Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на залізничному транспорті
Мінтрансзв'язку України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 12.04.2006337
Документ z0887-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.06.2012, підстава - z0870-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.04.2006 N 337
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2006 р.
за N 887/12761

Про затвердження Порядку оформлення
матеріалів про адміністративні правопорушення
на залізничному транспорті
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури
N 266 ( z0870-12 ) від 17.05.2012 }
Відповідно до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80731-10 ), відповідно до пункту 4
Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України,
затвердженого Указом Президента України від 27.08.2004 N 1009
( 1009/2004 ), з метою дотримання законності при здійсненні
провадження у справах про адміністративні правопорушення,
підвищення ефективності правозастосовної діяльності посадових осіб
залізничного транспорту Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення на залізничному транспорті (далі -
Порядок), що додається.
2. Державній адміністрації залізничного транспорту
(Федюшин Ю.М.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
в установленому порядку до Міністерства юстиції України.
2.2. Забезпечити доведення цього наказу до заінтересованих
підприємств, установ і організацій залізничного транспорту.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Щербину М.М.
Міністр В.Бондар
ПОГОДЖЕНО:    
Голова ДПА України  О.І.Кірєєв
Начальник УМВС України
на транспорті
підполковник міліції  В.І.Гарбуз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
12.04.2006 N 337
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2006 р.
за N 887/12761

ПОРЯДОК
оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення на залізничному транспорті

