Документ z0954-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.10.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2017  № 1016


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2017 р.
за № 954/30822

Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до Закону України "Про інформацію", Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу";

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу";

3) форму звітності № 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) "Зведений звіт позашкільних навчальних закладів";

4) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) "Зведений звіт позашкільних навчальних закладів".

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 січня 2013 року № 1 "Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за № 154/22686.

3. Поширити форми та інструкції, зазначені в:

підпунктах 1, 2 пункту 1 цього наказу, - на позашкільні навчальні заклади сфери освіти незалежно від форми власності;

підпунктах 3, 4 пункту 1 цього наказу, - на департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад.

4. Установити, що звіти з питань діяльності позашкільних навчальних закладів, починаючи зі звітів за 2017 рік, подаються за формами, затвердженими цим наказом.

5. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками інструкцій, збір, обробка та контроль за достовірністю зведеної інформації покладаються на департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.

6. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій щороку забезпечувати в установлені терміни збір, контроль, обробку звітності та подання зведеної інформації відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України.

7. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
статистики УкраїниІ.Є. ВернерЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12.07.2017  № 1016

ЗВІТ
позашкільного навчального закладу
(форма № 1-ПЗ (освіта) (річна))

Директор департаменту
економіки та фінансування


С.В. Даниленко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12.07.2017  № 1016


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2017 р.
за № 954/30822

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу"

І. Загальні положення

1. Звітність за формою № 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу" (далі - звіт) поширюється на позашкільні навчальні заклади сфери освіти (далі - заклад) незалежно від форми власності (крім ДЮСШ).

2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, потрібно терміново повідомити про це адресата.

ІІ. Порядок та строки подання звіту

1. Звіт щороку складається позашкільними навчальними закладами станом на 01 січня та подається органу управління освітою за місцезнаходженням не пізніше 20 січня.

2. Дані про заклади, що розташовані в селищах міського типу, ураховуються по міській місцевості.

III. Порядок складання звіту

1. При визначенні типу закладу слід керуватися нормами законодавства, зокрема Законом України "Про позашкільну освіту", Переліком типів позашкільних навчальних закладів та Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433, та статутом позашкільного навчального закладу.

2. У найменуванні респондента (того, хто складає звітність) слід вказати повне найменування закладу.

3. В адресній частині бланка необхідно заповнити всі реквізити.

4. Для заповнення коду типу закладу необхідно користуватися таким кодуванням:

01 - центри, будинки, клуби науково-технічної творчості учнівської молоді, станції юних техніків;

02 - центри, будинки, клуби еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів;

03 - центри, будинки, клуби, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станції юних туристів;

04 - центри, палаци, будинки, клуби художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання;

05 - центри військово-патріотичного напряму;

06 - малі академії наук учнівської молоді (територіальні відділення);

07 - малі академії мистецтв (народних ремесел);

08 - клуби фізичної підготовки;

09 - дитячі флотилії моряків і річковиків;

10 - дитячі стадіони;

11 - дитячі парки;

12 - інші заклади.

5. Дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ) звіт за формою № 1-ПЗ (освіта) (річна) не складають.

Дитячо-юнацькі спортивні школи незалежно від підпорядкування та форми власності складають звіт за формою № 5-фк "Звіт дитячо-юнацької спортивної школи (спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву)", затвердженою наказом Міністерства молоді та спорту України від 07 березня 2017 року № 946, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 березня 2017 року за № 400/30268.

IV. Заповнення розділу І
"Гуртки, групи та інші творчі об’єднання позашкільного навчального закладу"

1. У розділі І наводяться дані про роботу усіх гуртків, груп та інших творчих об’єднань включно з філіями позашкільного навчального закладу.

2. У рядку 01 наводяться дані про усі гуртки, групи та інші творчі об’єднання, у рядках 02-12 відображаються дані про напрями роботи гуртків, груп та інших творчих об’єднань.

Дані рядка 01 за всіма графами дорівнюють сумі даних рядків 02-12 за всіма графами.

3. У графі 1 наводяться дані про кількість гуртків, груп, інших творчих об’єднань, у графі 2 - дані про кількість усіх вихованців, учнів, слухачів у них, у графі 3 - дані про кількість дівчат. У графі 4 наводяться дані про кількість гуртків, груп, інших творчих об’єднань, які працюють за кошти батьків, у графі 5 - дані про кількість вихованців, учнів, слухачів у них, у графі 3 - дані про кількість дівчат.

4. Якщо один і той самий вихованець, учень, слухач бере участь не в одному, а в декількох гуртках (об’єднаннях), то дані про нього наводяться стільки разів, у скількох гуртках (об’єднаннях) він бере участь.

5. У рядках 13-15 із графи 2 рядка 01 відображаються дані про кількість дітей окремих категорій: дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей.

6. У рядках 16-18 наводяться дані про філії позашкільного навчального закладу.

7. У рядках 21-24 наводяться дані про кількість заходів, проведених позашкільним навчальним закладом, та кількість дітей, залучених до цих заходів. До рядків 21-24 включаються дані лише про ті заходи, фінансування яких здійснювалося у галузі освіти згідно з Бюджетним кодексом України.

V. Заповнення розділу ІІ
"Кількість і склад педагогічних працівників позашкільного навчального закладу"

1. У розділі ІІ відображаються дані про фактичну кількість педагогічних працівників закладу. Дані про педагогічних працівників, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і по догляду за дитиною, до звіту не включаються.

2. У рядках 01-15 наводяться дані про педагогічних працівників, які мають основну роботу в закладі.

3. У рядках 01-06 відображаються дані про педагогічних працівників без урахування керівників закладу і сумісників. У рядках 07, 08 - дані про керівників закладу. У рядку 09 - дані про всіх педагогічних працівників, які мають основну роботу в закладі.

4. У рядках 10-14 наводяться дані про розподіл педагогічних працівників за віковими групами.

Дані рядка 01 за всіма графами дорівнюють сумі даних рядків 02-04 за всіма графами.

Дані рядка 09 за всіма графами дорівнюють сумі даних рядків 01, 07, 08 за всіма графами та сумі даних рядків 10-14 за всіма графами.

5. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість працівників, у графі 2 - дані про кількість жінок з них.

6. У графах 3-7 відображаються дані про освітньо-кваліфікаційний рівень працівників, у графах 9-12 - дані про стаж педагогічної роботи.

Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3-5, 7 за всіма рядками та сумі даних граф 9-12 за рядками 01-15.

7. До графи 8 включаються дані про всіх педагогічних працівників, які отримують пенсію: за віком, на пільгових умовах, за інвалідністю та у разі втрати годувальника.

8. У графі 14 наводяться дані про кількість зайнятих ставок (з одним десятковим знаком після коми).

VI. Заповнення розділу ІІІ
"Віковий склад вихованців, учнів, слухачів за напрямами роботи позашкільного навчального закладу"

1. У рядку 01 наводяться дані про усіх вихованців, учнів, слухачів, у рядках 02-12- про розподіл вихованців, учнів, слухачів за напрямами роботи гуртків, груп та інших творчих об’єднань.

2. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02-12 за всіма графами.

Дані рядка 01 графи 1 повинні дорівнювати даним рядка 01 графи 1 розділу І, а дані рядка 13 - даним рядка 01 графи 3 розділу І.

3. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість вихованців, учнів, слухачів, у графах 2-14 - про розподіл вихованців, учнів, слухачів за віком.

4. Сума даних граф 2-14 повинна дорівнювати даним графи 1 за всіма рядками.

VII. Заповнення розділу IV
"Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу"

1. До рядка 01 включаються дані про площу всіх приміщень, які належать закладу, крім площі, зайнятої під склади, підвали та площі надвірних будівель. Дані рядка 01 включають також площу, здану в оренду.

2. Дані у рядках 01-04 наводяться у цілих числах.

3. У рядках 05-30 відображаються дані щодо наявності або відсутності у закладі вказаних приміщень та споруд шляхом проставляння "1" (за наявності) або "0" (за відсутності).

4. У рядку 31 містяться дані лише про ті окремі будівлі, у яких здійснюється навчання вихованців, учнів, слухачів у гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях.

5. У рядку 32 відображаються дані лише про ті будівлі, на які є кошторис на капітальний ремонт, у рядку 33 - на які є акт про їх аварійний стан.

Директор департаменту
економіки та фінансування


С.В. Даниленковгору