Документ z0933-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.02.2013, підстава - z0077-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
08.07.2004 N 1515
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2004 р.
за N 933/9532

Про затвердження Положення про встановлення
обмежень на суміщення діяльності фінансових
установ з надання певних видів
фінансових послуг
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг
N 4960 ( z1467-05 ) від 25.11.2005
N 786 ( z1051-10 ) від 21.10.2010
Розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
N 2674 ( z0077-13 ) від 11.12.2012 }

Відповідно до вимог пункту 7 частини першої статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), підпункту 10 пункту 4 Положення
про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг
України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня
2003 року N 292/2003 ( 292/2003 ), та з метою удосконалення
державного регулювання надання фінансових послуг Державна комісія
з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Положення про встановлення обмежень на
суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів
фінансових послуг (додається).
2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг (Ігнащенко В.А.), Юридичному управлінню
(Ткаченко Д.В.) забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію
цього розпорядження в засобах масової інформації після його
державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови Комісії Головка А.Т.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол засідання Комісії
від 8 липня 2004 р. N 72

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання
ринків фінансових послуг
України
08.07.2004 N 1515
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2004 р.
за N 933/9532

ПОЛОЖЕННЯ
про встановлення обмежень на суміщення діяльності
фінансових установ з надання певних
видів фінансових послуг

Це Положення розроблене відповідно до Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), Господарського кодексу України ( 436-15 ),
Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 ), та інших
нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання
фінансових послуг. { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2674 ( z0077-13 ) від 11.12.2012 }
1. Загальні положення
1.1. У цьому Положенні нижченаведені поняття вживаються в
такому значенні: суміщення надання фінансових послуг - надання фінансовою
установою двох або більше видів фінансових послуг; пряме залучення фінансових активів - цілеспрямована дія
фінансової установи щодо отримання фінансових активів від фізичних
та/або юридичних осіб; опосередковане залучення фінансових активів - цілеспрямована
дія фінансової установи щодо отримання фінансових активів від
фізичних та/або юридичних осіб через посередників, а також
отримання залишків фінансових активів, які виникли в результаті
здійснення звичайної господарської діяльності в інтересах цих
осіб.
1.2. Інші поняття в цьому Положенні вживаються у значеннях
відповідно до Цивільного кодексу України ( 435-15 ),
Господарського кодексу України ( 436-15 ), Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ), інших нормативно-правових актів, що регулюють
відносини в сфері надання фінансових послуг.
1.3. Дія цього Положення поширюється на надання фінансовими
установами (крім банків) фінансових послуг як підприємницької
діяльності, для яких законодавством України не встановлено
виключного переліку видів діяльності. ( Пункт 1.3 в редакції
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 4960 ( z1467-05 ) від 25.11.2005 )
1.4. Обмеження, передбачені цим Положенням, не стосуються
випадків, коли право здійснювати такі види діяльності прямо
встановлене законами України та нормативно-правовими актами
Кабінету Міністрів України. { Пункт 1.4 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 4960 ( z1467-05 ) від
25.11.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 786
( z1051-10 ) від 21.10.2010 }
2. Обмеження в наданні певних
видів фінансових послуг
2.1. Діяльність з прямого або опосередкованого залучення
фінансових активів від фізичних осіб з зобов'язанням щодо
наступного їх повернення не може суміщатись з наданням будь-яких
фінансових послуг.
2.2. Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок
прямо або опосередковано залучених коштів має право здійснювати на
підставі відповідної ліцензії лише кредитна установа, і така
діяльність не може суміщатись з наданням будь-яких видів
фінансових послуг.
2.3. Діяльність ломбардів з надання послуг фінансового
кредиту не може суміщатись з наданням будь-яких інших видів
фінансових послуг.
{ Пункт 2.4 виключено на підставі Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2674 ( z0077-13 ) від 11.12.2012 }
2.4. Діяльність з управління іпотечними активами, які є
забезпеченням іпотечних сертифікатів, випущених іншими емітентами,
не може суміщатися із залученням фінансових активів шляхом
здійснення емісії іпотечних сертифікатів від власного імені.
{ Пункт в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 4960 ( z1467-05 ) від 25.11.2005 }
2.5. Діяльність з довірчого управління фінансовими активами
не може суміщатись з будь-якими іншими фінансовими послугами.
2.6. Діяльність з управління Фонду операцій з нерухомістю
(ФОН) не може суміщатись з діяльністю з управління активами
Інститутів спільного інвестування (ІСІ). { Пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2674 ( z0077-13 ) від 11.12.2012 }
2.7. Діяльність з управління Фондом фінансування будівництва
(ФФБ) не може суміщатись з наданням будь-яких інших фінансових
послуг.
Директор Департаменту
державного регулювання
та розвитку ринків
фінансових послуг В.А.Ігнащенковгору