Документ z0886-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.05.2015, підстава - z0462-15

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.06.2004 N 494
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2004 р.
за N 886/9485
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ
N 352 ( z0462-15 ) від 30.03.2015 }
Про затвердження Інструкції про порядок
тримання осіб, затриманих органами
Державної прикордонної служби України
в адміністративному порядку за порушення
законодавства про державний кордон
України і за підозрою у вчиненні злочину

З метою врегулювання порядку тримання осіб, затриманих
органами Державної прикордонної служби України в адміністративному
порядку за порушення законодавства про державний кордон України і
за підозрою у вчиненні злочину, згідно із Законом України "Про
Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок тримання осіб,
затриманих органами Державної прикордонної служби України в
адміністративному порядку за порушення законодавства про державний
кордон України і за підозрою у вчиненні злочину (додається).
2. Керівництву регіональних управлінь, органів охорони
державного кордону і морської охорони, Національної академії
Державної прикордонної служби України спланувати і провести
комплекс організаційних і практичних заходів щодо вивчення та
виконання вимог зазначеної Інструкції.
3. Наказ Голови Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого Прикордонними військами
України від 12 квітня 1996 року N 176 ( z0300-96 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок тримання та охорони у
Прикордонних військах України затриманих осіб", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 14 червня 1996 року за N 300/1325 (із
змінами і доповненнями), вважати таким, що втратив чинність з
набранням чинності цим наказом.
4. Наказ оголосити всім зацікавленим особам у частині, що їх
стосується.
Голова Державної прикордонної
служби України
генерал-полковник М.М.Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
30.06.2004 N 494
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2004 р.
за N 886/9485

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок тримання осіб, затриманих органами
Державної прикордонної служби України
в адміністративному порядку за порушення
законодавства про державний кордон України
і за підозрою у вчиненні злочину

