Документ z0797-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.01.2017, підстава - z1519-16

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
14.06.2011 N 890
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 липня 2011 р.
за N 797/19535
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 1991 ( z1519-16 ) від 01.11.2016 }
Про внесення змін
до Положення про порядок погодження
планів санації та мирових угод

Відповідно до Закону України від 07.04.2011 N 3205-VI
( 3205-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи та фізичної особи - підприємця" Н А К А З У Ю:
1. Внести до Положення про порядок погодження планів санації
та мирових угод, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 06.06.2007 N 895 ( z0836-07 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 19.07.2007 за N 836/14103, такі
зміни:
1.1. Нумерацію розділів арабськими цифрами замінити
нумерацією римськими цифрами.
1.2. У розділі II: абзац другий пункту 2.3 виключити. У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати
відповідно абзацами другим - десятим; у підпункті 2.4.1.1 підпункту 2.4.1 пункту 2.4 слова "номер і
дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію" замінити словами
"дата та номер запису про проведення державної реєстрації
юридичної особи".
1.3. У розділі III: абзац другий пункту 3.3 виключити. У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно
абзацами другим, третім.
2. Департаменту з питань корпоративних відносин та
відновлення платоспроможності подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу
Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
першого заступника Голови Фонду відповідно до розподілу
функціональних обов'язків.
Голова Фонду О.Рябченковгору