Документ z0840-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.07.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2017  № 2551


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2017 р.
за № 840/30708

Про внесення змін до Правил спортивних змагань з вертолітного спорту

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", абзацу п'ятого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), та у зв'язку зі змінами у Міжнародних правилах спортивних змагань з вертолітного спорту НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Правил спортивних змагань з вертолітного спорту, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 14 жовтня 2013 року № 608, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2013 року за № 1764/24296, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міністр молоді
та спорту України


І.О. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

В.о. першого заступника Голови
Державної авіаційної служби України

Голова товариства
сприяння обороні України

Президент Федерації
вертолітного спорту УкраїниС.М. Коршук


В.М. Тімченко


В.О. БогуслаєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
14.10.2013 № 608
(у редакції наказу Міністерства
молоді та спорту України
від 14.06.2017 № 2551)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2017 р.
за № 840/30708

ПРАВИЛА
спортивних змагань з вертолітного спорту

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення спортивних змагань з вертолітного спорту, які проводяться на території України. Ці Правила розроблені відповідно до Кодексу Міжнародної федерації авіаційних видів спорту (далі - Кодекс FАІ) та документів, що регламентують льотну роботу.

2. Вимоги цих Правил стосуються усіх дисциплін, з яких проводяться змагання з вертолітного спорту.

3. Змагання з вертолітного спорту проводяться відповідно до положення (регламенту) про проведення відповідного змагання з вертолітного спорту (далі - Положення), яке затверджується організатором в установленому чинним законодавством порядку.

4. Реєстрація учасників на змаганнях означає, що зареєстровані для участі у змаганнях особи визнають повноваження організаторів щодо проведення змагань, ці Правила, Кодекс FАІ та Положення як такі, що обов'язкові для виконання кожним з учасників змагань.

5. Змагання з вертолітного спорту проводяться з метою:

розвитку і популяризації вертолітного спорту в Україні;

визначення кращих спортсменів, команд клубів, адміністративно-територіальних одиниць, фізкультурно-спортивних товариств (далі - ФСТ), що культивують вертолітний спорт;

підвищення спортивної майстерності і виконання нормативів Єдиної спортивної класифікації України;

визначення кандидатів для формування збірних команд клубів, адміністративно-територіальних одиниць, ФСТ, збірних команд України;

встановлення нових рекордів з дисциплін вертолітного спорту;

покращення методів та практики суддівства змагань з вертолітного спорту;

обміну досвідом, знаннями та інформацією.

6. У цих Правилах терміни та скорочення вживаються у таких значеннях:

блістер - установлений на фюзеляжі літального апарата виступ з оптично прозорого матеріалу для забезпечення членам екіпажу необхідного додаткового огляду;

відеоспорядження - повний комплект відеосистеми (систем), що використовується (використовуються) для відеозапису і містить (містять) відеокамеру/відеокамери, засоби збереження відеоінформації, джерела живлення відеокамери;

команда - визначена Положенням певна кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях в одному екіпажі/групі екіпажів;

"коробочка" - політ вертольота по заздалегідь визначеній замкнутій траєкторії;

ІКАО - Міжнародна організація цивільної авіації;

ЛА - літальний апарат будь-якого типу, важчий або легший за повітря, який використовується для проведення та обслуговування змагань;

ЛПП - літаковий переговорний пристрій;

УКХ - радіохвилі з діапазонів метрових, дециметрових, сантиметрових, міліметрових і дециміліметрових хвиль;

ФАІ (FAI) - Міжнародна федерація авіаційних видів спорту;

ФВСУ - Федерація вертолітного спорту України.

II. Види і характер змагань

1. Програма змагань з вертолітного спорту складається з чотирьох дисциплін:

1) дисципліна № 1 "Навігація";

2) дисципліна № 2 "Паралельний політ на точність";

3) дисципліна № 3 "Паралельне розвезення вантажів";

4) дисципліна № 4 "Паралельний слалом".

2. Кожну з дисциплін № 2, № 3, № 4 допускається виконувати на розсуд організатора змагань послідовно усіма екіпажами в порядку жеребкування на одному майданчику, що відповідає кожній дисципліні.

3. Черговість виконання дисциплін програми встановлює директор змагань за погодженням з головним суддею змагань залежно від метеорологічної та повітряної обстановки. Черговість виконання дисциплін оголошується на першому брифінгу.

4. Будь-які зміни в порядку виконання дисциплін (з урахуванням погодних умов) оголошуються на брифінгу.

5. За рішенням суддівської колегії можливе проведення кількох дисциплін в один день.

6. Забороняється паралельно проводити змагання за двома дисциплінами.

7. У разі несприятливих метеорологічних умов або виникнення непередбачуваних обставин змагання вважається проведеним, якщо буде розіграно не менше 2 дисциплін.

8. Змагання з вертолітного спорту поділяються за рангами:

1) I ранг - Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту;

2) II ранг - Всесвітні авіаційні ігри, чемпіонати світу та Європи серед спортсменів усіх вікових груп, кубки світу та Європи, інші міжнародні змагання, що включені до календарного плану FАІ;

3) III ранг - чемпіонати України, кубки України, інші офіційні всеукраїнські змагання, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, крім змагань спортсменів юніорського віку;

4) IV ранг - чемпіонати України та інші офіційні змагання серед спортсменів юніорського віку, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

5) V ранг - чемпіонати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, ФСТ, крім змагань спортсменів юніорського віку, зональні змагання, які включені до календарного плану спортивних змагань;

6) VI ранг - чемпіонати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, ФСТ серед спортсменів юніорського віку, чемпіонати міст, районів, спортивних клубів, спортивних шкіл усіх типів.