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі -
КУпАП), Закону України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ),
Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 06.04.98 N 457 ( 457-98-п ), Положення про
відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.94
N 7 ( 7-94-п ).
1.2. Порядок визначає правила оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення на залізничному транспорті
загального користування уповноваженими органами (посадовими
особами) залізничного транспорту та притягнення до
адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності та відомчої
належності і громадян у разі вчинення адміністративних
правопорушень передбачених КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ).
1.3. Відповідно до статті 224 КУпАП ( 80732-10 ) щодо органів
(посадових осіб), уповноважених розглядати справи про
адміністративні правопорушення, накладення адміністративних
стягнень за адміністративні правопорушення на залізничному
транспорті здійснюється органами (посадовими особами) залізничного
транспорту в межах наданих їм повноважень лише під час виконання
ними службових обов'язків. Від імені органів залізничного
транспорту розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право: начальники станцій та їх заступники, начальники вокзалів та
їх заступники, начальники локомотивних (вагонних) депо, начальники
пасажирських поїздів (механіки-бригадири пасажирських поїздів); контролери-ревізори пасажирських поїздів,
ревізори-інструктори пасажирських поїздів, ревізори з контролю
доходів, дорожні майстри, начальники дистанцій колії, начальники
дистанцій сигналізації та зв'язку; начальник Управління відомчої воєнізованої охорони
Укрзалізниці та його заступники, начальники служб (загонів)
відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники,
начальники відділів (секторів) Управління відомчої воєнізованої
охорони Укрзалізниці, начальники відділів (секторів) служби
(загону) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники,
начальники команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони
залізниць та їх заступники, старші інструктори та інструктори
служб (загонів) відомчої воєнізованої охорони залізниць,
начальники відділень команд (пожежних поїздів) відомчої
воєнізованої охорони залізниць, начальники груп воєнізованої
охорони залізниць, старші в місці розташування станцій посадові
особи відомчої воєнізованої охорони залізниць. { Абзац четвертий
пункту 1.3 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 266 ( z0870-12 ) від 17.05.2012 }
1.4. Органи залізничного транспорту розглядають справи про
такі адміністративні правопорушення: про порушення правил
користування засобами цього транспорту, правил щодо охорони
порядку і безпеки руху, правил, спрямованих на забезпечення
схоронності вантажів на залізничному транспорті, правил пожежної
безпеки на залізничному транспорті (статті 109, 110, частина перша
статті 120, частина перша статті 133, частина перша статті 134,
частини перша і третя статті 135, стаття 136 КУпАП ( 80731-10 ). За вчинення адміністративних правопорушень органи (посадові
особи) залізничного транспорту можуть застосовувати такі
адміністративні стягнення: попередження; штраф.
1.5. Розмір штрафу, що накладається начальниками пасажирських
поїздів (механіками-бригадирами пасажирських поїздів), дорожніми
майстрами, начальниками відділень команд (пожежних поїздів)
відомчої воєнізованої охорони залізниць, не може перевищувати
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Пункт 1.5 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства
інфраструктури N 266 ( z0870-12 ) від 17.05.2012 }
2. Оформлення матеріалів
про адміністративне правопорушення
2.1. Про вчинення адміністративного правопорушення на
залізничному транспорті посадовими особами оформляється протокол
на бланку встановленого зразка (додаток 1).
2.2. Складати протокол про адміністративні порушення правил з
охорони порядку і безпеки руху на залізничному транспорті - стаття
109 КУпАП ( 80731-10 ); порушення правил користування засобами
залізничного транспорту - стаття 110 КУпАП; порушення правил
пожежної безпеки на залізничному транспорті - частина перша статті
120 КУпАП; порушення правил перевезення небезпечних речовин або
предметів ручною кладдю на залізничному транспорті - частина перша
статті 133 КУпАП; перевезення ручної кладі понад установлені норми
і неоплаченого багажу - стаття 134 КУпАП; безквитковий проїзд -
стаття 135 КУпАП; порушення правил, спрямованих на забезпечення
схоронності вантажів на залізничному транспорті - стаття 136
КУпАП; порушення правил охорони електричних мереж - стаття 99
КУпАП; порушення водіями транспортних засобів правил проїзду
залізничних переїздів - стаття 123 КУпАП мають право посадові
особи залізничного транспорту, яким відповідно до КУпАП надано
право розглядати справи про адміністративні правопорушення та
накладати адміністративні стягнення.
2.3. Протокол не складається у випадках, передбачених статтею
258 КУпАП ( 80732-10 ), зокрема у разі вчинення адміністративних
правопорушень, передбачених частиною третьою статті 109 КУпАП
( 80731-10 ), статтею 110 КУпАП (при накладенні адміністративного
стягнення у вигляді попередження на місці вчинення
правопорушення), статтями 134, 135 КУпАП, якщо особа не оспорює
допущене порушення й адміністративне стягнення, що на неї
накладається. Якщо порушник оспорює стягнення, що на нього
накладається за вчинення правопорушення, то відповідно до статті
258 КУпАП складається протокол про адміністративне правопорушення. Протоколи не складаються і в інших випадках, коли штраф
накладається і стягується відповідно до закону, а попередження
оформлюється на місці вчинення правопорушення. Протокол складається на місці виявлення правопорушення. У
разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення,
якщо складання протоколу є обов'язковим, посадові особи
залізничного транспорту можуть доставляти порушника(ів) до
органів, визначених статтею 259 КУпАП ( 80732-10 ). У випадках, передбачених частиною першою статті 258 КУпАП
( 80732-10 ), уповноваженими органами (посадовими особами) на
місці вчинення правопорушення виноситься постанова у справі про
адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283
КУпАП. { Пункт 2.3 розділу 2 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 266 ( z0870-12 ) від 17.05.2012 }
2.4. Усі реквізити протоколу заповнюються державною мовою,
розбірливим почерком, кульковою ручкою, чорнилами синього, чорного
кольору чи друкарським способом. Підчистки та помарки не
допускаються. У відповідних графах, які не заповнюються під час
складання протоколу, проставляється прочерк.
2.5. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то
протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну
особу окремо. При оформлені порушень правил пожежної безпеки на
залізничному транспорті посадовими особами відомчої воєнізованої
охорони складається протокол, наведений в додатку 2. Протокол складається за кожним фактом адміністративного
правопорушення. При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних
правопорушень складається окремий протокол про кожне
правопорушення.
2.6. Протокол складається у двох примірниках. Перший
примірник протоколу вручається особисто правопорушнику або
надсилається йому рекомендованим листом, другий - зберігається у
посадової особи, яка склала протокол, або у триденний термін
надсилається посадовій особі, яка розглядала справу про
адміністративне правопорушення.
2.7. У відповідності до ст. 256 КУпАП ( 80732-10 ) у
протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: число, місяць і рік складання протоколу, а також місце
складання (станція, перегін, підприємство, поїзд); посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала
протокол; відомості про особу, яка вчинила правопорушення (повністю,
без скорочень, її прізвище, ім'я та по батькові; число, місяць,
рік, місце народження, а також повна адреса місця проживання;
громадянство; найменування підприємства, установи, організації, де
працює або навчається особа, та її посада); серія, номер паспорта, дата видачі й найменування органу
внутрішніх справ, що його видав, або серія, номер іншого
документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення
(службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток), дата
видачі й найменування підприємства, установи, організації, що його
видали; місце, час учинення і суть адміністративного порушення, які
саме протиправні дії вчинила особа, яка притягається до
адміністративної відповідальності. Суть правопорушення повинна
бути описана таким чином, щоб якомога точніше відповідати
фактичним обставинам правопорушення, а також диспозиції
відповідної частини статті КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) з
відповідним посиланням на нормативний акт, положення якого
порушено, і частину статті КУпАП, згідно з якою настає
адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії; прізвища, ім'я та по батькові свідків правопорушення (у разі
їх наявності), адреси їх місця проживання, а також ставляться
підписи свідків; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Особі, яка вчинила адміністративне правопорушення та
притягується до адміністративної відповідальності, роз'яснюються
її права та обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП ( 80732-10 ),
а також повідомляється про час та місце розгляду адміністративної
справи, якщо ці дані відомі на момент складання протоколу. На знак
обізнаності з вищевказаним особа ставить у протоколі свій підпис,
а в разі відмови ставити підпис про це робиться відповідна
відмітка. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення має право
дати письмове пояснення по суті скоєних правопорушень та обставин,
що можуть мати значення для вирішення справи, яке записується в
протокол, і ставить свій підпис, а також може робити заяви і
клопотати по суті складання протоколу та розгляду справи. У разі
відмови від пояснення або підписання протоколу про це робиться
запис посадової особи, яка склала протокол, що підтверджується
підписами свідків (за наявності). Посадова особа, яка розглядає протокол, виносить рішення в
межах своїх повноважень про задоволення чи відхилення заяви або
клопотання, про що робиться відповідний запис у протоколі. Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка
вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і
потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.
2.8. До протоколу додаються матеріали, що підтверджують факт
вчинення адміністративного правопорушення (рапорти посадових осіб,
заяви, пояснення правопорушників та інші документи, що
підтверджують факт вчинення правопорушення).
2.9. При вчиненні правопорушень, що відповідно до статті 222
КУпАП ( 80732-10 ) підлягають розгляду органами внутрішніх справ,
а також передбачених статтями 109, 123 та частиною першою статті
133 КУпАП ( 80731-10 ) щодо розгляду справ про адміністративні
правопорушення в суді, примірник протоколу надсилається до
зазначених органів.
2.10. З метою складення протоколу про адміністративне
правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення
правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, порушника
може бути доставлено уповноваженою на те особою до міліції, якщо в
нього немає документів, що посвідчують особу, і немає свідків, які
б могли повідомити необхідні дані про нього. При вчиненні правопорушень, зв'язаних з посяганням на
об'єкти, що охороняються, інше майно, порушника може бути
доставлено працівниками воєнізованої охорони до службового
