Документ z1073-01, поточна редакція — Прийняття від 08.11.2001
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 26.12.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 454/471/516 від 08.11.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2001 р.
за N 1073/6264

Про затвердження Переліку медичних показань, що
дають право на одержання державної соціальної
допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років

На виконання Закону України "Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 N 889 ( 889-2001-п )
"Про порядок затвердження переліку медичних показань, що дають
право на одержання державної соціальної допомоги на
дітей-інвалідів віком до 16 років" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Перелік медичних показань, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком
до 16 років (додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської держадміністрацій, Головного управління охорони здоров'я
Київської міської держадміністрації забезпечити постійний контроль
за правильністю застосування Переліку медичних показань, що дають
право на одержання державної соціальної допомоги на
дітей-інвалідів віком до 16 років.
3. Міністру праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, Міністру фінансів Автономної Республіки Крим,
начальникам головних управлінь праці та соціального захисту
населення обласних держадміністрацій, Головного управління
соціального захисту населення Київської міської держадміністрації,
управління праці та соціального захисту населення Севастопольської
міської держадміністрації, начальникам головних фінансових
управлінь обласних держадміністрацій, Головного фінансового
управління Київської міської держадміністрації, фінансового
управління Севастопольської міської держадміністрації забезпечити
надання соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років
відповідно до затвердженого Переліку.
4. Уважати таким, що втратив чинність, п.1 наказу МОЗ України
від 05.12.91 N 175 ( v0175282-91 ) "Про перелік медичних показань
та порядок видачі медичних висновків дітям-інвалідам з дитинства
до 16 років" у частині переліку медичних показань, які дають право
на отримання соціальної пенсії дітям-інвалідам віком до 16 років.
Міністр охорони здоров'я України В.Ф.Москаленко
Міністр праці та соціальної
політики України І.Я.Сахань
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства праці та
соціальної політики України,
Міністерства фінансів
України
08.11.2001 N 454/471/516
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2001 р.
за N 1073/6264
ПЕРЕЛІК
медичних показань, що дають право на одержання державної
соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років
Розділ I. Хвороби нервової системи
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |G 09 |1.1 наслідки запальних хвороб |стійкі рухові| | |центральної нервової системи |порушення (парези| |G 61 |1.2 запальна поліневропатія |однієї або більше| | |(залишкові явища) |кінцівок, | |B 90.0 |1.3 віддалені наслідки |генералізовані | | |туберкульозу центральної |гіперкінези, | |B 91 |нервової системи |порушення координації| |В 94 |1.4 наслідки поліомієліту |тощо), поєднані з| | |1.5 наслідки інших, і |порушеннями мови,| |I 69 |неуточнених інфекційних і |зору, слуху,| |Т 90 - Т 98|паразитарних хвороб |ендокринною | | |1.6 наслідки |недостатністю, | | |цереброваскулярних хвороб |розладами функції| | |1.7 віддалені наслідки травм, |тазових органів або| | |отруєнь та інших впливів |без них | | |зовнішніх чинників | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 01 |1.8 енцефалоцеле |стійкі рухові| |Q 02 |1.9 мікроцефалія |порушення (парези| |Q 04 |1.10 інші вроджені вади |однієї або більше| | |розвитку головного мозку |кінцівок, | |Q 05 |1.11 розщілина хребта (Spina |генералізовані | |Q 06 |bifida) |гіперкінези, | | |1.12 інші вроджені вади |порушення координації| |Q 07 |розвитку спинного мозку |тощо), поєднані з| | |1.13 інші вроджені вади |порушеннями мови,| |Q 85 |розвитку нервової системи |зору, слуху,| | |1.14 факоматози |ендокринною | | | |недостатністю, | | | |розладами функції| | | |тазових органів або| | | |без них | |-----------+-------------------------------+---------------------| |G 40 |1.15 епілепсія (Епілептичні |стійкі терапевтично-| | |синдроми) |резистентні | | | |епілептичні напади.| | | |Один та більше| | | |генералізованих | | | |судомних і| | | |парціальних нападів| | | |на місяць або часті| | | |(2 - 3 на тиждень)| | | |абсанси прості,| | | |складні | |G 91 |1.16 гідроцефалія |після лікування, у| | | |тому числі| | | |хірургічного, при| | | |наявності стійких| | | |рухових порушень| | | |(парези однієї або| | | |більше кінцівок,| | | |генералізовані | | | |гіперкінези, | | | |порушення координації| | | |тощо), поєднаних з| | | |порушеннями мови,| | | |зору, слуху,| | | |ендокринною | | | |недостатністю, | | | |розладами функції| | | |тазових органів або| | | |без них | |-----------+-------------------------------+---------------------| |T 90.2 |1.17 віддалені наслідки |дефекти кісток черепа| | |перелому кісток черепа |травматичного або | | | |іншого походження | | | |розміром завбільшки | | | |3 x 3 см, які | | | |супроводжуються | | | |синдромом | | | |дегерметизації | | | |внутрішньочерепної | | | |порожнини | -------------------------------------------------------------------
