Документ z1009-02, поточна редакція — Прийняття від 26.11.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 26.12.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Н А К А З
26.11.2002 N 73
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2002 р.
за N 1009/7297

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна

Відповідно до Положення про Державний комітет України з
питань житлово-комунального господарства, затвердженого Указом
Президента України від 19.08.2002 N 723/2002 ( 723/2002 ), та з
метою удосконалення Інструкції про порядок проведення технічної
інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом
Держбуду України від 24.05.2001 N 127 ( z0582-01 ) та
зареєстрованої у Мін'юсті України 10.07.2001 за N 582/5773,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення
технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ( z0582-01 )
(додаються).
2. Управлінню експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин)
подати наказ на реєстрацію до Міністерства юстиції України і
довести до відома і керівництва в роботі Рескомітету
житлово-комунального господарства АР Крим, управлінь
житлово-комунального господарства облдержадміністрацій,
Севастопольського міськжитлоуправління, Головного управління
житлового господарства м. Києва, останнім довести наказ до бюро
технічної інвентаризації України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького.
Голова Комітету Г.М.Семчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
житлово-комунального
господарства
26.11.2002 N 73
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2002 р.
за N 1009/7297

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок проведення
технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна,
затвердженої наказом Держбуду України
від 24.05.2001 N 127 ( z0582-01 )
та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
10.07.2001 за N 582/5773

1. Пункт 1.4 розділу 1 доповнити третім абзацом такого
змісту: "Термін виконання робіт з технічної інвентаризації - один
місяць. В окремих випадках за наявності відповідних обґрунтувань
термін виконання робіт визначається наказом керівника БТІ".
2. У розділі 2: 1) абзац п'ятий після слова "погреби" доповнити словом
"навіси"; 2) з абзацу шостого слово "навіси" виключити.
3. Абзац третій пункту 2.2 викласти в такій редакції: "На присадибних ділянках, крім житлових будинків,
розміщуються господарські будівлі (сараї (хліви), літні кухні,
гаражі, майстерні, навіси, вбиральні тощо) та господарські споруди
(колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення
тощо)".
4. У розділі 3: 1) абзац вісімнадцятий пункту 3.2 викласти в такій редакції: "Для будинків, збудованих за типовими проектами, проводяться
обміри підвалу, технічного, цокольного, першого і наступних
поверхів, якщо в них установлена невідповідність аналогічним
(попередньо обміряним) приміщенням типового поверху"; 2) примітку до абзацу восьмого пункту 3.2 доповнити реченням: "Після закінчення робіт з обміру об'єкта слід перевірити
відповідність даних зовнішнього та внутрішнього розмірів будинку. Для цього підраховується сума розмірів приміщень, товщина
стін та перегородок. Теоретично за правильно виконаними обмірами,
зовнішній обмір і сума внутрішніх розмірів (разом з товщиною стін)
повинні бути рівними. У разі їх невідповідності вираховується допустима неув'язка
за формулою N = +- 0.75 K, де N - неув'язка допустима;
д д
К - кількість внутрішніх розмірів, товщина стін і перегородок;
0.75 - коефіцієнт неув'язки. Фактична неув'язка визначається за формулою N = L - L ,
ф з в
де N - неув'язка фактична; L - зовнішній розмір стіни будинку;
ф з L - сума внутрішніх розмірів і товщина стін та перегородок.
в Фактична неув'язка не повинна перевищувати допустимої".
5. У розділі 4: 1) абзац двадцать дев'ятий доповнити реченням "Перегородки не
на повну висоту приміщень позначаються пунктирною лінією"; 2) в абзаці тридцать четвертому слова "(знаки номерів не
проставляються)" виключити; 3) примітку доповнити реченням такого змісту: "Поверхові
плани на допоміжні господарські будівлі не складаються".
6. У розділі 6: 1) абзац другий після слова "площі" доповнити словом
"приміщень"; 2) абзац четвертий після слова "веранди" доповнити словом
"тамбури"; 3) абзац сьомий доповнити словами "а в громадських та
виробничих приміщеннях - до допоміжних"; 4) абзаци десятий та одинадцятий виключити; 5) доповнити розділ абзацами такого змісту: "Площі печей до загальної площі приміщень, у яких вони
розташовані, не включаються. Вітрини з експозиційними майданчиками глибиною від 1.2 до
2.5 м. і на висоті не більше 0.6 м. від рівня тротуару включаються
до площі торгових залів магазинів, у яких вони розташовані".
7. У розділі 7: 1) абзац третій доповнити реченням: "У разі розміщення
будинку на рельєфі висота його надземної частини визначається за
середнім показником промірів"; 2) з абзацу чотирнадцятого останнє речення виключити.
8. У розділі 8: абзац сьомий доповнити реченням: "Нумерація сходових кліток
та інших допоміжних приміщень спільного загальнобудинкового
користування та неопалювальних приміщень позначається римськими
цифрами".
9. У додатку 10: доповнити додаток абзацом такого змісту: "Антресоль - майданчик, що займає верхню частину об'єму
приміщення житлового, громадського чи виробничого будинку,
призначена для збільшення його площі, розміщення допоміжних,
складських та інших приміщень (СНиП 1-2)".
10. Додатки 1.6; 1.7; 1.10; 1.13; 2.3; 3.1; 4.3; 6; 6.3; 7;
7.4; 8; 8.3; викласти в новій редакції, що додається.
11. Доповнити Інструкцію новими додатками 1.16; 7.8; 7.9;
7.10; 7.11; 7.12, що додаються.

