Документ z0792-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2017, підстава - v1034874-17

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
04.09.2002 N 980
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2002 р.
за N 792/7080
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
N 1034 ( v1034874-17 ) від 29.08.2017 }
Про затвердження Змін та доповнень до Умов та правил
здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335
( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України" Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Зміни та доповнення до Умов та правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96
N 15/1 ( z0433-96 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
08.08.96 за N 433/1458 (додаються).
Голова Комісії Ю.Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
04.09.2002 N 980
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2002 р.
за N 792/7080

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Умов та правил здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом
( z0433-96 )

1. Пункт 1.4 доповнити абзацом такого змісту: "Закріплена територія - територія здійснення ліцензіатом
діяльності з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, яку ліцензіат погоджує з центральним органом виконавчої
влади, що здійснює управління в електроенергетиці, указується ним
за формою, наведеною у додатку до Умов та правил, і затверджується
НКРЕ в установленому порядку". У визначенні "Споріднене підприємство" слова "відповідно до
статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"
( 2132-12 ) замінити на слова "відповідно до статті 1 Закону
України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ).
2. Пункт 2.2 викласти в такій редакції: "2.2. Ліцензіат має право здійснювати ліцензовану діяльність
лише на закріпленій території. Унесення змін до ліцензії стосовно закріпленої території за
заявою ліцензіата, погодженою з центральним органом виконавчої
влади, що здійснює управління в електроенергетиці, здійснюється
НКРЕ в установленому порядку".
3. У пункті 2.3 слова "на території здійснення ліцензованої
діяльності (додаток N 1)" замінити на слова "на закріпленій
території".
4. Пункт 2.5 доповнити абзацом такого змісту: "Закупівля товарів, робіт та послуг має здійснюватись
ліцензіатом на конкурсних засадах".
5. Абзац другий пункту 2.6 викласти в такій редакції: "Умови, за яких можливе здійснення інших видів діяльності,
установлюються НКРЕ та погоджуються центральним органом виконавчої
влади, що здійснює управління в електроенергетиці. Ліцензіат не
пізніше ніж за місяць повідомляє НКРЕ та центральний орган
виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, про
наміри щодо початку нового виду підприємницької діяльності і надає
гарантії уникнення можливого ризику для ліцензованої діяльності".
6. Пункт 2.8 викласти в такій редакції: "2.8. Ліцензіат має право купувати електроенергію у її
виробників, що не продають електричну енергію на Оптовому ринку
електричної енергії відповідно до чинного законодавства і
розташовані на закріпленій території. Запропонована ціна закупівлі
електроенергії має співвідноситися з очікуваною закупівельною
ціною електроенергії на Оптовому ринку електричної енергії".
7. Пункт 2.11 викласти в такій редакції: "2.11. Ліцензіат в жодній формі не повинен зловживати своїм
монопольним становищем, як це визначено в Законі України "Про
захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ) та інших актах
законодавства, зокрема нормативно-правових актах Антимонопольного
комітету України та НКРЕ".
8. У підпункті 3.1.1 пункту 3.1 слово "Мінстатом" замінити на
слово "Держкомстатом".
9. Підпункт 3.8.1 пункту 3.8 викласти в такій редакції: "3.8.1. Ліцензіат, що здійснює постачання електричної енергії
на закріпленій території, не має права відмовити споживачу, який
розташований на цій території, в укладенні договору на постачання
електричної енергії".
10. Підпункт 3.8.2 пункту 3.8 вилучити, у зв'язку з цим
підпункти 3.8.3-3.8.7 уважати підпунктами 3.8.2-3.8.6.
11. Підпункт 3.8.6 пункту 3.8 викласти в такій редакції: "3.8.6. У разі виникнення спірних питань між ліцензіатом та
іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які шляхом
переговорів не вирішені, ці питання можуть передаватися на розгляд
НКРЕ та/або центральному органу виконавчої влади, що здійснює
управління в електроенергетиці, відповідно до їхньої компетенції
та/або до суду".
12. Пункт 3.10 уважати пунктом 3.9.
13. Додаток 1 до Умов та правил здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом ( z0433-96 ) викласти у такій редакції:

"Додаток
до Умов та правил здійснення
підприємницької діяльності з
постачання електричної
енергії за регульованим
тарифом
_________________________________________________
(назва ліцензіата/заявника на отримання ліцензії)
1. Опис закріпленої території * __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Пооб'єктний перелік місцевих (локальних) електричних
мереж ** __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис ліцензіата (заявника
на отримання ліцензії)
М.П. Дата
--------------- * Опис закріпленої території має містити: назву території відповідно до адміністративно-територіального
поділу України, де розташовані місцеві (локальні) електричні
мережі ліцензіата (заявника на отримання ліцензії), з контурним
нанесенням на географічні карти кордонів територій, на яких
розташовані місцеві (локальні) електричні мережі ліцензіата
(заявника на отримання ліцензії). ** Пооб'єктний перелік місцевих (локальних) електричних мереж
має містити: перелік об'єктів, що перебувають у власності ліцензіата, із
зазначенням взаємно узгоджених з іншими власниками об'єктів точок
розмежування балансової належності".
Начальник
управління ліцензування В.Самковавгору