗ; черговому ОВС вищого рівня.
4. Повідомити: черговому територіального органу СБУ; черговому прокуратури.
5. Направити на місце події групу документування, оснащену
відеотехнікою і фотоапаратурою, а також групи працівників із метою
блокування місця масових заворушень та недопущення в район
заворушень транспорту. Оснастити ці групи зброєю, засобами
індивідуального захисту та оборони.
6. За розпорядженням керівництва ввести в дію оперативний
план "Хвиля", надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування
операцією і згідно з цим планом.
7. Через кожну годину доповідати в чергову частину вищого
рівня про хід операції, а після її закінчення - направити детальну
інформацію.
VI. Напад на орган внутрішніх справ
(оперативний план "Оборона адмінбудівлі")
1. Уточнити: причини й мету нападу, приблизну кількість учасників, їх
озброєння, місце і час збору; установчі дані та місцезнаходження заявника.
2. Зареєструвати отриману інформацію в установленому порядку.
3. Негайно доповісти про отриману інформацію: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; начальникові або заступникові начальника підрозділу БОЗ; черговому ОВС вищого рівня.
4. Вжити заходів щодо залишення адмінбудинку ОВС
відвідувачами і запрошеними (при отриманні повідомлення в денний
час).
5. Закрити всі входи й виходи до адмінбудинку ОВС.
6. Повідомити: черговому прокуратури; черговому територіального органу СБУ.
7. За вказівкою керівництва (у разі відсутності начальника
ОВС і відповідального по ОВС та неможливості зв'язатися з ними -
самостійно) увести в дію оперативний план "Оборона адмінбудівлі".
8. У робочий час оголосити (згідно зі схемами оповіщення)
збір особового складу ОВС, який залучений відповідно до цього
плану; видати йому зброю, спеціальні засоби індивідуального
захисту та оборони, протигази, радіостанції. Організувати
евакуацію сторонніх осіб, які перебувають у приміщенні ОВС
(потерпілих, свідків тощо), а за неможливості евакуації -
забезпечити їх особисту безпеку.
9. У неробочий час екіпірувати й розставити згідно з
відповідним розділом зазначеного оперативного плану наявний
особовий склад (членів добового наряду чергової частини й СОГ,
інших працівників) та оголосити збір усього особового складу.
10. Посилити охорону приміщень ОВС, а також заарештованих і
затриманих в ІТТ. Блокувати вхідні двері та вікна першого поверху.
У випадку нападу з метою звільнення заарештованих і затриманих
осіб підготувати їх до етапування до слідчого ізолятора або ІТТ
іншого органу.
11. Призначити 2-3 працівників для безперервного нагляду за
підходами до будинку органу внутрішніх справ.
12. Залежно від ситуації, що склалася, та місцезнаходження
натовпу визначити рубежі з його стримання й розпорошення та
виставити необхідні пости й заслони. Забезпечити збір та
екіпірування членів спеціальних груп, що створюються відповідно до
плану "Оборона адмінбудівлі".
13. Вручити кожному працівникові чи старшому групи картки
(виписки з оперативного плану), в яких зазначено місцезнаходження
поста чи заслону, границі маршруту, склад і місце збору групи та
порядок дій нарядів.
14. Дати розпорядження працівникам ОВС забезпечити
схоронність таємних матеріалів, кримінальних проваджень, іншої
службової документації та матеріальних цінностей.
15. Попередити пожежну частину про приведення караулу в
бойову готовність, а за необхідності викликати пожежні машини до
будинку відділу й забезпечити їх охорону.
16. У разі необхідності просити про допомогу: чергового ОВС вищого рівня; командира (чергового) військової частини; заклади охорони здоров'я, у разі потреби першої медичної
допомоги.
17. При наближенні натовпу, що безчинствує, до будинку ОВС,
використовуючи електромегафони та інші гучномовні установки,
роз'яснити особам протиправність їх дій та запропонувати
розійтись.
18. Якщо дії натовпу будуть переростати у масові заворушення,
за вказівкою начальника ОВС увести в дію оперативний план "Хвиля".
19. У разі раптового нападу на приміщення органу внутрішніх
справ силами добового наряду відбити напад, використовуючи прийоми
рукопашного бою, зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту
та оборони. Якщо не вдалося знешкодити нападників або витіснити їх
із приміщення ОВС, відвести черговий наряд у блок чергової
частини, де за допомогою підручних засобів створити рубіж оборони.
При неможливості екіпірувати особовий склад ОВС унаслідок
блокування нападниками приміщень чергової частини задіяти для
звільнення адмінбудинку від нападників лише екіпірованих
працівників міліції (членів СОГ, наряди патрульно-постової служби,
Державної служби охорони, сусідніх ОВС) та військовослужбовців.
20. Направити до чергової частини вищого рівня детальну
інформацію про напад, ужиті заходи та їх результати.
VII. Захоплення заручників
(оперативний план "Заручник")
1. Уточнити: місцезнаходження захопленої особи (або осіб), її установчі
дані (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце
проживання й роботи, посада, належність до політичних чи
громадських об'єднань тощо); кількість підозрюваних, їх установчі дані, якщо відомі,
наявність зброї, транспорту (належність, кількість, марка, номер),
чи перебували підозрювані на момент учинення кримінального
правопорушення в стані алкогольного, наркотичного, психотропного
або токсичного сп'яніння; обставини отримання ультимативної вимоги та її зміст; установчі дані та місцезнаходження заявника.
2. Обговорити із заявником місце зашифрованої для оточуючих
зустрічі з оперативним працівником. З'ясувати, скільки часу є у
розпорядженні працівників органів внутрішніх справ ОВС для
визначення тактики дій, дати інструкції заявнику щодо його
поведінки та збереження речових доказів і слідів.
3. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.
4. Доповісти про подію: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; начальникові або заступникові начальника підрозділу БОЗ; черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити: черговому прокуратури; черговому територіального органу СБУ.
6. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою - скласти
протокол усної заяви.
7. За розпорядженням начальника ввести в дію оперативний план
"Заручник", надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування
операцією і згідно з цим планом.
8. Через кожну годину доповідати в чергову частину ОВС вищого
рівня про хід операції, а після її закінчення - направити детальну
інформацію.
VIII. Хуліганство
1. Уточнити: час, місце та обставини вчинення кримінального
правопорушення; прикмети хулігана, його установчі дані (якщо відомі),
місцеперебування в даний час; якщо зник - шляхи можливого відходу
або місце переховування; наявність потерпілих та стан їх здоров'я; установчі дані та
місцезнаходження потерпілих, а якщо про хуліганство повідомила
інша особа - заявника. Просити заявника до прибуття нарядів
міліції вести нагляд за діями хулігана.
2. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.
3. Про отримане повідомлення орієнтувати наряди міліції,
найближчі з них направити до місця вчинення кримінального
правопорушення.
4. Направити на місце події СОГ у складі: слідчого або дізнавача; оперуповноваженого ВКР; експерта-криміналіста; дільничного інспектора міліції, на дільниці якого вчинено
кримінальне правопорушення.
5. За необхідності викликати на місце події швидку медичну
допомогу.
6. Про отримане повідомлення та вжиті заходи доповісти
керівництву ОВС, а при обтяжуючих обставинах хуліганства -
направити детальну інформацію черговому ОВС вищого рівня.
IX. Групове порушення громадського
порядку або хуліганство зі зброєю
1. Уточнити: час, місце та обставини вчинення кримінального
правопорушення; установчі дані затриманої особи або прикмети підозрюваного,
шляхи можливого відходу або місце переховування, наявність у нього
зброї, транспорту (належність, кількість, марка, модель, номер),
чи перебував він на момент учинення кримінального правопорушення в
стані алкогольного, наркотичного, психотропного або токсичного
сп'яніння; наявність потерпілих, їх стан здоров'я та місцезнаходження,
установчі дані (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження,
місце проживання та роботи, посада, належність до політичних
партій чи громадських об'єднань), а якщо про хуліганство
повідомила інша особа - заявника. Попросити заявника за допомогою
осіб організувати (якщо є можливість) перекриття доступу до
небезпечної зони інших осіб та спостереження за діями хуліганів до
прибуття працівників міліції; у разі причетності до кримінального правопорушення іноземців
- коли і з якою метою прибули в Україну (нелегально чи легально,
на яких підставах).
2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
3. Орієнтувати всі наряди міліції, найближчі з них, а також
дільничного інспектора міліції направити до місця вчинення
кримінального правопорушення для організації оточення небезпечної
зони. Звернути увагу на дотримання заходів особистої безпеки.
4. Доповісти про отримане повідомлення: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити черговому прокуратури.
6. Направити на місце події:
6.1. СОГ у складі: слідчого; оперуповноваженого карного розшуку; кінолога зі службово-розшуковим собакою; експерта-криміналіста.
6.2. Групи захвату ОВС (або посиленої СОГ), в екіпірування
яких мають входити: пістолети, автомати, снайперська гвинтівка,
ракетниця, спецзасоби індивідуального захисту та оборони,
протигази, мегафон, освітлювальні засоби, переносні радіостанції.
6.3. Групи документування протиправних дій, оснащені
відеотехнікою та фотоапаратурою.
7. За необхідності викликати на місце події швидку медичну
допомогу.
8. Якщо групове хуліганство виникло в гуртожитку, на
підприємстві, установі в організації - забезпечити виклик на місце
події представників адміністрації та громадських організацій.
9. Якщо підозрювані з місця події зникли - з'ясувати в
потерпілих та очевидців їх прикмети і шляхи можливого відходу,
після чого силами нарядів, направлених на місце події,
організувати переслідування та затримання.
10. За необхідності, за розпорядженням начальника ОВС, увести
в дію один з оперативних планів: "Перехват" (коли підозрювані зникли на автомототранспорті
та відомі прикмети транспорту); "Сирена" (за наявності даних про осіб чи прикмети
підозрюваних, які озброєні); "Грім" (коли встановлено місцезнаходження озброєних
підозрюваних). Надалі діяти за розпорядженнями штабу ОВС з керування
операцією і згідно з цими планами.
11. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про кримінальне правопорушення, вжиті заходи та їх
результати.
X. Грабіж
1. Уточнити: час, місце та обставини вчинення кримінального
правопорушення; кількість підозрюваних, їх прикмети, установчі дані (якщо
відомі); які сліди могли залишитися на одязі та тілі підозрюваних;
наявність у них зброї; місцеперебування в даний час; якщо зникли - шляхи можливого
відходу або місце переховування; найменування, кількість і прикмети викраденого майна; найменування та належність об'єкта, на якому вчинено
кримінальне правопорушення, наявність охорони або охоронної
сигналізації; установчі дані та місцезнаходження потерпілого, а якщо про
грабіж повідомила інша особа - заявника.
2. Попередити заявника про збереження обстановки та слідів
кримінального правопорушення.
3. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.
4. Про прикмети підозрюваних, напрям їх руху та транспорт,
який вони використовували, прикмети викраденого орієнтувати: усі виді нарядів; дільничних інспекторів міліції; чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних); чергових спеціальних закладів міліції; диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських,
автобусних), аеропортів, таксопарків, швидкої допомоги; заклади охорони здоров'я (якщо є дані, що підозрюваний дістав
травму).
5. Негайно направити для затримання підозрюваних та охорони
місця події дільничного інспектора міліції, найближчий наряд,
екіпаж автопатруля, а у сільській місцевості до прибуття міліції
використовувати допомогу працівників органів місцевого
самоврядування, керівників суб'єктів господарювання.
6. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних (вокзали,
порти, зупинки громадського транспорту, шляхи з населеного пункту)
та місця їх можливої появи, організувати переслідування.
7. Доповісти про кримінальне правопорушення начальникові ОВС
або його заступникові, відповідальному по ОВС.
8. Направити на місце події СОГ у складі: слідчого або дізнавача; оперуповноваженого ВКР; дільничного інспектора міліції, на дільниці якого скоєно
кримінальне правопорушення; експерта-криміналіста; кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності).
9. Викликати керівників (матеріально відповідальних осіб)
об'єкта, де вчинено кримінальне правопорушення, або власника майна
з метою встановлення розміру заподіяних збитків та докладного
опису викраденого.
10. Організувати показ потерпілому фотоальбомів і відеотек
осіб, які перебувають на обліку в ОВС.
11. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою - скласти
протокол усної заяви.
12. За необхідності, за розпорядженням начальника ОВС, увести
в дію один з оперативних планів: "Перехват" (коли злочинці зникли на автомототранспорті та
відомі прикмети транспорту); "Сирена" (за наявності даних про осіб чи прикмети злочинців,
які озброєні); "Грім" (коли встановлено місцезнаходження озброєних
підозрюваних). Надалі діяти за розпорядженнями штабу ОВС з керування
операцією і згідно з цими планами.
13. Про грабіж при обтяжуючих обставинах, вжиті заходи та їх
результати направити детальну інформацію до чергової частини ОВС
вищого рівня.
XI. Зґвалтування
1. Уточнити: місце, час та обставини скоєння кримінального правопорушення; установчі дані підозрюваних (прізвище, ім'я та по батькові,
рік народження, місце проживання й роботи, посада, чи
притягувались раніше до кримінальної відповідальності, за якими
статтями КК України ( 2341-14 ), чи перебували вони на момент
учинення кримінального правопорушення в стані алкогольного,
наркотичного, психотропного або токсичного сп'яніння), якщо зникли
- їх прикмети та шляхи можливого відходу або переховування; у разі необхідності направити на місце події кінолога зі
службово-розшуковим собакою; установчі дані потерпілої особи (прізвище, ім'я та по
батькові, рік народження, місце проживання й роботи, посада),
наявність тілесних ушкоджень, ступінь їх тяжкості; які сліди залишилися на тілі й одязі потерпілої особи та які
сліди могли залишитися на тілах або одязі підозрюваних; установчі дані й місцезнаходження потерпілої особи
(заявника).
2. Попередити заявника про збереження обстановки та слідів
кримінального правопорушення (не обмивати тіло, не чистити й не
прати одяг, білизну).
3. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.
4. Забезпечити (за необхідності) надання потерпілій особі
невідкладної медичної допомоги та збереження слідів кримінального
правопорушення. Для цього: викликати медичних працівників або організувати доставлення
потерпілої особи до закладу охорони здоров'я; забезпечити збереження одягу потерпілої особи; викликати судово-медичного експерта.
5. Орієнтувати за наявними даними та прикметами підозрюваних: усі види нарядів; дільничних інспекторів міліції; чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних); чергових спеціальних закладів міліції; диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських,