"Додаток 1.6
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЖУРНАЛ
внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень
житлового (садибного) будинку
N____ літер " ____ " вулиця (провулок, площа) _________ місто (селище, село) _____________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Лі-|Пове-|Номери|Номери|Призна-|Розра- |Загальна | Площа житлових |Площа |Площа |Самовільно |Примі-| |тер|рхи |квар- |примі-|чення |хунок |площа | квартир (кв.м) |літніх |приміщень |збудована, | тки | | | |тир |щень |примі- |площ |приміщень|-----------------|примі- |загального |переобладнана| | | | | | |щень |примі- |(підрахо-|зага- |жит-|допо-|щень |користування|площа | | | | | | | |щень |вана за |льна |лова|між- |(кв.м) | (кв.м) |приміщень | | | | | | | |за внут-|формулами|(сума | |на | | |(кв.м) | | | | | | | |рішнім |гр. 6) |гр. 9 | | | | | | | | | | | | |обміром |(кв.м) |та 10)| | | | | | | |---+-----+------+------+-------+--------+---------+------+----+-----+-------+------------+-------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ____ " ______________ 200 __ р. Виконав _____________________
(підпис, прізвище)
Перевірив ___________________
(підпис, прізвище)"

"Додаток 1.7
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЖУРНАЛ
підрахунку площі житлового будинку з нежитловими
(вбудованими) приміщеннями
N_____, літер " _____ ", вулиця (провулок, площа) __________,
місто (селище, село) __________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Поверхи|Номери|Номе- |Приз- |Формули|Площа | Площа житлових приміщень | Площа нежитлових (вбудованих) приміщень (кв.м) |Площа |Площа |Само- |При- | |(почи- |квар- |ри |начення|для |примі- | (кв.м) | |літніх |примі- |вільно |мітки| |наючи |тир |при- |житло- |підра- |щень, |-------------------------------+-----------------------------------------------------------|примі- |щень |збудо- | | |з під- |або |міщень|вих та | хунку |підра- | житлових | гуртожитків |Найменування груп приміщень: торгівлі, громадського |щень |загаль-|вана, | | |валу) |нежит-|квар- |нежит- |площ |хована | квартир | |харчування, побутового обслуговування, аптек, жіночих |(кв.м) |ного |переоб-| | | |лових |тир |лових |примі- |за | | |консультацій, стоматполіклінік, фізкультурно-оздоровчих | |корис- |ладнана| | | |примі-|та |примі- |щень за|форму- | | |занять, груп короткочасного перебування дітей, | |тування|площа | | | |щень |нежит-|щень |внутрі-|лами | | |культурно-масової роботи з населенням, бібліотек, виставко-| |(кв.м) |примі- | | | | |лових | |шнім |графи 5| | |вих залів, юридичних консультацій, рагсів, відділень | | |щень | | | | |примі-| |обміром|(кв.м) | | |зв'язку, банків, житлово-експлутаційних | | |(кв.м) | | | | |щень | | | | | |організацій тощо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | | | | |зага-|жит-|до- |зага- |жит-|до-|зага- |ос-|до-|зага- |ос-|до-|зага- |ос-|до-|зага- |ос-|до-| | | | | | | | | | | |льна |ло- |по- |льна |ло- |по-|льна |но-|по-|льна |но-|по-|льна |но-|по-|льна |но-|по-| | | | | | | | | | | |(сума|ва |мі- |(сума |ва |мі-|(сума |вна|мі-|(сума |вна|мі-|(сума |вна|мі-|(сума |вна|мі-| | | | | | | | | | | |гр. 8| |жна |гр. 11| |жна|гр. 14| |жна|гр. 17| |жна|гр. 20| |жна|гр. 23| |жна| | | | | | | | | | | |та 9)| | |та 12)| | |та 15)| | |та 18)| | |та 21)| | |та 24)| | | | | | | |-------+------+------+-------+-------+-------+-----+----+----+------+----+---+------+---+---+------+---+---+------+---+---+------+---+---+-------+-------+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 |14 |15 | 16 | 17| 18| 19 | 20| 21| 22 |23 |24 | 25 | 26 | 27 | 28 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"___" __________ 200 _ р. Виконав_________________ Перевірив_______________ ___________________ (підпис, прізвище) (підпис, прізвище)"

