Документ z0819-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.01.2017, підстава - z1597-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.07.2002 N 723/435
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 жовтня 2002 р.
за N 819/7107
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 1207 ( z1597-16 ) від 14.11.2016 }

Про затвердження Інструкції про порядок функціонування
в органах внутрішніх справ та органах охорони
державного кордону України обліку осіб, затриманих за
порушення законодавства України про державний кордон
та про правовий статус іноземців

З метою вдосконалення обліку нелегальних мігрантів та
причетних до нелегальної міграції осіб у відповідності до Законів
України "Про правовий статус іноземців" ( 3929-12 ), "Про
державний кордон України" ( 1777-12 ), "Про міліцію" ( 565-12 ),
"Про Прикордонні війська України" ( 1779-12 ), Кримінального
кодексу України ( 2341-14 ), Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 року N 1074
( 1074-95-п ) "Про Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з
України і транзитного проїзду через її територію":
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок функціонування в органах
внутрішніх справ та органах охорони державного кордону України
обліку осіб, затриманих за порушення законодавства України про
державний кордон та про правовий статус іноземців (додається).
2. Начальникам головних управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС
України в областях, місті Севастополі та на транспорті,
командувачам напрямів Прикордонних військ, начальникам органів
охорони державного кордону:
2.1. Організувати вивчення Інструкції з працівниками
підрозділів Департаменту громадянства, паспортної та імміграційної
служби, управлінь (відділів) адміністративної служби міліції,
приймальників-розподільників, чергових частин міськ-, рай-,
лінорганів внутрішніх справ, управлінь (відділів) оперативної
інформації, відповідними посадовими особами органів охорони
державного кордону.
2.2. Забезпечити повноту реєстрації іноземців, затриманих за
порушення режиму державного кордону України, прикордонного режиму,
порядку перебування в Україні і транзитного проїзду через її
територію, а також осіб, затриманих за незаконне переправлення
іноземців через державний кордон України, порушення порядку
оформлення для них документів на право перебування в Україні та
порядку надання їм житла, транспортних засобів чи інших послуг,
якісне оформлення облікових матеріалів на них та своєчасне подання
цих матеріалів до управлінь (відділів) оперативної інформації при
МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ.
2.3. Вжити заходів до запровадження в підпорядкованих
підрозділах автоматизованих систем та опрацювання облікової
інформації на основі застосування технічних засобів і сучасних
інформаційних технологій.
2.4. Ввести в підрозділах громадянства, паспортної та
імміграційної служби за рахунок перерозподілу наявної штатної
чисельності по одній посаді спеціалістів для ведення узагальнених
даних на осіб зазначеної категорії та підготовки матеріалів для
передачі підрозділам оперативної інформації. Зміни в штати органів
охорони державного кордону будуть внесені додатково.
3. ДГПІС (Перов О.О.), ГУАСМ (Савченко О.І.), УОІ (Єрмоленко
В.М.), Головному штабу (Гришко В.В.) МВС України забезпечити
запровадження та ведення автоматизованих інформаційних підсистем
обліку іноземців, затриманих за порушення режиму державного
кордону України, прикордонного режиму, порядку перебування в
Україні і транзитного проїзду через її територію, а також осіб,
затриманих за незаконне переправлення іноземців через державний
кордон України, порушення порядку оформлення для них документів на
право перебування в Україні та порядку надання їм житла,
транспортних засобів чи інших послуг, та інформаційну взаємодію з
органами охорони державного кордону.
4. ДРЗ (Грицак В.М.), за наявності джерел фінансування,
забезпечити оснащення УОІ при МВС України, УОІ (ВОІ) при ГУМВС,
УМВС, УМВСТ необхідною кількістю комп'ютерної та організаційної
техніки, а ДАГЗ (Бакумов С.Ф.) - міськ-, рай-, ліноргани,
приймальники-розподільники органів внутрішніх справ та органи
охорони державного кордону - бланками облікових документів,
передбачених Інструкцією.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря генерал-лейтенанта міліції Варенка В.І. та
першого заступника Голови Держкомкордону - начальника Головного
штабу Прикордонних військ України генерал-полковника Шишоліна П.А.