автобусних), аеропортів, таксопарків, швидкої допомоги; заклади охорони здоров'я (якщо є дані, що підозрюваний дістав
травму).
6. Негайно направити для затримання підозрюваних та охорони
місця події дільничного інспектора міліції, найближчий наряд,
екіпаж автопатруля, а в сільській місцевості - до прибуття міліції
користуватися допомогою працівників органів місцевого
самоврядування, керівників суб'єктів господарської діяльності.
7. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних (вокзали,
порти, зупинки громадського транспорту, шляхи з населеного пункту)
та місця їх можливої появи, організувати переслідування.
8. Доповісти про кримінальне правопорушення: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
9. Направити на місце події слідчо-оперативну групу у складі: слідчого ОВС; оперуповноваженого ВКР; експерта-криміналіста; кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності).
10. Якщо потерпіла особа звернулась до ОВС з усною заявою -
скласти протокол усної заяви.
11. Якщо особи підозрюваних не встановлені, організувати
показ потерпілій особі та очевидцям фотоальбомів і відеотек осіб,
які перебувають на обліку в ОВС.
12. За необхідності, за розпорядженням начальника ОВС, увести
в дію один з оперативних планів: "Перехват" (коли підозрювані зникли на автомототранспорті
та відомі прикмети транспорту); "Сирена" (за наявності даних про осіб чи прикмети
підозрюваних, які озброєні); "Грім" (коли встановлено місцезнаходження озброєних
підозрюваних). Надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування операцією і
згідно з цими планами.
13. У разі затримання підозрюваних установити за ними
ретельне спостереження з метою недопущення знищення слідів
кримінального правопорушення до їх медичного засвідчення й огляду
одягу.
14. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про кримінальне правопорушення, вжиті заходи та їх
результати.
XII. Нанесення тілесного ушкодження
1. Уточнити: місце, час і обставини вчинення кримінального правопорушення; установчі дані потерпілого (прізвище, ім'я та по батькові,
рік народження, місце проживання й роботи, посада), характер
нанесення тілесних ушкоджень (наїзд автомобілем, вогнепальне,
ножове поранення тощо), які сліди залишилися на його одязі й тілі; установчі дані підозрюваних (прізвище, ім'я та по батькові,
рік народження, місце проживання й роботи, посада, чи
притягувались раніше до кримінальної відповідальності, за якими
статтями КК України ( 2341-14 ), чи перебували вони на момент
учинення кримінального правопорушення в стані алкогольного,
наркотичного, психотропного або токсичного сп'яніння, наявність у
них зброї, транспорту (належність, кількість, марка, модель,
номер, їх прикмети)), якщо зникли - шляхи можливого відходу або
переховування, які сліди могли залишитися на одязі й тілах
підозрюваних; у разі необхідності направити на місце події кінолога зі
службово-розшуковим собакою; установчі дані заявника (якщо заявив не потерпілий).
2. Попередити заявника про збереження обстановки та слідів
кримінального правопорушення.
3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
4. Орієнтувати за наявними даними та прикметами підозрюваних: автоекіпажі, постових і патрульних усіх видів нарядів; дільничних інспекторів міліції; чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних); чергових спеціальних закладів міліції; диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських,
автобусних), аеропортів, таксопарків, швидкої допомоги; заклади охорони здоров'я (якщо є дані, що злочинець дістав
травму).
5. Негайно направити для затримання підозрюваних та охорони
місця події дільничного інспектора міліції, найближчий наряд,
екіпаж автопатруля, а в сільській місцевості - до прибуття міліції
користуватися допомогою працівників органів місцевого
самоврядування, керівників суб'єктів господарської діяльності.
6. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних (вокзали,
порти, зупинки громадського транспорту, шляхи з населеного пункту)
та місця їх можливої появи, організувати переслідування.
7. Доповісти про подію та вжиті заходи начальникові ОВС або
його заступникові, відповідальному по ОВС.
8. Направити на місце події СОГ у складі: слідчого або дізнавача ОВС; оперуповноваженого карного розшуку; дільничного інспектора міліції; експерта-криміналіста; кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності).
9. Викликати медичних працівників для надання допомоги
потерпілому.
10. Організувати показ потерпілому та очевидцям кримінального
правопорушення фотоальбомів і відеотек осіб, які перебувають на
обліку в ОВС.
11. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою, скласти
протокол усної заяви.
12. Якщо потерпілий перебуває в закладі охорони здоров'я,
направити до нього оперуповноваженого ВКР, слідчого, дізнавача або
дільничного інспектора міліції для одержання відомостей,
необхідних для розкриття кримінального правопорушення, крім
випадків заборони лікарем.
13. За необхідності, за розпорядженням начальника ОВС, увести
в дію один з оперативних планів: "Перехват" (коли підозрювані зникли на автомототранспорті
та відомі прикмети транспорту); "Сирена" (за наявності даних про осіб чи прикмети
підозрюваних, які озброєні); "Грім" (коли встановлено місцезнаходження озброєних
підозрюваних). Надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування операцією і
згідно з цими планами.
14. Про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили
смерть, вжиті заходи та їх результати направити детальну
інформацію до чергової частини ОВС вищого рівня.
XIII. Кримінальні правопорушення
із застосуванням вибухівки
1. Уточнити: адресу і характер об'єкта, де стався вибух (вулиця, будівля,
транспортний засіб та ін.), наявність та вид охорони; час і точне місце вибуху; кількість потерпілих (установчі дані, якщо відомі), їх стан
та місцезнаходження; масштаби зруйнувань, заподіяної шкоди (попередні або офіційні
наслідки, хто їх повідомив), наявність пожежі, запаху газу тощо; наявність і місцезнаходження очевидців, можливі дані про
осіб, які скоїли вибух; у разі затримання підозрюваних - їх установчі дані (прізвище,
ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання і роботи, чи
притягувались раніше до кримінальної відповідальності і за що); установчі дані та місцезнаходження заявника.
2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
3. Організувати охорону (оточення, загорожу) місця події,
небезпечної ділянки силами наявних нарядів міліції.
4. За необхідності викликати на місце вибуху швидку медичну
допомогу, а також працівників рятувальних та аварійних служб.
5. Негайно доповісти начальникові ОВС або його заступникові,
відповідальному по ОВС, черговому ОВС вищого рівня.
6. Повідомити черговому прокуратури, черговому
територіального органу СБУ, оперативно-чергову службу
територіального органу управління МНС.
7. Направити на місце події вибухотехніків експертної служби
МВС, дільничного інспектора міліції, а також слідчо-оперативну
групу у складі: слідчого; оперуповноваженого ВКР; кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності); слідчого прокуратури і судово-медичного експерта (за
наявності людських жертв); спеціаліста з дослідження вибухових речовин та продуктів
вибуху.
8. Забезпечити виклик на місце події керівників і матеріально
відповідальних осіб об'єкта, на якому стався вибух.
9. Про вибухи, унаслідок яких могли настати чи настали тяжкі
наслідки, у т.ч. зруйновано чи пошкоджено будівлі; загинули,
опинилися в небезпечному для життя чи здоров'я становищі люди;
отримали тілесні ушкодження три і більше особи; заподіяно
матеріальний збиток в особливо великих розмірах; припинено
енерго-, тепло-, водопостачання; перервані виробничий, навчальний
процеси; ужиті заходи та їх результати через кожну годину
доповідати в чергову частину ОВС вищого рівня.
XIV. Анонімне повідомлення
про закладення вибухівки
1. Перевірити, чи включена звукозаписуюча апаратура,
встановити номер телефону та місце розташування телефонного
апарата, вжити заходів щодо затримання особи, яка телефонує
(направити найближчі наряди міліції).
2. Вислухати уважно повідомлення, розмову із заявником вести
в уповільненому темпі, не перебиваючи його, але дотримуватися
методу перепитування, посилаючись на незадовільну якість зв'язку.
З метою встановлення телефонного номера, місця, із якого веде
розмову заявник, а також отримання якісного матеріалу для
подальшого фоноскопічного дослідження можна провести цілу низку
уточнень, наприклад: де зараз знаходиться вибуховий пристрій; коли він повинен спрацювати; який він має вигляд; якого типу (саморобний, міна, граната тощо); яким способом він буде підірваний; хто його встановив; із якою метою встановлений (мотиви: помста, вимагання тощо). Крім того, можна спробувати запропонувати якусь альтернативу
тим чи іншим діям, поставити декілька питань, які примусять особу
замислитися і промовити ще декілька фраз. Наприклад, поцікавитися:
"А як ви вважаєте, Ваше повідомлення має під собою ґрунт?" або "Що
ви пропонуєте, щоб уникнути небезпеки вибуху?" і таке інше. І лише
під кінець розмови спробувати поцікавитись особою, яка телефонує.
При цьому потрібно використовувати звернення у формі, що спонукала
б заявника до добровільності дій. Наприклад: "Чи не могли б ви
назвати своє прізвище?", "Ви можете назвати своє прізвище?", "Ви
вважаєте за доцільне назвати своє прізвище та адресу?" тощо.
3. Якщо звукозаписуюча апаратура не працює, точно зафіксувати
слова особи, яка телефонує. При розмові звернути увагу на: стан заявника, за можливості його вік; інтонацію (спокійна, погрозлива, попереджувальна, тиха,
плачуча, криклива тощо); дефекти мови (картавість, шепелявість, акцент, заїкання
тощо); шуми, що супроводжували розмову (шум листя, води, транспорту,
радіо та ін.).
4. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
5. Негайно доповісти начальникові ОВС або його заступникові,
відповідальному по ОВС, черговому ОВС вищого рівня.
6. Повідомити черговому прокуратури, черговому
територіального органу СБУ, оперативно-чергову службу
територіального органу управління МНС.
7. Направити на місце події слідчо-оперативну групу, а також
працівників вибухотехнічного підрозділу.
8. За розпорядженнями керівництва ОВС інформувати про
можливий вибух місцеву державну адміністрацію і разом із її
представниками вживати заходів щодо евакуації людей.
9. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про одержане повідомлення, вжиті заходи та їх
результати.
XV. Виявлення вибухонебезпечних предметів
(речовин, механізмів)
1. Уточнити: дату, час, місце та обставини виявлення вибухонебезпечних
предметів (при розкопках, ремонтно-будівельних роботах, оранці
тощо), їх зовнішні ознаки; установчі дані та місцезнаходження заявника.
2. Попередити заявника про недопущення доторкання до
виявлених предметів, а коли вони знайдені при проведенні будь-яких
робіт - про негайне припинення цих робіт і виведення з цього місця
людей, а також про недопущення до місця виявлення предметів до
прибуття працівників міліції людей, транспорту, тварин тощо.
3. Зареєструвати повідомлення чи заяву в установленому
порядку.
4. Негайно направити до місця виявлення вибухонебезпечних
предметів наряди міліції для охорони (оточення) місця їх
виявлення, а також працівників вибухотехнічного підрозділу.
5. Для перекриття автошляхів, розташованих у безпосередній
близькості до небезпечної зони, вислати до місця події працівників
ДАІ.
6. Негайно доповісти начальникові ОВС або його заступникові,
відповідальному по ОВС, черговому ОВС вищого рівня.
7. Повідомити черговому прокуратури, черговому
територіального органу СБУ, оперативно-чергову службу
територіального органу управління МНС, черговому військового
комісаріату.
8. За розпорядженням керівництва ОВС інформувати про подію
місцеву державну адміністрацію і, за необхідності, разом із її
представниками вживати заходів щодо евакуації людей.
9. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про подію, вжиті заходи та їх результати.
XVI. Виявлення радіоактивних або отруйних речовин
1. Уточнити: час, місце, обставини виявлення радіоактивних, отруйних або
сильнодіючих речовин; чи є потерпілі, стан їх здоров'я та місцезнаходження; установчі дані заявника.
2. Негайно направити до місця виявлення радіоактивних,
отруйних або сильнодіючих речовин відповідно екіпірований наряд
міліції для охорони громадського порядку й оточення місця події до
прибуття рятувальних служб.
3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
4. Доповісти про подію: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити: черговому прокуратури; оперативно-чергову службу територіального органу управління
МНС; черговому територіального органу СБУ; черговому військового комісаріату.
6. Якщо є потерпілі, на місце направити швидку медичну
допомогу.
7. Через кожну годину доповідати в чергову частину ОВС вищого
рівня про вжиті заходи та їх результати.
XVII. Незаконне заволодіння транспортним засобом
1. Уточнити: час, обставини та місце заволодіння; належність транспортного засобу, його марку, модель, номери
агрегатів (якщо вони відомі), номерний знак, індивідуальні ознаки,
наявність у ньому вантажу, його вид, особливості, кількість
пального; прикмети підозрюваних й напрямок руху (якщо відомий); у разі затримання підозрюваних їх установчі дані (прізвище,
ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання й роботи,
посада, чи притягувались раніше до кримінальної відповідальності,
за якими статтями КК України ( 2341-14 ), чи перебували вони на
момент учинення кримінального правопорушення в стані алкогольного,
наркотичного, психотропного або токсичного сп'яніння, наявність у
них зброї (кількість, марка, номер)); установчі дані (прізвище, ім'я та по батькові, рік
народження, місце проживання й роботи, посада) та місцезнаходження
потерпілого або заявника.
2. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.
3. Орієнтувати про викрадений транспорт і прикмети
підозрюваних: усі види нарядів; дільничних інспекторів міліції; чергових сусідніх ОВС; диспетчерів таксомоторних, автобусних, тролейбусних та
трамвайних парків, швидкої медичної допомоги, працівників
автозаправних станцій, залізничних переїздів.
4. Доповісти про подію начальникові ОВС або його
заступникові, відповідальному по ОВС, черговому ОВС вищого рівня.
5. Негайно направити на місце події: слідчого або дізнавача; оперуповноваженого ВКР; інспектора ДАІ; експерта-криміналіста.
6. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою - скласти
протокол усної заяви.
7. Подальші дії з розшуку викраденого транспорту й розшуку
злочинців здійснювати за планом "Перехват", а якщо підозрювані
озброєні - за планами "Сирена" або "Грім".
8. Протягом години з моменту одержання заяви направити
уточнену інформацію про незаконне заволодіння транспортним засобом
черговому ОВС вищого рівня і черговому УДАІ ОВС вищого рівня із
зазначенням даних про власника (прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання) та автотранспортний засіб (державний номер,
марка, колір, номер двигуна, кузова, шасі, особливі прикмети,
серія і номер реєстраційних документів), а також інформацію про
обставини незаконного заволодіння.
XVIII. Крадіжка
1. Уточнити: час, місце та обставини кримінального правопорушення; кількість підозрюваних, їх прикмети, установчі дані (якщо
відомі), які сліди могли залишитися на одязі та тілі підозрюваних;
наявність у них зброї; місцезнаходження в даний час; якщо зникли - шляхи можливого