9. За видом заліку змагання поділяються на:

1) особисті, при проведенні яких до заліку зараховуються тільки персональні технічні результати спортсменів і визначаються їх особисті місця;

2) особисто-командні, при проведенні яких визначаються як особисті місця спортсменів, так і місця команд за підсумками розіграшу індивідуальних та командних вправ за програмою змагань;

3) командні, при проведенні яких до заліку зараховуються технічні результати виконання групових (командних) вправ згідно з Положенням, особисті місця спортсменів не визначаються.

10. Відповідно до гендерної диференціації спортсменів змагання поділяються на:

1) змагання серед чоловіків;

2) змагання серед жінок;

3) змагання загальної (відкритої) категорії без відокремленого заліку за гендерною диференціацією.

11. За віковою диференціацією спортсменів змагання поділяються на:

1) змагання серед дорослої категорії спортсменів (віком від 24 років і старші);

2) змагання серед юніорів.

Спортсменом-юніором визначається особа віком від 18 і до 24 років або особа, чий 24 рік народження припадає на календарний рік, в якому проводиться відповідне змагання.

III. Положення і програма змагань

1. Офіційним документом, що дає підставу для організації і проведення змагань з вертолітного спорту, є Положення, затверджене в установленому законодавством порядку.

2. Положення про змагання затверджується організатором/організаторами за поданням ФВСУ.

3. Положення про змагання на рівні адміністративно-територіальних одиниць або населеного пункту затверджується відповідним органом ФВСУ/керівництвом колективного члена ФВСУ за погодженням зі структурним підрозділом з фізичної культури і спорту місцевої державної адміністрації.

4. Положення включає такі розділи:

1) назва, вид, характер, мета, місце і строк проведення змагань;

2) склад команд, категорія спортсменів і представництво спортивних організацій;

3) форма попередньої заявки та офіційної заявки на участь у змаганнях, порядок подання заявок та умови допуску до змагань;

4) організатор/організатори, керівництво, суддівство та матеріально-технічне забезпечення змагань;

5) умови фінансування видатків для забезпечення участі команд/спортсменів у змаганнях;

6) програма і умови виконання дисциплін за програмою змагань;

7) порядок фіксації спортивно-технічних результатів спортсменів й команд, визначення переможців змагань;

8) нагородження переможців та інших призерів змагань.

5. Зміст Положення не повинен суперечити цим Правилам.

6. Положення розсилається організаціям заздалегідь у строки, що забезпечують необхідну підготовку до участі в цьому змаганні, але не пізніше ніж за місяць до початку змагань.

7. Змінювати та доповнювати Положення має право тільки той організатор (організатори), який (які) його затвердив (затвердили), про що учасників змагань інформують не пізніше ніж за тиждень до початку змагань.

8. За складних погодних умов або інших важливих чинників програма змагань може бути змінена рішенням директора змагань за погодженням з головним суддею змагань, про що повідомляються всі учасники змагань.

IV. Організація змагань

1. Для підготовки і проведення змагань національного або міжнародного рівня створюються організаційний комітет і комісії за напрямами підготовчої та організаційної роботи (спортивна, технічна, господарська, зі зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації (далі - ЗМІ)) у складі 3 - 5 осіб кожна.

Спортивна комісія на підставі затвердженого Положення розробляє проект плану-графіка проведення змагань за днями й годинами, перелік додаткових заходів з дотримання вимог щодо безпеки учасників змагань та глядачів, кроки (схему) місця проведення змагань, визначає місце розташування та облаштування майданчиків для здійснення вправ з дисциплін, перелік необхідного обладнання та допоміжного інвентарю для забезпечення проведення змагань відповідно до цих Правил, контролює стан виконання відповідних робіт. Для допомоги суддівській колегії змагань спортивна комісія рекомендує головному судді технічних працівників для виконання поточної роботи.

Технічна комісія здійснює контроль за документацією на вертольотах, які беруть участь у змаганнях, та їх технічним станом. Результати роботи комісії оформлюються протоколами та відповідним розпорядчим документом про допущення до польотів за програмою змагань.

Господарська комісія організовує зустріч і розміщення учасників змагань, суддів, представників команд і спортивних організацій, представників ЗМІ, гостей, харчування всіх учасників, проводить заходи зі створення відповідних санітарно-гігієнічних умов для учасників змагань, визначає потребу в транспортних засобах і організовує перевезення всіх учасників змагань та їх інвентарю.

До обов'язків комісії входять також підготовка договорів на оренду необхідних спортивних споруд, приміщень, на культурне обслуговування учасників змагань; придбання інвентарю, матеріалів та устаткування для оформлення місць змагань; виготовлення покажчиків, схем, номерів для спортсменів, ідентифікаційних знаків для суддів, керівного складу змагань; підготовка нагородної атрибутики, пам'ятних призів; забезпечення суддівської колегії персональними комп'ютерами, принтерами, копіювальними машинами, а також бланками, папером, канцелярським приладдям; замовлення квитків і відправлення учасників змагань після закінчення заходу.