"Додаток 1.10
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

Область _________________________ ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ
Місто (селище, село)_____________ про будинок літер "______", Район ___________________________ вулиця (провулок, площа) ______________, N___, призначення будинку ________________________, рік побудови____, кількість поверхів__________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Інженерне обладнання будинку (так чи ні) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Елек-|Холо-|Каналізація|Га- |Га- |Вен-|Те-|Те-|Ра-| Котельні |Кількість| Кільк. | Ванни, |Ва- | Кільк. | |тро- |дне | |ря- |зо- |ти- |ле-|ле-|діо| |котлів | канал. | кільк. |нни | ліфтів | |осві-|водо-| |че |по- |ля- |ба-|фон| | | |вбиралень| |без | | |тлен-|пос- |-----------|во- |ста-|ція |че-| | |----------+---------+---------+----------|ко- |---------| |ня |тача-|мі- |міс- |до- |ча- | |ння| | |вбу-|ок- |ча- |за- |пра-|не |дров.|га- |ло- |пра-|не- | | |ння |ська |цева |пос-|ння | | | | |до- |ремо |вун.|ліз-|цює |пра-| |зов.|ок |цю- |пра-| | | |(це- |(ав- |та- | | | | | |вані|роз- | |ний | |цює | | | |ючих|цю- | | | |нтр.)|то- |ча- | | | | | | |та- | | | | | | | | |ючих| | | | |ном.)|ння | | | | | | |шо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вані | | | | | | | | | | |-----+-----+-----+-----+----+----+----+---+---+---+----+-----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розрахунок вартості будинку, прибудов та надбудов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Лі-| Обієкт |Площа |Ви-|Об'єм |Пе- |Від-|Роз-|N |Вар- |Поп- |За- |Вар- |Буді- | % |Інве- |При- | |тер| оцінки |(кв.м)|со-|(куб.м)|ри- |но- |ра- |ти-|тість |рав- |галь- |тість |вель- |зно-|нта- |мітка | | |(будинок, | |та | |метр|ше- |хун-|пу | 1 |ки |ний | 1 |на |су |риза- | | | |прибудова,| |(м)| |(м) |ння |кова| |куб.м |до |про- |куб.м |вар- | |ційна | | | |надбудова)| | | | |пе- |ви- | |для |вар- |цент |з ура-|тість | |вар- | | | | | | | | |ри- |сота| |даного|тості |поп- |хува- |(грн.)| |тість | | | | | | | | |ме- |(м) | |типу |1 |рав- |нням | | |(грн.)| | | | | | | | |тра | | |(грн.)|куб.м |ки |поп- | | | | | | | | | | | |до | | | |за |вар- |равки | | | | | | | | | | | |пло-| | | |типом |тос- | | | | | | | | | | | | |щі | | | | |ті 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |куб.м | | | | | | |---+----------+------+---+-------+----+----+----+---+------+------+------+------+------+----+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Технічний опис конструктивних елементів будинку,
визначення зносу
-------------------------------------------------------------------------------- |N |Найменування |Докладний |Опис |Питома |Попра- |Питома | % |Серед- | |з/п|конструктивних|опис |техніч-|вага в |вки до |вага з |зносу|ній % | | |елементів |основних |ного |% від |питомої|поправ-| |зносу | | | |елементів |стану |будинку|ваги в |кою | | | | | |будинку | | | % | | | | | | |(матеріал, | | | | | | | | | |конструкція, | | | | | | | | | |оздоблення, | | | | | | | | | |система тощо)| | | | | | | |---+--------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+--------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-----+-------| | 1.|Фундаменти та | | | | | | | | | |цоколь | | | | | | | | |---+--------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-----+-------| | 2.|Стіни: | | | | | | | | | |а) без оздоб- | | | | | | | | | | лення; | | | | | | | | | |б) внутр. | | | | | | | | | | оздоблення;| | | | | | | | | |в) зовніш. | | | | | | | | | | оздоблення | | | | | | | | |---+--------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-----+-------| | 3.|Перегородки: | | | | | | | | | |а) без оздоб- | | | | | | | | | | лення; | | | | | | | | | |б) з оздоб- | | | | | | | | | | ленням | | | | | | | | |---+--------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-----+-------| | 4.|Міжповерхові | | | | | | | | | |перекриття | | | | | | | | | |(балки, | | | | | | | | | |панелі, плити,| | | | | | | | | |заповнення, | | | | | | | | | |підшиття, | | | | | | | | | |штукатурка) | | | | | | | | |---+--------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-----+-------| | 5.|Підлога | | | | | | | | |---+--------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-----+-------| | 6.|Дах (горищний,| | | | | | | | | |суміщений): | | | | | | | | | |а) крокви і | | | | | | | | | |обрешетування;| | | | | | | | | |б)покрівля | | | | | | | | |---+--------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-----+-------| | 7.|Прорізи | | | | | | | | |---+--------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-----+-------| | 8.|Сходи | | | | | | | | |---+--------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-----+-------| | 9.|Опалення | | | | | | | | |---+--------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-----+-------| |10.|Сантехустат- | | | | | | | | | |кування | | | | | | | | ---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----+-------| |Усього | 100 | | | | | ----------------------------------------------- (гр.9) x 100 = % ------------ (гр.7)
Технічний опис підвалів, надбудов та прибудов
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Літ.|Найменування|Пит.|Фунда-|Пит.|Стіни|Пит.|Перего-|Пит.|Перек-|Пит.|Під-|Пит.|Дах|Пит.|Про-|Пит.|Опа- |Пит.|Поп- | % | |за | |вага|менти |вага| |вага|родки |вага|риття |вага|логи|вага| |вага|різи|вага|лення|вага|равки |зно- | |пла-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |до |су | |ном | | | | | | | | | | | | | | | | | | |варт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |куб.м | | |----+------------+----+------+----+-----+----+-------+----+------+----+----+----+---+----+----+----+-----+----+------+-----| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"_______"__________ 200_р. Виконав__________________ Перевірив__________________ (підпис, прізвище) (підпис, прізвище)"

"Додаток 1.13
до Інструкції про
порядок проведення
технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна

АБРИС земельної ділянки N________, вул. (провул., площа)_______________,
місто (село, селище) ______________________, квартал _____________

Власник
(користувач)______________________________________________________ __________________________________________________________________
Правовстановлювальний документ __________________________________________________________________
Дата народження __________________________________________________________________
Ідентифікаційний номер __________________________________________________________________

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ------------------------------------------------------------------ |Опис |Найменування|Найменування|Найменування|Найменування | |конст- |------------+------------+------------+--------------| |руктивних | літер " "|літер " "|літер " "|літер " " | |елементів | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Фундамент | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Стіни | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Перекриття| | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Підлога | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Покрівля | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Інж. обл. | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Техн. стан| | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Рік побу- | | | | | |дови | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Відсоток | | | | | |зносу | | | | | ------------------------------------------------------------------

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРУД ----------------------------------------------------------------- |Найменування | N | Опис конструкцій | Технічний стан | % зносу | |-------------+---+------------------+----------------+---------| |-------------+---+------------------+----------------+---------| |-------------+---+------------------+----------------+---------| -----------------------------------------------------------------
З описом власник ознайомлений ________________________
(підпис)
"__"_________ 200_ р. Виконав___________ Перевірив_____________
(прізвище) (прізвище)"

"Додаток 2.3
до Інструкції
про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЕКСПЛІКАЦІЯ
приміщень до плану житлового будинку садибного типу
N____, літер"____", вулиця (провулок, площа)________________,
місто (селище, село) _______________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------- |Лі-|Пове-|Номе-|Номе-|Призна-|Зага- |Площа житлових |Площа |Площа |Само- |При- | |тер|рхи |ри |ри |чення |льна |квартир (кв.м) |літніх|примі- |вільно|мітки| | | |квар-|при- |примі- |площа |-------------------|примі-|щень |збудо-| | | | |тир |мі- |щень |при- |загальна|жит-|допо-|щень |загаль-|вана, | | | | | |щень | |міщень|(сума |лова|міжна|(кв.м)|ного |пере- | | | | | | | |(під- |гр.8 | | | |корис- |облад-| | | | | | | |рахо- |та 9) | | | |тувння |нана | | | | | | | |вана | | | | |(кв.м) |площа | | | | | | | |за | | | | | |примі-| | | | | | | |фор- | | | | | |щень | | | | | | | |мулами| | | | | |(кв.м)| | | | | | | |розра-| | | | | | | | | | | | | |хунку | | | | | | | | | | | | | |площ) | | | | | | | | | | | | | |(кв.м)| | | | | | | | |---+-----+-----+-----+-------+------+--------+----+-----+------+-------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | --------------------------------------------------------------------------------------
"____"_________________ 200_ р. Виконав__________________
(підпис, прізвище)
Перевірив___________________
(підпис, прізвище)"

"Додаток 3.1
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

Технічна характеристика квартири

1. Квартира посімейного, спільного (непотрібне закреслити)
заселення розташована на ____ поверсі _____ поверхового будинку та
складається з _____ кімнат житловою площею _____ кв.м, у тому
числі 1-а кімната ______ кв.м, 2-а кімната _______ кв.м, 3-я
кімната ______ кв.м, 4-а кімната _______ кв.м, кухні площею _____
кв.м, вбиральні (сполученої) _____ кв.м, ванної кімнати площею ______ кв.м, коридору _____ кв.м, передпокою ______ кв.м,
вбудованої шафи _____ кв.м, веранди _____ кв.м., комори _____
кв.м.
2. Квартира обладнана балконом (терасою) _____ кв.м, лоджією ______ кв.м.
3. Загальна площа квартири _____ кв.м.
4. Висота приміщень _____ м.
5.Інвентаризаційна (балансова) вартість квартири ______________________ тис. грн.
6. Загальні відомості про будинок: серія проекту __________,
матеріал зовнішніх стін _______________, матеріал перекриття _______________.
7. Будинок підключено до телефонної мережі, об'єднаної
системи диспетчерської та обладнано водопроводом (холодним,
гарячим), каналізацією, газопостачанням, опаленням _________________________________________________________________,
(указати яким) електроосвітленням, радіотрансляційною мережею, сміттєпроводом,
ліфтами, замково-переговірними пристроями (кодовими замками),
телевізійною антеною колективного користування, кабельним
телебаченням _______________ (непотрібне закреслити)".

"Додаток 4.3
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЕКСПЛІКАЦІЯ
приміщень до плану садового (дачного) будинку
N _____, літер " _____", вулиця (провулок, площа)_____________,
місто (селище, село)__________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------- |Лі- |По-|Но- |Но- |Призначення|За- | Площа житлових |Площа |Площа |Само- |При- | |тер |ве-|ме- |ме- | приміщень |галь- | квартир (кв.м) |літніх|примі- |вільно|мітки| |за |рхи|ри |ри | |на |-----------------|примі-|щень |збудо-| | |пла-| |ква-|при-| |площа |загальна|жит-|до-|щень |загаль-|вана, | | |ном | |ртир|мі- | |при- |(сума |лова|по-|(кв.м)|ного |пере- | | | | | |щень| |міщень|гр. 8 | |мі-| |корис- |облад-| | | | | | | |(під- |та 9) | |жна| |тування|нана | | | | | | | |рахо- | | | | |(кв.м) |площа | | | | | | | |вана | | | | | |примі-| | | | | | | |за | | | | | |щень | | | | | | | |форму-| | | | | |(кв.м)| | | | | | | |лами | | | | | | | | | | | | | |розра-| | | | | | | | | | | | | |хунку | | | | | | | | | | | | | |площ) | | | | | | | | | | | | | |(кв.м)| | | | | | | | |----+---+----+----+-----------+------+--------+----+---+------+-------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------------
"____"_______________ 200_ р. Виконав__________________
(підпис, прізвище)
Перевірив __________________
підпис, прізвище)"

