Про затвердження Інструкції з організації перевезень вантажів повітряним транспортом
Мінтранс України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 15.07.2004630
Документ z0958-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.12.2005, підстава - z1416-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.07.2004 N 630
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2004 р.
за N 958/9557
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку
N 734 ( z1416-05 ) від 10.11.2005 )
Про затвердження Інструкції з організації
перевезень вантажів повітряним транспортом

На виконання Програми інтеграції України до Європейського
Союзу, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня
2000 року N 1072/2000 ( 1072/2000 ), відповідно до статей 60 та 62
Повітряного кодексу України ( 3167-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з організації перевезень вантажів
повітряним транспортом, що додається, та ввести її у дію через
тридцять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
транспорту України від 25.10.99 N 509 ( z0385-00 ) "Про
затвердження Інструкції про повітряні перевезення спеціальних та
небезпечних вантажів", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 03.07.2000 за N 385/4606.
3. Державному департаменту авіаційного транспорту
(Максимов В.О.):
3.1. У встановленому порядку подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3.2. Довести вимоги зазначеної Інструкції до відома
підприємств, організацій та установ, що задіяні в повітряних
перевезеннях вантажів.
3.3. Забезпечити до кінця 2004 року розробку нормативних
документів, передбачених пунктом 4.2 цього наказу.
4. Підприємствам, організаціям та установам, що задіяні в
повітряних перевезеннях вантажів:
4.1. Узяти зазначену Інструкцію до керівництва та протягом
тридцяти днів з дати реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України привести свої нормативні документи у відповідність
до неї.
4.2. До введення в дію: Інструкції з оформлення авіаційної вантажної накладної
застосовувати правила щодо оформлення авіаційної вантажної
накладної, установлені Міжнародною асоціацією повітряного
транспорту ("Air Waybill Handbook", ІАТА); Інструкції з обробки швидкопсувних вантажів застосовувати
правила щодо обробки швидкопсувних вантажів, установлені
Міжнародною асоціацією повітряного транспорту ("Perishable Cargo
Handling Manual", ІАТА); Правил перевезення живих тварин застосовувати правила щодо
перевезення живих тварин, установлені Міжнародною асоціацією
повітряного транспорту ("Live Animals Regulations", ІАТА); Інструкції з обробки стандартних засобів пакування
застосовувати правила щодо обробки стандартних засобів пакування,
установлені Міжнародною асоціацією повітряного транспорту ("ULD
Technical Manual", ІАТА); відповідних положень Інструкції з обслуговування пасажирів,
багажу, вантажів та повітряних суден в аеропорту застосовувати
норми щодо обслуговування пасажирів, багажу, вантажів та
повітряних суден в аеропорту, установлені Міжнародною асоціацією
повітряного транспорту ("Airport Handling Manual", ІАТА).
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту - директора Укравіатрансу Максимова В.О.
Міністр Г.Кірпа

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
15.07.2004 N 630
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2004 р.
за N 958/9557

