Документ z0824-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.07.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.07.2018  № 171


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2018 р.
за № 824/32276

Про затвердження Порядку застосування розрахункових елементів програмного забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 5 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок застосування розрахункових елементів програмного забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель, що додається.

2. Департаменту з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку (О. Рябова) разом з Юридичним департаментом (О. Чепелюк) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Парцхаладзе.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства
з енергоефективності
та енергозбереження України

С. Савчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
11 липня 2018 року № 171


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2018 р.
за № 824/32276

ПОРЯДОК
застосування розрахункових елементів програмного забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм застосування розрахункових елементів програмного забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель та проведення розрахунків показників енергетичної ефективності будівель відповідно до вимог абзацу другого частини першої статті 5 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» (далі - Закон).

2. Термін «програмне забезпечення», використаний у цьому Порядку, означає комп’ютерну програму, яка створена для розрахунків енергетичних характеристик будівель та їх частин.

Інші терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених у Законі.

ІІ. Порядок застосування розрахункових елементів програмного забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель

1. Енергоаудитор самостійно обирає програмне забезпечення, яке може використати для проведення розрахунку енергетичної ефективності будівель.

2. Встановлення відповідності розрахункових елементів програмного забезпечення вимогам законодавства з розрахунку енергетичної ефективності будівель (далі - верифікація) здійснюється на підставі визначення та перевірки:

відповідності переліку та структури розрахункових елементів програмного забезпечення вимогам порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності відповідно до вимог статті 7 Закону;

відповідності застосованого у програмному забезпеченні алгоритму можливості доступу до отримання проміжних результатів розрахунку та можливості їх аналізу згідно з методикою визначення енергетичної ефективності будівель відповідно до вимог статті 5 Закону.

3. Верифікація розрахункових елементів програмного забезпечення здійснюється шляхом послідовного виконання тестових сценаріїв і процедур згідно з методикою визначення енергетичної ефективності будівель відповідно до вимог статті 5 Закону.

4. За результатами верифікації розрахункових елементів програмного забезпечення енергоаудитор приймає рішення про використання або невикористання програмного забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель.

Директор Департаменту
з питань проектування
об’єктів будівництва,
технічного регулювання
та науково-технічного
розвитку


О. Рябовавгору