"Додаток 6
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

______________________________ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
Область ________________________ Інвентаризаційна
Район __________________________ справа -------- N --------
Реєстровий -------- N --------

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
НА ГРОМАДСЬКИЙ БУДИНОК
_____________________________________________________________,
(призначення) N _____, вулиця (провулок, площа) _______________________, місто (селище, село) ____________________________________
----------------------------------------------------------------- Власник | Розмір частки власності (юридична, фізична особа) | ---------------------------------+------------------------------- ---------------------------------+------------------------------- ---------------------------------+------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Паспорт виготовлено за станом на Начальник БТІ
"____"______________ 200_ р. ______________________
(підпис, прізвище)
Виконав_________________________ М.П.
(підпис, прізвище)"

"Додаток 6.3
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЕКСПЛІКАЦІЯ
приміщень до плану поверхів виробничого будинку N ___,
літер " ____",
вулиця (провулок, площа) ______________________________________,
місто (селище, село) __________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------- |Лі- |По-|Но- |Но- |Призначення|Зага- | Площа приміщень|Площа |Площа |Само- |При- | |тер |ве-|ме- |ме- |приміщень |льна | (кв.м) |літніх |при- |вільно |мітки | |за |рхи|ри |ри | |площа |----------------|при- |міщень |збудо- | | |пла-| |груп|при-| |примі- |кори-|осно-|до- |міщень |зага- |вана, | | |ном | |при-|мі- | |щень |сна |вна |по- |(кв.м) |льного |пере- | | | | |мі- |щень| |(під- |(сума| |мі- | |корис- |облад- | | | | |щень| | |рахо- |гр. 8| |жна | |туван- |нана | | | | | | | |вана |та 9)| | | |ня |площа | | | | | | | |за | | | | |(кв.м) |при- | | | | | | | |фор- | | | | | |міщень | | | | | | | |мулами | | | | | |(кв.м) | | | | | | | |роз- | | | | | | | | | | | | | |рахунку| | | | | | | | | | | | | |площ) | | | | | | | | | | | | | |(кв.м) | | | | | | | | |----+---+----+----+-----------+-------+-----+-----+----+-------+-------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------
"____"_________________ 200_ р. Виконав ____________________
(підпис, прізвище)
Перевірив ___________________
(підпис, прізвище)"

"Додаток 7
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

________________________________ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
Область _______________________ Інвентаризаційна
Район _________________________ справа --------- N ---------
Реєстровий
N --------- ---------

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок N____,
вулиця (провулок, площа)________________________________,
місто (селище, село) ____________________________________
----------------------------------------------------------------- Власник | Розмір частки власності (юридична, фізична особа) | ----------------------------------+------------------------------ ----------------------------------+------------------------------ ----------------------------------+------------------------------ -----------------------------------------------------------------
Паспорт виготовлено за станом на Начальник БТІ
"____"_____________ 200_ р. __________________________
(підпис, прізвище)
Виконав________________________ М.П.
(підпис, прізвище)"

"Додаток 7.4
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЕКСПЛІКАЦІЯ
приміщень до плану квартирного (багатоповерхового)
житлового будинку,
N___, літер " ____ ", вулиця (провулок, площа) _________________,
місто (селище, село) __________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------- |Лі-|По-|Но- |Но- |Призна-|Загаль-|Площа жилих квартир|Площа |Площа |Само- |При- | |тер|ве-|ме- |ме- |чення |на | (кв.м) |літніх |примі- |вільно |мітки| | |рхи|ри |ри |примі- |площа |-------------------|примі- |щень |збудо- | | | | |ква-|при-|щень |при- |зага- |жит- |до- |щень |загаль-|вана, | | | | |ртир|мі- | |міщень |льна |лова |по- |(кв.м) |ного |переоб-| | | | | |щень| |(під- |(сума | |мі- | |корис- |ладнана| | | | | | | |рахо- |гр. 8 | |жна | |тування|площа | | | | | | | |вана |та 9) | | | |(кв.м) |примі- | | | | | | | |за фор-| | | | | |щень | | | | | | | |мулами | | | | | |(кв.м) | | | | | | | |роз- | | | | | | | | | | | | | |рахунку| | | | | | | | | | | | | |площ) | | | | | | | | | | | | | |(кв.м) | | | | | | | | |---+---+----+----+-------+-------+------+------+-----+-------+-------+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------------
"____"_________________ 200_ р. Виконав ______________________
(підпис, прізвище)
Перевірив____________________
(підпис, прізвище)"

"Додаток 8
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризаці об'єктівї
нерухомого майна

_____________________________ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Область ________________________ Інвентаризаційна
Район __________________________ справа ------- N -------
Реєстровий ------- N -------