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція регулює умови тримання осіб, затриманих
органами охорони державного кордону та органами морської охорони
Державної прикордонної служби України (далі - органами Державної
прикордонної служби України) в адміністративному порядку за
порушення законодавства про державний кордон України і за підозрою
у вчиненні злочину.
1.2. Для тримання та охорони затриманих осіб за рішенням
Адміністрації Державної прикордонної служби України створюються
пункти тимчасового тримання затриманих (далі - ПТТ) та спеціально
обладнані приміщення (далі - СП), які забезпечують виконання цього
завдання. ПТТ - спеціально обладнаний комплекс приміщень для тримання
правопорушників, затриманих в адміністративному порядку та за
підозрою у вчиненні злочину на підставі рішення слідчого у порядку
передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України
( 1001-05 ) (далі - КПК України). СП - спеціально обладнане приміщення для тримання
правопорушників, затриманих в адміністративному порядку. ПТТ створюються, як правило, у місцях дислокації органів
Державної прикордонної служби України, СП створюються в місцях
дислокації підрозділів охорони державного кордону.
1.3. Організація роботи ПТТ та здійснення контролю за його
діяльністю покладається на начальника штабу органу Державної
прикордонної служби України. Організація та здійснення тримання
затриманих осіб у СП покладаються на начальника підрозділу
охорони державного кордону, у якому зазначене СП облаштоване. Наказом начальника органу Державної прикордонної служби
визначається персональний склад військовослужбовців підрозділів, у
яких є обладнане СП, для забезпечення охорони затриманих осіб. З
цими військовослужбовцями штабом органу Державної прикордонної
служби України проводяться відповідні заняття та приймаються
заліки. Організація служби в ПТТ, харчування, лазнево-прального
обслуговування, забезпечення питною водою затриманих, підтримання
належного санітарного стану покладаються на начальника ПТТ, який
підпорядковується начальникові органу Державної прикордонної
служби України та начальникові штабу цього органу. Охорона затриманих у ПТТ здійснюється силами особового складу
ПТТ, у СП - військовослужбовцями підрозділів, у яких є СП, що
пройшли спеціальну підготовку і склали заліки. Рішення про
залучення військовослужбовців до охорони затриманих осіб
оформляються окремим наказом начальника органу Державної
прикордонної служби України.
1.4. Діяльність ПТТ будується на суворому дотриманні
Конституції України ( 254к/96-ВР ), вимог Загальної Декларації
прав людини ( 995_015 ), Міжнародного пакту про громадянські та
політичні права ( 995_043 ), Конвенції про захист прав і основних
свобод людини ( 995_004 ), Конвенції ООН про статус біженців
( 995_011 ), інших міжнародних норм та стандартів поводження із
затриманими особами та інших актів законодавства України.
Відповідальність за дотримання законності в ПТТ несе начальник
органу Державної прикордонної служби. Контроль за функціонуванням
ПТТ здійснюється уповноваженим структурним підрозділом
Адміністрації Державної прикордонної служби України. Нагляд за
дотриманням законності в ПТТ (СП) здійснюється органами
прокуратури України.
2. Обладнання пунктів тимчасового
тримання та спецприміщень
2.1. ПТТ являють собою комплекс приміщень, який містить в
собі не менше трьох камер для тримання затриманих в
адміністративному порядку осіб, спеціальну камеру для розміщення
затриманих осіб, за підозрою у вчиненні злочину, кімнату дізнання,
кімнату для проведення обшуку й особистого огляду, кімнату для
зберігання речей, кімнату для проведення медичного огляду,
санітарний пропускник, що складається з туалету, умивальника та
душової кімнати, місце несення служби персоналом ПТТ, в одному з
приміщень ПТТ обладнується їдальня, у якій мають бути приміщення
для зберігання добового запасу продуктів, приміщення для первинної
обробки продуктів, приміщення для приготування і роздавання їжі,
приміщення для миття і зберігання столового і кухонного посуду та
кімната для персоналу їдальні (облаштування та утримання приміщень
їдальні здійснюється відповідно до вимог нормативних актів
Адміністрації Державної прикордонної служби України), окреме
приміщення для проведення побачень утримуваних осіб з рідними,
кабінет начальника ПТТ, а також майданчик для прогулянок. Матеріально-технічними засобами об'єкти і приміщення ПТТ
забезпечуються згідно зі штатами та нормами, затвердженими
наказами Адміністрації Державної прикордонної служби України, а
також затвердженими в установленому порядку табелями належності. Обладнання ПТТ здійснюється відповідними службами органів
Державної прикордонної служби України з метою забезпечення умов
для належної охорони приміщень і територій ПТТ (місць тримання) та
режиму тримання осіб, які перебувають під охороною (далі -
затримані).
2.2. ПТТ розміщуються в окремих будівлях, а якщо це
неможливо, то в приміщеннях, повністю ізольованих від інших
будівель та приміщень. Вони повинні бути віддалені від житлових і
громадських будівель на відстань не менше 50 м.
2.3. Вхід у ПТТ здійснюється через контрольно-пропускний
пункт (далі - КПП). Вхідні та вихідні двері обладнуються
кватирками з вічками діаметром близько 140 мм та
електромеханічними засувами, відчинення дверей здійснюється
старшим зміни охорони.
2.4. На території ПТТ, безпосередньо біля режимного блоку,
обладнується прогулянковий майданчик, територія якого
огороджується суцільним, без будь-яких виступів, цегляним або
залізобетонним парканом заввишки не менше 2 метрів, над яким
укріплюється металева арматурна решітка діаметром 19 мм з розміром
вічка 10 х 20 см, яка по периметру обварюється металевим кутом і
міцно кріпиться до паркану. Його площа визначається з розрахунку
3,0 кв. м на одну людину і можливості одночасного перебування на
прогулянці утримуваних осіб, які перебувають у найбільшій за
кількістю місць камері, але не менше 16 кв. м. Майданчик асфальтується (бетонується) або робиться з
утрамбованого ґрунту без твердих включень. У дворі встановлюється
на відстані не менше 2 м від паркану закріплена в покриття лавка,
а в одному з кутків - урна для сміття. У дверях, які використовують для пропуску на територію двору,
обладнується оглядове вічко.
2.5. У всіх камерах, коридорах та інших приміщеннях між
віконними рамами встановлюються металеві грати, які зроблені з
сітки з розміром чарунок 12 x 20 см, з круглої за вертикаллю
(діаметром не менше 19 мм) та штабової за горизонталлю (з
перерізом 60 x 12 мм) сталі. Віконні отвори зсередини захищають
металевою сіткою з розміром вічок 0,5 х 0,5 см і склять зсередини
та ззовні армованим склом. Розміри вікон у камерах мають
забезпечувати рівень інсоляції згідно з гігієнічними нормами [для
забезпечення природного освітлення в камерах віконні отвори слід
виконувати з розрахунку 1:8 (площа світлових отворів до площі
підлоги)], але не повинні бути меншими за шириною від 0,9 м і за
висотою 0,5 м. Віконні фрамуги виготовляють стулчастими, вони
повинні мати квартирки для вентиляції камер. Вікна камер та інших
приміщень, у яких можуть перебувати утримувані особи,
розташовуються не нижче 160 сантиметрів від підлоги. На вікнах,
замість підвіконників, встановлюються закруглені скоси з округлими
краями. У віконних рамах монтуються відкидні фрамуги. Зовнішні
рами робляться суцільними, внутрішні - одностулчастими. Внутрішні
рами вікон камер, санпропускника і туалету повинні бути засклені
прозорим органічним склом завтовшки не менше 4 мм, зовнішні -
армованим або рифленим. Вікна камер зовнішніми металевими жалюзями
не обладнуються.
2.6. Затриманих в адмінпорядку та затриманих за підозрою у
вчиненні злочину тримають у камерах ПТТ з повним інженерним
обладнанням, з природним та штучним освітленням згідно із
санітарними нормами з розрахунку не менше 4 кв. м корисної площі
на особу без урахування ділянки на умивальники та унітази. Вагітні
жінки й жінки, які мають при собі дітей, розміщуються в найбільш
освітлених камерах з розрахунку 4,5 кв. м корисної площі на особу,
в медичних ізоляторах для хворих - 7,0 кв. м на особу. Камери ПТТ по обидва боки коридору мають бути розташовані
таким чином, щоб двері однієї камери не були навпроти дверей
іншої. Уся площа камери повинна проглядатися через оглядовий
отвір, який влаштовується у дверях. Бетонна підлога покривається
лінолеумом на утепленій основі. Стіни камер без будь-яких виступів і кутів, гладкі, покриті
шаром цементного розчину. Зовнішні стіни камер, а також внутрішні
стіни, що відділяють камери від службово-господарських приміщень,
укріплюються арматурною сталлю діаметром 12 мм, вічком
150 х 150 мм із штукатуренням. Камерний блок від блоку службових та господарських приміщень
відділяється металевими гратами, як і камера затриманих за
підозрою у скоєнні злочину від камер затриманих в
адміністративному порядку. У камерах встановлюються: санітарні вузли: туалет з умивальником розміщуються в окремих
кабінах з дверима, що відкриваються назовні. Кабіна повинна мати
перегородку заввишки 1,5 м від підлоги санітарного вузла.
Перегородки санвузлів і місця для умивальників облицьовуються
плиткою по сітці. У разі неможливості встановлення санвузлів у
камерах, вони обладнуються в коридорі. Змивні бачки, труби та інші
санітарно-технічні пристрої розміщуються у нішах, які обшиваються,
а опалювальні прилади надійно загороджуються металевими сітками; столи для приймання їжі та лави (стільці) з розрахунку
периметра столів і довжини лавок по 0,4 погонного метра на одну
людину; навісні шафи і приліжкові тумбочки (одна на дві людини) для
зберігання продуктів харчування і предметів особистої гігієни. Усе облаштування камер виготовляється з міцного незаймистого
матеріалу, прикріпленого наглухо до підлоги або стін. Гострі кути
і виступи повинні бути заокруглені. У кімнаті дізнання, крім закріплених столу і табуреток, має
бути залізна шафа (ящик) для зберігання документів. Під час опалювального сезону температуру в камерах слід
підтримувати не нижче + 18 град. С. Провітрювання камер проводиться не менше двох разів на добу
під час прогулянок затриманих незалежно від пори року. У камерних
приміщеннях установлюються: а) припливна примусова вентиляція із розташуванням
повітропроводів у коридорах, уздовж стіни з розміщенням припливних
отворів у стінах камер; б) витяжна природна вентиляція - через окремі для кожної
камери витяжні канали. Двері камер та інших приміщень можуть бути дерев'яними
(завтовшки не менше 6 см) і суцільнометалевими з розміром полотна
за висотою 190 см та за шириною 75 см. Їх слід навішувати з лівого
боку до входу і відчиняти за дверну клямку в бік коридору. Кут
відкриття дверей передбачається з розрахунку одночасного входу
(виходу) не більш як однієї особи. Для цього з боку коридору
встановлюються обмежувачі (упори), що фіксують відчинення дверей
на певний кут. Із зовнішнього боку вони оббиваються дерматином із
шаром повстини або поролону. У дверях камер на висоті 120 см від підлоги обладнуються
кватирки розміром 15 x 20 см для передавання їжі. Із середини
двері камер обшиваються сталевим листом і укріплюються металевими
кутниками по всьому периметру з ретельним припасуванням їх до
коробок дверей. У середній частині дверей камер, санпропускників
для здійснення контролю за поведінкою затриманих на висоті 150 см
від підлоги обладнуються оглядові вічка діаметром близько 140 мм у
бік огляду і 40 мм - з протилежного боку. Ці отвори потрібно
склити прозорим органічним склом і зачиняти дверцятами з гуми, що
безшумно обертаються. Конус отвору забивається штампованим за
формою металевим корпусом. Дверні замки камер повинні бути накладними і зачинятися на
перший оберт автоматично, а потім - на два оберти ключем. Ключі від замків камер виготовляються у чотирьох екземплярах.
Два екземпляри ключів зберігаються у начальника ПТТ, третій - у
сейфі старшого зміни охорони, четвертий (резервний) - в
опечатаному вигляді в оперативного чергового органу Державної
прикордонної служби України. Ключі від замків СП виготовляються в
трьох екземплярах: два з них зберігаються у чергового підрозділу
охорони кордону, а один - у начальника підрозділу у сейфі. Облік ключів від ПТТ (спеціальних приміщень) ведеться у
журналі обліку службових ключів (додаток 1), який зберігається у
начальника ПТТ (чергового підрозділу охорони кордону), у якому
обліковуються кожна їх видача і повернення.
2.7. Для розміщення затриманих за підозрою у вчиненні злочину
спеціально обладнується камера, у якій максимально
унеможливлюється їх спілкування з іншими затриманими. Ця камера
відокремлюється від інших металевою решіткою та обладнується
посиленими засобами охоронної сигналізації з підключенням
охоронних шлейфів віконних решіток і дверей до окремих гнізд
концентратора малої ємності, встановлених у кімнатах чергової
зміни охорони. Санвузол робиться без перегородки. На час
перебування в цій камері затриманих, біля дверей виставляється
інспектор із зміни охорони.
2.8. З метою запобігання втечам, крадіжкам та іншим злочинним
діям утримуваних осіб місце для зберігання спеціальних засобів
фізичного впливу та інші уразливі місця ПТТ обладнуються
датчиками охоронно-пожежної, охоронно-попереджувальної та
тривожної сигналізацій із встановленням приймального апарату в
кімнатах чергової зміни охорони. Визначення уразливих місць
проводиться під час обстеження приміщення ПТТ комісією на чолі з
начальником штабу органу Державної прикордонної служби не менш як
один раз на квартал із складанням актів комісійного обстеження,
які зберігаються в окремій справі у несекретному діловодстві
органу Державної прикордонної служби.
2.9. Для проведення побачень затриманих осіб з рідними в ПТТ
виділяється окреме приміщення із спеціально обладнаними кабінами.
2.10. Для прийняття і контролю за змістом та якістю
продовольчих і речових передач виділяється приміщення або інше
місце, яке має відповідати санітарно-гігієнічним нормам.
Забороняється передавати затриманим алкогольні напої, швидкопсувні
харчові продукти, консерви домашнього приготування, наркотичні
засоби тощо, а лікарські засоби та предмети медичного призначення
видаються з дозволу лікаря органу Державної прикордонної служби.
Перелік продуктів, які дозволяється передавати утримуваним,
затверджується начальником органу Державної прикордонної служби і
вивішується на видному місці у приміщенні для проведення побачень.
2.11. Допоміжні приміщення ПТТ: кімнати для побачень,
приймання передач, зберігання господарських речей, комори тощо
можуть розташовуватись поза режимним блоком.
2.12. Освітлення в камерах та інших приміщеннях - електричне
з прихованою електропроводкою, яке у нічний час повинно бути
приглушеним, а також природне. Електролампочки монтуються у нішах
на стелі, загороджуються органічним склом або іншим прозорим
матеріалом, який не б'ється. Вимикачі встановлюються з боку
коридору для кожного приміщення. Біля дверей туалету і санітарного
пропускника обладнуються штепсельні розетки.
2.13. З метою безумовного дотримання діючих
