Документ z0821-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.08.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.10.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.08.2010 N 600
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2010 р.
за N 821/18116

Про затвердження зразків карток,
що використовуються в цифрових
контрольних пристроях (тахографах)

Відповідно до Закону України "Про приєднання України до
Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які
виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)" ( 2819-15 ),
Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 914
( 914-2007-п ) "Про виконання Європейської угоди щодо роботи
екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні
автомобільні перевезення (ЄУТР)" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Зразок картки водія (додається) ( za821-10 ).
1.2. Опис картки водія (додається).
1.3. Зразок картки підприємства (додається) ( za821-10 ).
1.4. Опис картки підприємства (додається).
1.5. Зразок картки майстерні (додається) ( za821-10 ).
1.6. Опис картки майстерні (додається).
1.7. Зразок картки контролера (додається) ( za821-10 ).
1.8. Опис картки контролера (додається).
2. Державній адміністрації автомобільного транспорту
забезпечити:
2.1. Подання цього наказу в установленому законодавством
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. Повідомлення секретаріату ЄЕК ООН щодо затверджених
зразків карток та нанесеної на них інформації українською мовою.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Баранова О.Г.
Міністр К.Єфименко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
17.08.2010 N 600

ЗРАЗОК
картки водія
( za821-10 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
17.08.2010 N 600

ОПИС
картки водія

1. У верхньому лівому куті картки наноситься позначення
України відповідно до офіційних відміток, які відповідають знакам,
визначеним у Віденській конвенції про дорожній рух 1968 року або у
Женевській конвенції про дорожній рух 1949 року.
2. У верхній частині картки великими чіткими літерами
робиться напис українською та англійською мовами: "Картка
водія/Driver card. Україна/Ukraine".
3. Зміст позицій на картці: позиція 1 - прізвище водія; позиція 2 - ім'я водія; позиція 3 - дата народження водія; позиція 4a - дата початку дії картки; позиція 4b - дата закінчення дії картки; позиція 4c - найменування органу, що видав картку; позиція 5a - номер посвідчення водія; позиція 5b - номер картки; позиція 6 - фотографія водія; позиція 7 - особистий підпис водія; позиція (8) - місце проживання водія *.
4. Позиції заповнюються двома мовами: українською та
англійською в такому форматі: напис українською мовою / напис
англійською мовою. Написання прізвища та імені водія латинськими
літерами має відповідати написанню у водійському посвідченні.
5. Текст картки друкується на білому фоні.
_______________
* Позиції, зазначені в дужках, застосовуються факультативно.
Голова Державної адміністрації
автомобільного транспорту С.Доброход

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
17.08.2010 N 600

ЗРАЗОК
картки підприємства
( za821-10 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
17.08.2010 N 600

ОПИС
картки підприємства

1. У верхньому лівому куті картки наноситься позначення
України відповідно до офіційних відміток, які відповідають знакам,
визначеним у Віденській конвенції про дорожній рух 1968 року або у
Женевській конвенції про дорожній рух 1949 року.
2. У верхній частині картки великими чіткими літерами
робиться напис українською та англійською мовами: "Картка
підприємства/Company card. Україна/Ukraine".
3. Зміст позицій на картці: позиція 1 - найменування підприємства; позиція (2) - прізвище керівника підприємства або
відповідальної особи, призначеної наказом по підприємству *; позиція (3) - ім'я керівника підприємства або відповідальної
особи, призначеної наказом по підприємству *; позиція 4a - дата початку дії картки; позиція 4b - дата закінчення дії картки; позиція 4c - найменування органу, що видав картку; позиція 5b - номер картки; позиція (7) - особистий підпис керівника підприємства або
відповідальної особи, призначеної наказом по підприємству *; позиція 8 - місцезнаходження підприємства.
4. Позиції заповнюються двома мовами: українською та
англійською в такому форматі: напис українською мовою / напис
англійською мовою.
5. Текст картки друкується на жовтому фоні.
_______________
* Позиції, зазначені в дужках, застосовуються факультативно.
Голова Державної адміністрації
автомобільного транспорту С.Доброход

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
17.08.2010 N 600

ЗРАЗОК
картки майстерні
( za821-10 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
17.08.2010 N 600

ОПИС
картки майстерні

1. У верхньому лівому куті картки наноситься позначення
України відповідно до офіційних відміток, які відповідають знакам,
визначеним у Віденській конвенції про дорожній рух 1968 року або у
Женевській конвенції про дорожній рух 1949 року.
2. У верхній частині картки великими чіткими літерами
робиться напис українською та англійською мовами: "Картка
майстерні/Workshop card. Україна/Ukraine".
3. Зміст позицій на картці: позиція 1 - найменування майстерні; позиція (2) - прізвище керівника майстерні або відповідальної
особи, призначеної наказом по майстерні *; позиція (3) - ім'я керівника майстерні або відповідальної
особи, призначеної наказом по майстерні *; позиція 4a - дата початку дії картки; позиція 4b - дата закінчення дії картки; позиція 4c - найменування органу, що видав картку; позиція 5b - номер картки; позиція (7) - особистий підпис керівника майстерні або
відповідальної особи, призначеної наказом по майстерні *; позиція 8 - місцезнаходження майстерні.
4. Позиції заповнюються двома мовами: українською та
англійською в такому форматі: напис українською мовою / напис
англійською мовою.
5. Текст картки друкується на червоному фоні.
_______________
* Позиції, зазначені в дужках, застосовуються факультативно.
Голова Державної адміністрації
автомобільного транспорту С.Доброход

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
17.08.2010 N 600

ЗРАЗОК
картки контролера
( za821-10 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
17.08.2010 N 600

ОПИС
картки контролера

1. У верхньому лівому куті картки наноситься позначення
України відповідно до офіційних відміток, які відповідають знакам,
визначеним у Віденській конвенції про дорожній рух 1968 року або у
Женевській конвенції про дорожній рух 1949 року.
2. У верхній частині картки великими чіткими літерами
робиться напис українською та англійською мовами: "Картка
контролера/Control card. Україна/Ukraine".
3. Зміст позицій на картці: позиція 1 - найменування органу державного контролю; позиція (2) - прізвище посадової особи органу державного
контролю, якому видається картка *; позиція (3) - ім'я контролера *; позиція 4a - дата початку дії картки; позиція 4b - дата закінчення дії картки; позиція 4c - найменування органу, що видав картку; позиція 5b - номер картки; позиція (6) - фотографія контролера; позиція (7) - особистий підпис контролера *; позиція 8 - місцезнаходження органу державного контролю.
4. Позиції заповнюються двома мовами: українською та
англійською в такому форматі: напис українською мовою / напис
англійською мовою".
5. Текст картки друкується на блакитному фоні.
_______________
* Позиції, зазначені в дужках, застосовуються факультативно.
Голова Державної адміністрації
автомобільного транспорту С.Доброходвгору