Про затвердження Інструкції з охорони пунктів тестування працівниками Державної служби охорони при МВС України
МОН України, МВС України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 24.05.2013586/508
Документ z0863-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.04.2016, підстава - z0524-16

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.05.2013  № 586/508


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 червня 2013 р.
за № 863/23395

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 288/189 від 18.03.2016}

Про затвердження Інструкції з охорони пунктів тестування працівниками Державної служби охорони при МВС України

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року № 615 „Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності”, від 31 грудня 2005 року № 1312 „Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти”, з метою вдосконалення заходів щодо забезпечення охорони та громадського порядку в пунктах тестування під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію з охорони пунктів тестування працівниками Державної служби охорони при МВС України, що додається.

2. Департаменту Державної служби охорони при МВС України (Назаренко А.М.), начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання Інструкції з охорони пунктів тестування працівниками Державної служби охорони при МВС України під час виконання функцій з охорони та забезпечення громадського порядку в пунктах тестування на підставі укладених договорів.

3. Директорам регіональних центрів оцінювання якості освіти забезпечити в пунктах тестування наявність Інструкції з охорони пунктів тестування працівниками Державної служби охорони при МВС України.

4. Українському центру оцінювання якості освіти (Зайцева І.П.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України та заступника Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

6. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр освіти і науки України

Д.В. Табачник

Міністр
внутрішніх справ України


В.Ю. Захарченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України,
Міністерства внутрішніх
справ України
24.05.2013  № 586/508


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 червня 2013 р.
за № 863/23395

ІНСТРУКЦІЯ
з охорони пунктів тестування працівниками Державної служби охорони при МВС України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає дії працівника підрозділу Державної служби охорони при МВС України (далі - працівник ДСО) під час виконання охоронних функцій у пункті тестування на підставі договорів, укладених між територіальним органом Державної служби охорони при МВС України та регіональним центром оцінювання якості освіти.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

абітурієнт - фізична особа, яка зареєстрована для проходження зовнішнього незалежного оцінювання та отримала сертифікат установленого зразка;

охоронні функції - здійснення заходів з охорони тестових матеріалів та забезпечення громадського порядку в пункті тестування, а також проведення вибіркового контролю за дотриманням абітурієнтами вимоги щодо заборони мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації;

персонал пункту тестування - особи, які забезпечують проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті тестування;

процедура зовнішнього незалежного оцінювання - комплекс організаційних та технічних заходів, що забезпечують проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті тестування;

пункт тестування - окрема будівля (корпус) навчального закладу, що підбирається з числа загальноосвітніх, професійно-технічних або вищих навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

сховище - спеціально визначене місце (окрема кімната, металева шафа, сейф тощо) для зберігання контейнера(ів) з тестовими матеріалами;

технологічна перерва - перерва в роботі абітурієнтів над тестом для проведення контролю за дотриманням ними процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

3. Під час виконання охоронних функцій працівник ДСО:

1) здійснює дії з виконання охоронних функцій з урахуванням Регламенту роботи пункту тестування;

2) забезпечує громадський порядок у пункті тестування, у разі виникнення надзвичайних ситуацій інформує щодо них уповноважену особу Українського центру оцінювання якості освіти;

3) може використовувати металодетектор та інші технічні засоби для виявлення небезпечних предметів, а також проведення під час технологічної перерви вибіркового контролю за дотриманням абітурієнтами вимоги щодо заборони мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації;

4) узгоджує свої дії з відповідальним за пункт тестування, а також взаємодіє з персоналом пункту тестування.

ІІ. Порядок дій працівника ДСО в пункті тестування

1. Прибуває в пункт тестування в заздалегідь визначений час, про що інформує відповідального за пункт тестування.

2. Здійснює огляд приміщень (у тому числі сховища) на об’єкті охорони, перевіряє цілісність пломб на аварійних виходах з пункту тестування та внутрішніх приміщеннях, що не використовуються.

3. Присутній під час отримання відповідальним за пункт тестування від представника кур’єрської служби контейнера(ів) з тестовими матеріалами.

4. Приймає під охорону від відповідального за пункт тестування та його помічника опломбоване сховище з контейнером(ами) із тестовими матеріалами згідно з актом № 1 закриття/відкриття сховища для зберігання контейнера(ів) з тестовими матеріалами (далі - Акт № 1) (додаток 1).

5. Здійснює безпосередню охорону опломбованого сховища протягом часу зберігання в ньому контейнера(ів) із тестовими матеріалами.

6. Не раніше ніж за 40 хвилин до початку зовнішнього незалежного оцінювання (далі - ЗНО) передає опломбоване сховище відповідальному за пункт тестування для відкриття в присутності уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти та двох старших інструкторів згідно з Актом № 1. Під час цієї процедури також можуть бути присутні громадські спостерігачі в разі їх перебування в пункті тестування (за згодою).

7. Після передачі тестових матеріалів із сховища за дорученням відповідального за пункт тестування:

1) забезпечує громадський порядок на вході в пункт тестування до моменту припинення допуску абітурієнтів до пункту тестування;

2) здійснює з використанням металодетектора або інших технічних засобів вибірковий контроль за дотриманням абітурієнтами в аудиторіях вимоги щодо заборони мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації в присутності відповідального за пункт тестування та уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти.