ІНСТРУКЦІЯ
з організації перевезень вантажів
повітряним транспортом

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція підготовлена відповідно до статей 60 та 62
Повітряного кодексу України ( 3167-12 ) та пункту 4.2.3 Правил
повітряних перевезень вантажів, затверджених наказом Міністерства
транспорту України від 14.10.2003 N 793 ( z1023-03 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.11.2003 за
N 1023/8344 (далі - Правила повітряних перевезень вантажів), з
метою забезпечення належного рівня безпеки польотів та якості
обслуговування при операціях з повітряних перевезень і фізичного
розподілу вантажів.
1.2. Ця Інструкція розроблена з урахуванням положень таких
документів: "Технических инструкций по безопасной перевозке опасных
грузов по воздуху", ІКАО, Doc 9284/905 (далі - "Технические
инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху"); Міжнародної асоціації повітряного транспорту (далі - ІАТА): Principles of Cargo Handling (Інструкція з організації
перевезень вантажів повітряним транспортом); Perishable Cargo Handling Manual (Інструкція з обробки
швидкопсувних вантажів); Air Waybill Handbook (Інструкція з оформлення авіаційної
вантажної накладної); Live Animals Regulations (Правила перевезення живих тварин); ULD Technical Manual (Інструкція з обробки стандартних
засобів пакування); Airport Handling Manual (Інструкція з обслуговування
пасажирів, багажу, вантажів та повітряних суден в аеропорту); Cargo Interchange Message Procedures Manual (Cargo-IMP)
(Процедури обміну телеграмами при транспортуванні вантажу в
стандарті Cargo-IMP).
2. Терміни і визначення,
що застосовуються у цій Інструкції
Авіаційна вантажна накладна (Air Waybill) - еквівалент
терміна "авіаційна вантажна накладна", який визначений у Правилах
повітряних перевезень вантажів ( z1023-03 ). Авіаційна вантажна накладна агента (Home Air Waybill) -
документ, що оформлюється консолідатором на кожне відправлення
об'єднаного вантажу і містить інструкції для агента з обробки з
розкомплектування вантажу. Авіаційна вантажна накладна - дублікат (Substitute Air
Waybill) - документ, що виданий для оформлення перевезення вантажу
у разі відсутності основної авіаційної вантажної накладної і
містить необхідну інформацію стосовно вантажу для завершення
перевезення. Авіаційна вантажна накладна нейтральна (Neutral Air
Waybill) - документ, що не містить код або будь-які інші дані про
перевізника до його оформлення. Авіаційна вантажна накладна основна (Master Air Waybill) -
документ, що містить код або будь-які інші дані про перевізника. Агент з оформлення вантажу (Cargo Agent) - агент, що виконує
хоч одну операцію з менеджменту товарів, обробки замовлень,
оформлення рахунків, оформлення перевізних документів на вантаж,
приймання вантажу, стягнення зборів за транспортування вантажу. Агент з митного очищення (Customs Clearance Agent) -
еквівалент терміна "Митний брокер", який визначений у Правилах
повітряних перевезень вантажів ( z1023-03 ). Агент з обробки (Handling Agent) - агент, що виконує хоч одну
операцію з обробки вантажу: завантаження, розвантаження, наземну
обробку, відкриття вантажних відсіків. Агент з розкомплектування вантажу (Break Bulk Agent) - агент,
що виконує хоч одну операцію з упакування, відбору, зберігання,
збирання вантажу, включаючи операції щодо об'єднаного вантажу. Багаж несупроводжуваний (Unaccompanied Baggage) - багаж, що
перевозиться окремо від пасажира та оформлюється авіаційною
вантажною накладною і перевозиться як вантаж. Вантаж великоваговий (Heavy Cargo) - вантаж, одне місце якого
перевищує за вагою 150 кг. Вантаж вивантажений (Off-load Cargo) - вантаж, який був
вивантажений з повітряного судна разом з супровідними документами
(авіаційною вантажною накладною, вантажним маніфестом) в пункті
відправлення, призначення або проміжному пункті за маршрутом
транспортування. Вантаж втрачений (Missing Cargo) - вантаж, що не прибув у
пункт призначення і при цьому був включений у вантажний маніфест
цього рейсу. Вантаж вологий (Wet Cargo) - вантаж, що містить рідину чи
велику кількість вологи або здатний виділяти рідину (вологу) при
транспортуванні. Вантаж засланий (Overcarried Cargo) - вантаж, що був
помилково перевезений у пункт інший, ніж пункт, зазначений у
вантажному маніфесті чи авіаційній вантажній накладній як пункт
призначення. Вантаж змішаний (Mixed Consignment) - вантаж, що складається
з різних товарів, предметів або майна, упакованих разом або в
окремих упакуваннях. Вантаж знайдений (Found Cargo) - вантаж, що прибув у пункт
призначення (чи був виявлений при перевірці складу) без
супровідних документів (авіаційної вантажної накладної, вантажного
маніфеста). Вантаж коштовний (Valuable Cargo) - вантаж, що відповідає
таким умовам: має оголошену цінність для транспортування 1 000 дол. США (чи
450 британських фунтів) та більше (або еквівалентом в іншій
валюті) за один кілограм; складається з срібла, золота, платини, дорогоцінних каменів,
перлин та виробів з них; складається з грошових банкнот, дорожніх чеків, страхових
полісів, акцій, акцизних купонів, марок і готових до застосування
банківських і/або кредитних карток. Вантаж легковаговий (об'ємний) (Volume Cargo) - вантаж, об'єм
якого перевищує 0,006 куб. м на 1 кг ваги брутто. Вантаж небезпечний (Dangerous Goods) - предмети або речовини,
які під час повітряного перевезення можуть створити значну
небезпеку для здоров'я чи майна і які класифіковані згідно з
частиною 2 "Технических инструкций по безопасной перевозке опасных
грузов по воздуху". Вантаж помилково маркований (Mislabeled Cargo) - вантаж, на
який нанесене маркування, що не відповідає вмісту упакування
і/або призначене для іншого вантажу, і/або не відповідає даним, що
включені в авіаційну вантажну накладну. Вантаж службовий (Service Cargo) - вантаж, який перевозиться
на повітряному судні та є власністю перевізника. Вантаж транзитний (Transit Cargo) - вантаж, який за маршрутом
транспортування не перевантажується на інше повітряне судно. Вантаж трансферний (Transfer Cargo) - вантаж, доставлений в
аеропорт трансферу одним рейсом і транспортований на іншому рейсі
того самого або іншого перевізника. Вантажний трансферний маніфест (Transfer Manifest) - документ
на вантаж, що перевозиться різними перевізниками, оформлений
перевізником, що здійснює трансфер, і підписаний перевізником, що
приймає. Підпис перевізника, що приймає (перевізника
стикувального), розглядається як розписка за переданий вантаж, так
і передання відповідальності за вантаж. Вантаж частково завантажений (Short-Shipped) - вантаж, який
був внесений у вантажний маніфест, але був частково завантажений
на повітряне судно в аеропорту відправлення. Вантаж швидкопсувний (Perishable Cargo) - вантаж, який
втрачає свої якості після закінчення обмеженого періоду часу під
впливом умов навколишнього середовища (температури, вологості,
тиску та ін.) та вимагає дотримання особливих умов транспортування
і зберігання (наприклад: продукти харчування, живі рослини,
племінні яйця, медичні препарати, риборозсадний матеріал). Вантаж, що сильно тхне (Obnoxious Cargo) - вантаж, який через
свої властивості має сильний запах. Такий вантаж приймається до
перевезення тільки в упакуванні в опломбованих герметичних
(водонепроникних) контейнерах, щоб з упакування не проникав запах. Вантажне відправлення (Consignment/Shipment) - одна або
більше партія вантажів, прийнята перевізником від одного
вантажовідправника в один час, за однією адресою, оформлена єдиною
авіаційною вантажною накладною як одна партія для видачі одному
вантажоодержувачу в одному пункті призначення. Вантажне повітряне судно (Cargo Aircraft) - будь-яке
повітряне судно, що призначене для транспортування вантажу. Вантажний відсік (Hold/Compartment) - відсік повітряного
судна, що використовується для транспортування вантажів і багажу,
обмежений стелою, підлогою, стінами і перегородками. Вантажні IMP коди (Cargo IMP Code) - стандартна система
кодування елементів повідомлень про вантаж. IMP коди
використовуються перевізниками при обміні повідомленнями щодо
перевезення вантажу для скорочення часу на обмін інформацією. Вантажний маніфест (Cargo Manifest) - документ, що включає
перелік вантажних відправлень усього вантажу та пошти, що
перевозяться на повітряному судні за відповідним маршрутом. Доповнення до товару (Commodity Accessories) - додаткові
предмети, що не є невід'ємним компонентом вантажу, але призначені
для безпосереднього використання з ним. Допоміжне устаткування (Auxiliary Equipment) - устаткування,
що використовується при завантаженні вантажу в засоби пакування і
при транспортуванні засобів пакування за межами повітряного судна. Ембарго (Embargo) - заборона на приймання до перевезення
будь-якої категорії вантажу за відповідним маршрутом (сектором
маршруту, територією або пунктами стикування), яка встановлена
відповідною країною (міжнародною організацією) на визначений
період часу. Консолідування вантажу (Assembly Cargo) - операція, яка
включає відбір окремих частин або упакувань вантажу для їх
подальшого об'єднання в єдине вантажне відправлення (вантаж
об'єднаний). Консолідатор (Consolidator/Forwarder) - агент, що виконує
операції з консолідування (деконсолідування) вантажів. Номер за списком ООН (UN Number) - номер з чотирьох знаків,
визначений Комітетом експертів Організації Об'єднаних Націй з
перевезення небезпечних вантажів для позначення речовини або груп
речовин. Оголошена цінність для перевезення (Declared value for
carriage) - цінність вантажу (багажу), оголошена
вантажовідправником (пасажиром) для визначення межі
відповідальності перевізника за його втрату, ушкодження або
затримку та розміру зборів за транспортування такого вантажу
(багажу). Оплата за доставляння (Cash on delivery - COD) - плата за
перевезення вантажу, стягнута перевізником з вантажоодержувача.
При цьому про отриману суму перевізник повинен повідомити
вантажовідправника. Ордер різних зборів (Miscellaneous Charges Order - МСО) -
документ, що використовується для оплати додаткових послуг,
пов'язаних з перевезенням, і який може бути використаний для
оплати перевезення несупроводжуваного багажу. Палуба (Deck) - конструктивний елемент повітряного судна, що
утворює нижню опорну площину (підлогу) одного або декількох
експлуатаційних рівнів повітряного судна. У повітряних суднах, що
мають один такий рівень, він називається головною палубою. У
повітряних суднах, що мають більш одного експлуатаційного рівня,
такі рівні називаються: нижня палуба, головна палуба і верхня
палуба, починаючи знизу догори. Перевалка (Transhipment) - вивантаження вантажу з одного
рейса і навантаження його на інший рейс для подальшого
транспортування. Перевезення за угодою інтерлайн (Interline Carriage) -
перевезення за маршрутами двох або більше послідовних перевізників
згідно з домовленостями між перевізниками. Перевізник стикувальний (Connecting Carrier) - перевізник,
якому переданий вантаж для його подальшого транспортування на
стикувальному рейсі. Перевізник, що доставляє (Delivering Airlines) - перевізник,
на маршруті якого вантаж (багаж) з пункту вильоту, стоп-овера або
пункту трансферу перевозиться або прийнятий для перевезення до
наступного пункту(ів). Еквівалент терміна "Фактичний перевізник"
у розумінні Додаткової конвенції до Варшавської конвенції з
уніфікації деяких правил, пов'язаних із міжнародними повітряними
перевезеннями ( 995_130 ), що виконуються не перевізником, який
уклав договір, підписаної у Гвадалахарі 18.09.61. Перевізник, що оформлює (Issuing Airline) - перевізник,
перевізні документи якого використовуються для оформлення
транспортування вантажу (багажу). Еквівалент терміна "Перевізник
за договором" у розумінні Додаткової конвенції до Варшавської
конвенції з уніфікації деяких правил, пов'язаних із міжнародними
повітряними перевезеннями ( 995_130 ), що виконуються не
перевізником, який уклав договір, підписаної у Гвадалахарі
18.09.61. Повідомлення про зміну зборів за транспортування вантажу
(Cargo Charges Correction Advice - CCA) - документ, що
використовується для повідомлення про зміну зборів за
транспортування вантажу, які помилково внесені перевізником, що
оформив авіаційну вантажну накладну, і/або змін у способі оплати
транспортування вантажу. Попередні формальності (Advance Arrangement) - процедури, що
повинні здійснюватися вантажовідправником і перевізником до
моменту приймання вантажу до перевезення. Перевірка складу (Warehouse Check) - інвентаризація
вантажного складу, проведена з метою виявлення відповідності
вантажу до наявних оформлених авіаційних вантажних накладних. Прямий маршрут (Direct Routing) - маршрут, на якому
виконується перевезення між двома пунктами в кожному з напрямків
(туди і/або назад). Пункт вивантаження (Point of unloading) - аеропорт, у якому
відповідно до вантажного маніфесту вантаж повинен бути
вивантажений. Пункт завантаження (Point of loading) - аеропорт, у якому
відповідно до вантажного маніфесту вантаж повинен бути
завантажений. Розкомплектування вантажного відправлення (Diassembly
Cargo) - відділення однієї або більше частин єдиного вантажного
відправлення. Розкомплектування вантажу (Break Bulk) - розкомплектування
(деконсолідування) вантажу для його перекомпонування або видачі
вантажоодержувачу. Секція (Section) - відділення вантажного відсіку, що
зачиняється сіткою. Система взаєморозрахунків за перевезення вантажу (Carrier
Accounting Settlement System) - система оформлення рахунків між
перевізниками та агентами. Стандартний засіб пакування (Unit Load Device - ULD) -
контейнер або палет, що застосовується для пакування і
транспортування вантажів на повітряному судні. Страховий сертифікат (Insurance Certificate) - документ, що
підтверджує страхування окремого вантажного відправлення. Тариф (Rate) - еквівалент терміна "Тариф", який визначений у
Правилах повітряних перевезень вантажів. Тариф вантажний основний (General Cargo Rate - GSR) -
нормальний тариф, що застосовується для оплати транспортування
вантажів вагою до 45 кг (або від 45 кг до 100 кг). Тариф класний (Class Rate) - спеціальний тариф, що
застосовується для оплати транспортування спеціально визначеної
категорії вантажу. Тариф комбінований (Combination Rate) - спеціальний тариф, що
застосовується для оплати транспортування вантажу, що обчислюється
шляхом комбінування двох або більш тарифів, згідно з встановленими
перевізником правилами. Тариф локальний (Local Rate) - спеціальний тариф, що
застосовується для оплати транспортування вантажів на рейсах
тільки одного перевізника. Тариф нормальний (Normal Rate) - тариф, що застосовується для
оплати транспортування вантажів без кількісної знижки. Тариф об'єднаний (Joint Rate) - спеціальний тариф, що
застосовується для оплати транспортування вантажів на рейсах двох
або більше перевізників і опублікований як наскрізний тариф. Тариф наскрізний (Through Rate) - спеціальний тариф, що
застосовується для оплати транспортування вантажів від пункту
відправлення до пункту призначення через будь-який проміжний
пункт(и). Тариф за секторами (Sectional Rate) - спеціальний тариф, що
застосовується для оплати транспортування вантажів на секторі
маршруту між двома пунктами. Тариф спеціальний (корейт) (Specific Commodity Rate - SCD) -
тариф, що застосовується для оплати транспортування окремих
визначених категорій вантажів на визначених маршрутах. Точне відвантажувальне найменування (Proper Shipping Name) -
опис, що застосовується для позначення окремих предметів або
речовин, що включені у вантаж, в усіх перевізних документах,
повідомленнях і на упаковках, де це потрібно. Транзит (Transit) - зупинка на маршруті, при якій вантаж, що
транспортується, залишається на повітряному судні. Транспортний індекс (Transport Index) - число, що ідентифікує
упакування (зовнішнє упакування), контейнер (палет), що містить
радіоактивні речовини, і яке використовується для контролю за
рівнем радіоактивного опромінення, визначення категорії знаків
небезпеки, установлення граничної кількості упакувань та їх
розміщення у контейнері і на борту повітряного судна. Трансфер (Transfer) - зупинка на маршруті, при якій вантаж,
що транспортується, перевантажується на інше повітряне судно. Упакування (Packing) - операції, за допомогою яких вантажі
загортаються в обгорткові матеріали і/або розміщуються в ящику
(коробі, мішку) або інших ємностях чи іншим чином захищаються від
контакту з зовнішнім середовищем. Ящик внутрішній (Inner Case) - частина упакування вантажу, що
складається з двох ящиків. Найбільш виступаючі і тверді частини
предметів повинні стикатися зі стінками внутрішнього ящика. Ящик зовнішній (Outer case) - частина упакування вантажу, що
складається з двох ящиків. Внутрішній ящик розміщується у
зовнішньому ящику разом з перекладальним матеріалом - засобами
захисту внутрішнього ящика та його вмісту. Ящик одинарний (Single Case) - упакування у вигляді ящика
(короба), що містить перекладальний матеріал між зовнішніми
стінками і предметами, розміщеними в ньому. Ящик подвійний (Double Case) - упакування, що складається з
двох ящиків (одного усередині іншого) із проміжною прокладкою,
при цьому вироби розміщуються у внутрішньому ящику.
3. Приймання вантажів
3.1. Інструкція вантажовідправника 3.1.1. Інструкція вантажовідправника є допоміжним документом,
призначеним для збору повної інформації про вантаж, необхідної
перевізнику або його агенту з оформлення вантажу для заповнення
авіаційної вантажної накладної. Ця інструкція складається
вантажовідправником у письмовій формі до моменту передавання
вантажу для перевезення і повинна містити всю інформацію,
передбачену підпунктом 3.1.2 цієї Інструкції, для заповнення
авіаційної вантажної накладної від імені вантажовідправника. Цей
документ оформлюється при транспортуванні визначених категорій
вантажу, для безпечного транспортування яких необхідна додаткова
інформація. Інформація про вантаж, що міститься в інструкції
вантажовідправника, повинна відповідати інформації, зазначеній в
експортній декларації, інвойсі та ін. Інформація про небезпечний
вантаж повинна включати повне і правильне найменування вантажу та
клас його небезпеки, який повинен відповідати позначенню на
відповідному ярлику маркування вантажу. 3.1.2. Інструкція вантажовідправника (додаток 1) складається
з таких граф, що підлягають заповненню: 1 - "Shipper" ("Вантажовідправник") - необхідно вказати повне
ім'я й адресу вантажовідправника; 2 - "Consignee" ("Вантажоодержувач") - необхідно вказати
повне ім'я й адресу вантажоодержувача. Ця адреса повинна включати
місто і країну та може також включати номер телефону, телекса
і/або факсу вантажоодержувача. Якщо вантаж є швидкопсувним або
містить швидкопсувні предмети, номер телефону повинен бути
вказаний обов'язково; 3 - "Airport of departure" ("Аеропорт відправлення") -
необхідно вказати найменування аеропорту або пункту відправлення; 4 - "Airport of destination" ("Аеропорт призначення") -
необхідно вказати найменування аеропорту або пункту призначення; 5 - "Requested routing" ("Запитаний маршрут") -
вантажовідправник може вказати спеціальний маршрут транспортування
вантажу, якщо на це є особливі причини, при цьому маршрут не
повинен змінюватися без повідомлення про це вантажовідправника; 6 - "Requesting booking" ("Запитане бронювання") -
вантажовідправник може вказати інформацію про запит щодо
бронювання ємності для транспортування вантажу на відповідному
рейсі; 7 - "Company handling" ("Найменування агента з обробки") -
наявність найменування агента з обробки свідчить про наявність
повідомлення вантажовідправника такого змісту: "При цьому доручаю після одержання вантажу, описаного тут,
оформити і підписати авіаційну вантажну накладну та інші необхідні
документи від нашого імені і відправити вантаж відповідно до ваших
умов договору перевезення. Цим засвідчується, що вміст цього вантажного відправлення
належним чином описаний. У випадку, якщо будь-яка частина
вантажного відправлення містить небезпечні вантажі, така частина
належним чином підготовлена до транспортування згідно з
"Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов
по воздуху"; 8 - "Marks and numbers" ("Маркування і номери") -
вантажовідправник повинен вказати вид маркування (код) і номер, що
нанесені на упакування; 9 - "Number and kind of packages" ("Кількість і вид
упакувань") - необхідно вказати кількість місць або упакувань
вантажу у вантажному відправленні, а також вид упакування
(наприклад картонна коробка, дерев'яна шухляда та ін.). Якщо
вантаж містить різні товари або різні види упакувань,
вантажовідправник повинен перелічити кількість упакувань кожного
товару окремо або вид і кількість кожного різновиду упакувань; 10 - "Description of goods" ("Опис вантажів") - у цій графі
повинен міститися опис вантажів, який повинний бути точним для
того, щоб митні органи змогли визначити вміст вантажу. При описі
не повинні використовуватися загальні терміни, наприклад "Запасні
частини", "Текстиль". Замість цього необхідно вказати "Запасні
частини для автомобіля", "Чоловічі костюми", крім того, потрібно
вказати дані у випадку перевезення визначених категорій вантажу.
Якщо окремі категорії небезпечних предметів містяться у вантажі
разом з безпечними (наприклад сухий лід), то небезпечні предмети
вказуються на першому місці. Вантажовідправник також може вказати
країну походження товару і номер системи кодування -
Гармонізованого опису товарів; 11 - "Gross weight" ("Загальна вага") - вантажовідправник
повинен вказати загальну вагу вантажу у кілограмах (kg). Якщо
вказується вага окремих місць вантажу різних найменувань вантажу,
то повинна також бути вказана їх загальна вага. Вага, зазначена
вантажовідправником, повинна перевірятися перевізником; 12 - "Measurement" ("Розміри") - необхідно вказати виміри
найбільшої довжини, найбільшої висоти і найбільшої ширини вантажу.
Перевізник чи його агент повинен перевірити зазначені розміри; 13 - "Air freight charges" ("Вид оплати за перевезення") -
вантажовідправник повинен вказати "Prepaid" ("Оплачено"), якщо
перевезення було попередньо оплачене у пункті вильоту, або
"Collect" ("Буде оплачено"), якщо перевезення буде оплачене у
пункті призначення вантажоодержувачем; 14 - "Other charges at origin" ("Інші збори у пункті
відправлення") - вантажовідправник повинен вказати "Prepaid"
("Оплачено"), якщо додаткові збори за перевезення будуть
попередньо оплачені у пункті відправлення, або "Collect" ("Буде
оплачено"), якщо додаткові збори за перевезення будуть оплачені у
пункті призначення вантажоодержувача; 15 - "Insurance amount requested" ("Страховка - встановлена
сума") - вантажовідправник повинен вказати суму страховки, якщо
перевізник надає такі послуги; 16 - "Declared value for carriage" ("Оголошена цінність для
перевезення") - вантажовідправник може вказати цінність вантажу.
Якщо цінність не заявлена, повинен бути проставлений код "NVD"
("No Value Declared" - "Без оголошеної цінності"); 17 - "Declared value for customs" ("Оголошена цінність для
митних органів") - вантажовідправник може вказати цінність вантажу
для митних органів. Якщо така цінність не оголошена, то вказується
код "NCV" ("No Commercial Value" - "Не має комерційної цінності"); 18 - "Handling information and remarks" ("Інформація з
обробки і примітки") - за вимогою перевізника у цій графі
вказується інформація з обробки визначених категорій вантажу. Крім
того, вантажовідправник вказує ім'я, адресу, телекс, номер
телефону будь-якої особи, яку, крім вантажовідправника, необхідно
сповістити про доставляння вантажу і перелік документів, що
супроводжують авіаційну вантажну накладну; 19 - "Date and signature" ("Дата і підпис") -
вантажовідправник повинен підписати документ і вказати дату його
заповнення, тим самим уповноважуючи перевізника заповнити