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
НА ВИРОБНИЧИЙ БУДИНОК
_____________________________________________________________,
(призначення)
N____, вулиця (провулок, площа) ________________________, місто (селище, село) ____________________________________
----------------------------------------------------------------- Власник | Розмір частки власності (юридична, фізична особа) | --------------------------------+-------------------------------- --------------------------------+-------------------------------- --------------------------------+-------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Паспорт виготовлено за станом на Начальник БТІ
"____"______________ 200_ р. ______________________________
(підпис, прізвище)
Виконав _______________________ М.П.
(підпис, прізвище)

"Додаток 8.3
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЕКСПЛІКАЦІЯ
приміщень до плану поверхів виробничого будинку
N ___,
літер " ____",
вулиця (провулок, площа) ______________________________________,
місто (селище, село) __________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------- |Лі- |По-|Но- |Но- |Призначення|Зага- | Площа приміщень|Площа |Площа |Само- |При- | |тер |ве-|ме- |ме- |приміщень |льна | (кв.м) |літніх |при- |вільно |мітки | |за |рхи|ри |ри | |площа |----------------|при- |міщень |збудо- | | |пла-| |ви- |при-| |примі- |кори-|осно-|до- |міщень |зага- |вана, | | |ном | |роб-|мі- | |щень |сна |вна |по- |(кв.м) |льного |пере- | | | | |ни- |щень| |(під- |(сума|(ви- |мі- | |корис- |облад- | | | | |чих | | |рахо- |гр. 8|роб- |жна | |туван- |нана | | | | |при-| | |вана |та 9)|нича)| | |ня |площа | | | | |мі- | | |за | | | | |(кв.м) |при- | | | | |щень| | |фор- | | | | | |міщень | | | | | | | |мулами | | | | | |(кв.м) | | | | | | | |роз- | | | | | | | | | | | | | |рахунку| | | | | | | | | | | | | |площ) | | | | | | | | | | | | | |(кв.м) | | | | | | | | |----+---+----+----+-----------+-------+-----+-----+----+-------+-------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------
"____"_________________ 200_ р. Виконав ____________________
(підпис, прізвище)
Перевірив ___________________
(підпис, прізвище)"

"Додаток 1.16
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЖУРНАЛ
внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень громадського
чи виробничого будинку
N ___, літер "____", вулиця (провулок, площа) _____________, місто (селище, село) _____________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Лі-|По-|Но- |Но- |Призначення|Розрахунок площ |Зага- | Площа приміщень|Площа |Площа |Само- |При- | |тер|ве-|ме- |ме- |приміщень |приміщень за |льна | (кв.м) |літніх |при- |вільно |мітки | | |рхи|ри |ри | |внутрішнім обміром|площа |----------------|при- |міщень |збудо- | | | | |гро-|при-| | |примі- |кори-|осно-|до- |міщень |зага- |вана, | | | | |мад-|мі- | | |щень |сна |вна |по- |(кв.м) |льного |пере- | | | | |сь- |щень| | |(під- |(сума| |мі- | |корис- |облад- | | | | |ких,| | | |рахо- |гр. 9| |жна | |туван- |нана | | | | |ви- | | | |вана |та10)| | | |ня |площа | | | | |роб-| | | |за | | | | |(кв.м) |при- | | | | |нич.| | | |фор- | | | | | |міщень | | | | |при-| | | |мулами | | | | | |(кв.м) | | | | |мі- | | | |гр. 6) | | | | | | | | | | |щень| | | |(кв.м) | | | | | | | | |---+---+----+----+-----------+------------------+-------+-----+-----+----+-------+-------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"____"_________________ 200_ р. Виконав ____________________
(підпис, прізвище)
Перевірив ___________________
(підпис, прізвище)"

"Додаток 7.8
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

Інвентарний номер БТІ ---------- ----------
Експлуатаційні показники житлового
будинку (будівлі), ---------- ---------- вул. ________________________

------- 1. Проектна організація ------- 13. Середня площа квартири (кв.м) ------- ------- 2. Генеральний підрядчик ------- 14. Кількість сходових кліток (од.) ------- ------- ------- 3. Експлуатаційна ------- 15. Кількість ліфтів ------- організація ------- -------
4. Дата прийняття в ------- 16. Пасажирських ------- експлуатацію ------- -------
5. Оцінка приймальної ------- 17. Грузових ------- комісії ------- -------
6. Рік останнього ------- 18. Висота техпідпілля ------- капітального ремонту ------- -------
7. Балансова вартість ------- 19. Кількість кухонь ------- (крб.) ------- -------
8. Прибиральна площа ------- 20. Кількість ванних кімнат ------- загальних коридорів, ------- ------- місць загального користування
9. Прибиральна площа ------- 21. Кількість туалетів ------- сходів(кв.м) ------- -------
10. Середня внутрішня ------- 22. Кількість суміщених санузлів ------- висота приміщень (м) ------- ------- ------- 11. Термін служби ------- 23. Площа фасадів ------- ------- ------- 12. Повна норма аморт. ------- 24. Площа покрівлі ------- відр., у т.ч. на кап. ------- ремонт ------- Норма відр. на поточний------- 25. Витрати тепла кКал/год ------- ремонт ------- ------- Міжремонт. період для ------- 26. Витрати води розрахункові ------- кап. ремонту ------- куб.м/год
Розрахункова витрата газу ------- ------- Витрата ел. енергії, кВт ------- ------- Примітка. Пункти 1-12 і 25-26 заповнюються експлуатаційними
організаціями".