приміщення воєнізованої охорони або в міліцію для припинення
правопорушень, установлення особи порушника і складення протоколу
про правопорушення. Доставлення порушника має бути проведено в можливо короткий
строк.
2.11. Відповідно до статті 260 КУпАП ( 80732-10 ), у випадках
прямо передбачених законом, з метою припинення адміністративних
правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення
особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у
разі неможливості складання його на місці вчинення правопорушення,
якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного
і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про
адміністративні правопорушення допускаються адміністративне
затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей
та документів.
2.12. Адміністративне затримання особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення, може провадитися лише старшою у
місці розташування об'єкта, що охороняється, посадовою особою
воєнізованої охорони при вчиненні правопорушень, пов'язаних з
посяганням на охоронювані об'єкти, інше майно. Про адміністративне затримання складається протокол
(додаток 3), у якому зазначаються: дата і місце його складення;
посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол;
відомості про особу затриманого; час і мотиви затримання. Протокол
підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У
разі відмовлення затриманого від підписання протоколу в ньому
робиться запис про це. Вказується назва органу внутрішніх справ або іншого
приміщення (службове приміщення воєнізованої охорони, громадський
пункт охорони порядку тощо), куди доставлено затриманого, адреса
місця його розташування, число, місяць, рік, а також час
доставлення. Зазначається стаття КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) (частина
статті), якою передбачена адміністративна відповідальність особи
за вчинення правопорушення, а також мотиви затримання: припинення
правопорушення, установлення особи, складення протоколу про
адміністративне правопорушення. Про місце перебування особи, затриманої за вчинення
адміністративного правопорушення, на її прохання, повідомляються
її родичі, керівник (власник) відповідного підприємства, установи,
організації або вповноважений ним орган, про що в протоколі
робиться відповідний запис, де вказується, кому саме повідомлено і
в який спосіб. Про затримання неповнолітнього обов'язково та негайно
повідомляються його батьки або особи, у яких перебувають під
опікою неповнолітні. У протоколі зазначається час, дата
повідомлення і кому саме повідомлено.
2.13. Особистий огляд може провадитись уповноваженими на те
посадовими особами воєнізованої охорони. Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою
однієї статі із затриманням і в присутності двох понятих тієї
самої статі.
2.14. Огляд речей може провадитись уповноваженими на те
посадовими особами воєнізованої охорони. Огляд речей, ручної поклажі, багажу, транспортних засобів та
інших предметів здійснюється, як правило, у присутності особи, у
власності (володінні) якої вони є. У невідкладних випадках
зазначені речі, предмети можуть бути оглянуті за участю двох
понятих під час відсутності власника. Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про
це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне
правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання.
2.15. Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім
об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого
огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами
воєнізованої охорони, що вправі проводити такі дії. Вилучені речі та документи зберігаються до розгляду справи
про адміністративне правопорушення відповідно до Порядку
зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про
адміністративні правопорушення речей і документів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2012 року N 17
( 17-2012-п ), а після розгляду справи, залежно від результатів її
розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують або повертають
власникові, або знищують, а при оплатному вилученні речей -
реалізовують. Вилучені орден, медаль, нагрудний знак до почесного
звання СРСР, почесного звання Української РСР, Почесної Грамоти і
Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР, почесного звання
України, відзнаки Президента України після розгляду справи
підлягають поверненню їх законному власнику, а якщо він невідомий,
надсилаються відповідно до Адміністрації Президента України.
{ Абзац другий пункту 2.15 розділу 2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 266 ( z0870-12 ) від
17.05.2012 } Про вилучення речей та документів складається протокол або
робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне
правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання.
2.16. Відповідно до статті 263 КУпАП ( 80732-10 )
адміністративне затримання особи проводиться не більше ніж на три
години старшою у місці розташування об'єкта, що охороняється,
посадовою особою відомчої воєнізованої охорони - при вчиненні
правопорушень, пов'язаних з посяганням на охоронні об'єкти, інше
майно залізниці. Строк адміністративного затримання обчислюється з
моменту доставлення порушника для складання протоколу, а особи,
яка була в стані сп'яніння, - з часу її витвереження. Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту
доставлення порушника для складання протоколу, а особа, яка була в
стані сп'яніння, - з часу її витвереження.
2.17. Відповідно до статті 309 КУпАП ( 80732-10 ) при
стягненні штрафу на місці вчинення адміністративного
правопорушення порушникові видається квитанція встановленого
зразка, яка є документом суворої фінансової звітності (додаток 4).
2.18. Начальниками пасажирських поїздів
(механіками-бригадирами пасажирських поїздів),
контролерами-ревізорами пасажирських поїздів,
ревізорами-інструкторами пасажирських поїздів (за квитанцією форми
ЛУ-9) оформляється штраф за такі правопорушення: викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей вагонів
поїздів, прохід по залізничних коліях у невстановлених місцях
(стаття 109 КУпАП ( 80731-10 ); порушення правил користування засобами залізничного
транспорту, передбачених статтею 110 КУпАП ( 80731-10 )
(пошкодження внутрішнього обладнання пасажирських вагонів, стекол
локомотивів і вагонів, куріння у вагонах (у тому числі в тамбурах)
приміських поїздів, у не встановлених для куріння місцях у поїздах
місцевого і дальнього сполучення); провезення ручної поклажі понад установлені норми і
неоплаченого вантажу (стаття 134 КУпАП ( 80731-10 ); безквитковий проїзд пасажира, а так само провезення без
квитка дитини віком від семи до шістнадцяти років у поїздах
приміського, місцевого або дальнього сполучення (частина перша
статті 135 КУпАП ( 80731-10 ).
2.19. Уповноваженими особами відомчої воєнізованої охорони за
квитанцією форми ЛУ-9 оформляється штраф за такі правопорушення: прохід залізничними коліями у невстановлених місцях (частина
третя статті 109 КУпАП ( 80731-10 ); пошкодження внутрішнього обладнання пасажирських вагонів,
стекол локомотивів і вагонів, куріння у вагонах (у тому числі в
тамбурах) приміських поїздів, у не встановлених для куріння місцях
у поїздах місцевого і дальнього сполучення (стаття 110 КУпАП
( 80731-10 ).
2.20. Квитанція форми ЛУ-9 складається з двох аркушів:
квитанції та корінця квитанції. Бланк корінця квитанції
виготовляється із самокопіювального паперу. На лицьовий бік
квитанції наноситься захисна сітка. Реквізити друкуються
українською мовою.
2.21. Інформація в бланк квитанції ЛУ-9 та корінця заноситься
уповноваженою особою відповідно до нанесених друкарським способом
реквізитів. Усі реквізити заповнюються розбірливо, без скорочення
слів. Стягувати штраф за однією квитанцією з декількох осіб
забороняється. У квитанції вказуються дата, час і місце накладення штрафу,
прізвище, ім'я та по батькові порушника, місце вчинення
правопорушення (станція, перегін, підприємство, поїзд), за що
стягнено штраф (стаття КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), сума штрафу і
загальна сума стягнених коштів (числом і словами), посада,
прізвище, ініціали особи, яка отримала штраф.
2.22. Після отримання від порушника суми накладеного штрафу
вповноважена особа видає йому квитанцію, корінець якої залишає для
звітності. Суми стягнутих за звітну добу штрафів упродовж наступного
робочого дня посадова особа здає в касу станції за квитанціями
різних зборів форми ГУ-57, у яких зазначаються посада і прізвище
працівника, який здав готівку, номери використаних квитанцій форми
ЛУ-9 та загальна сума зданих штрафів. Корінці витрачених квитанцій форми ЛУ-9 разом з квитанцією
форми ГУ-57, яка підтверджує здання готівки до каси станції,
надходять працівнику, відповідальному за облік цих квитанцій. На підставі цих документів складається звіт про витрачені
квитанції форми ЛУ-9, який надсилається з корінцями квитанцій до
фінансово-економічної служби залізниці. У звіті вказується форма, серія і номери першої і останньої
квитанцій кожної витраченої книги. Такі самі дані вказуються для
квитанцій запасу і для квитанцій в роботі з зазначенням прізвища
працівника, якому вони видані під звіт. Дані про квитанції в роботі повинні вказуватись у звіті
щомісяця. Облік бланків квитанції форми ЛУ-9 здійснюється у порядку,
установленому Інструкцією з ведення станційної комерційної
звітності, затвердженою наказом Укрзалізниці N 147-Ц від
04.06.2003, із змінами (наказ N 056-Ц від 15.02.2006).
2.23. У разі несплати штрафу на місці вчинення
адміністративного правопорушення провадження справи, а потім
виконання постанови здійснюються в порядку, передбаченому КУпАП
( 80731-10, 80732-10 ).
3. Розгляд справ про адміністративні
правопорушення на залізничному транспорті
3.1. Справа про адміністративне правопорушення на
залізничному транспорті згідно зі статтею 276 КУпАП ( 80732-10 )
розглядається за місцем його вчинення. Справи про адміністративне правопорушення, передбачене
статтею 123 КУпАП ( 80731-10 ) (коли правопорушення вчинено
водієм), можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних
засобів або за місцем проживання порушників. Адміністративними комісіями справи про адміністративні
правопорушення розглядаються за місцем проживання порушника.
3.2. Відповідно до статті 277 КУпАП ( 80732-10 ) справа про
адміністративне правопорушення розглядається в п'ятнадцятиденний
строк з дня одержання органом (посадовою особою), уповноваженим
розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та
інших матеріалів справи.
3.3. Відповідно до статті 278 КУпАП ( 80732-10 ) посадова
особа під час підготовки до розгляду справи про адміністративне
правопорушення з'ясовує такі питання: чи належить до її компетенції розгляд даної справи; чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про
адміністративне правопорушення; чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про
час і місце її розгляду; чи витребувано необхідні додаткові матеріали; чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних
представників і адвокатів.
3.4. Справи, які не належать до компетенції даної посадової
особи органів залізничного транспорту, розгляду не підлягають, а
матеріали цих справ надсилаються (передаються) разом із
супровідним листом на розгляд по суті до відповідних органів.
3.5. Якщо під час розгляду справи посадова особа органу
залізничного транспорту України дійде висновку, що в порушенні є
ознаки злочину, вона в триденний строк відповідно до статті 253
КУпАП ( 80732-10 ) надсилає матеріали прокурору чи органу, що