авіаційну вантажну накладну від свого імені і підтверджуючи свою
згоду з умовами договору перевезення, зазначеними на зворотній
стороні авіаційної вантажної накладної. 3.1.3. Якщо до вантажного відправлення належать небезпечні
вантажі, то вантажовідправник повинен оформити декларацію
відправника небезпечних вантажів згідно з пунктом 3.2 цієї
Інструкції. Якщо до вантажного відправлення належать живі тварини,
то вантажовідправник повинен оформити декларацію відправника на
вантаж, до якого належать живі тварини згідно з встановленим
порядком.
3.2. Декларація відправника небезпечних вантажів 3.2.1. Декларація відправника небезпечних вантажів (Shipper's
Declaration for Dangerous Goods) - документ, який оформлюється
вантажовідправником і надається перевізнику при прийманні для
перевезення небезпечних вантажів. 3.2.2. Декларація відправника небезпечних вантажів може бути
оформлена вручну чи з застосуванням автоматизованих засобів чорною
і червоною фарбами на білому папері або тільки червоною фарбою на
білому папері. Похиле штрихування, надруковане вертикально по
обидві сторони бланку, повинно бути тільки червоного кольору. 3.2.3. При перевезенні вантажу декларація відправника
небезпечних вантажів повинна бути заповнена англійською мовою.
Якщо потрібно, записи англійською мовою можуть супроводжуватися
перекладом на іншу мову. 3.2.4. При відправленні вантажного відправлення декларація
відправника небезпечних вантажів повинна оформлюватися з
урахуванням того, що: примірник декларації відправника небезпечних вантажів для
кожної частини вантажного відправлення, до якого належать
небезпечні вантажі, повинен бути наданий агенту з обробки; копії декларації відправника небезпечних вантажів повинні
бути оформлені на кожну частину вантажного відправлення і
супроводжувати вантажне відправлення. В аеропорту призначення
особа, що одержала вантаж, повинна передати копію кожної
декларації агенту з розкомплектування вантажу. 3.2.5. Якщо вантаж складається з кількості місць, що
неможливо перевезти одним повітряним судном, то вантажовідправник
повинен надати агенту з оформлення вантажу копії декларацій
відправника небезпечних вантажів для кожної частини вантажу, що
буде перевозитися іншими рейсами. 3.2.6. Якщо в декларацію відправника небезпечних вантажів
вносяться виправлення або доповнення, то усі вони повинні
супроводжуватися підписом вантажовідправника і підписами посадових
осіб, що завірили її раніше. Якщо усі внесені виправлення або
доповнення не підтверджені зазначеним чином, то вантаж до
перевезення не приймається. Примітка. Ні за яких обставин не можна вносити виправлення в
графи декларації відправника небезпечних вантажів "Air Waybill
Number" ("Номер авіаційної вантажної накладної"), "Airport of
Departure" ("Аеропорт відправлення"), "Airport of Destination"
("Аеропорт призначення"). 3.2.7. Якщо у графі декларації відправника небезпечних
вантажів "Nature and Quantity of Dangerous Goods" ("Найменування і
кількість небезпечних вантажів") недостатньо місця для розміщення
всієї інформації, то можливо використати додаткові сторінки, кожна
з яких повинна мати по краях червону штрихову смугу. На кожній
додатковій сторінці повинні бути проставлені номер сторінки,
загальна кількість сторінок і номер авіаційної вантажної
накладної. 3.2.8. Записи в графах декларації відправника небезпечних
вантажів "Air Waybill Number" ("Номер авіаційної вантажної
накладної"), "Airport of Departure" ("Аеропорт відправлення") і
"Airport of Destination" ("Аеропорт призначення") можуть вноситися
вантажовідправником (його агентом з оформлення вантажу,
перевізником, що приймає). 3.2.9. Декларація відправника небезпечних вантажів
заповнюється не менше ніж у двох примірниках, які розподіляються
таким чином: один підписаний примірник повинен зберігатися в
агента з приймання вантажу, інший - повинен відправлятися разом з
вантажем до пункту призначення. Допускається заповнення декларації відправника небезпечних
вантажів в одному примірнику, а другий примірник надавати у
вигляді ксерокопії. При цьому разом з вантажем відправляється
оригінал з червоною штрихованою смугою по краях бланка. 3.2.10. Декларація відправника небезпечних вантажів (додаток
2) складається з таких граф, що підлягають заповненню: 1 - "Shipper" ("Вантажовідправник") - необхідно вказати повне
ім'я та адресу вантажовідправника; 2 - "Consignee" ("Вантажоодержувач")- необхідно вказати повне
ім'я та адресу вантажоодержувача. При перевезенні вантажів з
інфекційними речовинами внести також ім'я і телефон
відповідальної особи для встановлення зв'язку у випадку
надзвичайної ситуації; 3 - "Air Waybill Number" ("Номер авіаційної вантажної
накладної") - необхідно вказати номер авіаційної вантажної
накладної, до якої буде прикладена декларація відправника
небезпечних вантажів; 4 - "Page____ of ___ Pages" ("Сторінка ___ з ___ сторінок") -
необхідно вказати номер сторінки і загальну кількість сторінок,
наприклад "Page 1 of 1 Pages" ("Перша сторінка декларації, що
складається з однієї сторінки"), якщо немає продовження; 5 - "Transport Details" ("Характеристика перевезення"). Ця
графа підрозділяється на три графи: "Airport of Departure" ("Аеропорт відправлення") - необхідно
вказати повну назву аеропорту або міста відправлення; "Airport of Destination" ("Аеропорт призначення") - необхідно
вказати повну назву аеропорту або міста призначення; "Passenger and Cargo Aircraft" ("Пасажирське і вантажне
повітряне судно")/"Cargo Aircraft Only" ("Тільки вантажне
повітряне судно") - необхідно викреслити один з цих записів, щоб
вказати упакований вантаж відповідно до обмежень, встановлених
"Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов
по воздуху" для пасажирського і вантажного повітряного судна або
тільки для вантажного повітряного судна; 6 - "Warning" ("Попередження") - під цією графою розуміється
повідомлення такого змісту: "Failure to comply in all respects with the applicable
dangerous goods regulations may be in breach of the applicable
law, subject to legal penalties. This declaration must not, in any
circumstances, be completed and/or signed by a consolidator, a
forwarder or an cargo agent" ("Недотримання всіх діючих правил
перевезення небезпечних вантажів є порушенням діючих законів і
призводить до штрафних санкцій. Ця графа ні за яких обставин не
повинна заповнюватися і/або підписуватися агентом з оформлення
вантажу"); 7 - "Shipment type" ("Категорія вантажу") - необхідно
викреслити "Radioactive" ("Радіоактивний"), якщо вантаж не містить
радіоактивних матеріалів. На радіоактивні матеріали повинний
заповнюватися окремий документ, у який не повинна включатися
інформація про інші небезпечні вантажі; 8 - "Nature and Quantity of Dangerous Goods" ("Найменування і
кількість небезпечних вантажів"). Ця графа підрозділяється на
чотири підграфи: 9 - "Dangerous Goods Identification" ("Визначення небезпечних
вантажів"). Ця графа підрозділяється на чотири стовпчики: "Proper Shipping Name" ("Повне найменування вантажу") - для
твердих речовин, що транспортуються у розплавленому стані,
необхідно вказати "Розплавлене" разом з відповідним
відвантажувальним найменуванням. Під час перевезення небезпечних
вантажів у вигляді відходів (інших, ніж радіоактивні), перед
відповідним відвантажувальним найменуванням необхідно вказати
"Відходи"; "Class or Division" ("Класифікація") - необхідно вказати, до
якого класу належить відповідний небезпечний вантаж; "UN or ID No" ("Номер за списком UN або ID") - необхідно
вказати відповідні відвантажувальне найменування, клас і категорію
небезпеки, номер за списком UN (якщо такий є), перед яким
вказується символ "UN" і відповідна група упакування (якщо така є)
(наприклад ацетон 3 UN1090 II). Якщо вантаж має номер класифікаційної системи ООН, то перед
таким номером вказується код UN. Якщо вантаж за списком ООН не має
номера, то вказується тимчасовий номер ІАТА, що починається після
цифр 8000 (наприклад 8010, 8130). Перед таким тимчасовим номером
вказується код ID; "Subsidiary Risk" ("Додаткова небезпека") - позначення у
цьому стовпчику повинне відповідати нанесеним на вантаж знакам
додаткової небезпеки; 10 - "Quantity and type of packing" ("Кількість і тип
упакування") - необхідно вказати дані про кількість упакувань,
матеріали, з яких вони виготовлені, вагу чи об'єм, вагу нетто чи
брутто для кожного упакування та кожного виду небезпечних
вантажів. Для хімічних комплектів або комплектів першої допомоги
вказується загальна кількість (вага нетто) небезпечних речовин.
Вага нетто рідини у комплектах приймається рівною їх об'єму, тобто
1 л = 1 кг. Для небезпечних предметів і речовин, що є складовою
частиною механізмів або приладів, вказується окремо сумарні
кількості небезпечних речовин, що містяться у виробі у твердому,
рідкому чи газоподібному стані; 11 - "Packing Inst" ("Інструкція з упакування") - необхідно
вказати номер пакувальної інструкції, а також групу упакування; 12 - "Authorization" ("Підтвердження відповідності
правилам") - необхідно вказати дані про вимоги, обмеження і
умови, відповідно до яких здійснюється перевезення цього вантажу. Наприклад, у цю графу може бути включена така інформація: запис "LTD. QTY." - якщо до цього виду небезпечного вантажу є
примітка щодо перевезення вантажу в обмежених кількостях; номер спеціальних вимог до упакування для радіоактивних
матеріалів груп А1, А2; під час перевезення вибухових речовин з використанням
пакувальних інструкцій 124 або 163 вказується компетентний
державний орган, що санкціонував застосування цього виду
упакування: "Packaging Authorized by an Competent Authority
of _______" ("Упакування дозволено ____"); 13 - "Additional Handling Information" ("Додаткова інформація
про обробку") - необхідно вказати будь-яку інформацію про обробку,
що стосується відповідного вантажу. Наприклад, у цій графі
вантажовідправник може записати, що упакування і засоби пакування,
що містять органічні перекиси або легкозаймисті речовини, повинні
зберігатися в прохолодних місцях у добре вентильованих
приміщеннях; 14 - під цією графою розуміється повідомлення такого змісту: "I hereby declare that the contents or this consignment are
fully and accurately described above by proper shipping name and
are classified, packed, marked and labeled, and are in all
respects in the proper condition for transport by air according to
the applicable international and national government regulations"
("Цим засвідчую, що вміст цього вантажного відправлення повною
мірою і точно визначено вище відповідно до відвантажувальних
найменувань і що воно класифіковано, упаковано, маркіровано і на
нього нанесено знаки, перебуває в належному стані для перевезення
повітрям з дотриманням відповідних міжнародних і національних
правил"); 15 - "Name and Title of Signatory" ("Ім'я і посада особи, яка
підписала декларацію") - необхідно підписати документ і вказати
посаду особи, що його підписала; 16 - "Place and Date" ("Місце і дата підписання
декларації") - необхідно вказати місце і дату підписання
документа; 17 - "Signature" ("Підпис вантажовідправника") - у цій графі
проставляється підпис. 3.2.11. Допоміжним документом, що забезпечує облік усіх
факторів при прийманні небезпечних вантажів для перевезення, є
контрольний аркуш, що повинен заповнюватися при прийманні для
перевезення небезпечних вантажів. Заповнення контрольного аркуша
повинне здійснюватися особою, яка приймає вантаж до перевезення. У контрольному аркуші повинні бути вказані всі фактори, що
стосуються обробки небезпечного вантажу, для того щоб установити,
що: упакування має належне маркування і знаки небезпеки; є вся необхідна, належним чином оформлена, документація,
передбачена "Техническими инструкциями по безопасной перевозке
опасных грузов по воздуху"; приймання небезпечних вантажів для перевезення здійснюється
відповідно до встановлених "Техническими инструкциями по
безопасной перевозке опасных грузов по воздуху" вимог. 3.2.12. Контрольний аркуш оформлюється згідно з "Техническими
инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху".
3.3. Авіаційна вантажна накладна 3.3.1. Авіаційна вантажна накладна представляє собою комплект
документів, що складається з трьох примірників (оригіналів) і
дев'яти копій (якщо це типова авіаційна вантажна накладна) або
трьох примірників і від шести до одинадцяти копій (якщо це основна
авіаційна вантажна накладна). 3.3.2. Три примірники авіаційної вантажної накладної
(незалежно від кількості копій) мають однакову юридичну силу і
призначаються: оригінал 3 (For Shipper) - для вантажовідправника (колір -
блакитний). Видається вантажовідправнику і є доказом прийняття
вантажу перевізником для транспортування; оригінал 1 (For Issuing Carrier) - для перевізника, якому
належить оформлена авіаційна вантажна накладна (колір - зелений).
Залишається у перевізника, що видав авіаційну вантажну накладну,
слугуватиме для проведення розрахунків і є документальним
свідченням підписання перевізником і вантажовідправником договору
перевезення вантажу; оригінал 2 (For Consignee) - для вантажоодержувача (колір -
рожевий). Відправляється разом з вантажем до пункту призначення і
видається вантажоодержувачу при одержанні ним вантажу. 3.3.3. Копії авіаційної вантажної накладної призначаються: копія 9 (For Agent) - для агента з оформлення вантажу
(колір - білий). Залишається у агента, що здійснив приймання та
оформлення вантажу на бланках авіаційної вантажної накладної
перевізника; копія 4 (Delivery Receipt) - слугуватиме для підтвердження
доставляння (колір - жовтий). Підписується вантажоодержувачем і
повинна бути відправлена разом з вантажем до пункту призначення,
залишається у останнього перевізника як розписка в одержанні
вантажу і свідчить про виконання договору перевезення вантажу; копія 5 (For Airport of Destination) - для аеропорту
призначення (колір - білий). Відправляється разом з вантажем до
пункту призначення і використовується у разі потреби для
проходження митного огляду вантажу; копія 6 (For Third Carrier) - для третього перевізника
(колір - білий). Відправляється разом з вантажем і залишається у
третього перевізника, якщо такий є; копія 7 (For Second Carrier) - для другого перевізника
(колір - білий). Відправляється разом з вантажем і залишається у
другого перевізника, якщо такий є; копія 8 (For First Carrier) - для першого перевізника
(колір - білий). Залишається у першого перевізника в пункті
відправлення; копії 10, 11, 12 (Extra Copy for Carrier) - додаткові копії
для перевізника (колір - білий). У разі потреби використовуються
перевізником для супроводу декількох партій вантажу, оформлених
для перевезення за однією авіаційною вантажною накладною. 3.3.4. Для оформлення перевезення вантажу може
використовуватися нейтральна авіаційна вантажна накладна, яка
оформляється із застосуванням автоматизованих систем і за своєю
формою відповідає авіаційній вантажній накладній перевізника. 3.3.5. Оформлення авіаційної вантажної накладної здійснюється
згідно з встановленим порядком. 3.3.6. Спеціальною формою авіаційної вантажної накладної є
вантажна накладна Уряду Сполучених Штатів Америки (US Government
Bill of Lading - USGBL). USGBL - це документ, що пред'являється офіційним
представником Уряду США разом з вантажем, збори за перевезення
якого підлягають оплачуванню Урядом США. Цей документ є також
інструкцією вантажовідправника, а після підписання його
вантажоодержувачем - рахунком (інвойсом). Форми USGBL, пронумеровані серією SF1200, використовуються
для перевезення вантажів, домашніх речей і несупроводжуваного
багажу, а форми серії SF1100 - для перевезення усіх інших
вантажних відправлень. В аеропорту призначення перевізник, що доставляє, повинен
заповнити розділ USGBL "Certificate of Carrier Billinq for
Charqes" ("Сертифікат рахунка перевізника на збори"). Ці записи
повинні бути виконані точно і в повному обсязі. Сертифікат рахунка
перевізника на збори повинен бути підписаний представником
перевізника, що доставляє. При розподілі частин USGBL оригінал USGBL може бути
відправлений вантажовідправником безпосередньо вантажоодержувачу
або він може бути відправлений з вантажем разом з іншими копіями
авіаційної вантажної накладної. Одна з копій повинна бути
збережена перевізником, що приймає, у пункті відправлення. У разі
попередньої оплати за перевезення вантажу оригінал
використовується перевізником, що оформив, у пункті відправлення.
3.4. Упакування вантажів 3.4.1. Упакування повинно захищати вантаж від будь-яких
ушкоджень, що можуть бути завдані протягом звичайного процесу
обробки і транспортування вантажу, та забезпечувати безпечне
перевезення і зберігання вантажу. Упакування повинно відповідати
вимогам діючих стандартів. 3.4.2. Вміст вантажу і його упакування повинні бути такими,
щоб не зашкодити іншому вантажу, багажу, повітряному судну,
обладнанню або не спричинити травмування персоналу. 3.4.3. Використання для упакування рослинних матеріалів
(сіна, соломи і/або інших трав'яних матеріалів) заборонено
відповідно до карантинних правил. 3.4.4. Рідини і гази повинні бути упаковані так, щоб
унеможливити їх витікання унаслідок змін температури або тиску, що
виникають при виконанні польоту. 3.4.5. Упакування запропонованих до перевезення вантажів
повинно бути сухим і чистим, не повинно мати загострених виступів
і іншого, що могло б забруднити відсіки повітряних суден і
зашкодити їхньому устаткуванню, а також зашкодити іншим вантажам. 3.4.6. Металева, скляна, керамічна, дерев'яна, пластмасова та
інша тара, у яку упаковуються вантажі, що підлягають перевезенню
повітряним транспортом, повинна витримувати внутрішній надлишковий
тиск, що залежить від висоти польотів і коливань температури, і
цілком гарантувати, що не виникне витікання, розливання або
розсипання вмісту. 3.4.7. Вантажі, що мають м'яке упакування, повинні бути
обв'язані міцними мотузками, упакування повинно бути зашите
однаковими нитками без вузлів. На кінцях ниток повинні бути
стандартні пломби вантажовідправника з відбитками цифрових або
літерних знаків. 3.4.8. Вантажі, упакування яких не відповідає перерахованим
загальним вимогам, до перевезення повітряним транспортом не
допускаються. 3.4.9. Якщо при прийманні вантажу до перевезення виявлено, що
його упакування і вміст ушкоджені або згодом можуть бути
ушкоджені, то вантажовідправник повинен переупакувати вантаж. Якщо
ця вимога невиконана, то докладна інформація про наявні ушкодження
і/або можливості такого ушкодження повинна бути внесена в поле
"Handling Information" ("Інформація з обробки") авіаційної
вантажної накладної. 3.4.10. З метою забезпечення безпеки польотів повітряних
суден, а також унеможливлення забруднення відсіків повітряних
суден та ушкодження іншого вантажу забороняється приймати до
перевезення без упакування або в упакуванні, непридатному для
перевезення повітряним транспортом, такі категорії вантажів: абразивні, шліфувальні і наждакові кола; вироби і предмети з чорних і кольорових металів:
електродвигуни, насоси, труби, металеві прутки, дріт, метал в
аркушах, металева стрічка в смугах, запасні частини машин і інші
подібні вантажі; вироби із синтетичних смол, пластичних мас і таке інше; сипучі вантажі, упаковані в паперову тару (мішок,
крафт-мішки): порошок-прес, поліетилен, хімічні і мінеральні
добрива, барвники, білил, графіт, сода, клей казеїновий, цемент і
таке інше; інші вантажі упакування, можливості швартування, властивості
і конфігурація яких не гарантують безпеку польотів. 3.4.11. Упакування визначених категорій вантажів повинно
відповідати вимогам, встановленим у розділі 6 цієї Інструкції. 3.4.12. При упакуванні вантажів вантажовідправник повинен
дотримуватися відповідних правил перевізника.
3.5. Наклеювання етикеток та ідентифікація вантажів 3.5.1. Кожне місце прийнятого до перевезення вантажу повинне
мати транспортне маркування, а визначені категорії вантажу повинні
також мати спеціальне маркування. У разі потреби вантажі повинні
також забезпечуватися ярликами. 3.5.2. Вантажовідправник є відповідальним за правильне і
чітке маркування всіх упакувань вантажу. З упакування, що вдруге
використане, повинно бути вилучено попереднє маркування з метою
запобігання помилкам. Вантажовідправник може нанести на упакування
вантажу ім'я й адресу вантажоодержувача. 3.5.3. Транспортне маркування наносять: на ящиках - на одній з бокових сторін. Для решітчастих ящиків
і ящиків, що мають зовнішні планки, повинна бути забезпечена
можливість нанесення маркування (прикріплення планок, закриття
просвітів між дошками і таке інше); на бочках і барабанах - на дні, вільному від маркування, що
характеризує тару. Допускається наносити маркування на обичайки; на мішках - у швах на верхній частині; на тюках - на одній з бокових поверхонь; на кипах - на торцевій поверхні. Допускається наносити
маркування на бокову поверхню; на інших видах тари (балонах і ін.) - у найбільш зручних
місцях для огляду. Допускається на не упаковані в транспортну тару вантажі
наносити маркування безпосередньо на вантаж. Великогабаритні і/або великовагові вантажі повинні мати дві
або більше бирок, прикріплених так, щоб вантаж міг бути легко
ідентифікований з кожної видимої поверхні. Ярлики розташовують у лівому верхньому куті упакування на
двох сусідніх стінках тари, що містять інформацію про маркування,
на бочках і барабанах. Ярлики наносять на одне з днищ або на
обичайці. 3.5.4. При перевезенні вантажу до кожного упакування поруч з
ім'ям і адресою вантажоодержувача повинні прикріплюватися
заповнена бирка на вантаж, що заздалегідь належним чином оформлена
перевізником і містить найменування перевізника, номер авіаційної
вантажної накладної або тільки найменування перевізника, чи
нейтральна бирка на вантаж без найменування перевізника. 3.5.5. Мінімальні розміри кожної графи бирки на вантаж
76x20 мм. У разі коли горизонтальна графа поділяється на дві
окремі графи, їх ширина повинна бути не менше 38 мм. 3.5.6. Графи бирки на вантаж, що підлягають заповненню
(додаток 3): 1А - "Airline name" ("Найменування перевізника або логотип
перевізника") - необхідно вказати найменування перевізника; 2 - "Air Waybill No" ("Номер авіаційної вантажної
накладної") - необхідно вказати код перевізника і серійний номер
авіаційної вантажної накладної; 3 - "Destination" ("Пункт призначення") - необхідно вказати
трилітерний код аеропорту призначення (або міста, якщо код
аеропорту невідомий); 4 - "Total No of pieces" ("Загальна кількість місць") -
необхідно вказати загальну кількість місць, що складають вантажне
відправлення; 5 - "Transfer points" ("Пункти трансферу") - необхідно
вказати трилітерний код аеропорту трансферу (або код міста, якщо
код аеропорту невідомий); 6 - "Weight of this piece" ("Вага даного місця") - необхідно
вказати вагу упакування, до якого прикріплена ця бирка на вантаж,
вказати також одиниці виміру ваги (К або L); 7 - "Total weight of this shipment" ("Загальна вага даного
вантажу") - необхідно вказати загальну вагу вантажного
відправлення, а також одиниці виміру ваги; 8 - "HWB (House Waybill) No" ("Номер авіаційної вантажної
накладної агента") - необхідно вказати номер авіаційної вантажної
накладної агента (HWB); 9 - "Handling information" ("Інформація з обробки") -
необхідно вказати інформацію, що стосується обробки відповідного
вантажу; 10 - "Bar code information" ("Штрихове кодування
інформації"). 3.5.7. Для перевезення окремих категорій вантажів, таких, як
швидкопсувні, крихкі, небезпечні, живі тварини, повинні
використовуватися спеціальні ярлики: 1) ярлик "Perishable" ("Швидкопсувне") (додаток 4, малюнок
1). Прикріплюється до вантажів, що мають обмежений термін
зберігання. Зображення: біло-блакитний символ і біла печатка. Розміри: не більш 74 мм за шириною і 105 мм за висотою. Напис: тільки назва перевізника (не обов'язково) і "Contents"
