Документ z0824-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.06.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2012  № 459


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2012 р.
за № 824/21136

Про затвердження Порядку проведення конкурсною комісією Міністерства культури України перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається громадською організацією, творчою спілкою

На виконання пункту 14 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсною комісією Міністерства культури України перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається громадською організацією, творчою спілкою, що додається.

2. Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти (Л.П. Гомольська):

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра культури України Т.Г. Кохана.

Міністр

М.А. Кулиняк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
07.05.2012  № 459


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2012 р.
за № 824/21136

ПОРЯДОК
проведення конкурсною комісією Міністерства культури України перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається громадською організацією, творчою спілкою

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» і визначає механізм здійснення конкурсною комісією Міністерства культури України перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається громадською організацією, творчою спілкою, які мають всеукраїнський статус, для виконання культурно-мистецьких програм (реалізації проектів, заходів) за рахунок асигнувань, передбачених Міністерству культури України у Державному бюджеті України за відповідними бюджетними програмами.

Конкурсна комісія утворюється Міністерством культури України для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання культурно-мистецьких програм (реалізації проектів, заходів).

1.2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, застосовуються в значеннях, наведених у Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049.

1.3. Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції.

II. Організація проведення перевірки

2.1. Перевірка достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції (далі - перевірка), проводиться конкурсною комісією у разі прийняття відповідного рішення із зазначеного питання.

2.2. Перевірка проводиться шляхом надсилання письмового запиту громадській організації чи творчій спілці. Письмовий запит повинен містити посилання на рішення конкурсної комісії щодо проведення перевірки, інформацію щодо підстави проведення перевірки, строк її проведення, а також запит щодо надання необхідних документів та інших матеріалів, що підтверджують достовірність інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, та строк їх надання.

Строк проведення перевірки не повинен перевищувати 15 робочих днів.

2.3. Предметом перевірки може бути лише інформація, що наведена в конкурсній пропозиції громадської організації чи творчої спілки.

Комісія не має права вимагати додаткову інформацію, яка не стосується конкурсної пропозиції.

2.4. Громадська організація, творча спілка під час проведення перевірки повинна надати членам конкурсної комісії на їх письмовий запит повну, точну та достовірну інформацію, пояснення, зауваження або заперечення.

2.5. Члени конкурсної комісії повинні повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку документів та матеріалів, наданих згідно з письмовим запитом.

ІІІ. Рішення конкурсної комісії

3.1. За результатами проведеної перевірки конкурсна комісія приймає відповідне рішення, що оформляється протоколом.

3.2. У разі коли надані конкурсній комісії на її запит документи та матеріали підтверджують достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про допущення громадської організації, творчої спілки до участі у другому етапі конкурсу.

3.3. У разі коли надані документи та матеріали не підтверджують достовірності інформації, наведеної у конкурсній пропозиції, у разі ненадання громадською організацією, творчою спілкою визначених у письмовому запиті конкурсної комісії необхідних документів та матеріалів, а також якщо вони надійшли з порушенням встановленого для їх надання строку, конкурсна комісія приймає рішення про недопущення такої громадської організації, творчої спілки до участі у другому етапі конкурсу.

3.4. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене громадською організацією, творчою спілкою у встановленому законодавством порядку.

Директор Департаменту
формування державної
політики у сфері культури,
мистецтв та освіти
Л.П. Гомольськавгору