санітарно-гігієнічних правил кожний ПТТ обладнується санітарними
пропускниками, де встановлюються душові кабіни із гарячою та
холодною проточною водою, дезінфекційні камери, пральні машини.
Пропускна здатність санітарних пропускників розраховується на
обробку і миття затриманих під час приймання до ПТТ та не менше
одного разу на 7 діб протягом їх перебування в установі. Приміщення чергового по ПТТ розташовувати таким чином, щоб
він мав можливість візуально контролювати вхід у будівлю та
пересування по всьому коридору.
2.14. Усі внутрішні службові приміщення та майданчик для
прогулянок обладнуються звуковою або світловою сигналізацією і
телефоном для виклику старшого зміни охорони.
2.15. У кожній камері (спеціальному приміщенні) вивішуються
розпорядок дня і календар, а також правила внутрішнього
розпорядку.
2.16. Забороняється використовувати ПТТ без належного
обладнання, у т.ч. засобами сигналізації і зв'язку (міжнародного
зв'язку).
2.17. Підготовка службових приміщень для забезпечення
нормального виконання функціональних обов'язків підрозділом
охорони ПТТ, обладнання їх засобами сигналізації і зв'язку
покладаються на керівництво та відповідні служби структурних
підрозділів органів Державної прикордонної служби України, до
яких структурно входить ПТТ, а також на начальника ПТТ.
3. Особливості прийняття та режиму
тримання осіб у ПТТ
3.1. У місцях тримання затриманих поміщаються особи, які: затримані згідно зі статтею 106 КПК України ( 1001-05 ) за
підозрою у вчиненні злочину, - до трьох діб; затримані в адміністративному порядку, - до трьох діб з
письмовим повідомленням про це прокурора протягом двадцяти
чотирьох годин з моменту затримання або на строк до десяти діб з
санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, що
посвідчують їх особу, у тому числі іноземці та особи без
громадянства, які незаконно перетнули державний кордон України і
стосовно яких прийнято в установленому порядку рішення про
передавання їх прикордонним органам суміжної держави на час,
необхідний для такого передавання. Підготовкою матеріалів для
продовження термінів тримання та у потрібних випадках, отриманням
санкції прокурора для цього займаються підрозділи дізнання органів
Державної прикордонної служби; затримані згідно з дорученнями правоохоронних органів України
в пунктах пропуску через державний кордон та розшукуються за
підозрою у вчиненні злочину, переховуються від органів дізнання,
слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінального покарання
та в інших випадках, передбачених законодавством України - до
передавання затриманої особи ініціатору доручення або визначеному
в дорученні органу державної влади, але не більш як 3 доби.
3.2. Правове становище затриманих іноземних громадян і осіб
без громадянства визначається законодавством України, що
встановлює права та обов'язки цих осіб під час їх перебування на
території України, з обмеженнями, передбаченими законодавством для
цієї категорії затриманих.
3.3. Приймання затриманих осіб здійснюється з 9.00 до 18.00
щодоби комісією під керівництвом начальника ПТТ, а за його
відсутності - старшим зміни охорони. До складу комісії можуть
входити офіцер підрозділу по роботі з іноземцями (старший офіцер
штабу), офіцер підрозділу забезпечення, медичний працівник, офіцер
відділу дізнання та адміністративного провадження, старші
інспектори (інспектори) ПТТ. У СП приймання здійснюється
начальником підрозділу або його заступником. Приймання затриманих, яких доставлено в індивідуальному
порядку, здійснює начальник ПТТ разом із старшим зміни охорони у
присутності медичного працівника. Приймання до ПТТ здійснюється на підставі: рішення суду про затримання; протоколу затримання підозрюваного відповідно до статті 106
КПК України ( 1001-05 ), який повинен відповідати вимогам,
передбаченим чинним законодавством; протоколу про адміністративне затримання.
3.4. Про місце перебування особи, затриманої за вчинення
адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її
близькі родичі, а на її прохання також власник відповідного
підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган. У разі затримання іноземних громадян за підозрою у вчиненні
злочину або в адміністративному порядку терміном більше 3 годин за
порушення законодавства про державний кордон України, офіцери груп
по роботі з іноземцями органу Державної прикордонної служби
України, за винятком випадків, коли такі іноземці звертаються із
усними проханнями або письмовими заявами про надання їм статусу
біженця або притулку в Україні не пізніше як через 12 годин з
моменту затримання, повідомляють про факт, дату, підстави, місце
затримання, установчі дані правопорушника дипломатичні
представництва або консульські установи держав громадянської
належності затриманих, акредитовані в Україні. Якщо консульська
установа країни громадянської належності затриманого не
акредитована в Україні, така інформація у такому самому порядку
надсилається до Управління консульської служби Міністерства
закордонних справ України (далі - МЗС України). Інформація про
іноземців, які звернулись із усними проханнями або письмовими
заявами про надання їм статусу біженця або притулку в Україні, а
також про сам факт висловлювання таких прохань є конфіденційною, і
тому, жодним чином, не повинна надаватись дипломатичним
представництвам або консульським установам держав громадянської
належності затриманих. Копії документів про інформування
консульських установ додаються до кримінальних справ чи справ про
адміністративні правопорушення. Вихідний номер повідомлення
консульських установ про затримання іноземців-правопорушників
наводиться у первинному донесенні за фактом затримання.
3.5. Облік затриманих ведеться в журналі реєстрації прибуття
і вибуття затриманих осіб (додаток 2) черговим зміни охорони ПТТ і
щодня перевіряється начальником ПТТ з відповідними відмітками про
результати перевірки. Порядок ведення зазначеного журналу
реєстрації затриманих у СП перевіряє начальник підрозділу щодня за
наявності затриманих. 3.5.1. Документи, які послужили підставою для поміщення в ПТТ
(СП), звільнення з - під охорони, а також інші документи
зберігаються в особовій справі затриманого (додаток 3). 3.5.2. Особи, які здійснили правопорушення і затримані на
термін більше 3 годин, підлягають дактилоскопії у порядку,
визначеному у спільному наказі Міністерства внутрішніх справ
України та Державного комітету у справах охорони державного
кордону України від 29.07.2002 N 723/435 ( z0819-02 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок функціонування в органах
внутрішніх справ та органах охорони кордону обліку осіб,
затриманих за порушення законодавства України про державний кордон
та правовий статус іноземців", зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 09.10.2002 за N 819/7107. Дактилоскопія правопорушників, які доставляються в ПТТ органу
Державної прикордонної служби України, здійснюється начальником
ПТТ або призначеною посадовою особою з числа військовослужбовців
ПТТ. Дактилоскопія правопорушників, тримання яких здійснюється у
СП підрозділів охорони кордону, здійснюється офіцером підрозділу
по роботі з іноземцями штабу органу Державної прикордонної служби
України або дізнавачем (залежно від складу дізнавально-оперативної
групи, яка працювала над уточненням обставин правопорушення), або
спеціально призначеним офіцером підрозділу органу Державної
прикордонної служби, який затримав правопорушників. На іноземців та осіб без громадянства оформлюються
дактилоскопічні карти у 3 примірниках: перший, другий -
надсилаються до головних управлінь внутрішніх справ, управлінь
внутрішніх справ, управлінь внутрішніх справ на транспорті МВС
України за місцем здійснення правопорушення, третій - зберігається
в особовій справі затриманого. Дактилоскопічні картки на інші
категорії правопорушників виконуються в одному примірнику і
зберігаються у їх особових справах.
3.6. Під час приймання до ПТТ (СП) затриманим під підпис
надається письмова інформація про їх права зрозумілою для особи
мовою (включаючи право шукати притулку або статусу біженця) і
обов'язки та правила внутрішнього розпорядку в ПТТ (СП), які
розробляються і затверджуються в органах Державної прикордонної
служби. У якості інформації можуть використовуватись буклети та
дайджести міжнародних та правозахисних організацій з питань
правового статусу біженців.
3.7. Перед поміщенням у ПТТ (СП) затримані особи, що вчинили
злочин у порядку, передбаченому КПК України ( 1001-05 ),
підлягають особистому обшуку (затримані в адміністративному
порядку - особистому огляду), а речі, які є при них, - догляду.
Особистий огляд (обшук) проводиться особами однієї із затриманими
статі. Вилучення в осіб, затриманих за підозрою у вчиненні
злочину, речей і документів оформляється протоколом особистого
обшуку, а у затриманих в адміністративному порядку - протоколом
особистого огляду, догляду речей та вилучення речей і документів. 3.7.1. Обшук та огляд виконується черговим ПТТ, офіцером
підрозділу охорони кордону - в СП. Обшук та огляд завжди
проводиться у присутності двох понятих однієї статі із затриманою
особою. Під час обшуку та огляду затриманого за ним здійснюється
постійний нагляд для того, щоб він не знищив або сховав предмети
та документи, які можуть мати доказове значення. Після виведення
затриманого з приміщення воно ретельно оглядається. Суворо
забороняється проводити обшук та огляд з приниженням людської
гідності. 3.7.2. Огляд складається з огляду тіла затриманого, його
одягу, натільної білизни, головного убору, взуття та інших речей
і предметів. Затриманій особі пропонується зняти верхній одяг, взуття, всю
білизну, а з дозволу лікаря - пластирні наклейки, гіпсові та інші
пов'язки, якщо вони є. Після цього проводиться огляд тіла, під час
якого ретельно перевіряють міжпальцеві проміжки рук та ніг,
підошви стопи, кисті рук, ніс, пахвові ямки, промежину, а також
хірургічні рубці і протези, якщо вони є, волосся на голові
оглядають. Огляд одягу, взуття і білизни здійснюють після огляду тіла.
Одяг ретельно оглядають і прощупують, особливо шви, складки,
подвійний шар матерії і підкладку. Підозрілі місця проколюють
шилом і у разі потреби розпорюють по швах; кишені, рукава одягу,
брюки, білизну, шкарпетки, панчохи вивертають навиворіт. Взуття ретельно перевіряють з внутрішнього і зовнішнього
боків, при цьому звертають увагу на підкладки, підклейки і
підбори, які у разі потреби можна відпорювати і знімати. Металеві
косяки і підкови з взуття знімають, шнурки вилучають. Потім переглядають решту одягу, який залишився на
затриманому, з метою виявлення у ньому предметів, документів,
грошей і цінностей, які не дозволено зберігати в камері. Після проведення обшуку та огляду, ретельно оглядають усі
інші речі, предмети і продукти, які є у затриманої особи. Під час огляду продуктів, упаковку з них знімають, сипучі
продукти пересипають в іншу тару. Хлібні й ковбасні вироби
розрізають на частини, рідини переливають у підготовлений посуд.
Консерви у металевих банках відкривають та перекладають їжу в
інший посуд. Під час огляду упаковки, тару і самі продукти
ретельно перевіряють. 3.7.3 Відомості про виявлені під час обшуку й огляду гроші,
документи, цінності та інші речі, зберігання яких у камері не
дозволено, заносяться в протокол особистого огляду та догляду і
вилучення речей та документів, який складається в двох
примірниках. Один примірник видається затриманому, другий -
залишається в справі. Зберігаються вилучені під час обшуку й огляду речі в кімнаті
тримання в окремих пакетах, сумках із зазначенням прізвища
власника. Гроші, документи, цінності зберігаються в сейфі
начальника ПТТ і обліковуються в журналі обліку цінностей,
документів, нагород, вилучених у затриманих правопорушників
(додаток 4). Під час переведення затриманої особи до іншого органу,
вилучені у нього гроші, цінні речі, нагороди та документи
пересилаються до місця його вибуття разом із першим примірником
протоколу особистого догляду та огляду і вилучення речей та
документів.
3.8. Затримані перед поміщенням у ПТТ підлягають медичному
огляду та санітарній обробці. Санітарна обробка містить гігієнічне
миття затриманої особи під окремим душем. Про проведену санітарну
обробку медичним працівником робиться запис у санітарному журналі.
Якщо виявлено, що затриманий має тілесні ушкодження, ознаки
тортур, травм, включаючи психологічні чи явні ознаки захворювання,
медичний працівник та начальник ПТТ вживають заходів щодо надання
йому невідкладної медичної допомоги та направлення для подальшого
лікування у лікувальні заклади Міністерства охорони здоров'я
(далі - МОЗ України). Медичний працівник зазначає ці дії у
санітарному журналі (додаток 5). У разі виявлення у затриманого під час медичного огляду
педикульозу, після проведення обробки завошивленого,
організовується камерна дезінфекція його верхнього одягу та
натільної білизни, після чого він поміщається в ПТТ. У разі виявлення у затриманого під час перебування у ПТТ
ознак заразного (інфекційного або паразитарного) захворювання він
направляється для подальшого лікування у лікувальні заклади МОЗ
України, у камері проводиться заключна дезінфекція,
організовується проведення камерної дезінфекції речового майна
(особистого верхнього одягу та натільної білизни) та постільної
білизни осіб, що контактували з ним. У разі ускладнення епідемічної ситуації в органі Державної
прикордонної служби під час проведення вакцинації особового складу
затриманим також проводяться профілактичні щеплення за їх згоди та
за відсутності медичних протипоказань.
3.9. Затримані розміщаються в ПТТ з дотриманням таких вимог
ізоляції: чоловіки окремо від жінок; особи, затримані в адміністративному порядку та затримані за
підозрою у вчиненні злочину, - окремо; сім'ї або одинокі батьки з дітьми розміщуються окремо від
інших (у разі спроможності ПТТ); діти розлучені з сім'єю окремо від дорослих; особи, затримані за підозрою у вчиненні злочину за однією і
тією справою, а також затримані в адміністративному порядку за
групове правопорушення, за письмовою вказівкою особи, яка
провадить дізнання, або прокурора, - окремо один від одного; іноземці та особи без громадянства - окремо від інших осіб, а
капітани (шкіпери) суден, їх власники, а також начальники лову -
окремо один від одного та від інших членів даної команди за
рішенням начальника органу Державної прикордонної служби України
або начальника штабу цього органу; за письмовою вказівкою особи, яка провадить дізнання або
прокурора, затримані за підозрою у вчиненні злочину можуть
триматися окремо й на інших підставах. Жінки можуть прийматися в ПТТ з дітьми у віці до 15 років.
3.10. Забороняється приймати в ПТТ (тримати у СП): заарештованих у дисциплінарному порядку військовослужбовців; військовослужбовців і працівників за трудовим договором
частин, підозрюваних у вчиненні суспільно небезпечних дій, які
містять ознаки злочинів, не пов'язаних з незаконним перетинанням
кордону.
3.11. Матеріально-побутове забезпечення і медичне
обслуговування затриманих і взятих під варту 3.11.1. Новоприбулому затриманому начальник ПТТ (старший
зміни охорони ПТТ) надає індивідуальне спальне місце (металеве або
дерев'яне ліжко, прикріплене до підлоги). Затримані носять свій одяг і взуття. Особам, які не мають необхідного за сезоном одягу, додатково
за розпорядженням начальника органу Державної прикордонної служби
України може видаватись військове обмундирування без погонів та
знаків розрізнення, строк ношення якого закінчився, або одяг,
наданий благодійними організаціями. 3.11.2. Затримані забезпечуються триразовим гарячим
харчуванням, яке відповідає культурним традиціям іноземців (у разі
спроможності органів Державної прикордонної служби) згідно із
затвердженими нормами. Затримані зараховуються на продовольче забезпечення
(харчування) і знімаються з нього наказом начальника органу
Державної прикордонної служби з будь-якого приймання їжі
(сніданку, обіду, вечері) залежно від часу їх прибуття і вибуття.
Підставою для зарахування затриманих на продовольче забезпечення
(харчування) і зняття з нього служить рапорт начальника ПТТ. У ПТТ приготування їжі здійснюється штатними кухарями в
спеціально обладнаній для цього їдальні, у СП - в їдальні органу
Державної прикордонної служби України (підрозділу). Для найбільш правильного і раціонального витрачання продуктів
встановленої норми харчування складається розкладка продуктів.
Розкладка продуктів складається начальником продовольчої служби
спільно з начальником медичної служби органу Державної
прикордонної служби України, начальником їдальні та
інструктором-кухарем (старшим кухарем). Вона підписується
заступником начальника органу Державної прикордонної служби з
тилу, начальниками медичної та продовольчої служб і затверджується
начальником органу Державної прикордонної служби України. Вносити
зміни до затвердженої розкладки продуктів без дозволу начальника
органу Державної прикордонної служби України забороняється. З метою урізноманітнення харчування, а також у разі
відсутності окремих видів продуктів дозволяється при складанні
розкладок заміняти одні продукти іншими відповідно до норм заміни. Розкладка продуктів складається на тиждень у двох
примірниках. Перший примірник перебуває в діловодстві продовольчої
служби і є підставою для виписування продуктів зі складу в
їдальню. Другий примірник видається у їдальню для керівництва
кухарям під час приготування їжі і закладання продуктів у котел.
Розкладка продуктів діє протягом одного місяця. Порядок організації роботи кухарів, отримання продуктів зі
складу в їдальню, обробка продуктів і приготування їжі, а також
санітарно-гігієнічні вимоги до організації харчування визначаються
нормативними актами Адміністрації Державної прикордонної служби
України. Контроль за якістю приготовленої для затриманих їжі,
санітарним станом приміщень їдальні ПТТ, столово-кухонного посуду
та інвентарю здійснюється начальником ПТТ, лікарем (фельдшером) та
черговим органу Державної прикордонної служби України. Записи про
результати перевірки вносяться до книги обліку контролю за якістю
приготування їжі. 3.11.3. Затриманим особам згідно з опрацьованим начальником
ПТТ і затвердженим начальником органу Державної прикордонної
служби України розпорядком дня (але не менше ніж 2 години у
світлий час доби) надається право на прогулянки, які здійснюються
на прогулянковому майданчику ПТТ. Прогулянки проводяться, як
правило, покамерно. Якщо на прогулянку виводиться одночасно більше
3 осіб, то до спостереження за ними та їх охорони залучається не
менше 2 інспекторів, з яких один призначається старшим. Проведення
прогулянок обліковується в журналі обліку прогулянок осіб, яких
тримають у місці тримання (додаток 6). Затримані особи, які утримуються у спецприміщеннях,
виводяться на прогулянку з дозволу начальника підрозділу охорони
кордону чи уповноваженою на це посадовою особою у двір підрозділу
охорони кордону в такому самому порядку. Облік прогулянок ведеться
черговим підрозділу. 3.11.4. Миття затриманих проводиться не менше одного разу на
тиждень в окремих душових, про що зазначається в санітарному
журналі. Дезінфекція одягу затриманих осіб у період їх тримання
проводиться за медичними показаннями (вказівкою) медпрацівника,
який обслуговує ПТТ. 3.11.5. Затриманим дозволяється носити волосся, вуса, бороду.
Стрижка голови "під машинку", а також гоління вусів і бороди,
відрощування вусів, бороди провадяться затриманим тільки зі згоди
на це органу дізнання, у провадженні якого перебуває кримінальна
справа затриманого, крім випадків, коли для цього існують медичні
показання. Гоління провадиться у присутності чергового по ПТТ
електричною або механічною бритвою не менше двох разів на тиждень,
а також перед відправленням з місць тримання. 3.11.6. Медичне обслуговування затриманих, у тому числі
забезпечення медикаментами для надання невідкладної допомоги,
здійснюється медичним працівником служби охорони здоров'я органу
Державної прикордонної служби. Медичний огляд затриманих проводиться медичним працівником у
кімнаті проведення медичних оглядів у присутності старшого зміни
охорони або начальника ПТТ. Затримані жінки оглядаються у
присутності жінок-військовослужбовців. Усі заходи обліковуються в
санітарному журналі (додаток 5). Медичний огляд затриманих включає: опитування про стан здоров'я; вимірювання артеріального тиску; вимірювання температури тіла; проведення огляду тіла. У разі потреби може проводитися аускультація органів грудної
клітини, пальпація органів черевної порожнини, огляд зіву. У разі виявлення симптомів захворювання (у тому числі
інфекційного) запрошуються лікарі-спеціалісти установ охорони
здоров'я МОЗ України. 3.11.7. Книгами, газетами, журналами та іншими друкованими
виданнями затримані забезпечуються з бібліотеки органів Державної
прикордонної служби України. Вони видаються старшим зміни охорони
в камери після підйому і вилучаються перед відбоєм. Іноземці за
можливості забезпечуються газетами, журналами та іншими виданнями
на відповідних іноземних мовах, виданими в Україні. 3.11.8. Затриманим дозволяється відправляти та отримувати
листи та посилки, контактувати та одержувати побачення з
представниками органів міграційної служби України, громадських
організацій, юридичних консультацій, Управління Верховного
Комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (далі -
УВКБ ООН) в Україні та інших агенцій системи ООН або міжнародних
організацій, проводити релігійні служіння та обряди у час,
передбачений правилами внутрішнього розпорядку.
4. Особливості проведення особистого огляду,
особистого обшуку й огляду речей
4.1. Крім випадків, передбачених пунктом 3 цієї Інструкції,
особистий обшук та огляд речей проводиться також під час виведення
затриманого за підозрою у вчиненні злочину з камери і повернення
його в камеру. У цих випадках огляд тіла не проводиться, одяг, як правило,
не знімається, а тільки ретельно прощупується. Взуття оглядається
у разі потреби. Про виявлення і вилучення заборонених предметів
начальник зміни охорони (інспектор) доповідає начальнику ПТТ, а
останній - рапортом начальнику органу Державної прикордонної
служби України. Заборонені предмети вилучаються за актом, який
підписує начальник ПТТ, начальник зміни охорони та особа, у якої
вони вилучені.
4.2. До і після виведення затриманих на прогулянковий
майданчик, приміщення і маршрут руху по ПТТ (камери - під час
відсутності в них затриманих) ретельно оглядаються старшими
інспекторами (інспекторами). Про виявлення записок, предметів,
написів, знаків та інших позначок начальник зміни охорони
(інспектор) доповідає начальнику ПТТ, який після з'ясування
обставин і встановлення осіб, які порушили правила внутрішнього
розпорядку, доповідає про це рапортом начальникові органу
Державної прикордонної служби України. Заборонені предмети
вилучаються за актом, який підписують начальник ПТТ, начальник
зміни охорони та особа, у якої вони вилучені.
4.3. Щотижня за затвердженим графіком проводиться особистий
огляд й особистий обшук затриманих осіб у кожній камері і
технічний огляд самих камер. Обшук та огляд проводяться під
керівництвом начальника ПТТ особовим складом зміни охорони ПТТ
(жінок - призначеними особами жіночої статі).
5. Правила перебування в ПТТ органів Державної
прикордонної служби України
5.1. Взаємовідносини військовослужбовців ПТТ із затриманими
ґрунтуються на суворому дотриманні законності.
5.2. Військовослужбовці зобов'язані постійно зміцнювати
правопорядок у ПТТ, виявляти та запобігати вчиненню правопорушень
з боку затриманих, уміло поєднувати високу вимогливість з уважним
ставленням до кожного затриманого та дотриманням поваги до їх
особистості. Їм категорично забороняється входити у будь-які
стосунки із затриманими та їх родичами, що не викликані інтересами
служби, а також користуватися їх послугами.
5.3. Затримані зобов'язані дотримуватись правил внутрішнього
розпорядку в ПТТ, бути ввічливими з військовослужбовцями,
бездоганно виконувати їх законні вказівки. Затримані звертаються до військовослужбовців на "ви",
називають їх на ім'я та по батькові або "громадянин", "громадянка"
і далі за званням чи займаною посадою. Військовослужбовці звертаються до затриманих на "ви" і
називають їх "затриманий", "затримана", "громадянин", "громадянка"
та прізвище.
5.4. Побачення з родичами або іншими особами можуть
надаватися затриманим тільки з дозволу особи, яка провадить
дізнання. Начальник ПТТ повинен забезпечити умови для проведення
побачень. Побачення відбуваються у кімнатах, де забезпечуються
умови конфіденційності, обладнаних столом, стільцями та шафами для
одягу. Побачення затриманого може тривати до однієї години. У той
самий час, співробітникам органів міграційної служби України
надається достатній час для проведення всіх процедур із
затриманими, що передбачені Законом України "Про біженців"
( 2557-14 ) Іноземцям побачення з представниками посольств і консульств
відповідних держав, УВКБ ООН та інших агенцій системи ООН або
міжнародних організацій, з представниками органів міграційної
служби України та громадських організацій, юридичних консультацій
надаються з письмового дозволу органу дізнання, у провадженні
якого перебуває справа. Дозвіл органу дізнання, завірений гербовою
печаткою, дійсний тільки на одне побачення.
5.5. Особи, затримані за підозрою у вчиненні злочину, несуть
матеріальну відповідальність за завдані під час перебування в ПТТ
матеріальні збитки у повному розмірі завданих збитків.
5.6. Для встановлення винних, які завдали матеріальних
збитків, начальник ПТТ проводить службове розслідування, яке
призначається начальником органу Державної прикордонної служби
України. За результатами службового розслідування складається
висновок. Відповідальність за завданий збиток винний несе
відповідно до законодавства.
6. Вибуття затриманих осіб з ПТТ
6.1. Затримані особи звільняються і вибувають з місць
тримання у зв'язку із: закінченням термінів адміністративного затримання; закінченням термінів затримання особи підозрюваної у вчиненні
злочину; передаванням до органу міграційної служби України; передаванням до інших правоохоронних органів; прийняттям правового рішення за фактом правопорушення; поміщенням у медичні установи МОЗ України. Затримані особи
вважаються вибулими також у зв'язку зі смертю.
6.2. Звільнення затриманих осіб у будь-який час доби здійснює
начальник ПТТ, начальник підрозділу охорони кордону - для СП.
Підставою для звільнення осіб, затриманих в адміністративному
порядку, є постанова начальника органу дізнання або закінчення
терміну тримання, а затриманих за підозрою у вчиненні злочину -
обрання іншої міри запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням
під вартою, а також закінчення терміну тримання. Підставою для
звільнення осіб вищезгаданих категорій є також постанова
начальника органу дізнання, яка приймається на підставі рішення
органу міграційної служби України про оформлення документів для
вирішення питання щодо надання статусу біженця таким особам. За 24 години до закінчення терміну тримання начальник ПТТ
письмово доповідає про це начальникові органу Державної
прикордонної служби України. Після закінчення встановленого
законом терміну затримання і за відсутності відповідного документа
про продовження тримання затримані звільняються. За письмовою заявою затриманого, який підлягає звільненню у
нічний час, його звільнення може бути відкладене до ранку.
6.3. Перед вибуттям затримані в адміністративному порядку
підлягають особистому огляду, а затримані за підозрою у вчиненні
злочину - особистому обшуку. Їм повертають нагороди, гроші,
цінності та всі їх особисті речі й предмети, користування якими не
заборонене законодавством України. Затримані в адміністративному порядку і затримані особи, за
підозрою у вчиненні злочину, засвідчують отримання вилучених речей
підписом у протоколі особистого огляду, догляду речей і вилучення
речей та документів, якими було оформлено їх вилучення. Про затримання в адміністративному порядку за порушення
законодавства про державний кордон України за проханням порушника
йому видається копія протоколу про адміністративне затримання. Перед вибуттям затриманого також проводиться огляд його тіла
у присутності старшого зміни охорони або начальника ПТТ з
відміткою в санітарному журналі (додаток 5).
6.4. У разі смерті затриманого: а) у медичному закладі - після отримання інформації про
смерть затриманого начальник органу Державної прикордонної служби: негайно повідомляє прокурора за місцем дислокації органу
Державної прикордонної служби України; повідомляє близьких родичів та органи реєстрації актів
громадянського стану за місцем настання смерті; про смерть затриманого іноземця протягом доби з моменту
смерті повідомляє консульську установу країни громадянської
належності затриманого (за її відсутності в Україні - МЗС
України); призначає службове розслідування за фактом смерті; б) у ПТТ - старший зміни охорони: негайно викликає лікаря органу Державної прикордонної служби
України; доповідає начальнику органу Державної прикордонної служби
України і далі діє за його вказівками. Дії начальника органу Державної прикордонної служби України
такі самі, як у разі смерті в медичному закладі. Тіла померлих передаються відповідно їх родичам або
представнику консульської установи країни громадянської
належності. Питання про передавання тіл іноземців вирішується у кожному
разі Адміністрацією Державної прикордонної служби України.
7. Приймання та подання скарг, заяв, листів
та інших відомостей затриманими особами
7.1. Затримані мають право звертатися зі скаргами, заявами та
листами в державні органи, громадські організації та до посадових
осіб, а також до Європейського суду з прав людини. Для написання скарги затриманому на його прохання видають
папір та кулькову ручку, а бажаючому звернутися до прокурора,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи
Європейського суду з прав людини - конверт, який заклеюється. На
його прохання для написання скарги він може бути виведений в
