Документ z0811-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.09.2019, підстава - z0919-19

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.06.2011 N 578
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2011 р.
за N 811/19549

Про затвердження Змін
до деяких нормативно-правових актів
з питань інтелектуальної власності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 263 ( z0284-19 ) від 19.02.2019
N 1241 ( z0919-19 ) від 19.07.2019 }

Відповідно до Указів Президента України від 9 грудня
2010 року N 1085 ( 1085/2010 ) "Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади", від 8 квітня 2011 року
N 410 ( 410/2011 ) "Про затвердження Положення про Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту України", від 8 квітня 2011 року
N 436 ( 436/2011 ) "Про затвердження Положення про Державну службу
інтелектуальної власності України" та постанови Кабінету Міністрів
України від 28 березня 2011 року N 346 ( 346-2011-п ) "Про
ліквідацію урядових органів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з
питань інтелектуальної власності, що додаються.
2. Державній службі інтелектуальної власності України
(Паладій М.В.) в установленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державної служби інтелектуальної власності України Паладія М.В.
Міністр Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
України
14.06.2011 N 578
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2011 р.
за N 811/19549

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів
з питань інтелектуальної власності

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 1241 ( z0919-19 ) від
19.07.2019 }
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 1241 ( z0919-19 ) від
19.07.2019 }
3. У Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу
свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених
наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 N 116
( z0276-95 ) (у редакції наказу Державного патентного відомства
України від 20.08.97 N 72) ( z0416-97 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 02.08.95 за N 276/812 (із змінами):
3.1. У пункті 1.1 глави 1: абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції: "Державна служба - Державна служба інтелектуальної власності
України, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту
України; Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут
промислової власності".
3.2. У тексті Правил ( z0276-95 ) скорочену назву "НДЦПЕ"
замінити словом "Укрпатент" у відповідному відмінку.
4. У Правилах складання і подання заявки на винахід та заявки
на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України від 22.01.2001 N 22 ( z0173-01 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за N 173/5364 (із
змінами):
4.1. У пункті 1.2 глави 1 абзаци тринадцятий, чотирнадцятий
викласти у такій редакції: "Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут
промислової власності"; Установа - Державна служба інтелектуальної власності України,
діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України".
4.2. У додатках 1 та 3 до Правил ( z0173-01 ) слова
"Міністерство освіти і науки України" замінити словами "Державна
служба інтелектуальної власності України".
5. У Положенні про Державний реєстр патентів України на
промислові зразки, затвердженому наказом Міністерства освіти і
науки України від 12.04.2001 N 290 ( z0378-01 ), зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 28.04.2001 за N 378/5569 (із
змінами):
5.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний
департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997" виключити; у пункті 1.2 слова "Державний департамент інтелектуальної
власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства
освіти і науки України" замінити словами "Державна служба
інтелектуальної власності України (далі - Державна служба),
діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України".
5.2. У тексті Положення ( z0378-01 ) та додатках до нього
слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна
служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку.
6. У Положенні про Державний реєстр патентів України на
винаходи, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки
України від 12.04.2001 N 291 ( z0379-01 ), зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 28.04.2001 за N 379/5570 (із
змінами):
6.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний
департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997"
виключити; у пункті 1.2 слова "Державний департамент інтелектуальної
власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства
освіти і науки України" замінити словами "Державна служба
інтелектуальної власності України (далі - Державна служба),
діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України".
6.2. У тексті Положення ( z0379-01 ) та додатках до нього
слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна
служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку.
7. У Положенні про Державний реєстр України топографій
інтегральних мікросхем, затвердженому наказом Міністерства освіти
і науки України від 12.04.2001 N 292 ( z0375-01 ), зареєстрованому
в Міністерстві юстиції України 28.04.2001 за N 375/5566 (із
змінами):
7.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний
департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997"
виключити; у пункті 1.2 слова "Державний департамент інтелектуальної
власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства
освіти і науки України" замінити словами "Державна служба
інтелектуальної власності України (далі - Державна служба),
діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України".
7.2. У тексті Положення ( z0375-01 ) та додатках до нього
слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна
служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку.
8. У Положенні про Державний реєстр патентів України на
корисні моделі, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки
України від 20.06.2001 N 469 ( z0558-01 ), зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 04.07.2001 за N 558/5749 (із
змінами):
8.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний
департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997"
виключити; у пункті 1.2 слова "Державний департамент інтелектуальної
власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства
освіти і науки України" замінити словами "Державна служба
інтелектуальної власності України (далі - Державна служба),
діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України".
8.2. У тексті Положення ( z0558-01 ) та додатках до нього
слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна
служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку.
