Про затвердження Порядку відбору на державну службу перспективних випускників вищих навчальних закладів IV рівня акредитації
Головдержслужба України, МОН України, Академія державного управління; Наказ, Порядок від 30.10.200280/625/149
Документ z0858-02, поточна редакція — Прийняття від 30.10.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 31.10.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.10.2002 N 80/625/149
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2002 р.
за N 858/7146

Про затвердження Порядку відбору на державну
службу перспективних випускників вищих навчальних
закладів IV рівня акредитації

На виконання п. 8 Заходів щодо реалізації Стратегії
реформування системи державної служби в Україні на 2002 рік,
затверджених Указом Президента України від 19 листопада 2001 року
N 1100/2001 ( 1100/2001 ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок відбору на державну службу
перспективних випускників вищих навчальних закладів IV рівня
акредитації (далі - Порядок), що додається.
2. Установити, що Порядок застосовується в органах державної
влади та рекомендується для використання при проведенні відбору на
посади в органи місцевого самоврядування.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Начальника Головдержслужби України Борсука М.О., заступника
Державного секретаря Міністерства освіти і науки України Степка
М.Ф., ректора Української Академії державного управління при
Президентові України Лугового В.І.
Начальник Головного
управління державної служби
України Г.І.Леліков
Міністр освіти і науки
України В.Г.Кремень
Ректор Української Академії
державного управління при
Президентові України В.І.Луговий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
державної служби України,
Міністерства освіти і науки
України та
Української Академії
державного управління при
Президентові України
30.10.2002 N 80/625/149

ПОРЯДОК
відбору на державну службу перспективних випускників
вищих навчальних закладів IV рівня акредитації

1. Цей Порядок визначає організацію та проведення відбору на
державну службу перспективних випускників вищих навчальних
закладів IV рівня акредитації (далі - випускники), які здобувають
вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" і
"магістр".
2. Організація роботи щодо відбору на державну службу
випускників (далі - відбір) здійснюється органами державної влади
разом з вищими навчальними закладами. Щороку (у першому кварталі) керівники органів державної влади
визначають вакантні посади державних службовців V-VII категорій та
установлюють обсяги вакантних посад для заміщення їх в
установленому порядку випускниками.
3. Про особливості державної служби та можливість
працевлаштування на вакантні посади в органах державної влади
випускники інформуються представниками органів державної влади за
участю керівників вищих навчальних закладів.
4. Випускники, які виявили бажання працювати на державній
службі, беруть участь у конкурсі робіт студентів відповідно до
Положення про конкурсний відбір талановитої молоді для навчання за
освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньої
галузі "Державне управління" та професійними програмами
функціональної спеціалізації "Державна служба", затвердженого
спільним наказом Головного управління державної служби України та
Міністерства освіти і науки України від 12.12.2001 N 96/799
( z1097-01 ) і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
29.12.2001 за N 1097/6288. Тематика конкурсних робіт з урахуванням пропозицій та потреб
органів державної влади визначається Українською Академією
державного управління при Президентові України за погодженням з
Головдержслужбою України та Міністерством освіти і науки України. Конкурс робіт проводиться у вищих навчальних закладах в
останньому семестрі навчання випускників за
освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст", "магістр".
5. До конкурсного відбору допускаються випускники, які
володіють державною мовою, відзначаються принциповістю,
вимогливістю, тактовністю, доброзичливістю та ініціативністю, за
умови їх успішного навчання. Вивчення особистісних та ділових якостей випускників
здійснюється під час співбесід, які проводяться керівниками,
іншими фахівцями органів державної влади. Про результати
конкурсного відбору випускники повідомляються безпосередньо.
6. Випускники, які виконали конкурсні роботи за відповідною
тематикою і мають успішні результати, після закінчення вищого
навчального закладу зараховуються на посади відповідно до Порядку
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 15.02.2002 N 169 ( 169-2002-п ), та Загального порядку
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
державних службовців, затвердженого спільним наказом Головного
управління державної служби України та Української Академії
державного управління при Президентові України від 10.05.2002
N 30/84 ( z0446-02 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 24.05.2002 за N 446/6734.
Заступник Начальника
Головдержслужби М.О.Борсук
Перший проректор
Української Академії державного
управління при Президентові
України Н.Р.Нижник
Заступник Державного секретаря
Міністерства освіти і науки
України М.Ф.Степковгору