Документ z0881-99, поточна редакція — Редакція від 19.04.2019, підстава - z0332-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

05.11.1999  № 229


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 1999 р.
за № 881/4174

Про затвердження Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 195 від 02.07.2002
№ 6 від 17.01.2006
№ 489 від 13.05.2011
Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 113 від 28.01.2014
№ 691 від 14.09.2017
№ 150 від 12.03.2019}

Відповідно до ст.3 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Указу Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19.02.94 № 55/94 та Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення захисту прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних компаній" від 07.08.99 № 968/99, а також з метою врегулювання процедури ліквідації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії) (додається).

2. Управлінню регулювання інвестиційної діяльності (Юхно М.Т.) разом з юридичним управлінням (Почепський Ф.М.) забезпечити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії), затвердженого цим рішенням.

3. Прес-центру (Шевкіна Л.В.) забезпечити опублікування цього рішення у встановленому чинним законодавством порядку.

4. Це Положення вводиться в дію згідно з чинним законодавством України.

5. Загальному відділу (Присяжнюк Т.П.) забезпечити доведення до відома територіальних органів Комісії даного рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Комісії С. Бірюка.

Голова Комісії

О. Мозговий


Протокол засідання Комісії
від 04.11.99 р. № 61
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
від 05.11.1999 № 229


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 1999 р.
за № 881/4174

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)

{У тексті Положення слово "арбітражного" замінено словом "господарського" згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 489 від 13.05.2011}

{Преамбулу виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014}

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до цього Положення здійснюється скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів при ліквідації інвестиційного фонду або взаємного фонду (усіх взаємних фондів) інвестиційної компанії, створених відповідно до Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 1994 року № 55/94.

{Абзац перший пункту 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 6 від 17.01.2006, № 489 від 13.05.2011}

Якщо після реєстрації випуску та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів у Державній комісії цінних паперів та фондового ринку діяльність із спільного інвестування емітентом не здійснювалась (випуску та розміщення інвестиційних сертифікатів не відбувалось), то скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів здійснюється згідно з розділом 5 Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про їх випуск або Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та інформації про їх випуск (відповідно - для інвестиційного фонду або інвестиційної компанії), затвердженими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.01.98 № 8 (із змінами та доповненнями).

{Пункт 1.2 розділу 1 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014}

1.2. Скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду може здійснюватись у таких випадках:

а) для закритих інвестиційних фондів:

у разі ліквідації інвестиційного фонду як суб'єкта підприємницької діяльності (лише після закінчення заявленого терміну його діяльності, визначеного в інвестиційній декларації фонду) та в разі повного (100 %) використання (списання на підставі відповідних нормативних актів) залучених цим фондом приватизаційних паперів;

у разі ліквідації закритого інвестиційного фонду за рішенням господарського суду (згідно з п. 29 Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 1994 року № 55/94);

{Абзац підпункту "а" пункту 1.3 розділу 1 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 6 від 17.01.2006}

{Абзац четвертий підпункту "а" пункту 1.3 розділу 1 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 489 від 13.05.2011}

{Абзац п'ятий підпункту "а" пункту 1.3 розділу 1 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 489 від 13.05.2011}

б) для відкритих інвестиційних фондів:

у разі ліквідації інвестиційного фонду як суб'єкта підприємницької діяльності або припинення діяльності інвестиційного фонду як суб'єкта, що здійснює виключну діяльність зі спільного інвестування;

{Абзац третій підпункту "б" пункту 1.3 розділу 1 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 489 від 13.05.2011}

{Абзац четвертий підпункту "б" пункту 1.3 розділу 1 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 489 від 13.05.2011}

1.3. Скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії може здійснюватись у таких випадках:

а) для закритих взаємних фондів інвестиційної компанії:

у процесі ліквідації взаємного фонду інвестиційної компанії (за умови, що весь випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії (кілька випусків) було розміщено через взаємний фонд, що ліквідується) (лише після закінчення заявленого терміну його діяльності, визначеного в інвестиційній декларації фонду та в разі повного (100 %) використання (списання на підставі відповідних нормативних актів) залучених цим фондом приватизаційних паперів);

у разі ліквідації закритого взаємного фонду інвестиційної компанії за рішенням господарського суду (згідно з п. 29 Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 1994 року № 55/94);

{Абзац четвертий підпункту "а" пункту 1.4 розділу 1 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 6 від 17.01.2006}

б) для відкритих взаємних фондів інвестиційної компанії:

у разі ліквідації відкритого взаємного фонду інвестиційної компанії (якщо через цей взаємний фонд було розміщено окремий випуск (випуски) інвестиційних сертифікатів компанії);

в) у разі ліквідації інвестиційної компанії як юридичної особи;

{Підпункт "г" пункту 1.4 розділу 1 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 489 від 13.05.2011}

1.4. Ліквідація інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України, щодо ліквідації юридичних осіб та філій юридичних осіб, з обов'язковим урахуванням особливостей та вимог, установлених Положенням про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженим Указом Президента України від 19 лютого 1994 року № 55/94.