9. В Інструкції про офіційну публікацію заяви про готовність
надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого
винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання,
затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від
16.07.2001 N 520 ( z0643-01 ), зареєстрованій в Міністерстві
юстиції України 30.07.2001 за N 643/5834 (із змінами):
9.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний
департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997"
виключити; у пункті 1.2 слова "Державного департаменту інтелектуальної
власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства
освіти і науки України" замінити словами "Державної служби
інтелектуальної власності України (далі - Державна служба),
діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України".
9.2. У тексті Інструкції ( z0643-01 ) та додатках до неї
слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна
служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку.
10. В Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення
до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід
(корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу
(корисної моделі), затвердженій наказом Міністерства освіти і
науки України від 16.07.2001 N 521 ( z0644-01 ), зареєстрованій у
Міністерстві юстиції України 30.07.2001 за N 644/5835 (із
змінами):
10.1. У пункті 1.1 глави 1: слова і цифри "Положення про Державний департамент
інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997" виключити; слова "Державного департаменту інтелектуальної власності
(далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і
науки України" замінити словами "Державної служби інтелектуальної
власності України (далі - Державна служба), діяльність якої
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра освіти і науки, молоді та спорту України".
10.2. У тексті Інструкції ( z0644-01 ) та додатках до неї
слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна
служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку.
11. В Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення
до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий
зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка,
затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від
03.08.2001 N 574 ( z0716-01 ), зареєстрованій у Міністерстві
юстиції України 17.08.2001 за N 716/5907 (із змінами):
11.1. У пункті 1.1 глави 1: слова і цифри "Положення про Державний департамент
інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997" виключити; слова "Державного департаменту інтелектуальної власності
(далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і
науки України" замінити словами "Державної служби інтелектуальної
власності України (далі - Державна служба), діяльність якої
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра освіти і науки, молоді та спорту України".
11.2. У тексті Інструкції ( z0716-01 ) та додатках до неї
слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна
служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку.
12. В Інструкції про офіційну публікацію заяви про надання
будь-якій особі дозволу на використання запатентованого
промислового зразка та клопотання про її відкликання, затвердженій
наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 575
( z0717-01 ), зареєстрованій у Міністерстві юстиції України
17.08.2001 за N 717/5908 (із змінами):
12.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний
департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997"
виключити; у пункті 1.2 слова "Державного департаменту інтелектуальної
власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства
освіти і науки України" замінити словами "Державної служби
інтелектуальної власності України (далі - Державна служба),
діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України".
12.2. У тексті Інструкції ( z0717-01 ) та додатках до неї
слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна
служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку.
13. В Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення
до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для
товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака
(міжнародного знака) для товарів і послуг, затвердженій наказом
Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 576
( z0718-01 ), зареєстрованій у Міністерстві юстиції України
17.08.2001 за N 718/5909 (із змінами):
13.1. У пункті 1.1 глави 1 слова і цифри "Положення про
Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року
N 997" виключити.
13.2. У тексті Інструкції ( z0718-01 ) та додатках до неї
слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна
служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку.
14. В Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення
до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію
інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання
топографії інтегральної мікросхеми, затвердженій наказом
Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 577
( z0719-01 ), зареєстрованій у Міністерстві юстиції України
17.08.2001 за N 719/5910 (із змінами):
14.1. У пункті 1.1 глави 1: слова і цифри "Положення про Державний департамент
інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997" виключити; слова "Державного департаменту інтелектуальної власності
(далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і
науки України" замінити словами "Державної служби інтелектуальної
власності України (далі - Державна служба), діяльність якої
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра освіти і науки, молоді та спорту України".
14.2. У тексті Інструкції ( z0719-01 ) та додатках до неї
слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна
служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку.
15. У Правилах складання, подання та проведення експертизи
заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару
та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого
зазначення походження товару, затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 17.08.2001 N 598 ( z0772-01 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.08.2001 за
N 772/5963 (із змінами):
15.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний
департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997" виключити; у пункті 1.2: абзац третій викласти в такій редакції: "Державна служба - Державна служба інтелектуальної власності
України"; абзац одинадцятий викласти в такій редакції: "Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут
промислової власності".
15.2. У тексті Правил ( z0772-01 ) слово "Держдепартамент" в
усіх відмінках замінити словами "Державна служба" у відповідному
відмінку.
15.3. У тексті додатка до Правил ( z0772-01 ) слова
"Міністерство освіти і науки України Державний департамент
інтелектуальної власності" замінити словами "Державна служба
інтелектуальної власності України".
16. У Положенні про Державний реєстр України назв місць
походження та географічних зазначень походження товарів і прав на
використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження
товарів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України
від 13.12.2001 N 798 ( z1086-01 ), зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 27.12.2001 за N 1086/6277 (із змінами):
16.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний
департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997" виключити; в абзаці другому пункту 1.2 слова "Державний департамент
інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у
складі Міністерства освіти і науки України" замінити словами
"Державна служба інтелектуальної власності України (далі -
Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді
та спорту України".
16.2. У тексті Положення ( z1086-01 ) та додатках до нього
слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна
служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку.
17. У Положенні про Державний реєстр свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг, затвердженому наказом Міністерства
освіти і науки України від 10.01.2002 N 10 ( z0064-02 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за
N 64/6352 (із змінами):
17.1. У пункті 1.2 глави 1 слова "Державний департамент
інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у
складі Міністерства освіти і науки України" замінити словами
"Державна служба інтелектуальної власності України (далі -
Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді
та спорту України".
17.2. У тексті Положення ( z0064-02 ) та додатках до нього
слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна
служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку.
18. У Правилах складання та подання заявки на промисловий
зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
від 18.02.2002 N 110 ( z0226-02 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 06.03.2002 за N 226/6514 (із змінами):
18.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний
департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997"
виключити; у пункті 1.2: абзаци восьмий та дев'ятий викласти в такій редакції: "Державна служба - Державна служба інтелектуальної власності
України; Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут
промислової власності".
18.2. У тексті Правил ( z0226-02 ) слово "Держдепартамент" в
усіх відмінках замінити словами "Державна служба" у відповідному
відмінку.
18.3. У тексті додатка до Правил ( z0226-02 ) слова
"Міністерство освіти і науки України Державний департамент
інтелектуальної власності" замінити словами "Державна служба
інтелектуальної власності України".
19. У Правилах розгляду заявки на винахід та заявки на
корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України від 15.03.2002 N 197 ( z0364-02 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 15.04.2002 за N 364/6652:
19.1. У пункті 1.2 глави 1: абзаци тридцять другий та тридцять третій викласти в такій
редакції: "Державна служба - Державна служба інтелектуальної власності
України, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту
України; Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут
промислової власності".
19.2. У тексті Правил ( z0364-02 ) та додатках до них слова
"Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна
служба" та "Державна служба інтелектуальної власності" у
відповідному відмінку.
20. У Правилах розгляду заявки на промисловий зразок,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
18.03.2002 N 198 ( z0313-02 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 29.03.2002 за N 313/6601:
20.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний
департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997"
виключити; абзаци дев'ятий, десятий пункту 1.2 викласти в такій
редакції: "Державна служба - Державна служба інтелектуальної власності
України, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту
України; Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут
промислової власності".
20.2. У тексті Правил ( z0313-02 ) та додатках до них слова
"Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна
служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку.
21. У Правилах складання, подання та розгляду заявки на
реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2002 N 260
( z0406-02 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
29.04.2002 за N 406/6694:
21.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний
департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997" виключити; абзаци десятий, одинадцятий пункту 1.2 викласти в такій
редакції: "Державна служба - Державна служба інтелектуальної власності
України, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту
України; Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут
промислової власності".
21.2. У тексті Правил ( z0406-02 ) та додатках до них слова
"Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна
служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку.
21.3. У додатку 1 до Правил ( z0406-02 ) слова "Міністерство
освіти і науки України" виключити.
22. В Інструкції про порядок продовження строку дії патенту
на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує
дозволу компетентного органу, затвердженій наказом Міністерства
освіти і науки України від 13.05.2002 N 298 ( z0453-02 ),
зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 27.05.2002 за
N 453/6741 (із змінами):
22.1. У першому реченні пункту 1.3 глави 1 слова "Державного
департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент),
що діє у складі Міністерства освіти і науки України" замінити
словами "Державної служби інтелектуальної власності України
(далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і
науки, молоді та спорту України".
22.2. У тексті Інструкції ( z0453-02 ) та додатках до неї
слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна
служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку.
23. У Порядку обліку організацій колективного управління та
здійснення нагляду за їх діяльністю, затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки України від 21.05.2003 N 311
( z0436-03 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
04.06.2003 за N 436/7757 (із змінами):
23.1. У пунктах 2, 3 слова "Державний департамент
інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України
(далі - ДДІВ)" замінити словами "Державна служба інтелектуальної
власності України (далі - Державна служба)".
23.2. У тексті Порядку ( z0436-03 ) скорочену назву "ДДІВ"
замінити словами "Державна служба" у відповідному відмінку.
23.3. У тексті додатків 1, 2 до Порядку ( z0436-03 ) слова
"Міністерство освіти і науки України Державний департамент
інтелектуальної власності", "Державного департаменту
інтелектуальної власності", "Державний департамент інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки України" замінити словами
"Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному
відмінку.
24. У Порядку визначення уповноважених організацій, які
здійснюватимуть збирання і розподіл між суб'єктами авторського
права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків)
виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із
застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення
творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах,
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від
25.07.2003 N 503 ( z0717-03 ), зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 15.08.2003 за N 717/8038:
24.1. У пункті 2 слова "Державний департамент інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки України (далі - ДДІВ)"
замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності
України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і
науки, молоді та спорту України".
