Документ z0881-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.12.2016, підстава - z1528-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.07.2015  № 1281/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня2015 р.
за № 881/27326

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 2586/5 від 15.12.2015
№ 1458/5 від 23.05.2016
№ 3359/5 від 25.11.2016}

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що додаються.

2. Департаменту державної реєстрації (Бенедисюк С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців забезпечити доопрацювання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та Реєстраційного порталу з урахуванням вимог цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
22.07.2015  № 1281/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2015 р.
за № 881/27326

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

{Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства юстиції № 3175/5 від 14.10.2011, до якого вносились зміни}

1. В абзаці третьому пункту 3 розділу І Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3175/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1202/19940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 12 лютого 2014 року № 326/5), слова та цифри «частинами одинадцятою – чотирнадцятою статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» замінити словами та цифрами «абзацом третім частини другої, частинами одинадцятою – чотирнадцятою статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів».

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1458/5 від 23.05.2016}

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1458/5 від 23.05.2016}

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3359/5 від 25.11.2016}

5. У наказі Міністерства юстиції України від 27 лютого 2015 року № 282/5 «Про запровадження реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у деяких територіальних органах Міністерства юстиції України», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2015 року за № 229/26674:

пункт 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2 – 7 вважати відповідно пунктами 1 – 6.

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. Бенедисюквгору