Про внесення змін до деяких наказів
Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ від 29.08.2005259
Документ z1011-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.02.2010, підстава - z0147-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.08.2005 N 259
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2005 р.
за N 1011/11291

Про внесення змін до деяких наказів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 104 ( z1257-07 ) від 19.04.2007
N 53 ( z0147-10 ) від 28.01.2010 }

Відповідно до Закону України від 21.10.2004 N 2116-IV
( 2116-15 ) "Про внесення змін до деяких законів України"
Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказів такі зміни:
1.1. Абзац третій пункту 29 Правил роботи дрібнороздрібної
торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.96 N 369
( z0372-96 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
23.07.96 за N 372/1397, викласти в такій редакції: "документи, згідно з якими надійшли товари, що підлягають
обов'язковій сертифікації, з позначенням реєстраційних номерів
сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності
та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним
регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар".
1.2. Абзац п'ятий пункту 26 Правил роздрібної торгівлі
картоплею та плодоовочевою продукцією, затверджених наказом
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від
08.07.97 N 344 ( z0353-97 ) та зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 28.08.97 за N 353/2157, викласти в такій редакції: "документами, згідно з якими надійшли товари, що підлягають
обов'язковій сертифікації, з позначенням реєстраційних номерів
сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності
та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним
регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар".
{ Пункт 1.3 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції N 228 ( z0681-02 ) від 31.07.2002 } 1.3. У Правилах
роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами,
затверджених наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 31.07.2002 N 228 ( z0681-02 )
і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за
N 681/6969:
абзац другий пункту 1.4 викласти в такій редакції: "Транспортні засоби і номерні агрегати, що ввозяться в
Україну як нові, так і такі, що були в експлуатації, допускаються
до продажу за наявності в документах, згідно з якими вони
надійшли, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи
свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про
відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з
підтвердження відповідності на відповідний товар"; в абзаці другому пункту 2.1 слова "без сертифікатів
відповідності або свідоцтв про визнання відповідності" замінити
словами "без документів з позначенням реєстраційних номерів
сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності
та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним
регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар".
1.4. Пункт 11 Правил роздрібної торгівлі продовольчими
товарами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 11.07.2003 N 185 ( z0628-03 )
і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.07.2003 за
N 628/7949, доповнити абзацом такого змісту: "Суб'єкт господарської діяльності повинен реалізовувати
харчові продукти, які підлягають обов'язковій сертифікації, за
умови наявності в документах, згідно з якими вони надійшли,
реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про
визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо
це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності
на відповідні харчові продукти".

{ Пункт 1.5 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу N 98 ( z0379-04 ) від 11.03.2004, до якого
вносились зміни } 1.5. У Правилах роздрібної торгівлі
непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України від
11.03.2004 N 98 ( z0379-04 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 29.03.2004 за N 379/8978:
пункт 1.7 викласти в такій редакції: "1.7. Непродовольчі товари у суб'єкта господарської
діяльності повинні бути з відповідними документами, наявність яких
передбачена законодавством. Суб'єкт господарської діяльності повинен реалізовувати
непродовольчі товари, які підлягають обов'язковій сертифікації, за
умови наявності в документах, згідно з якими надійшли товари,
реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про
визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо
це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності
на відповідний товар"; в абзаці першому пункту 1.16 слова "на державній мові"
замінити словами "відповідно до законодавства про мови".
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра економіки України Романюка С.А.
Міністр економіки України С.Терьохін
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Заступник Голови ДПА України С.І.Лекарь
Міністерство промислової
політики України
Заступник Міністра В.О.Кислицин
В.о. Міністра охорони
здоров'я України С.М.Ханенко
Заступник Міністра аграрної
політики України Г.Г.Омельяненко
Перший заступник голови
Правління Укоопспілки І.М.Фільо
Заступник Міністра
внутрішніх справ України М.Г.Вербенський
Заступник Голови
Держспоживстандарту України Н.Глинська
Голова Правління АТ "Українська
автомобільна корпорація" О.М.Козісвгору