В.о. Міністра
генерал-полковник міліції О.Гапон
В.о. Голови Держкомітету
генерал-полковник П.Шишолін
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Служби безпеки України
генерал армії України Ю.В.Землянський
17 липня 2002 р.
В.о. Генерального прокурора України
Державний радник юстиції 1 класу С.М.Винокуров
26 вересня 2002р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України та
Державного комітету у
справах охорони державного
кордону України
29.07.2002 року N 723/435
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 жовтня 2002 р.
за N 819/7107

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок функціонування в органах внутрішніх
справ та органах охорони державного кордону України
обліку осіб, затриманих за порушення законодаства
України про державний кордон та про правовий
статус іноземців

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця Інструкція розроблена у відповідності до Законів
України "Про правовий статус іноземців" ( 3929-12 ), "Про
державний кордон України" ( 1777-12 ), "Про міліцію" ( 565-12 ),
"Про Прикордонні війська України" ( 1779-12 ), Кримінального
кодексу України ( 2341-14 ), Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 року N 1074
( 1074-95-п ) "Про Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з
України і транзитного проїзду через її територію".
1.2. Ця Інструкція визначає порядок функціонування
(формування, ведення та використання) в органах внутрішніх справ
та органах охорони державного кордону України обліку осіб,
затриманих за порушення законодавства України про державний кордон
та про правовий статус іноземців.

2. ОБ'ЄКТИ ТА ФОРМИ ОБЛІКУ
2.1. Об'єктами обліку є іноземці, затримані за порушення
режиму державного кордону України, прикордонного режиму, порядку
перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, а
також особи, затримані за незаконне переправлення іноземців через
державний кордон України, порушення порядку оформлення для них
документів на право перебування в Україні та порядку надання їм
житла, транспортних засобів чи інших послуг. Облік здійснюється шляхом ведення алфавітних
оперативно-довідкових картотек (далі - ОДК) і дактилоскопічних
картотек (далі - ДК), у тому числі з використанням
автоматизованого банку даних та автоматизованих дактилоскопічних
інформаційних систем. Централізований облік здійснюється Управлінням оперативної
інформації при МВС України, а обласний (місцевий) облік -
управліннями (відділами) оперативної інформації при головному
управлінні МВС України в Автономній Республіці Крим та при
управліннях МВС України в областях і на транспорті. У місті Києві
та Київській області алфавітний і дактилоскопічний облік
здійснюється УОІ при МВС України, а в місті Севастополі - УОІ при
ГУМВС України в Автономній Республіці Крим.
2.2. Підставами для збору інформації для поставлення осіб на
облік є: - протокол про адміністративне затримання особи відповідно до
статті 260 КУпАП ( 80731-10 ) - за вчинення правопорушень,
відповідальність за які передбачена статтями 202, 203, 204, 204-1,
205 і 206 КУпАП ( 80732-10 ); - протокол органу дізнання або постанова слідчого про
затримання особи відповідно до статей 106 і 115 КПК України
( 1002-05 ), підозрюваної у вчиненні злочинів, відповідальність за
які передбачена статтями 331 і 332 КК України ( 2341-14 ). Підставами для поставлення осіб на облік є рішення про
притягнення їх до відповідальності. У разі відмови у притягненні
до відповідальності зібрана інформація підлягає знищенню у
встановленому порядку.
2.3. Форми документів, що використовуються для
оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку (формування та
коригування банку даних): - алфавітна картка на особу, яка затримана; - дактилоскопічна карта; - сповіщення про вжиті заходи та/або зміну даних затриманого.
--------------- Примітка. Уразі необхідності та на виконання міжнародних
договорів у сфері обміну інформацією, які набрали чинності в
установленому порядку, облікові та коригувальні документи
(алфавітні картки, дактилоскопічні карти, сповіщення тощо)
заповнюються, крім української, російською або іншою мовою.