Розрахунки з учасниками при ліквідації інвестиційного фонду (взаємного фонду інвестиційної компанії) здійснюються в порядку проведення розрахунків з учасниками інвестиційних фондів та інвестиційних компаній у разі їх ліквідації, затвердженому Фондом державного майна України відповідно до п. 4 Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення захисту прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних компаній" від 07.08.99 № 968.

1.5. Ліквідація інвестиційного фонду можлива лише після скасування реєстрації випуску (усіх випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду. Скасування реєстрації випуску акцій інвестиційного фонду здійснюється тільки після скасування реєстрації випуску (усіх випусків) інвестиційних сертифікатів цього інвестиційного фонду. Скасування реєстрації випуску акцій інвестиційного фонду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

{Пункт розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів № 195 від 02.07.2002, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014}

1.6. Ліквідація інвестиційної компанії може здійснюватись лише після скасування реєстрації випусків інвестиційних сертифікатів компанії та ліквідації створених нею взаємних фондів. Скасування реєстрації випуску акцій інвестиційної компанії здійснюється тільки після скасування реєстрації випуску (усіх випусків) інвестиційних сертифікатів її взаємного фонду (усіх взаємних фондів). Скасування реєстрації випуску акцій інвестиційної компанії здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Комісії.

{Пункт розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів № 195 від 02.07.2002, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014}

1.7. Якщо вищий орган товариства (закритого інвестиційного фонду або інвестиційної компанії щодо її закритого взаємного фонду) прийняв рішення про зміну заявленого терміну діяльності фонду, то будь-які дії, пов'язані з процедурою ліквідації фонду, не можуть здійснюватись раніше, ніж буде опубліковано текст відповідних змін до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстрованих у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно з вимогами Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про їх випуск або Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та інформації про їх випуск  (відповідно - для інвестиційного фонду або інвестиційної компанії).

1.8. Склад ліквідаційної комісії при ліквідації взаємного фонду інвестиційної компанії визначається вищим органом інвестиційної компанії згідно з вимогами чинного законодавства України.

1.9. З моменту прийняття вищим органом інвестиційного фонду (інвестиційної компанії) рішення про ліквідацію інвестиційного фонду (взаємного фонду інвестиційної компанії) до такого фонду не застосовується обмеження п.17 Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 1994 року № 55/94, щодо утримання в цінних паперах не менше ніж 70% активів фонду.

{Пункт 1.11 розділу 1 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 489 від 13.05.2011}

2. Порядок подання документів для скасування реєстраціївипуску (випусків) інвестиційних сертифікатів

2.1. Для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії), у разі ліквідації інвестиційного фонду (взаємного фонду або всіх взаємних фондів інвестиційної компанії (за кожним фондом окремо)), ліквідаційна комісія (інвестиційна компанія) подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:

{Абзац перший пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 150 від 12.03.2019}

а) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів, підписану головою ліквідаційної комісії (згідно з додатком 1 до цього Положення);

{Підпункт "а" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 691 від 14.09.2017}

б) протокол рішення вищого органу товариства (заявника) про ліквідацію товариства (філії - взаємного фонду, усіх взаємних фондів), засвідчений підписом уповноваженої посадової особи товариства (заявника).

Для закритого інвестиційного фонду (закритого взаємного фонду інвестиційної компанії), що ліквідується за рішенням господарського суду, - копію рішення господарського суду, пронумеровану, прошиту та засвідчену підписом уповноваженої посадової особи товариства (заявника);

{Підпункт "б" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 691 від 14.09.2017}

в) копії публікацій, передбачених порядком проведення розрахунків з учасниками інвестиційних фондів та інвестиційних компаній у разі їх ліквідації, затвердженим Фондом державного майна України відповідно до п.4 Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення захисту прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних компаній" від 07.08.99 № 968;

г) оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів;

ґ) баланс (звіт про фінансовий стан) фонду, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), складені станом на останню звітну дату перед прийняттям рішення про ліквідацію, разом з аудиторським звітом щодо такої фінансової звітності або звіт щодо огляду проміжної фінансової інформації відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

{Підпункт "ґ" пункту 2.1 розділу 2 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014, № 150 від 12.03.2019}

д) засвідчені підписом уповноваженої посадової особи інвестиційного фонду (інвестиційної компанії), а також підписом уповноваженої посадової особи Центрального депозитарію довідки про вартість чистих активів фонду та про фінансові вкладення фонду станом на останню звітну дату перед прийняттям рішення про ліквідацію, складені відповідно до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 березня 2002 року № 104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2002 року за № 392/6680;

