Документ z1002-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.08.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.09.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2014  № 302


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2014 р.
за № 1002/25779

Про затвердження Правил передачі українською мовою географічних назв і термінів Нідерландів

Відповідно до статей 4, 6 Закону України "Про географічні назви", підпункту 7.60 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Нідерландів, що додаються.

2. Департаменту землеробства (Лазарь Т.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А.Є.

Міністр

І.О. Швайка

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

М.Ю. Бродський


С.Я. Рудик
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
11.08.2014  № 302


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2014 р.
за № 1002/25779

ПРАВИЛА
передачі українською мовою географічних назв і термінів Нідерландів

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють норми передачі українською мовою географічних назв і термінів Нідерландів, особливих одиниць Нідерландів в Карибському морі (Бонайре, Сінт-Єкстатіус та Саба), Аруби, Кюрасао, Сінт-Мартена, Сурінама, фламандських назв у Бельгії, а також назв нідерландського походження на території Індонезії, західної частини Папуа-Нової Ґвінеї та Південної Африки в офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях відповідно до положень Закону України "Про географічні назви" за нормами та правилами українського правопису.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

географічний термін - слово, що позначає рід географічного об’єкта, його фізичну або іншу характеристику;

передача географічних назв - процес передачі фонологічних, морфологічних та лексичних елементів якоїсь мови засобами іншої мови;

топонім - власна назва географічного об’єкта, що застосовується для його розпізнавання та встановлення відмінності від інших об’єктів;

традиційна назва - назва, яка вживається у певній мові для позначення географічного об’єкта, розташованого за межами території, де ця мова має статус державної чи офіційної, і відрізняється від назви географічного об’єкта мовою, якою спілкуються на території, де розташований цей географічний об’єкт.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про географічні назви".

1.3. Нідерландська абетка складається з таких літер:

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Ww, Vv, Xx, Уy, Zz.

1.4. Наголос в нідерландських географічних назвах у більшості випадків падає на кореневий склад, який завжди стоїть на початку слова, наприклад:


1.5. У складних географічних назвах, що складаються з двох і більше слів, кожне слово, яке входить до складу назви, зберігає наголос на кореневому складі, наприклад:


1.6. Якщо друге слово у складеній назві - односкладове, наголос падає на кореневий склад першого, наприклад:


1.7. Основними джерелами для встановлення автентичного написання нідерландських географічних назв є великомасштабні географічні карти і атласи нідерландською мовою останніх років видання. Крім картографічних джерел, для встановлення правильного написання географічних назв нідерландською мовою використовуються матеріали переписів населення, довідники, словники назв географічних об’єктів, довідники адміністративно-територіального устрою тощо.

ІІ. Передача українською мовою нідерландських літер і літеросполук

2.1. Нідерландські географічні назви передаються українською мовою за фонетико-графічним принципом відповідно до літературної вимови сучасної нідерландської мови, фонетики і написання.

2.2. Правила та приклади передачі українською мовою голосних нідерландської мови наведено в додатку 1 до цих Правил.

2.3. Довгота голосних має у нідерландській мові змістове значення та позначається диграфами аа, ее, іе, оо, uu, які передаються українською мовою за допомогою однієї літери.

Правила та приклади передачі українською мовою дифтонгів нідерландської мови наведено в додатку 2 до цих Правил.

2.4. Правила та приклади передачі українською мовою літеросполук з літерою "j" нідерландської мови наведено в додатку 3 до цих Правил.

2.5. Подвоєні приголосні нідерландської мови передаються українською мовою:

двома відповідними українськими літерами у позиції між голосними, наприклад:

Annen - Аннен,

Assel - Ассел;

однією літерою в інших випадках, наприклад:

Akkrum - Акрюм.

Правила та приклади передачі українською мовою приголосних нідерландської мови наведено в додатку 4 до цих Правил.

2.6. Слово nieuw (новий) передається українською мовою відповідно до вимови - ньїв, наприклад:

Nieuwdorp - Ньївдорп,

Nieuwedijk - Ньїведейк.

ІІІ. Передача українською мовою нідерландських географічних назв і термінів

3.1. Нідерландські складені географічні назви пишуться разом і окремо. Написання разом чи окремо під час передачі українською мовою визначається за написанням оригіналу.

Частини складених географічних назв пишуться через дефіс з великої літери за винятком службових слів, наприклад:

Groote Brekken - Ґроте-Бреккен,

Grooteketten - Ґротекетен,

Kleine Lindt - Клейне-Ліндт,

Kleinemeer - Клейнемер,

Kleinoosterwijk - Клейностервейк,

Het Gein - Гет-Ґейн,

Elburg - Елбурґ,

Waalen Burg - Вален-Бурґ.

3.2. Артиклі та прийменники пишуться на початку географічних назв з великої літери, всередині - з малої, наприклад:

De Diemen - Де-Дімен,

Den Berg - Ден-Берґ,

Hius ten Bosch - Гейс-тен-Бос,

Huis ter Heide - Гейс-тер-Гейде,

Hius te Woude - Гейс-те-Вауде,

Sas van Gent - Сас-ван-Ґент,

Broek in Waterland - Брук-ін-Ватерланд,

Capelle aan den Ijssel - Капелле-ан-ден-Ейссел.

3.3. Сполучення ’s на початку нідерландської географічної назви українською мовою не передається, наприклад:

’s Graveland - Ґравеланд,

’s Gravelduin-Capelle - Ґравелдейн-Капелле,

’s Hertogenbosch - Гертоґенбос.

3.4. Сполучення ’t українською мовою не передається, якщо стоїть на початку географічної назви, і передається в формі т’ всередині назви, наприклад:

’t Hoogeheksel - Гоґегексел,

Hoek van’t Ij - Гук-ван-т’Ей.

3.5. Нідерландські географічні терміни українською мовою передаються в транскрипції, наприклад:

Ameland-Flach - мілина Амеланд-Флах,

Dokkumer-Diep - канал Доккюмер-Діп,

Naardermeer - озеро Нардермер.

3.6. Географічний термін kanaal (канал) пишеться українською мовою через дефіс з малої літери, наприклад:

Wornsche Kanaal - Ворнсе-канал,

Noordseekanaal - Нордсе-канал.

3.7. Назви фізико-географічних об’єктів нідерландського походження на території Індонезії українською мовою пишуться разом із географічними термінами, якщо власна назва є прикметником або числівником, наприклад:

Bobbelberg - гора Боббелберґ,

Gebroken Eilanden - острови Ґеброкен-Ейланден.

В інших випадках географічні терміни перекладаються, наприклад:

Schildpad Eilanden - острови Схілдпад,

Zuidwachter Eiland - острів Зейдвахтер.

3.8. Приклади географічних термінів та інших слів, що формують нідерландську топонімію, наведено в додатку 5 до цих Правил.

3.9. Назви низки широковідомих фізико-географічних об’єктів наводяться у традиційно усталеному написанні, яке закріпилося в українській літературі і картографії, що не відповідає нормам, встановленим цими Правилами.

Приклади традиційних назв географічних об’єктів Нідерландів наведено в додатку 6 до цих Правил.

Директор
Департаменту землеробства


Т.І. Лазарь
Додаток 1
до Правил передачі
українською мовою географічних
назв і термінів Нідерландів
(пункт 2.2)

ПРАВИЛА ТА ПРИКЛАДИ
передачі українською мовою голосних нідерландської мови

№ з/п

Нідерландська літера чи літеросполука

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

а, аа

а

у всіх позиціях

Adorp - Адорп
Baarlo - Барло
Aalburg - Албурґ


я

у закінченні іа

Maria - Марія

ае

а

у всіх позиціях

Baesrode - Басроде
Baexem - Баксем

2

е, ее *

е

у всіх позиціях

Angeren - Анґерен
Egmond - Еґмонд
Epse - Епсе
Beegden - Беґден

еu

е

у всіх позиціях

Geul - Ґел
Teuge - Теґе
Eursinge - Ерсінґе

3

і, іе **

і

у всіх позиціях, крім дифтонгів аі, еі, оі, uі

Ilp - Ілп
Giekerk - Ґікерк

4

о, оо

о

у всіх позиціях

Oostvolde - Остволде
Oploo - Опло
Overloon - Оверлон

ое

у

у всіх позиціях

Oeffelt - Уффелт
Oegstgeest - Уґстґест
Hoenderloo - Гундерло
Moergestel - Мурґестел