відходу або місце переховування; найменування, кількість і прикмети викраденого майна; найменування та належність об'єкта, з якого скоєна крадіжка,
наявність охорони або охоронної сигналізації; установчі дані та місцезнаходження потерпілого, а якщо про
крадіжку заявила інша особа - заявника.
2. Попередити заявника про збереження обстановки й слідів
кримінального правопорушення.
3. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.
4. Перевірити за картотекою, чи заблоковано даний об'єкт
хімпасткою та її кольоровий фон.
5. Орієнтувати на розшук підозрюваних та викраденого за
прикметами, повідомивши про кольоровий фон хімпастки: усі види нарядів; дільничних інспекторів міліції; чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних); чергових спеціальних закладів міліції; диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських,
автобусних), аеропортів, таксопарків, швидкої допомоги.
6. Негайно направити для охорони місця події й затримання
підозрюваних автоекіпаж та постових, які несуть службу поблизу
місця події, а в сільській місцевості - дільничного інспектора
міліції. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних.
7. Негайно доповісти про подію: начальнику ОВС або його заступнику; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня (про крадіжки: грошей з фінансових
установ; творів мистецтва, що мають художню або історичну
цінність; дорогоцінних металів у зливках, технічних виробах,
коштовного каміння в особливо великих розмірах; наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів).
8. Направити на місце події СОГ у складі: дізнавача (або слідчого, якщо є дані, що кримінальне
правопорушення належить до тяжких); оперуповноваженого ВКР; дільничного інспектора міліції; експерта-криміналіста; оперуповноваженого служби БЕЗ (при крадіжці державного або
громадського майна); кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності).
9. Викликати керівників (матеріально відповідальних осіб)
об'єкта, де вчинено кримінальне правопорушення, або власника майна
з метою встановлення розміру заподіяних збитків та докладного
опису викраденого.
10. Якщо об'єкт перебуває під охороною або обладнаний
охоронною сигналізацією, викликати на місце події представника
охорони.
11. Організувати показ потерпілому та очевидцям кримінального
правопорушення фотоальбомів і відеотек осіб, які перебувають на
обліку в ОВС.
12. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою - скласти
протокол усної заяви.
13. За необхідності, за розпорядженнями начальника ОВС,
увести в дію один з оперативних планів: "Перехват" (коли підозрювані зникли на автомототранспорті
та відомі прикмети транспорту); "Сирена" (за наявності даних про осіб чи прикмети
підозрюваних, які озброєні); "Грім" (коли встановлено місцезнаходження озброєних
підозрюваних). Надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування операцією і
згідно з цими планами.
14. Про крадіжки при обтяжуючих обставинах, вжиті заходи та
їх результати направити детальну інформацію до чергової частини
ОВС вищого рівня.
XIX. Крадіжка зброї, вибухових,
радіоактивних та отруйних речовин
1. Уточнити: час, місце та обставини кримінального правопорушення; установчі дані керівника, матеріально відповідальної особи
(прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання й
роботи, посада); найменування, адресу, належність об'єкта злочинного
посягання, його відповідність вимогам збереження радіоактивних і
сильнодіючих отруйних речовин, вид охорони, наявність і стан
охоронної сигналізації; стосовно викраденої вогнепальної зброї і бойової техніки -
належність, кількість, марку, номер, рік випуску, наявність та
кількість боєприпасів та вибухових матеріалів, форму упаковки; заподіяний матеріальний або інший збиток, попередні або
офіційні дані, хто їх повідомив; кількість підозрюваних, їх прикмети, які сліди могли
залишитися на одязі та тілі підозрюваних; наявність у них зброї;
місцезнаходження в даний час; якщо зникли - шляхи можливого
відходу або місце переховування; у разі затримання підозрюваних - їх установчі дані (прізвище,
ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання та роботи,
посада, чи притягувались раніше до кримінальної відповідальності і
за що, чи знаходилися у стані алкогольного або наркотичного
сп'яніння, щодо військовослужбовців додатково - номер військової
частини, звання, із якого часу на службі, посаді); установчі дані заявника.
2. Попередити заявника про збереження обстановки й слідів
кримінального правопорушення.
3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
4. Перевірити, чи заблоковано даний об'єкт хімпасткою та її
кольоровий фон.
5. Орієнтувати на розшук злочинців та викраденого за
прикметами, повідомивши про кольоровий фон хімпастки: усі види нарядів; дільничних інспекторів міліції; чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних); чергових спеціальних закладів міліції; диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських,
автобусних), аеропортів, таксопарків, швидкої допомоги.
6. Направити для охорони місця події й затримання
підозрюваних автоекіпаж та постових, які несуть службу поблизу
місця події, а в сільській місцевості - дільничного інспектора
міліції. Перекрити можливі шляхи відходу підозрюваних.
7. Негайно доповісти про подію: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
8. Повідомити: черговому прокуратури; черговому територіального органу СБУ (про викрадення
радіоактивних речовин); керівництву органів охорони здоров'я (про викрадення отруйних
речовин).
9. Направити на місце події СОГ у складі: слідчого; оперуповноваженого ВКР; експерта-криміналіста; кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності); працівника, який відає дозвільною системою.
10. Викликати керівників (матеріально відповідальних осіб)
об'єкта, де вчинено кримінальне правопорушення, із метою
встановлення розміру заподіяних збитків та докладного опису
викраденого.
11. Якщо об'єкт перебуває під охороною або обладнаний
охоронною сигналізацією, викликати на місце події представника
охорони.
12. Організувати показ потерпілому та очевидцям кримінального
правопорушення фотоальбомів і відеотек осіб, які перебувають на
обліку в ОВС.
13. За необхідності, за розпорядженням начальника ОВС, увести
в дію один з оперативних планів: "Перехват" (коли підозрювані зникли на автомототранспорті
та відомі прикмети транспорту); "Сирена" (за наявності даних про осіб чи прикмети
підозрюваних, які озброєні); "Грім" (коли встановлено місцезнаходження озброєних
підозрюваних). Надалі діяти за розпорядженнями штабу ОВС з керування
операцією і згідно з цими планами.
14. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про крадіжку, вжиті заходи та їх результати.
XX. Крадіжка вантажів із рухомого
складу на залізничному транспорті
1. З'ясувати: час, обставини виявлення крадіжки, номер відправлення, номер
вагона (контейнера), із якого скоєно крадіжку, вид викраденого
майна, його вартість, його прикмети, чиї пломби на вагоні
(контейнері), чи є в документах будь-які позначки про супровідний
комерційний акт або акт загальної форми; спосіб учинення крадіжки, хто вантажовідправник і
вантажоотримувач, їх адреси, маршрут руху вагона, чи перебував
вантаж під охороною; через диспетчера, чергового по станції, поїзну бригаду
встановити ймовірне місце скоєння крадіжки, на яких станціях поїзд
(вагон) мав зупинку, її тривалість, чи не було у складі поїзда
вагона з людьми; установчі дані заявника; прикмети, установчі дані підозрюваних (якщо вони відомі).
2. Попередити заявника про необхідність збереження обстановки
місця події до прибуття працівників міліції.
3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
4. Орієнтувати про прикмети викраденого і підозрюваних (якщо
вони відомі): особовий склад ліноргану, працівників воєнізованої охорони
(далі - ВОХР), чергових по парках, пунктах технічного огляду; ліноргани за маршрутом руху вагона (контейнера),
територіальні ОВС.
5. Направити негайно для охорони місця події й затримання
підозрюваних найближчий наряд міліції, інших працівників
ліноргану, працівників воєнізованої охорони.
6. Доповісти про подію: начальникові ліноргану або його заступникові; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня (про крадіжки: творів мистецтва,
що мають художню або історичну цінність; дорогоцінних металів у
зливках, технічних виробах, коштовного каміння в особливо великих
розмірах; вогнепальної нарізної зброї, боєприпасів, бронетехніки,
артозброєння, вибухових матеріалів, а також радіоактивних і
сильнодіючих отруйних речовин; наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів та прекурсорів).
7. Організувати виїзд на місце слідчо-оперативної групи.
8. Про крадіжки при обтяжуючих обставинах, вжиті заходи та їх
результати направити детальну інформацію до чергової частини ОВС
вищого рівня.
XXI. Надходження сигналу "тривога"
із складу вибухових речовин і матеріалів,
з фінансових установ, музеїв та інших
об'єктів із матеріальними цінностями
1. У разі надходження сигналу "Тривога" із складу вибухових
речовин та матеріалів, фінансових установ, музею,
історико-культурного заповідника або іншого важливого об'єкта
культури:
1.1. Негайно ввести в дію план оборони цього об'єкта.
1.2. Направити на об'єкт озброєну автоматами й пістолетами та
екіпіровану бронежилетами, металевими касками, наручниками,
спецзасобами з препаратами сльозогінної й дратівної дії,
радіостанціями оперативну групу ОВС у складі не менше 3-х
працівників на чолі з особою начальницького складу, попередньо
повідомивши її про пароль і вручивши розроблені згідно з планом
оборони картки із зазначеннями про: шляхи під'їзду до об'єкта,
місця блокування, порядок взаємодії й заходи безпеки.
1.3. Водночас направити до складу найближчі патрульно-постові
наряди й групи затримання пульта централізованої охорони, які
підпорядковуються старшому оперативної групи ОВС.
1.4. Зареєструвати отриманий сигнал у встановленому порядку. Команду "Відбій тривоги" може дати лише старший наряду ОВС
після завершення внутрішнього обстеження об'єкта. Категорично забороняється перевіряти телефоном або іншим
способом причини подання сигналів з об'єктів.
1.5. При встановленні факту нападу чи інших надзвичайних
обставин: доповісти начальникові ОВС, відповідальному по ОВС і
черговому ОВС вищого рівня про оперативну обстановку, що склалася; дати додаткові вказівки старшому наряду ОВС, який перебуває
на місці події, про забезпечення збереження майна, уточнення
місцезнаходження підозрюваних, запровадження дій з їх виявлення й
знешкодження, а також ліквідацію наслідків надзвичайної події; орієнтувати наряди про прикмети підозрюваних та викраденого
майна; направити на місце пригоди слідчо-оперативну групу; після завершення операції поінформувати про її наслідки
чергову частину ОВС вищого рівня.
2. При порушенні блокування на інших об'єктах із
матеріальними цінностями:
2.1. Негайно направити на місце події групу затримання пульта
централізованої охорони або найближчий наряд чи дільничного
інспектора міліції.
2.2. При встановленні факту проникнення на об'єкт (до
квартири) зареєструвати сигнал у встановленому порядку. Далі діяти
відповідно до картки "Крадіжка".
XXII. Виявлення підроблених
грошей чи цінних паперів
1. Уточнити: місце, час, обставини виявлення фальшивого грошового знака
(монети) або цінного папера, якщо є - свідків події; прикмети особи, яка збула фальшивий грошовий знак або цінний
папір, напрямок руху, транспортний засіб; номінал та серійний номер купюри (купюр) та інші реквізити; що викликало сумнів щодо справжності купюри (купюр); інші відомості, що стосуються події; у разі затримання підозрюваних - їх установчі дані (прізвище,
ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання та роботи,
посада, наявність судимості та за якими статтями КК України
( 2341-14 ), чи перебували вони на момент учинення кримінального
правопорушення у стані алкогольного, наркотичного, психотропного
або токсичного сп'яніння); установчі дані заявника, його місцезнаходження на момент
надання повідомлення.
2. Попередити заявника про збереження фальшивого грошового
знака або цінного папера до прибуття працівників міліції.
3. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.
4. Якщо відомі прикмети підозрюваної особи, яка збула
фальшивий грошовий знак (монету), і повідомлення надійшло
незабаром після скоєння кримінального правопорушення, силами усіх
видів нарядів, що несуть службу у цей час, вжити заходів до
затримання збувальника.
5. При встановленні місцезнаходження особи, яка збула
фальшивий грошовий знак, негайно направити на місце групу захвату.
6. Доповісти про подію: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; начальнику ДСБЕЗ; черговому ОВС вищого рівня.
7. Направити на місце події: слідчого; оперуповноваженого ВДСБЕЗ; оперуповноваженого ВКР; експерта-криміналіста.
8. Орієнтувати на розшук підозрюваного всі види нарядів.
9. Інформувати про відмітні ознаки фальшивих грошей установи
банків, відділення зв'язку, сусідні ОВС.
10. Фальшиві гроші надіслати на експертизу.
11. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про подію, вжиті заходи та їх результати.
XXIII. Шахрайство
1. Уточнити: місце, час, обставини та спосіб учинення шахрайства; установчі дані (якщо відомі) та прикмети підозрюваних; найменування, кількість й прикмети майна, яким заволоділи
підозрювані; установчі дані потерпілого (прізвище, ім'я та по батькові,
рік народження, місце проживання й роботи, посада), а якщо про це
заявила інша особа - заявника.
2. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.
3. Орієнтувати на розшук підозрюваних та майна за прикметами: автоекіпажі, постових і патрульних усіх видів нарядів; дільничних інспекторів міліції; чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних); чергових спеціальних закладів міліції; диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських,
автобусних), аеропортів, таксопарків.
4. Направити для затримання підозрюваних автоекіпаж та
постових, які несуть службу поблизу місця події, а в сільській
місцевості - дільничного інспектора міліції. Перекрити можливі
шляхи відходу підозрюваних.
5. Доповісти про кримінальне правопорушення начальникові ОВС
або його заступникові, відповідальному по ОВС.
6. Направити на місце СОГ у складі: дізнавача (або слідчого, якщо є дані, що кримінальне
правопорушення належить до тяжких); оперуповноваженого ВКР; експерта-криміналіста; кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності).
7. Організувати показ потерпілому фотоальбомів і відеотек
осіб, які перебувають на обліку в ОВС.
8. Якщо потерпілий звернувся до ОВС з усною заявою, скласти
протокол усної заяви.
XXIV. Кримінальні правопорушення у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів або прекурсорів
1. Уточнити: час, місце та обставини вчинення кримінального правопорушення
(незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання чи збут тощо); що конкретно вилучено (офіційна назва за Переліком
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000
N 770) ( 770-2000-п ), вага або кількість; у разі затримання підозрюваних - їх установчі дані (прізвище,
ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання та роботи,
посада, наявність судимості та за якими статтями КК України
( 2341-14 ), чи перебували вони на момент учинення кримінального
правопорушення у стані алкогольного, наркотичного, психотропного
або токсичного сп'яніння); установчі дані заявника (прізвище, ім'я та по батькові, рік