Комісія зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ встановлює зв'язок з місцевими органами державної влади, організовує публікацію в ЗМІ статей, нарисів, довідок про змагання, забезпечує розповсюдження афіш, плакатів, запрошень, готує прес-конференції, брифінги та прес-релізи для ЗМІ, інформацію про попередні й поточні змагання з вертолітного спорту, рекорди, розрядні норми та вимоги, готує добірку статистичних даних, діаграми, таблиці, фото, відеоматеріали тощо.

2. На місці проведення змагань головний суддя змагань створює мандатну комісію у складі від 3 до 7 осіб залежно від рангу змагань та кількості учасників;

Мандатну комісію очолює заступник головного судді змагань;

На місці проведення заходу до складу мандатної комісії обов'язково залучаються керівник медичної служби авіаційної/спортивної організації та фахівець з питань експлуатації вертолітної техніки.

Завданням мандатної комісії є перевірка відповідності заявки на участь у змаганнях вимогам, що містяться у Положенні, легітимності включення спортсменів до поданої іменної заявки від спортивної організації, перевірка відповідності рівня підготовки учасників змагань умовам Положення та програми змагань, стану їх здоров'я, відомостей, які містяться у заявці, документах спортсменів, чинності дозвільних документів для виконання програми змагань.

Іменна заявка на участь команд/спортсменів у змаганнях, завірена печатками лікарсько-фізкультурного диспансеру (центру спортивної медицини) та структурного підрозділу з фізичної культури і спорту місцевої державної адміністрації, надається до мандатної комісії у день приїзду учасників.

Подання заявки на участь у змаганнях означає, що внесені до заявки особи визнають повноваження організаторів щодо проведення змагань, ці Правила, Кодекс FАІ та Положення, що є обов'язковими для виконання кожним із учасників змагань.

Іменні заявки, що містять неповні та/або недостовірні відомості або не відповідають установленому зразку, виконані неохайно, мандатною комісією не розглядаються та повертаються з відповідним письмовим обґрунтуванням.

Разом з іменною заявкою представник команди/спортсмени надає (надають) весь перелік документів, визначених цими Правилами та відповідним Положенням.

Після закінчення роботи мандатної комісії складається акт, у якому містяться статистичні відомості стосовно команд та спортсменів, усі зауваження, виявлені  невідповідності та недоліки, пропозиції до суддівської колегії змагань стосовно допуску команд та спортсменів до участі у змаганнях або виявлені підстави для застереження щодо їх участі. Акт підписують усі члени мандатної комісії.

Після розгляду та обговорення висновків мандатної комісії суддівська колегія на своїх загальних зборах відкритим голосуванням ухвалює рішення стосовно фактичної кількості команд та спортсменів, які допускаються до змагань.

В окремих випадках суддівська колегія змагань може ухвалити рішення щодо допуску окремої команди/спортсмена "під протестом" до усунення виявлених мандатною комісією недоліків протягом чітко визначеного суддівською колегією строку.

Рішення суддівської колегії змагань щодо відмови команді/спортсмену в участі у змаганнях за результатами розгляду акта мандатної комісії може бути оскаржене представником команди/спортсменом до початку розіграшу першої дисципліни (за програмою змагань).

Поіменний список спортсменів із допуском до виконання дисциплін за програмою змагань затверджується наказом директора змагань (організатора змагань), відповідального за проведення заходу, на підставі акта мандатної комісії, ухваленого рішенням суддівської колегії змагань.

3. Медичне забезпечення учасників змагань здійснюється медичною службою (лікарем) організації, відповідальної за проведення спортивного заходу (організатора змагань).

Керівник медичної служби (лікар) авіаційної/спортивної організації на змаганнях набуває статусу заступника директора змагань з медичного забезпечення та контролю (далі - лікар змагань) та входить до складу мандатної комісії змагань з правом вирішального голосу з медичних питань.

Усі рішення лікаря змагань, прийняті в межах його компетенції, обов'язково виконуються спортсменами, тренерами-представниками, суддями, льотним складом та службовими особами організатора змагань.

Під час виконання своїх обов'язків лікар змагань керується нормативно-правовими актами та розпорядчими документами, які визначають вимоги до стану здоров'я учасників змагань.

Обов'язковою умовою допуску спортсмена до участі у змаганнях є наявність медичної книжки (медичного сертифіката) з письмовим висновком лікарсько-льотної сертифікаційної комісії щодо допуску спортсмена до виконання польотів на поточний рік та відмітками про проходження медичного огляду у встановлені строки.

Учасник, що приймає будь-які наркотичні речовини, медичні препарати, алкоголь або страждає від захворювання або травми, які можуть позбавити законної сили його ліцензії чи страховки або якоюсь мірою вплинути на його виступ на змаганнях, зобов'язаний поінформувати про це директора та лікаря змагання до початку польотів. Усі учасники повинні бути готові до проходження процедури допінг-контролю і не перешкоджати її проведенню. У разі відмови від проходження допінг-контролю відбувається автоматичне анулювання результатів.

