Документ z0935-01, поточна редакція — Редакція від 26.05.2017, підстава - z0591-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 466 від 16.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2001 р.
за N 935/6126

Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації відбитків
іменників - спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів
{ Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 594 ( z0839-15 ) від 24.06.2015 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства фінансів
N 500 ( z0745-03 ) від 14.08.2003
N 1136 ( z0899-08 ) від 10.09.2008
N 373 ( z0527-13 ) від 06.03.2013
N 594 ( z0839-15 ) від 24.06.2015
N 345 ( z0467-16 ) від 10.03.2016
N 430 ( z0591-17 ) від 12.04.2017 }

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання
видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними"
( 637/97-ВР ) та Положення про Державну пробірну службу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня
2000 р. N 732 ( 732-2000-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок реєстрації відбитків
іменників - спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, що
додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
фінансів N 373 ( z0527-13 ) від 06.03.2013, N 594 ( z0839-15 ) від
24.06.2015 }
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
фінансів України від 14 липня 1999 року N 168 ( z0537-99 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок реєстрації в Державній
пробірній службі відбитків спеціальних знаків - іменників
виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 серпня
1999 р., N 537/3830.
3. Державній пробірній службі (Назимок М.М.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в порядку, встановленому чинним законодавством.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державної пробірної служби Назимка М.М.
5. Цей наказ набуває чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Міністр І.О.Мітюков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
16.10.2001 N 466
(у редакції наказу
від 14.08.2003 N 500
( z0745-03 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2003 р.
за N 745/8066