5

u, uu ***

ю

після приголосних

Burum - Бюрюм
Lunteren - Люнтерен
Buurt - Бюрт
Buurserbeek - Бюрсербек
Burgerbrug - Бюрґербрюґ
але: Aardenburg - Арденбурґ


у

у решті випадків

Ureterp - Уретерп
Urmond - Урмонд
Ursum - Урсюм
Graauw - Ґрау

6

у

й

після голосної

Hey - Гей


і

після приголосної

Amby - Амбі
Gybeland - Ґібеланд


ей

якщо замінює дифтонг ij

Dyserinck -Дейсерінк

* Передачу е у літеросполуці ееu наведено в додатку 2 до цих Правил.
** Передачу дифтонгів аі, еі, оі, uі наведено в додатку 2 до цих Правил.
*** Слово burg наприкінці назви і назва Burg за традицією передаються української літерою у
Додаток 2
до Правил передачі
українською мовою географічних
назв і термінів Нідерландів
(пункт 2.3)

ПРАВИЛА ТА ПРИКЛАДИ
передачі українською мовою дифтонгів нідерландської мови

№ з/п

Нідерландська літеросполука

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

аі, ааі, ау

ай

у всіх позиціях

Aaigem - Айґем

2

еі

ей

у всіх позиціях

Heide - Гейде
Keienburg - Кейенбурґ
Oosteinde - Остейнде
Eikenstein - Ейкенстейн

3

eeu

еу

у всіх позиціях

Leeuwen - Леувен
Eeufeespos - Еуфеспос

4

ij

й

у сполученні з попередніми а (aa), е

Eijsden - Ейсден
Heijhof - Гейгоф
Peij - Пей


ей

у решті випадків

Ijlst - Ейлст
Baardvijk - Бардвейк

5

оі, ооі

ой

у всіх позиціях

Goirle - Ґойрле
Bezooien - Безойен
Gooiland - Ґойланд

6

ou

ау

у всіх позиціях

Oudshoorn - Аудсгорн
Houten - Гаутен
Drоuwenermond - Драувенермонд

7

ui

ей

у всіх позиціях

Bakhuizen - Бакгейзен
Fluitenberg - Флейтенберґ
Uitbergen - Ейтберґен
Uithuizermeeden - Ейтгейзермеден
Додаток 3
до Правил передачі
українською мовою географічних
назв і термінів Нідерландів
(пункт 2.4)

ПРАВИЛА ТА ПРИКЛАДИ
передачі українською мовою літеросполук з літерою "j" нідерландської мови

№ з/п

Нідерландська літеросполука

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

ja

я

на початку слова і після голосних

Janhagelhoek - Янгаґелгук


’я

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р

Heerjansdam - Гер’янсдам


ья

після д, т, с, л, н

Kabeljauw - Кабельяу

2

je

є

на початку слова і після голосних

Jelsum - Єлсюм


’є

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р

Loons Hoekje -
Лонс-Гук’є


ьє

після д, т, с, л, н

Tjetjerk - Тьєтьєрк

3

ji

ї

на початку слова і після голосних

Jisp - Їсп


’ї

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р

Zuvjilen - Зув’їлен


ьї

після д, т, с, л, н

Leljins - Лельїнс

4

jo

йо

у всіх позиціях

Joppe - Йоппе

5

joe

ю

на початку слова і після голосних

Joesteel - Юстел


’ю

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р

Amjoen - Ам’юн


ью

після д, т, с, л, н

Hakstjoede - Гакстьюде

6

jou

яу

на початку слова і після голосних

Joure - Яуре


’яу

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р

Hervjounen - Герв’яунен


ьяу

після д, т, с, л, н

Jagertjouw - Яґертьяу

7

ju

ю

на початку слова і після голосних

Junne - Юнне


’ю

після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, ч, х, ш, р

Pingjum - Пінґ’юм


ью

після д, т, с, л, н

Tjum - Тьюм
Anjum - Аньюм
Додаток 4
до Правил передачі
українською мовою географічних
назв і термінів Нідерландів
(пункт 2.5)