4. Для забезпечення виконання дисциплін за програмою змагань організатор змагань складає план та реалізує підготовчі заходи з матеріально-технічного забезпечення. До початку змагань на місці їх проведення зосереджуються достатня кількість льотної техніки, запас пально-мастильних матеріалів (далі - ПММ) для забезпечення польотів за повною програмою змагань, необхідна кількість автотехніки пасажирського та спеціального призначення, облаштовуються зони підготовки спортсменів до виконання програми змагань й зони відпочинку з душовими кабінами та іншими належними санітарно-гігієнічними умовами, пункти харчування, складські приміщення для зберігання спорядження учасників змагань, обладнані відеотехнікою приміщення для виконання суддівською колегією своїх функцій з відповідною кількістю обчислювальної техніки, друкарських пристроїв та розмножувальної техніки, суддівської бланкової документації, засобів зв'язку, електронної комунікації, гучномовців, канцелярських товарів та приладдя тощо.

Організатори змагань забезпечують членів суддівської колегії та керівництво змаганнями уніформою єдиного зразка та замовляють виготовлення засобів ідентифікації учасників змагань.

Умови забезпечення учасників змагань помешканням та харчуванням визначаються окремо Положенням та кошторисом змагань.

V. Загальні заходи безпеки при проведенні змагань, місця проведення змагань

1. Змагання проводяться на аеродромах, спеціальних майданчиках та об'єктах спорту, що відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів України з питань забезпечення громадського порядку та безпеки учасників і глядачів, за наявності актів готовності фізкультурного або спортивного об'єкта до проведення заходів.

2. При виборі місця проведення змагання з вертолітного спорту особливу увагу слід звернути на тип місцевості передбачуваного району польотів. Рекомендується змішаний тип місцевості, де є низини й височини та зона не надто легка й не надто складна для виконання польоту за маршрутом.

3. Під час проведення змагань з вертолітного спорту аеродром використовується переважно для проведення таких змагань. У разі використання аеродрому іншими літальними апаратами надається перевага змаганням з вертолітного спорту.

4. Використання повітряного простору здійснюється згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 № 401 "Про затвердження Положення про використання повітряного простору України".

5. У зоні польотів за маршрутом (дисципліна № 1) з відносно невисокою частотою польотів неприпустимі польоти військових повітряних суден на малих висотах. У цьому разі мають надаватися відповідні оголошення стосовно польотів вертольотів на малих висотах, особливо пошукових польотів і польотів з виконанням фігур вищого пілотажу.

6. Для виконання дисципліни № 1 весь маршрут має бути на одній карті.

7. У зоні виконання дисципліни № 1 у межах 10 морських миль (18,5 км) від лінії маршруту не повинно бути небезпечних перешкод. У межах 3 морських миль від аеродрому не повинно бути небезпечних ліній електропередач. Усі наявні лінії електропередач зазначають на картах місцевості.

8. Аеродром має розташовуватися на великій вільній ділянці з трав'яним покриттям, на якому можуть бути виконані завдання змагань з вертолітного спорту. Виліт та приліт на аеродром відбуваються з різних напрямків, заздалегідь запланованих і розмічених на землі для усіх вправ, що виконуються на аеродромі.

9. Сидячі місця для глядачів (невисокі трибуни) обладнують на допустимій відстані від зони змагань. Представникам ЗМІ, телебачення і знімальним групам надають окремі місця. Організатор готує окреме приміщення для прес-центру.

10. Орган обслуговування повітряного руху забезпечує управління повітряним рухом відповідно до завчасно наданих заявок. На аеродромі мають бути служби пожежної охорони і швидкої медичної допомоги, ангари для технічного обслуговування, а також пальне для заправки як поршневих, так і турбінних вертольотів.

11. Організатор забезпечує аеродром приміщенням та обладнанням для харчування учасників змагань.

12. Час на переїзд від місць проживання учасників до аеродрому не повинен займати більше 20 хв.

13. За два дні до початку змагань з вертолітного спорту учасникам надається аеродром для ознайомлення і тренувань.

14. Особливу увагу слід звернути на місцезнаходження і розмір приміщень для проведення брифінгів та кімнат відпочинку. У приміщеннях для брифінгу, крім додаткових місць для преси та телебачення, має бути не менше 100 посадкових місць. Зазначені приміщення не використовують для харчування.

VI. Офіційні особи

1. Визначення офіційних осіб змагань

До офіційних осіб змагань належать такі учасники змагань з вертолітного спорту:

директор змагань;

лікар змагань;

суддівська колегія.

2. Директор змагань

1. Призначається органом вищої інстанції за підпорядкуванням з числа осіб керівного складу організації, яка проводить відповідне змагання.

2. Забезпечує загальне керівництво змаганнями, організацію польотів, а також реалізацію заходів з матеріально-технічного забезпечення змагань.

3. Відповідає за дотримання заходів безпеки і виконання вимог документів, які регламентують льотну роботу.