("Вміст") - вміст вантажного відправлення; 2) ярлик "Fragile" ("Крихке") (додаток 4, малюнок 2).
Прикріплюється до упакувань вантажів з точними приладами, крихкими
(скляними) предметами і т.п., що вимагають дотримання особливої
обережності при обробці, при завантаженні, вивантаженні і
перевезенні. При завантаженні (вивантаженні) і перевезенні таких
вантажів повинні витримуватися всі запобіжні заходи, для того щоб
унеможливити їх ушкодження. Зображення: білий символ і текст на червоному фоні. Розміри: не менш 74 мм за шириною і 105 мм за висотою. Напис: назва перевізника (не обов'язково) і слово "Fragile"
("Крихке") не більш, ніж двома мовами; 3) ярлик орієнтації "This Way Up" ("Цією стороною вгору")
(додаток 4, малюнок 3). Прикріплюється на упакування, у яких
розміщені предмети, дозволені до укладання і перевезення у
визначеному положенні. Зображення: червоний чи чорний знак на білому фоні. Розміри: не менш 74 мм за шириною і 105 мм за висотою. Напис: назва перевізника може бути надрукована за межами
бирки (не обов'язково); 4) ярлик "Live Animals" ("Живі тварини") (додаток 4, малюнок
4). Прикріплюється до вантажу, що містить живих тварин, птахів,
риб. Необхідно починати із запобіжного заходу при завантаженні,
вивантаженні, перевезенні і тимчасовому збереженні такого вантажу,
а також при його обробці і при розміщенні його для збереження в
приміщеннях, що запобігають замерзанню або перегріванню на сонці
вантажу. Зображення: світло-зелені малюнки на світлому фоні. Розміри: 100 мм за шириною і 150 мм за висотою. Напис: великими літерами вгорі "Contents" ("Вміст"), куди
необхідно вносити опис вмісту вантажного відправлення. 3.5.8. Коли вантажі упаковані в стандартні засоби пакування,
на упакування також повинні бути нанесені спеціальні ярлики, які
ідентифікують контейнер (палет), а у разі перевезення визначених
категорій вантажів також і ярлики для таких категорій вантажів.
Такі ярлики повинні відповідати встановленим вимогам. 3.5.9. Усі маркування повинні бути виразні, зрозумілі і за
кольором чітко відрізнятися від кольору упакування, на яке
наносяться. Ярлики і написи повинні бути або темного кольору на
світлих поверхнях, або світлого на темних поверхнях. 3.5.10. Лакофарбові матеріали, що використовуються для
маркування, повинні бути водостійкими, що швидко висихають,
світлостійкими (якщо вантажі тривалий час піддаються впливу
світла), стійкими до впливу низьких і високих температур, міцними
на стирання і розмазування. 3.5.11. Матеріал, з якого виготовляються ярлики і бирки,
повинен забезпечувати збереження нанесеної інформації протягом
усього часу перевезення і зберігання вантажу до видачі його
вантажоодержувачу.
3.6. Зважування вантажів 3.6.1. Вантаж, що складається з предметів різних розмірів і
різної ваги, приймається до перевезення з урахуванням того, що
розміри вантажу не повинні перевищувати розмірів люків повітряних
суден. Приймання вантажу, розміри і вага якого перевищують
установлені правилами перевізника межі, здійснюється тільки з
попередньої згоди перевізника. 3.6.2. Вага вантажу повинна бути перевірена під час приймання
вантажу до перевезення. Зважування вантажу, вага якого перевищує
шкалу ваг, що використовується перевізником, здійснюється в місці,
де є необхідне устаткування, у присутності представника
перевізника або його агента з оформлення вантажу. Вага вантажу
також може бути визначена у документі, що є стандартним технічним
документом на вантаж (технічні умови, технічний паспорт і таке
інше), який пред'являється перевізнику при прийманні вантажу до
перевезення. Перевірка ваги всього вантажу є обов'язковою для забезпечення
безпеки польотів і експлуатації повітряного судна. 3.6.3. Ваговимірювальна техніка аеропорту, перевізника або
агента, що застосовується на території України, повинна проходити
регулярну перевірку відповідно до встановлених вимог.
Ваговимірювальна техніка аеропортів, перевізника або агентів з
оформлення вантажів за межами України повинна відповідати вимогам
державних органів відповідних країн, відповідальних за
стандартизацію та метрологію. 3.6.4. Аеропорт, перевізник, агент з оформлення вантажу є
відповідальними за забезпечення правильної експлуатації,
збереження і своєчасність оформлення заявок на повірку і атестацію
ваговимірювальних засобів, що експлуатуються аеропортом,
перевізником або агентом з оформлення вантажу. 3.6.5. Ваговимірювальні засоби перед перевіркою повинні бути
справними і укомплектованими, у тому числі технічною
документацією. 3.6.6. На ваговимірювальні засоби повинні бути заведені
технічні картки (паспорти) обліку, у яких вказуються: марка; номер і дата виготовлення; організація-виготовлювач; клас точності і межа виміру; періодичність перевірки; дати останньої і чергової перевірок. 3.6.7. Ваговимірювальна техніка повинна експлуатуватися
відповідно до вимог експлуатаційної документації на ці засоби. 3.6.8. Зважування вантажу неповіреними ваговимірювальними
засобами, а також засобами з простроченим терміном перевірки
забороняється. Відповідальним за дотримання цих вимог є аеропорт,
перевізник чи агент з оформлення вантажу.
3.7. Оплата транспортування несупроводжуваного багажу 3.7.1. Ордер різних зборів (Miscellaneous Charge Order - МСО)
оформлюється: для оплати зборів за перевезення несупроводжуваного багажу,
що перевозиться як вантаж; при оплаті перевезення вантажу у кредит; при попередній оплаті перевезення вантажу. При цьому авіаційна вантажна накладна може бути оформлена в
обмін на МСО. 3.7.2. МСО повинен бути оформлений і використаний відповідно
до встановленого порядку. При цьому в поле МСО "Type Service for
which Issued" ("Тип обслуговування, для якого виданий") повинен
бути внесений запис "Good for Unicom Bag Carriage" ("Для
перевезення несупроводжуваного багажу"). 3.7.3. При використанні МСО для оплати перевезення
несупроводжуваного багажу можуть бути використані обидва
передбачених методів розрахунків за МСО, тобто метод фіксованої
вартості обмінного купона і метод вирахування, з урахуванням таких
особливостей: метод фіксованої вартості обмінного купона - обмінні купони
можуть використовуватися в будь-якому порядку. Якщо вартість
прийнятого обмінного купона менше, ніж загальні збори, зазначені в
авіаційній вантажній накладній, різниця добирається з
вантажовідправника. Якщо вартість обмінного купона перевищує
вартість авіаційної вантажної накладної, новий MCO повинен бути
оформлений для забезпечення повернення зайвої суми в місці першого
оформлення МСО; метод вирахування - якщо вартість прийнятого в оплату
перевезення МСО дорівнює сумі, зазначеній в авіаційній вантажній
накладній, варто позначити купони МСО, що залишаються, як такі, що
мають нульову вартість. Усі обмінні купони МСО вилучаються і
прикріплюються до авіаційної вантажної накладної. Якщо вартість
прийнятого МСО менше суми, зазначеної в авіаційній вантажній
накладній, різниця добирається з вантажовідправника і на купоні
МСО необхідно вказати суму, внесену в авіаційну вантажну накладну.
Обмінні купони МСО, що залишилися невикористаними, варто позначити
як такі, що мають нульову вартість, вилучити їх і прикріпити до
авіаційної вантажної накладної. Якщо вартість прийнятого МСО
перевищує збори, внесені в авіаційну вантажну накладну, то збір,
зазначений в авіаційній вантажній накладній, повинний бути
позначений на прийнятому купоні МСО, а в наступний купон МСО
вноситься нова залишкова сума.
4. Обробка вантажів (загальні умови)
4.1. Декларації безпеки 4.1.1. При прийманні вантажу для перевезення агенти з
оформлення вантажу зобов'язані здійснювати перевірку і обробку
вантажу за правилами і стандартами, встановленими перевізником і
державними органами країн, з території на територію або через
територію яких здійснюється перевезення. 4.1.2. Якщо агент приймає для перевезення вантаж, що може
спричинити загрозу безпеці польотів, при наданні і підтвердженні
даних про походження вантажу необхідне заповнення Security
Declaration (Декларація безпеки) (додаток 5).
4.2. Вантажний трансферний маніфест 4.2.1. Вантажний трансферний маніфест (Air Cargo Transfer
Manifest - АСТМ, TRM або Transfer Manifest - TFM) - документ, який
оформлюється на трансферний вантаж, що перевозиться різними
перевізниками. Вантажний трансферний маніфест оформлюється
перевізником, що здійснює трансферне перевезення, і підписується
перевізником, що приймає вантаж. Підпис перевізника, що приймає,
розглядається як розписка за переданий вантаж, а також як факт
передавання відповідальності за вантаж. Вантажний трансферний
маніфест (разом з авіаційною вантажною накладною) використовується
при організації взаєморозрахунків між авіакомпаніями за виконані
перевезення вантажів. 4.2.2. Якщо інше не визначено в угоді між перевізниками, то
вантажний трансферний маніфест складається передавальним
перевізником у чотирьох копіях, що розподіляються таким чином: оригінал - для служби взаєморозрахунків перевізника, що
передає; копія 2 - для служби перевезень (представництва) перевізника,
що передає (вкладається в конверт з документами на рейс); копія 3 - для служби взаєморозрахунків перевізника, що
приймає; копія 4 - для служби перевезень (представництва) перевізника,
що приймає (вкладається в конверт з документами на рейс). 4.2.3. При перевезенні трансферного вантажу перевізник, що
передає вантаж, повинен відправляти з вантажем принаймні дві копії
підписаного трансферного маніфесту. 4.2.4. Вантажний трансферний маніфест (додаток 6) складається
з таких граф, що підлягають заповненню: 1 - "No" ("Serial number") ("Серійний номер") - необхідно
вказати реєстраційний номер вантажного трансферного маніфесту, що
складається з шести цифр; 2 - "Airport" ("Аеропорт відправлення") - необхідно вказати
аеропорт відправлення; 3 - "Date" ("Дата") - необхідно вказати дату оформлення
вантажного трансферного маніфесту; 4 - "Transferred to __________" (Name of Receiving Carrier)
("Передано до _______") - необхідно вказати найменування
перевізника, що приймає; 5 - "Air Waybill Number" ("Номер авіаційної вантажної
накладної") - необхідно вказати номер авіаційної вантажної
накладної, що супроводжує вантаж; 6 - "Air Waybill Destination Airport" ("Аеропорт призначення,
зазначений в авіаційній вантажній накладній") - необхідно вказати
аеропорт призначення, зазначений в авіаційній вантажній накладній; 7 - "Number of Packages" ("Кількість упакувань") - необхідно
вказати кількість упакувань; 8 - "Weight" (Specify kg or lb) ("Вага в кг або фунтах") -
необхідно вказати вагу; 9 - "Remarks" ("Примітки"); 10 - "Transferred by ______" (Name of Transferring Carrier)
("Передане ким _____") - необхідно вказати найменування
перевізника, що передає. Перевізник, що передає, або його агент з
оформлення вантажу повинен підписати вантажний трансферний
маніфест; 11 - "Received by _____" (Name of receiving Carrier)
("Отримане ким ______") - необхідно вказати найменування
перевізника, що приймає. Перевізник, що приймає, або його агент з
оформлення вантажу повинен підписати вантажний трансферний
маніфест, вказати час і дату приймання вантажу.
4.3. Повідомлення про зміну зборів за транспортування вантажу 4.3.1. "Повідомлення про зміну зборів за транспортування
вантажу" ("Cargo Charges Correction Advice - ССА") застосовується
для повідомлення перевізника, що оформив авіаційну вантажну
накладну, про те, що у розмір зборів або спосіб оплати, які
зазначені в авіавантажній накладній, потрібно внести зміни. Ця
форма застосовується у разі виконання перевезення декількома
перевізниками, що мають інтерлайн-угоду щодо перевезення вантажу. Ця форма може бути оформлена на стандартному бланку, а також
може бути сформована автоматизованою системою у вигляді телеграми
("FCC") у форматі повідомлень "Cargo-IMP". 4.3.2. Помилково зазначені в авіаційній вантажній накладній
збори і способи оплати можуть бути змінені тільки шляхом
використання ССА. 4.3.3. У разі потреби одержати від вантажовідправника інші
збори перевізник, що видав авіаційну вантажну накладну, оформлює
форму ССА. 4.3.4. ССА повинно бути направлено перевізнику, що видав
авіаційну вантажну накладну, протягом шести місяців з моменту
видачі авіаційної вантажної накладної. 4.3.5. ССА перевізнику, що видав авіаційну вантажну накладну,
може направити будь-який перевізник, що бере участь у перевезенні
вантажу і виявив помилку. 4.3.6. Якщо перевізник, що видав авіаційну вантажну накладну,
або перевізник, що бере участь у перевезенні, одержав повідомлення
про помилку, він повинен інформувати про це усіх перевізників, які
вже виконали перевезення на своїх секторах маршруту, і
перевізників, що будуть виконувати подальше перевезення. Усі
перевізники після одержання повідомлення ССА повинні внести
відповідні зміни у свої документи і повідомити про зроблені зміни
перевізника, що направив ССА. 4.3.7. ССА, що оформлюється вручну, повинно містити шість або
сім примірників (шоста і сьома копія вимагаються тільки тоді, коли
перевізник є учасником системи CASS/CASS Collect). Примірники ССА розподіляються таким чином: оригінал - перевізнику, що оформив ССА; копія 1 - розрахунковій службі перевізника, що оформив
авіаційну вантажну накладну; копія 2 - першому перевізнику; копія 3 - другому перевізнику; копія 4 - третьому перевізнику; копія 5 - для вантажної служби перевізника, що оформив ССА; копія 6 - для CASS (розрахункового центру CASS); копія 7 - для CASS/CASS Collect Agent/Associate
(вантажоодержувачу). 4.3.8. Графи ССА (додаток 7), що підлягають заповненню: 1 - Number fff-Cfffff ("Номер ССА"). Номер складається з: "fff" - трицифровий код перевізника, що оформив ССА; "-" - дефіс; "С" - вказує на ССА; "fffff" - п'ятизначний серійний номер; 2A - "AWB No" ("Номер авіаційної вантажної накладної") -
необхідно вказати трицифровий код перевізника і серійний номер
авіаційної вантажної накладної, до якої належить ССА; 2B - "Origin" ("Пункт відправлення") - необхідно вказати
трилітерний код аеропорту відправлення, зазначеного в авіаційній
вантажній накладній; 2C - "Destination" ("Пункт призначення") - необхідно вказати
трилітерний код аеропорту або міста призначення останнього
перевізника, який визначено в авіаційній вантажній накладній; 2D - "Date and Place of Issue" ("Дата і місце оформлення") -
необхідно вказати дату і місце оформлення авіаційної вантажної
накладної; 3A - "Name and City" ("Найменування і місто") - ця графа
заповнюється тільки тоді, коли перевізник є учасником системи
CASS/CASS Collect; 3B - "Code" ("Код") - ця графа заповнюється тільки тоді, коли
перевізник є учасником системи CASS/CASS Collect; 4 - "То 1/То 2/То 3" ("Маршрут") - необхідно вказати дані про
перший сектор маршруту з вказівкою першого пункту трансферу,
номера і дати рейсу. Перевізники, що беруть участь у перевезенні і
одержали ССА, повинні у свою чергу внести данні про наступний рейс
і відправити ССА перевізнику, який виконує перевезення на
наступному секторі маршруту; 5 - "Air Waybill charges have been corrected/added as
follows" - необхідно вказати збори, зазначені в авіаційній
вантажній накладній, які були змінені/додані; 5A - "Currency" ("Валюта") - необхідно вказати трилітерний
код валюти, у якій була оформлена авіаційна вантажна накладна; 5B - "Revised/Corrected Charges" ("Переглянуті/змінені
збори") - необхідно вказати суму всіх виправлених зборів
відповідно до форми оплати, зазначеної в авіаційній вантажній
накладній, - передоплата (Prepaid) або збори з вантажоодержувача
(Collect); 5C - "Original/Incorrect Charges" ("Початкові/неправильні
збори") - необхідно вказати суму всіх зборів у відповідній графі,
які спочатку були вказані в авіаційній вантажній накладній, та
форму оплати - передоплата (Prepaid) або збори з вантажоодержувача
(Collect); 5D - "Remarks and reason for issuing advice" ("Примітки і
причина оформлення повідомлення") - необхідно вказати примітки,
включаючи пояснення ситуації, яка є причиною оформлення ССА. При
пред'явленні недоплачених зборів перевізнику, що оформив авіаційну
вантажну накладну, необхідно внести дату і місце оформлення IRP,
копія якого повинна бути направлена в розрахункову службу
перевізника, що оформив авіаційну вантажну накладну. ССА повинно
містити докладний опис усіх неоплачених зборів, що виникли при
перевезенні на маршруті, а також зборів у пункті призначення, які
необхідно одержати з вантажовідправника; 5E - графи без найменування. Ці графи використовуються тільки
перевізниками, що є учасниками системи CASS/CASS Collect; 6 - "Shipper" ("Вантажовідправник") - необхідно вказати ім'я
й адресу вантажовідправника, зазначеного в авіавантажній
накладній; 7 - "Consignee" ("Вантажоодержувач") - необхідно вказати ім'я
й адресу вантажоодержувача, зазначеного в авіаційній вантажній
накладній; 8A - "Airline" ("Перевізник") - необхідно вказати назву
перевізника, що оформив ССА; 8B - "Date and Place of Issue" ("Дата і місце оформлення") -
необхідно вказати дату і місце оформлення ССА; 8C - "Signature" ("Підпис") - підпис особи, уповноваженої
оформлювати ССА; 9 - "Confirmation Slip" ("Відрізна підтвердна картка").
Останній перевізник після одержання ССА повинен повернути цю
частину документа, підтверджуючи, що запитувана дія була виконана
щодо перевізника, що оформив авіаційну вантажну накладну. Картка
заповнюється таким способом: 9A - "То" ("Куди") - необхідно вказати найменування
перевізника, якому відсилається підтвердна картка, а також
перевізника, зазначеного в графі 8А; 9B - "Ref. ССА No" ("Номер ССА") - необхідно вказати номер
ССА, зазначений у графі 1; 9C - "Ref. AWB No" ("Номер авіаційної вантажної накладної") -
необхідно вказати номер авіаційної вантажної накладної, зазначений
у графі 2А; 9D - "From _____" ("Від _____") - необхідно вказати назву
перевізника, що повертає підтвердну картку; 9E - "At __" ("У ____") - необхідно вказати найменування
представництва перевізника, зазначеного в графі 9D; 9F - "Date" ("Дата") - необхідно вказати дату оформлення
підтвердної картки; 9G - "Signature" ("Підпис") - підпис особи, що уповноважена
повернути підтвердну картку.
4.4. Авіаційна вантажна накладна - дублікат 4.4.1. Якщо авіаційна вантажна накладна втрачена або
загублена, то оформлюється авіаційна вантажна накладна - дублікат
(Substitute AWB), яка дозволяє у цих випадках забезпечити
перевезення і видачу вантажу. 4.4.2. Авіаційна вантажна накладна - дублікат оформлюється у
шести примірниках, один із яких залишається у перевізника, що її
оформив. Інші примірники авіаційної вантажної накладної -
дубліката відправляються з вантажем і розподіляються так само, як
і примірники авіаційної вантажної накладної основної. 4.4.3. Авіаційна вантажна накладна - дублікат (додаток 8)
складається з таких граф, що підлягають заповненню (за наявності
відповідної інформації): 1A і 1B - необхідно вказати код першого перевізника і
серійний номер оригінальної авіаційної вантажної накладної,
розділивши їх знаком " - "; 1C - "Issued by ___" ("Ким оформлено ___") - необхідно
вказати найменування й адресу головного офісу перевізника, що
видав авіаційну вантажну накладну - дублікат; 2 - "Shipper's Name and Address" ("Ім'я та адреса
вантажовідправника") - необхідно вказати ім'я, адресу, країну (або
дволітерний код країни) вантажовідправника і один або більше
способів контакту з ним (телефон/телекс/телефакс); 4 - "Consignee's Name and Address" ("Ім'я та адреса
вантажоодержувача") - необхідно вказати ім'я, адресу, країну (або
дволітерний код країни) вантажоодержувача і один або більше
способів контакту з одержувачем (телефон/телекс/телефакс); 9B - "Executed on (date) at (place)/Signature of Issuing
Carrier or its Agent" ("Оформлено (дата) та (місце
оформлення)/Підпис перевізника, що оформив, або його агента з
оформлення вантажу") - необхідно вказати дату видачі авіаційної
вантажної накладної - дубліката, телетайпну адресу пункту
оформлення і підпис представника перевізника, що видав авіаційну
вантажну накладну - дублікат; 9 - "Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and
Requested Routing" ("Аеропорт відправлення (адреса першого
перевізника) і заявлений маршрут") - необхідно вказати назву чи
код аеропорту або пункту відправлення, дані про першого
перевізника і дані про заявлений маршрут; з 11A до 11F - "By First Carrier/To/By/To/By/ Routing and
Destination" ("Маршрут і пункти призначення") - необхідно вказати
код(и) пунктів і перевізника(ів) за маршрутом перевезення вантажу
до пункту призначення; 18 - "Airport of Destination" ("Аеропорт призначення") -
необхідно вказати назву чи код аеропорту або пункту призначення; 21 - "Handling Information" ("Інформація про обробку") -
необхідно вказати таку інформацію: маркування і номер(и) упакувань з вказівкою способу
упакування; документи, додані до упакування; інструкції з спеціальної обробки; якщо допоміжна авіаційна вантажна накладна видана на частину
вантажного відправлення, необхідно вказати кількість упакувань і
вагу усього вантажного відправлення; пункти трансферу; номер рейсу або перевізник, від якого був отриманий вантаж; причина відсутності виданої авіаційної вантажної накладної; інша додаткова інформація з обробки вантажу; 22A - "No of Pieces RCP" ("Кількість місць") - необхідно
вказати кількість місць; 22B - "Gross Weight" ("Загальна вага") - необхідно вказати
загальну вагу усіх упакувань. 22C - "kg/lb" ("кг/фунти") - необхідно вказати одиницю ваги
(кг (К) або фунт (L)); 22I - "Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or
Volume)" ("Найменування і кількість вантажу (включаючи розміри і
об'єм)") - необхідно надати опис вантажу, а також вказати його
найбільшу довжину, ширину, висоту з вказівкою одиниць виміру. Інші графи авіаційної вантажної накладної - дубліката повинні
залишатися незаповненими. 4.4.4. Авіаційна вантажна накладна - дублікат повинна містити
"Notice to Carriers" ("Повідомлення перевізникам") такого змісту: "Перевізник, що оформив цю авіаційну вантажну накладну -
дублікат, звільняє усіх інших перевізників, що беруть участь у
перевезенні, від претензій, вимог, витрат і юридичної
відповідальності, що можуть виникнути внаслідок приймання такої
авіаційної вантажної накладної - дубліката, за винятком
перевізника, що оформив основну авіаційну вантажну накладну". 4.4.5. Графа авіаційної вантажної накладної - дубліката
"Amount of Insurance" ("Сума страховки") повинна містити
повідомлення такого змісту: "Перевізник надає послуги страхування і сума страховки
вказана в графі "Amount of Insurance". 4.4.6. При одержанні вантажу вантажоодержувач повинен
ознайомитися з "Notice to Consignee" ("Повідомленням
вантажоодержувачу") і підписати повідомлення такого змісту: "Згоден з умовами "Повідомлення вантажоодержувачу" і
підтверджую, що одержав вантаж вчасно та у належному стані".
5. Порушення при перевезенні вантажів
5.1. Загальні положення 5.1.1. Розрізняють такі види порушень перевезення вантажу: втрата документів; втрата вантажу; ушкодження вантажу (пакування, вмісту); нестача вантажу; помилкове вивантаження вантажу; засилання вантажу; затримання в доставлянні вантажу, неправильне маркування
вантажу; незапитаний вантаж. 5.1.2. При виникненні в аеропортах трансферу або призначення
через порушення перевезення вантажу будь-яких змін спочатку
сплачених за перевезення зборів необхідно оформити повідомлення
про зміну вантажних зборів (Cargo Charges Correction Advice - ССА)
відповідно до пункту 4.3 цієї Інструкції.
5.2. Вантаж втрачений 5.2.1. Якщо заявлений у маніфесті вантаж не прибув в аеропорт
призначення або отримане повідомлення про втрату цього вантажу, в
аеропорту призначення необхідно виконати такі процедури: перевірити наявність інформації, що стосується загубленого
вантажу, а саме: даних про те, що вантаж був вивантажений з
повітряного судна або зазначений у маніфесті, але не завантажений