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок реєстрації відбитків іменників -
спеціальних знаків, що засвідчують
виготовлювачів ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів
{ Заголовок Інструкції із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства фінансів N 373 ( z0527-13 ) від 06.03.2013, N 594
( z0839-15 ) від 24.06.2015 }
{ У тексті Інструкції та додатку 1 до неї слова "Державна
пробірна служба" в усіх відмінках замінено словами
"Державна пробірна служба України" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів N 373
( z0527-13 ) від 06.03.2013 }
{ У тексті та додатках до Інструкції слова "Державна
пробірна служба України" в усіх відмінках замінено
словами "Міністерство фінансів України" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 594 ( z0839-15 ) від 24.06.2015 }
1. Загальні положення
1.1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Закону України
"Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за
операціями з ними" ( 637/97-ВР ), Положення про Міністерство
фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20 серпня 2014 року N 375 ( 375-2014-п ). { Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства фінансів N 373 ( z0527-13 ) від 06.03.2013, N 594
( z0839-15 ) від 24.06.2015 }
1.2. Вимоги Інструкції є обов'язковими для юридичних та
фізичних осіб (суб'єктів господарської діяльності), які здійснюють
виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів. { Пункт 1.2 глави 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 373
( z0527-13 ) від 06.03.2013 }
1.3. У цій Інструкції терміни та поняття вживаються у такому
значенні: - виготовлювач - суб'єкти господарської діяльності всіх форм,
які виготовляють або планують виготовляти ювелірні та побутові
вироби з дорогоцінних металів; { Абзац другий пункту 1.3 глави 1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 373
( z0527-13 ) від 06.03.2013 } - вироби з дорогоцінного металу - будь-які ювелірні та
побутові вироби, виготовлені із сплавів дорогоцінних металів -
золота, срібла, платини, паладію;
{ Абзац четвертий пункту 1.3 глави 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 594 ( z0839-15 ) від 24.06.2015 }
- іменник - спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача
ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів. { Абзац
четвертий пункту 1.3 глави 1 в редакції Наказу Міністерства
фінансів N 345 ( z0467-16 ) від 10.03.2016 }
1.4. Інструкція запроваджує єдині вимоги до форми та змісту
іменника (іменників), а також умов та порядку присвоєння
індивідуальних знаків (шифру) виготовлювачу та реєстрації відбитка
іменника (іменників) в Міністерстві фінансів України.
1.5. Суб'єкти господарської діяльності (виготовлювачі), які
виготовляють вироби з дорогоцінних металів, повинні мати іменник,
відбиток якого проставляється виготовлювачем на всіх виробах. { Пункт 1.5 глави 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 373
( z0527-13 ) від 06.03.2013 }
1.6. Відбиток іменника (іменників) щорічно підлягає
реєстрації в Міністерстві фінансів України. Використовувати
іменник (іменники), відбиток якого (яких) не зареєстровано в
Міністерстві фінансів України, забороняється.
1.7. Єдина база даних про відбитки іменників формується і
ведеться Міністерством фінансів України.
2. Вимоги до іменників та їх відбитків
2.1. Іменники за формою, системою позначення року
використання, індивідуальними знаками (шифром) виготовлювача мають
відповідати вимогам, установленим Міністерством фінансів України
відповідно до додатка 1.
2.2. Іменник (іменники) при виготовленні, використанні,
зберіганні та знищенні підлягає суворому обліку. Суб'єкти
господарської діяльності визначають осіб, які несуть персональну
відповідальність за дотримання встановлених вимог до виготовлення,
використання, обліку, зберігання та знищення іменника. { Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 373 ( z0527-13 ) від 06.03.2013 }
2.3. Забороняється використовувати іменник, відбиток якого
зареєстровано на поточний рік, у наступному році.
2.4. Відбиток іменника на виробах з дорогоцінних металів має
бути рельєфним та чітким (недеформованим), з відтворенням форми
іменника та всіх інформаційних знаків. У разі зашліфовки або
деформування відбитка іменника на вироби наноситься новий
відбиток.
2.5. Відбиток іменника наноситься на основну частину виробу
одним із способів: механічним (методом механічного удару),
електроерозійним, лазерним.
2.6. Якщо внаслідок значної деформації іменник знято з
експлуатації, виготовляється інший - з аналогічними інформаційними
знаками. Відбиток нового іменника надсилається на реєстрацію до
Міністерства фінансів України і додається до раніше
зареєстрованого.
2.7. Іменники, які внаслідок використання протягом року
зносилися (деформувалися), підлягають знищенню. Іменники, термін
використання яких закінчився, підлягають знищенню до 20 січня
наступного року.
2.8. Знищення іменника (іменників) здійснює виготовлювач
виробів з дорогоцінних металів - власник іменника (іменників), про
що складається акт знищення. Перед знищенням іменника (іменників)
на латунну чи мідну пластину наноситься його відбиток (їх
відбитки). Пластина зберігається у виготовлювача.
2.9. Виготовлювачі виробів з дорогоцінних металів (з
урахуванням особливостей власного виробництва) розробляють
внутрішню інструкцію про порядок виготовлення, використання,
обліку, зберігання та знищення іменників.
3. Порядок реєстрації відбитків іменників
3.1. Реєстрації підлягають відбитки всіх виготовлених
іменників, які передбачається використовувати протягом року. Для
реєстрації відбитка іменника (іменників) виготовлювач подає до
Міністерства фінансів України заяву встановленої форми (додаток
2).
{ Пункт 3.2 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 594 ( z0839-15 ) від 24.06.2015 }
3.2. На підставі заяви і доданих до неї документів
Міністерство фінансів України присвоює виготовлювачу індивідуальні
знаки (шифр), погоджує форму та умовні знаки іменника (іменників)
згідно з додатком 1.
3.3. Реєстрація відбитка іменника (іменників) здійснюється
після подання виготовлювачем реєстраційних карток (у двох
примірниках) з відбитками виготовлених іменників. Вимоги до оформлення реєстраційних карток наведені в
додатку 3.
3.4. Усі подані виготовлювачем документи (заява, реєстраційні
картки) обліковуються і формуються в окрему справу. { Пункт глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства фінансів N 373 ( z0527-13 ) від 06.03.2013, N 594
( z0839-15 ) від 24.06.2015 }
3.5. За результатами розгляду заяви і доданих до неї
документів Міністерство фінансів України оформляє зворотний бік
реєстраційної картки виготовлювача, який підписується керівником
та головним спеціалістом структурного підрозділу Міністерства
фінансів України, який є відповідальним за ведення реєстру
відбитків іменників виготовлювачів ювелірних та побутових виробів,
та скріплюється відповідною печаткою (додаток 3). { Пункт 3.5 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 430
( z0591-17 ) від 12.04.2017 }
3.6. Датою реєстрації відбитка іменника (іменників) є дата
оформлення реєстраційної картки. Термін реєстрації відбитка
іменника (іменників) - 15 днів з дня подання усіх необхідних
документів.
3.7. Після реєстрації один примірник реєстраційної картки, що
є дозволом на використання іменника (іменників) на території
України, повертається виготовлювачу.
{ Пункт глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 373 ( z0527-13 ) від 06.03.2013 }
{ Пункт 3.8 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 594 ( z0839-15 ) від 24.06.2015 }
4. Облік зареєстрованих відбитків іменників
4.1. Облік зареєстрованих відбитків іменників виготовлювачів
виробів з дорогоцінних металів ведеться Міністерством фінансів
України за реєстраційними картками, оформленими згідно з додатком
3.
4.2. Облікова інформація про зареєстровані відбитки іменників
на поточний рік щомісяця надсилається до казенних підприємств
пробірного контролю.
{ Пункт 4.3 глави 4 виключено на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 345 ( z0467-16 ) від 10.03.2016 }
4.3. Наказом Міністра фінансів України визначаються особи,
які несуть персональну відповідальність за дотримання
встановленого порядку обліку, збереження реєстраційних карток з
відбитками іменників. { Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 594 ( z0839-15 ) від 24.06.2015 }
{ Пункт 4.5 глави 4 виключено на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 345 ( z0467-16 ) від 10.03.2016 }
{ Главу 5 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 594 ( z0839-15 ) від 24.06.2015 }
{ У додатках до Інструкції слова "Голові Державної пробірної
служби України" та "Голова Державної пробірної служби
України" замінено відповідно словами "Міністру фінансів
України" та "Міністр фінансів України" згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 594 ( z0839-15 ) від 24.06.2015 }
Додаток 1
до Інструкції про порядок
реєстрації відбитків
іменників - спеціальних
знаків, що засвідчують
виготовлювачів ювелірних
та побутових виробів з
дорогоцінних металів
(в редакції
наказу Міністерства
фінансів України
від 10.09.2008 N 1136
( z0899-08 )