{Підпункт "д" пункту 2.1 розділу 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 691 від 14.09.2017}

{Підпункт "е" пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі Рішення Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку № 489 від 13.05.2011}

{Підпункт "є" пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі Рішення Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку № 489 від 13.05.2011}

е) засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії копії ліквідаційного балансу (звіту про фінансовий стан) та довідки про ліквідаційну вартість чистих активів фонду, складені на дату, наступну за датою здійснення останнього платежу на користь кредиторів (крім засновників та учасників - для інвестиційного фонду; учасників - для взаємного фонду інвестиційної компанії);

{Підпункт "е" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014, № 691 від 14.09.2017}

є) звіт ліквідаційної комісії про здійснені розрахунки з кредиторами та учасниками фонду, засвідчений підписами всіх членів ліквідаційної комісії, а також підписом уповноваженої посадової особи Центрального депозитарію згідно з додатком 2;

{Підпункт пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 6 від 17.01.2006, Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014, № 691 від 14.09.2017}

ж) документи, що підтверджують депонування до уповноваженого банку або депозиту нотаріальної контори за місцем державної реєстрації товариства (заявника) грошових коштів, що залишились унаслідок непред'явлення учасниками до викупу інвестиційних сертифікатів фонду в межах установленого терміну викупу інвестиційних сертифікатів (у разі ліквідації інвестиційного фонду або інвестиційної компанії), або документи, що підтверджують узяття інвестиційною компанією на свій баланс зобов'язань щодо розрахунків з учасниками взаємного фонду, які не пред'явили до викупу належні їм інвестиційні сертифікати в межах установленого терміну.

{Пункт 2.2 розділу 2 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 489 від 13.05.2011}

2.2. Документи, зазначені в п. 2.1 цього Положення, подаються до Комісії протягом п'яти робочих днів з моменту:

{Абзац перший пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 489 від 13.05.2011, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014}

а) затвердження звіту ліквідаційної комісії про здійснені розрахунки з кредиторами (якщо всі учасники фонду пред'явили до викупу належні їм інвестиційні сертифікати в установлений для цього термін);

б) отримання ліквідаційною комісією документа, що підтверджує фактичне депонування до уповноваженого банку або до депозиту нотаріальної контори коштів, які залишились унаслідок непред'явлення для здійснення розрахунків належних учасникам фонду інвестиційних сертифікатів у встановлений для цього термін);

{Підпункт "в" пункту 2.2 розділу 2 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 489 від 13.05.2011}

2.3. Розгляд заяви та всіх необхідних документів, визначених пунктом 2.1 цього розділу, що надані для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду (інвестиційної компанії) у разі ліквідації Фонду (закритого взаємного фонду або всіх закритих взаємних фондів інвестиційної компанії), та повідомлення заявника про результати розгляду здійснюються Комісією протягом тридцяти календарних днів з дати надходження заяви та документів до Комісії.

{Пункт 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 489 від 13.05.2011; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014}

2.4. У разі відповідності поданих документів вимогам законодавства уповноважена особа Комісії виносить розпорядження про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів (далі - Розпорядження) (додаток 3) та у письмовій формі повідомляє заявника щодо винесення такого Розпорядження.

{Пункт 2.4 розділу 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014}

2.5. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення Розпорядження:

надсилає Центральному депозитарію засвідчену Комісією копію Розпорядження;

розміщує інформацію щодо скасування випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії;

публікує Розпорядження в офіційному друкованому виданні Комісії.

{Пункт 2.5 розділу 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014}

2.6. Уповноважена особа Комісії відмовляє у скасуванні реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів, інформації про випуск інвестиційних сертифікатів та анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду у разі:

невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства та, у тому числі цього Положення;

надання недостовірної інформації в документах.

{Пункт 2.6 розділу 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014}

2.7. У разі наявності підстав для відмови у скасуванні реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів уповноважена особа Комісії у письмовій формі відмовляє заявнику із зазначенням підстав для відмови. При цьому заявник протягом тридцяти календарних днів зобов'язаний усунути зазначені у відмові порушення та подати до Комісії пакет документів відповідно до вимог цього Положення.

{Пункт 2.7 розділу 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014}

2.8. У разі відмови у скасуванні реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів усі подані документи залишаються в Комісії.

Уповноважена особа Комісії повертає оригінали документів, а саме оригінал(и) інформації(ій) про випуск інвестиційних сертифікатів (змін та доповнень до неї (них)) та свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду (закритого взаємного фонду інвестиційної компанії), на підставі письмового клопотання заявника. Факт повернення оригіналів документів засвідчується відповідною відміткою на заяві про повернення оригіналів документів.