у повітряне судно; при відсутності такої інформації необхідно перевірити
наявність вантажу у всіх службах аеропорту, авіакомпанії, агента з
обробки, відповідного представництва перевізника, що могли
одержати розшукуваний вантаж; якщо після такої перевірки вантаж не виявлений, необхідно
направити повідомлення про розшук вантажу в аеропорт первісного
завантаження і в усі аеропорти за маршрутом, включаючи аеропорти,
куди вантаж приблизно міг бути засланий; аеропорт, у якому було отримане повідомлення про розшук
вантажу, повинен підтвердити факт завантаження вантажу. Якщо в
аеропорту завантаження з'ясували або припускають, що вантаж був
помилково завантажений на інший рейс, цей аеропорт повинен
направити програму про розшук вантажу в ті аеропорти, що могли
одержати цей вантаж; якщо вантаж виявлений, у пункт призначення повинна бути
направлена відповідь із указівкою подробиць подальшого
відправлення вантажу (маршрут, рейс, дата). Якщо виявлений вантаж
буде направлений рейсом іншого перевізника, аеропорт, що направив
вантаж, повинен запитати копію авіаційної вантажної накладної. 5.2.2. Якщо вантаж не виявлений протягом чотирьох днів, то з
аеропорту, що не одержав вантаж, в усі аеропорти, що причетні до
приймання і перевезення цього вантажу, повинно бути направлено
письмове повідомлення про розшук цього вантажу. До цього
повідомлення повинна бути прикріплена ксерокопія авіаційної
вантажної накладної або саме повідомлення повинне містити таку
інформацію, якщо вона відома: ім'я, поштова і телеграфна адреса відправника повідомлення; адреси всіх офісів, куди направляється повідомлення про
розшук вантажу; дата складання повідомлення про розшук вантажу; телеграфні повідомлення всіх аеропортів, у які були
направлені повідомлення про розшук вантажу; номер і серія авіаційної вантажної накладної; аеропорти відправлення і призначення; маршрут; дата і номер рейсу, який був зазначений у маніфесті; останній пункт завантаження; кількість загублених місць; загальна кількість місць згідно з авіаційною вантажною
накладною; вага загублених місць; опис вмісту; код спеціальної обробки, якщо такий є; опис зовнішнього упакування, включаючи знаки маркування і
цифрові позначення; розміри загублених місць; номер авіаційної вантажної накладної агента (Home AWB), якщо
така оформлялася; ім'я й адреса вантажоодержувача; ім'я й адреса вантажовідправника; подальші інструкції щодо розпорядження вантажем. На письмове повідомлення про розшук вантажу відповідь повинна
бути направлена протягом двох днів з моменту її одержання. 5.2.3. Якщо загублений вантаж виявлений, він повинен бути
відправлений за можливості найближчим рейсом в аеропорт, що
направляв повідомлення про розшук, якщо в повідомленні не були
зазначені інші інструкції. У службу, що розшукує вантаж, необхідно направити телексне
повідомлення про відправлення знайденого вантажу. 5.2.4. Якщо вантаж не отриманий аеропортом призначення
протягом 21 дня з дня надходження письмового повідомлення про
розшук вантажу, аеропорт, що почав розшук, повинен: направити повідомлення про негативний результат розшуку
перевізнику в аеропорт відправлення, у пункт останнього
завантаження і головну службу розшуку перевізника, на рейсі якого
вантаж був загублений; направити всі наявні документи щодо розшуку загубленого
вантажу в службу розшуку перевізника, на рейсі якого вантаж був
загублений.
5.3. Знайдений вантаж 5.3.1. Якщо вантаж прибув у проміжний пункт маршруту з
авіаційною вантажною накладною, але не був зазначений у маніфесті,
то: необхідно продовжити перевезення за основною авіаційною
вантажною накладною, направивши вантаж у пункт його призначення
найближчим рейсом, відправивши при цьому в пункти завантаження і
призначення повідомлення про помилку в оформленні маніфесту; у разі потреби маршрут перевезення вантажу може бути
змінений. 5.3.2. Якщо при отриманому вантажу відсутня спочатку
оформлена авіаційна вантажна накладна, у вантажному маніфесті не
зазначений пункт розвантаження, але відомий рейс, що доставив, то: аеропорт, що знайшов вантаж, повинен направити повідомлення з
запитом про подальші інструкції щодо розпорядження вантажем в усі
аеропорти за маршрутом перевезення, включаючи пункти, що
розташовані за маршрутом рейсу, яким доставлений вантаж, після
пункту, де був виявлений вантаж; вантаж необхідно відправити тільки після одержання копії
первісної авіаційної вантажної накладної або інструкцій з
подальшого відправлення. Якщо протягом двох днів інструкція щодо розпорядження
вантажем не отримана і маршрут перевезення не з'ясований,
необхідно виконати такі процедури: аеропорт, що знайшов вантаж, повинен оформити повідомлення,
позначивши його написом "Found Cargo" ("Знайдений вантаж"), і
описати в ньому характеристики знайденого вантажу, використовуючи
всю наявну інформацію; якщо інформації, що є на маркуванні вантажу, недостатньо, то
в присутності представника перевізника, що доставив вантаж, агент
з оформлення вантажу має право розкрити упакування для одержання
необхідної інформації; повідомлення повинне бути направлено в усі аеропорти, у які
приблизно могли відправити цей вантаж, і в аеропорт призначення
вантажу, якщо він відомий; якщо протягом 21 дня відповідь на повідомлення не отримана,
аеропорт, що знайшов вантаж, повинен сповістити про це перевізника
для ухвалення рішення про можливість передачі вантажу на
зберігання на термін не більше 6 місяців (якщо це не є
швидкопсувний вантаж, не є небезпечний вантаж, не є живі тварини),
протягом якого повинна бути встановлена приналежність цього
вантажу.
5.4. Вантаж помилково маркований 5.4.1. При виявленні в будь-якому проміжному пункті за
маршрутом перевезення вантажу помилково маркованого необхідно
запросити дозвіл на виправлення маркування у перевізника, що
прийняв вантаж до перевезення, і після одержання відповіді негайно
виправити неправильне маркування. 5.4.2. Якщо неправильне маркування є помилкою
вантажовідправника і потрібно подальше перевезення цього вантажу,
повинні бути оформлені нова авіаційна вантажна накладна і
пов'язані з цим додаткові збори, що повинні бути оплачені
вантажовідправником. Для стягування з вантажовідправника
додаткових зборів необхідно оформити повідомлення про зміну
вантажних зборів (Cargo Charges Correction Advice - ССА)
відповідно до пункту 4.3 цієї Інструкції.
5.5. Втрачені документи 5.5.1. Якщо при отриманні вантажу відсутня спочатку оформлена
авіаційна вантажна накладна, то: аеропорт, у якому виявлена несправність, повинен направити
повідомлення про розшук авіаційної вантажної накладної в аеропорт
відправлення і в усі аеропорти за маршрутом перевезення вантажу,
включаючи ті, що є на маршруті перевезення цього аеропорту; аеропорт, що має основну авіаційну вантажну накладну, повинен
направити її копію в аеропорт, де був виявлений вантаж без
документів, а також у наступні трансферні аеропорти за маршрутом і
в аеропорт призначення відповідно до призначення копій авіаційної
вантажної накладної, повідомивши телеграмою про відправлення
(дата, номер рейсу); якщо отримана відповідь про те, що документи виявлені, вантаж
необхідно видати після одержання основної авіаційної вантажної
накладної; якщо позитивна відповідь не отримана, необхідно направити
запит в аеропорт відправлення з вимогою вислати копії основної
авіаційної вантажної накладної; якщо аеропорт, у якому виявлена несправність, є пунктом
трансферу, необхідно вжити заходів до якнайшвидшого відправлення
вантажу і повинна бути оформлена авіаційна вантажна накладна -
дублікат згідно з пунктом 4.4 цієї Інструкції для подальшого
відправлення за маршрутом. 5.5.2. Якщо через втрату документів затримується видача
вантажу вантажоодержувачу, особливо коли вантаж є швидкопсувним
або ним є живі тварини, вантаж видається до прибуття спочатку
оформлених документів на підставі підписаного вантажоодержувачем
гарантійного листа такого змісту: "Hereby I undertake to indemnify and hold harmless all
carriers participating in the carriage against all claims,
demands, costs, expenses and liability arising from the delivery
without the original Air Waybill, except that this shall not
supersede the responsibility of the issuing carrier of the
original Air Waybill". ("Цим підтверджую, що звільняю всіх перевізників, що брали
участь у перевезенні вантажу, від усіх претензій, сплати, витрат і
іншої відповідальності, що можуть бути наслідком видачі вантажу
без пред'явлення основної авіаційної вантажної накладної, за
винятком відповідальності, що несе перевізник, що оформив основну
авіаційну вантажну накладну").
5.5.3. Процедури, встановлені у підпункті 5.5.1 цієї
Інструкції, необхідно виконати у разі втрати будь-яких інших
документів, що повинні супроводжуватися авіаційною вантажною
накладною.
5.6. Знайдені документи 5.6.1. Якщо в аеропорту призначення виявлені документи без
вантажу, що повинен супроводжуватися цими документами, необхідно
направити повідомлення про знайдену авіаційну вантажну накладну в
аеропорт відправлення з проханням повідомити про відправлення
даного вантажу. Потім необхідно направити копії авіаційної
вантажної накладної в пункти трансферу за маршрутом перевезення
вантажу, якщо такі є. 5.6.2. Якщо документи без вантажу виявлені в аеропорті
іншому, ніж аеропорт призначення, необхідно направити повідомлення
про знайдені документи в аеропорти відправлення, призначення і
останній пункт трансферу із вказівкою повного маршруту,
зазначеного в знайденій авіаційній вантажній накладній, а потім
направити авіаційну вантажну накладну в аеропорт призначення. 5.6.3. Аеропорт, що одержав повідомлення про знайдені
документи і має в наявності вантаж, що відповідає цим документам,
повинен повідомити про його відправлення в аеропорт призначення і
аеропорт, що направив повідомлення про знайдені документи.
5.7. Вантаж вивантажений 5.7.1. Термін "Вантаж вивантажений" ("Off-load Cargo")
використовується для позначення вантажу, що був навмисно
вивантажений з повітряного судна до його відправлення і
викреслений з вантажного маніфесту. Таке вивантаження
санкціонується представником перевізника або агентом з оформлення
вантажу в екстрених випадках (необхідність термінового
відправлення вакцини і медичних препаратів, живих людських органів
і т.п.). 5.7.2. Вантажі, для яких заброньовані провізні ємності за
маршрутом перевезення, швидкопсувні вантажі, вантажі, що є живими
тваринами, вивантажуються з рейсу тільки в крайньому разі. Якщо такі вантажі вивантажені з повітряного судна, в аеропорт
призначення повинно бути направлене повідомлення про причини
зняття цього вантажу з повітряного судна, а також зазначені дані
про його подальше відправлення (звичайно наступним рейсом). 5.7.3. Вивантаження вантажу з повітряного судна може бути
помилковим. Найчастіше такі порушення мають місце в пунктах
транзиту. При виявленні такого порушення необхідно негайно
направити повідомлення про це в пункт призначення вивантаженого
вантажу із вказівкою даних про його подальше відправлення. 5.7.4. Вантажі, вивантажені з повітряного судна, незалежно
від того, чи відбулося це вивантаження навмисно або помилково,
повинні бути якнайшвидше відправлені в пункт призначення. 5.7.5. У разі коли помилково вивантажений вантаж не
укомплектований документами (авіаційної вантажної накладної та
ін.), необхідно виконати процедури, визначені у підпункті 5.5.1
цієї Інструкції.
5.8. Ушкодження вантажу 5.8.1. Якщо ушкодження виявлене в пункті відправлення до
завантаження на повітряне судно, необхідно запропонувати
вантажовідправнику перевірити і знову упакувати вантаж. Якщо це
неможливо, знову упакувати вантаж повинен агент з оформлення
вантажу і зробити в графі "Handling Information" ("Інформація з
обробки") авіаційної вантажної накладної відповідну відмітку про
це. Далі необхідно оформити акт про недоставляння/невидачу - акт
про несправність (Notice of Non-Delivery - Irregularity Report -
IRP) і акт про ушкодження вантажу (Cargo-Damage Report-CDR)
відповідно до пунктів 5.11 і 5.12 цієї Інструкції. 5.8.2. Якщо ушкодження або втрата вмісту відправлення
виявлені в пункті трансферу, вміст відправлення повинен бути
перевірений у присутності представників митних органів і
перевізника або уповноваженого ним агента з оформлення вантажу,
повинен бути зроблений опис вмісту (List of Contents), оформлені і
направлені акт про недоставляння/невидачу - акт про несправність
(Notice of Non-Delivery - Irregularity Report - IRP) і акт про
ушкодження вантажу (Cargo-Damage Report-CDR) відповідно до пунктів
5.11 і 5.12 цієї Інструкції. Якщо виявлене ушкодження вантажу не виключає можливість його
подальшого перевезення, то після оформлення IRP і CDR вантаж
необхідно відправити далі за маршрутом перевезення за фактичною
вагою з IRP і CDR і переліком вмісту. У разі потреби вантаж
повинен бути переупакований агентом з оформлення вантажу, а в поле
"Handling Information" ("Інформація з обробки") авіаційної
вантажної накладної повинна бути внесена відповідна відмітка про
це. Рахунок на витрати за переупаковку направляється перевізнику,
що оформляє авіаційну вантажну накладну, який після проведення
розслідування висуває відповідні вимоги винуватцю ушкодження. Якщо в пункті трансферу виявлене ушкодження, після якого стан
вантажу унеможливлює подальше перевезення, то вантаж після
оформлення IRP і CDR повинен бути розміщений окремо від іншого
вантажу на складі. Подальше розпорядження вантажем здійснюється
відповідно до інструкцій, що будуть отримані з аеропорту
відправлення від першого перевізника або його агента з оформлення
вантажу. 5.8.3. Якщо ушкодження або втрата вмісту відправлення
виявлені в пункті призначення, вміст відправлення повинен бути
перевірений у присутності представників митних органів і
перевізника або його агента з оформлення вантажу і оформлений IRP
і CDR відповідно до пунктів 5.11 і 5.12 цієї Інструкції. Перед
видачею вантажу необхідно у присутності вантажоодержувача зробити
опис вмісту відправлення.
5.9. Телеграма про розшук вантажу Стандарті телеграми, які повинні використовуватися при
розшуку вантажу: FAD - повідомлення про невідповідність вантажу даним, які
вказані в авіаційній вантажній накладній; FDA - відповідь на повідомлення FAD; FRP - повідомлення про несправність при перевезенні вантажу.
5.10. Незапитаний вантаж і реалізація вантажу 5.10.1. Незапитаним вважається: вантаж, не отриманий вантажоодержувачем протягом терміну,
встановленого для зберігання відповідних категорій вантажів в
аеропорту призначення, і щодо якого протягом цього терміну не
отримано ніяких розпоряджень як від вантажовідправника, так і від
вантажоодержувача; вантаж, що прибув в аеропорт призначення без документів і
приналежність якого не встановлена протягом шести місяців із дня
його надходження в цей пункт. 5.10.2. Реалізації підлягає вантаж: визнаний незапитаним з минулим терміном зберігання; приналежність якого не встановлена; ушкоджений або частково зіпсований, подальше перевезення
якого визнане неможливим або недоцільним. 5.10.3. Після ухвалення рішення про реалізацію вантажу
перевізник або його агент з оформлення вантажу зобов'язаний, якщо
це можливо, довести до відома вантажовідправника своє рішення
реалізувати вантаж. Якщо протягом 10 днів із дня передавання
повідомлення про рішення реалізувати вантаж вантажовідправник не
використає своє право розпоряджатися вантажем, вантаж підлягає
реалізації. 5.10.4. Перевізник може реалізувати вантаж, не очікуючи
рішення вантажовідправника, якщо затримка реалізації вантажу може
призвести до його істотного ушкодження або повної неможливості
використання вантажу за його призначенням. Інформацію про факт
реалізації цього вантажу перевізник зобов'язаний довести до відома
вантажовідправника і вантажоодержувача. Передавання вантажу на реалізацію оформляється актом. 5.10.5. Незапитаний вантаж в аеропортах на території країни
відправлення, транзиту або призначення реалізується у порядку,
встановленому чинним законодавством відповідної країни.
5.11. Акт про недоставляння/невидачу - Акт про несправність 5.11.1. Акт про недоставку/невидачу - акт про несправність
(Notice of Non-Delivery - Irregularity Report - IRP) - документ,
що застосовується у таких випадках: при ушкодженні упакування або вмісту вантажного відправлення; при виявленні часткової нестачі вмісту вантажного
відправлення; при неможливості видачі вантажу протягом 14 днів в аеропорту
призначення через відсутність вантажоодержувача або при
відмовленні вантажоодержувача одержати вантаж; інших причинах, що порушують установлений порядок
транспортування і видачі вантажу. IRP необхідний для підтвердження факту несправності при
транспортуванні вантажу або порушення умов договору перевезення
вантажу і використовується для інформування про це всіх
зацікавлених сторін. Цей документ може бути оформлений на стандартному бланку, а
також може бути сформований із застосуванням автоматизованих
систем електронним способом у формі телеграми (FRP) у форматі
повідомлень "Cargo-IMP". 5.11.2. При ушкодженні упакування або вмісту вантажного
відправлення, а також при виявленні часткової нестачі вмісту
вантажного відправлення додатково до IRP оформляється акт про
ушкодження вантажу (Cargo-Damage Report - CDR), зазначений у
пункті 5.12 цієї Інструкції. 5.11.3. IRP повинен бути заповнений у трьох примірниках, що
розподіляються таким чином: перший - направляється першому перевізнику або його агенту з
обробки в аеропорт відправлення; другий - направляється в аеропорт, що оформив IRP; третій - направляється вантажоодержувачу або
вантажовідправнику (у залежності від того, хто з них пред'являє
претензію). 5.11.4. Графи IRP (додаток 9), що підлягають заповненню: 1 - "То __" ("Куди __") - необхідно вказати найменування
першого перевізника; 2 - "At ____" ("Від кого ___") - необхідно вказати пункт
відправлення IRP; 3 - "Station Preparing Report" ("Пункт, що оформив IRP") -
необхідно вказати найменування аеропорту або пункту, що оформив
IRP; 4 - "Date Report Prepared" ("Дата оформлення IRP") -
необхідно вказати дату, коли IRP був оформлений; 5 - "Air Waybill No" ("Номер авіаційної вантажної
накладної"); 6 - "Place and Date of Issue" ("Місце і дата оформлення
авіаційної вантажної накладної"); 7 - "Name of Shipper" ("Ім'я або найменування
вантажовідправника"); 8 - "Name of Consignee" ("Ім'я або найменування
вантажоодержувача"); 9 - "Address" ("Адреса") - необхідно вказати
вантажовідправника і вантажоодержувача; 10 - "No. of Pieces" ("Кількість місць"); 11 - "Total Weight" ("Загальна вага"); 12 - "Description of Cargo" ("Опис вантажу"); 13 - "Details" ("Характер несправності") - необхідно вказати,
що стало причиною оформлення IRP; 14 - "Signature of Official Preparing Report" ("Підпис особи,
яка оформила IRP"); 15 - "Title" ("Посада") - необхідно вказати посаду особи, яка
оформила IRP; 16 - "Address" ("Адреса") - необхідно вказати адресу особи,
яка оформила IRP.
5.12. Акт про ушкодження вантажу 5.12.1. При ушкодженні упакування або вмісту вантажного
відправлення, а також при виявленні часткової нестачі вмісту
оформляється акт про ушкодження вантажу (Cargo-Damage Report -
CDR). 5.12.2. CDR служить для докладного опису характеру ушкодження
і/або часткової нестачі вмісту вантажного відправлення. Цей документ оформлюється на стандартному бланку (додаток 10)
додатково до IRP у трьох примірниках і розподіляється таким чином: перший - направляється першому перевізнику або його агенту з
обробки в аеропорт відправлення; другий - направляється в аеропорт, що оформив IRP; третій - направляється вантажоодержувачу або
вантажовідправнику (у залежності від того, хто з них пред'являє
претензію).
5.13. Відправлення вантажу частинами 5.13.1. У разі відправлення вантажу, що складається з великої
кількості місць, вантаж поділяється на частини і відправляється
партіями (частинами). 5.13.2. Оригінал 2 авіаційної вантажної накладної повинен
бути відправлений разом з першою партією вантажу. При цьому в
графу "Handling Information" ("Інформація з обробки") необхідно
внести запис: "Part Consignment Split at _____(airport).
This ____ (No) ____ Pieces _____(weight)___kg." ("Часткове
відправлення вантажу, поділеного на партії в ____(аеропорт).
Партія ____ (номер). Кількістю місць ____, вагою _____ кг"). 5.13.3. При відправленні кожної наступної партії вантажу
повинні бути оформлені і направлені разом з вантажем не менше
трьох копій авіаційної вантажної накладної, а якщо в перевезенні
вантажу бере участь більше ніж один перевізник, то по одній
додатковій копії для кожного наступного перевізника. Якщо в комплекті основної авіаційної вантажної накладної не
достатньо копій для такого відправлення, то дозволяється
виготовити необхідну кількість її ксерокопій. При цьому така копія
повинна бути завірена підписом і валідатором посадової особи, що
відправляє вантаж і мати напис у нижньому полі "Extra Copy"
("Додаткова копія"). У графі авіаційної вантажної накладної "Handling Information"
("Інформація з обробки") повинна бути зазначена фактична кількість
місць і вага партії вантажу, що відправляється, а також інформація
про раніше відправлені партії вантажу: "Part Consignment Split
at _____(airport). This ____(No) ____ Pieces ____(weight)___kg.
(First/Second/Third/etc)_____ Part Forwarded Flt_____ (Flt
No/Date)_____Original Air Waybill Forwarded with First Part"
("Часткове відправлення вантажу, поділеного на партії
в_____(аеропорт). Партія_____ (номер). Кількістю місць_____ вагою ______ кг. Перша/Друга/Третя і т.п........ частина відправлена
рейсом _____ (номер рейсу і дата відправлення). Основна авіаційна
вантажна накладна була відправлена з першою партією вантажу"). 5.13.4. У графі маніфесту "For official use only" ("Для
службових позначок") повинно бути зазначено, що вантаж
відправлений частинами: "Part Shipment_____(No)_______ Pieces_____" ("Часткове
відправлення______(номер). Кількістю місць________"). 5.13.5. Вантаж, перевезений в аеропорт призначення частинами,
видається вантажоодержувачу перевізником або його агентом з
оформлення вантажу. Якщо частина такого вантажу доставляється в
аеропорт призначення іншим перевізником, то ця вантажна партія
повинна бути передана першому перевізнику, що доставляє, або його
агенту з оформлення вантажу для видачі вантажоодержувачу. 5.13.6. У разі коли необхідно, щоб збори були сплачені в
аеропорту призначення, вони сплачуються вантажоодержувачем
перевізнику, що доставив першу партію розділеного вантажу.
6. Обробка визначених категорій вантажу
6.1. Об'єднаний вантаж 6.1.1. Об'єднаний вантаж складається з декількох
індивідуальних вантажних відправлень, об'єднаних агентом з
оформлення вантажу в одну партію вантажу. Об'єднані вантажі
відправляються по одній авіаційній вантажній накладній одному
вантажоодержувачу. У пункті призначення агент з оформлення вантажу
здійснює видачу вантажу окремим вантажоодержувачам. Видача такого
вантажу може здійснюватися перевізником, що діє як агент
вантажовідправника. 6.1.2. До перевезення в об'єднаних вантажах не приймаються: небезпечні вантажі (виняток складає сухий лід, який
використовується як охолоджувач); живі тварини; коштовний вантаж; дипломатичний вантаж; несупроводжуваний багаж, який перевозиться як вантаж; транспортні засоби; людські останки. Ці категорії вантажів можуть перевозитися в об'єднаному
вантажі, якщо вантажне відправлення цілком складається тільки з
предметів кожної з зазначених категорій. 6.1.3. Оформлення перевізної документації на об'єднаний
вантаж і його видачу має такі особливості: 1) агенти з консолідації вантажів повинні заповнювати
авіаційну вантажну накладну для кожної партії об'єднаного вантажу.
Ця авіаційна вантажна накладна в даному випадку буде називатися
Master Air Waybill (Основна авіаційна вантажна накладна). У графу