Про факти спрацювання металодетектора або іншого технічного засобу контролю в аудиторії, а також при візуальному встановленні факту використання абітурієнтами визначених технічних засобів повідомляє уповноважену особу Українського центру оцінювання якості освіти;

3) здійснює спільно з помічником відповідального за пункт тестування контроль за дотриманням персоналом пункту тестування та абітурієнтами процедури проведення/проходження ЗНО за межами аудиторій.

8. Після завершення тестування приймає від уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти в присутності відповідального за пункт тестування та його помічника під охорону опломбоване сховище з контейнером(ами) із тестовими матеріалами згідно з актом № 2 закриття/відкриття сховища для зберігання контейнера(ів) з тестовими матеріалами (далі - Акт № 2) (додаток 2).

9. Здійснює безпосередню охорону опломбованого сховища протягом часу зберігання в ньому контейнера(ів) із тестовими матеріалами до прибуття представника кур’єрської служби.

10. Після прибуття представника кур’єрської служби передає опломбоване сховище відповідальному за пункт тестування та його помічнику згідно з Актом № 2.

11. Присутній при передаванні контейнера(ів) із тестовими матеріалами представникові кур’єрської служби.

ІІІ. Дії, які забороняється вчиняти працівнику ДСО в пункті тестування

1. Залишати без нагляду сховище із тестовими матеріалами без дозволу відповідального за пункт тестування.

2. Користуватися мобільним телефоном, персональним комп’ютером, іншими електронними приладами (крім засобів зв’язку, передбачених нормативно-правовими актами МВС України), не передбаченими процедурою тестування.

3. Спілкуватися з абітурієнтами за відсутності персоналу пункту тестування.

4. Брати участь у заходах, що порушують громадський порядок та/або процедуру проведення ЗНО в пункті тестування.

Директор Департаменту
вищої освіти
Міністерства освіти
і науки України
Ю.М. Коровайченко

Т.в.о. начальника
Департаменту Державної
служби охорони
при МВС України
О.І. Крилач
Додаток 1
до Інструкції з охорони пунктів
тестування працівниками
Державної служби охорони
при МВС України
(пункт 4 розділу ІІ)

АКТ № 1
закриття/відкриття сховища для зберігання контейнера(ів) з тестовими матеріалами

Пункт тестування _____________________________________________________________
                                                                                          (назва пункту тестування)

І. Закриття сховища для зберігання контейнерів із тестовими матеріалами

Цей акт складено про те, що опломбовані контейнери з тестовими матеріалами
з _____________________________в кількості _______ шт. було поміщено до сховища.
                      (назва предмета)

Сховище для зберігання контейнерів із тестовими матеріалами опломбовано
відповідальним за пункт тестування _____________________________________________
                                                                                                                         (прізвище, ініціали)

у присутності помічника відповідального за пункт тестування та передано на зберігання
працівнику Державної служби охорони ______ ____________ 20___ р. о ___ год. ____ хв.
                                                                                           (дата та час опломбування)

Закриття та опломбування сховища для зберігання контейнерів із тестовими матеріалами підтверджуємо підписами:

Відповідальний за пункт тестування

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Помічник відповідального за пункт
тестування


________
(підпис)


_______________________
(ініціали, прізвище)

Працівник Державної служби охорони

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

ІІ. Відкриття сховища для зберігання контейнерів із тестовими матеріалами

Сховище для зберігання контейнерів із тестовими матеріалами відкрито
_____ ____________ 20___ р. о ___ год. ____ хв.
   (дата та час відкриття)

Неушкодженість контейнера(ів) та наявного на ньому (них) пломбування підтверджуємо підписами:

Уповноважена особа Українського центру
оцінювання якості освіти


________
(підпис)


_______________________
(ініціали, прізвище)

Відповідальний за пункт тестування

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Працівник Державної служби охорони

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Старший інструктор

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Старший інструктор

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Громадський спостерігач

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)
Додаток 2
до Інструкції з охорони пунктів
тестування працівниками
Державної служби охорони
при МВС України
(пункт 8 розділу ІІ)

АКТ № 2
закриття/відкриття сховища для зберігання контейнера(ів) з тестовими матеріалами

Пункт тестування _____________________________________________________________
                                                                                               (назва пункту тестування)

І. Закриття сховища для зберігання контейнерів із тестовими матеріалами

Цей акт складено про те, що після завершення зовнішнього незалежного оцінювання
опломбовані контейнери у кількості _______ шт. було поміщено до сховища.

Сховище для зберігання контейнерів із тестовими матеріалами опломбовано
уповноваженою особою Українського центру оцінювання якості освіти
__________________________________ у присутності відповідального за пункт
                             (прізвище, ініціали)

тестування та його помічника і передано на зберігання працівнику
Державної служби охорони ____ _________ 20___ р. о ___ год. ____ хв.
                                                                 (дата та час опломбування)

Уповноважена особа Українського центру
оцінювання якості освіти


________
(підпис)


_______________________
(ініціали, прізвище)

Відповідальний за пункт тестування

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Помічник відповідального за пункт тестування

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Працівник Державної служби охорони

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

ІІ. Відкриття сховища для зберігання контейнерів із тестовими матеріалами

Сховище для зберігання контейнерів із тестовими матеріалами відкрито
_____ ____________ 20___ р. о ___ год. ____ хв.
   (дата та час відкриття)

Неушкодженість контейнера(ів) та наявного на ньому (них) пломбування підтверджуємо підписами:

Відповідальний за пункт тестування

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Помічник відповідального за пункт
тестування

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Працівник Державної служби охорони

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)вгору