3. СКЛАДАННЯ ТА НАПРАВЛЕННЯ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ
Інформація про затримання іноземців за порушення режиму
державного кордону України, прикордонного режиму, порядку
перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, а
також про затримання осіб за незаконне переправлення іноземців
через державний кордон України, порушення порядку оформлення для
них документів на право перебування в Україні та порядку надання
їм житла, транспортних засобів чи інших послуг органами охорони
державного кордону та органами внутрішніх справ надається до
УОІ-ВОІ при ГУМВС, УМВС, УМВСТ.
3.1. Облікові документи складаються і направляються до
УОІ-ВОІ при ГУМВС, УМВС, УМВСТ: - приймальниками-розподільниками органів внутрішніх справ -
стосовно іноземців, затриманих за порушення порядку перебування в
Україні і транзитного проїзду через її територію: алфавітні картки
у двох примірниках і дактилоскопічні карти разом з фотографіями у
трьох примірниках, протягом 3 діб з моменту поміщення затриманих
до приймальника-розподільника; - міськ-, рай-, лінорганами внутрішніх справ - стосовно осіб,
затриманих за незаконне переправлення іноземців через державний
кордон України, порушення порядку оформлення для них документів на
право перебування в Україні та порядку надання їм житла,
транспортних засобів чи інших послуг: алфавітні картки у двох
примірниках, протягом 3 діб після затримання особи.
Органами охорони державного кордону: - підрозділами штабу - стосовно іноземців, затриманих за
порушення режиму державного кордону України та прикордонного
режиму: алфавітні картки у двох примірниках і дактилоскопічні
карти разом з фотографіями у трьох примірниках, протягом 3 діб
після затримання особи; - оперативно-розшуковими підрозділами - стосовно осіб,
затриманих за незаконне переправлення іноземців через державний
кордон України, порушення порядку оформлення для них документів на
право перебування в Україні та порядку надання їм житла,
транспортних засобів чи інших послуг: алфавітні картки у двох
примірниках, протягом 3 діб після затримання особи. В алфавітній картці, крім установчих даних на затриману
особу, вказуються категорія обліку, орган, служба, яка затримала
особу, дата та номер реєстрації в книзі обліку заяв і повідомлень
про злочини та пригоди (далі - КОЗП), рішення за КОЗП.
3.2. Підрозділи ГПІС ГУМВС, УМВС: - контролюють повноту реєстрації осіб, затриманих за
порушення порядку перебування в Україні і транзитного проїзду
через її територію, які поміщаються в приймальники-розподільники,
своєчасність направлення облікових матеріалів до УОІ-ВОІ при
ГУМВС, УМВС. По закінченні повної перевірки осіб зазначеної
категорії до УОІ-ВОІ направляють сповіщення про вжиті заходи
та/або зміну даних затриманого; - за наявності матеріалів (кримінальних справ), які
підпадають під дію статей 331, 332 КК України ( 2341-14 ) і які
передані за підслідністю, - щомісячно запитують у підрозділів
відомств, які здійснюють провадження, інформацію про рішення за
цими матеріалами, а при прийнятті відповідного рішення - протягом
3 діб направляють до УОІ-ВОІ сповіщення про вжиті заходи та/або
зміну даних затриманого.
3.3. УОІ-ВОІ при ГУМВС, УМВС, УМВСТ: - формують оперативно-довідкові та дактилоскопічні банки
даних. При цьому один примірник алфавітної картки і один примірник
дактилоскопічної карти разом з фотографією розміщують у відповідні
картотеки; - забезпечують введення даних алфавітних карток до
комп'ютерної інформаційної системи, передачу даних каналами
зв'язку до УОІ при МВС України та оброблення запитів. Другий
примірник алфавітної картки та другий примірник дактилокарти з
фотографією надсилаються поштою до УОІ при МВС України. Третій
примірник дактилокарти з фотографією передається НДЕКЦ при ГУМВС,
УМВС, УМВСТ.
3.4. НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС, УМВСТ проводять перевірку
дактилокарт за слідотеками та дактилотеками експертної служби та
здійснюють постановку на відповідний облік.