основної авіаційної вантажної накладної "Nature and Quantity of
Goods" ("Тип і кількість вантажу") обов'язково повинен бути
внесений напис: "Consolidation as per Attached List" ("Об'єднання
вантажів відповідно до переліку, що додається"
); 2) кожне окреме вантажне відправлення усередині об'єднаного
вантажу повинно бути оформлено авіаційною вантажною накладною
агента (Home Waybill), що є документом, який підтверджує укладання
договору перевезення між окремим вантажовідправником, але не
розглядається перевізником як перевізний документ. Авіаційні
вантажні накладні агента для кожної партії об'єднаного вантажу
повинні вручатися перевізнику в запечатаному конверті, що
супроводжує основну авіаційну вантажну накладну. Серійні номери
внутрішньої авіаційної вантажної накладної агента заносяться в
спеціальний перелік - House Manifest (агентський маніфест) або
Extension List (додатковий аркуш), копія якого повинна
прикріплюватися до основної авіаційної вантажної накладної; 3) перевізник є відповідальним за видачу на підставі основної
авіаційної вантажної накладної об'єднаного вантажу особі,
зазначеній в ній як вантажоодержувач, і не є відповідальним за
видачу окремих відправлень, що входять в об'єднаний вантаж; 4) за домовленостями між перевізником і вантажовідправником
перевізник може бути зазначений в основній авіаційній вантажній
накладній як вантажоодержувач. У цьому випадку перевізник або
уповноважений ним агент з оформлення вантажу здійснює
розкомплектування вантажу і є відповідальним за видачу вантажу на
підставі основної авіаційної вантажної накладної і на підставі
окремих авіаційних вантажних накладних агента; 5) при маркуванні об'єднаного вантажу кожне упакування, що
входить до складу такого вантажу, повинне маркуватися вантажним
ярликом і биркою на вантаж. І бирка на вантаж, і ярлик повинні
включати номер основної авіаційної вантажної накладної і номер
авіаційної вантажної накладної агента.
6.2. Несупроводжуваний багаж 6.2.1. Несупроводжуваний багаж - це багаж, перевезений як
вантаж і вміст якого складається тільки з особистого майна
пасажира. Ця категорія вантажу приймається до перевезення тільки
між пунктами (аеропортами), що зазначені в пасажирському квитку. Багаж, перевезений як вантаж, може містити тільки особистий
одяг і особисті речі пасажира, включаючи невеликі музичні
інструменти, портативні друкарські машинки і спортивний інвентар. У несупроводжуваному багажу заборонено перевозити механізми,
машини або запасні частини до них, гроші, цінні папери,
коштовності, годинник, посуд і столове срібло, хутра, фільми,
фото- і кінокамери, документи, напої, парфумерію, побутову
техніку, торгові зразки. 6.2.2. Несупроводжуваний багаж може бути прийнятий до
перевезення тільки з оголошеною цінністю, що не повинна
перевищувати його дійсну вартість. У разі потреби вартість
несупроводжуваного особистого майна, що не було у вживанні,
повинна бути підтверджена рахунками, чеками чи іншими документами. 6.2.3. Пасажир зобов'язаний пред'явити перелік предметів, що
містяться у багажі, і забезпечити виконання митних формальностей. Пасажира необхідно попередити, що перевезення такого багажу
підпадає під дію митних правил країни вильоту, трансферу і
призначення, що застосовуються для перевезення звичайного вантажу
і для виконання митного очищення в пункті призначення може бути
потрібний митний брокер. 6.2.4. Несупроводжуваний багаж не повинен містити небезпечні
вантажі. Як інструкцію про те, що не може бути включено в багаж,
пасажир може використовувати інформацію, надруковану в
пасажирському квитку (займисті господарські рідини, їдкі
окислювачі, гази, сірники, відбілювачі, розпилювачі аерозолів і
т.п.). 6.2.5. В авіаційній вантажній накладній повинні бути
зазначені повне ім'я і адреса вантажоодержувача. Повинні
вказуватися також ім'я і постійна домашня адреса
вантажовідправника, навіть якщо місце його проживання не в місті
або країні, де приймається до перевезення багаж. Не дозволяється
вносити запис "To be Collected" ("До запитання"). У графу "Handling Information" ("Інформація з обробки")
авіаційної вантажної накладної повинні вноситися номер
пасажирського квитка, номер рейсу і дата прибуття в аеропорт
призначення пасажира - власника багажу. 6.2.6. При прийманні для перевезення багаж (валізи й ін.)
закривається на замок, а ключі від нього зберігаються в конверті,
прикріпленому надійно до авіаційної вантажної накладної. 6.2.7. Кожне місце несупроводжуваного багажу повинно бути
упаковане в тару або обшито міцним цільним матеріалом, однаковими
нитками і обв'язано міцною, без вузлів, мотузкою. 6.2.8. Кожне місце багажу повинно маркуватися на внутрішній
стороні ім'ям і домашньою адресою власника і мати ярлик (або бирку
на вантаж), прикріплений до зовнішньої сторони, що вказує прізвище
та адресу одержувача в пункті призначення.
6.3. Дипломатичний вантаж 6.3.1. Дипломатичні відправлення можуть перевозиться або як
дипломатична пошта, або як дипломатичний вантаж. При перевезенні дипломатичної пошти використовується
спеціальна міжнародна поштова документація. Обробка такої пошти
вимагає забезпечення високого рівня схоронності. Дипломатичний вантаж відправляється з оформленням авіаційної
вантажної накладної з використанням звичайної вантажної
документації і стандартних процедур обробки, передбачених для
відповідних категорій вантажів. Якщо дипломатичний вантаж
оголошений коштовним, то він перевозиться з урахуванням вимог
пункту 6.8 цієї Інструкції. 6.3.2. Дипломатичний вантаж звичайно перевозиться в закритих
мішках або пакетах. Пакети повинні бути маркіровані відповідно до
вимог цієї Інструкції. Найменування вмісту повинне бути позначене в авіаційній
вантажній накладній і інших перевізних документах (маніфест,
ярлики, бирки на вантаж) як Dip Cargo (дипломатичний вантаж), але
не як Dip Mail (дипломатична пошта). 6.3.3. До дипломатичного вантажу застосовуються звичайні
процедури обробки вантажу.
6.4. Людські останки 6.4.1. Людські останки можуть бути прийняті до перевезення
тільки за наявності всієї необхідної і належним чином оформленої
документації, а також при повному виконанні вантажовідправником
вимог щодо упакування такого роду вантажу. Для приймання такого
вантажу до перевезення з аеропорту призначення повинно бути
отримано підтвердження про наявність дозволу на ввіз, отриманого
від місцевих органів, і, якщо це потрібно, про виконання
дипломатичних формальностей. Обов'язкове також виконання
карантинних вимог країни призначення, якщо такі є. 6.4.2. Вантажі з людськими останками повинні супроводжуватися
офіційним свідоцтвом про смерть і, якщо це кремовані останки, -
свідоцтвом про кремацію. Правила країни призначення щодо ввозу
такого вантажу можуть вимагати, щоб ці документи були підтверджені
місцевими дипломатичними представниками. Ця документація повинна
бути додана до авіаційної вантажної накладної, оформленої на
вантаж, але не до вантажу. В окремих випадках до того, як надати
дозвіл на ввіз, за правилами країни призначення може знадобитися
надання конкретної інформації, що стосується причини смерті. 6.4.3. При прийманні людських останків у трунах у графі
авіаційної вантажної накладної "Chargeable Weight" ("Сплачена
вага") вказується вага, що підлягає оплаті. Кремовані останки в
урнах приймаються до перевезення за їх фактичною вагою. 6.4.4. Людські останки не повинні прийматися до перевезення в
складі об'єднаного вантажу, що завантажується на палети або в
контейнери. Виняток складають випадки, коли об'єднаний вантаж
цілком складають людські останки. 6.4.5 Характеристики вантажу, що містить людські останки,
повинні включатися в повідомлення про спеціальний вантаж командиру
(Special Load Notification to Captain - NOTOC). Авіаційна вантажна
накладна і вантажний маніфест повинні містити код спеціальної
обробки "HUM". 6.4.6. Останки повинні перевозитися усередині герметично
закритого, запаяного контейнера з свинцю або цинку, укладеного в
дерев'яну труну. Вільний простір між металевим контейнером і
дерев'яною труною повинен бути засипаний тирсою, вугіллям чи
торфом. Ця труна повинна бути укладена в інше упакування, обшите
дошками або обернуте брезентом чи толем для захисту від ушкодження
при перевезенні. За можливості зовнішнє упакування повинне мати ручки або
пристосування для підіймання. 6.4.7. Кремовані останки повинні перевозитися в урнах,
розміщених у міцному зовнішньому контейнері, що маскує вміст
упакування, і надійно захищених від ушкодження перекладочним
матеріалом. 6.4.8. У ярлик зовнішнього упакування вантажу, що містить
людські останки, вноситься така інформація: ім'я покійного, а
також ім'я та адреса вантажоодержувача. 6.4.9. Завантаження людських останків у пасажирські повітряні
судна здійснюється до посадки пасажирів, вивантаження їх в
аеропорту призначення здійснюється після висаджування пасажирів і
багажу. 6.4.10. Забороняється проведення офіційних проводів,
зустрічей і обрядів при завантаженні і вивантаженні з повітряних
суден людських останків. 6.4.11. Людські останки, за винятком тих, що кремовані і
перевозяться в урнах, не повинні розміщуватися поруч з вантажами,
що містять продукти харчування, і повинні бути за можливості
ізольовані від живих тварин. 6.4.12. Людські останки, як правило, перевозяться із
супровідником. 6.4.13. Некремовані людські останки приймаються до
перевезення на вантажному і пасажирському повітряному суднах.
Перевезення на пасажирському повітряному судні допускаються, якщо
є ізольовані від пасажирів багажні приміщення. На пасажирських повітряних суднах, що не мають ізольованих
багажних приміщень, некремовані людські останки перевозяться
тільки чартерними рейсами. Забороняється перевезення людських
останків в одному салоні з пасажирами.
6.5. Важкий, великогабаритний і довгомірний вантаж 6.5.1. Для перевезення вантажу, розмір або вага якого
вимагають використання спеціального устаткування для обробки,
завантаження, вивантаження, необхідна згода перевізника. 6.5.2. При оформленні перевізних документів для таких
вантажів використовуються такі коди: "BIG" - для предметів, що завантажуються на два або більше
палетів; "OHG" - для предметів, що завантажуються на один або більше
палетів і виступають за їх контури; "НЕА" - для предметів, вага яких 150 кг і більше, що
завантажуються у вантажний відсік, без використання засобів
пакування для усього або визначеного сектору маршруту їх
перевезення. 6.5.3. Важкі вантажі перевозяться як в упакованому вигляді,
так і без упакування, якщо це дозволено технічними умовами їх
транспортування. Тара для важких вантажів повинна бути розрахована
на навантаження, що відповідають вазі вантажу, з урахуванням
коефіцієнта навантаження на підлогу. 6.5.4. Важкі вантажі без тари (електромотори, двигуни і таке
інше) повинні прийматися до перевезення змонтованими на
спеціальних дерев'яних палетах або повинні бути забезпечені
матеріалом у вигляді дерев'яних брусів або дощок з таким
розрахунком, щоб навантаження на підлогу повітряного судна не
перевищувало встановленої норми і забезпечувалася можливість
роботи підйомників. 6.5.5. У разі потреби використання спеціальних допоміжних
пристроїв для безпечного перевезення вантажу, запобігання зсуву
вантажу у вантажному відсіку повітряного судна при польоті
вантажовідправник повинен забезпечити наявність таких засобів
(вимикач підресорювання, розподільник навантаження, упорні
страхові стінки, канати і т.п.) 6.5.6. При завантаженні, швартуванні і розрахунку упорних
страхових стінок при транспортуванні важких, великогабаритних і
довгомірних вантажів необхідно керуватися технічними інструкціями
з завантаження, розвантаження, швартування і перевезення вантажів
у відповідних типах повітряних суден. 6.5.7. До приймання вантажу, що вимагає використання
спеціального устаткування для завантаження і/або вивантаження, від
аеропортів і перевізників, що беруть участь у транспортуванні,
повинна бути отримана попередня згода на перевезення таких
вантажів. Запит повинен містити інформацію про вагу кожного місця
вантажу, найменування, розміри і загальний опис форми предмета,
його піднімальні характеристики. 6.5.8. При перевезенні даної категорії вантажів необхідно
оформити і передати на борт повідомлення командиру повітряного
судна про спеціальний вантаж - NOTOC.
6.6. Вологі вантажі 6.6.1. Вологий вантаж - це вантаж, що містить рідину, або
вантаж, здатний за своєю природою виділяти рідину або велику
кількість вологи. З категорії вологих вантажів виключаються
будь-які предмети, що можуть бути класифіковані як небезпечні
вантажі. Вологий вантаж може протекти або витекти, що, у свою
чергу, може викликати корозію повітряного судна або ушкодження як
повітряного судна, так і іншого вантажу. Приклади вантажів, що класифіковані як вологий вантаж: рідини; мокрі речовини (свіже м'ясо, шкіри і т.п.); речовини, упаковані з використанням звичайного (мокрого)
льоду; живі тварини або овочі, з яких може виділятися рідина; жива, свіжа, заморожена або охолоджена риба і морські
продукти. 6.6.2. Вантажі цієї категорії можуть бути прийняті до
повітряного перевезення тільки у тому разі, якщо упакування
відповідає спеціальним вимогам. Упакування повинне бути
виготовлене з водонепроникних матеріалів високої якості і повинне
бути досить міцним для того, щоб витримати їх складування в
декілька рівнів, що виключає ушкодження нижнього рівня. Кришки і пломби повинні бути надійними і забезпечувати повне
виключення протікання рідини при зміні атмосферного тиску і режиму
температури під час польоту. Упакування з вологими вантажами повинні бути розміщені і
закріплені у вертикальній позиції. Ушкоджені упакування або упакування, що можуть легко
піддатися ушкодженню, наприклад упакування з отворами, ознаками
витоку, несправними кришками або запірними пристроями, не повинні
завантажуватися на повітряне судно. У разі потреби упакування з вологими вантажами забезпечується
ярликами "This Way Up" ("Цією стороною вгору"). 6.6.3. У графу авіаційної вантажної накладної "Handling
Information" ("Інформація з обробки") повинен бути внесений
спеціальний код обробки "WET". Цей код також повинен бути внесений
у вантажний маніфест. 6.6.4. Для запобігання можливим витіканням і протіканням
рідини підлога і стінки контейнера чи повітряного судна, у якому
розміщується вологий вантаж, повинні бути покриті пластиковою
плівкою, брезентом і абсорбувальним матеріалом. При завантаженні вологого вантажу в контейнери, що не є
водонепроникними, особливо важливо вжити подвійних заходів
обережності проти протікання рідини. Це досягається таким чином: вантаж розміщується і закріплюється на плоскій ємності з
бортиками, об'єм якої дозволяє накопичувати пролиту рідину і не
виливатися їй через край ємності; закріпленням країв плівки нагорі контейнера для формування,
таким чином, водонепроникного басейну навколо вантажу. Такий тип вологого вантажу, як свіже м'ясо, незалежно від
того, завантажений він у водонепроникний контейнер чи ні, не
повинен межувати з підлогою повітряного судна. Це здійснюється за
допомогою використання брезенту або пластикової плівки, що
охороняє повітряне судно від забруднення кров'ю, а також дозволяє
дотримувати санітарних вимог. У разі протікання або витікання рідини, забруднення
внутрішніх відсіків повітряного судна необхідно якнайшвидше
інформувати про це командира повітряного судна і/або представника
перевізника в аеропорту для того, щоб були вжиті необхідні заходи.
6.7. Витвори мистецтва і музейні експонати 6.7.1. Вимоги щодо перевезення витворів мистецтва і музейних
експонатів 1) При перевезенні витворів мистецтва і музейних експонатів
повітряним транспортом, які є безцінними і унікальними предметами,
їх обслуговування повинно здійснюватися вкрай обережно. 2) При прийманні для перевезення витворів мистецтва і
музейних експонатів повинні виконуватися такі умови: виконання попередніх формальностей і обов'язкове бронювання
ємності повітряного судна для перевезення повинні здійснюватися за
усіма секторами маршруту перевезення; вантажоодержувач повинний організувати швидке проходження
митних формальностей для того, щоб вантаж був отриманий відразу
після прибуття; у зонах обробки вантажу повинні бути вжиті міри безпеки,
порівнянні з цінністю вантажів і відповідним страховим ризиком; з усіх питань, пов'язаних з відповідністю упакування,
документації, ідентифікації і т.п. вантажу, необхідно
проконсультуватися з експертами художніх галерей або музеїв. На
вивезення з території України або ввезення на територію України
витворів мистецтв і музейних експонатів необхідно отримати
відповідні документи від Державної служби контролю за переміщенням
культурних цінностей через державний кордон. 3) Вантаж повинен супроводжуватися сертифікатом якості
упакування, який оформлюється вантажовідправником згідно з пунктом
6.7.2 цієї Інструкції. 4) При упакуванні витворів мистецтва і музейних експонатів
використовують такі типи контейнерів: одинарний ящик (Single Case) - одинарний контейнер, що
містить перекладальний матеріал між зовнішнім обшиванням і
виробами, розміщеними в ньому; подвійний ящик (Double Case) - упакування, що складається з
двох ящиків - один усередині іншого із проміжною прокладкою.
Вироби містяться у внутрішньому ящику; внутрішній ящик (Inner Case) - частина упакування, що
складається з двох ящиків. Найбільш виступаючі і тверді частини
предметів повинні прилягати до боків внутрішнього ящика; зовнішній ящик (Outer Case) - частина упакування, що
складається з двох ящиків. Внутрішній ящик міститься усередині
зовнішнього ящика разом із перекладочним матеріалом або засобами
захисту внутрішнього контейнера і його вмісту; упакування для перевезення на руках (Packaging for
Transportation by Hand) - контейнер для особливо крихких витворів
мистецтва невеликого розміру, що під час усього перевезення
повинний бути на руках супровідника. 5) Контейнери для перевезення творів мистецтва і музейних
експонатів повинні відповідати таким вимогам: ящики, при навантаженні яких використовується підйомник,
повинні мати дві дерев'яні планки (10x10 см або 4x4 дюйми),
прикріплені за всією довжиною їхньої основи; контейнери невеликих розмірів і ваги повинні бути оснащені
ручками для піднімання і перенесення. Ці ручки можуть бути
виконані з металу або дерева і повинні бути міцно прикріплені до
ящика; контейнери багаторазового використання повинні закриватися
гвинтами або іншими кріпленнями, надійність яких необхідно
регулярно перевіряти перед використанням; внутрішня поверхня одинарного ящика (або зовнішнього
контейнера подвійного ящика) повинні покриватися толем або іншим
подібним матеріалом для забезпечення максимального захисту вмісту; для маркування не повинні використовуватися різновиди фарб і
інших маскувальних матеріалів, хімічний склад яких може викликати
ушкодження вантажу такого типу; при виготовленні контейнерів для одинарного і подвійного
ящиків повинні використовуватися сталеві шурупи. Ні в якому разі
не повинні використовуватися цвяхи. 6) Витвори мистецтва і музейних експонатів класифікуються в
такий спосіб: клас 1 - картини на дереві; клас 2 - рукописи і витвори мистецтва на матеріалах
тваринного або рослинного походження; клас 3 - скло, емаль, кераміка і метали, що піддаються
корозії; клас 4 - кам'яні скульптури і окремі фрески; клас 5 - метали, що частково піддаються корозії; клас 6 - живопис на полотнах; клас 7 - мозаїка.
6.7.2. Сертифікат контролю якості упакування 1) При транспортуванні визначених категорій вантажу, у тому
числі таких, як музейні експонати та витвори мистецтва, перевізник
може вимагати від вантажовідправника оформлення сертифіката
контролю якості упакування. Сертифікат контролю якості упакування
заповнюється і підписується вантажовідправником в одному
примірнику, прикріплюється до авіаційної вантажної накладної і
відправляється разом з вантажем до пункту призначення. 2) Сертифікат контролю якості упакування (Packaging Quality
Control Certificate) (додаток 11) складається з таких граф, що
підлягають заповненню: 1 - "Air Waybill No" ("Номер авіаційної вантажної
накладної"); 2 - "Shipper" ("Вантажовідправник"); 3 - "Consignee" ("Вантажоодержувач"); 4 - "From_____" ("З______") - необхідно вказати пункт
відправлення вантажу; 5 - "То____" ("В___") - необхідно вказати пункт призначення
вантажу; 6 - "Name of packer" ("Найменування організації") - необхідно
вказати найменування організації, що здійснила упакування; 7 - "Origin of goods" ("Країна відправлення вантажу"); 8 - "Destination" ("Країна призначення вантажу"); 9 - "Property of" ("Найменування (ім'я) довірителя"); 10 - "Name of work or object" ("Найменування витвору
мистецтва чи музейного експоната"); 11 - "Class" ("Клас") - необхідно вказати клас, до якого
належить даний витвір мистецтва або музейний експонат; 12 - "Type of packaging" ("Вид упакування"); 13 - "Number of pieces" ("Кількість місць вантажу"); 14 - "Size" ("Розміри") - необхідно вказати найбільшу
довжину, найбільшу висоту і найбільшу ширину вантажу; 15 - "Weight" ("Вага"); 16 - "Precautionary handling measures" ("Міри обережності при
обробці") - необхідно вказати опис усіх запобіжних заходів, які
необхідні при обробці вантажу; 17 - "Method of unpackaging" ("Спосіб розпакування"); 18 - "Signed" ("Підпис"). Вантажовідправник повинен підписати
сертифікат контролю якості упакування, що одночасно буде слугувати
підписом під повідомленням такого змісту: "Заявляю, що я упакував це вантажне відправлення згідно з
діючими стандартами з використанням якісних пакувальних матеріалів
і з застосуванням правильних методів упакування". 19 - "Verified by" ("Завірено"). Перевізник або його агент з
оформлення вантажу завіряє пакувальний аркуш своїм підписом; 20 - "Title/Position" ("Посада"). Перевізник або його агент з
оформлення вантажу, що завірив пакувальний аркуш, повинний вказати
свою посаду; 21 - "Date" ("Дата") - необхідно вказати дату оформлення
документа. 6.7.3. Клас 1 - картини на дереві і клас 2 - рукописи і
витвори мистецтва на матеріалах тваринного або рослинного
походження 1) Предмети кожного з цих класів піддаються значному ризику
ушкодження в атмосферних умовах, відмінних від умов приміщень, де
вони звичайно розміщуються. Щоб зменшити такий ризик як під час
перевезення, так і в приміщеннях, де вони будуть тимчасово
експонуватися, повинен прийматися до уваги рівень відносної
вологості в приміщеннях, де предмети зберігалися останні тридцять
днів. Ці предмети повинні поміщатись в упакуванні, що виготовлено з
органічних матеріалів (наприклад дерево) і яке буде слугувати
буфером, що охороняє вантаж від різких атмосферних коливань. Для
того, щоб упакування виконувало роль буфера, пакувальні матеріали
повинні бути витримані в приміщенні, де предмети звичайно
розміщуються, але не менш 20 днів так, щоб кількість вологи в них
досягла рівня приміщень, де постійно перебувають ці предмети. Упакування при поміщенні в них предметів повинні наповнятися
силікагелем, що також повинен бути заздалегідь витриманий не менш
20 днів у приміщеннях, де звичайно розміщуються ці витвори. 2) Картини на дереві можуть поміщатися в герметично закриті
плексигласові контейнери з буфером із силікагелю для підтримки
картини у фіксованому положенні. Зміни атмосферного тиску повинні
компенсуватися системою клапанів. Такий тип захисту унеможливлює
будь-яку взаємодію між картиною і повітряним середовищем у місці
упакування або місці експонування. Картина перед перевезенням
повинна деякий час побути в цьому захисному пристосуванні в
приміщеннях, де вона звичайно перебуває. Цей метод захисного
упакування картин на дереві також допускає можливість експонування
картин у таких контейнерах. Під час перевезення плексигласові контейнери упаковуються в
одинарний ящик, забезпечений перекладальним і ізоляційним