народження, місце проживання й роботи, посада).
2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
3. Направити на місце вчинення кримінального правопорушення
дільничного інспектора міліції та СОГ у складі: слідчого; оперуповноваженого підрозділу боротьби з незаконним обігом
наркотиків (далі - БНОН); експерта-криміналіста; кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності).
4. Забезпечити затримання підозрюваних, своєчасне вилучення в
них наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а
також документування протиправних дій наркоділків.
5. Ужити заходів щодо встановлення та накладення арешту на
кошти та майно (гроші, цінні папери, побутова, комп'ютерна
техніка, автомобілі, будинки, споруди, об'єкти права власності
тощо), здобуте від незаконного обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин або прекурсорів.
6. Доповісти начальникові ОВС або його заступникові,
відповідальному по ОВС.
7. Організувати медичний огляд затриманих.
8. Якщо підозрювані зникли з місця події, орієнтувати наряди
міліції на їх затримання.
9. Про вилучення з незаконного обігу синтетичних,
напівсинтетичних наркотичних засобів, зокрема героїна, кокаїна,
ефедріна (від 0,1 г), наркотичних (психотропних) лікарських
засобів (від 100 таблеток або ампул), марихуани (від 1 кг), гашиша
(від 100 г), макової соломи (від 10 кг), викриття груп
наркоділків, підпільних лабораторій, затримання іноземців та осіб
з інших регіонів (областей), причетних до створення
міжрегіональних та міжнародних каналів постачання наркотичних
засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, доповісти до
чергової частини ОВС вищого рівня.
XXV. Дорожньо-транспортна пригода
1. Уточнити: час, місце, обставини пригоди, вид, державний номер та
належність автомототранспорту, причетного до пригоди; наявність потерпілих, стан їх здоров'я, де вони перебувають у
даний час; установчі дані водія, заявника та свідків; якщо водій з місця пригоди зник, напрямок його руху й
прикмети (якщо відомі).
2. Зареєструвати повідомлення, заяву в установленому порядку.
3. Викликати на місце пригоди швидку медичну допомогу (якщо є
поранені) та підрозділи МНС ( у разі загрози або виникнення
пожежі, блокування людей в транспортному засобі).
4. Якщо постраждали люди, направити на місце СОГ у складі: дізнавача чи слідчого; начальника слідчого відділу (відділення), якщо при ДТП
загинуло дві і більше особи; інспектора ДАІ; судово-медичного експерта (якщо загинули люди). Якщо водій зник, до складу групи додатково включити: оперуповноваженого карного розшуку; дільничного інспектора міліції.
5. На всі інші дорожньо-транспортні пригоди виїжджає
інспектор ДАІ.
6. Якщо пригода вчинена на території обслуговування
стройового підрозділу дорожньо-патрульної служби, на неї виїздять: інспектор із дізнання стройового підрозділу; інспектор із розшуку; інспектор дорожньо-патрульної служби.
7. Доповісти начальникові ОВС, а коли в результаті пригоди
загинули, тяжко поранені люди - черговому ОВС вищого рівня.
8. Якщо потерпілий перебуває в закладі охорони здоров'я,
водночас із виїздом на місце пригоди направити до нього працівника
міліції для з'ясування обставин події й відомостей, необхідних для
розшуку транспорту, що зник із місця пригоди, та його водія.
9. Якщо водій зник із місця пригоди, під час якої постраждали
або загинули люди, необхідно:
9.1. Увести в дію план "Перехват".
9.2. Орієнтувати про подію, номер, марку та тип транспорту,
його прикмети та прикмети водія (якщо вони відомі): усі види нарядів; дільничних інспекторів міліції; сусідні ОВС; працівників сторожової охорони, які несуть службу з охорони
автогосподарств; за необхідності - диспетчерів таксопарку, автовокзалу,
швидкої медичної допомоги, працівників автозаправних станцій.
9.3. Якщо номерний знак транспорту, що зник, відомий: установити належність цього транспорту, місцезнаходження та
вжити заходів щодо його огляду; якщо транспортний засіб перебуває на обліку в іншому районі,
місті, терміново орієнтувати відповідний ОВС для вжиття заходів до
затримання згаданого транспортного засобу.
10. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про дорожньо-транспортну подію, при якій загинули три і
більше або постраждало п'ять і більше осіб, а також загинули або
постраждали народні депутати України та депутати місцевих рад,
керівники органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, правоохоронних органів, політичних партій та
об'єднань громадян, судді, відповідальні працівники засобів
масової інформації, заслужені діячі науки, культури й мистецтва,
інші видатні особи; працівники дипломатичних, консульських установ
та члени їх сімей, члени офіційних державних, громадських,
релігійних і культурних делегацій; кандидати на виборні посади до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, члени
виборчих комісій, іноземні спостерігачі та інші офіційні особи,
які беруть участь у контролі за виборами (референдумами). { Пункт 10 розділу XXV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
XXVI. Затримання особи, яка чинить
збройний опір (оперативний план "Грім")
1. Уточнити: кількість підозрюваних; їх озброєння; характер об'єкта, звідки вони чинять збройний опір; наявність потерпілих, їх стан, де вони перебувають у даний
час; хто повідомив (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження,
місце проживання й роботи, посада).
2. Зареєструвати одержане повідомлення в установленому
порядку.
3. За необхідності викликати на місце події швидку медичну
допомогу.
4. Негайно доповісти начальникові ОВС, відповідальному по
ОВС, черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити черговому територіального органу СБУ, черговому
прокуратури.
6. Негайно направити на місце події оперативну групу (групу
захвату) у кількості 4-6 чоловік, озброївши її автоматами,
снайперською гвинтівкою, шоломами, бронежилетами, спецзасобами,
протигазами й переносними радіостанціями.
7. Рекомендувати старшому оперативної групи:
7.1. Ні в якому разі не проявляти квапливості та
невиправданого ризику. Залишивши машину за укриттям, здійснити
розвідку району дій (уточнити в очевидців місцезнаходження
підозрюваного, його стан, озброєння; з урахуванням планування
приміщень визначити безпечні шляхи підходу до підозрюваного і
можливі шляхи його відходу).
7.2. Силами патрульних та постових нарядів організувати
надійне оточення небезпечної зони, виведення з неї людей, відвід
транспорту, виставлення постів блокування на випадок спроби
підозрюваного вийти з укриття.
7.3. За допомогою родичів та знайомих підозрюваного зробити
спробу умовити його припинити стрілянину і здати зброю. У разі
відмови - попередити про застосування спеціальних засобів, зброї,
але не поспішати їх застосовувати - враховувати психологічні
фактори, стан підозрюваного (якщо його дії у цей час не становлять
небезпеки).
7.4. Для забезпечення безпеки дій групи захоплення
використовувати підручні засоби. За необхідності, через чергового
ОВС вищого рівня або командирів військових частин, викликати
бронетранспортер. У будь-якому разі дії групи захвату
забезпечувати постами прикриття, що ведуть вогонь на ураження при
спробі підозрюваного стріляти у працівників міліції, інших осіб.
8. Після завершення операції поінформувати про її наслідки
чергову частину ОВС вищого рівня.
XXVII. Застосування зброї працівником ОВС
1. Уточнити: час, місце, обставини застосування зброї, кількість
витрачених патронів; чи є вбиті або поранені і де вони перебувають; найменування підрозділу, посаду, звання, прізвище, ім'я та по
батькові працівника, який застосував зброю; якщо про це повідомила
інша особа - її установчі дані.
2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
3. Доповісти про подію: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
4. За наявності потерпілих: направити на місце події швидку медичну допомогу; повідомити про подію черговому прокуратури.
5. Направити на місце СОГ у складі: слідчого прокуратури; експерта-криміналіста; за наявності вбитих додатково викликати судово-медичного
експерта.
6. За вказівкою керівництва ОВС, а за його відсутності -
самостійно (за наявності потерпілих) направити на місце події
відповідального по ОВС для: організації його охорони до прибуття слідчого; установлення докладних обставин застосування зброї; надання допомоги потерпілим та організації їх доставлення до
лікувальних установ; установлення свідків події; вилучення зброї та боєприпасів у працівника, який їх
застосував (скласти протокол вилучення); направити працівника, який застосував зброю, для огляду на
стан сп'яніння до закладу охорони здоров'я.
7. З метою запобігання можливому виникненню масових
безпорядків через застосування зброї орієнтувати наряди міліції
або оголосити збір особового складу згідно зі схемою оповіщення. У разі виникнення масових безпорядків діяти за карткою
"Масові безпорядки" та планом "Хвиля".
8. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про застосування зброї або необережне поводження з нею
працівника ОВС, що призвело до загибелі, поранення осіб або
працівника органів внутрішніх справ.
XXVIII. Вчинення кримінальних правопорушень (правопорушень)
іноземцями, особами без громадянства або стосовно них
1. Уточнити: час, місце, обставини, характер та вид вчиненого
кримінального правопорушення (правопорушення); прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання або
тимчасового перебування (проживання) потерпілого чи заявника, його
громадянство (підданство) та мету перебування в Україні; прикмети, а якщо відомо - установчі дані правопорушника,
шляхи відходу і можливі місця появлення.
2. Зареєструвати одержане повідомлення, заяву в установленому
порядку.
3. Доповісти про подію: начальникові ОВС; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
4. Повідомити: черговому територіального органу СБУ; черговому прокуратури.
5. Якщо кримінальне правопорушення вчинено щодо іноземця -
діяти відповідно до вказівок, викладених у картці даного виду
кримінального правопорушення.
6. Якщо кримінальне правопорушення (правопорушення) вчинено
іноземцем: а) який має дипломатичний імунітет - негайно його звільнити,
записавши установчі дані іноземця, назву і номер документа, що
підтверджує дипломатичну недоторканність; б) який не має дипломатичного імунітету - діяти на загальних
підставах залежно від виду й характеру правопорушення. У разі коли встановити особу доставленого іноземця неможливо,
черговий повинен у встановленому порядку направити його для
поміщення до приймальника-розподільника.
7. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про кримінальні правопорушення, вчинені іноземцями або
щодо працівників дипломатичних, консульських установ та членів їх
сімей, членів офіційних державних, громадських, релігійних і
культурних делегацій.
8. У всіх випадках вчинення кримінальних правопорушень
(правопорушень) іноземцями або щодо них повідомляти керівника
територіального органу (підрозділу) служби громадянства,
імміграції та реєстрації осіб.
XXIX. Зникнення осіб безвісти
1. Докладно розпитати заявника й заповнити протокол-заяву про
особу, яка пропала безвісти, незалежно від часу, що пройшов із
моменту зникнення. Додати до протоколу фотографію цієї особи (якщо
така є).
2. Зареєструвати заяву в установленому порядку.
3. Перевірити особу, яка зникла, за обліками: затриманих, заарештованих в ІТТ; адміністративно заарештованих у спецприймальнику (ІТТ); лікарень; диспансерів; спеціальних медичних закладів; моргу; приймальника-розподільника; сусідніх ОВС.
4. Доповісти: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС.
5. Направити до місця останнього перебування особи, яка
зникла, оперативну групу та дільничного інспектора міліції для
з'ясування обставин зникнення. За необхідності провести огляд її
житла, прилеглої місцевості й перевірити інші місця можливого
перебування цієї особи.
6. Орієнтувати на розшук за прикметами зниклої особи: усі види нарядів; дільничних інспекторів міліції; чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних); чергових спеціальних закладів міліції; диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських,
автобусних), парків (трамвайних, тролейбусних, автобусних,
таксомоторних), аеропортів, швидкої допомоги.
7. Подальші заходи щодо розшуку безвісти зниклої особи
здійснюються працівниками карного розшуку.
XXX. Розшук дітей
1. Проявити максимум уваги до заявника, з'ясувати: коли, де, за яких обставин зникли діти; прізвища, імена, вік та прикмети дітей; які заходи вжиті родичами щодо їх розшуку.
2. Заспокоїти заявника повідомленням, що нещасних випадків із
дітьми не зареєстровано і будуть вжиті всі заходи щодо їх розшуку.
Уточнити прізвище, ім'я та по батькові, адресу й місце перебування
заявника.
3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
4. Негайно направити до заявника оперативну групу ОВС із
завданням:
4.1. Визначити на місці найбільш реальні шляхи ведення
розшуку дітей (дитини). Якщо є відомості про те, що дитина
викрадена, організувати розшук та переслідування злочинця.
4.2. Не виключаючи можливості, що дитиною заволодів один з
батьків, що не проживає разом із нею, або родичі, уточнити
взаємовідносини в сім'ї, з'ясувати адреси родичів, знайомих. За
необхідності перевірити ці адреси.
4.3. Якщо діти могли самовільно піти з дому, перевірити, чи
не траплялись з ними раніше аналогічні випадки, за яких обставин і
де вони були знайдені, з'ясувати, куди і з якою метою діти могли
піти зараз.
4.4. Прийняти протокол-заяву про особу, яка зникла безвісти,
до протоколу додати фотографію дитини (якщо вона є).
5. Про обставини зникнення дітей, їх установчі дані та
прикмети орієнтувати: усі види нарядів; дільничних інспекторів міліції; чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних); працівників приймальників-розподільників та притулків для
дітей; диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських,
автобусних), парків (трамвайних, тролейбусних, автобусних,
таксомоторних), аеропортів, швидкої допомоги.
6. Про одержане повідомлення та вжиті заходи доповісти
керівництву ОВС, а за наявності відомостей, що дитина викрадена,
внести пропозицію про введення плану "Сирена".
7. З урахуванням обставин зникнення дітей та вказівок
керівництва ОВС щодо ведення розшуку забезпечити збір необхідних
сил.
7.1. При введенні в дію плану "Сирена" основну увагу
приділити перекриттю нарядами пунктів посадки в транспортні засоби
та виїздів з населених пунктів із подальшою перевіркою всього
транспорту, що проїжджає.
7.2. При організації пошуку в конкретному районі
найімовірнішого перебування дітей для кожної пошукової групи
визначити її склад, старшого групи, ділянку пошуку, час,
відведений для виконання завдання, та спосіб зв'язку.
8. За наявності підстав вважати, що діти могли виїхати за
межі району, направити орієнтування до сусідніх ОВС, а також
підрозділів транспортної міліції.
9. Підготувати й доповісти керівництву ОВС текст звернення по
місцевому радіо до населення міста, району про розшук дітей.
10. Забезпечити керівництво силами, залученими до розшуку
дітей, а також представлення інформації до чергової частини ОВС
вищого рівня.
XXXI. Розшук осіб, які заблукали в лісі
1. Виявити максимум уваги до заявника та з'ясувати: коли, де, за яких обставин і хто саме заблукав; чи бував у цих місцях раніше, наявність при собі харчів,
теплого одягу, навички орієнтуватися в лісі; коли, ким і які саме заходи вживались з розшуку особи, яка