4. Зобов'язаний:

забезпечити змагання достатньою кількістю ЛА та ПММ для організації безперебійного перебігу змагань;

організувати підготовку льотного поля та майданчика для змагань згідно з вимогами цих Правил;

здійснити заходи з розміщення та харчування учасників змагань, забезпечення учасників змагань транспортом, місцем зберігання особистих речей та необхідного інвентарю;

у день приїзду учасників і суддів змагань забезпечити роботу залученого автотранспорту з відповідальними за зустріч і розміщення прибулих;

створити умови для роботи мандатної комісії і забезпечити проведення реєстрації учасників змагань відповідно до Положення;

забезпечити оформлення допуску спортсменів до виконання дисциплін за програмою змагань наказом на підставі акта мандатної комісії;

у разі потреби перед початком змагань організувати технічний огляд ЛА та контрольно-вимірювальних приладів;

узгодити з головним суддею змагань розпорядок дня і план-графік перебігу змагань для забезпечення виконання програми змагань у повному обсязі, забезпечити оперативне внесення до них змін у разі нагальної потреби;

організувати польоти ЛА відповідно до документів, що регламентують льотну роботу, організувати метеозабезпечення змагань;

забезпечити суддівську колегію необхідними вимірювальними приладами, приміщенням для роботи і обладнати його столами, шафами, настільними лампами, сейфом, бланковою документацією, персональним комп'ютером, принтером і копіювальною машиною;

забезпечити спортсменам і тренерам перегляд польотів за програмою змагань на контрольному моніторі;

на весь час змагань за суддівською колегією закріпити автотранспорт;

з метою популяризації вертолітного спорту налагодити зв'язок з місцевими органами державної влади та ЗМІ;

створити умови для відпочинку учасників змагань;

організувати церемонії урочистого відкриття, закриття змагань з нагородженням переможців та інших призерів змагань;

забезпечити замовлення проїзних квитків і організувати від'їзд учасників змагань.

5. За погодженням з головним суддею змагань має право:

припинити проведення змагань або оголосити тимчасову перерву у разі несприятливих метеорологічних умов або в інших випадках, передбачених цими Правилами та Положенням;

застосовувати до спортсменів та команд санкції, передбачені цими Правилами, припиняти участь у змаганнях тих спортсменів, рівень підготовки яких не відповідає умовам виконання вправ за програмою змагань або які допустили грубі порушення вимог заходів безпеки при виконанні польотів або режиму та/або розпорядку денного.

6. Не повинен втручатись у роботу суддів та/або скасовувати рішення суддівської колегії, вносити корективи до Положення та умов виконання дисциплін за програмою змагань.

3. Лікар змагань

1. Відповідає за налагодження медичного обслуговування змагань, забезпечення наявності необхідного переліку медикаментів, перев'язувального матеріалу, засобів невідкладної медичної допомоги травмованому/потерпілому учаснику змагань та організацію у разі потреби термінової доставки його до медичного закладу, дотримання санітарно-гігієнічних вимог на місці проведення змагань, у житлових приміщеннях і в пунктах харчування.

2. Перевіряє медичні документи спортсменів під час роботи мандатної комісії та наявність полісів договору медичного страхування спортсменів, чинних на період проведення змагань.

3. Приймає рішення щодо можливості спортсмена за станом здоров'я брати участь у змаганнях.

4. Забезпечує проведення щоденного медичного огляду спортсменів та льотного складу до початку польотів.

5. За підсумками щоденного медичного огляду перед початком польотів візує планову таблицю, підтверджує відповідність стану здоров'я спортсмена умовам участі у змаганнях на поточний день.

6. Організовує медичне обслуговування на місці підготовки/відпочинку спортсменів перед викликом на старт.

7. Здійснює керування підпорядкованим медичним персоналом та спеціально обладнаним медичним транспортом, залученим для забезпечення медичного обслуговування учасників змагань.

8. При аварійному приземленні вертольота організовує негайний виїзд медичної машини з медпрацівником для надання в разі потреби невідкладної медичної допомоги.

9. Веде облік травм учасників змагань.

10. Має право:

проводити додаткові вибіркові медогляди під час щоденного перебігу змагань, не допускаючи при цьому необґрунтованих затримок під час виконання денної програми змагань;

вести спостереження за станом здоров'я спортсменів та приймати рішення щодо можливості подальшої участі спортсмена у змаганнях у разі погіршення стану здоров'я або отримання ним ушкодження/травми;

в окремих випадках перервати/заборонити подальше проведення польотів за умов, коли є наявна загроза життю та/або здоров'ю учасників змагань.

11. Під час проведення польотів не повинен залишати місце проведення змагань без дозволу головного судді змагань, директора змагань або осіб, що їх заміщають.

12. Після закінчення змагань у тижневий строк подає організації, що затвердила Положення, звіт з питань медичного контролю за перебігом змагань з висновками, зауваженнями та пропозиціями.

4. Суддівська колегія

1. Суддівська колегія утворюється для забезпечення фіксації результатів команд/спортсменів, визначення переможців змагань та формується з числа осіб, які мають суддівські категорії з вертолітного спорту. Кількісний склад суддівської колегії визначається залежно від рангу та програми змагань, тривалості їх проведення.

2. Головний суддя чемпіонату й Кубка України за поданням комітету національної колегії суддів ФВСУ (далі - комітет КС) затверджується Радою ФВСУ та центральним органом виконавчої влади України у сфері фізичної культури та спорту.