СИСТЕМА
позначень та форма іменників - спеціальних
знаків, що засвідчують виготовлювачів
ювелірних та побутових виробів з
дорогоцінних металів в Україні

2000 рік 0XXX 2010 рік XXX0 2020 рік XXX0: 2001 рік 1XXX 2011 рік XXX1 2021 рік XXX1: 2002 рік 2XXX 2012 рік XXX2 2022 рік XXX2: 2003 рік 3XXX 2013 рік XXX3 2023 рік XXX3: 2004 рік 4XXX 2014 рік XXX4 2024 рік XXX4: 2005 рік 5XXX 2015 рік XXX5 2025 рік XXX5: 2006 рік 6XXX 2016 рік XXX6 2026 рік XXX6: 2007 рік 7XXX 2017 рік XXX7 2027 рік XXX7: 2008 рік 8XXX 2018 рік XXX8 2028 рік XXX8: 2009 рік 9XXX 2019 рік XXX9 2029 рік XXX9:

Умовні позначення: 0 - 9 - умовні позначення року в десятиріччі; 0: - 9: - умовні позначення року в десятиріччі з 2020 до
2029 року. XXX - індивідуальні знаки (шифр) виготовлювача; першим знаком
є шифр області України (Автономної Республіки Крим), в якій
зареєстровано виготовлювача:
А - Автономна Республіка Крим; Б - Волинська область; В - Вінницька область; Г - Донецька область; Д - Дніпропетровська область; Ж - Житомирська область; З - Запорізька область; У - Закарпатська область; І - Івано-Франківська область; К - Київська область; Е - Кіровоградська область; Л - Львівська область; Н - Луганська область; М - Миколаївська область; О - Одеська область; П - Полтавська область; Р - Рівненська область; С - Сумська область; Т - Тернопільська область; Х - Харківська область; Ш - Херсонська область; Є - Хмельницька область; Ч - Черкаська область; Я - Чернівецька область; И - Чернігівська область.
Форма іменника - прямокутник із загостренням з правого боку
(у вигляді стрілки), або прямокутник (без загострення)
Примітка. У разі зміни області (Автономної Республіки Крим),
в якій зареєстровано виготовлювача, за ним можуть зберігатися
надані раніше індивідуальні знаки (шифр).
Приклад позначень іменника виготовлювача: -----\ | 5КЮ > - іменник ВАТ "Київський ювелірний завод", м. Київ, -----/ призначений для використання в 2005 році.
-----\ | КЮ5 > - іменник ВАТ "Київський ювелірний завод", м. Київ, -----/ призначений для використання в 2015 році.
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1136
( z0899-08 ) від 10.09.2008 }
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 373 ( z0527-13 ) від 06.03.2013 }
Додаток 2
до Інструкції про порядок
реєстрації відбитків
іменників - спеціальних
знаків, що засвідчують
виготовлювачів ювелірних
та побутових виробів
з дорогоцінних металів
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
06.03.2013 N 373)
( z0527-13 )