проводить досудове слідство або дізнання.
3.6. Під час з'ясування питання, чи підлягає особа
адміністративній відповідальності, слід мати на увазі, що: - адміністративній відповідальності підлягають особи, які
досягли на момент учинення адміністративного правопорушення
шістнадцятирічного віку. У разі учинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до
шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке
передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення,
згідно з частиною третьою статті 184 КУпАП ( 80731-10 ) до
відповідальності притягаються батьки або особи, які їх замінюють.
3.7. За результатами розгляду справи посадова особа,
уповноважена розглядати справу про адміністративне правопорушення,
виносить одну з постанов: про накладання адміністративного
стягнення (додаток 6) або про закриття справи. Провадження в справі про адміністративне правопорушення не
може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких
обставин (стаття 247 КУпАП ( 80732-10 ): 1) відсутність події і складу адміністративного
правопорушення; 2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного
правопорушення шістнадцятирічного віку; 3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи
бездіяльність; 4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або
необхідної оборони; 5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування
адміністративного стягнення; 6) скасування акта, який встановлює адміністративну
відповідальність; 7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне
правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП
( 80731-10 ); 8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, постанови
компетентного органу (посадової особи) про накладення
адміністративного стягнення або нескасованої постанови про
закриття справи про адміністративне правопорушення, а також
порушення по даному факту кримінальної справи; 9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в
справі. Також постанова про закриття справи про адміністративне
правопорушення виноситься у випадках, передбачених статтями 21,
22, 253 КУпАП ( 80732-10 ).
3.8. Адміністративне стягнення згідно зі статтею 38 КУпАП
( 80731-10 ) може бути накладено не пізніше як через два місяці з
дня вчинення правопорушення, а при тривалому правопорушенні - два
місяці з дня його виявлення. У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття
кримінальної справи, але за наявності в діях порушника ознак
адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може
бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення
про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття. При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних
правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне
правопорушення окремо. Якщо справи про вчинені правопорушення розглядаються
одночасно однією і тією самою посадовою особою залізничного
транспорту України, стягнення накладається в межах санкції,
установленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених
правопорушень. У разі заподіяння адміністративним правопорушенням майнової
шкоди громадянинові, підприємству, установі або організації
питання про відшкодування її вирішується відповідно до статті 40
КУпАП ( 80731-10 ).
3.9. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
оформляється у двох примірниках. У постанові обов'язково вказуються: дата і місце розгляду справи; посада, найменування органу залізничного транспорту, прізвище
та ініціали посадової особи, яка винесла постанову; прізвище, ім'я та по батькові (без скорочення), дата та рік
народження, адреса місця проживання, місце роботи, посада особи,
яка вчинила адміністративне правопорушення. У розділі "УСТАНОВИВ" зазначаються число, місяць, рік і
точний час та місце вчиненого правопорушення, які саме
правопорушення вимог, установлених законодавством, вимог безпеки
діяльності залізничного транспорту вчинені, прізвище та ініціали
правопорушника, частина та стаття КУпАП
( 80731-10, 80732-10 ), які передбачають відповідальність за
вчинене правопорушення. У розділі "ПОСТАНОВИВ" з урахуванням усіх обставин згідно зі
статтею 284 КУпАП ( 80732-10 ) виноситься постанова про накладення
стягнення або про закриття справи. При накладенні адміністративного стягнення у вигляді штрафу
словами зазначаються його сума та назва установи банку, куди він
сплачується, а також поточний рахунок банку. Постанова підписується посадовою особою, яка її винесла. Якщо під час вирішення питання про накладення стягнення за
адміністративне правопорушення органами (посадовими особами),
переліченими в пунктах 1 - 4 статті 213 КУпАП ( 80732-10 ),
одночасно вирішується питання про відшкодування винним майнової
шкоди, то в постанові по справі зазначаються розмір шкоди, що
підлягає стягненню, порядок і строк її відшкодування. Усі
реквізити постанови заповнюються розбірливим почерком, українською
мовою. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що
заносяться до постанови, а також унесення додаткових записів після
того, як постанова підписана особою, щодо якої вона винесена.
3.10. Постанова оголошується негайно після закінчення
розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається
під підпис або висилається рекомендованим листом особі, щодо якої
винесено постанову (стаття 285 КУпАП ( 80732-10 ), про це
робиться відповідна відмітка у справі із зазначенням дати
відправлення. Копія постанови в той самий строк вручається потерпілому,
батькам неповнолітніх правопорушників або особам, що їх замінюють,
чи іншим зацікавленим особам на їх прохання. Якщо копія постанови висилається правопорушнику, потерпілому
чи іншим зацікавленим особам поштою, то про це в постанові
робиться відповідна помітка і вказується дата направлення копії
постанови.
3.11. Посадова особа залізничного транспорту, яка розглядає
справу, установивши причини та умови, що сприяли вчиненню
правопорушення, має право в письмовій формі внести у відповідний
державний орган, громадську організацію або посадовій особі
(власнику) пропозиції про вжиття заходів щодо усунення причин та
умов, які сприяють учиненню порушення нормативно-правових актів,
що регулюють діяльність залізничного транспорту (стаття 286 КУпАП
( 80732-10 ).
3.12. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
може бути оскаржена або опротестована в порядку, визначеному
статтями 287 - 297 КУпАП ( 80732-10 ).
4. Виконання постанов про накладення
адміністративних стягнень
4.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення є
обов'язковою для виконання державними і громадськими органами,
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і
громадянами (стаття 298 КУпАП ( 80732-10 ). Відповідно до статті 299 КУпАП ( 80732-10 ) постанова про
накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з
моменту її винесення, якщо інше не встановлено Кодексом України
про адміністративні правопорушення та іншими законами України. При оскарженні або опротестуванні постанови про накладення
адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після
залишення скарги або протесту без задоволення, за винятком
постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження,
а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці
вчинення адміністративного правопорушення. Постанова про накладення адміністративного стягнення
звертається до виконання посадовою особою органів залізничного
транспорту, яка винесла цю постанову. Відповідно до статті 303
КУпАП ( 80732-10 ) не підлягає виконанню постанова про накладення
адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання
протягом трьох місяців з дня винесення. У разі зупинення виконання постанови у зв'язку з поданням
скарги або протесту строк давності зупиняється на цей період, а
також у зв'язку з відстрочкою виконання постанови перебіг строку
давності також зупиняється до закінчення строку відстрочки.
4.2. Виконання постанови про накладення штрафу може бути
припинено посадовою особою, яка винесла постанову, у трьох
випадках: 1) видання акта амністії, якщо він усуває застосування
адміністративного стягнення у вигляді штрафу; 2) скасування акта, що встановлює адміністративну
відповідальність; 3) смерть особи, щодо якої винесена постанова. Про припинення виконання постанови про накладення штрафу
посадова особа цього органу виносить відповідну постанову про
закриття справи про адміністративне правопорушення.
4.3. Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через
п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення
штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови -
не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про
залишення скарги або протесту без задоволення (стаття 307 КУпАП
( 80732-10 ). Штраф, накладений за вчинення адміністративного
правопорушення, уноситься порушником в установу банку на
відповідний поточний рахунок, за винятком штрафу, що стягується на
місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено
законодавством України. У разі несплати порушником штрафу в зазначений строк
постанова про накладення штрафу надсилається для примусового
виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем
проживання порушника, роботи порушника або за місцезнаходженням
його майна.
4.4. Якщо негайне виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення у вигляді штрафу є неможливим,
посадова особа, яка винесла постанову, згідно зі статтею 301 КУпАП
( 80732-10 ) може відстрочити виконання постанови на строк до
одного місяця.
4.5. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови
про накладення адміністративного стягнення здійснюється органом
(посадовою особою), який виніс постанову, та іншими органами
державної влади в порядку, встановленому законом (стаття 305 КУпАП
( 80732-10 ).
4.6. Постанова про накладення адміністративного стягнення у
вигляді попередження виконується посадовою особою, яка винесла
постанову, шляхом оголошення постанови порушнику, а якщо постанова
виноситься за відсутності порушника, йому вручається копія
постанови в порядку і строки передбачені статтею 285 КУпАП
( 80732-10 ).
5. Діловодство у справах
про адміністративні правопорушення
5.1. Усі матеріали, що стосуються одного правопорушення
конкретної особи, посадова особа органу залізничного транспорту,
яка вповноважена розглядати справи про адміністративні
правопорушення та накладати адміністративне стягнення, формує в
одну справу про адміністративне правопорушення. Справа формується з протоколу про адміністративне
правопорушення, письмових пояснень, повідомлень, постанови про
накладення адміністративного стягнення, листування з порушником та
інших документів, що мають значення для правильного вирішення
справи. Справа має бути прошита, сторінки пронумеровані та скріплені
печаткою з описом документів, що в ній зберігаються, з указівкою
на номер аркуша (сторінки), завіряється підписом особи, яка
винесла постанову, і здається на зберігання до архіву установи. Справи про адміністративні правопорушення зберігаються в
архіві в установленому порядку протягом трьох років.
5.2. Постанови після винесення реєструються у спеціальних
журналах реєстрації винесених постанов за справами про
адміністративні правопорушення (додаток 7). Журнали мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені
підписом керівника органу залізничного транспорту та відповідною
печаткою. Журнал реєстрації винесених постанов про адміністративні
правопорушення заводиться на кожен рік і після закінчення
поточного року зберігається в архіві в установленому порядку
протягом трьох років.
Начальник Управління
воєнізованої охорони
Укрзалізниці Ю.Ф.Потетюєв

