Документ z0943-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2017, підстава - v1034874-17

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
09.09.2010 N 1239
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2010 р.
за N 943/18238
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
N 1034 ( v1034874-17 ) від 29.08.2017 }
Про внесення змін до Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності
з виробництва електричної енергії

Відповідно до Законів України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ) та Положення
про Національну комісію регулювання електроенергетики України,
затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213
( 213/95 ) (у редакції Указу Президента України від 21.04.98
N 335) ( 335/98 ), Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕ від 08.02.96 N 3 ( z0174-96 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 10.04.96 за N 174/1199, такі зміни: пункт 2.2 викласти в такій редакції: "2.2. Ліцензіат разом із спорідненими підприємствами може
здійснювати ліцензовану діяльність, якщо обсяги виробленої ними
електричної енергії не перевищують 33 відсотки (50 відсотків для
енергокомпанії атомних електростанцій) загального обсягу
електричної енергії, виробленої всіма виробниками електричної
енергії в Україні за минулий календарний рік"; пункт 2.3 виключити; пункт 2.4 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.5-2.11 вважати пунктами 2.3-2.9
відповідно.
2. Управлінню ліцензування забезпечити подання цієї постанови
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому законодавством порядку.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова Комісії С.Тітенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
Міністр палива
та енергетики України Ю.Бойко
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України М.Лисицькийвгору