ЗАЯВА
про реєстрацію відбитка іменника -
спеціального знака, що засвідчує
виготовлювача ювелірних та побутових виробів
з дорогоцінних металів

1. ______________________________________________________________
(найменування юридичної особи
_________________________________________________________________
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
2. Місцезнаходження/місце проживання: ___________________________ _________________________________________________________________
3. Телефон: ____________________, факс: _____________________,
електронна адреса: _____________________
4. Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій
України / реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта* ____________________________________
5. ______________________________________________________________
(місце провадження діяльності)
6. Шифр іменника минулого року: _________________________________
(не заповнюється виготовлювачами,
які реєструються вперше)
просить присвоїти та зареєструвати відбиток іменника (іменників)
виготовлювача ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів на 20___ рік.
Суб'єкт господарської діяльності ознайомлений з чинним
законодавством України щодо виготовлення ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
вимогами до виготовлення, обліку, реєстрації, використання
відбитка іменника - спеціального знака, що засвідчує
виготовлювача.
До заяви додаються: _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________
Особа, відповідальна за реєстрацію іменника _____________________ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, контактний телефон)
Керівник ________________ _______________________ _____________
(підпис) (ініціали, прізвище) (дата)
М.П.
_______________
*Зазначається для фізичних осіб, які через свої релігійні або
інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили
про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у
паспорті.
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 373
( z0527-13 ) від 06.03.2013; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 345 ( z0467-16 ) від 10.03.2016 }
Додаток 3
до Інструкції про порядок
реєстрації
відбитків іменників -
спеціальних знаків,
що засвідчують
виготовлювачів ювелірних
та побутових виробів
з дорогоцінних металів
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
06.03.2013 N 373)
( z0527-13 )

ВИМОГИ
до оформлення реєстраційних карток
виготовлювача ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів

Оформлення реєстраційних карток здійснюється виготовлювачем
на твердому білому картоні за нижченаведеним зразком: відбитки іменника (іменників) проставляються на латунній чи
мідній пластині, що закріплюється на лицьовому боці реєстраційної
картки закріплювальними нитками, які повинні бути заклеєні папером
білого кольору на зворотному боці; при нанесенні відбитків іменника на латунних чи мідних
пластинах реєстраційних карток кількома інструментами кожен з них
обов'язково ідентифікується позначкою (арабськими цифрами),
кількість відбитків іменників повинна дорівнювати кількості
інструментів, тобто, якщо інструмент один, то і відбиток іменника
на пластині реєстраційної картки один; рекомендовані розміри реєстраційної картки - прямокутник
розміром 100 х 150 мм.
Лицьовий бік Зворотний бік
(заповнюється виготовлювачем) (заповнюється в Міністерстві
фінансів України)
------------------------------------------------------------------ | Реєстраційна картка N _______ |Зареєстровано до використання| | | | |1. _______________________________|на 20___ рік іменник ________| | (найменування/прізвище, ім'я по | (шифр) | | батькові виготовлювача) | | | |"___" _______ 20 р. N _______| |2. _______________________________| | | (місцезнаходження/місце |Керівник структурного | | проживання, телефон) |підрозділу Міністерства | | |фінансів України | |__________________________________|__________ _________________| | | (підпис) (ініціали, | |3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний | прізвище) | |номер облікової картки платника | | |податків або серія та номер |М.П. | |паспорта*:________________________| | |__________________________________| --------------------------- | | | Закріплювальна нитка | |4. Відбитки іменника _____________| | | (шифр) | --------------------------- | | | | | -------------------------------- |Головний спеціаліст | | Латунна пластина |______________________ | | з відбитками іменника | (підпис) | | | | | ---------------------------------| | | | | |Керівник _________ ______________| | | (підпис) (ініціали, | | | прізвище) | | | | | |М.П. | | |(за наявності) | | | | | |*Зазначається для фізичних осіб, | | |які через свої релігійні або інші | | |переконання відмовляються від | | |прийняття реєстраційного номера | | |облікової картки платника | | |податків, офіційно повідомили про | | |це відповідні органи державної | | |влади та мають відмітку | | |у паспорті. | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1136
( z0899-08 ) від 10.09.2008, N 373 ( z0527-13 ) від 06.03.2013; із
змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 345
( z0467-16 ) від 10.03.2016, N 430 ( z0591-17 ) від 12.04.2017 }
{ Інструкція в редакції Наказу Міністерства фінансів N 500
( z0745-03 ) від 14.08.2003 }вгору