Додаток 1
до Порядку оформлення
матеріалів
про адміністративні
правопорушення
на залізничному транспорті

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення
за ч. ____ ст. _____ КУпАП

"___" __________ 200__ року м. ________________________________
(найменування населеного пункту)
Я,_______________________________________________________________
(посада, найменування органу залізничного транспорту, ________________________________________________________________,
прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
склав цей протокол про те, що громадянин(ка) ____________________ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________
(дата та місце народження) _________________________________________________________________
(громадянство) _________________________________________________________________
(місце роботи і посада) _________________________________________________________________
(місячний заробіток) _________________________________________________________________
(на утриманні осіб) _________________________________________________________________
(місце проживання) _________________________________________________________________
(місце реєстрації) _________________________________________________________________
(чи піддавався(лася) протягом року адміністративному _________________________________________________________________
стягненню, дата, яким органом, вид стягнення)
Особа правопорушника засвідчується: _____________________________
(указати документ, _________________________________________________________________
коли і ким виданий, серія, номер)
Учинив(ла) правопорушення _______________________________________
(дата, час та місце вчинення _________________________________________________________________
правопорушення і суть адміністративного правопорушення) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
що підпадає під ознаки правопорушення, передбачене
ч. ___ ст. ____ КУпАП.
Свідки правопорушення:
1. __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________
(адреса) (підпис) 2. __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________
(адреса) (підпис)
Потерпілі:
1. __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________
(адреса) (підпис)
2. __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________
(адреса) (підпис)
Правопорушенням заподіяна матеріальна шкода _________________
(сума в гривнях) Гр.__________________________________________________________
роз'яснено його(її) права та обов'язки, передбачені статтею 268
КУпАП, і повідомлено, що розгляд адміністративної справи
відбудеться "___" ____________ 200__ року о "_____" год. за
адресою: _________________________________________________________
_____________________________________________
(підпис особи, яка притягається
до відповідальності)
У присутності понятих:
1. __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________
(адреса) (підпис) 2. __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________
(адреса) (підпис)
проведено особистий огляд та огляд речей, передбачений статтею
264 КУпАП, що були в гр.__________________________________________
(прізвище та ініціали особи, ________________________________________________________________,
яка притягається до відповідальності)
та згідно зі статтею 265 КУпАП виявлені та вилучені для
тимчасового зберігання ___________________________________________ _________________________________________________________________
(указати перелік речей, цінностей, документів _________________________________________________________________
та їх індивідуальні ознаки) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи понятих: 1. ___________________
2. ___________________
Підпис особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності: ________________________________________________
Пояснення особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності _________________________________________________
(у разі відмови особи, яка притягається _________________________________________________________________
до адміністративної відповідальності, від пояснення _________________________________________________________________
або підписання протоколу про це робиться запис посадовою _________________________________________________________________
особою, яка склала протокол)
Підпис особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності: ________________________________________________
Заява, клопотання _______________________________________________ _________________________________________________________________
Рішення керівника органів залізничного транспорту за заявою,
клопотанням ______________________________________________________ _________________________________________________________________
До протоколу додаються: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис посадової особи, яка склала протокол _____________________
Начальник Управління
воєнізованої охорони
Укрзалізниці Ю.Ф.Потетюєв