ПРАВИЛА ТА ПРИКЛАДИ
передачі українською мовою приголосних нідерландської мови

№ з/п

Нідерландська літера чи літеросполука

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

b

б

у всіх позиціях

Babberik - Бабберік

2

с

к

перед а, о, u

America - Америка
Abcoude - Абкауде


с

перед і, е та у

Arcen - Арсен

ch

х

у всіх позиціях

Acht - Ахт
Drachten - Драхтен
Baarschot - Барсхот


не передається*

у кінці слова

Heesch - Гес
Brielsche Maas - Брілсе-Маас

ck

к

перед приголосними та в кінці слова

Brockzijder polder -
Брокзейдер-Полдер
Dysenrinck - Дейсенрінк


кк

між голосними

Jackijst - Яккейст

3

d

д

у всіх позиціях

Doezum - Дузюм

4

g

ґ

у всіх позиціях

Gast - Ґаст

5

h

г

на початку слова і після голосних,

Hank - Ганк
Ohe - Оге
Anholt - Анголт
на початку другого слова у складній назві

Veenhuis - Венгейс
Arnhem - Арнемне передається

після приголосних

Keithel - Кетел
Lhebroek - Лебрук

6

k

к

у всіх позиціях

Gorkum - Ґоркюм
Blokker - Блоккер

7

l

л

у всіх позиціях

Laar - Лар
Bellingvolde - Беллінґволде

8

m

м

у всіх позиціях

Meppel - Меппел
Limburg - Лімбурґ

9

n

н

у всіх позиціях

Notter - Ноттер
Onderdendam - Ондердендам

10

p

п

у всіх позиціях

Purmerend - Пюрмеренд
Elp - Елп

11

qu

кв

у всіх позиціях

Cruquius - Крюквіус

12

r

р

у всіх позиціях

Raalte - Ралте
Roermond - Рурмонд

13

s

с

у всіх позиціях

Sneek - Снек
Beesel - Бесел

sj**

ш


Gytsjerk - Ґітшерк
Sjoerd - Шурд

14

t

т

у всіх позиціях

Tonsel - Тонсел
Terneuzen - Тернезен

15

v

в

у всіх позиціях

Veldhoven - Велдговен
Vecht - Вехт

16

w

не передається

у кінці слова

Hellouw - Геллау
Graauw - Ґрау


в

в інших випадках

Wouterswoude - Ваутерсвауде
Windeweer - Віндевер

17

х

кс

у всіх позиціях

Axel - Аксел
Hardinxveld - Гардінксвелд

18

z

з

у всіх позиціях

Zuidland - Зейдланд

* Літеросполука ch у sch, sche, schen наприкінці слова у простих та складених назвах не вимовляється і не передається, проте в географічних назвах іноді зберігається написання, наприклад: Bergschenhoek - Берґсенгук, Vischgat - Вісґат.
** Зустрічається зрідка
Додаток 5
до Правил передачі
українською мовою географічних
назв і термінів Нідерландів
(пункт 3.8)

ПРИКЛАДИ
географічних термінів та інших слів, що формують нідерландську топонімію