матеріалами. 6.7.4. Клас 3 - скло, емаль, кераміка і метали, що піддаються
корозії Предмети цього класу піддаються ризику через свою крихкість і
високу чутливість до зміни атмосферних умов. Для того, щоб
унеможливити ушкодження цих предметів, пакувальні ящики повинні
бути забезпечені ефективним перекладальним матеріалом або
пристосуванням, виконуючим його функції. Кожен окремий предмет такого типу рекомендується поміщати у
гніздо, що вирізане у поліуретані по контуру предмета з таким
розрахунком, щоб поверхня предмета максимально прилягала до
матеріала, що охороняє. Витвори мистецтва цієї категорії повинні
упаковуватися тільки в подвійні ящики. 6.7.5. Клас 4 - кам'яні скульптури і окремі фрески 1) Предмети цього класу винятково крихкі і повинні
упаковуватися в подвійні ящики. 2) Скульптури з каменю повинні стійко установлюватися у
внутрішніх ящиках з використанням дерев'яних підпорок, форма яких
залежить від конфігурації скульптури. Ці підпорки повинні
підтримувати скульптуру в трьох різних місцях, переважно в
частинах скульптури, що мають найбільшу вагу, і таким чином, щоб
за можливості рівномірно розподілити вагу предмета. Тонкі кінці
або краї не повинні прилягати до цих підпорок. Між зовнішньою стороною скульптури і цими підпірками
обов'язково повинен бути перекладальний матеріал, що охороняє
скульптуру від подряпин. За можливості під час перевезення ці предмети повинні
перебувати у своєму звичайному положенні. 3) При упакуванні і перевезенні фресок, що були відділені від
первісної і поміщені на нову основу, необхідно унеможливити їх
зсув у внутрішньому контейнері. Фрески завжди повинні перевозитися
у вертикальному положенні. 6.7.6. Клас 5 - метали, що частково піддаються корозії 1) Предмети цієї категорії за крихкістю відповідають
середньому ступеню ризику механічного ушкодження, але високому
ступеню ризику корозії, якщо повітряне середовище упакування і
приміщень тимчасового експонування має високий рівень вологості. У
цьому випадку для упакування застосовується подвійний ящик з
підпірками. 2) Для унеможливлення ризику корозії мікроклімат внутрішнього
контейнера повинен мати відносно низький рівень вологості, для
забезпечення якого використовується ангідридний силікагель у
прямій пропорції до об'єму повітря в ящику. Силікагель повинен
бути вкладений безпосередньо перед закриттям упакування. 3) Усі матеріали, що використовуються усередині ящика,
повинні оброблятися спеціальним складом для унеможливлення
будь-яких побічних ефектів, що виникають при взаємодії матеріалів,
що використовуються для упакування. 6.7.7. Клас 6 - живопис на полотнах Предмети цієї категорії звичайно не піддані високому ризику
механічного ушкодження або впливу умов зовнішнього середовища. Для перевезення предметів цієї категорії можна
використовувати одинарні ящики, що повинні бути забезпечені
перекладальним матеріалом або пристосуванням, що виконує ці
функції. Зовнішня поверхня картини повинна бути захищена папером,
обробленим спеціальними препаратами, що сприяють схоронності
барвистого шару. Картини завжди повинні перевозитися у вертикальному
положенні. 6.7.8. Клас 7 - мозаїка Предмети цієї категорії піддаються середньому ступеню ризику
механічного ушкодження. Вони можуть бути упаковані в одинарні ящики, що повинні бути
забезпечені перекладальним матеріалом. Предмети такого типу завжди повинні перевозитися у
вертикальному положенні. 6.7.9. Маркування 1) На маркуванні упакувань із витворами мистецтва повинен
бути зазначений використаний метод упакування. Використовуються
такі коди упакування: а) код для типу упакування (цифрові коди): 1 - одинарний ящик; 2 - подвійний ящик; 3 - упакування для перевезення на руках; б) коди для визначення внутрішнього і зовнішнього контейнерів
при використанні подвійного ящика: IP - внутрішнє упакування; ОР - зовнішнє упакування; в) коди матеріалів, що використані для упакування (літерні
коди): A - дерев'яний контейнер з багатошарової фанери; B - контейнер з дерев'яних дощок; C - контейнер із синтетичних матеріалів; D - перекладальний матеріал з поліуретанової губки; E - гумовий перекладальний матеріал; F - несинтетичні амортизатори (металеві пружини); G - пластиковий ізоляційний матеріал; H - папір для захисту поверхні предметів; I - синтетичний матеріал для захисту поверхні предметів. 2) Усі коди, зазначені в підпункті 1 пункту 6.7.9 цієї
Інструкції, повинні бути чітко позначені на одній із сторін
зовнішнього контейнера в такій послідовності: тип упакування; внутрішній контейнер; матеріал, використаний для внутрішнього контейнера; зовнішній контейнер; матеріал, використаний для зовнішнього контейнера; матеріал, використаний для амортизатора; країна відправлення (дволітерний код країни відправлення); рік упакування контейнера (дві останні цифри року). Крім того, принаймні на двох сторонах зовнішнього ящика
повинен бути нанесений напис "Works of Art and Museum Exhibits"
("Витвори мистецтва і музейні експонати") для того, щоб
забезпечити виконання спеціальних процедур обробки для цього типу
вантажу. 3) Упакування повинні бути забезпечені такими ярликами: ярлик орієнтації "This Way Up" ("Цією стороною вгору"); ярлик "Must be Kept Dry" ("Повинен бути сухим"); ярлик "Fragile" ("Крихкий") - повинен прикріплюватися до
кожної сторони ящика; сторона, з якої необхідно відкривати упакування, маркірується
словами "Open Here" ("Відкривати тут"). Вантажовідправник є відповідальним за забезпечення ярликами
кожного упакування.
6.8. Вантаж коштовний 6.8.1. При прийманні коштовного вантажу до перевезення з
вантажовідправником і вантажоодержувачем необхідно попередньо
обумовити усі формальності з метою скорочення часу перебування і
складування в пунктах вильоту і призначення. Час приймання і
видачі повинен плануватися і здійснюватися у встановлений робочий
час, виключаючи вихідні і святкові дні, а також неробочі години,
якщо тільки не вжиті спеціальні заходи безпеки. Докладна інформація про цінність, найменування вмісту,
маршруту перевезення і зберігання коштовного вантажу є
конфіденційною. Персоналу, безпосередньо задіяному у
транспортуванні коштовного вантажу, повинна бути доступна тільки
та інформація, яка необхідна для здійснення окремої операції
транспортування. 6.8.2. Коштовний вантаж повинен перевозитися тільки з
попереднім бронюванням ємності повітряних суден на усіх секторах
перевезення. 6.8.3. Повідомлення про перевезення коштовного вантажу
повинно включати тільки термін "Valuable Cargo" ("Коштовний
вантаж") або спеціальний код "VAL". Використання дійсного опису
вантажу, його цінності й таке інше не допускається. 6.8.4. Коштовний вантаж приймається для перевезення за умови,
що він не об'єднаний з іншими вантажами (крім випадків, коли
об'єднаний вантаж цілком складається з коштовного вантажу). 6.8.5. Упакування коштовного вантажу повинне відповідати
таким вимогам: усі упакування повинні бути надійно закриті і вміст щільно
упакований; вантаж повинен бути упакований таким чином, щоб вміст
неможливо було самовільно підмінити або вийняти без видимих
слідів; кожне упакування повинне бути зважене, вага повинна бути
звірена з документами, всі упакування повинні бути ретельно
перевірені на предмет наявності якого-небудь дефекту; кожне упакування з коштовним вантажем повинне бути
опломбоване; упакування не повинне мати ярликів і бирок, що звертають
увагу на характер його вмісту. 6.8.6. Допускається, якщо дозволяють розміри предметів,
коштовний вантаж укладати в спеціальні, приналежні перевізнику і
призначені для перевезення коштовного вантажу мішки, що
закриваються на замок і/або пломбуються, і виготовлені з брезенту
або полотна подібного непрозорого матеріалу. Кожен такий мішок з коштовним вантажем повинен мати
прикріплений ярлик, що вказує аеропорт вивантаження, і містити
номер авіаційної вантажної накладної. Якщо декілька упакувань коштовного вантажу відправляються з
того самого аеропорту завантаження в той самий аеропорт
вивантаження, вони можуть упаковуватися разом в один мішок. 6.8.7. При використанні для перевезення коштовного вантажу
перевірених на надійність контейнерів і ящиків, що замикаються,
необхідно забезпечити, щоб: вантажі неможливо було витягнути з опломбованої частини
контейнера і помістити в неї знову без видимих слідів втручання
або без ушкодження пломби перевізника; ящики, що замикаються, і контейнери не містили потайні місця,
де частина вантажу може бути захована; весь простір контейнера, що використовується для розміщення
коштовного вантажу, був доступний для контрольного огляду. 6.8.8. При оформленні перевізних документів на коштовний
вантаж необхідно виконати такі вимоги: авіаційна вантажна накладна повинна містити точний опис
вмісту упакування і спеціальний код обробки "VAL", у графі "Nature
and Quantity of Goods" повинні бути зазначені точні дані про вагу,
а також розмір упакування; спеціальний код обробки "VAL" вноситься в графу
"Owner/Operator" вантажного маніфесту; інформація про коштовний вантаж повинна включатися в
повідомлення командиру повітряного судна NOTOC. 6.8.9. При обробці і завантаженні коштовного вантажу в
пунктах відправлення, трансферу і призначення вантаж повинен бути
звірений з авіаційною вантажною накладною і розміщений у місці,
захищеному від несанкціонованого доступу. Для забезпечення безпеки і схоронності коштовного вантажу, що
за якихось причин не може бути розміщений у місці, захищеному від
несанкціонованого доступу, повинні бути вжиті спеціальні заходи з
його зберігання. У разі потреби для транспортування вантажу між вантажним
терміналом і повітряним судном або іншими зонами аеропорту
необхідно організувати супровід вантажу групою охорони. 6.8.10. При зберіганні коштовного вантажу в аеропортах
відправлення, трансферу, призначення повинна письмово фіксуватися
така інформація: ідентифікація (опис) упакування; дата і час, коли вантаж був розміщений у місці, захищеному
від несанкціонованого доступу, дані про особу, що доставила вантаж
у це місце, і осіб, що мають доступ до нього; дата і час, коли вантаж був вилучений з місця, захищеного від
несанкціонованого доступу, дані про особу, що вилучала вантаж з
нього. Кожен запис повинен бути завірений підписом відповідальної
особи. 6.8.11. У разі виявлення повної або часткової втрати
коштовного вантажу або при виявленні слідів несанкціонованого
доступу повинні бути негайно розпочаті відповідні дії для розшуку,
виявлення і офіційної реєстрації інциденту.
6.9. Живі тварини Операції з повітряного перевезення та фізичного розподілу, що
стосуються живих тварин, здійснюються згідно з встановленим
порядком.
6.10. Небезпечні вантажі Операції з повітряного перевезення та фізичного розподілу, що
стосуються небезпечних вантажів, здійснюються згідно з
"Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов
по воздуху" та цією Інструкцією у частині, що їх стосується.
6.11. Швидкопсувні вантажі Операції з повітряного перевезення та фізичного розподілу, що
стосуються швидкопсувних вантажів, здійснюються згідно з
встановленим порядком.
6.12. Стандартні засоби пакування (ULD) Операції з повітряного перевезення та фізичного розподілу, що
стосуються транспортування вантажів в стандартних засобах
пакування (ULD), здійснюються згідно з встановленим порядком.
6.13. Вантаж, що сильно тхне 6.13.1. Вантаж, що сильно тхне, - вантаж, що має сильний
і/або неприємний запах і приймається до перевезення тільки
упакованим в опломбованих, герметичних (водонепроникних)
контейнерах таким чином, щоб з упакування не вивітрювався запах.
Такий вантаж, як мокрі шкіри, ефірні олії, свіжі або солоні шкіри
вважається також вологим вантажем і вимагає відповідної обробки
відповідно до підпункту 6.7.2 цієї Інструкції. 6.13.2. Ефірні олії належать до небезпечних вантажів (клас 3
розділу 3 "Легковоспламеняющиеся жидкости" частини 2 "Технических
инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху").
Вони повинні упаковуватися в металеві, пластикові бідони або бочки
і перевозитися відповідно до "Технических инструкций по безопасной
перевозке опасных грузов по воздуху". Зовнішня поверхня кожного
упакування вантажу, що сильно тхне, повинна бути очищена від
будь-яких слідів вмісту (бризів, розлитої рідини). 6.13.3. У перевізних документах для позначення вантажу, що
сильно тхне, використовується код спеціальної обробки "ОВХ".
7. Завантаження та розміщення
вантажів на повітряному судні
7.1. Вантажний маніфест 7.1.1. Вантажний маніфест представляє собою список, що
містить перелік усього вантажу, у тому числі і пошти, що
перевозиться на повітряному судні. Цей документ призначений для
додаткового інформування митних органів про ввезення і/або
вивезення вантажу, а також для одержання статистичної і
комерційної інформації про перевезені вантажі. У вантажний
маніфест при оформленні обов'язково повинні бути внесені зведення
про весь перевезений вантаж. Неточні дані про вагу вантажу, що
транспортується, можуть стати причиною виникнення інцидентів,
пов'язаних з неправильним завантаженням і невиконанням вимог
безпеки польотів. 7.1.2. Вантажний маніфест (додаток 12) складається з таких
граф, що підлягають заповненню: 1 - "Operator" ("Авіакомпанія") - необхідно вказати назву
авіакомпанії, що виконує рейс; 2 - "Marks of Nationality and Registration" ("Бортовий
номер") - необхідно вказати бортовий номер повітряного судна, що
виконує рейс; 3 - "Flight No" ("Номер рейсу"); 4 - "Date" ("Дата"); 5 - "Point of lading" ("Пункт завантаження"); 6 - "Point of unlading" ("Пункт вивантаження"); 7 - "Air Waybill Number" ("Номер авіаційної вантажної
накладної"); 8 - "Number of pack" ("Кількість місць"); 9 - "Nature of goods" ("Найменування вантажу"). Записи в цій
графі повинні унеможливити невизначені терміни типу: "Unknown"
("Невідомо"), "General Cargo" ("Звичайний вантаж"), "Mixed"
("Змішаний"), "Samples" ("Зразки"). Опис повинен бути точним для
того, щоб можна було визначити вміст вантажу. При описі не повинні
використовуватися загальні терміни, наприклад "Запасні частини",
"Текстиль". Замість них необхідно вказати "Запасні частини для
автомобілів", "Чоловічі костюми". Обов'язкове внесення відповідних
записів при перевезенні небезпечних вантажів, живих тварин,
об'єднаного та іншого вантажу, що вимагає спеціальної обробки; 10 - "Weight (For use by operator only)" ("Вага").
Заповнюється тільки перевізником або його агентом з оформлення
вантажу; 11 - "For official use only" ("Для службових позначок"). 7.1.3. Вантажний маніфест заповнюється не менш ніж у п'яти
примірниках, призначених для: перевізника (вкладається в конверт з документами на рейс); митних органів пункту відправлення; митних органів пункту призначення; аеропорту відправлення; аеропорту призначення. Кількість примірників може бути збільшена за вимогою
державних органів пунктів трансферу, транзиту, призначення. За відсутності вантажу до конкретного пункту на маршруті
заповнюється Cargo NIL (нульовий маніфест).
7.2. Повідомлення командиру повітряного судна про спеціальний
вантаж 7.2.1. Повідомлення командиру повітряного судна про
спеціальний вантаж (Special Load Notification to Captain -
NOTOC) - це повідомлення про завантаження на борт повітряного
судна небезпечного або іншого вантажу, що вимагає спеціального
поводження з ним. Документ призначений для інформування командира
повітряного судна про будь-який вантаж, що є потенційно
небезпечним або про який повинен бути інформований з тих чи інших
причин екіпаж повітряного судна (необхідність спеціального
розміщення на повітряному судні, особливої уваги у процесі
виконання рейсу, при зупинці в транзитному пункті, виконання
спеціальних процедур під час затримки рейсу). Інформація про живих тварин підлягає обов'язковому включенню
в таке повідомлення для забезпечення життєдіяльності тварин, тому
що в деяких типах повітряних суден система кондиціонування і
опалення регулюється системою електронного устаткування кабіни
пілота. Заповнення такої форми є стандартною вимогою для забезпечення
безпеки польотів. 7.2.2. NOTOC оформлюється згідно з встановленим порядком.
7.3. Повідомлення про вагу упакованого вантажу та розсипом 7.3.1. Повідомлення про вагу упакованого вантажу та розсипом
є стандартним повідомленням передавання даних про завантаження в
службу контролю завантаження повітряного судна і офіційним
документом, за яким розраховується вага завантаження для
забезпечення безпеки польоту і своєчасного вильоту повітряного
судна. За наявності в аеропорту автоматизованих систем для
передавання даних необхідно використовувати повідомлення ULD/Bulk
Load Weight Signal - UWS (Повідомлення про вагу упакованого
вантажу та розсипом). 7.3.2. Повідомлення про вагу упакованого вантажу та розсипом
складається з трьох частин. Кількість необхідних примірників
довідки встановляється правилами аеропорту відправлення. Один
примірник обов'язково відправляється з вантажем у конверті з
документами на рейс. 7.3.3. Повідомлення про вагу упакованого вантажу та розсипом
оформлюється згідно з встановленим порядком.
7.4. Специфікація відсіків та відділень повітряного судна Специфікація відсіків та відділень повітряного судна
встановлюється згідно з встановленим порядком.
7.5. Контроль температури у вантажних відсіках повітряного
судна 7.5.1. У вантажних відсіках повітряного судна температура
коливається під час польоту від +5 град. C до +10 град. C за
відсутності системи регулювання температури. 7.5.2. Повітряні судна типу А-320, Б-737, Б-767 мають систему
регулювання вентиляції, опалення і тиску у своїх вантажних
відсіках і можливість зміни температурного режиму від -2 град. C
до +32 град. C. 7.5.3. Температура у вантажних відсіках повітряних суден
різного типу коливається в таких межах: а) для Б-767: головний задній вантажний відсік має дві системи регулювання
температур: система контролю звичайних температур включається, коли
температура у відсіку перевищує +10 град. C, і виключається, коли
температура стає нижче +5 град. C; система контролю підігріву виключається, коли температура у
відсіку перевищує +32 град. C, і включається, коли температура
стає нижче +27 град. C; малий задній вантажний відсік має три системи регулювання
температур: система регулювання звичайних температур включається, коли
температура у відсіку перевищує +10 град. C, і виключається, коли
температура стає нижче +4 град. C; система регулювання високих температур включається, коли
температура у відсіку перевищує +23 град. C, і виключається, коли
температура стає нижче +18 град. C; система регулювання підігріву включається, коли температура у
відсіку перевищує +32 град. C, і виключається, коли температура
стає нижче +27 град. C; передній вантажний відсік має дві системи регулювання
температур: контрольна система звичайних температур діє в межах від
+4,5 град. C до +10 град. C; система контролю підігріву діє в межах від +27 град. C до +32
град. C; б) для А-320: температура в малому задньому вантажному відсіку регулюється
в межах від +5 град. C до +26 град. C (+-2 град. C); в) для Іл-76: повітряні судна цього типу не мають систем регулювання
температур у вантажних відсіках. Під час польоту повітряного судна
температура в його вантажних відсіках коливається від +5 град. C
до +10 град. C.
7.6. Несумісні вантажі 7.6.1. Через свою несумісність окремі категорії вантажів при
їх завантаженні в засобах пакування чи розсипом повинні бути
фізично відокремлені одні від одних на визначену відстань. Інші
типи несумісних вантажів можуть завантажуватися тільки в різні
вантажні відсіки повітряного судна. Для правильного розміщення
вантажів необхідно користуватися даними, наведеними у таблиці
несумісних вантажів і дотримуватися таких правил: сухий лід (ICE) не повинні завантажувати поруч з племінними
яйцями (HEG) та живими тваринами (AVI); продукти харчування (EAT) не повинні завантажувати поблизу
людських останків (HUM) та живих тварин (AVI). Продукти харчування
не повинні завантажувати в один вантажний відсік разом з
небезпечними вантажами, які класифікуються як отрута (PRB),
шкідливі речовини (RHF). Не повинні завантажуватися поблизу
продуктів харчування інфекційні матеріали (RIS), якщо всі ці
вантажі не завантажені в окремі щільно закриті контейнери або в
контейнери, що не межують один з одним; племінні яйця (HEG) не повинні завантажувати поблизу сухого
льоду (ICE) та криогенної рідини (RCL). Племінні яйця (HEG)
повинні розміщуватися від радіоактивних матеріалів на відстані,
установленій згідно з "Техническими инструкциями по безопасной
перевозке опасных грузов по воздуху"; радіоактивні матеріали розміщують на борту повітряного судна
поруч з іншими вантажами з урахуванням величини транспортних
індексів, що присвоєні окремому упакуванню або вантажному
відправленню з радіоактивними матеріалами згідно з "Техническими
инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху". 7.6.2. Таблиця несумісних вантажів оформлюється згідно з
встановленим порядком.
7.7. Інструкція/звіт про завантаження 7.7.1. При наземній обробці, завантаженні або вивантаженні
вантажу на кожен рейс оформляється інструкція/звіт про
завантаження (Loading Instruction/Report), яка містить: схему вантажних відсіків повітряного судна; графи для внесення інформації про розміщення завантаження в
пункті відправлення (заповнюється в пункті відправлення); графи для внесення інформації про контрольне звірення при
виконанні розвантаження попередньо розміщеного вантажу в пункті
призначення (заповнюється в пункті призначення); графу для інформації про наявність спеціального вантажу
(небезпечного, важкого, негабаритного, швидкопсувного, живих
тварин і таке інше); графу, у якій вказуються зміни у попередньому розміщенні
завантаження. У графах, які відображають позиції на повітряному судні,
вказуються коди завантаження (наприклад B/ТВ/C/М/N/X), загальна
вага завантаження в контейнері/на палеті/ розсипом і код пункту
призначення). На підставі даних інструкції/звіту про завантаження
формується стандартне повідомлення про розміщення контейнерів,
палет і вантажу розсипом на повітряному судні (Container/Pallet
Distribution Message - CPM). Інструкція/звіт про завантаження
заповнюється в двох примірниках: один - для аеропорту
відправлення, другий - для пункту призначення. Примітка. Коди категорій завантаження: B - багаж; TB - трансферний багаж; C - вантаж; M - пошта; N - порожнє ULD; X - порожня позиція. 7.7.2. Інструкція/звіт про завантаження оформлюється згідно з
встановленим порядком.
7.8. Зведена завантажувальна відомість 7.8.1. Зведена завантажувальна відомість (Load Sheet) є одним
з основних польотних документів і слугуватиме для підрахунку
комерційного завантаження і складання завантажувальної телеграми
LDM (Load Message - LDM). 7.8.2. Зведена завантажувальна відомість повинна містити таку
інформацію: про загальне комерційне завантаження, включаючи загальну масу
пасажирів, багажу, вантажу і пошти; про поділ комерційного завантаження, включаючи кількість
пасажирів на борту повітряного судна за пунктами призначення і за
класами обслуговування, вагу і кількість багажу, вантажу і пошти
за пунктами призначення і з вказівкою номера відсіку, у який вони
завантажені; дані про спеціальний вантаж, інформацію про відхилення від
норми і таке інше. 7.8.3. Зведена завантажувальна відомість повинна мати
стандартну форму, може оформлятися на стандартних бланках вручну
або за допомогою автоматизованих систем керування. 7.8.4. Зведена завантажувальна відомість оформляється не
менш ніж у чотирьох примірниках, що розподіляються таким чином: два примірника - для завантаження на повітряне судно, що
відлітає (один - для екіпажа, другий - для пункту першої посадки); один - для агента з обробки; один - для перевізника. 7.8.5. Зведена завантажувальна відомість заповнюється згідно
з встановленим порядком.
Перший заступник директора
Укравіатрансу М.О.Марченко

Додаток 1
до підпункту 3.1.2
Інструкції з організації
перевезень вантажів
повітряним транспортом
( za958-04 )

Додаток 2
до підпункту 3.2.10
Інструкції з організації
перевезень вантажів
повітряним транспортом
( za958-04 )

Додаток 3
до підпункту 3.5.6
Інструкції з організації
перевезень вантажів
повітряним транспортом
( za958-04 )

Додаток 4
до підпункту 3.5.7
Інструкції з організації
перевезень вантажів
повітряним транспортом
( za958-04 )

Додаток 5
до підпункту 4.1.2
Інструкції з організації
перевезень вантажів
повітряним транспортом
( za958-04 )

Додаток 6
до підпункту 4.2.4
Інструкції з організації
перевезень вантажів
повітряним транспортом
( za958-04 )

Додаток 7
до підпункту 4.3.8
Інструкції з організації
перевезень вантажів
повітряним транспортом
( za958-04 )

Додаток 8
до підпункту 4.4.3
Інструкції з організації
перевезень вантажів
повітряним транспортом
( zb958-04 )

Додаток 9
до підпункту 5.11.4
Інструкції з організації
перевезень вантажів
повітряним транспортом
( zc958-04 )

Додаток 10
до підпункту 5.12.2
Інструкції з організації
перевезень вантажів
повітряним транспортом
( zc958-04 )

Додаток 11
до підпункту 6.7.2
Інструкції з організації
перевезень вантажів
повітряним транспортом
( zc958-04 )

Додаток 12
до підпункту 7.1.2
Інструкції з організації
перевезень вантажів
повітряним транспортом
( zc958-04 )вгору