Додаток 2
до Порядку оформлення
матеріалів
про адміністративні
правопорушення
на залізничному транспорті

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
УКРЗАЛІЗНИЦЯ

ПРОТОКОЛ N ____
про адміністративне правопорушення
відповідно до статті _____ КУпАП

"___" __________ 200__ року _______________________
(залізниця, станція)
Я,_______________________________________________________________
(посада, найменування органу, від імені якого посадова особа _________________________________________________________________
уповноважена скласти протокол, її прізвище, ім'я, по батькові, _________________________________________________________________
працівник відомчої пожежної охорони) ________________________________________________________________,
керуючись статтями 224, 254, 255, 256 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що
громадянин(ка):
1. Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________
(Ідентифікаційний номер за його наявності) _______________
2. Число, місяць, рік і місце народження ____________________
3. Громадянство _____________________________________________
4. Місце проживання _________________________________________
5. Місце роботи (навчання) __________________________________ _________________________________________________________________
6. Посада ___________________________________________________
7. Місячний заробіток _______________________________________
8. Чи є посадовою особою ____________________________________
9. Сімейний стан, кількість утриманців ______________________
10. Документ, що засвідчує особу ____________________________
11. Чи притягався(лася) раніше до адміністративної
відповідальності за порушення встановлених законодавством правил
пожежної безпеки. Якщо притягався (лася), то коли саме _________________________________________________________________
"___" ____________ 200__ р. _____________________________________
(указати дату, час та місце вчинення адміністративного _________________________________________________________________
правопорушення, повна назва об'єкта та його адреса, суть _________________________________________________________________
правопорушення - порушення встановлених законодавством правил _________________________________________________________________
пожежної безпеки або невиконання приписів і постанов _________________________________________________________________
відомчої пожежної охорони. _________________________________________________________________
Кожне правопорушення обґрунтовується пунктом нормативного _________________________________________________________________
акта із зазначенням його повного найменування) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
12. Обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну
відповідальність за адміністративне правопорушення _______________ _________________________________________________________________
13. Факт порушення встановлених законодавством вимог пожежної
безпеки підтверджують свідки: ________________________________ _______________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис) ________________________________ _______________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)
14. Підпис особи, яка склала протокол _______________________
15. З протоколом ознайомлений(на) і мені роз'яснено мої
права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про
адміністративні правопорушення: ознайомлюватись з матеріалами
справи; давати пояснення; подавати докази; заявляти клопотання;
при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката,
іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на
надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи; виступати рідною мовою, на якій ведеться справа, і
користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою
ведеться провадження; оскаржувати постанову за справою.
16. Підпис особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності _________________________________________________
17. Адміністративна справа буде розглянута
"___" _________ 200__ р. о ___ годині в приміщенні _____________,
розташованому за адресою _______________________________________
18. Пояснення та зауваження особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, щодо суті порушення і змісту
протоколу: _______________________________________________________
19. Підпис особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності _________________________________________________
20. У разі відмови особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, від пояснень або підписання
протоколу про це робиться відповідний запис посадовою особою, яка
склала протокол __________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
21. Заяви, клопотання _______________________________________ _________________________________________________________________
22. Рішення органу, від імені якого складено протокол, за
заявою, клопотанням ______________________________________________ _________________________________________________________________
23. До протоколу долучаються _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
24. Підпис посадової особи, яка склала протокол _____________
Начальник Управління
воєнізованої охорони
Укрзалізниці Ю.Ф.Потетюєв

Додаток 3
до Порядку оформлення
матеріалів
про адміністративні
правопорушення
на залізничному транспорті

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ
про адміністративне затримання

