Документ z1016-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.09.2014, підстава - z0959-14


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435

{Форму первинної облікової документації № 105/о «Журнал реєстрації судово-психіатричних експертиз» та Інструкцію щодо її заповнення виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 527 від 28.07.2014}

ЖУРНАЛ
реєстрації судово-психіатричних експертиз

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 1016/23548

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 105/о «Журнал реєстрації судово-психіатричних експертиз»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 105/о «Журнал реєстрації судово-психіатричних експертиз» (далі  форма № 105/о).

2. Форма № 105/о є основним медичним документом, що заповнюється для реєстрації судово-психіатричних експертиз (далі експертиз). Форма № 105/о ведеться в усіх закладах охорони здоров’я, в яких проводиться судово-психіатрична експертиза лікарем судово-психіатричним експертом одноособово або у складі амбулаторних (стаціонарних) судово-психіатричних експертних комісій, перелік яких затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 5 липня 1996 року № 194 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 січня 2010 року № 1).

3. У верхній лівій частині форми № 105/о вказуються найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я, найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, який здійснює судово-психіатричну експертну діяльність, код за ЄДРПОУ.

4. На початку форми № 105/о зазначається дата початку ведення форми № 105/о, а після закінчення відповідно дата закінчення її ведення.

5. У графі 1 вказується порядковий номер експертизи.

6. У графі 2 вказується дата надходження справи до закладу охорони здоров’я.

7. У графі 3 зазначається склад експертної комісії, призначеної для проведення експертизи.

8. У графах 4-6 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, стать та рік народження особи, стосовно якої проводиться експертиза.

9. У графі 7 вказуються орган (слідчий, судовий тощо), що призначив експертизу, та дата винесення процесуального документа, яким призначена експертиза.

10. У графах 8-10 зазначаються вид експертизи (судово-психіатрична, комплексна судова психолого-психіатрична), процесуальні ознаки експертизи (первинна, повторна, додаткова) та форма проведення експертизи (стаціонарна, амбулаторна, посмертна).

11. У графі 11 вказується статус особи, стосовно якої проводиться експертиза (підозрюваний, обвинувачений, підсудний, свідок, потерпілий, позивач, відповідач, особа, щодо якої вирішується питання недієздатності, особа, щодо якої вирішується питання обмеження дієздатності, засуджений, особа, стосовно якої вирішується питання визнання укладеного нею правочину недійсним).

12. У графі 12 вказується справа, за якою проводиться експертиза (цивільна, кримінальна, адміністративна, господарська).

13. У графі 13 зазначається перелік документів, на підставі яких проводилась експертиза.

14. У графах 14, 15 вказуються дата проведення експертизи та номер експертного висновку.

15. У графах 16-18 зазначаються висновки експертизи, а саме: у графі 16 вказується діагноз відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду (далі МКХ-10), у графі 17 код хвороби згідно з МКХ-10, у графі 18 експертний висновок.

16. Графа 19 заповнюється у разі призначення особі, стосовно якої проводиться експертиза, примусових заходів медичного характеру. У цій графі вказується рекомендований вид примусових заходів медичного характеру.

17. Графи 20-22 заповнюються у разі проведення стаціонарної експертизи, а саме: у графі 20 вказується, куди направлено особу після проведення експертизи, у графі 21  дата виписки особи із закладу охорони здоров’я, де було проведено стаціонарну експертизу, у графі 22 вказується кількість ліжко-днів, проведених особою на стаціонарній експертизі.

18. У графі 23 вказується дата відправлення справи у заклад, що призначив проведення експертизи.

19. Форма № 105/о має бути пронумерована, прошита, засвідчена підписом керівника та печаткою закладу охорони здоров’я, в якому проводилась судово-психіатрична експертиза.

20. У разі ведення форми № 105/о в електронному форматі вона повинна включати у себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

21. Строк зберігання форми № 105/о  25 років.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвгору