Документ z0832-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.06.2017, підстава - z0622-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.06.2011 N 43
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2011 р.
за N 832/19570
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
культури
N 335 ( z0622-17 ) від 19.04.2017 }
Про затвердження Положення
про Всеукраїнський огляд-конкурс
центрів народної творчості
та культурно-освітньої роботи

Відповідно до підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство
культури України, затвердженого Указом Президента України від
06.04.2011 N 388 ( 388/2011 ), з метою вивчення, удосконалення та
активізації діяльності центрів народної творчості та
культурно-освітньої роботи, пошуку нових форм і методів
культурного обслуговування населення, привернення уваги державних
органів влади до проблем діяльності центрів народної творчості та
культурно-освітньої роботи, підвищення їх ролі і статусу в
культурному житті регіонів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс
центрів народної творчості та культурно-освітньої роботи, що
додається.
2. Міністерству культури Автономної Республіки Крим,
управлінням культури і туризму обласних та Головному управлінню
культури Київської міської державних адміністрацій сприяти
проведенню Всеукраїнського огляду-конкурсу центрів народної
творчості та культурно-освітньої роботи.
3. Відділу регіональної політики у сфері культури
(О.А.Білецька) забезпечити, починаючи з 1 вересня 2011 року,
проведення огляду-конкурсу та підбиття його підсумків.
4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, але не раніше
дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.М.Лісничу.
Міністр М.А.Кулиняк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
21.06.2011 N 43
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2011 р.
за N 832/19570

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський огляд-конкурс
центрів народної творчості
та культурно-освітньої роботи

I. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський огляд-конкурс центрів народної творчості
та культурно-освітньої роботи (далі - огляд-конкурс) проводиться з
метою вивчення, удосконалення та активізації діяльності центрів
народної творчості та культурно-освітньої роботи (далі - центр),
пошуку нових форм і методів культурного обслуговування населення,
привернення уваги державних органів влади до проблем діяльності
центрів.
1.2. Засновником огляду-конкурсу є Міністерство культури
України.
1.3. Організаторами огляду-конкурсу є: Міністерство культури
України, Міністерство культури Автономної Республіки Крим,
управління культури і туризму обласних та Головне управління
культури Київської міської державних адміністрацій.
1.4. Основними завданнями огляду-конкурсу є: поширення кращого досвіду роботи центрів; підвищення ролі центрів у реалізації завдань державної
політики в галузі культури, народної творчості,
культурно-освітньої роботи та організації дозвілля; запровадження нових культурно-мистецьких проектів,
спрямованих на духовне відродження нації з урахуванням традицій,
звичаїв, обрядів, самобутності та особливостей регіонів; налагодження взаємодії центрів з органами виконавчої влади,
місцевого самоврядування, розв'язання найважливіших проблем
розвитку культури.
1.5. Учасниками огляду-конкурсу є: Кримський республіканський науково-методичний центр народної
творчості; обласні центри народної творчості та культурно-освітньої
роботи; Київський міський центр народної творчості та
культурологічних досліджень.
II. Порядок організації
та проведення огляду-конкурсу
2.1. Огляд-конкурс центрів проводиться раз на два роки.
2.2. Кожен центр готує матеріали про проведену роботу за
останні 2 роки та надсилає їх до Міністерства культури України до
1 листопада року, в якому проводиться огляд-конкурс.
2.3. Для визначення переможців огляду-конкурсу створюється
журі, до складу якого входять представники Міністерства культури
України, наукових установ, творчих спілок, профспілок та
громадських організацій (за згодою). Персональний склад журі затверджується наказом Міністерства
культури України.
2.4. Журі вивчає надіслані матеріали щодо діяльності центрів
та до 31 грудня року проведення огляду-конкурсу згідно з
критеріями оцінки діяльності центрів визначає переможців.
III. Критерії оцінки діяльності центрів
Критеріями оцінки діяльності центрів є: стан матеріально-технічної бази; обсяг фінансування на утримання центру; кадрове забезпечення, штатний розпис (фахова освіта,
підвищення кваліфікації); різноманітність форм культурно-дозвіллєвої роботи; системність, новаторство та нетрадиційні форми роботи центру
(програми, перспективні плани); реалізація культурно-дозвіллєвих проектів, розроблених на
основі української традиційної культури та її регіональних
особливостей, зокрема міжнародних, всеукраїнських фестивалів,
конкурсів, оглядів, виставок самодіяльного образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва за участю широкого кола
громадськості; удосконалення діяльності районних, міських, сільських клубних
закладів з розвитку усіх видів і жанрів аматорського мистецтва,
традиційної народної культури, творчих об'єднань та клубів за
інтересами; підвищення художнього рівня аматорських колективів; сприяння розвитку культури села (участь у підготовці виїзних
колегій, обласних і районних програм розвитку культури села,
реалізація творчих проектів, програм щодо підтримки культури села,
запровадження нових ефективних моделей господарювання та
організації дозвілля у сільській місцевості); удосконалення роботи з працівниками закладів культури
сільської місцевості (проведення семінарів, практикумів, творчих
лабораторій, конференцій, майстер-класів); підтримка обдарованих дітей, талановитої творчої молоді
(наявність спеціальної бази даних талановитих дітей; забезпечення
їх участі у культурно-мистецьких заходах, творчих колективах,
об'єднаннях, клубах за інтересами, заходах з використанням
української обрядовості, звичаїв, традицій, історії краю); методична робота (розробка і видання методичних,
репертуарних, інформаційно-аналітичних, рекламних, інших
матеріалів з питань народної творчості і культурно-дозвіллєвої
діяльності та забезпечення ними клубних закладів у регіоні).
IV. Підсумки та нагороди огляду-конкурсу
4.1. Для переможців огляду-конкурсу встановлюються одне
перше, два других, три третіх місця.
4.2. Журі подає Міністерству культури України кандидатури
переможців огляду-конкурсу, які посіли перше, друге і третє місця,
для відзначення відомчими заохочувальними відзнаками. Міністерство
культури України може рекомендувати кандидатури переможців
огляду-конкурсу для відзначення державними нагородами.
4.3. Нагородження переможців огляду-конкурсу проводиться у
березні місяці року проведення з нагоди відзначення
Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного
мистецтва.
Начальник відділу
регіональної політики
у сфері культури О.А.Білецькавгору