Документ z0883-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.07.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.07.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ
СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Н А К А З
07.07.2004 N 91
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2004 р.
за N 883/9482

Про затвердження Типових структури
і штатного розпису центру соціально-психологічної
допомоги

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
12.05.2004 N 608 ( 608-2004-п ) "Про затвердження Типового
положення про центр соціально-психологічної допомоги"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типові структуру і штатний розпис центру
соціально-психологічної допомоги (додаються).
2. Республіканському (Автономної Республіки Крим), обласним,
Київському та Севастопольському міським центрам соціальних служб
для молоді привести структуру спеціалізованих служб центрів
соціальних служб для молоді - кризових центрів
соціально-психологічної допомоги у відповідність до цього наказу
та поінформувати Державний центр соціальних служб для молоді до
1 січня 2005 року.
3. Директорам центрів соціально-психологічної допомоги
щорічно подавати штатні розписи центрів на погодження до
Державного центру соціальних служб для молоді після доведення
лімітів асигнувань на поточний рік.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра - директора Державного центру соціальних служб для молоді
Толстоухову С.В.
Міністр В.І.Довженко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України О.С.Яременко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, дітей
та молоді
07.07.2004 N 91
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2004 р.
за N 883/9482

ТИПОВІ СТРУКТУРА
і штатний розпис центру
соціально-психологічної допомоги

---------------------------------------------------------- | N | Посада | Число посад у центрі з | | | | кількістю до 30 осіб, | | | | які прийняті до центру | |---+--------------------------+-------------------------| | 1 |Директор | 1 | |---+--------------------------+-------------------------| | 2 |Головний бухгалтер | 1 | |---+--------------------------+-------------------------| | 3 |Психолог | 2 | |---+--------------------------+-------------------------| | 4 |Педагог соціальний | 2 | |---+--------------------------+-------------------------| | 5 |Юрисконсульт | 1 | |---+--------------------------+-------------------------| | 6 |Сестра медична | 1 | |---+--------------------------+-------------------------| | 7 |Кухар | 1 | |---+--------------------------+-------------------------| | 8 |Адміністратор черговий | 4 | ----------------------------------------------------------
1. Необхідна кількість посад працівників визначається кожним
центром соціально-психологічної допомоги відповідно до
затверджених граничної чисельності та фонду оплати праці.
2. Якщо опалення приміщень центру не передано до системи
житлово-комунального господарства, то вводяться на опалювальний
сезон: при газовому опаленні - 1 посада оператора котельної на
зміну, а в котельних, що не мають автоматики безпеки, - 2; при опаленні твердими видами палива - 1 посада машиніста
(кочегара) котельної на зміну; за наявності пічного опалення - 0,5 посади опалювача
приміщень на кожні 5 печей, але не менше 0,5 посади на центр.
3. Посада водія автотранспорту вводиться за наявності
автомобіля, з розрахунку 1 посада водія на автомобіль.
4. Кількість прибиральників службових приміщень
установлюється шляхом розрахунків відповідно до діючих нормативів
часу на прибирання службових та побутових приміщень.
5. Посади завідувача господарства, діловода вводяться з
розрахунку одна посадова особа на центр.
Заступник Міністра - директор С.В.Толстоуховавгору