окрему кімнату. Заяви затриманих іноземців про надання їм статусу біженців
або притулку в Україні передаються протягом доби до органів
міграційної служби України із супровідним листом, підписаним
начальником органу Державної прикордонної служби України або його
заступником. Інформація, що міститься у заяві про надання статусу
біженця або притулку в Україні, носить конфіденційний характер.
7.2. Скарги затриманих осіб, за винятком адресованих
прокурору, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини чи
до Європейського суду з прав людини, переглядає начальник ПТТ. Скарги осіб, яких тримають у ПТТ(СП) до трьох діб, адресовані
прокурору, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини чи
до Європейського суду з прав людини або особі, яка проводить
дізнання, передаються їм негайно; якщо скарги адресовані іншим
особам та органам, то у такому самому порядку передаються особі,
яка провадить дізнання, переглядаються нею і надсилаються за
належністю. Скарги на дії особи, яка проводить дізнання, передаються
прокурору безпосередньо начальником ПТТ. Скарги осіб, затриманих в адміністративному порядку і взятих
під варту, і яких тримають більше трьох діб, начальник ПТТ
надсилає: адресовані до суду, прокурору, Уповноваженому Верховної Ради
України з прав людини чи до Європейського суду з прав людини - без
перешкод протягом доби з часу їх подання; на дії особи, яка провадить дізнання, - прокурору протягом
доби з часу їх подання, а скарги на дії і рішення прокурора -
вищому прокурору у той самий строк; інші скарги, пов'язані з провадженням кримінальної справи, -
особі чи органу, у провадженні якого перебуває кримінальна справа,
не пізніше доби з часу їх подання. Скарги розглядаються цією
особою чи органом і не пізніше трьох діб з часу їх надходження
надсилаються за належністю. Якщо у скарзі є відомості,
повідомлення яких може заважати встановленню істини у кримінальній
справі, то скарги за належністю не надсилаються, про що орган
дізнання повідомляє прокурора й особу, яку тримають у ПТТ; скарги, не пов'язані з провадженням кримінальної справи і
розгляд яких не належить до компетенції начальника органу
Державної прикордонної служби України, - за належністю у порядку,
визначеному Законом України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ).
7.3. Скарга надсилається протягом доби за належністю із
супровідним листом, підписаним начальником органу Державної
прикордонної служби України або його заступником. У разі
направлення скарги в органи Державної прикордонної служби,
виконавчої влади з посиланням на хворобу, то в прокуратуру і суд
додається довідка про стан здоров'я. Про направлення скарги оголошується особі, яка її подала, під
підпис на копії супровідного листа. Результат її розгляду негайно
повідомляється цій особі також під підпис на отриманій відповіді
або на скарзі, розглянутій командиром органу Державної
прикордонної служби України.
7.4. Скарги і листи, які містять відомості, розголошення яких
може заважати встановленню істини у кримінальній справі, а також
скарги і листи, які підлягають оголошенню, адресату не
надсилаються, а передаються в орган дізнання, що оголошується
відправникам під підпис і повідомляється прокурору.
7.5. Скарги, що надійшли від затриманих осіб, обліковуються у
журналі реєстрації заяв і скарг осіб, яких тримають у ПТТ
(додаток 7), який ведеться начальником ПТТ або уповноваженою ним
посадовою особою з числа особового складу ПТТ. Матеріали розгляду
скарг зберігаються не менш як 5 років у номенклатурній справі у
загальному діловодстві органу Державної прикордонної служби
України. У підрозділах, у яких обладнано спецприміщення, порядок
провадження за скаргами і заявами та їх облік такі самі, як
зазначено у розділі 7 цієї Інструкції. Відповідальність за
дотримання вимог цієї Інструкції у такому разі покладається на
начальника підрозділу охорони кордону.
8. Організація охорони затриманих осіб
8.1. Для охорони затриманих осіб виставляється зміна охорони
ПТТ (озброєні спеціальними засобами фізичного впливу): старший
зміни, зовнішня і внутрішня охорона. До складу зміни охорони призначаються військовослужбовці з
особового складу ПТТ органів Державної прикордонної служби України
і з числа особового складу підрозділів охорони кордону - для СП. В
особливих випадках, для посилення охорони або протидії
хуліганським (екстремістським) діям, зміна може посилюватись
військовослужбовцями інших підрозділів органів Державної
прикордонної служби України. Для охорони осіб, які утримуються в
спеціальному приміщенні, начальником підрозділу органу Державної
прикордонної служби України призначається озброєний наряд у складі
одного або декількох військовослужбовців, який підпорядковується
черговому органу Державної прикордонної служби України
(підрозділу).
8.2. Склад зміни охорони затриманих (кількість постів і
чисельність зміни) залежить від кількості і порядку розташування
осіб, взятих під охорону. Для кожної зміни охорони складається інструкція про порядок
охорони, схема розміщення постів (місць несення служби) та
інструкція начальнику зміни, інспекторам, план посилення охорони
об'єктів ПТТ. Під час охорони затриманих інспекторами начальник підрозділу
складає схему розміщення об'єкта охорони та маршрут несення
служби, графік несення служби та інструкції зміні охорони
(інспекторам) з урахуванням умов несення служби, характеру об'єкта
та наявності технічних засобів охорони. У інструкції визначається: те, що підлягає охороні на кожному
об'єкті; обов'язки інспектора з урахуванням особливостей
охоронюваного об'єкта та конкретних умов несення на ньому служби;
порядок допуску на об'єкти і строки доповіді через засоби зв'язку;
час, упродовж якого інспектору дозволено вести спостереження;
порядок дії інспектора під час нападу, пожежі; у яких випадках
йому дозволено застосовувати спеціальні засоби активної оборони
(зброю); порядок несення служби у разі посилення охорони об'єктів. На схемі розміщення об'єктів охорони визначаються: межі
ділянки, що охороняється, на об'єкті, вид огорожі і кімнати, які
обладнані технічними засобами охорони, місця засобів зв'язку,
сигналізації та пожежегасіння, найнебезпечніші підходи до
об'єктів. У інструкції начальнику зміни охорони ПТТ визначаються:
завдання зміни; особливі обов'язки начальника зміни (інспектора)
щодо охорони затриманих осіб; порядок посилення охорони в умовах
виникнення нестандартних ситуацій; дії зміни охорони ПТТ
(інспекторів) у разі непокори осіб, які утримуються, та опору з їх
боку, у разі виникнення пожежі, захворювання, смерті затриманого.
8.3. Інспектори всередині об'єктів виставляються біля камер.
Вікна та вхідні двері ПТТ обладнуються сигналізацією, а також
всередині приміщення прямим телефонним зв'язком для виклику
начальника зміни. Для охорони затриманих, які тримаються у спеціально
обладнаних приміщеннях, інспекторів виставляють біля дверей
приміщення, які також обладнуються сигналізацією та прямим
телефонним зв'язком з черговим органу Державної прикордонної
служби України (підрозділу).
8.4. Особовий склад зміни охорони ПТТ (старші інспектори,
інспектори) несе службу у повсякденних умовах зі спеціальними
засобами активної оборони (гумовий кийок, наручники, газовий
балончик). В умовах масових безпорядків, прояву актів непокори та
в разі явної загрози життю особовому складу зміни охорони, несення
служби здійснюється зі штатною зброєю, яка зберігається в
комендантському підрозділі органу Державної прикордонної служби
України. Боєприпасами зміна охорони забезпечується з розрахунку на
кожний автомат і пістолет по два споряджених магазини.
8.5. Зміна інспекторів проводиться начальником зміни охорони
не пізніше як через дві години. Під час здавання-приймання затриманих здійснюється перевірка
справності дверей, решіток, замків, засобів охоронної сигналізації
та зв'язку, вікон приміщень, у яких утримуються затримані особи. У
разі виявлення несправностей негайно вживаються заходи щодо їх
усунення.
8.6. Особи, поміщені на лікування в медичні установи
Державної прикордонної служби України та МОЗ України, охороняються
інспекторами, спеціально виділеними для цієї мети начальником
(начальником штабу) органу Державної прикордонної служби України.
Ним самим залежно від місця лікування, підстави затримання та
особи затриманого, взятого під варту, визначається порядок його
охорони.
9. Порядок виведення затриманих осіб
з місць тримання та їх конвоювання
9.1. Затримані особи виводяться з камер: для давання пояснень, проведення дізнання, слідчих дій або
проведення інтерв'ю та інших заходів, що передбачені Законом
України "Про біженців" ( 2557-14 ); для ранкового і вечірнього туалету, справляння природних
потреб, для прогулянок; для прибирання приміщень і території ПТТ, проведення
особистого обшуку (особистого огляду), медичного огляду та
санітарної обробки; для передавання конвою або для звільнення з-під варти.
9.2. Виведення затриманих у межах території ПТТ проводиться
вивідним, для передавання іншим органам або для проведення слідчих
дій з виїздом за межі розташування органів Державної прикордонної
служби України - спеціально призначеним начальником органу
Державної прикордонної служби України конвоєм, який очолює офіцер
або прапорщик, як правило, з особового складу ПТТ чи
комендантського підрозділу. Під час виведення затриманих до них
може бути застосовано зв'язування рук або наручники.
9.3. Виведення затриманих для конвоювання за межі органів
Державної прикордонної служби України або звільнення з-під охорони
проводиться за вказівкою начальника органу Державної прикордонної
служби України після повідомлення особі, яка проводить дізнання,
та оформляється викличною вимогою (додаток 8), підписаною
начальником органу Державної прикордонної служби України. За такою
самою вимогою затримані викликаються для давання пояснень або
проведення слідчих дій, а також проведення інтерв'ю та інших
заходів, що передбачені Законом України "Про біженців"
( 2557-14 ). Потім ця виклична вимога додається до особової справи
затриманого (додаток 3). Особа, яка викликала затриманого, розписується про його
приймання на звороті вимоги про виклик і з цього моменту несе
особисту відповідальність за охорону доставленого. У вимозі про виклик начальник зміни охорони відмічає час
виведення і повернення затриманого в камеру. Виведення затриманої
особи проводиться в індивідуальному порядку за встановленими
маршрутами, які забезпечують повну ізоляцію від інших затриманих і
унеможливлюють втечу або вчинення небезпечних дій. На маршрутах не
повинно бути предметів, які могли б використати затримані для
вчинення протиправних дій. Кожний маршрут, який не був
встановлений раніше, перед виведенням на нього затриманого
перевіряється.
9.4. За межі органу Державної прикордонної служби України
затримані конвоюються тільки у світлий час доби на автомашинах.
Конвойні розташовуються на сидіннях з обох боків від затриманих
або один з конвойних - позаду них.
9.5. Конвоювання затриманих із ПТТ (СП) у судові органи та
охорона їх здійснюється органами Державної прикордонної служби
України за місцем їх дислокації. Здавання затриманих охороною за місцем їх тримання
оформляється розпискою начальника зміни охорони ПТТ та завіряється
печаткою.
9.6. У разі прийняття рішення про передавання затриманого
дипломатичному представництву або консульській установі країни
його громадянської належності, для його супроводження
призначається конвой у мінімально достатній кількості
військовослужбовців підрозділу охорони чи іншого підрозділу за
рішенням начальника органу Державної прикордонної служби України
(начальника штабу). Особовий склад конвою забезпечується засобами
фізичного впливу. Перевезення такого затриманого здійснюється залізничним
транспортом у загальних, плацкартних вагонах за рахунок
затриманого, якому при вибутті, видається копія кошторису,
передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня
1995 року N 1074 ( 1074-95-п ) "Про правила в'їзду іноземців та
осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного
проїзду через її територію". У разі відсутності у нього коштів
перевезення здійснюється за бюджетні кошти у порядку, визначеному
Адміністрацією Державної прикордонної служби України. Затриманий передається уповноваженому представнику іноземного
посольства за актом із зазначенням громадянства, прізвища та
імені, року народження затриманого, посади та прізвища посадової
особи, яка його приймає. Акт приймання-передавання завіряють
підписами начальник конвою та дипломатичний працівник. Начальник
конвою після повернення подає його начальнику органу Державної
прикордонної служби України. Акт зберігається з матеріалами
адміністративної (кримінальної) справи. У разі відмови дипломатичного працівника підписувати акт на
ньому про це робиться запис, який підтверджується підписами
начальника конвою та конвойних.
9.7. У разі прийняття рішення про передавання затриманого
представникам компетентних органів суміжної країни для його
супроводження призначається конвой у мінімально достатній
кількості військовослужбовців підрозділу охорони чи іншого
підрозділу за рішенням начальника органу Державної прикордонної
служби України. Особовий склад конвою забезпечується засобами
фізичного впливу. Залежно від ситуації за рішенням начальника
органу Державної прикордонної служби України конвой може
озброюватися штатною зброєю в установленому порядку. Перевезення затриманого до місця передавання здійснюється
транспортом органу Державної прикордонної служби України. Затриманий передається уповноваженому представнику
компетентних органів суміжної країни за актом із зазначенням
громадянства, прізвища та імені, року народження затриманого,
посади та прізвища посадової особи компетентних органів суміжної
країни, яка його приймає. Акт приймання-передавання завіряють
підписами начальник конвою та посадова особа компетентних органів
суміжної країни. Начальник конвою після повернення подає його
начальникові органу Державної прикордонної служби України
(начальнику штабу). Акт зберігається з матеріалами
адміністративної (кримінальної) справи.
9.8. У разі прийняття рішення про передавання затриманого
представникам органу міграційної служби України, для його
супроводження призначається конвой у мінімально достатній
кількості військовослужбовців підрозділу охорони чи іншого
підрозділу за рішенням начальника органу Державної прикордонної
служби України. Особовий склад конвою забезпечується засобами
фізичного впливу. Залежно від ситуації за рішенням начальника
органу Державної прикордонної служби України конвой може
озброюватися штатною зброєю в установленому порядку. Перевезення затриманого до місця передавання здійснюється
транспортом органу Державної прикордонної служби України. Затриманий передається уповноваженому представнику органу
міграційної служби України за актом із зазначенням громадянства,
прізвища та імені, року народження затриманого, посади та прізвища
посадової особи органу міграційної служби України, яка його