заблукала.
2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
3. Визначити за картою місце, де особу, яка розшукується,
бачили востаннє, дороги, просіки, якими могла вона пересуватися,
врахувати природні перепони (ріки, болота, озера), що могли
вплинути на маршрут пересування. Визначити населені пункти, до
яких могла вийти розшукувана особа, хатинки та будівлі в лісі, які
вона могла використати для ночівлі та захисту від негоди.
4. Телефоном зв'язатися з населеними пунктами району пошуку й
уточнити, чи не з'являлася там особа, яка заблукала, орієнтувати
про її прикмети і просити про негайне інформування у разі її
появи.
5. Про заяву, що надійшла, та вжиті заходи доповісти
керівництву ОВС, внести пропозиції щодо організації розшуку особи,
яка заблукала.
6. Повідомити керівникам місцевих органів виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування. Обговорити можливість залучення
до пошуку працівників підприємств, місцевих жителів, що знають
район пошуку.
7. Силами міліції й громадськості організувати пошук особи,
яка заблукала, за найімовірнішими напрямами руху від вихідного
пункту. Використовувати службово-розшукових собак, мегафони,
сигнальні та освітлювальні ракети, для зв'язку між пошуковими
групами - переносні радіостанції. Для кожної групи визначити: склад, керівника, маршрут,
початковий і кінцевий пункти, порядок зв'язку, час, відведений на
виконання завдання.
8. Направити оперативно-пошукові групи до населених пунктів
району пошуку, які не мають телефонного зв'язку. Особливу увагу
приділити промислово-мисливським та лісорозробним бригадам.
9. Про вжиті пошукові заходи інформувати сусідні ОВС,
прилеглі до району пошуку, а також доповісти черговому ОВС вищого
рівня.
XXXII. Втеча з-під конвою міліції або з ІТТ
1. Уточнити: місце, час і обставини втечі; кількість осіб, які втекли, їх установчі дані, прикмети,
наявність зброї; напрямок руху втікачів (якщо відомо).
2. Вжити заходів до посилення охорони ІТТ, усунення причин і
умов, що сприяли втечі.
3. Зареєструвати факт втечі в установленому порядку.
4. Уточнити у слідчого або працівника дізнання установчі
дані, прикмети особи, яка втекла, її родинні, злочинні та інші
зв'язки, розмножити її фотографію.
5. Негайно орієнтувати про розшук особи, яка втекла, із
зазначенням її установчих даних, прикмет, наявності зброї,
зв'язків та місць можливого появлення: усі види нарядів; дільничних інспекторів міліції; чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних) та
ОВС, на території яких мешкають знайомі особи, яка втекла; чергових спеціальних закладів міліції; диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських,
автобусних), парків (трамвайних, тролейбусних, автобусних,
таксомоторних), аеропортів, швидкої допомоги.
6. Негайно доповісти: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
7. Повідомити черговому прокуратури.
8. Підтримувати постійний зв'язок із черговою частиною
управління Державного департаменту України з питань виконання
покарань.
9. За розпорядженням начальника ОВС ввести в дію оперативний
план "Сирена", надалі діяти за розпорядженнями штабу з керування
операцією і згідно з цим планом.
10. Про хід розшуку доповідати до чергової частини ОВС вищого
рівня.
XXXIII. Втеча з КЗД
1. Уточнити: місце, час і обставини втечі; кількість осіб, що втекли, їх установчі дані, прикмети,
наявність зброї, адреси й місця їх можливої появи; основні напрямки руху (якщо відомі).
2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
3. Орієнтувати про установчі дані та прикмети втікачів: усі види нарядів; дільничних інспекторів міліції; чергових сусідніх ОВС (територіальних та транспортних); чергових спеціальних закладів міліції; диспетчерів вокзалів (залізничних, річкових, морських,
автобусних), парків (трамвайних, тролейбусних, автобусних,
таксомоторних), аеропортів, швидкої допомоги.
4. Доповісти про втечу: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити черговому прокуратури.
6. За розпорядженням начальника ОВС ввести у дію оперативний
план "Сирена", надалі діяти за розпорядженням штабу з керування
операцією і згідно з цим планом.
XXXIV. Виявлення трупа
1. Уточнити: час, точне місце та обставини виявлення трупа, установчі дані
померлої особи (якщо відомі); чи немає на трупі та одязі зовнішніх ознак слідів насильства; установчі дані та місцезнаходження заявника.
2. Забезпечити охорону місця події.
3. Зареєструвати повідомлення у встановленому порядку.
4. Доповісти про подію: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити: черговому прокуратури.
6. Направити на місце події дільничного інспектора міліції та
СОГ у складі: оперуповноваженого ВКР; судмедексперта; експерта-криміналіста; інспектора ДАІ (якщо труп знайдено при дорозі); кінолога зі службово-розшуковим собакою (за необхідності).
7. При виявленні на трупі слідів насильницької смерті і,
залежно від характеру останніх, надалі діяти відповідно до вимог
карток "Убивство" або "Дорожньо-транспортна пригода".
XXXV. Виявлення осіб, які не можуть
сповістити відомості про себе
1. З'ясувати: місцезнаходження невідомого, його фізичний стан, прикмети; дані заявника.
2. Зареєструвати подію в установленому порядку.
3. Доповісти начальникові ОВС або його заступникові,
відповідальному по ОВС.
4. Направити працівника міліції до місця перебування
невідомого для проведення його опитування.
5. Якщо є відомості, що останній потребує медичної допомоги,
забезпечити його доставлення до медичного закладу.
6. Орієнтувати на встановлення особи невідомого сусідні ОВС,
психіатричні заклади, приймальники-розподільники, дитячі
спецустанови та інші заклади.
7. При виявленні ознак кримінального правопорушення вжити
відповідних заходів.
XXXVI. Нещасний випадок
1. Уточнити: час, місце, обставини й характер нещасного випадку; наслідки нещасного випадку (чи є жертви, потерпілі, стан їх
здоров'я, де вони перебувають, якої потребують допомоги тощо); установчі дані заявника.
2. Зареєструвати повідомлення у встановленому порядку.
3. Силами наявних нарядів міліції та за допомогою
громадськості вжити термінових заходів до рятування людей, охорони
місця події, недопущення нещасних випадків з іншими особами.
4. Терміново викликати працівників відповідних рятувальних,
аварійних або інших служб (залежно від нещасного випадку): швидкої медичної допомоги; рятувальної станції на воді; газового господарства; електромережі; водопроводу; каналізаційної мережі; санітарно-епідеміологічної станції.
5. Доповісти про подію: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
6. Повідомити: черговому прокуратури; оперативно-чергову службу територіального органу управління
МНС; керівникам підприємств, установ та господарств, на території
яких стався цей випадок або майно яких постраждало.
7. Якщо причиною отруєння стали продукти чи вода, вжити
заходів (використовуючи засоби масової інформації та інші
можливості) щодо припинення продажу продуктів або користування
водним джерелом.
8. У разі загибелі людей направити на місце дільничного
інспектора міліції, на території обслуговування якого стався
нещасний випадок, та СОГ.
9. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про вибух газу та групове отруєння або радіаційне
опромінення людей.
XXXVII. Стихійне лихо
1. Уточнити місце і характер стихійного лиха, наявність
потерпілих, руйнувань та установчі дані заявника.
2. Зареєструвати повідомлення у встановленому порядку.
3. На місце події направити наряд міліції для забезпечення
громадського порядку, рятування людей та матеріальних цінностей,
недопущення сторонніх людей на місце лиха; викликати медичних
працівників для надання допомоги потерпілим, пожежну та
аварійно-рятувальну техніку для проведення невідкладних
аварійно-рятувальних робіт. У необхідних випадках викликати на місце лиха працівників: рятувальної станції на воді; аварійних служб газового господарства, електромережі,
водопроводу, каналізації.
4. Доповісти про подію: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити: черговому прокуратури; органи місцевого самоврядування; оперативно-чергову службу територіального органу МНС.
6. Вжити заходів щодо охорони приміщень органів місцевого
самоврядування, фінансових установ та інших важливих об'єктів.
7. За розпорядженням керівництва ОВС оголосити збір особового
складу.
8. Детальну інформацію про стихійне лихо, що призвело до
людських жертв або затоплення житлових будинків та виробничих
будівель, припинення діяльності підприємств більш як на 1 годину,
перерви руху транспорту більш як на 3 години та інших тяжких
наслідків, направити до чергової частини ОВС вищого рівня (після
узгодження з надзвичайними комісіями органів влади).
XXXVIII. Епідемії
1. Уточнити: час, місце та характер захворювання; кількість осіб, які захворіли, їх стан, установчі дані,
місцеперебування; установчі дані заявника.
2. Зареєструвати повідомлення у встановленому порядку.
3. Терміново доповісти: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
4. Повідомити: черговому прокуратури; черговому територіального органу МНС; черговому санепідемстанції.
5. Направити до місця захворювання наряд міліції, працівників
ДАІ для оточення осередку епідемії, заборони виїзду та в'їзду до
зони епідемії (при винесенні місцевим органом виконавчої влади
рішення щодо оголошення карантинної зони).
6. Зафіксувати в зошиті для записів чергового всі
повідомлення, що надходять від надзвичайної комісії,
санепідемстанції, підрозділів ОВС, а також рішення, що
приймаються, всі вказівки, розпорядження керівництва ОВС вищого
рівня.
7. Далі діяти згідно з розпорядженнями керівництва ОВС, ОВС
вищого рівня та надзвичайної комісії.
8. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про подію, вжиті заходи та їх результати.
XXXIX. Епізоотії
1. Уточнити: час, місце та обставини й характер захворювання; кількість худоби, птиці, що захворіла й загинула; установчі дані заявника.
2. Зареєструвати повідомлення у встановленому порядку.
3. Негайно доповісти: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
4. Повідомити: черговому прокуратури; черговому територіальної служби ветеринарної медицини.
5. Зафіксувати в зошиті для записів чергового всі
повідомлення, що надходять від комісій та підрозділів ОВС вищого
рівня, рішення, які приймаються, а також всі вказівки,
розпорядження керівництва ОВС вищого рівня.
6. Далі діяти відповідно до розпоряджень керівництва ОВС, ОВС
вищого рівня та надзвичайної комісії.
7. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня докладну
інформацію про подію, вжиті заходи та їх результати.
XL. Масове отруєння людей
1. З'ясувати: час, місце, обставини та можливі причини отруєння; кількість потерпілих, їх стан, де вони перебувають у даний
час; чи є такі, хто помер (їх кількість, установчі дані); які заходи вживаються щодо ліквідації події; установчі дані заявника.
2. Зареєструвати повідомлення у встановленому порядку.
3. Викликати медичних працівників для надання потерпілим
допомоги. У разі необхідності сприяти доставленню потерпілих до
закладів охорони здоров'я.
4. Негайно направити для охорони місця події та можливих
джерел отруєння найближчий наряд міліції, дільничного інспектора
міліції. За відсутності такої можливості скористатися допомогою
керівників підприємства, установи, організації, де сталася ця
подія.
5. Доповісти про подію: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
6. Повідомити: черговому прокуратури; черговому територіального органу СБУ; заклади охорони здоров'я.
7. Направити на місце події СОГ у складі: слідчого прокуратури; оперуповноваженого карного розшуку (якщо отруєння сталося у
квартирі, гуртожитку, гаражі тощо); оперуповноваженого служби БЕЗ (якщо отруєння сталося в
установах громадського харчування, дитячому закладі, навчальному
закладі тощо); експерта-криміналіста; судово-медичного експерта (при отруєннях зі смертельним
наслідком).
8. Передати до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про обставини події та вжиті заходи.
XLI. Пожежа
1. Уточнити: час, місце та обставини пожежі; точну адресу й найменування об'єкта, на якому сталася пожежа; чи є жертви або потерпілі, стан їх здоров'я та
місцеперебування; установчі дані заявника.
2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
3. Негайно викликати підрозділ територіального органу МНС.
4. Направити для охорони місця події та громадського порядку
в районі пожежі, а також врятування людей, матеріальних цінностей
і забезпечення їх збереження найближчі наряди міліції, дільничного
інспектора міліції, працівника відомчої пожежної безпеки ОВС.
5. За наявності потерпілих викликати на місце пожежі швидку
медичну допомогу. За необхідності направити до місця події
аварійні служби (газу, водоканалу, електромережі тощо).
6. Доповісти про пожежу: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; начальнику служби пожежної безпеки ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
7. У разі великих пожеж або пожеж із людськими жертвами
повідомити: органи місцевого самоврядування; оперативно-чергову службу територіального органу управління
МНС; черговому територіального органу СБУ; черговому прокуратури.
8. Направити на місце події СОГ у складі: дізнавача або слідчого, начальника служби пожежної безпеки
ОВС (при пожежі на об'єкті ОВС); оперуповноваженого ВКР; експерта-криміналіста, експерта вибухотехнічної та
пожежотехнічної експертизи НДЕКЦ; працівника служби БЕЗ (при пожежі на об'єкті державного або
громадського сектору). За наявності людських жертв - додатково: судово-медичного експерта; кінолога зі службово-розшуковим собакою (якщо є відомості про
підпал).
9. Організувати виклик на місце пожежі керівників та
матеріально відповідальних осіб об'єкта, на якому виникла пожежа.
10. Уточнити кількість пожежних підрозділів та техніки, що
виїхали для ліквідації пожежі, а у разі необхідності забезпечити
виклик додаткових підрозділів з інших міст та районів згідно із
затвердженим районним планом залучення сил і засобів для гасіння
пожеж.
11. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про пожежі, під час яких загинуло двоє і більше чи
постраждало троє і більше чоловік; згоріли три і більше будинків;
завдано збитків у розмірах одна тисяча і більше мінімальних
заробітних плат; у будинках та приміщеннях органів державної влади
та управління, на об'єктах правоохоронних органів,
телерадіоцентрів; у будинках або квартирах керівників органів
державної влади, народних депутатів України, депутатів місцевих
рад; у будинках та приміщеннях дипломатичних, консульських,
торгових чи інших представництв іноземних держав; у будинках, що
мають історичну цінність, пам'ятках архітектури; на енергетичних
підприємствах, магістральних нафтогазопроводах, нафтобазах,
радіаційних, біологічних об'єктах; на рухомому складі залізничного
транспорту із загибеллю або травмуванням людей чи затримкою руху
транспорту на дві години і більше; в метрополітені, на цивільному
водному та авіаційному транспорті.
XLII. Лісова, торф'яна, степова пожежа
1. З'ясувати: коли і де вона виникла, на яку площу
поширилася, в якому напрямку рухається і чому загрожує.
2. Якщо про пожежу повідомляють посадові особи, уточнити: які
організації оповіщені про пожежу, які сили задіяні до її
локалізації та ліквідації, яка потрібна допомога.
3. Зареєструвати повідомлення у встановленому порядку.
4. Вивчити за картою район пожежі, з урахуванням природних
умов та перешкод для розширення пожежі визначити населені пункти,
