Документ z0805-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.10.2011, підстава - z1133-11

                                                          
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.07.2007 N 501
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2007 р.
за N 805/14072
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 1057 ( z1133-11 ) від 14.09.2011 }
Про внесення змін і доповнень
до Переліку спеціальностей, за якими проводяться
захист дисертацій на здобуття наукових ступенів
кандидата наук і доктора наук, присудження
наукових ступенів і присвоєння вчених звань

Відповідно до Положення про Вищу атестаційну комісію України,
затвердженого Указом Президента України від 25 лютого 1999 року
N 216 ( 216/99 ) (із змінами), статті 4 Указу Президента України
від 11 липня 2006 року N 606 ( 606/2006 ) "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року "Про
стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення
інноваційного розвитку України" та постанови Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2006 року N 1718 ( 1718-2006-п ) "Про
доповнення переліку галузей науки, з яких може бути присуджений
науковий ступінь", а також ураховуючи рекомендації експертних рад
ВАК України, Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни і доповнення до Переліку спеціальностей, за
якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів
кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і
присвоєння вчених звань, затвердженого наказом ВАК України від
23.06.2005 N 377 ( z0713-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 05.07.2005 за N 713/10993 (із змінами) (далі -
Перелік):
------------------------------------------------------------------ | Шифр | Галузь науки, | Галузь науки, | | | група спеціальностей, | за якою | | | спеціальність | присуджується | | | | науковий | | | | ступінь | |--------+-----------------------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | |--------+-----------------------------------+-------------------| | 05 | ТЕХНІЧНІ НАУКИ | | |--------+-----------------------------------+-------------------| |05.01.00|Прикладна геометрія, інженерна | | | |графіка та ергономіка | | |--------+-----------------------------------+-------------------| |05.01.03|Технічна естетика | технічні | |--------+-----------------------------------+-------------------| |05.23.00|Будівництво | | |--------+-----------------------------------+-------------------| |05.23.06|Технологія деревообробки, | технічні | | |виготовлення меблів та виробів | | | |деревини | | |--------+-----------------------------------+-------------------| |05.24.00|Геодезія | | |--------+-----------------------------------+-------------------| |05.24.01|Геодезія, фотограмметрія та | технічні | | |картографія | | |--------+-----------------------------------+-------------------| | 17 | МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО | | |--------+-----------------------------------+-------------------| |17.00.07|Дизайн | мистецтвознавство | |--------+-----------------------------------+-------------------| | 21 | НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА | | |--------+-----------------------------------+-------------------| |21.06.00|Техногенна безпека | | |--------+-----------------------------------+-------------------| |21.06.01|Екологічна безпека |технічні, хімічні, | | | | геологічні | |--------+-----------------------------------+-------------------| | 26 | КУЛЬТУРОЛОГІЯ | | |--------+-----------------------------------+-------------------| |26.00.01|Теорія та історія культури | культурологія, | | | | історичні, | | | | філософські, | | | | мистецтвознавство | |--------+-----------------------------------+-------------------| |26.00.02|Світова культура і міжнародні | культурологія | | |культурні зв'язки | | |--------+-----------------------------------+-------------------| |26.00.04|Українська культура | культурологія, | | | | мистецтвознавство | |--------+-----------------------------------+-------------------| |26.00.05|Музеєзнавство. Пам'яткознавство | культурологія, | | | | історичні, | | | | мистецтвознавство | |--------+-----------------------------------+-------------------| |26.00.06|Прикладна культурологія. | культурологія | | |Культурні практики | | ------------------------------------------------------------------
2. Виключити з Переліку ( z0713-05 ) такі спеціальності:
------------------------------------------------------------------ | Шифр | Галузь науки, | Галузь науки, | | | група спеціальностей, | за якою | | | спеціальність | присуджується | | | | науковий | | | | ступінь | |--------+-----------------------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | |--------+-----------------------------------+-------------------| | 17 | МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО | | |--------+-----------------------------------+-------------------| |17.00.01|Теорія та історія культури | мистецтвознавство,| | | | історичні, | | | | філософські | |--------+-----------------------------------+-------------------| |17.00.08|Музеєзнавство. Пам'яткознавство | мистецтвознавство,| | | | історичні | ------------------------------------------------------------------
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови ВАК України.
Голова ВАК України В.Ф.Мачулін
ПОГОДЖЕНО:
Міністр освіти і науки
України С.М.Ніколаєнковгору