3.5. УОІ при МВС України забезпечує централізований облік у
межах оперативно-довідкової картотеки (ОДК) та дактилоскопічної
картотеки, формування та ведення інформаційного банку даних,
оброблення запитів та встановлення осіб за дактилоскопічним
обліком.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА НАПРАВЛЕННЯ
ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ДО УОІ-ВОІ
4.1. Облікові документи заповнюються за такими правилами: 4.1.1. Реквізити алфавітних карток, дактилокарт і сповіщень
заповнюються друкарським шрифтом, без виправлень і скорочень. 4.1.2. Алфавітна картка заповнюється в такому порядку: у
лівому верхньому рядку картки вказується категорія обліку особи:
мігрант (1), особа, яка влаштовує переправлення мігрантів (2),
особа, яка перевозить мігрантів (3), особа, яка надає мігрантам
житло (4). Пункт 1. На осіб, що мають подвійне прізвище, алфавітні
картки заповнюються окремо на кожне прізвище, яке пишеться через
дефіс. Наприклад, картки на затриману особу, що має прізвище
"Петров-Чуладзе", заповнюються таким чином: одна -
"Петров-Чуладзе", а друга - "Чуладзе-Петров". У такій же послідовності складаються картки на осіб, що мають
декілька імен та по батькові. Пункти 2, 3. Заповнюються без скорочень. Пункт 4. Заповнюється в повному обсязі. Відсутня до двозначного числа перша цифра дня народження
доповнюється нулем. Місяць народження записується тільки словом, а
не цифрами. Рік народження обов'язково вказується чотиризначним
числом. Пункт 5. Вказується країна, де особа народилась, а на
громадян країн СНД - область, район, населений пункт. Пункт 6. Вказується адреса, за якою особа проживає на
території України. Пункт 7. Вказується громадянство чи підданство особи. Пункт 8. Вказується стать особи. Пункт 9. Вказуються N, серія, термін дії паспорта або іншого
документа, який має затримана особа. Пункт 10. Вказуються рід занять затриманої особи, місце
роботи, посада, спеціальність. Пункт 11. Вказується повна назва органу, який затримав особу. Пункт 12. Вказується служба, яка затримала особу, згідно з
довідником. Пункт 13. Вказуються N, дата реєстрації в КОЗП міськ-, рай-,
ліноргану внутрішніх справ факту затримання особи. Пункт 14. Вказується рішення по КОЗП, як-от: складено
адмінпротокол, N, дата (1); матеріали передані до органу охорони
державного кордону (2), СБУ (3), N вихідного документа, дата;
відмовні матеріали, N, дата (4); звільнений за ст.6 п.1, 2 КПК
України ( 1001-05 ) (5). Пункт 15. Вказується дактилоформула відбитків пальців рук
затриманого. Пункт 16. Вказується N візи і термін її дії. Пункт 17. Вказуються дані організації чи особи, яка
організовувала приймання іноземця. Пункт 18. Вказується країна, звідки прибув затриманий. Пункт 19. Вказується дата прибуття в Україну. Пункти 20-22. Заповнюються за наявності даних. Пункт 23. Вказується повна назва органу, де складена
алфавітна картка на особу, дата її заповнення і прізвище
працівника, що склав картку. 4.1.3. У дактилоскопічній карті заповнюються всі передбачені
реквізити із зазначенням органу, де проводилося
дактилоскопіювання, дати складання карти і прізвища працівника, що
її складав. Відбитки пальців рук повинні робитися з повним прокатуванням
кожного з них від одного краю нігтя до іншого та мати чітке
зображенням папілярних ліній. Для перевірки правильності розміщення відбитків пальців на
дактилокарті нижче робляться контрольні відбитки пальців правої і
лівої руки. Якщо немає можливості одержати чітке зображення папілярних
ліній внаслідок захворювання покриву шкіри, робиться запис про те,
що проводити дактилоскопіювання пальців неможливо через об'єктивні
(вказати, які саме) причини. До алфавітної картки долучається