яким пожежа може загрожувати, шляхи до району пожежі та її
об'їзду.
5. Перевірити наявність інформації про пожежу в
територіальних підрозділах Державного комітету лісового
господарства України (лісництва, лісгоспу), в територіальних
органах МНС, в інших організаціях, господарська діяльність яких
пов'язана з районом пожежі. Уточнити заходи, що вживаються до
локалізації та ліквідації пожежі.
6. Про одержане повідомлення й ужиті заходи щодо локалізації
та ліквідації пожежі доповісти начальникові ОВС, відповідальному
по ОВС та черговому ОВС вищого рівня. Забезпечити виконання
вказівок.
7. Підтримувати постійний зв'язок із керівництвом районного
штабу (якщо створений) або організацій, що ведуть роботу з
локалізації та ліквідації пожежі. Знати обстановку в районі
пожежі, розстановку залучених сил і засобів.
8. При різкому погіршенні обстановки в районі пожежі,
виникненні загрози населеним пунктам або об'єктам народного
господарства негайно інформувати керівництво ОВС, чергову частину
ОВС вищого рівня, оперативно-чергову службу територіального органу
управління МНС та орган місцевого самоврядування.
9. Якщо за рішенням керівництва ОВС виставлені пости для
виконання режимних протипожежних заходів, забезпечити підтримання
з ними стійкого зв'язку, обмін інформацією про обстановку,
своєчасність зміни особового складу для відпочинку.
10. Направити до чергової частини ОВС вищого рівня детальну
інформацію про лісові (верхові площею 25 га та більше, низові
площею 50 га і більше) і торф'яні пожежі, степові пожежі у
заповідниках площею 25 га і більше, пожежі зернових культур на
корені та у валках площею 8 га і більше або пожежі скирт, якими
знищено 200 і більше тонн грубих кормів.
XLIII. Аварія на підприємстві
1. З'ясувати: назву та адресу об'єкта, час, місце, обставини й причини
аварії, чи є людські жертви й потерпілі; які заходи вживаються для ліквідації наслідків аварії; установчі дані заявника.
2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.
3. Вжити заходів щодо оточення місця події й охорони
громадського порядку, направивши на місце події відповідно
екіпірований особовий склад.
4. Доповісти про подію: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному від керівництва МВС; черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити: черговому прокуратури; оперативно-чергову службу територіального органу МНС; черговому територіального органу СБУ.
6. Направити на місце події СОГ.
7. Викликати на місце події: швидку медичну допомогу (за наявності потерпілих); пожежні підрозділи (у разі виникнення або загрози виникнення
пожежі).
8. Про аварії, внаслідок яких могли настати чи настали тяжкі
наслідки, у тому числі зруйновано або пошкоджено будівлі; загинули
чи опинилися в небезпечному для життя чи здоров'я стані люди;
отримали тілесні ушкодження троє і більше осіб; завдано
матеріальних збитків в особливо великих розмірах; припинено
енерго-, тепло-, водопостачання, перервані виробничий, навчальний
процеси; а також ужиті заходи та їх результати через кожну годину
доповідати в чергову частину ОВС вищого рівня.
XLIV. Аварія на залізничному
транспорті чи в метрополітені
1. З'ясувати: час, місце, обставини й причини аварії, чи є людські жертви й
потерпілі; установчі дані заявника.
2. Зареєструвати одержану інформацію у встановленому порядку.
3. Вжити заходів щодо охорони місця події, збереження
матеріальних цінностей та речей пасажирів.
4. Доповісти про подію: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити: черговому прокуратури; оперативно-чергову службу територіального органу управління
МНС; черговому територіального органу СБУ.
6. Направити на місце події СОГ.
7. Викликати на місце події: швидку медичну допомогу (за наявності потерпілих); пожежні підрозділи (у разі виникнення пожежі); відновлювальний поїзд.
8. Про результати проведення невідкладних дій при аварії
пасажирських, вантажних поїздів, у метрополітені, пошкодженні
залізничних шляхів і транспортних засобів, які призвели або могли
призвести до тяжких наслідків, завдали матеріальний збиток в
особливо великих розмірах або викликали перерву руху транспорту на
дві і більше годин, доповідати в чергову частину ОВС вищого рівня
щогодини.
XLV. Авіакатастрофа
1. З'ясувати: час, місце, обставини й причини події, чи є людські жертви й
потерпілі, установчі дані заявника; через Державну авіаційну адміністрацію Міністерства
транспорту та зв'язку України встановити тип літака, його відомчу
належність, кількість пасажирів та членів екіпажу, маршрут
слідування, проміжні пункти посадки.
2. Зареєструвати інформацію в установленому порядку.
3. Вжити заходів щодо охорони місця події, збереження
матеріальних цінностей та речей пасажирів.
4. Доповісти про подію: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
5. Повідомити: черговому прокуратури; оперативно-чергову службу територіального органу МНС; черговому територіального органу СБУ.
6. Направити на місце події СОГ.
7. Викликати на місце події: пошуково-рятувальні служби; швидку медичну допомогу; пожежні підрозділи.
8. Організувати в аеропортах вильоту й посадки цілодобову
роботу спеціальних груп для приймання осіб, які можуть повідомити
будь-які установчі дані про потерпілих (загиблих).
9. Про результати невідкладних дій щогодини доповідати в
чергову частину ОВС вищого рівня.
XLVI. Корабельна аварія (зіткнення суден)
1. З'ясувати: час, місце, із якими суднами сталися аварія, зіткнення, їх
відомчу належність, маршрут слідування, обставини й причини події,
чи є потерпілі й людські жертви; через Державну адміністрацію морського і річкового транспорту
України або пароплавства - кількість пасажирів та членів команди,
який вантаж знаходився на борту судна.
2. Зареєструвати повідомлення про подію в установленому
порядку.
3. Доповісти про подію: начальникові ОВС або його заступникові; відповідальному по ОВС; черговому ОВС вищого рівня.
4. Повідомити: оперативно-чергову службу територіального органу МНС; черговому прокуратури; черговому територіального органу СБУ.
5. Негайно направити до місця події працівників швидкої
медичної допомоги, аварійно-рятувальних служб, слідчо-оперативну
групу ОВС, а також найближчі наряди міліції для охорони місця
події й матеріальних цінностей.
6. Організувати в портах виходу, проміжних та кінцевих
пунктах заходу судна роботу спеціальних груп для приймання осіб,
які можуть повідомити будь-які установчі дані про потерпілих
(загиблих).
7. Про результати невідкладних дій щогодини доповідати в
чергову частину ОВС вищого рівня.
XLVII. Невідкладна медична допомога
при нещасних випадках
1. Стан клінічної смерті виникає внаслідок повішання,
задушення руками, утоплення, при ураженні електричним струмом,
тяжких травмах, отруєнні та гострих серцево-судинних
захворюваннях. Ознаки: зупинка дихання, відсутність пульсу на променевих (на
руках) чи сонних (на шиї) артеріях, втрата свідомості, розширення
зіниць. Допомога: проводити штучне дихання "рот у рот" або "рот у
ніс". Потерпілого кладуть на спину, максимально відводячи голову
назад. Вичищають від слизу й всього стороннього рот. Потім той,
хто надає допомогу, робить глибокий вдих і, приклавши рот через
хустку або гумову трубку до рота потерпілого так, щоб зіткнення
було щільним, робить видих. Ніс потерпілого при цьому слід
затиснути. Після того, як грудина потерпілого досить розшириться,
слід припинити вдування. У потерпілого при цьому станеться
пасивний видих. Повітря вдувати з частотою 18-20 разів на хвилину,
що відповідає частоті дихання людини. Якщо в потерпілого зімкнені
щелепи, розтулити їх, зафіксувати язика, після чого тим же шляхом
вдувати повітря йому в ніс. Проводити закритий (непрямий) масаж серця: потерпілого
покласти на тверду поверхню. Той, хто надає допомогу, стає з
лівого боку й кладе долоню правої руки на нижню третину грудини
потерпілого, а ліву руку - на тильну поверхню своєї правої руки й
надавлює на груди. Масаж серця провадиться винятково у ритмі 50-60
надавлювань за хвилину. Сила поштовху при надавлюванні має бути
значною, оскільки треба змістити грудину на 3-4 см. Після кожного
надавлювання руки швидко знімаються з грудини, щоб дати можливість
грудній клітці розширюватись. Якщо людина надає допомогу сама, то
вона повинна водночас робити штучне дихання "рот у рот". Під час вдиху, коли потерпілому вводиться повітря,
надавлювання на грудину не робити. При видиху слід 3-4 рази
натиснути на грудину. Приблизний ритм: один вдих, 3-4 натиснення
на грудину, потім знов вдих і так далі. Найкращий ефект від масажу
досягається, коли він розпочатий не пізніше 3-5 хвилин після
зупинки серця. Надання першої медичної допомоги необхідно
проводити до поновлення дихання та серцевої діяльності або до
появи трупних плям. Примітка. При надходженні до чергової частини осіб, які
потребують будь-якої невідкладної допомоги, черговий повинен
водночас із наданням допомоги викликати по телефону "103" швидку
медичну допомогу.
2. Кровотеча з ран Ознаки: при артеріальній кровотечі - пульсуючий струмінь
яскраво-червоної крові, при венозній - безперервний струмінь
темно-червоної крові. При великій втраті крові - блідість,
позіхання, блювання, втрата свідомості, у тяжких випадках -
клінічна смерть. Допомога: накласти джгут вище рани, а за неможливості -
пальцем натиснути артерію безпосередньо в рані через пов'язку. При
великій втраті крові - покласти потерпілого, опустивши голову й
піднявши ноги. При ознаках клінічної смерті діяти згідно з пунктом
1 цього розділу.
3. Відмороження Його ознаки найчастіше спостерігаються на обличчі, носі,
пальцях кінцівок. Виникають при низькій температурі повітря,
особливо при підвищеній вологості. Ознаки: відчуття холоду, хворобливість, збліднення та
зниження чутливості шкіри. Допомога: негайно розтерти побіліле місце рукою чи рукавичкою
до почервоніння й потепління шкіри. За наявності відморожень
1 ступеня (синюшна шкіра, припухлість, свербіж) та 2 ступеня
(пухирі, глибоке омертвіння) - накласти стерильну пов'язку.
4. Загальне замерзання організму відбувається при тривалому
впливі низької температури. Ознаки: в'ялість, сонливість, у тяжких випадках - клінічна
смерть. Допомога: зігрівання (ванна, грілки), гаряче питво. За
відсутності дихання й пульсу діяти згідно з пунктом 1 цього
розділу.
5. Опіки тіла виникають від дії вогню, розпеченого металу,
окропу, сонячних променів, лугів, кислот. Ознаки: 1 ступінь - почервоніння, припухлість шкіри та
хворобливість; 2 ступінь - пухирі з рідиною; 3 ступінь -
омертвіння шкіри й тканин під нею. При опіках, що охоплюють понад
1/3 поверхні тіла, може статися смерть. Допомога: негайно усунути причину опіку (зняти одяг, який
палає, погасити вогонь тощо). Тканину, що прилипла до тіла, не
відривати, а зрізати ножицями. Пухирі на шкірі не розрізати. При опіках хімічними речовинами останні змити великою
кількістю води. При опіках кислотами до води додати соди, лугу,
зубного порошку або мила, а при опіках лугом - оцет, квас, морс із
журавлини. Після цього при опіку 1 ступеня накласти пов'язку з
вазеліновою олією, а при опіку 2-3 ступенів - накласти стерильну
суху пов'язку.
6. Отруєння алкоголем викликається вживанням всередину
винного (етилового), деревного (метилового) спирту, антифризу. Ознаки: запах спирту з рота, почервоніння або збліднення
обличчя, сплутаність або втрата свідомості, нерухомі зіниці,
неглибоке й нечасте дихання, зниження температури шкіри (на
дотик), параліч кінцівок, задишка, судорога, погіршення й
цілковита втрата зору (від деревного спирту). У тяжких випадках -
стан клінічної смерті. Допомога: якщо потерпілий при свідомості - промити шлунок
шляхом введення всередину великої кількості води із содою й
викликати штучно блювання. За відсутності дихання й пульсу діяти
згідно з пунктом 1 цього розділу. При спостереженні за людиною, яка перебуває в стані
алкогольного отруєння, до приїзду лікаря необхідно: покласти
потерпілого лише на живіт чи бік для запобігання задушенню
блювотними масами, дати всередину 6-10 таблеток активованого
вугілля.
7. Отруєння чадним газом виникає у приміщеннях з несправним
опаленням, працюючими двигунами внутрішнього згоряння, в
автотранспорті. Чадний газ не має запаху, тому отруєння настає
непомітно. Ознаки: головний біль, шум у вухах, нудота, посилене
серцебиття, почервоніння обличчя, хитка хода, задишка. При більш
тяжкому отруєнні - втрата свідомості, порушення дихання й серцевої
діяльності. Допомога: потерпілого винести на свіже повітря. При
відсутності дихання й пульсу діяти згідно з пунктом 1 цього
розділу.
8. Перелом кісток кінцівок виникає внаслідок травм. Ознаки: ненормальна рухомість кістки, гострий біль у місці
перелому, неможливість користуватися травмованою кінцівкою. За
наявності відкритого перелому - кровотеча з рани. Допомога: накласти сітчаті шини або шини з підручних
матеріалів, фіксуючи суглоби вище й нижче перелому. При відкритому
переломі на рану накласти стерильну пов'язку.
9. Ураження електрострумом чи блискавкою виникає від дотику
до джерел електроструму та при прямому попаданні блискавки. Ознаки: опіки, втрата свідомості, судорога, погіршення
серцевої діяльності, у тяжких випадках - клінічна смерть. Допомога: припинити надходження струму до потерпілого,
додержуючись правил власної безпеки. Перша допомога така ж, як і
при опіках - накладаються стерильні пов'язки. При зупинці дихання
й серця діяти згідно з пунктом 1 цього розділу.
10. Гостра серцево-судинна недостатність найчастіше і
найбільш тяжко протікає при гострому інфаркті міокарда. Ознаки: раптовий біль у ділянці серця, що віддається у ліву
руку, блідість шкіри, слабкий пульс, різка слабкість. У тяжких
випадках - ознаки клінічної смерті. Допомога: негайно покласти хворого лежати, відчинити вікна,
дати таблетку нітрогліцерину. При зупинці дихання й серця діяти
згідно з пунктом 1 цього розділу.
11. Гостра ядуха (асфіксія) настає при різних захворюваннях,
утопленні, задушенні, попаданні до дихальних шляхів сторонніх
предметів, блювотних мас (особливо у людей, які перебувають у
стані алкогольного сп'яніння). Ознаки: затруднене вдихання, кашель, синюшність шкіри. У
тяжких випадках - втрата свідомості, судорога, відсутність дихання
й пульсу. Допомога: видалити доступні пальцям рук сторонні предмети або
блювотні маси з рота й носоглотки, роздягти потерпілого, при
западанні язика - витягнути й зафіксувати його. За відсутності
дихання й пульсу діяти згідно з пунктом 1 цього розділу.
12. Тепловий удар настає внаслідок перегрівання, особливо за
умов підвищеної вологості повітря. Ознаки: головний біль, запаморочення, втома, блідість, у
тяжких випадках - судорога, слабкий пульс, температура тіла - до
40 градусів, непритомність. Допомога: перенести потерпілого до прохолодного приміщення,
розстебнути одяг, полити обличчя холодною водою, покласти на
голову холодний компрес, дати холодне питво. При зупинці дихання й
серця діяти згідно з пунктом 1 цього розділу.
13. Утоплення Ознаки: Відсутність дихання, свідомості, пульсу. Допомога: після вилучення з води особи, яка потонула,
роздягти її, розкрити рота і видалити з нього пісок, мул, блювотні
маси, витягнути й зафіксувати язик. Покласти потерпілого донизу
обличчям і, надавлюючи на живіт і грудну клітку, за можливості,
вивільнити від води шлунок та легені, після чого почати штучне
дихання "рот у рот", а також закритий масаж серця.
{ Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010, N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 }