24.2. У тексті Порядку ( z0717-03 ) скорочену назву "ДДІВ"
замінити словами "Державна служба" у відповідному відмінку.
{ Пункт 25 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 263 ( z0284-19 ) від
19.02.2019 }
26. У Положенні про стипендію Державного департаменту
інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України
студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за
спеціальністю 7(8).000002 "інтелектуальна власність",
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від
15.04.2004 N 311 ( z0575-04 ), зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 07.05.2004 за N 575/9174:
26.1. У заголовку Положення ( z0575-04 ) слова "Державного
департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки
України" та цифри "7(8).000002" замінити відповідно словами
"Державної служби інтелектуальної власності України" та цифрами
"7.18010002 (8.18010011)".
26.2. У пункті 1 цифри "7(8).000002" замінити цифрами
"7.18010002 (8.18010011)";
26.3. У тексті Положення ( z0575-04 ) слова "Державного
департаменту інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити
словами "Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку, а слова "Міністерства освіти і науки
України" виключити.
27. У заголовку та тексті Положення про щорічну премію
Державного департаменту інтелектуальної власності в галузі науки,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
01.06.2004 N 430 ( z0742-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.06.2004 за N 742/9341, слова "Державного
департаменту інтелектуальної власності" замінити словами
"Державної служби інтелектуальної власності України".
28. У пункті 5 Положення про Реєстр комп'ютерних програм,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
29.11.2004 N 888 ( z1569-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 09.12.2004 за N 1569/10168, слова "Державний
департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки
України" замінити словами "Державна служба інтелектуальної
власності України".
29. У пункті 6.2 глави 6 Правил використання комп'ютерних
програм у навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 02.12.2004 N 903 ( z0044-05 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.01.2005 за
N 44/10324, слова "Державний департамент інтелектуальної власності
МОН України" замінити словами "Державна служба інтелектуальної
власності України".
30. У Порядку визнання знака добре відомим в Україні
Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної
власності, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки
України від 15.04.2005 N 228 ( z0471-05 ), зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 05.05.2005 за N 471/10751:
30.1. У заголовку слова "Державного департаменту
інтелектуальної власності" замінити словами "Державної служби
інтелектуальної власності України".
30.2. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Міністерство освіти
і науки України, затвердженого Указом Президента України від
7 червня 2000 року N 773, Положення про Державний департамент
інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997" виключити; у пункті 1.2: абзац третій викласти в такій редакції: "Державна служба - Державна служба інтелектуальної власності
України, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту
України"; абзац одинадцятий викласти в такій редакції: "Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут
промислової власності".
30.3. У тексті Порядку ( z0471-05 ) слово "Держдепартамент" в
усіх відмінках замінити словами "Державна служба" у відповідному
відмінку.
30.4. У тексті Порядку ( z0471-05 ) слова "Державного
департаменту інтелектуальної власності" замінити словами
"Державної служби інтелектуальної власності України".
31. У Порядку атестації представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженому
наказом Міністерства освіти і науки України від 25.07.2006 N 556
( z1021-06 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
30.08.2006 за N 1021/12895:
31.1. У пункті 1 слова "Державним департаментом
інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент)" замінити
словами "Державною службою інтелектуальної власності України
(далі - Державна служба)".
31.2. У тексті Порядку ( z1021-06 ) слово "Держдепартамент" в
усіх відмінках замінити словами "Державна служба" у відповідному
відмінку.
32. У Порядку визначення уповноважених організацій
колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл
винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною
метою фонограм і відеограм, затвердженому наказом Міністерства
освіти і науки України від 22.12.2008 N 1175 ( z0066-09 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22.01.2009 за
N 66/16082:
32.1. У пункті 2 слова "Державний департамент інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки України (далі - ДДІВ)"
замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності
України (далі - Державна служба)".
32.2. У тексті Порядку ( z0066-09 ) скорочену назву "ДДІВ"
замінити словами "Державна служба" у відповідному відмінку.
32.3. У додатку 5 до Порядку ( z0066-09 ) слова "Державного
департаменту інтелектуальної власності" замінити словами
"Державної служби інтелектуальної власності України".
33. У Правилах погодження питань про внесення позначення, що
містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і
послуг, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
від 04.08.2010 N 790 ( z0939-10 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 19.10.2010 за N 939/18234:
33.1. Абзаци другий та третій пункту 1.3 розділу I викласти у
такій редакції: "Державна служба - Державна служба інтелектуальної власності
України, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту
України; заклад експертизи - Державне підприємство "Український
інститут промислової власності".
33.2. У тексті Правил ( z0939-10 ) слово "Департамент" в усіх
відмінках замінити словами "Державна служба" у відповідному
відмінку.
Голова Державної служби
інтелектуальної власності України М.В.Паладійвгору