Нідерландське написання

Українська передача

Український переклад

ankerplaats
archipel
arm
baai
baak, baken
bank
bassin
beek
berg
binnen
blauw
bocht
bos
bron
brug
buiten
burg
dal
dam
diep
dijk
dok
dorp
droogte
duin
eiland
fabriek
fontein
gat
gebergte
geel
geul
golf
gracht
grens
grond
groot
haven
havenhoofd
heide
heuvel
hoek
hoofd
hoog
hut
rif
rivier
rood
rots
schiereiland
sint
sluis
spits
stad
station
steen
straat
strand
stroom
ton
top
toren
uitkijk
vaart
vaarwater
vallei
vals
veen
veld
vesting
vijver
vlakte
voorste
vuurschip
vuurtoren
water
waterval
wel
werf
West, Westen
wit
woud
zand
zandbank
zee
zeegat
zeekant
Zuid, Zuiden
zwart

анкерплатс
архіпел
арм
бай
бак, бакен
банк
бассін
бек
берґ
біннен
блау
бохт
бос
брон
брюґ
бейтен
бурґ
дал
дам
діп
дейк
док
дорп
дроґте
дейн
ейланд
фабрік
фонтейн
ґат
ґеберґте
ґел
ґел
ґолф
ґрахт
ґренс
ґронд
ґрот
гавен
гавенгофд
гейде
гевел
гук
гофд
гоґ
гют
ріф
рівір
род
ротс
схірейланд
сінт
слейс
спітс
стад
статіон
стен
страт
странд
стром
тон
топ
торен
ейткейк
варт
варватер
валлей
валс
вен
велд
вестінґ
вейвер
влакте
ворсте
вурсхіп
вурторен
ватер
ватервал
вел
верф
вест, вестен
віт
вауд
занд
зандбанк
зе
зеґат
зекант
зейд, зейден
зварт

якірна стоянка
архіпелаг
рукав
затока, бухта
навігаційний знак, бакен
банка
басейн
струмок
гора
внутрішній
синій
бухта, затока
ліс
джерело
міст
зовнішній
фортеця
долина
гребля
глибокий, глибина, канал
дамба, гребля
док
село
банка, мілина
дюна
острів
фабрика
джерело
прохід, затока
гірський хребет, гори
жовтий
прохід, канава
затока
канал
кордон
дно, банка
великий
гавань
мол
пустинь
пaгорб
кут, мис, коса
голова, мис, мол
високий
будинок, хижа
риф
річка
червоний
скеля
півострів
святий
шлюз, гребля
вершина
місто
станція
камінь, скеля
протока
узбережжя, морський берег
річка, течія
буй
вершина
башта
пост спостереження
канал (судноплавний)
фарватер
долина
несправжній
болото (осушене)
поле
фортеця, форт
ставок
банка
передній
плавучий маяк
маяк
вода
водоспад
колодязь, джерело
верф
захід
білий
ліс
пісок
піщана банка, мілина
море
морський прохід
морський берег
південь
чорний
Додаток 6
до Правил передачі
українською мовою географічних
назв і термінів Нідерландів
(пункт 3.9)

ПРИКЛАДИ
традиційних назв географічних об’єктів Нідерландів

Нідерландське написання

Передача за правилами

Традиційна назва

Aurora Bank

Аурора-Банк

банка Аврора

s’ Gravenhage

Ґравенгаґе

Гааґа

De Honte,
Wester Schelde

Де-Гонте,
Вестер-Схелде

Західна Шельда

Friesland

Фрісланд

Фрісландія

Maas

Мас

Маас*

Medusa Rif

Медуса-Ріф

риф Медуза

Noordholland

Нордголланд

Північна Голландія

Noord Brabant

Норд-Брабант

Північний Брабант

Ooster Schelde

Остер-Схелде

Східна Шельда

Valsche Doekono

Валсе-Доуконо

Несправжній Дуконо

Vlaanderen

Вландерен

Фландрія

Vlissingen

Вліссінґен

Фліссінґен

Waal

Вал

Ваал

Westfriesische Eilanden

Вестфрісісе-Ейланден

Західно-Фрізькі острови

Zuidholland

Зейдголланд

Південна Голландія

* Відповідно передається українською мовою у всіх похідних географічних назвах, наприклад: Маасбрахт, Маасдам, Маасдейк
вгору