Документ z0909-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.09.2017, підстава - z1020-17

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2012  № 319


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2012 р.
за № 909/21221

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1211 від 26.07.2017}

Про затвердження Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики
№ 487 від 09.08.2013
№ 654 від 24.06.2015
№ 791 від 19.07.2016}

Відповідно до підпункту 8 пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2012 року № 176, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою, що додається.

2. Фінансовому департаменту (Клименко А.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр


С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів УкраїниЮ. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
29.05.2012  № 319


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2012 р.
за № 909/21221

ПОРЯДОК
відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою

{У тексті Порядку слова „громадська організація” в усіх відмінках і числах замінено словами „громадське об’єднання” у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 791 від 19.07.2016}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінсоцполітики України за програмою „Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” на відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 487 від 09.08.2013}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики України.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд соціального захисту інвалідів (далі - Фонд), одержувачами бюджетних коштів - всеукраїнські громадські об’єднання інвалідів (далі - громадські об’єднання).

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 654 від 24.06.2015}

3. Розподіл бюджетних коштів здійснюється Фондом за погодженням з Мінсоцполітики у межах бюджетних призначень між громадськими об’єднаннями за пропозицією робочої групи, утвореної Фондом, за участю представників громадських об’єднань з урахуванням звернень до них громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо необхідності відшкодування витрат, пов'язаних з лікуванням у закладах охорони здоров’я на території України, придбанням ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою.

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 654 від 24.06.2015}

4. Громадянин, який постраждав, або батьки дитини, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, подають громадському об’єднанню або її місцевому (обласному) осередку  заяву, до якої додаються:

ксерокопія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

висновок закладу охорони здоров’я про необхідність надання медичної допомоги та її обсяг;

документи, що підтверджують необхідність оплати витрат, пов’язаних з лікуванням у закладах охорони здоров’я на території України, придбанням ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою.

Відшкодування витрат за рахунок бюджетних коштів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (батькам дитини, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи), у разі самостійного лікування (протезування, забезпечення ліками) не проводиться.

5. Одержані бюджетні кошти громадське об’єднання перераховує в установленому законодавством порядку закладам охорони здоров’я.

6. Подані згідно з пунктом 4 цього Порядку документи розглядаються Фондом протягом 10 днів з дня їх надходження.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 654 від 24.06.2015}

7. Використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

8. Громадські об’єднання подають щокварталу не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Фонду звіт про виконання заходів та досягнуті результати для їх узагальнення та подання до 20 числа щокварталу Мінсоцполітики України.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 654 від 24.06.2015}

9. Контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Директор
Фінансового департаменту


А. Клименковгору