Документ z0964-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.06.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.08.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.06.2016  № 701


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2016 р.
за № 964/29094

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» (із змінами), пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми диплома молодшого бакалавра; форми диплома молодшого бакалавра з відзнакою; форми додатка до дипломів молодшого бакалавра, молодшого бакалавра з відзнакою; форми диплома бакалавра; форми диплома бакалавра з відзнакою; форми диплома магістра; форми диплома магістра з відзнакою; форми додатка до дипломів бакалавра, бакалавра з відзнакою, магістра, магістра з відзнакою європейського зразка; форми диплома доктора філософії; форми додатка до диплома доктора філософії європейського зразка; форми диплома доктора наук; зразка академічної довідки, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 травня 2015 року за № 551/26996, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Затвердити Опис документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, академічної довідки, що додається.

3. Керівникам вищих навчальних закладів запровадити форми документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразок академічної довідки відповідно до форм, затверджених пунктом 1 цього наказу, впродовж шести місяців з дня набрання чинності цим наказом, але не пізніше 31 грудня 2016 року.

4. Встановити, що у дипломах спеціаліста (спеціаліста з відзнакою) та дипломах молодшого спеціаліста (молодшого спеціаліста з відзнакою) у графі «ступінь вищої освіти» зазначається освітньо-кваліфікаційний рівень.

5. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

6. Управлінню взаємодії з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) зробити відмітку в справах архіву у встановленому порядку.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
12.05.2015  № 525
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
22.06.2016  № 701)

ФОРМА ДИПЛОМА
молодшого бакалавра

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шаров

Управління міжнародного
співробітництва
та європейської інтеграціїГ.І. Новосад


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
12.05.2015  № 525
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
22.06.2016  № 701)

ФОРМА ДИПЛОМА
молодшого бакалавра з відзнакою

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шаров

Управління міжнародного
співробітництва
та європейської інтеграціїГ.І. НовосадЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
12.05.2015  № 525
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
22.06.2016  № 701)

ФОРМА ДОДАТКА ДО ДИПЛОМІВ
молодшого бакалавра, молодшого бакалавра з відзнакою

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шаров

Управління міжнародного
співробітництва
та європейської інтеграціїГ.І. Новосад


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
12.05.2015  № 525
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
22.06.2016  № 701)

ФОРМА ДИПЛОМА
бакалавра

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шаров

Управління міжнародного
співробітництва
та європейської інтеграціїГ.І. НовосадЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
12.05.2015  № 525
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
22.06.2016  № 701)

ФОРМА ДИПЛОМА
бакалавра з відзнакою

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шаров

Управління міжнародного
співробітництва
та європейської інтеграціїГ.І. Новосад


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
12.05.2015  № 525
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
22.06.2016  № 701)

ФОРМА ДИПЛОМА
магістра

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шаров

Управління міжнародного
співробітництва
та європейської інтеграціїГ.І. НовосадЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
12.05.2015  № 525
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
22.06.2016  № 701)

ФОРМА ДИПЛОМА
магістра з відзнакою

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шаров

Управління міжнародного
співробітництва
та європейської інтеграціїГ.І. Новосад


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
12.05.2015  № 525
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
22.06.2016  № 701)

ФОРМА ДОДАТКА ДО ДИПЛОМІВ
бакалавра, бакалавра з відзнакою, магістра, магістра з відзнакою європейського зразка

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шаров

Управління міжнародного
співробітництва
та європейської інтеграціїГ.І. НовосадЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
12.05.2015  № 525
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
22.06.2016  № 701)

ФОРМА ДИПЛОМА
доктора філософії

Директор департаменту
атестації кадрів
вищої кваліфікації
та ліцензування
А.Г. Шевцов

Управління міжнародного
співробітництва
та європейської інтеграціїГ.І. Новосад


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
12.05.2015  № 525
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
22.06.2016  № 701)

ФОРМА ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА
доктора філософії європейського зразка

Директор департаменту
атестації кадрів
вищої кваліфікації
та ліцензування
А.Г. Шевцов

Управління міжнародного
співробітництва
та європейської інтеграціїГ.І. НовосадЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
12.05.2015  № 525
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
22.06.2016  № 701)

ФОРМА ДИПЛОМА
доктора наук

Директор департаменту
атестації кадрів
вищої кваліфікації
та ліцензування
А.Г. Шевцов

Управління міжнародного
співробітництва
та європейської інтеграціїГ.І. Новосад


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
12.05.2015  № 525
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
22.06.2016  № 701)

АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шаров

Управління міжнародного
співробітництва
та європейської інтеграціїГ.І. Новосад


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
22.06.2016  № 701

ОПИС
документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, академічної довідки

1. Бланки документів про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка та академічної довідки мають розміри не менше формату А4 (210×297 мм) та виготовляються поліграфічним способом на папері щільністю не менше 150 г/м-2. Бланк додатка до диплома про вищу освіту має розміри не менше формату А4 (210×297 мм).

2. Дизайн бланка диплома про вищу освіту та (за необхідності) його захисна технологія затверджуються вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи).

3. Текст, передбачений відповідним бланком диплома про вищу освіту, розміщується лише з лицьового боку бланка та відтворюється друкарським способом.

4. Зворотний бік бланка диплома про вищу освіту призначений для проставлення штампів консульської легалізації та апостиля і не містить жодних написів.

5. У бланках додатка та академічної довідки передбачається вільна від текстової інформації остання сторінка документа формату не менше А4 для проставлення апостиля та штампа консульської легалізації.

6. На лицьовому боці по центру бланка диплома про вищу освіту зверху розміщено зображення малого Державного Герба України, під ним (один під одним) написи «УКРАЇНА» та «UKRAINE» (на бланках дипломів про вищу освіту вищі навчальні заклади можуть розміщувати зображення малого Державного Герба України та написи «УКРАЇНА» та «UKRAINE» зверху зліва та справа над текстом, наведеним державною та англійською мовами відповідно).

На бланку диплома про науковий ступінь зображення малого Державного Герба України та написи «УКРАЇНА» та «UKRAINE» розміщуються зліва та справа над текстом, наведеним державною та англійською мовами відповідно.

7. У дипломах про вищу освіту (документах про наукові ступені) державного зразка та додатках до них, академічній довідці прізвище, ім’я та по батькові громадянина України українською мовою пишеться за зразком запису в документі, що посвідчує особу громадянина України. Написання прізвища та імені громадянина України англійською мовою має бути узгоджене з ним до моменту замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту (науковий ступінь), в ЄДЕБО.

Прізвище та ім’я іноземця англійською мовою пишеться за зразком запису латиницею в документі, що посвідчує його особу. Прізвище та ім’я іноземців та осіб без громадянства українською мовою зазначаються за даними ЄДЕБО, але в обов’язковому порядку узгоджуються з ними до моменту замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту (науковий ступінь), в ЄДЕБО.

У разі неможливості отримання документального підтвердження інформації про написання прізвища та імені іноземця й особи без громадянства їх написання українською та англійською мовами узгоджується з іноземцем та особою без громадянства письмово до моменту замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту (науковий ступінь), в ЄДЕБО.

8. Підпис керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи) засвідчується відбитком гербової (у разі наявності) печатки.

Зазначаються фактична посада, ініціали (ініціал імені), прізвище особи, яка підписала документ про вищу освіту (науковий ступінь) або додаток до нього. Не допускається під час підписання документів про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка та додатків до них, академічної довідки ставити прийменник «За» чи правобічну похилу риску перед найменуванням посади. Додавання до найменування посади керівника слів «Виконуючий обов'язки» або «В.о.» здійснюється у разі заміщення керівника за наказом (розпорядженням).

9. На бланках документів про вищу освіту (науковий ступінь) не допускається розміщення сканованих або нанесених друкованим способом підписів та печаток вищого навчального закладу (наукової установи).

10. Бланки документів про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка та додатків до них, академічної довідки не ламінуються.

11. У разі якщо додатки до документа про вищу освіту (науковий ступінь), академічна довідка викладені на двох і більше окремих аркушах, вони повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності, на них має бути зазначено кількість прошитих / скріплених, пронумерованих аркушів, проставлено підпис посадової (уповноваженої на підпис) особи та печатку вищого навчального закладу (наукової установи) / відокремленого підрозділу вищого навчального закладу (наукової установи), який видав документ про вищу освіту (науковий ступінь).

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шароввгору