приймає. Акт приймання-передавання завіряють підписами начальник
конвою та посадова особа органу міграційної служби України.
Начальник конвою після повернення подає його начальникові органу
Державної прикордонної служби України (начальнику штабу). Акт
зберігається з матеріалами адміністративної (кримінальної) справи.
10. Засоби безпеки і підстави застосування зброї
10.1. До затриманих можуть бути застосовані засоби фізичного
впливу, спеціальні засоби і вогнепальна зброя для припинення
фізичного опору, насильницьких дій, безчинств, протидії законним
вимогам посадових осіб ПТТ, якщо інші засоби не забезпечили
виконання покладених на зміну охорони обов'язків. У разі неможливості уникнути застосування заходів впливу вони
не повинні перевищувати заходи, необхідної для виконання
покладених на зміну охорони ПТТ обов'язків, і мають завдавати
якнайменшої шкоди здоров'ю правопорушників. У разі потреби зміна
охорони ПТТ зобов'язана негайно надати допомогу потерпілим. Застосуванню фізичної сили, спеціальних засобів і
вогнепальної зброї, якщо дозволяють обставини, мають передувати
попередження про намір їх використання. Без попередження засоби
фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальна зброя
застосовуються, якщо виникла безпосередня загроза життю або
здоров'ю громадян, посадовим особам і зміні охорони ПТТ.
10.2. Забороняється застосовувати засоби фізичного впливу,
спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками
вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками
інвалідності і неповнолітніх, крім випадків вчинення ними
групового нападу, який загрожує життю й триманню затриманих чи
інших осіб, або збройного нападу чи збройного опору. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його
застосування визначаються з урахуванням обставин, що склалися,
характеру правопорушення і особи правопорушника.
10.3. Усі особи, щодо яких були застосовані засоби фізичного
впливу, спеціальні засоби або вогнепальна зброя, підлягають
обов'язковому медичному огляду.
10.4. Про всі випадки застосування засобів фізичного впливу
або спеціальних засобів, а також у випадках застосування
вогнепальної зброї, негайно в письмовій формі повідомляють
прокурора.
11. Дії зміни охорони ПТТ у разі
виникнення надзвичайних ситуацій
11.1. У разі нападу, захоплення заручників: 11.1.1. У разі нападу, захоплення утримуваними особами
заручників з числа зміни охорони, вивідного та інших осіб вживають
активних заходів самозахисту і подання відповідних сигналів
(голосом, тривожною сигналізацією, по телефону тощо). 11.1.2. Начальник зміни охорони ПТТ після прибуття на місце
події за допомогою наявних сил (чергового підрозділу) із
застосуванням передбачених законом заходів безпеки та спеціальних
засобів організовує припинення нападу та поміщення утримуваних
осіб до камер. 11.1.3. Якщо напад набуває небезпечного характеру (нападникам
вдалося відкрити інші камери, проникнути у службові кабінети,
заволодіти спеціальними засобами фізичного впливу і т. ін.), то
начальник зміни охорони негайно доповідає про це черговому
(оперативному черговому) органу Державної прикордонної служби
України, який зобов'язаний негайно доповісти про це начальнику
органу Державної прикордонної служби України, оперативному
черговому регіонального управління (далі - РУ) Державної
прикордонної служби України, посилити зовнішню і внутрішню
охорону, керувати діями наряду, враховуючи обставини, що склалися,
приймати рішення про доцільність застосування спеціальних засобів
і до прибуття допомоги організувати охорону території ПТТ.
11.2. У разі втечі: 11.2.1. Втечею з ПТТ, лікувального закладу тощо є самовільне,
протиправне залишення утримуваною особою визначеного місця
перебування. 11.2.2. Якщо втечу виявлено під час контрольного огляду
камер, палат, то начальник ПТТ з'ясовує прізвища та інші дані
відсутніх і доповідає про втечу начальникові органу Державної
прикордонної служби України, оперативному черговому РУ Державної
прикордонної служби України, інформує про це особу або орган, у
провадженні яких знаходиться справа, та взаємодіючі органи.
Начальник органу Державної прикордонної служби України з метою
затримання втікачів за погодженням з місцевими органами влади
використовує можливості телебачення і радіо. 11.2.3. Начальник штабу органу Державної прикордонної служби
України оголошує збір особового складу ПТТ та чергового підрозділу
і негайно організовує розшук втікачів шляхом направлення
спеціальних пошукових груп у місця їх можливого перебування,
орієнтує особовий склад нарядів про прикмети втікачів.
11.3. У разі пожежі: 11.3.1. Старший зміни охорони та військовослужбовці після
виявлення у приміщеннях ПТТ або на його території загоряння
зобов'язані негайно подати відповідний сигнал (голосом,
оповіщувачем тривожної сигналізації, по телефону), а за наявності
спеціального зв'язку з пожежною командою викликати її. До прибуття
пожежної команди вжити заходів щодо ліквідації загоряння,
використовуючи для цього наявний протипожежний інвентар та
підручні засоби. 11.3.2. Черговий органу Державної прикордонної служби України
викликає пожежну команду по телефону, доповідає про пожежу вищому
керівництву і контролює гасіння пожежі, а також рятування людей,
документів, майна і надання потерпілим медичної допомоги; якщо це
можливо, то встановлює причини пожежі, посилює пропускний режим до
ПТТ, куди допускається лише додатковий наряд, пожежники і медичний
персонал. 11.3.3. Залежно від характеру та інтенсивності пожежі, а
також обставин, що склалися, начальник ПТТ посилює внутрішні і
зовнішні пости та організовує виведення з кожної камери
утримуваних осіб у безпечне місце та їх охорону.
11.4. У разі смерті, самогубства і замаху на самогубство
утримуваної особи старший інспектор (інспектор) негайно викликає
старшого зміни охорони (чергового органу Державної прикордонної
служби України), який спільно з медичним персоналом вживає заходів
до надання потерпілому невідкладної медичної допомоги. При цьому
утримувані особи, які перебували в одній камері з потерпілим,
переводяться до інших камер. Одночасно про подію доповідають начальникові органу Державної
прикордонної служби України та оперативному черговому РУ Державної
прикордонної служби України. У подальшому зміна охорони діє
відповідно до вказівок старших начальників.
11.5. Про всі випадки надзвичайних подій начальник органу
Державної прикордонної служби України негайно доповідає по команді
і діє з урахуванням одержаних вказівок старших начальників.
12. Обов'язки посадових осіб і зміни
охорони щодо функціонування ПТТ,
охорони й тримання затриманих осіб
12.1. Начальник органу Державної прикордонної служби України
несе персональну відповідальність за правильне використання місць
тримання, організацію належної охорони, матеріально-побутове
забезпечення і медичне обслуговування затриманих осіб, дотримання
законності, прав і обов'язків відповідно до законодавства України.
12.2. Начальник штабу органу Державної прикордонної служби
України організовує функціонування пункту, здійснює безпосереднє
керівництво охороною і конвоюванням затриманих, контроль за
матеріально-побутовим забезпеченням і медичним обслуговуванням
затриманих осіб та їх забезпеченням засобами внутрішнього та
міжнародного зв'язку. Він повинен: вживати заходів для забезпечення надійної охорони затриманих,
здійснювати повсякденний контроль за несенням служби особовим
складом зміни охорони (наряду); своєчасно вживати заходів для запровадження новітніх
технічних засобів охорони, сигналізації та зв'язку.
12.3. Заступник начальника органу Державної прикордонної
служби України по роботі з особовим складом організовує
забезпечення якісного добору та професійної підготовки особового
складу ПТТ; гуманного ставлення до затриманих осіб.
12.4. Начальник тилу органу Державної прикордонної служби
України здійснює безпосереднє керівництво матеріально-побутовим
забезпеченням і медичним обслуговуванням затриманих осіб. Він повинен: своєчасно вживати заходів для матеріально-побутового
забезпечення і медичного обслуговування затриманих, дотримання
санітарно-гігієнічних правил у місцях тримання; здійснювати контроль за банно-пральним обслуговуванням
затриманих.
12.5. Заступник з технічної частини органу Державної
прикордонної служби України організовує забезпечення
сигналізацією, решітками, необхідним майном та автомобільною
технікою, спеціальними засобами фізичного впливу, засобами для
дактилоскопії.
12.6. Начальник служби охорони здоров'я органу Державної
прикордонної служби України відповідає за організацію проведення
медичного огляду затриманих перед прибуттям у ПТТ та перед
звільненням із нього, надання невідкладної медичної допомоги
затриманим, направлення їх для подальшого лікування у лікувальні
заклади МОЗ України, контроль за дотриманням санітарних норм і
правил у ПТТ та проведенням поточної дезинфекції, у разі виявлення
інфекційних хворих - за організацію дезінфекційних заходів за
епідемічними показниками (проведення заключної дезінфекції), у
разі потреби бере участь у проведенні фахівцями МОЗ України
профілактичних щеплень, а також за якість харчування.
12.7. Начальник підрозділу по роботі з іноземцями (старший
офіцер) штабу органу Державної прикордонної служби України
відповідає за ідентифікацію, документування
іноземців-правопорушників, підготовку матеріалів для передавання
відповідним органам, організацію видворення у випадках,
передбачених законодавством та міжнародними зобов'язаннями
України, контроль за дотриманням законодавства особовим складом
ПТТ та термінів тримання, організацію конвоювання затриманих осіб.
12.8. Начальник відділу дізнання та адміністративного
провадження органу Державної прикордонної служби України
відповідає за провадження дізнання, процесуальне супроводження
питання щодо затримання, тримання та звільнення з-під варти
(адміністративного тримання) правопорушників.
12.9. Начальник оперативно-розшукового підрозділу органу
Державної прикордонної служби України організовує проведення
фільтраційно-перевірочних заходів в інтересах охорони державного
кордону.
12.10. Начальник ПТТ підпорядковується начальникові органу
Державної прикордонної служби України, начальникові штабу і несе
особисту відповідальність за додержання встановленого законом і
цією Інструкцією порядку тримання затриманих осіб, їх
матеріально-побутове забезпечення, медичне обслуговування. Він зобов'язаний: прийняти в місця тримання затриманих, розташувати їх по
камерах, організувати їх фотографування, проведення в
установленому порядку особистого обшуку й огляду речей, які є при
них, забезпечувати дотримання гарантованих законом прав затриманих
осіб; організувати забезпечення затриманих належними матеріальними
засобами за встановленими нормами, а також газетами та іншими
друкованими виданнями; подавати у стройову частину і продовольчу службу органу
рапорт для зарахування затриманих на продовольче забезпечення
(харчування) і виключення з нього; вести особові справи (додаток 3) на затриманих осіб,
зберігати документи й речі осіб, які перебувають під вартою; приймати, обліковувати і передавати за призначенням скарги,
заяви та листи затриманих осіб; стежити за порядком у камерах, триманням і правильною
експлуатацією приміщень, технічних засобів охорони, сигналізації і
зв'язку, здійснювати контроль за наявністю та триманням
протипожежного інвентарю; особисто інструктувати особовий склад чергової зміни охорони
(наряду); щодня проводити огляд постів, камер, інших приміщень і
території місця тримання з метою підтримання у справному стані
технічних засобів охорони та обладнання; здійснювати контроль за якістю та організацією харчування
затриманих; розробляти внутрішній розпорядок для затриманих, подавати
його начальникові штабу органу Державної прикордонної служби
України для затвердження і контролювати його виконання; своєчасно доповідати начальникові органу Державної
прикордонної служби України і начальникові штабу про необхідність
вирішення питань ремонту місця тримання, матеріально-побутового
забезпечення і медичного обслуговування затриманих осіб; за 12 годин до закінчення строків тримання затриманих,
повідомити про це особу, яка провадить дізнання, доповісти
начальникові органу Державної прикордонної служби України; у разі закінчення строку тримання, встановленого законом, і
відсутності відповідного документа про звільнення затриманого,
доповідати начальникові органу Державної прикордонної служби
України, звільняти затриманого і повідомляти про це особу, яка
проводить дізнання; негайно доповідати начальникові органу Державної прикордонної
служби України або начальникові штабу про всі події в місці
тримання; вести журнали: реєстрації прибуття і вибуття затриманих осіб
(додаток 2), реєстрації заяв і скарг осіб (додаток 7), яких
тримають у місцях тримання, обліку прогулянок осіб (додаток 6),
яких тримають у місці тримання, журнал обліку перевірок ПТТ і СП
керівництвом органів Державної прикордонної служби України та
представниками прокуратури (додаток 9), журнал обліку цінностей,
документів, нагород, вилучених у затриманих правопорушників
(додаток 4). Усі журнали, які ведуться в ПТТ, зберігаються після
їх заповнення 5 років. Кожного нового року заводяться нові журнали
і розпочинається новий облік.
12.11. Лікар (фельдшер) ПТТ Для медичного обслуговування затриманих осіб, а також
контролю за санітарним станом ПТТ наказом начальника органу
Державної прикордонної служби України призначається лікар зі
складу служби охорони здоров'я органу Державної прикордонної
служби України. Він зобов'язаний: проводити медичний огляд затриманого, результати огляду
заносити в санітарний журнал (додаток 5), який у нього і
зберігається; перевіряти якість їжі, приготовленої для затриманих,
санітарний стан приміщень їдальні ПТТ, столово-кухонного посуду та
інвентарю; контролювати проведення миття затриманих (перед поміщенням до
камери, щотижня); контролювати проведення поточної дезінфекції, дезінсекції та
дератизації приміщень ПТТ, а також проводити заключну дезінфекцію; доповідати начальнику служби охорони здоров'я органу
Державної прикордонної служби України про виявлені у затриманого
захворювання.
12.12. Черговий органу Державної прикордонної служби України
здійснює контроль за несенням служби інспекторів з охорони
затриманих осіб. Він зобов'язаний: знати кількість осіб, які перебувають під охороною; особисто перевіряти не менше двох разів на добу (з них один
раз уночі) несення служби зміною охорони ПТТ, про всі події
доповідати начальникові органу Державної прикордонної служби
України; разом з лікарем (фельдшером) перевіряти якість їжі,
приготовленої для затриманих, санітарний стан приміщень їдальні
ПТТ, столово-кухонного посуду та інвентарю; з надходженням даних про втечу або підготовку до втечі
затриманих осіб, вживати заходів для їх затримання.
12.13. Старший зміни охорони ПТТ (старший інспектор) під час
несення служби керується положеннями цієї Інструкції. З питань
охорони та тримання затриманих осіб він підпорядковується