"___" ____________ 200__ року м. ____________________________
(найменування населеного пункту)
Я,_______________________________________________________________
(посада, орган залізничного транспорту, ________________________________________________________________,
прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
склав цей протокол про адміністративне затримання
громадянина(ки): ______________________________________ "___" _________ 200__ року
(прізвище, ім'я та по батькові)
народження, що проживає _________________________________________
(адреса постійного місця проживання, _________________________________________________________________
документ, що засвідчує особу) ________________________________________________________________,
який(а) доставлений(на) у службове приміщення ___________________
(назва та адреса) _________________________________________________________________
"___" ____________ 200_ року о "___" год "___" хв у зв'язку з
учиненням правопорушення, передбаченого _________________________ _________________________________________________________________
(стаття, пункт, найменування нормативно-правового акта, що ________________________________________________________________,
передбачають відповідальність за скоєння даного правопорушення)
для _____________________________________________________________
(мотиви затримання: припинення адмінправопорушення, складання _________________________________________________________________
протоколу про адміністративне правопорушення, для розгляду справи _________________________________________________________________
тощо)
Гр. _____________________________________________________________
роз'яснено його(її) права та обов'язки, передбачені статтею 268
КУпАП, "___" ____________ 200__ року.
Підпис затриманої особи ______________________
Про місце перебування затриманої особи, за його(її) проханням,
згідно зі статтею 261 КУпАП повідомлено __________________________ _________________________________________________________________
(родичі, адміністрація за місцем роботи _________________________________________________________________
або навчання, номер телефону) _________________________________________________________________
Перед поміщенням до кімнати для затриманих в адміністративному
порядку в присутності понятих:
1. _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
проживає за адресою: ____________________________________________
2. __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
проживає за адресою: ____________________________________________
був проведений особистий огляд та огляд речей, передбачений
статтею 264 КУпАП, що були в затриманого(ної) ____________________
(прізвище, ініціали)
У затриманого(ної) у присутності понятих знайдені та вилучені
для тимчасового зберігання _______________________________________
(речі, цінності, документи, _________________________________________________________________
що є знаряддям або безпосереднім об'єктом _________________________________________________________________
правопорушення; їх індивідуальні ознаки, а в разі потреби - _________________________________________________________________
місця та обставини їх виявлення)
Затриманий(на) одягнутий(та) ____________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Під час особистого огляду тілесні ушкодження ____________________
виявлені ________________________________________________________
(які саме, чи викликалась медична допомога, година, _________________________________________________________________
номер виклику і бригада карети швидкої медичної допомоги)
Заява та зауваження, зроблені під час затримання та огляду ______ _________________________________________________________________
(вказати, ким і яке саме) _________________________________________________________________
Підпис працівника, що робив огляд _______________________________
Підпис затриманого(ної) _________________________________________
Підписи понятих _________________________________________________
Гр. _____________________ звільнений(на) "___"_________ 20__ року
о "___" год "___" хв
Причина звільнення ______________________________________________
При звільненні одержав(ла) ______________________________________
(зазначається, що повернуто, та претензії)
Підпис затриманої особи _________________________________________
Підпис посадової особи __________________________________________
Начальник Управління
воєнізованої охорони
Укрзалізниці Ю.Ф.Потетюєв

Додаток 4
до Порядку оформлення
матеріалів
про адміністративні
правопорушення
на залізничному транспорті

Квитанція
------------------------------------------------------------------ | -------- ------ | | | 0022 | | УЗ | | | -------- ------ Форма ЛУ-9 | | КВИТАНЦІЯ А 999999 | | | | "___"_________________ 200__ р. | | З громадянина __________________________________________ | | (прізвище) | | У поїзді N ______ на перегоні __________________________ | | | | --------------------------------------------------------- | | | Стягнено | грн, коп | | | ------------------------------------------+-------------| | | Штраф за безквитковий проїзд | | | | -----------------------------------------+-------------| | | Штраф за -------------------------------+-------------| | | -----------------------------------------+-------------| | | -----------------------------------------+-------------| | | -----------------------------------------+-------------| | | Усього| | | | -------------------------------------------------------- | | ------------------------------------------------------- | | (сума словами) | | ------------------------------------------------------- | | | | Отримав ---------------------------------------- | | (посада, прізвище) | ------------------------------------------------------------------
Корінець ------------------------------------------------------------------ | -------- ------ | | | 0022 | | УЗ | | | -------- ------ Форма ЛУ-9 | | КВИТАНЦІЯ А 999999 | | | | "___"_________________ 200__ р. | | З громадянина __________________________________________ | | (прізвище) | | У поїзді N ______ на перегоні __________________________ | | | | --------------------------------------------------------- | | | Стягнено | грн, коп | | | ------------------------------------------+-------------| | | Штраф за безквитковий проїзд | | | | -----------------------------------------+-------------| | | Штраф за -------------------------------+-------------| | | -----------------------------------------+-------------| | | -----------------------------------------+-------------| | | -----------------------------------------+-------------| | | Усього| | | | -------------------------------------------------------- | | ------------------------------------------------------- | | (сума словами) | | ------------------------------------------------------- | | | | Отримав ---------------------------------------- | | (посада, прізвище) | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
воєнізованої охорони
Укрзалізниці Ю.Ф.Потетюєв

Додаток 5
до Порядку оформлення
матеріалів
про адміністративні
правопорушення
на залізничному транспорті

ПОСТАНОВА
за справою про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 200__ року м. _______________________________
(найменування населеного пункту)
Я,_______________________________________________________________
(посада, найменування органу залізничного транспорту, ________________________________________________________________,
прізвище, ініціали особи, яка склала постанову)
розглянувши матеріали адміністративної справи відносно гр.: _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________
(число, місяць і рік народження, місце народження) _________________________________________________________________
(місце проживання) ________________________________________________________________,
(місце роботи, посада)
документ, який засвідчує особу __________________________________
(указати документ, коли і ким _________________________________________________________________
виданий, серію, номер)
УСТАНОВИВ: _________________________________________________________________
(викласти суть правопорушення, обставини скоєння, _________________________________________________________________
які порушення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність _________________________________________________________________
залізничного транспорту, установлені під час розгляду справи) _________________________________________________________________
та заслухавши осіб, які беруть участь у розгляді справи __________ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові тих, хто бере ________________________________________________________________,
участь у розгляді справи)
дійшов висновку, що гр. _________________________________________
(прізвище, ініціали)
скоїв(ла) адміністративне правопорушення, передбачене
ч._______ статті __________ КУпАП,
ПОСТАНОВИВ:
Визнати гр. _____________________________________________________
(прізвище, ініціали)
винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого
ч.__ статті__ КУпАП, та накласти стягнення у вигляді _____________
(вид стягнення)
у розмірі _______________________________________________________
(сума штрафу в гривнях)
або, керуючись статтею ___________________________________ КУпАП,
ураховуючи ______________________________________________________,
(указати обставини) _________________________________________________________________
(закрити справу провадженням, матеріали направити за належністю, _________________________________________________________________
обмежитись усним зауваженням та ін.)
Рішення щодо вилучених документів, речей ________________________ _________________________________________________________________
(указати, яке прийнято рішення щодо них)
Вилучені документи, речі отримав ________________________________
(підпис правопорушника)
Постанова може бути оскаржена згідно зі статтями 287 - 289
КУпАП у вищому органі або місцевому суді протягом 10 днів від дня
її винесення.
Штраф повинен бути сплачений згідно зі статтею 307 КУпАП
протягом 15 днів від дня вручення (отримання) постанови за справою
про адміністративне правопорушення в установу банку.
Копії платіжних документів подаються до органу залізничного
транспорту України, від імені якого було накладено стягнення, у
триденний термін з дня сплати.
Своєчасно несплачений штраф буде примусово стягнутий у
порядку, установленому законодавством.
Посадова особа, яка винесла постанову ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) М.П.
Постанову одержав _______________________________________________
(підпис, дата отримання постанови особою, _________________________________________________________________
яка притягається до відповідальності)
Відмітка про відправлення постанови рекомендованим листом _______ _________________________________________________________________
(число, місяць, рік, номер квитанції /реєстру/)
Начальник Управління
воєнізованої охорони
Укрзалізниці Ю.Ф.Потетюєв