3. Головний суддя чемпіонату й Кубка України (за погодженням із комітетом КС) проводить добір членів суддівської колегії і подає Раді ФВСУ на затвердження погоджений проект складу суддівської колегії разом із резервом суддів.

4. Для інших змагань Рада ФВСУ (за поданням комітету КС) затверджує кандидатури головного судді та головного секретаря. Інші члени суддівської колегії (за поданням головного судді змагань) затверджуються організатором змагань.

5. Головний суддя змагань і головний секретар змагань призначаються не пізніше ніж за місяць до початку проведення змагання.

6. До початку змагань для організації поточної роботи суддівської колегії головний суддя змагань заздалегідь добирає членів головної суддівської колегії, до складу якої, крім головного судді, входять заступник/заступники головного судді, головний секретар, старші судді з дисциплін за програмою змагань, старший суддя на старті.

7. Обов'язки суддівської колегії:

1) перевірка готовності місць проведення змагань, контрольно-вимірювальних приладів, наявної суддівської бланкової документації;

2) проведення процедур визначення (жеребкуванням) черговості виконання польотів за дисциплінами програми змагань;

3) контроль за дотриманням всіма учасниками вимог цих Правил та Положення;

4) фіксація технічних результатів спортсменів.

Збір суддівських оціночних записок дозволяється  в процесі виконання польотів з дисципліни. Після завершення виконання вправи та оцінювання  суддями суддівські записки мають бути передані головному судді або заступнику головного судді;

5) підбиття підсумків особистої і командної першості, оприлюднення результатів змагань;

6) розгляд письмових заяв, протестів та ухвалення рішень щодо питань розгляду.

8. На засіданнях усі члени суддівської колегії користуються правом ухвального голосу. Рішення за підсумками відкритого чи таємного голосування приймаються більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів ухвалюється рішення, за яке проголосував головний суддя змагань.

9. Рішення суддівської колегії оформлюються протоколами та підписуються головним суддею змагань і головним секретарем.

10. Результати змагань визнаються остаточними після їх затвердження на засіданні суддівської колегії. На підсумковому засіданні суддівської колегії розглядається та затверджується звіт суддівської колегії, який засвідчують члени головної суддівської колегії, до якої входять головний суддя, заступники головного судді, старші судді по вправах, старший суддя на старті та головний секретар.

11. Суддям забороняється:

1) до набуття результатами статусу офіційних надавати будь-яку інформацію щодо результатів спортсменів;

2) допомагати у явний чи прихований спосіб учасникам змагань здобувати високий спортивний результат (надавати преференції, поради, підказувати рішення, сигналізувати в неустановлений спосіб тощо);

3) брати участь у змаганнях одночасно на правах судді і спортсмена;

4) без дозволу головного/старшого судді залишати або змінювати на власний розсуд свої робочі пости.

12. На змаганнях судді мають бути одягнені в уніформу єдиного зразка, яка надається організатором змагань.

13. Головний суддя змагань:

1) є керівником змагань, очолює роботу всієї суддівської колегії і забезпечує суддівство змагань відповідно до цих Правил, Кодексу FАІ та Положення;

2) зобов'язаний:

заздалегідь прибути до місця проведення змагань;

забезпечити неухильне дотримання членами суддівської колегії цих Правил, Кодексу FАІ, Положення та програми змагань;

погодити з директором змагань план-графік проведення змагань;

на місці проведення змагань перевірити робочі зони та приміщення для роботи суддівської колегії, зберігання особистих речей та інвентарю учасників змагань, наявність інформаційного щита для оприлюднення поточних результатів змагань, наявність та якість роботи необхідного відеоустаткування та моніторів, персонального комп'ютера, принтера, копіювальної машини, засобів зв'язку тощо;

перевірити розмітку довкола зони проведення польотів за програмою проведення змагань та справність устаткування;

перевірити робочий стан і затвердити акт перевірки апаратури/приладів для фіксації результатів змагань;

перевірити наявність необхідної кількості суддівської бланкової документації;

перед початком змагань перевірити всі суддівські посвідчення і переконатися, що всі судді відповідають вимогам цих змагань;

до початку змагань провести суддівську конференцію, розподілити суддівські обов'язки, обговорити основні питання правил суддівства змагань;

скласти плани, схеми із зазначенням місцезнаходження кожної бригади суддів в місцях для спостереження та оцінки польотів учасників змагань з усіх дисциплін;

довести до відома представників, капітанів команд/спортсменів порядок денний на змаганнях, план-графік перебігу змагань, нагадати всім учасникам основні вимоги заходів безпеки і особливості виконання польотів;

контролювати своєчасне оприлюднення поточних результатів змагань, доведення необхідної інформації до глядачів і учасників змагань;

головувати на всіх засіданнях суддівської колегії;

після закінчення змагань в одноденний строк передати в організацію, яка проводила змагання, один примірник офіційних протоколів змагань, робочі матеріали та суддівські записки по дисциплінах.