Додаток 9
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

КНИГА
скарг і пропозицій
_______________________________________
(назва органу внутрішніх справ)
Розпочато "____" __________ 20___ року
Закінчено "____" __________ 20___ року
Інвентарний N ________
ЗМІСТ
скарги або пропозиції
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис ___________________
Прізвище, ім'я та по батькові ___________________________________
Місце проживання заявника _______________________________________
Номери службового й домашнього телефонів ________________________
"____"________________200__ року
Результати перевірки та вжиті заходи _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Заявникові повідомлено про результати перевірки та ужиті заходи _________________________________________________________________
(хто, коли повідомив, вихідний N та дата відповіді) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Перевірку провів ________________________________________________
(посада, звання, прізвище, підпис)
"____"________________200__року
Начальник ГУМВС, УМВС
Начальник міськрайліноргану

Додаток 10
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

КНИГА
обліку вхідних телеграм і телефонограм
___________________________________________
(назва органу внутрішніх справ)
Розпочато "____" _________ 20___ року
Закінчено "____" _________ 20___ року
Інвентарний N ________
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата, точний |N одержаної |Звідки |Короткий |Посада і |Кому передано|Відмітка | |з/п|час отримання|телеграми, |надійшла |зміст |прізвище |телеграму, |про | | |телеграми, |телефонограми|телеграма, |телеграми, |особи, яка |телефонограму|виконання| | |телефонограми| |телефонограма.|телефонограми|прийняла |для | | | | | |Прізвище та | |телеграму, |виконання. | | | | | |посада особи, | |телефонограму|Точний час. | | | | | |яка її | | |Прізвище, | | | | | |передала | | |посада, | | | | | | | | |підпис особи | | | | | | | | |яка її | | | | | | | | |отримала | | |---+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | | | | | | | | |---+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | | | | | | | | |---+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

КНИГА
обліку вихідних телеграм і телефонограм
______________________________________________
(назва органу внутрішніх справ)
Розпочато "____"___________20___ року
Закінчено "____" __________20___ року
Інвентарний N ________
---------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата, точний |N телеграми, |Короткий |Куди |Прізвище|Посада і |Примітки| |з/п|час |телефонограми|зміст |направлена |та |прізвище | | | |відправлення | |телеграми, |телеграма, |посада, |особи, яка | | | |телеграми, | |телефонограми|телефонограма |підпис |прийняла | | | |телефонограми| | | |особи, |телеграму, | | | | | | | |яка її |телефонограму| | | | | | | |передала| | | |---+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+-------------+--------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+-------------+--------| | | | | | | | | | |---+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+-------------+--------| | | | | | | | | | |---+-------------+-------------+-------------+--------------+--------+-------------+--------| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

ЖУРНАЛ
обліку пакетів
___________________________________________
(назва органу внутрішніх справ)
Розпочато "____" __________ 20___ року
Закінчено "____" __________ 20___ року
Інвентарний N ________
------------------------------------------------------------------------------------------ | N та дата |N з/п| Звідки | NN | Розписка в | Дата | За якими |Примітка| |здавального| |надійшов|документів,| одержанні |реєстрації | вхідними чи | | | реєстру | | |зазначених | пакетів із |документів,| іншими | | |(розписки, | | | на пакеті |проставленням|вихідні NN |реєстраційними| | | розносної | | | |їх кількості | | номерами | | | книги), | | | | та дати | | враховані | | | кількість | | | | | | документи | | | пакетів і | | | | | | | | | дата | | | | | | | | | вручення | | | | | | | | |-----------+-----+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----------+-----+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------| | | | | | | | | | |-----------+-----+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------| | | | | | | | | | |-----------+-----+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. При веденні журналу особою добового наряду графи
5-7 не заповнюються. У робочий час журнал знаходиться в органі з
діловодства міськрайліноргану. Номери документів, що знаходяться в
пакеті, зазначаються працівником канцелярії.

Додаток 13
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань
(у редакції наказу МВС
13.08.2010 N 382)
( z1115-10 )

ЖУРНАЛ
по організаційному забезпеченню спеціальних
оперативних планів МВС
________________________________________________
(назва органу внутрішніх справ)

Розпочато "__" __________ 20__ року
Закінчено "__" __________ 20__ року
Інвентарний N ________

------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Підстави | Ким | Дата | Дата |Прізвище| |з/п|оперативного| введення |введено| і час | і час | черго- | | | плану |оперативного| |введення| припи- | вого | | | | плану | | | нення | | |---+------------+------------+-------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
ПОЯСНЕННЯ
щодо ведення журналу по організаційному забезпеченню
спеціальних оперативних планів МВС
1. Журнал ведеться оперативним черговим у чергових частинах
МВС, ГУМВС, УМВС, міськрайліноргану. 2. Журнал призначений для обліку введення спеціальних
оперативних планів (тренувань) та зберігається у черговій частині
разом із зазначеними планами.
{ Інструкцію доповнено додатоком 13 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }

Додаток 14
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

ЖУРНАЛ
обліку доставлених, відвідувачів та запрошених
до _____________________________________________
(назва органу внутрішніх справ)

Розпочато "___" ______ 20__ року
Закінчено "___" ______ 20__ року
Інвентарний N ________
------------------------------------------------------------------ | N | Дата і час |Прізвище, ім'я,|Поштова адреса| Ким | |з/п| доставлення, | по батькові | місця | доставлено, | | | прибуття до | (без | фактичного | запрошено до | | | ОВС | скорочення) | проживання, | ОВС | | | | | реєстрації | (посада, | | | | | | прізвище) | |---+--------------+---------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+--------------+---------------+--------------+--------------| | | | | | | |---+--------------+---------------+--------------+--------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- | Мета | Час | Наявність | Особистий | При | |доставлення,| залишення | чи | підпис |необґрунтованому| | прибуття | ОВС. |відсутність|доставленого,| доставленні | | | Вжиті | претензій |відвідувача, |підстава та час | | | стосовно | до | запрошеного | звільнення | | |доставленої|працівників| | особи, а також | | | особи | міліції | |посада, прізвище| | | заходи | | | й підпис | | | (складено | | |посадової особи | | | протокол, | | | | | | відібрано | | | | | | пояснення | | | | | | та інше) | | | | |------------+-----------+-----------+-------------+----------------| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |------------+-----------+-----------+-------------+----------------| | | | | | | |------------+-----------+-----------+-------------+----------------| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Пояснення
щодо ведення Журналу обліку доставлених,
відвідувачів та запрошених
1. Журнал обліку доставлених, відвідувачів та запрошених
ведеться працівником міліції, який здійснює пропускний режим до
адміністративного будинку ОВС.
2. У цей Журнал заносяться відомості щодо всіх без винятку
осіб, які доставлені, викликані працівниками міліції для
складання адміністративних матеріалів, проведення процесуальних
та слідчих дій чи прибули до органу внутрішніх справ з особистих
або службових питань.
3. Відомості про доставлених, відвідувачів та запрошених
вносяться на підставі документів, що засвідчують їх особу, а у
разі відсутності таких документів у доставлених - зі слів
останніх.
4. Доставлені та запрошені у приміщенні ОВС супроводжуються
працівником міліції, який їх доставив чи запросив.
5. Після складання необхідних матеріалів на доставлену особу
працівник міліції, який доставив цю особу до ОВС, проставляє у
графі 7 інформацію про вжиті стосовно неї заходи.
6. Працівник міліції доводить до відома особи, яка залишає
приміщення ОВС, про її право зробити запис у цьому Журналі щодо
наявності або відсутності претензій до працівників міліції.
Графи 8 та 9 Журналу заповнюються власноручно доставленими,
відвідувачами та запрошеними.
7. При звільненні особи, яка була необґрунтовано доставлена
до міськрайліноргану, оперативний черговий або відповідальний по
ОВС власноручно робить запис у графі 10 про підставу й час
звільнення та ставить свій підпис.

{ Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010; в редакції
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від
30.11.2011 }

Додаток 15
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

ЖУРНАЛ
інформування центрів з надання безоплатної
правової допомоги затриманим
_________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)

Розпочато "____" __________ 20___ року
Закінчено "____" __________ 20___ року

Інвентарний N ________
----------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Дата, | Точне | Дата і | Хто | Хто |Дата і|Приміти| |з/п| ім'я, |час та|місцезна-| час | повідомив |прийняв | час | | | | по |під- |ходження |повідом-| (П.І.Б., |повідом-|прибу-| | | |батькові |стави |місця для|лення до| посада, | лення | ття | | | |затрима- |затри-|побачення|центру з|телефон та |(П.І.Б. |адво- | | | | ного |мання |адвоката |надання |найменува- |праців- | ката | | | | (якщо | | із |допомоги| ння | ника) | | | | | вони | |затрима- | |підрозділу)| | | | | | відомі) | | ною | | | | | | | | | | особою, | | | | | | | | | | телефон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------+------+---------+--------+-----------+--------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+---------+------+---------+--------+-----------+--------+------+-------| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Пояснення
щодо ведення Журналу інформування
центрів з надання безоплатної правової
допомоги затриманим
1. У Журнал інформування центрів з надання безоплатної
правової допомоги затриманим заносяться відомості щодо всіх без
винятку осіб, які затримані працівниками міліції.
2. Журнал ведеться в ОВС посадовими особами, які здійснюють
затримання, а контроль за його веденням покладається на
оперативного чергового міськрайліноргану.
3. Негайно після затримання особи посадова особа суб'єкта
подання інформації, яка здійснила затримання, повідомляє за
допомогою телефонного, факсимільного зв'язку, електронної пошти
або через спеціальні інформаційно-комунікаційні системи
відповідному центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги (далі - центр з надання допомоги).
4. Якщо до прибуття призначеного центром з надання допомоги
адвоката затримана особа самостійно уклала відповідний договір з
іншим адвокатом, працівник міліції, який подав початкову
інформацію, інформує про це центр.
5. Черговий зобов'язаний перевірити, чи працівником міліції,
яким здійснено затримання особи, повідомлено про затримання центр
з надання допомоги. Якщо цього не було зроблено, черговий повинен
самостійно повідомити центр, зафіксувавши у журналі час
повідомлення та дані посадової особи, яка його отримала.
{ Інструкцію доповнено новим додатком 15 згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }

Додаток 16
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

ЖУРНАЛ
реєстрації надання медичної допомоги особам,
які утримуються в черговій частині
_________________________________________
(назва органу внутрішніх справ)
Розпочато "____" __________ 20___ року
Закінчено "____" __________ 20___ року
Інвентарний N ________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, ім'я|Дата поміщення|Скарги|Виявлено під час| Час |Характер|Рекомендації| Ужиті|Протипоказання|Підпис| |з/п|та по батькові,| до КЗД | | обстеження |виклику |наданої | лікарів |заходи|щодо утримання|лікаря| | |рік народження | | | | і |медичної| | | | | | | | | | |прибуття|допомоги| | | | | | | | | | |медичної| | | | | | | | | | | |допомоги| | | | | | |---+---------------+--------------+------+----------------+--------+--------+------------+------+--------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+---------------+--------------+------+----------------+--------+--------+------------+------+--------------+------| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОЯСНЕННЯ
щодо ведення Журналу реєстрації надання
медичної допомоги особам,
які утримуються в черговій частині
Журнал призначений для реєстрації оперативними черговими
надання медичної допомоги особам, які доставлені до чергової
частини або утримуються в кімнатах затриманих та доставлених. У журналі вказуються дата поміщення до кімнати, час, коли
надійшла скарга на стан здоров'я, на що скаржиться особа, яка
утримується, час виклику та прибуття медпрацівників, характер
наданої медичної допомоги, рекомендації лікарів, ужиті заходи та
протипоказання щодо утримання. Контроль за веденням журналу здійснюється начальником
чергової частини або особою, яка виконує його обов'язки.