начальнику ПТТ. Він зобов'язаний: під час зміни охорони (інспекторів) перевіряти за іменним
списком наявність у камерах затриманих осіб, прийняти їх під
охорону і про проведення зміни охорони і виявлені при цьому
недоліки доповісти черговому органу Державної прикордонної служби
України; у процесі несення служби за вказівкою начальника ПТТ, а за
його відсутності - заступника начальника ПТТ брати під охорону
затриманих осіб на підставі відповідних розділів цієї Інструкції; особисто проводити інструктаж зміни охорони (інспекторів) з
питань охорони затриманих. Протягом доби постійно перевіряти
несення служби інспекторами; проводити видачу і приймання дозволених друкованих видань
затриманим, здійснювати ретельну перевірку видань перед видачею і
після повернення. Про виявлені позначки, проколи та інші умовні
знаки доповідати начальнику ПТТ, а за його відсутності - черговому
органу Державної прикордонної служби України; у разі пожежі або іншого стихійного лиха в районі
охоронюваного об'єкта, що загрожує життю осіб, які перебувають під
охороною, вивести їх у безпечне місце, дотримуючись за можливості
порядку ізоляції, організувати їх охорону; негайно доповідати черговому органу Державної прикордонної
служби України і начальнику ПТТ про всі події й ознаки, підозрілі
щодо підготовки до втечі, самогубства або напад на охорону та
інших осіб; давати дозвіл на відвідування затриманих за пред'явленням
належних документів. Допуск осіб у ПТТ здійснює за відповідно оформленим разовим
допуском (перепусткою) після пред'явлення посвідчення особи.
12.14. Інспектор під час несення служби керується вимогами
цієї Інструкції. Інспектори поділяються на інспекторів внутрішньої
і зовнішньої охорони. Він зобов'язаний: заступати на пост, перевіряти стан і справність камер та їх
обладнання, засобів зв'язку і сигналізації, прийняти затриманих
осіб за іменним списком, знати в обличчя тих із них, за ким
потрібне посилене спостереження; вести спостереження за особами, яких тримають під охороною,
заглядаючи в оглядове вічко кожної камери не менше як через
15-20 хвилин; про зміни в поведінці затриманого, який викликає
підозру, доповісти начальнику ПТТ або старшому зміни охорони; виконувати функції вивідного; під час виведення затриманих осіб з камер на прогулянку,
санобробку, у туалет передавати їх вивідному і приймати від нього,
рахуючи їх; під час звертання затриманих осіб з проханням або заявами у
розмову з ними не вступати, а викликати на пост старшого зміни
охорони; з виявленням ознак підготовки до втечі і втечі доповісти
начальнику ПТТ або старшому зміни охорони і діяти за його
вказівкою. З виявленням спроби суїциду, подати сигнал тривоги,
дати розпорядження іншим затриманим вжити заходів для усунення
зазначених дій і надати першу допомогу. За відсутності в ПТТ інших
затриманих, інспектор подає сигнал тривоги і вимагає припинення
дій, спрямованих на суїцидальні дії; конвоювати за наказом начальника ПТТ або старшого зміни
охорони затриманих для проведення ранкового і вечірнього туалету,
справляння природних потреб, на прогулянку, для давання пояснень і
на допити; стежити, щоб затримані не спілкувалися зі сторонніми особами; роздавати їжу затриманим особам; здійснювати безперервне спостереження за поведінкою
затриманих, які перебувають поза камерою; під час перебування затриманого у кімнаті для допиту,
постійно бути біля дверей готовим виконати розпорядження особи,
яка проводить дізнання; бути присутнім під час миття затриманих та взятих під охорону
однієї статі та їх медичного обслуговування лікарем органу
Державної прикордонної служби України.
12.15. Військовослужбовцям, зарахованим до складу зміни
охорони, не дозволяється вступати в неслужбові стосунки з особами,
взятими під охорону, а також користуватися їх послугами.
13. Перевірка пунктів тимчасового тримання
13.1. Право перевірки ПТТ мають: Голова Державної прикордонної служби України та його
заступники; начальники регіональних управлінь Державної прикордонної
служби України та їх заступники; начальники органів Державної прикордонної служби України - не
менше одного разу на місяць, начальники штабів - не менше двох
разів на місяць та їх заступники; інші посадові особи, уповноважені на це вищезгаданими
начальниками; прокурори, які здійснюють нагляд за додержанням законів у ПТТ
органів Державної прикордонної служби України. Про всі перевірки ПТТ(СП) посадові особи роблять запис у
журналі обліку перевірок ПТТ і СП керівництвом органів Державної
прикордонної служби та представниками прокуратури (додаток 9). Відвідання і перевірки ПТТ також здійснюються уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини, а інспектування -
делегаціями Європейського Комітету проти тортур (далі - ЄКПТ).
13.2. У разі потреби відкрити камеру (СП) інспектор викликає
начальника зміни охорони (чергового підрозділу).
14. Організація пропускного режиму
14.1. Порядок пропуску, в'їзду і виїзду транспортних засобів,
внесення-винесення, ввезення-вивезення матеріальних цінностей з
ПТТ визначається відповідною інструкцією, затвердженою начальником
органу Державної прикордонної служби України. Вхід відвідувачів на територію і в приміщення ПТТ зі зброєю
заборонено. Зброя здається на зберігання начальнику зміни охорони.
14.2. Підставою для проходу через контрольно пропускний пункт
(далі - КПП) ПТТ є разовий допуск (перепустка), а для
внесення-винесення матеріальних цінностей - накладна або дорожній
лист для автотранспорту. Зразки разових допусків (перепусток) до ПТТ за підписом
начальника органу Державної прикордонної служби України або
начальника штабу, накладних та інших документів передаються на
КПП.
14.3. Медичний персонал з інших лікувальних установ у разі
потреби може допускатись у ПТТ з дозволу начальника ПТТ, лікар
органу Державної прикордонної служби України має право постійного
входу і виходу.
14.4. Разова перепустка для відвідання ПТТ у службових
справах видається начальником ПТТ з дозволу начальника штабу
органу Державної прикордонної служби України. Відвідувачів пропускають на територію ПТТ за умови
пред'явлення разової перепустки і документа, який посвідчує особу. Під час групового відвідування ПТТ разова перепустка
оформляється на керівника групи із зазначенням кількості
відвідувачів і додаванням поіменного списку. Відвідувачі -
іноземці, які мають відповідний дозвіл, допускаються в ПТТ з
дозволу начальника органу Державної прикордонної служби України у
супроводі начальника ПТТ.
14.5. Завірена печаткою разова перепустка з відміткою
начальника ПТТ (старшого інспектора) під час виходу відвідувача з
території ПТТ вилучається начальником зміни охорони.
14.6. Усі сторонні особи, які відвідують ПТТ органу Державної
прикордонної служби України, повинні перед входом на територію ПТТ
здати засоби мобільного, стільникового зв'язку, технічні засоби
аудіо-, відеодокументування тощо. Зазначені предмети тимчасово
зберігаються у спеціальній шафі, яка закривається, ключі від неї
видаються власнику предметів. Фото-, відеозйомку, роботу працівників засобів масової
інформації в ПТТ органів Державної прикордонної служби України
дозволяє тільки начальник органу Державної прикордонної служби
України.
14.7. Побачення із затриманою особою проводяться тільки з
дозволу посадової особи (дізнавача, слідчого, судді, прокурора),
за якою закріплена затримана особа, у дні і години, визначені
внутрішнім розпорядком, а також з урахуванням психічного стану
затриманої особи і за наявності спеціально обладнаного приміщення.
14.8. Під час виявлення у затриманої особи, відвідувачів,
інших осіб записок, листів тощо, які можуть негативно вплинути на
хід дізнання або експертизи і становлять оперативний інтерес, вони
вилучаються. Про це негайно повідомляється посадова особа, яка
проводить дізнання по справі, та начальник органу Державної
прикордонної служби України, а у разі потреби - прокурор.
14.9. Генеральний консул, консул, віце-консул і консульський
агент дипломатичних представництв закордонних держав, а також
співробітники УВКБ ООН мають право на короткострокові побачення
із затриманими громадянами своїх держав з дозволу особи, яка
проводить дізнання.
14.10. Телефонні розмови затриманим надаються за наявності
технічних можливостей установи за рахунок затриманого. Факт
надання розмови реєструється у журналі реєстрації телефонних
розмов затриманих (додаток 10).
14.11. За усною або письмовою заявою затриманого або за
заявою його близьких родичів або представників громадських
організацій затриманому може надаватися побачення з адвокатом або
іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на
надання правової допомоги. На бажання затриманого або адвоката,
або фахівця у галузі права побачення проводяться віч-на-віч у
кімнаті для короткострокових побачень із забезпеченням їх безпеки. Побачення проводяться тільки від підйому до відбою.
14.12. У разі епідемії, стихійного лиха або інших
надзвичайних обставин, що перешкоджають нормальній діяльності ПТТ,
побачення можуть бути тимчасово відмінені.
15. Внутрішній розпорядок у ПТТ
15.1. У кожному пункті організовується суворо регламентований
внутрішній розпорядок з урахуванням особливостей роботи з
відповідним складом затриманих, оперативної обстановки, пори року,
місцевих умов та інших конкретних обставин.
15.2. Внутрішній розпорядок визначає час підйому, туалету,
фізичної зарядки, уживання їжі, внутрішню роботу із затриманими,
виховні заходи тощо. При цьому передбачається безперервний
восьмигодинний сон. Не менше одного разу на тиждень у неробочий час
організовуються перевірки-огляди приміщень, де утримуються
правопорушники, зовнішнього вигляду та стану одягу і взуття
затриманих.
15.3. Внутрішній розпорядок розробляється начальником пункту
тимчасового тримання, затверджується наказом начальника органу
Державної прикордонної служби України та доводиться до загального
відома затриманих під час їх прибуття в ПТТ.
16. Порядок уживання затриманими їжі
16.1. Приймання затриманими їжі проводиться в камерах у
встановлений внутрішнім розпорядком дня час. Проміжки часу між
сніданком та обідом, обідом і вечерею не повинні перевищувати
6 годин. Роздавання їжі здійснюється інспектором вільної зміни через
кватирки у дверях камер (спеціальних приміщень) без відчинення
дверей.
16.2. З метою підтримання належного порядку в приміщенні під
час приймання їжі затриманими перебувають військовослужбовці зміни
охорони ПТТ (інспектори).
16.3. У разі відмови особи, яка тримається у ПТТ, від
уживання їжі, начальник ПТТ або особа, що виконує його обов'язки,
після встановлення факту повинен протягом доби особисто провести з
нею бесіду з метою з'ясування причин такого вчинку, доповісти про
це по команді та прокурору, а в разі обґрунтованості цих причин
уживати негайних заходів щодо задоволення законних вимог. Якщо буде визнано, що вимоги особи, яка відмовляється від
уживання їжі, є безпідставними, то про це складається акт, у якому
під розписку їй даються відповідні пояснення про безпідставність
вимог та згубність голодування для здоров'я та можливість
примусового годування.
16.4. Протягом доби після фактичної відмови особи вживати їжу
на підставі мотивованого рішення начальника установи або особи, що
виконує його обов'язки, вона переводиться в окреме приміщення, де
тримається на загальних підставах, ізольовано від інших і
перебуває під посиленим наглядом. Неповнолітніх, вагітних жінок та хворих на активний
туберкульоз з числа голодуючих тримають ізольовано від інших у
спеціально відведених приміщеннях на загальних підставах.
16.5. У передбачений внутрішнім розпорядком час голодуючому
доставляються сніданок, обід та вечеря за встановленою нормою. У
разі відмови через дві години їжу забирають, про що робиться
відмітка в картці обліку доставлення їжі голодуючому
(додаток 11).
16.6. У строк, визначений начальником органу Державної
прикордонної служби України, з урахуванням конкретних обставин
(але не більше трьох діб з моменту фактичної відмови від уживання
їжі) особа підлягає обов'язковому лікарському огляду, під час
якого лікар пояснює шкоду голодування для організму. Амбулаторне лікування та невідкладна медична допомога такій
особі надаються у приміщенні, де вона утримується, якщо немає
потреби в стаціонарному лікуванні. Санітарну обробку вона
проходить окремо від інших.
16.7. Звільнення голодуючого від внутрішньої роботи та інших
обов'язків, що передбачені умовами режиму тримання в установах,
можливе лише на підставі медичних показань. За відсутності таких
показань на цю особу в повній мірі поширюються передбачені
законодавством засоби дисциплінарного впливу.
16.8. У разі коли відмова від уживання їжі не є наслідком
захворювання, представники керівництва органів Державної
прикордонної служби України, з метою схилення голодуючого до
відмови від цих дій, систематично проводять роз'яснювальну роботу
про згубність голодування для організму.
16.9. Конвоювання цієї категорії осіб в інші установи, а
також у суд здійснюється в установленому порядку. За наявності медичних показань конвоювання здійснюється в
супроводі медичного працівника органу Державної прикордонної
служби України. Про відмову затриманого від уживання їжі
оформляється довідка, яка підписується начальником ПТТ, медичним
працівником органу Державної прикордонної служби України та
зберігається в особовій справі (додаток 3) затриманого. Якщо подальша відмова від приймання їжі під час конвоювання
буде загрожувати життю та здоров'ю такої особи, то за письмовим
висновком медичного працівника, що супроводжує її, вона повинна
бути поміщена в установленому порядку в найближчий лікувальний
заклад органів охорони здоров'я. Нетранспортабельні голодуючі
конвоюванню не підлягають.
16.10. Примусове годування голодуючого є крайнім заходом для
збереження його життя і застосовується тільки у разі, коли
роз'яснювальна робота та інші заходи впливу на нього залишаються
безрезультатними, а подальше голодування загрожує життю. Рішення про початок примусового годування приймає начальник
органу Державної прикордонної служби України або особа, що виконує
його обов'язки, на підставі письмового висновку комісії лікарів
про значне погіршення стану здоров'я голодуючого та виникнення
загрози його смерті. Термін проведення комісією огляду визначає
лікар, який здійснює нагляд за голодуючим. Про прийняте рішення повідомляють прокурора, який здійснює
нагляд за додержанням законів під час провадження у кримінальних
справах. Періодичність примусового годування визначається лікарем
залежно від загального стану здоров'я особи, яка відмовляється від
уживання їжі.
17. Прикінцеві положення
17.1. ПТТ організовуються і ліквідовуються Адміністрацією
Державної прикордонної служби України.
17.2. Штат ПТТ установлюється і змінюється Адміністрацією
Державної прикордонної служби України за поданням з регіонального
управління та начальників органів Державної прикордонної служби
України центрального підпорядкування, як правило, один раз на рік.
Начальник відділу по роботі
з іноземцями Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
полковник В.Ю.Тунік

