Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації
Мінфін України; Наказ, Опис, Форма типового документа [...] від 17.06.2015572
Документ z0788-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.06.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.07.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.06.2015  № 572


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 липня 2015 р.
за № 788/27233

Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, типові форми для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації:

Інвентаризаційний опис необоротних активів;

Інвентаризаційний опис запасів;

Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання;

Звіряльну відомість результатів інвентаризації необоротних активів;

Звіряльну відомість результатів інвентаризації запасів;

Акт про результати інвентаризації грошових коштів;

Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності;

Акт інвентаризації наявності фінансових інвестицій;

Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами;

Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання;

Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків;

Протокол інвентаризаційної комісії.

2. Затверджені цим наказом типові форми для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації можуть застосовуватися юридичними особами, створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності.

3. Встановити, що для оформлення інвентаризації:

майна об’єктів державної власності застосовується Акт інвентаризації об’єктів державної власності, що пропонуються до списання, за формою згідно з додатком 2 до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314;

основних фондів, які пропонуються до відчуження, застосовується Акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за формою згідно з додатком 2 до Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року № 803;

об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів застосовується типова форма № НА-4 «Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року № 732, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2004 року за № 1580/10179;

наявності готівки застосовується Акт про результати інвентаризації наявних коштів за формою згідно із додатком 7 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О.Л.

Міністр

Н. ЯреськоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
17.06.2015  № 572

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
необоротних активів

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
17.06.2015  № 572

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
запасів

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
17.06.2015  № 572

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
17.06.2015  № 572

ЗВІРЯЛЬНА ВІДОМІСТЬ
результатів інвентаризації необоротних активів

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
17.06.2015  № 572

ЗВІРЯЛЬНА ВІДОМІСТЬ
результатів інвентаризації запасів

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
17.06.2015  № 572

АКТ
про результати інвентаризації грошових коштів

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
17.06.2015  № 572

АКТ
інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
17.06.2015  № 572

АКТ
інвентаризації наявності фінансових інвестицій

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
17.06.2015  № 572

АКТ
інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
17.06.2015  № 572

АКТ
інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
17.06.2015  № 572

АКТ
інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
17.06.2015  № 572

ПРОТОКОЛ
інвентаризаційної комісії

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмеруквгору