Документ z0924-01, поточна редакція — Прийняття від 19.03.2001
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 01.11.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 127 від 19.03.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 листопада 2001 р.
за N 924/6115

Про оплату праці педагогічних працівників
за проведення атестації у екстернів

Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ) та з метою упорядкування оплати праці педагогічним
працівникам за роботу з екстернами Н А К А З У Ю:
1. Оплата праці педагогічним працівникам за проведення
державної підсумкової атестації, якщо вона проводиться не разом з
учнями школи, та підсумкової атестації з предметів інваріантної
частини навчального плану здійснюється з такого розрахунку на
одного учня (групу): з української мови або мови навчання національних меншин
(диктант) - 1 навчальна година; з української мови або мови навчання національних меншин
(переказ із творчим завданням) - 4 навчальні години; з інших предметів - по 1 навчальній годині на кожний предмет
інваріантної частини навчального плану початкової школи; по 2
навчальні години на кожний предмет інваріантної частини
навчального плану основної школи; по 3 навчальні години на кожний
предмет інваріантної частини навчального плану старшої школи. На перевірку однієї роботи з кожного предмета відводиться 20
хвилин. За проведення консультацій педагогічними працівниками оплата
здійснюється з розрахунку 15 хвилин з кожного предмета на одного
екстерна (групу) (але не більше 3 навчальних годин на предмет за
весь період підготовки до атестації).
2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій довести наказ до відома місцевих
органів управління освітою та керівників навчальних закладів
системи загальної середньої освіти всіх типів та форм власності і
забезпечити його виконання.
3. Цей наказ надрукувати в "Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Огнев'юка В.О.
Міністр В.Г.Кремень
Погоджено
Міністерство фінансів України В.Матвійчук
Міністерство праці та
соціальної політики України М.Солдатенковгору