"Додаток 7.9
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

Використання житлової площі ------------------------------------------------------------------ |N |Кіль- |Для посі-|Гурто-|Готелю|Маневр.|Служ-|Нежит- | |з/п|кість |мейного |житку | |фонд |бова |лова | | |(шт) |заселення| | | |фонд.|площа в | | | | | | | |площа|житлових| | | Площа | | | | | |примі- | | | (кв.м)| | | | | |щеннях | |---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------| | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------| | 1 |Кількість | | | | | | | | |квартир | | | | | | | |---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------| | 2 |Кільк. | | | | | | | | |кімнат | | | | | | | |---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------| | 3 |Загальна | | | | | | | | |площа, кв.м | | | | | | | |---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------| | 4 |Житлова | | | | | | | | |площа, кв.м | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Нежитлові приміщення, які використовуються
для потреб експлуатаційних організацій
------------------------------------------------------------------- | N |Площа, |ЖЕКи|Дитячі |Клуби|Майстерні|Склад |Тепло-|Котельні| |з/п|кв.м | |кімнати| | |житл. |вузол | | | | | | | | |органі-| | | | | | | | | |зацій | | | |---+--------+----+-------+-----+---------+-------+------+--------| | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+--------+----+-------+-----+---------+-------+------+--------| | 1 |Основна,| | | | | | | | | |кв.м | | | | | | | | |---+--------+----+-------+-----+---------+-------+------+--------| | 2 |Підсоб- | | | | | | | | | |на, | | | | | | | | | |кв.м | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Прибиральна площа земельної ділянки, кв.м
-------------------------------------------------------------------------------------------- | Дворова територія | Вуличний тротуар | | Крім того, | |---------------------------------------------+------------------------| | арочні | | | у тому числі: | | у тому числі:| | проїзди | | |---------------------------------------| |-----------------| |------------| |Усьо-|асф. |інші |майдан- |грунт|зе- |Усього|ас- |зе- |грунт |Усього|ас- |інші | |го |покриття |вимо-|чики | |ле- | |фальт|ле- | | |фальт|вимо- | | | |щення|обладнані| |ні | | |ні | | | |щення | | |------------| |---------| |на- | | |на- | | | | | | |проїзд|тро- | |ди-|спор-| |са- | | |са- | | | | | | | |туар | |тя-|тивні| |дже-| | |дже-| | | | | | | | | |чі | | |ння | | |ння | | | | | |-----+------+-----+-----+---+-----+-----+----+------+-----+----+------+------+-----+------| | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-----+------+-----+-----+---+-----+-----+----+------+-----+----+------+------+-----+------| --------------------------------------------------------------------------------------------
Зведена відомість витрат на експлуатацію будинку
----------------------------------------------------------------- |N |Вид витрат |Загальні витрати за період|Примітка| |з/п | | | | |----+----------------------+--------------------------+--------| | 1 |Витрати на кап. ремонт| | | |----+----------------------+--------------------------+--------| | 2 |Витрати на утримання | | | | |будівлі | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Заповнюються експлуатаційними організаціями".

"Додаток 7.10
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

Технічний опис конструктивних елементів
та інженерного обладнання
-------------------------------------------------------------------------- |N |Частини будівель, конструкцій|Од. |Кіль-|Техніч-| Потреба |Відре- | |з/п|інженерного обладнання |ви- |кість|ний |----------|мон- | | | |міру| |стан |ре- |за- |това- | | | | | |(опис |монт|міна |но за | | | | | |дефек- | | | рік, | | | | | |тів і | | |кільк. | | | | | |пош- | | |стояків | | | | | |кодж.) | | | | |---+-----------------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 1 |Фу- |Стрічкові 1. |п.м.| | | | | | | |нда | ---------+----+-----| | | | | | |мент | 2. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Під окр. оп. 1. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 2 |Цо- |З фасаду |кв.м| | | | | | | |коль |-----------------------+----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | |Дворовий | " |-----| | | | | | | | | |-----| | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 3 |Сті- |Зовнішні 1. | " | | | | | | | |ни | ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 3. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | |Внутрішні 1. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | |Колони і 1. | шт.| | | | | | | | |стовпи ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 3. | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 4 |Фаса-| Фасади лицьові |кв.м| | | | | | | |ди | ------------------+----+-----| | | | | | | | Фасади дворові | " | | | | | | | | | ------------------+----+-----| | | | | | | | Карнизи |п.м.| | | | | | | | | ------------------+----+-----| | | | | | | | Балкони |кв.м| | | | | | | | | ------------------+----+-----| | | | | | | | Еркери |шт. | | | | | | | | | ------------------+----+-----| | | | | | | | Лоджії |кв.м| | | | | | | | | ------------------+----+-----| | | | | | | | Пож. драбини |п.м.| | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 5 |Водо-| Труби сталеві | " | | | | | | | |від- | ------------------+----+-----| | | | | | |від- | Труби чавунні | " | | | | | | | |ні | ------------------+----+-----| | | | | | |обла-| Воронки і | | | | | | | | |днан-| вимощення | шт.| | | | | | | |ня | ------------------+----+-----| | | | | | | | Покрит. | | | | | | | | | | карнизів та ін. |п.м.| | | | | | | | | ------------------+----+-----| | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 6 |Дахи | Покрівля 1 |кв.м| | | | | | | | | ---------------+----+-----| | | | | | | | Покрівля 2 | " | | | | | | | | | ---------------+----+-----| | | | | | | | Парапети і | | | | | | | | | | решітки |п.м | | | | | | | | | ---------------+----+-----| | | | | | | | Будівельна | | | | | | | | | | система | " | | | | | | | | | ---------------+----+-----| | | | | | | | Риштування |кв.м| | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Примітка. Графи 6-8 заповнюються експлуатаційними
організаціями".