довідка про відсутність дактилокарти. На титульному боці дактилокарти нижче контрольних відбитків
проставляється підпис особи, яка дактилоскопіювалась. Дані про
наявність ушкоджень, шрамів та інших особливостей вказуються у
графі "Фізичні вади". За відсутності в особи, яка дактилоскопіюється, руки або
пальців про це робиться відмітка у відповідних квадратах
дактилокарти із зазначенням часу втрати руки або пальців. При внесенні змін у дактилокарту в ній необхідно зазначити,
на підставі якого документа, коли і ким ці зміни були внесені. 4.1.4. Сповіщення заповнюється друкарським шрифтом за такими
правилами: Пункти 1-10 заповнюються в повному обсязі без скорочень. У пункті 11 міститься інформація про прийняте рішення
(складено адмінпротокол, заведена кримінальна справа, направлено
до лікарської установи, вислано з країни тощо). У пункті 12 вказується дата прийняття рішення. У пункті 13 вказується назва органу, який прийняв рішення. Пункт 14 заповнюється при зміні даних на затриману особу. Пункт 15 має вміщувати назву установи, що склала сповіщення,
а також, розбірливо, прізвище, підписи виконавця та начальника
установи і дату заповнення сповіщення.
4.2. Пересилання облікових документів здійснюється службовою
поштою із супроводжувальними листами, де вказується кількість
облікових карток, дактилоскопічних карт і сповіщень. Документи
мають бути підібрані за алфавітом, їх забороняється перегинати і
прошивати. Терміново направляється до УОІ при МВС і УОІ-ВОІ за
територіальністю інформація на затриманих, що вчинили втечу і не
затримані.
5. ОПРАЦЮВАННЯ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ В УОІ-ВОІ
Управліннями (відділами) оперативної інформації при ГУМВС,
УМВС, УМВСТ, УОІ при МВС:
5.1. При надходженні облікових документів на затриманих
протягом не пізніше 3 діб: а) перевіряється повнота і якість їх заповнення; б) обчислюються дактилоскопічні формули, що записуються в
дактилоскопічні карти й алфавітну картку; в) інформація кожного облікового документа вводиться до
інформаційного банку даних, про що на ньому робиться відмітка,
після чого ці документи (по одному примірнику) розміщуються у
відповідних картотеках за правилами ведення оперативно-довідкових
та дактилоскопічних картотек; г) накопичена інформація за добу електронною поштою
передається до УОІ при МВС України.
5.2. У випадках, коли з приймальника-розподільника надійшли
нові облікові документи у зв'язку із встановленням дійсних
анкетних даних затриманих, облікові документи, складені раніше,
знищуються, а замість них у картотеках розміщуються нові.
5.3. Облікові документи на затриманих, сповіщення при
супроводжувальних листах надсилаються УОІ-ВОІ до УОІ при МВС один
раз на декаду - 1, 11, 21-го числа кожного місяця службовою
поштою.
5.4. Неякісно підготовлені облікові і коригувальні документи
разом з умотивованими висновками повертаються для переоформлення і
уточнення.
6. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО ОБЛІКІВ
6.1. Доступ до інформації оперативно-довідкового та
дактилоскопічного обліку регіональних УОІ-ВОІ та УОІ при МВС
України обмежений.
Право безпосереднього звертання до оперативно-довідкових
картотек мають: - органи і підрозділи внутрішніх справ; - органи охорони державного кордону та структурні підрозділи
Держкомкордону України; - органи і підрозділи Служби безпеки України.
6.2. Перевірка осіб за матеріалами оперативно-довідкового
обліку працівниками правоохоронних органів здійснюється лише за
офіційними запитами. Запитом на перевірку особи можуть бути: - вимога; - дактилоскопічна карта (долучена до вимоги); - телеграма (шифротелеграма); - мотивовані листи-запити довільної форми.
