Документ z0901-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.08.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2017  № 741


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
24 липня 2017 р.
за № 901/30769

Про внесення змін до інструкцій, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 серпня 2006 року № 545

Відповідно до абзацу дев’яносто четвертого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції щодо заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024, такі зміни:

1) главу 1 доповнити новим пунктом такого змісту:

«1.8. Другі примірники медичного свідоцтва про народження зберігаються один рік, після чого підлягають знищенню.»;

2) у пункті 2.3 глави 2:

слова «кульковою ручкою розбірливим почерком» виключити;

доповнити пункт новим реченням такого змісту: «Електронна форма № 103/о (у разі її ведення) повинна відповідати затвердженій паперовій формі.».

2. Внести до Інструкції щодо заповнення та видачі медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № 103-1/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1151/13025, такі зміни:

1) главу 1 доповнити новим пунктом такого змісту:

«1.7. Другі примірники медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу зберігаються один рік, після чого підлягають знищенню.»;

2) у пункті 2.3 глави 2:

слова «кульковою ручкою розбірливим почерком,» виключити;

доповнити пункт новим реченням такого змісту: «Електронна форма № 103-1/о (у разі її ведення) повинна відповідати затвердженій паперовій формі.».

3. Внести до Інструкції щодо заповнення та видачі лікарського свідоцтва про смерть (форма № 106/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1152/13026, такі зміни:

1) главу 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

«2.9. Другі примірники лікарського свідоцтва про смерть залишаються в закладі охорони здоров’я та зберігаються один рік, після чого підлягають знищенню.»;

2) у пункті 3.8 глави 3:

перше речення виключити;

доповнити пункт новим реченням такого змісту: «Електронна форма № 106/о (у разі її ведення) повинна відповідати затвердженій паперовій формі.».

4. Внести до Інструкції щодо заповнення та видачі фельдшерської довідки про смерть (форма № 106-1/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1153/13027, такі зміни:

1) главу 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

«2.8. Другі примірники фельдшерської довідки про смерть залишаються в закладі охорони здоров’я та зберігаються один рік, після чого підлягають знищенню.»;

2) у пункті 3.4 глави 3:

перше речення виключити;

доповнити пункт новим реченням такого змісту: «Електронна форма № 106-1/о (у разі її ведення) повинна відповідати затвердженій паперовій формі.».

5. Внести до Інструкції щодо заповнення і реєстрації лікарського свідоцтва про перинатальну смерть (форма № 106-2/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1154/13028, такі зміни:

1) главу 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

«2.11. Другі примірники лікарського свідоцтва про перинатальну смерть залишаються в закладі охорони здоров’я та зберігаються один рік, після чого підлягають знищенню.»;

2) у пункті 3.7 глави 3:

перше речення виключити;

доповнити пункт новим реченням такого змісту: «Електронна форма № 106-2/о (у разі її ведення) повинна відповідати затвердженій паперовій формі.».

6. Медичному департаменту (Гаврилюк А.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сивак О.В.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. Супрун



вгору