Додаток 1
до пункту 2.6
Інструкції

Інв. N _________
Строк зберігання ________________

ЖУРНАЛ
обліку службових ключів у ПТТ (СП)
____________________________________________________
(назва органу Державної прикордонної служби України)

Том N ________________________
Розпочато "___" ______ 200__ р.
Закінчено "___" ______ 200__ р.
На ___________________ аркушах.

1. Облік ключів
------------------------------------------------------------------ | N | Від яких | Номер | Кількість | Дата перевірки | |з/п | дверей | ключа |екземплярів ключів| наявності ключів, | | | приміщення | | | прізвище і підпис | | | ключі | | | перевіряльника | |----+------------+-------+------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Пояснення до форми: Усі екземпляри наявних ключів
обліковуються під одним номером у 1 розділі. Видача ключів
здійснюється тільки начальником ПТТ (черговим по органу
Держприкордонслужби). Наявність ключів перевіряється начальником
штабу органу Держприкордонслужби або його заступником один раз на
місяць.
2. Облік видачі ключів
------------------------------------------------------------------ | N | Номер | Дата і кому | Розписка про | Розписка про | |з/п | ключа |виданий ключ |одержання ключів| приймання ключів і | | | | | і дата | дата | |----+-------+-------------+----------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Начальник відділу по роботі
з іноземцями Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
полковник В.Ю.Тунік

Додаток 2
до пунктів 3.4, 12.10
Інструкції

Інв. N _________
Строк зберігання _______________

ЖУРНАЛ
реєстрації прибуття і вибуття затриманих осіб
________________________________________________________
(назва органу Державної прикордонної служби України,
підрозділу)

Том N ________________________
Розпочато "___" ______ 200__ р.
Закінчено "___" ______ 200__ р.
На ___________________ аркушах.
Журнал у _______________ томах.

------------------------------------------------------------------ | N | Пріз- | Гро- | Дата і | Ким | Термін |Дата і | Підс-|При-| |з/п| вище, |мадян-| час | скла-| триман-| час | тава |міт-| | | ім'я, | ство | затри- | дено | ня, |поміще-| для | ка | | | по | | мання, |прото-| коли і | ння в |звіль-| | | | бать- | |стислий | кол | ким | ПТТ, |нення,| | | | кові, | | зміст |затри-|встанов-| номер |дата і| | | | число, | | складу |мання,| лений | особо-| час | | | | місяць | |правопо-| хто | (санк- | вої |звіль-| | | | і рік | |рушення |прова-| ціоно- | справи|нення | | | |народже-| | | дить | ваний) | | | | | | ння | | |дізна-| | | | | | | | | | ння | | | | | |---+--------+------+--------+------+--------+-------+------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до пунктів 3.5.1, 9.3,
12.10, 16.9
Інструкції

Інв. N _________
Строк зберігання _______________

ОСОБОВА СПРАВА N ___________
особи, яка утримується у пункті тимчасового тримання ____________________________________________________
(назва органу Державної прикордонної служби України)

Розпочата "___" ______ 200__ р.
Закінчена "___" ______ 200__ р.
На ___________________ аркушах.
Зміст особової справи: 1. Протокол адміністративного затримання (копія). 2. Протокол особистого обшуку. 3. Протокол особистого огляду, огляду речей і вилучення речей
і документів. 4. Анкета затриманого. 5. Дактилокарта.

Анкета затриманого
------------------------------------------------------------------ | Питання | Відповіді | |-------------------------------+--------------------------------| |1. Прізвище, ім'я, по батькові | | |-------------------------------+--------------------------------| |2. Якщо змінював прізвище, | | |ім'я, по батькові, коли, де і з| | |якої причини | | |-------------------------------+--------------------------------| |3. Рік, число, місяць і місце | | |народження | | |-------------------------------+--------------------------------| |4. Громадянство | | |-------------------------------+--------------------------------| |5. Національність | | |-------------------------------+--------------------------------| |6. Постійне місце проживання | | |(точна адреса) | | |-------------------------------+--------------------------------| |7. Освіта загальна і спеціальна| | |(який навчальний заклад і коли | | |закінчив) | | |-------------------------------+--------------------------------| |8. Професія, спеціальність | | |-------------------------------+--------------------------------| |9. Сімейний стан | | |-------------------------------+--------------------------------| |10. Місце роботи або рід занять| | |перед взяттям під варту. Якщо | | |не працював, коли і з якої | | |роботи звільнений | | |-------------------------------+--------------------------------| |11. Чи має урядові нагороди | | |(які і коли нагороджений) | | |-------------------------------+--------------------------------| |12. Відношення до військової | | |служби, військове звання | | |-------------------------------+--------------------------------| |13. Чи притягався до | | |кримінальної відповідальності | | |(ким, коли і за що був | | |засуджений) | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | 14.Відомості про близьких родичів | |----------------------------------------------------------------| | Ступінь |Прізвище, ім'я, |Місце проживання|Місце роботи і | | споріднення |по батькові, рік| | посада | | | і місце | | | | | народження | | | |--------------+----------------+----------------+---------------| |Батько | | | | |Мати | | | | |Дружина | | | | |Діти | | | | |Брати | | | | |Сестри | | | | ------------------------------------------------------------------
------------- | | | | | | | | -------------
Місце для розпізнавального фотознімка 6 x 9 затриманого
(анфас, профіль) ____________________________________
(особистий підпис взятого під варту)

Додаток 4
до пунктів 3.7.3, 12.10
Інструкції

Інв. N _________
Строк зберігання _______________

ЖУРНАЛ N ____________
обліку цінностей, документів, нагород, вилучених
у затриманих правопорушників ____________________________________________________
(назва органу Державної прикордонної служби України)

Том N ________________________
Розпочато "___" ______ 200__ р.
Закінчено "___" ______ 200__ р.
На ___________________ аркушах.

Облік цінностей, документів, нагород,
вилучених у затриманих правопорушників
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Прізвище та | Перелік | Підпис особи, | Підпис | | | ініціали | зданого на | яка приймає | особи, яка | | | затриманого | зберігання | цінності на | отримала | | | | | зберігання | цінності | | | | | | після | | | | | | зберігання | |-----+-------------+--------------+----------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до пунктів 3.7, 3.10.6,
6.3, 12.11
Інструкції

Інв. N _________
Строк зберігання _______________

Санітарний журнал ПТТ (СП) ____________________________________________________
(назва органу Державної прикордонної служби України)

Том N ________________________
Розпочато "___" ______ 200__ р.
Закінчено "___" ______ 200__ р.
На ___________________ аркушах

Розділ I
Санітарний стан об'єкта

------------------------------------------------------------------ |Дата | Що оглянуто і | Зауваження і | Вжиті заходи | | | результати огляду | пропозиції | | |-----+----------------------+-------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Розділ II
Облік санітарної обробки затриманих
і взятих під варту
------------------------------------------------------------------ | Дата | Час санобробки | Прізвища |Прізвища вартових, які| | | (год., хв.) |затриманих,|оглядали санпропускник| | |--------------------|які пройшли| і здійснювали | | | початок | кінець | санітарну | спостереження за | | | | | обробку | затриманими під час | | | | | (причина) | миття | |--------+---------+----------+-----------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Розділ III
Облік проведення медичного огляду затриманих
і взятих під варту
------------------------------------------------------------------ | Дата, |Прізвище та ім'я | Результати огляду | Прізвище і | | час | затриманого | |підпис медичного| | | | |працівника, який| | | | | проводив огляд | |--------+-----------------+--------------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Розділ IV
Облік випадків надання медичної допомоги
затриманим і взятим під варту
------------------------------------------------------------------ |Дата, | Прізвище та | Діагноз і | Прізвище і | Результати | | час | ім'я | рекомендації | підпис | реалізації | | | затриманого | | медичного |рекомендацій | | | | | працівника, | (виконані | | | | |який проводив| лікарські | | | | | огляд |призначення, | | | | | | поміщення у | | | | | | медичний | | | | | | заклад | | | | | | Державної | | | | | |прикордонної | | | | | | служби | | | | | |України, МОЗ | | | | | |України тощо)| |------+--------------+--------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до пунктів 3.11.3, 12.10
Інструкції

Інв. N _________
Строк зберігання ______________

ЖУРНАЛ
обліку прогулянок осіб, яких тримають
у ПТТ (СП)
_________________________________________________________
(назва органу Державної прикордонної служби України,
підрозділу)

Том N ________________________
Розпочато "___" ______ 200__ р.
Закінчено "___" ______ 200__ р.
На ___________________ аркушах.

------------------------------------------------------------------- |Дата|Кіль-| Прізвища |Час прогулянки | Прізвища | Прізвища | | |кість| затрима- |---------------|затриманих,| інспекторів, | | |утри-| них, які |початок| кінець|які не були|які здійснювали| | |мува-|виводились| | | на | огляд | | |них | на | | |прогулянці |прогулянкового | | |осіб |прогулянку| | | і з якої |майданчика та | | | | | | | причини |спостереження | | | | | | | | під час | | | | | | | | прогулянки | |----+-----+----------+-------+-------+-----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до пунктів 7.5, 12.10
Інструкції

Інв. N _________
Строк зберігання _______________

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв і скарг осіб, яких
тримають у ПТТ (СП)
_________________________________________________________
(назва органу Державної прикордонної служби України,
підрозділу)

Том N ________________________
Розпочато "___" ______ 200__ р.
Закінчено "___" ______ 200__ р.
На ___________________ аркушах.

------------------------------------------------------------------ | N |Прізви-|Дата і | Кому | Стислий|Коли і|Резуль-| Місце |При-| |з/п| ще, | час | адре- | зміст | кому | тати | збері-|міт-| | | ім'я |подання|сована | скарги,|надіс-|розгля-| гання |ка | | |особи, |скарги,|скарга,| заяви | лана | ду і |скарги,| | | | яка | заяви | заява | (крім |(вих. | дата | заяви | | | |подала | | | адресо-| N і | оголо-| (N | | | |заяву, | | | ваних |дата) | шення |справи,| | | |скаргу | | | проку- | | затри-| стор. | | | | | | | рору у | | маному|справи)| | | | | | | закри- | | | | | | | | | | тому | | | | | | | | | |вигляді)| | | | | |---+-------+-------+-------+--------+------+-------+-------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до пункту 9.3
Інструкції

Начальнику ______________________________________________________
(назва органу Державної прикордонної служби України) __________________________________________________________________
(звання, прізвище, ініціали)

ВИКЛИЧНА ВИМОГА

Прошу видати з камери N ______ затриманого __________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
для проведення слідчих дій, давання пояснень, звільнення,
конвоювання. Ким викликається ____________________________________________
(посада, звання, прізвище, підпис) "____" ________ 200__ р.
Видати затриманого ____________________________ із камери
N ________________________________________________________________ Черговий органу Державної прикордонної служби _______________
(підпис)
------------------------------------------------------------------ лінія відриву
Затриманого _______________________ із камери N ____ передав. Старший зміни охорони _______________________________________
(підпис) "____" ________ 200__ р.

Зворотний бік
Затриманого _________ о __ год. __ хв. прийняв ______________
(П.І.Б.) (посада, __________________________________________________________________
звання, прізвище, підпис) Ким викликався ______________________________________________
(посада, прізвище, підпис) Прийняв затриманого о _____ год. ____ хв. Виводний ____________________________________________________
(підпис) Затриманого _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) від виводного прийняв і помістив у камеру N ___ о ___ год. ___ хв.
"__" ________ 200__ р. Старший зміни охорони _____________________
(підпис)

Додаток 9
до пунктів 12.10, 13.1
Інструкції

Інв. N _________
Строк зберігання ______________

ЖУРНАЛ
обліку перевірок ПТТ і СП командуванням органів
Державної прикордонної служби
та представниками прокуратури
____________________________________________________
(назва органу Державної прикордонної служби України)

Том N ________________________
Розпочато "___" ______ 200__ р.
Закінчено "___" ______ 200__ р.
На ___________________ аркушах.

------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Посада, |Зауваження перевіряльника|Відмітки про| |з/п|перевірки| прізвище | | усунення | | | | та | | недоліків | | | | ініціали | | | | | |перевіряль-| | | | | | ника | | | |---+---------+-----------+-------------------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 10
до пункту 14.10
Інструкції

Інв. N _________
Строк зберігання ________________

ЖУРНАЛ
реєстрації телефонних розмов затриманих
у місці тримання
____________________________________________________
(назва органу Державної прикордонної служби України)

Том N ________________________
Розпочато "___" ______ 200__ р.
Закінчено "___" ______ 200__ р.
На ___________________ аркушах.

------------------------------------------------------------------ | N |Дата, час| Прізвище | Підпис старшого зміни | Примітка | |з/п| |затриманого| охорони | | |---+---------+-----------+-------------------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до пункту 16.5
Інструкції

КАРТКА
обліку доставляння їжі голодуючому

------------------------------------------------------------------ | N |Пріз-| Дата | Сніданок | Обід | Вечеря | |з/п|вище |видачі|---------------+---------------+---------------| | | та | їжі | підпис|підпис |підпис |підпис |підпис |підпис | | |іні- | |інспек-|медич- |інспек-|медич- |інспек-|медич- | | |ціали| | тора | ного | тора | ного | тора |ного | | |зат- | | |праців-| |праців-| |праців-| | |рима-| | | ника | | ника | |ника | | |ного | | | | | | | | |---+-----+------+---------------+---------------+---------------| | | | | | | | |---+-----+------+---------------+---------------+---------------| | | | | | | | |---+-----+------+---------------+---------------+---------------| | | | | | | | |---+-----+------+---------------+---------------+---------------| | | | | | | | |---+-----+------+---------------+---------------+---------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник відділу по роботі
з іноземцями Департаменту
охорони державного кордону
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
полковник В.Ю.Туніквгору