6.3. Вимога заповнюється окремо на кожну особу, що
перевіряється, чітко, розбірливо, друкованими літерами. Прізвище,
ім'я та по батькові пишуться в називному відмінку. Кожна літера прізвища записується в окрему графоклітинку
вимоги, закінчення прізвища позначається символом "=" (знак
рівняння). Якщо особа має декілька прізвищ, на кожне з них складається
окрема вимога. Право підпису вимог (списків) на перевірку за
оперативно-довідковим обліком надається: - у центральних апаратах Міністерства внутрішніх справ,
Служби безпеки, Держкомкордону - начальникам головних управлінь
(управлінь), самостійних відділів та їх заступникам; - в органах і підрозділах внутрішніх справ, Служби безпеки,
Держкомкордону - начальникам органів і підрозділів ГУМВС, УМВС,
УМВСТ, Служби безпеки, Держкомкордону та їх заступникам.
6.4. Перевірка за дактилоскопічними картотеками УОІ при МВС
та УОІ-ВОІ при ГУМВС, УМВС, УМВСТ здійснюється за наявності
оригіналу дактилоскопічної карти з чіткими відбитками на ній
десятьох пальців рук з контрольними відбитками.
6.5. Запити, заповнені недбало або з порушеннями положень
цієї Інструкції, повертаються ініціатору запиту без виконання із
зазначенням причини повернення.
6.6. Направлення запитів до УОІ-ВОІ та їх одержання
здійснюється: а) поштою або через спеціально виділених працівників
(кур'єрів), які є уповноваженими особами; б) через спецвідділ (шифром); в) електронною поштою, факсом чи телеграфом. Запит по електронній пошті має бути стандартного зразка, як і
вимога. Вимоги, як правило, направляються нетаємним порядком.
Засекречування запитів здійснюється у випадках, коли інформація,
що в них міститься, становить державну таємницю відповідно до
Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. Нетаємні вимоги в УОІ-ВОІ враховуються тільки кількісно.
7. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАПИТІВ
7.1. Запити виконуються протягом десяти діб, термінові -
протягом трьох діб.
7.2. Запит після перевірки за матеріалами
оперативно-довідкового, оперативно-розшукового та оперативного
обліку УОІ-ВОІ в областях з відміткою про результати перевірки
направляється для оброблення до УОІ при МВС України.
7.3. Відомості, що підлягають видачі, записуються працівником
картотеки на зворотному боці вимоги або дактилокарти розбірливо,
без скорочень (крім загальноприйнятих). Під текстом відомостей, що видаються, вказується прізвище
працівника і дата надання довідки або проставляється один з
іменних штампів.
8. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ
8.1. В оперативно-довідкових та дактилоскопічних картотеках
(банку даних) УОІ при МВС і територіальних УОІ-ВОІ облікові
документи зберігаються на осіб, затриманих: - за порушення режиму державного кордону України,
прикордонного режиму, порядку перебування в Україні і транзитного
проїзду через її територію, а також осіб, затриманих за незаконне
переправлення іноземців через державний кордон України, порушення
порядку оформлення для них документів на право перебування в
Україні та порядку надання їм житла, транспортних засобів чи інших
послуг, - 5 років з часу затримання.
8.2. З оперативно-довідкових картотек УОІ при МВС та
територіальних УОІ-ВОІ вилучаються: а) раніше складені облікові документи у разі їх
переоформлення на підставі постанов про уточнення (зміну) анкетних
даних осіб, що стоять на обліку; б) у разі смерті особи, що стояла на обліку; в) у зв'язку із закінченням строку їх зберігання відповідно
до п.8.1 цієї Інструкції.
8.3. Правильність вилучення карток і дактилокарт
контролюється керівниками відповідних підрозділів.
8.4. Вилучені документи знищуються за затвердженим
керівництвом УОІ-ВОІ актом із зазначенням у ньому складу комісії,
місця, часу, підстав і кількості облікових документів, що знищені.
Заступник начальника УОІ
при МВС України
полковник міліції В.М.Єрмоленко
Начальник Управління прикордонного
контролю та реєстрації Головного штабу
Держкомкордону України
генерал-майор Б.М.Марченковгору