Додаток 17
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

СПИСОК КАРТОТЕК,
що ведуться в міськрайліноргані
і зберігаються в черговій частині

1. Осіб, які взяті на облік у розшукових справах.
2. Осіб, які розшукуються за орієнтуваннями інших органів
внутрішніх справ.
3. Осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності і
яким обраний запобіжний захід, не пов'язаний з ув'язненням.
4. Звільнених від відбуття покарання у зв'язку з
випробуванням, ужиттям заходів адміністративного чи громадського
впливу, за амністією.
5. Засуджених до видів покарання, не пов'язаних із
позбавленням волі.
6. Звільнених із місць позбавлення волі.
7. Осіб, які перебувають під адміністративним наглядом.
8. Осіб, які допускають немедичне вживання наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а
також отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи
сильнодіючих лікарських засобів.
9. Психічно хворих, які становлять громадську небезпеку для
оточуючих (є на спеціальному обліку в закладах охорони здоров'я).
10. Хронічних алкоголіків.
11. Дітей, які перебувають на обліку в кримінальній міліції у
справах дітей.
12. Власників житла, що надається для зібрання осіб, які
раніше учиняли злочини, перебувають під адміністративним наглядом,
на оперативному обліку та інших.
13. Об'єктів, що є особливо важливими, важливими, а також
охороняються, з їх місцезнаходженням, схемами розташування, іншими
даними.
14. Об'єктів, які перебувають під охоронною сигналізацією.
15. Об'єктів дозвільної системи.
16. Власників зброї.
17. Нерозкритих контрольних злочинів, зареєстрованих на
території обслуговування. Начальник міськрайліноргану відповідає за ведення та
використання картотек та визначає своїм розпорядженням і закріплює
за кожним видом обліку конкретного працівника, який стежить за їх
своєчасним поповненням та використанням. За наявності технічних можливостей замість картотек можуть
використовуватися комп'ютерні обліки (оновлюються не рідше одного
разу на квартал).
{ Додаток 17 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 }

Додаток 18
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань
(у редакції наказу МВС
13.08.2010 N 382)
( z1115-10 )

ПАМ'ЯТКА
для затриманих осіб

При затриманні громадян України, іноземців та осіб без
громадянства працівники органів внутрішніх справ зобов'язані
забезпечити дотримання таких прав та основоположних свобод,
передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ), нормами
міжнародного права та відомчими нормативно-правовими актами.
Згідно зі статтею 5 Європейської конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод ( 995_004 ) 1950 року: "1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність.
Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і
відповідно до процедури, встановленої законом. (...) 4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або
тримання під вартою, має право ініціювати провадження, в ході
якого суд без зволікання встановлює законність затримання і
приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним. 5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання,
здійсненого всупереч положенням цієї статті, має забезпечене
правовою санкцією право на відшкодування".
Європейський суд з прав людини на Ваше прохання може вказати
державі на обов'язок вжити у певних ситуаціях тимчасові заходи.
Прохання про вжиття заходів Європейський суд може задовольнити,
якщо існує невідворотний ризик настання для Вас невиправної шкоди. Прохання про вжиття тимчасових заходів Ви або Ваші
представники можуть направити факсом за таким номером:
+33 (0)3 88 41 39 00. Титульна сторінка прохання повинна містити
напис "Rule 39. Urgent" та номер телефону, за яким можна
зв'язатися з Вами або з Вашими представниками. У проханні обов'язково мають бути наведені детальні обставини
щодо реального стверджуваного ризику. До прохання обов'язково
повинні додаватися відповідні рішення національних органів та інші
документи, які б обґрунтовували Ваше прохання. У разі існування
ризику бути екстрагованим чи висланим з країни у проханні потрібно
зазначити ймовірну дату та час Вашої екстрадиції чи вислання.
У разі Вашого затримання або арешту (взяття під варту)
працівники міліції зобов'язані: повідомити підстави та мотиви затримання або арешту,
роз'яснити право щодо оскарження затримання; надати у друкованому вигляді положення статей 28, 29, 55, 56,
59, 62 і 63 Конституції України ( 254к/96-ВР ); роз'яснити право захищати себе особисто та користуватися
правовою допомогою захисника. У разі заявлення Вами усної або письмової вимоги про
необхідність участі захисника працівники міліції не мають права
вимагати від Вас надання будь-яких пояснень або свідчень до його
прибуття. Ваше волевиявлення щодо залучення захисника або відмови
від його участі власноруч зазначається у відповідному документі
про затримання; негайно, але не пізніше ніж через дві години після затримання
або арешту, повідомити Ваших родичів та у разі вимоги - захисника
та адміністрацію за місцем роботи чи навчання. Забороняється поміщати до кімнати для затриманих та
доставлених осіб, якщо стосовно них не складений протокол про
адміністративне затримання або протокол про затримання
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення. Особистий огляд затриманої особи проводиться особою однієї
статі із затриманим та в присутності двох понятих тієї самої
статі.
Доставленню й затриманню не підлягають: особи, які знаходяться в непритомному стані, мають небезпечні
для життя тілесні ушкодження, симптоми гострих захворювань
внутрішніх органів, отруєння сурогатами алкоголю, ужили отруйні
або сильнодіючі речовини, заражені небезпечними для здоров'я
оточуючих інфекційними хворобами, перебувають у тяжкому стані
сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або
інших одурманюючих речовин, втратили здатність самостійно
пересуватися чи можуть завдати шкоди оточуючим або собі, вагітні
жінки з ознаками близьких пологів. Відповідні заходи реагування до таких осіб вживаються після
надання їм допомоги медичними працівниками або після їх лікування
у закладах охорони здоров'я.
Якщо Вас затримали за адміністративне правопорушення, Ви
повинні знати, що: адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення, може тривати не більше ніж три години. Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і
психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох годин
для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення
особи і з'ясування обставин правопорушення - до трьох діб з
повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох
годин з моменту затримання. Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту
доставлення правопорушника для складання протоколу. Якщо Вас затримали за підозрою у вчиненні кримінального
правопорушення, Ви повинні знати, що: кожен має право затримати будь-яку особу без ухвали слідчого
судді, суду: 1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального
правопорушення; 2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення
чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у
його вчиненні. Кожен, кого затримано через підозру або обвинувачення у
вчиненні кримінального правопорушення або іншого позбавлення
свободи, повинен бути в найкоротший строк доставлений до слідчого
судді для вирішення питання про законність та обґрунтованість його
затримання, іншого позбавлення свободи та подальшого тримання. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти
двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого
судового рішення про тримання під вартою. Затримана без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше
шістдесяти годин з моменту затримання повинна бути звільнена або
доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно
неї запобіжного заходу.
Під час утримання в кімнаті для затриманих та доставлених Вас
повинні забезпечити: триразовим гарячим харчуванням (при утриманні понад
3 години). Приміщення кімнати повинно мати площу не менше 4 квадратних
метрів на особу, природне та електричне освітлення, вентиляцію та
санітарно-гігієнічні прилади (чаші клозетні, умивальники). У разі тимчасового нефункціонування (відсутності) санвузла
Вас повинні виводити за потребою не рідше 1 разу на чотири години. Ви маєте право здійснювати віросповідання будь-якої релігії
або висловлювати переконання, пов'язані із ставленням до релігії. У разі погіршення стану Вашого здоров'я працівники міліції
зобов'язані негайно викликати швидку медичну допомогу та надати
невідкладну медичну допомогу.
Якщо при затриманні Ваші права були порушені: Ви маєте право звертатись із скаргами, заявами і листами до
посадових осіб органів внутрішніх справ, органів державної влади,
прокуратури, суду, громадських організацій, а також до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського
суду з прав людини, відповідних органів міжнародних організацій,
членом або учасником яких є Україна. Для написання кореспонденції до вищевказаних органів, а також
своєму адвокату Вам повинні надати окрему кімнату та видати папір,
кулькову ручку і конверт. Заклеєний конверт Ви передаєте
оперативному черговому органу внутрішніх справ. Ця кореспонденція
не підлягає перегляду. Згідно зі статтею 27 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 )
нагляд за додержанням законності у діяльності міліції здійснюють
Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори. У скарзі
на ім'я прокурора має бути зазначено Ваше прізвище, ім'я, по
батькові, місце проживання та викладено обставини, при яких були
порушені Ваші права. Згідно зі статтею 106 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1002-05 ) Ви маєте право оскаржити затримання в суді.
Ваша скарга негайно надсилається начальником місця попереднього
ув'язнення до суду. Скарга розглядається суддею одночасно з
поданням органу дізнання про обрання запобіжного заходу. Якщо
скарга надійшла після обрання запобіжного заходу, вона
розглядається суддею протягом трьох діб з часу надходження. Якщо подання не надійшло або якщо скарга надійшла після
закінчення сімдесятидвогодинного строку після затримання, скарга
на затримання розглядається суддею протягом п'яти діб з часу
надходження.
Порядок ознайомлення
1. Особі, яка поміщається до кімнати для затриманих та
доставлених, видається на руки Пам'ятка для затриманих осіб. 2. У частині "заяви та зауваження, зроблені при затриманні та
огляді" протоколу про адміністративне затримання затримана особа
власноруч робить запис про отримання Пам'ятки для затриманих осіб.
{ Інструкцію доповнено Додатком згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 }

Додаток 19
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

КНИГА
обліку осіб, які поміщені
до кімнати для затриманих
та доставлених чергової частини
_________________________________________________
(назва органу внутрішніх справ)

Розпочато "___" _______ 20__ року
Закінчено "___" _______ 20__ року
Інвентарний N ________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,| Дата та | Поштова | Місце | Час, місце, |Ким затриманий |Дата і час |Дата і час | Ужиті | |з/п |ім'я, по | місце | адреса | роботи | обставини | (посада, | поміщення |звільнення | заходи | | |батькові |народження| місця |(навчання),| скоєння | прізвище), |до кімнати | з кімнати | (куди | | | | |проживання,| посада |правопорушення,| номер | для | для |направлено,| | | | |реєстрації,| | стаття КУпАП | протоколу про |затриманих |затриманих | передано | | | | | серія та | | |адміністративне| та | та | особу) | | | | | номер | | | затримання |доставлених|доставлених| | | | | |документа, | | | | | | | | | | | що | | | | | | | | | | | посвідчує | | | | | | | | | | |особу, ким | | | | | | | | | | | і коли | | | | | | | | | | | виданий | | | | | | | |----+---------+----------+-----------+-----------+---------------+---------------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----+---------+----------+-----------+-----------+---------------+---------------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | |----+---------+----------+-----------+-----------+---------------+---------------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пояснення
щодо заповнення Книги обліку осіб,
які поміщені до кімнати для затриманих
та доставлених чергової частини
1. Книга обліку осіб, які поміщені до кімнати для затриманих
та доставлених чергової частини, ведеться в черговій частині
органу внутрішніх справ оперативним черговим.
2. У цю Книгу заносяться відомості щодо осіб, які були
затримані та поміщені до кімнати для затриманих та доставлених
чергової частини на підставі документів, що засвідчують їх особу,
та протоколу про адміністративне затримання.
3. У разі поміщення до кімнати для затриманих та доставлених
чергової частини неповнолітніх у графі 3 цієї Книги
проставляється повна дата народження (число, місяць, рік).
{ Додаток в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 882
( z0165-12 ) від 30.11.2011 }

Додаток 20
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

КНИГА
видачі й приймання службової документації
_________________________________________
(назва органу внутрішніх справ)
Розпочато "____" __________20___ року
Закінчено "____" __________20___ року
Інвентарний N ________
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування| Гриф |Інвентарний| Посада і | Посада, |Дата і час|Прізвище й|Дата і час| |з/п| документа |таємності|N документа| прізвище |прізвище й|отримання | підпис |повернення| | | | | |керівника ОВС,| ініціали|документа |чергового,|документа | | | | | | який дав |отримувача| та підпис|який видав| та | | | | | |розпорядження | |отримувача| документ |прізвище й| | | | | | на видачу | | | | підпис | | | | | | документа | | | |чергового,| | | | | | | | | | якому | | | | | | | | | |повернуто | | | | | | | | | | документ | |---+------------+---------+-----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+------------+---------+-----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+--------------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 21
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

ОПИС
прийому-здачі документів

-------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування| Гриф | NN | NN | Дата й | Дата й | Дата й | |з/п| документа |секретності|документів|примірників|підпис про|підпис про| підпис в | | | | | | | внесення |вилучення |одержанні | | | | | | |документів|документів|документів| | | | | | | до опису | з опису | від | | | | | | | | |чергового | |---+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | | |---+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | | |---+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 21 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }

Додаток 22
до Інструкції з організації
діяльності чергових частин
органів і підрозділів
внутрішніх справ України,
направленої на захист
інтересів суспільства
і держави від протиправних
посягань

ЗРАЗКИ
дозволів на право перевірки
працівників МВС України
( za165-12 )
ЗРАЗКИ
дозволів на право перевірки
працівників ГУМВС, УМВС
( za165-12 )
ЗРАЗОК
додатка до службового посвідчення працівника
внутрішньої безпеки МВС України
( za165-12 )

{ Додаток в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ N 382
( z1115-10 ) від 13.08.2010, N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
вгору