Додаток 6
до Порядку оформлення
матеріалів
про адміністративні
правопорушення
на залізничному транспорті

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
УКРАЇНИ УКРЗАЛІЗНИЦЯ

ПОСТАНОВА
про накладання адміністративного стягнення

"___" __________ 200__ року ________________________________
(найменування населеного пункту)
Я, ______________________________________________________________
(посада, найменування органу, прізвище, ім'я по батькові) ________________________________________________________________,
розглянувши протокол N ______________________ про адміністративне
правопорушення від "___" ____________________ 200__ р. і матеріали
адміністративної справи на громадянина(ку)_______________________,
________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, дата, рік та місце народження)
який(ка) проживає ______________________________________________,
(точна назва та адреса місця проживання)
працює (навчається) ____________________________________________
(точна назва та адреса установи, організації, _________________________________________________________________
навчального закладу та інше)
на посаді ______________________________________________________
УСТАНОВИВ:
Громадянин(ка) __________________________________________________
(прізвище, ініціали правопорушника, дата, _________________________________________________________________
час та місце вивчення правопорушення, _________________________________________________________________
ідентифікаційний номер за його наявності) _________________________________________________________________
порушив(ла) вимоги пожежної безпеки, установлені ________________ _________________________________________________________________
(назва нормативних актів) ________________________________________________________________,
а саме: _________________________________________________________
(указати суть порушення або невиконання встановлених _________________________________________________________________
законодавством вимог пожежної безпеки, приписів і постанов _________________________________________________________________
посадових осіб відомчої пожежної охорони; _________________________________________________________________
кожне правопорушення обґрунтовується пунктом нормативного _________________________________________________________________
акта із зазначенням його повного найменування) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Тим самим своїми діями громадянин(ка) ___________________________
(прізвище та ініціали)
учинив(ла) адміністративне правопорушення, передбачене статтею
120 КУпАП.
На підставі викладеного і керуючись статтею 224, статтями 276-280
та статтями 283-285 КУпАП
ПОСТАНОВИВ:
Беручи до уваги пом'якшувальні (щире розкаяння винного;
відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне
відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди; учинення
правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до
одного року), обтяжливі (продовження протиправної поведінки,
незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;
повторне, протягом року, учинення однорідного правопорушення, за
яке особу вже було піддано адміністративному стягненню) обставини
(потрібне підкреслити), а також те, що громадянин(ка) ____________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові правопорушника)
є (не є) посадовою особою (потрібне підкреслити), притягнути до
адміністративної відповідальності у вигляді ______________________ _________________________________________________________________
(указується вид адміністративного стягнення) _________________________________________________________________
(сума штрафу вказується літерами та цифрами)
Штраф повинен бути сплачений згідно зі статтею 307 КУпАП протягом
15 днів від дня вручення (отримання) постанови за справою про
адміністративне правопорушення в _________________________________
(указується назва банку установи _________________________________________________________________
банку, поточний рахунок) __________________________________________________________________
У разі несплати штрафу в строк, установлений статтею 308
КУпАП, він буде стягнутий в примусовому порядку із заробітної
плати чи іншого заробітку, пенсії або стипендії відповідно до
чинного законодавства України.
Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів від дня її
винесення у вищому за статусом органі (вищої за статусом посадової
особи) ___________________________________________________________
(указується орган або посадова особа) _________________________________________________________________
або в районному (міському) суді в порядку, передбаченому статтями
288-289 КУпАП.
Підпис особи, яка винесла постанову _____________________________
Копію постанови особі, притягнутій до відповідальності, вручено
особисто ________________________________________________________
(підпис правопорушника чи відмітка про направлення йому постанови)
"___" _______________ 200__ р.
Постанова виконана "___" _______________ 200__ р. _________________________________________________________________
(указується ким виконана постанова, номер документа)
Начальник Управління
воєнізованої охорони
Укрзалізниці Ю.Ф.Потетюєв

Додаток 7
до Порядку оформлення
матеріалів
про адміністративні
правопорушення
на залізничному транспорті

Титульна сторінка (обкладинка)

ЖУРНАЛ
обліку матеріалів про адміністративні
правопорушення на залізничному транспорті
________________________________________________________
(найменування органу залізничного транспорту)

Почато "___" ____________ 20__ року
Закінчено "___" __________ 20__ року
Ліва сторінка журналу ------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Прізвище та |Прізвище, ім'я | Дата вчинення | |з/п |реєстрації | ініціали |та по батькові |правопорушення | | | та номер | посадової |правопорушника,|та його стисла | | |справи, де | особи, яка | його адреса | суть | | | зберігаю- | склала | | | | |ться адмін.|протокол. Дата | | | | | матеріали | складання | | | | | | протоколу | | | |----+-----------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+-----------+---------------+---------------+---------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Права сторінка журналу ------------------------------------------------------------------ | Прізвище та | Дата |Дата вручення|Відмітка про |Примітка | | ініціали | розгляду | постанови | виконання | | | посадової | адмін. | правопоруш- | адмініст- | | | особи, яка | матеріалу, | нику або | ративного | | | розглядала | прийняте | надсилання | стягнення | | | адмін. | рішення | рекомендо- | | | | матеріал | |ваним листом | | | |-------------+------------+-------------+-------------+---------| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------------+------------+-------------+-------------+---------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Номер справи можна присвоювати за порядковим
номером реєстрації з указанням через дефіс (-) або дріб (/) року
складання. Наприклад, справа N 001/04, тобто справа N 1 за 2004 рік.
Можливий також інший порядок реєстрації справ, який
встановлюється службою діловодства.
Остання сторінка журналу (обкладинка)
У цьому журналі пронумеровано й прошнуровано ______ сторінок.
Підпис особи, яка веде діловодство в органі залізничного
транспорту _______________________________________________________
(П. І. Б.) Печатка: "Для довідок"
Начальник Управління
воєнізованої охорони
Укрзалізниці Ю.Ф.Потетюєввгору