{Пункт 2.8 розділу 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014}

2.9. У разі документарної форми існування інвестиційних сертифікатів знищення вилучених сертифікатів інвестиційних сертифікатів, зіпсованих та/або невикористаних бланків сертифікатів інвестиційних сертифікатів здійснюється відповідно ліквідаційною комісією або спеціальною комісією, створеною Фондом (інвестиційною компанією) у кількості не менше трьох осіб, на підставі Розпорядження у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Знищення сертифікатів (бланків сертифікатів) здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) інвестиційних сертифікатів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) (серія, номер, наскрізний номер).

Акт про знищення надається до Комісії протягом 5 календарних днів з дати його підписання.

{Пункт 2.9 розділу 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014}

2.10. Відповідальність за несвоєчасне подання, неподання або подання заздалегідь не достовірних документів, зазначених у п. 2.1 цього Положення, несе голова ліквідаційної комісії (інвестиційна компанія) відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

{Пункт 2.11 розділу 2 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 489 від 13.05.2011}

2.11. За невиконання або несвоєчасне виконання вимог п.2.7 та п.2.9 цього Положення голова ліквідаційної комісії несе відповідальність, установлену Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (при ліквідації фонду).

{Пункт 2.11. розділу 2 із змінами, внесеними згідно із Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 489 від 13.05.2011, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014}

2.12. За невиконання або несвоєчасне виконання вимог п.2.7 цього Положення інвестиційний керуючий (інвестиційна компанія) несе відповідальність, установлену Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (при реорганізації або перетворенні фонду).

{Пункт 2.12. розділу 2 із змінами, внесеними згідно із Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 489 від 13.05.2011, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014}

2.13. За письмовою заявою заявника строк розгляду документів може бути продовжено не більше ніж на тридцять календарних днів з дати подання такої заяви.

{Розділ 2 доповнено пунктом 2.13 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014}Додаток 1
до Положення про порядок скасування
реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду
(інвестиційної компанії)

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів

Повне найменування заявника


Вид інвестиційного фонду (тільки для інвестиційних фондів)


Вид взаємного фонду, через який розміщувався випуск (випуски) інвестиційних сертифікатів (тільки для інвестиційної компанії)


Код за ЄДРПОУ


Код ЗКГНГ


Місцезнаходження


Код міста, телефон, факс


Причина скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів


Дані про випуск (випуски) інвестиційних сертифікатів, реєстрація яких скасовується (за кожним випуском окремо):


номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів


найменування установи, що зареєструвала випуск інвестиційних сертифікатів


загальна сума випуску (грн.)


кількість інвестиційних сертифікатів (шт.)


номінальна вартість інвестиційного сертифіката (грн.)


вид сертифікатів (з розбивкою за видом):


кількість іменних інвестиційних сертифікатів (шт.);


на загальну суму (грн.);


кількість інвестиційних сертифікатів на пред'явника (шт.);


на загальну суму (грн.).


Додаток. Пакет документів на ___ аркушах в 1 примірнику.

Голова ліквідаційної комісії (при ліквідації фонду)Уповноважена посадова особа
товариства (при перетворенні
або реорганізації)______________
(підпис)
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 199_ року.{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 691 від 14.09.2017}
Додаток 2
до Положення про порядок скасування
реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду
(інвестиційної компанії)

ЗВІТ
про здійснені розрахунки з кредиторами та учасниками фонду

1. Дата та місце складання звіту _________________.

2. Відомості про розрахунки з кредиторами фонду ________________.

3. Відомості про випуск інвестиційних сертифікатів _____________.

4. Кількість розміщених інвестиційних сертифікатів серед  юридичних осіб ___________.

5. Кількість розміщених інвестиційних сертифікатів серед фізичних осіб _____________.

6. Кількість викуплених інвестиційних сертифікатів _____________.

7. Ціна та спосіб розрахунків з учасниками фонду _______________.

8. Реквізити документів, що підтверджують перехід прав власності на цінні папери, __________.

9. Кількість інвестиційних сертифікатів, що залишились не викупленими ____________.

10. Сума задепонованих коштів, що належать учасникам фонду за не пред'явленими до викупу інвестиційними сертифікатами, __________.

___________________________
(голова та члени ліквідаційної комісії)

___________
(підпис)

__________________
(П.І.Б.)

___ ____________ 20__ року_______________________
(уповноважена посадова особа зберігача)

___________
(підпис)

__________________
(П.І.Б.)

___ ____________ 20__ року{Положення доповнено додатком 2 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 6 від 17.01.2006; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 489 від 13.05.2011; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 691 від 14.09.2017}Додаток 3
до Положення про порядок скасування
реєстрації випуску (випусків)
інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду
(інвестиційної компанії)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Положення доповнено додатком 3 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 113 від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 691 від 14.09.2017}вгору