Документ z0815-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.01.2019, підстава - z1490-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.06.2011 N 239
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 липня 2011 р.
за N 815/19553

Про затвердження Порядку
виплати надбавки за вислугу років працівникам
державних та комунальних установ
соціального захисту населення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики
N 1873 ( z1490-18 ) від 14.12.2018 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11.05.2011 N 524 ( 524-2011-п ) "Питання оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок виплати надбавки за вислугу років
працівникам державних та комунальних установ соціального захисту
населення, що додається.
2. Департаменту заробітної плати та умов праці (О.Товстенко)
забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві
юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з 1 вересня 2011 року.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр С.Тігіпко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник
Міністра фінансів України С.Рибак
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Голова Профспілки працівників
соціальної сфери України В.І.Тьоткін
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.В.Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
15.06.2011 N 239
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 липня 2011 р.
за N 815/19553

ПОРЯДОК
виплати надбавки за вислугу років працівникам
державних та комунальних установ соціального
захисту населення

1. Дія цього Порядку поширюється на працівників державних та
комунальних установ соціального захисту населення незалежно від
підпорядкування, умови оплати праці яких визначаються відповідно
до умов оплати праці працівників державних та комунальних установ
соціального захисту населення.
2. Надбавка за вислугу років установлюється працівникам
державних та комунальних установ соціального захисту населення
залежно від стажу роботи в такому розмірі:
------------------------------------------------------------------ | Стаж роботи | Розмір щомісячної надбавки | | | до посадового окладу, | | | відсотків | | | | |------------------------------+---------------------------------| |понад 3 роки | 10 | |понад 10 років | 20 | |понад 20 років | 30 | ------------------------------------------------------------------
3. Надбавка за вислугу років виплачується керівникам установ
соціального захисту населення та їх заступникам з основного виду
діяльності, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам
із соціальної, психологічної, педагогічної, фізичної, медичної,
трудової, професійної реабілітації, надання соціальних
(соціально-медичних) послуг (допомог), соціального обслуговування,
медичного супроводу, спостереження, забезпечення стаціонарного
проживання тощо, крім тих, що мають право на виплату надбавки
(доплати) за стаж роботи (вислугу років) на інших підставах,
інструкторам з трудової адаптації, методистам з професійної
реабілітації, організаторам культурно-дозвіллєвої діяльності,
фахівцям із соціальної роботи (із соціальної допомоги вдома, з
фізичної реабілітації), соціальним працівникам, психологам,
соціальним робітникам. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 1873 ( z1490-18 ) від 14.12.2018 }
4. До стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за
вислугу років, включаються: час роботи на відповідних посадах у державних та комунальних
закладах соціального захисту населення України, СРСР та союзних
республік СРСР; час роботи у державних та комунальних установах, закладах та
організаціях, незалежно від підпорядкування, на посадах,
визначених у пункті 3 цього Порядку, за умови, що оплата праці
таких працівників здійснюється відповідно до умов оплати праці
працівників державних та комунальних установ соціального захисту
населення; час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього
догляду, - період відпустки без збереження заробітної плати
тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше як до
досягнення дитиною шестирічного віку, або, коли дитина хвора на
цукровий діабет і типу (інсулінозалежний), - не більш як до
досягнення дитиною 16-річного віку; час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від
роботи, якщо працівник до і після направлення на підвищення
кваліфікації працював на посадах, визначених у пункті 3 цього
Порядку; час строкової військової служби, якщо працівник до призову на
військову службу працював на посадах, визначених у пункті 3 цього
Порядку, в державних та комунальних установах соціального захисту
населення, та протягом трьох місяців після звільнення з військової
служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання)
був прийнятий на роботу на одну із зазначених посад в державну,
комунальну установу соціального захисту населення; час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно
із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна
плата повністю або частково (у тому числі час оплачуваного
вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або
переведенням на іншу роботу).
5. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на
одержання надбавки за вислугу років, є трудова книжка або інші
документи, які відповідно до законодавства підтверджують наявність
стажу роботи.
6. Надбавка за вислугу років у державній, комунальній
установі соціального захисту населення обчислюється виходячи з
посадового окладу з урахуванням підвищень працівника без
урахування інших надбавок і доплат.
7. Надбавка за вислугу років виплачується щомісяця за
фактично відпрацьований час за основним місцем роботи та за
сумісництвом.
8. У разі коли працівник тимчасово заміщує відсутнього
працівника, надбавка за вислугу років обчислюється виходячи з
посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).
9. Встановлення надбавки за вислугу років або зміна її
розміру проводиться з початку місяця, що настає за місяцем роботи,
в якому виникло таке право.
Директор департаменту
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенковгору