Документ z0977-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.07.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2012  № 272


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2012 р.
за № 977/21289

Про внесення змін до наказу Мінекоресурсів України від 27.02.2002 № 88

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, підпункту 7 пункту 4 Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 454, НАКАЗУЮ:

1. У преамбулі наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 27 лютого 2002 року № 88 «Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2002 року за № 276/6564, слова та цифри «постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 № 1520 «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію» замінити словами та цифрами «Указу Президента України від 13.04.2011 № 454 «Про Положення про Державну екологічну інспекцію України».

2. Затвердити Зміни до Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затвердженого зазначеним наказом, що додаються.

3. Державній екологічній інспекції України (Жила П.Б.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

Міністр

Е.А. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної екологічної інспекції УкраїниП.Б. Жила
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
28.05.2012 № 272


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2012 р.
за № 977/21289

ЗМІНИ
до Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля

1. У пункті 1.1 глави 1 слова та цифри «постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 № 1520 «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію» замінити словами та цифрами «Указу Президента України від 13 квітня 2011 року № 454 «Про Положення про Державну екологічну інспекцію України».

2. Пункти 2.1 та 2.2 глави 2 викласти в такій редакції:

«2.1. Роботу громадських інспекторів організовують Держекоінспекція України та її територіальні органи (Державна екологічна інспекція в Автономній Республіці Крим, державні екологічні інспекції в областях, містах Києві та Севастополі, Державна Азовська морська екологічна інспекція, Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція, Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря) (далі - органи Держекоінспекції).

2.2. Громадські інспектори у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, у тому числі наказами Мінприроди, а також наказами організаційно-розпорядчого характеру органів Держекоінспекції та цим Положенням.».

3. У пункті 3.4 глави 3 слова «Міністерство охорони навколишнього природного середовища» замінити словом «Мінприроди».

4. У додатку 2 до Положення слова «Міністерство охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «Державна екологічна інспекція України».

5. У тексті Положення та додатках до нього слова «органи Мінприроди» в усіх відмінках замінити словами «органи Держекоінспекції» у відповідному відмінку.

Директор
Юридичного Департаменту


О. Миргородськийвгору