3) має право:

не розпочинати суддівство змагань, якщо місця проведення змагань, або контрольно-вимірювальні прилади, або засоби фіксації технічних результатів спортсменів та суддівства виявились непридатними для застосування, не підготовлена суддівська документація;

у разі несприятливих метеорологічних умов, виявлення невідповідності місця проведення змагань вимогам цих Правил, Кодексу FАІ, Положення оголосити тимчасову перерву і повідомити про це директора змагань;

надати свої висновки директору змагань щодо можливості продовження змагань після вимушеної перерви;

контролювати ротацію суддів на робочих постах та якість виконання ними своїх обов'язків;

відсторонити від суддівства суддів, які допустили грубі помилки, або щодо яких стали відомі факти необ'єктивного чи упередженого суддівства, або які не справляються зі своїми обов'язками;

долучатись за можливості до роботи у складі суддівських бригад на робочих постах;

терміново розбирати випадки аварійної обстановки на землі і в повітрі, вживати заходів щодо запобігання таким випадкам (аналіз інциденту з усіма учасниками, додаткова перевірка вертольотів, проведення інструктажу учасників змагань, проведення наради представників, тренерів тощо);

4) відповідає за організацію суддівства і якість роботи суддівської колегії. Оцінка роботи членів суддівської колегії надається головним суддею на підсумковому засіданні і заноситься до звітної документації змагань та іменних книжок суддів з обліку їх суддівської роботи;

5) залежно від рангу змагань та чисельності учасників призначає одного або декількох заступників.

14. Заступник головного судді:

1) за відсутності головного судді змагань користується всіма правами головного судді та виконує всі його обов'язки;

2) за вказівкою головного судді змагань призначається для загального контролю окремих ділянок змагань.

3) виконує такі повноваження:

робота в мандатній комісії;

організація спільно зі старшим суддею підготовки і проведення дисципліни;

контроль якості роботи суддівської бригади;

складання проекту підсумкового звіту суддівської колегії;

зв'язок з пресою, іншими ЗМІ, підготовка до проведення урочистих процедур відкриття і закриття змагань;

контроль роботи "старт - зв'язок" з керівником польотів, метеослужбою;

контроль роботи автоматичної обчислювальної та фіксувальної апаратури;

4) має право працювати у складі суддівських бригад на робочих постах.

15. Головний секретар:

1) підпорядковується безпосередньо головному судді змагань;

2) зобов'язаний:

опрацьовувати перевірені мандатною комісією іменні заявки, подані на участь у змаганнях;

керувати процедурою визначення (за допомогою жеребкування) черговості виконання польотів за дисциплінами програми змагань;

забезпечити старших суддів за дисциплінами робочими бланками протоколів, бланками суддівських записок, організувати доведення поточних результатів змагань до учасників та глядачів;

приймати і перевіряти від старших суддів за дисциплінами опрацьовані записки, на підставі яких готуються протоколи;

видавати довідки про виконання розрядних нормативів;

вести облік роботи суддів;

під час змагань за погодженням з головним суддею змагань надавати матеріали для ЗМІ;

готувати матеріали для підсумкового звіту суддівської колегії для розгляду на підсумкових засіданнях;

до підсумкового засідання суддівської колегії забезпечити звіряння всіх протоколів змагань;

разом зі старшими суддями за дисциплінами підготувати нагородний матеріал призерам змагань;

вести і оформляти протоколи засідань суддівської колегії;

контролювати правильність складання актів фіксації рекордних досягнень;

не пізніше доби після закінчення змагань передати головному судді всі опрацьовані матеріали змагань (оригінали протоколів особистої та командної першостей, звіт суддівської колегії, заявки, акти) - у 2 примірниках, а також робочий матеріал;

3) відповідає за підрахунок результатів і визначення місць спортсменів в особистій та командній першостях, правильність підготовки протоколів та достовірність результатів у них;

4) для проведення технічної роботи у своєму розпорядженні повинен мати необхідну кількість кваліфікованих помічників.

16. Старший суддя дисципліни:

1) підпорядковується безпосередньо головному судді змагань та одному з його заступників і відповідає за керівництво бригадою суддів, призначених для суддівства дисципліни;

2) зобов'язаний:

організувати суддівство певної дисципліни відповідно до цих Правил та Положення;

роз’яснити представникам і капітанам команд порядок проведення змагань відповідної дисципліни;

прийняти і перевірити стан місць проведення польотів за дисципліною, вимірювальної апаратури, приладів спостереження, засобів зв'язку тощо;

провести інструктаж з усіма суддями, які залучаються до суддівства відповідної дисципліни, розставити їх по робочих постах згідно з планом-графіком, розподілити обов'язки, визначити єдину методику суддівства можливих типових помилок спортсменів при виконанні дисципліни, перевірити рівень знань суддями своїх обов'язків, при проведенні суддівської конференції провести пробне суддівство, запровадити однотипну методику фіксації та оцінки результатів спортсменів, однотипність запису в суддівських записках;

проконтролювати дотримання суддями встановленої форми одягу на робочих постах;

перевіряти роботу суддів під час суддівства та результати заповнення суддівських записок;

негайно заборонити при погіршенні погодних умов над максимально допустиму межу (через керівника польотів) подальше проведення змагань і повідомити про це головного суддю;

доповісти на засіданні суддівської колегії про результати проведення відповідної дисципліни;

після затвердження суддівською колегією протоколу з дисципліни здати головному секретареві перевірені і підписані протоколи, суддівські записки та робочі матеріали;

3) має право (за нагальної потреби) перервати виконання дисципліни, про що повідомляє головного суддю змагань;

4) при виникненні аварійної ситуації в повітрі зобов'язаний тимчасово заборонити подальше виконання польотів за дисципліною до виявлення причини виникнення аварійної ситуації та продовжувати змагання після аварійного випадку тільки з дозволу головного судді або директора змагань.