"Додаток 7.11
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

Технічний опис конструктивних елементів
та інженерного обладнання
-------------------------------------------------------------------------- |N |Частини будівель, конструкцій|Од. |Кіль-|Техніч-| Потреба |Відре- | |з/п|інженерного обладнання |ви- |кість|ний |----------|мон- | | | |міру| |стан |ре- |за- |това- | | | | | |(опис |монт|міна |но за | | | | | |дефек- | | | рік, | | | | | |тів і | | |кільк. | | | | | |пош- | | |стояків | | | | | |кодж.) | | | | |---+-----------------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 1 |Пере-|Горища 1. |кв.м| | | | | | | |крит-| ---------+----+-----| | | | | | |тя | 2. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Міжповерхові 1. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 3. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | |Надпідвальне 1. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 3. | | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 2 |Під- |На пере- 1. | " | | | | | | | |логи |криттях ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 3. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | |Першого 1. | " | | | | | | | | |поверху ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 3. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | |Підвалу 1. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 3. | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 3 |Пере-| 1. | " | | | | | | | |горо-| ------------------+----+-----| | | | | | |дки | 2. | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 4 |Вікна|Вікна і балкон. двері | " | | | | | | | | і |-----------------------+----+-----| | | | | | |двері|Внутрішні двері | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Зовнішні двері | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Вітрини | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 5 |Сходи|Марші 1. | " | | | | | | | | | -------------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Площадки 1. | " | | | | | | | | | -------------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Поручні |п.м.| | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 6 | |Печі | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Опалювальне устаткува- | " | | | | | | | | |ння | | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 7 |Бла- |Вимощення |кв.м| | | | | | | |гоус-|-----------------------+----+-----| | | | | | |трій |Ганки | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Спуск у підвал | " | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Примітка. Графи 6-8 заповнюються експлуатаційними
організаціями".

"Додаток 7.12
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

Технічний опис конструктивних елементів
та інженерного обладнання
-------------------------------------------------------------------------- |N |Частини будівель, конструкцій|Од. |Кіль-|Техніч-| Потреба |Відре- | |з/п|інженерного обладнання |ви- |кість|ний |----------|мон- | | | |міру| |стан |ре- |за- |това- | | | | | |(опис |монт|міна |но за | | | | | |дефек- | | | рік, | | | | | |тів і | | |кільк. | | | | | |пош- | | |стояків | | | | | |кодж.) | | | | |---+-----------------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 1 |Цент-|Радіаторів |секц| | | | | | | |раль-|-----------------------+----+-----| | | | | | |не |Мереж |п.м.| | | | | | | |опа- | | | | | | | | | |лення| | | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 2 |Коте-|Котлів на газі |кв.м| | | | | | | |льні |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Котлів на вугіллі | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Вузлів управління ТЕЦ | шт.| | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 3 |Гаря-|Мереж |п.м.| | | | | | | |че |-----------------------+----+-----| | | | | | |водо-|Бойлерів | шт.| | | | | | | |пос- |-----------------------+----+-----| | | | | | |та- |Газових колонок | " | | | | | | | |чання| | | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 4 |Водо-|Мереж водопров. |п.м.| | | | | | | |про- |-----------------------+----+-----| | | | | | |від і|Раковин | шт.| | | | | | | |кана-|-----------------------+----+-----| | | | | | |ліза-|Умивальників | " | | | | | | | |ція |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | |Ванн | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Душових установок | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Водомірів | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | |Мереж каналізації |п.м.| | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Унітазів | шт.| | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Змивних бачків | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 5 |Газо-|Мереж |п.м.| | | | | | | |обла-|-----------------------+----+-----| | | | | | |днан-|Лічильників |шт. | | | | | | | |ня |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Газових плит | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Агрегатів АГВ | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 6 |Вен- |Коробів у приміщеннях |п.м.| | | | | | | |тиля-| | | | | | | | | |ція | | | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 7 |Елек-|Мереж |п.м.| | | | | | | |тро- |-----------------------+----+-----| | | | | | |обла-|Лічильників силов. | шт.| | | | | | | |днан-|-----------------------+----+-----| | | | | | |ня |Лічильників заг. корис-| " | | | | | | | | |тування | | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Лічильників кварт. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Щитових | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Фотоелект.приборів | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 8 |Інше |Ліфт |шт. | | | | | | | |обла-|-----------------------+----+-----| | | | | | |днан-|Сміттєпроводів. стояків| " | | | | | | | |ня |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Телеантен. колект. | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 9 | |Вводів телефонної мереж| " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| |10 |Під- |Насосів | " | | | | | | | |кач. |-----------------------+----+-----| | | | | | |уста-|Баків | " | | | | | | | |тку- | | | | | | | | | |вання| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Начальник БТІ
Примітка. Графи 6-8 заповнюються експуатаційними
організаціями".вгору