Документ z0944-03, поточна редакція — Прийняття від 09.10.2003
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 16.10.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
09.10.2003 N 468
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2003 р.
за N 944/8265

Про внесення змін до Порядку перевезення
анатомічних матеріалів людини в межах України
та вивезення їх за межі України

У зв'язку з набранням чинності Законом України від 04.10.2001
N 2761-III ( 2761-14 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах" та з метою нормативно-правового врегулювання питань
порядку перевезення анатомічних матеріалів людини Н А К А З У Ю:
1. Внести до Порядку перевезення анатомічних матеріалів
людини в межах України та вивезення їх за межі України,
затвердженого наказом МОЗ України від 04.05.2000 N 96
( z0682-00 ) "Про затвердження нормативно-правових актів з питань
трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів
людині" (державна реєстрація в Мін'юсті України за N 682/4903 від
05.10.2000), такі зміни: абзац другий і третій пункту 2 замінити абзацом такого
змісту: "Митне оформлення анатомічних матеріалів (органів, тканин,
анатомічних утворень, клітин) і біоімплантатів здійснюється
позачергово".
2. Координаційному центру трансплантації органів, тканин і
клітин забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції
України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Директора
департаменту організації медичної допомоги населенню Жданову М.П.
Міністр А.В.Підаєввгору