VII. Учасники змагань

1. Категорії учасників змагань

До категорії учасників змагань з вертолітного спорту належать:

спортсмени;

капітани команд;

тренери;

представники та керівники команд;

інші учасники (обслуговуючий та технічний персонал).

2. Спортсмени

1. До участі в особистих і командних видах програми спортивних змагань допускаються спортсмени не молодше 18 років, які мають наліт на вертольоті в поточному році не менше 15 год. (з них не менше 10 год. за програмою змагань).

2. Загальний наліт командира екіпажу має бути не менше 100 год.

3. До складу екіпажу входять 2 особи - командир екіпажу й оператор.

4. Склад команд заявляється і оприлюднюється не пізніше ніж за 12 год. до початку змагань.

5. Дозволяється участь змішаних екіпажів (чоловік, жінка).

6. Директор змагань має право дозволити заміну члена екіпажу в команді, але не пізніше ніж за 6 год. до початку польотів за першою дисципліною. У разі технічної несправності вертольота, виявленої перед початком змагань або виконання чергової дисципліни, директор змагань може дозволити учаснику виконувати політ на іншому вертольоті.

7. Екіпажі зобов'язані брати участь у всіх чотирьох дисциплінах змагань. Участь передбачає перетинання лінії вильоту.

8. Результати, показані спортсменами, йдуть як в командний, так і в особистий залік.

9. У змаганнях з вертолітного спорту допускається участь спортсменів з інших країн. Можливе формування міжнародних екіпажів зі спортсменів різних країн (за рішенням суддівської колегії). Результати іноземних спортсменів та міжнародних екіпажів ураховуються окремо від результатів спортсменів України.

3. Капітан команди

1. Капітан команди призначається з числа членів команди спортивною організацією/клубом, яка (який) делегувала (делегував) команду на змагання.

2. Капітан команди зобов'язаний:

брати участь у процесі визначення (за допомогою жеребкування) черговості виконання польотів за дисциплінами програми змагань;

виконувати функції представника спортивної організації, якщо представник і тренер команди відсутні на місці проведення змагань.

3. Капітан команди має право:

віддавати розпорядження членам команди;

уточнювати розрахунок польоту та давати з цього приводу вказівки членам команди щодо корекції;

за відсутності представника/тренера команди звертатися до головного судді з протестами, заявами, бути присутнім на засіданнях суддівської колегії при розгляді питань по суті протесту/заяви і надавати з цього приводу суддівській колегії свої пояснення й тлумачення проблем та неузгодженостей, що виникли, якщо він уповноважений виконувати функції представника спортивної організації/клубу, яка (який) делегувала (делегував) команду на змагання.

4. Тренер команди

1. Тренер команди призначається організацією, яка делегувала команду на змагання, якщо це передбачено Положенням.

2. Тренер команди зобов'язаний:

знати ці Правила, Положення, програму і умови проведення змагань, Кодекс FАІ;

контролювати підготовку спортсменів до виконання дисциплін за програмою змагань;

забезпечити в команді дисципліну і точне дотримання встановленого на змаганнях режиму спортивної діяльності та відпочинку;

для виконання польотів за програмою змагань забезпечити своєчасну присутність команди на старті.

3. Тренер команди має право:

віддавати розпорядження капітану і членам своєї команди;

звертатися до суддівської колегії за роз'ясненнями;

подавати заяви та протести головному судді змагань, бути присутнім на засіданнях суддівської колегії при розгляді питань по суті протесту/заяви і надавати суддівській колегії свої пояснення і тлумачення існуючих проблем та неузгодженостей у випадку, коли тренер уповноважений виконувати функції представника спортивної організації, яка делегувала команду на змагання.

5. Представник команди

1. Кожна організація, що заявила команду на змагання, може призначити свого представника, який виконуватиме функцію керівника делегації, якщо це передбачено Положенням.

2. За відсутності представника команди його обов'язки виконує тренер або капітан команди.

3. Представник команди зобов'язаний:

забезпечити своєчасне прибуття команди/делегації до місця проведення змагань;

бути присутнім у місці проведення змагань до їх завершення;

забезпечити дотримання членами команди вимог дисципліни, виконання цих Правил, Положення і встановленого плану-графіка перебігу змагань, режиму спортивної діяльності та відпочинку;

своєчасно подавати заявки на участь команди у наступних дисциплінах;

регулярно інформувати спортсменів, капітанів і тренерів команди про зміни у плані-графіку перебігу змагань і про всі розпорядження суддівської колегії;

перевіряти готовність спортсменів команди до виконання польотів за програмою змагань;

забезпечити своєчасне прибуття команди на лінію стартового огляду, урочисті заходи (церемонії відкриття і закриття змагань, нагородження переможців тощо);

не втручатися в роботу суддівської колегії;

відпускати спортсменів за межі розташування або місця проведення змагань, якщо є дозвіл головного судді або директора змагань.

4. Представник команди має право:вгору