2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |G 80 - G 83|2.1 церебральний параліч та |стійкі тяжкі рухові| | |інші паралітичні синдроми |порушення (парези| | | |однієї або більше| | | |кінцівок, | | | |генералізовані | | | |гіперкінези, | | | |порушення координації| | | |тощо), поєднані з| | | |порушеннями мови,| | | |зору, слуху,| | | |ендокринною | | | |недостатністю, | | | |розладами функції| | | |тазових органів або| | | |без них | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |G 09 |3.1 наслідки запальних хвороб |стійкі необоротні| | |центральної нервової системи |рухові порушення| | | |(парези, паралічі | |G 61 |3.2 запальна поліневропатія |однієї або більше| | |(залишкові явища) |кінцівок, | | | |генералізовані | | | |гіперкінези, | |B 90.0 |3.3 віддалені наслідки |порушення координації| | |туберкульозу центральної |тощо), поєднані з | | |нервової системи | | |B 91 |3.4 наслідки поліомієліту |нейротрофічними та | |В 94 |3.5 наслідки інших, |вираженими | | |неуточнених інфекційних і |порушеннями опорно-| | |паразитарних хвороб |рухового апарату, | |I 69 |3.6 наслідки |а також порушеннями | | |цереброваскулярних хвороб | | |Т 90 - Т 98|3.7 віддалені наслідки травм, |мови, зору, слуху,| | |отруєнь та інших впливів |ендокринною | | |зовнішніх чинників |недостатністю або без| | | |них, стійкі органічні| | | |розлади функції| | | |тазових органів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 01 |3.8 енцефалоцеле | стійкі необоротні | | | |рухові | |Q 02 |3.9 мікроцефалія |порушення (парези, | | | |паралічі | |Q 04 |3.10 інші вроджені вади |однієї або більше | | |розвитку головного мозку |кінцівок, | | | |генералізовані | | | |гіперкінези, | |Q 05 |3.11 розщілина хребта (Spina |порушення координації| | |bifida) | | |Q 06 |3.12 інші вроджені вади |тощо), поєднані з | | |розвитку спинного мозку |нейротрофічними та | |Q 07 |3.13 інші вроджені вади |вираженими | | |розвитку нервової системи |порушеннями опорно-| | | |рухового апарату, а | |Q 85 |3.14 факоматози |також порушеннями| | | |мови, зору, слуху,| | | |ендокринною | | | |недостатністю або без| | | |них, | | | |стійкі органічні| | | |розлади функції| | | |тазових органів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |G 10 - G 13|3.15 системні атрофії, що |стійкі необоротні| | |уражають переважно центральну |рухові порушення| | |нервову систему |(спастичні, в'ялі | |G 20 - G 26|3.16 екстрапірамідні та інші |парези або паралічі| | |порушення функції руху |однієї або більше| | | |кінцівок, | |G 31- G 32 |3.17 інші дегенеративні |генералізовані | | |хвороби нервової системи |гіперкінези, | | | |порушення координації| |G 35 - G 37|3.18 демієлінізуючі хвороби |тощо), поєднані з| | |центральної нервової системи |порушеннями мови,| | | |зору, | |А 81 |3.19 повільні вірусні інфекції |слуху, ендокринною| | |центральної нервової системи, |недостатністю, | | |пріонові хвороби |розладами | |G 60, |3.20 поліневропатії та інші |функції тазових| |G 62- G 64 |ураження периферичної нервової |органів або без них | | |системи | | |G 70 - G 73|3.21 хвороби нервово-м'язового |міастенія - | | |з'єднання та м'язів |резистентні форми до | | | |лікування | -------------------------------------------------------------------
Розділ II. Хвороби ендокринної системи, розладу харчування та
порушення обміну речовин
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е 00 |3.1 синдром вродженої йодної |стійке зниження| |(Е 00.0- |недостатності |функції щитовидної| |Е00.2) | |залози, що призводить| | | |до значної затримки| | | |фізичного, розумового| | | |та статевого розвитку| | | |дитини і потребує| | | |постійної замісної| | | |терапії тиреоїдними| | | |гормонами | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е 03 |3.2 інші форми гіпотиреозу |у випадках| | | |необоротнього | | | |стійкого зниження| | | |функції щитоподібної| | | |залози, що| | | |супроводжується | | | |тяжким клінічним| | | |перебігом і потребує| | | |постійної замісної| | | |терапії тиреоїдними| | | |гормонами | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е 10 |3.3 інсулінозалежний цукровий |необоротнє стійке| | |діабет |порушення функції| | |(1 тип) |підшлункової залози,| | | |що проявляється| | | |клінічною та| | | |лабораторною картиною| | | |абсолютної | | | |інсулінової | | | |недостатності та| | | |потребує постійної| | | |замісної терапії| | | |препаратами інсуліну | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е 20 |3.4 гіпопаратиреоз |у випадках стійкого| | | |зниження функції| | | |паращитоподібних | | | |залоз (природжене чи| | | |набуте), що| | | |супроводжується | | | |тяжкою картиною| | | |гіпокальціємії і| | | |потребує постійного| | | |введення препаратів| | | |кальцію та| | | |метаболітів вітаміну| | | |D | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е 21 |гіперпаратиреоз та інші |у разі стійкого| | |порушення паращитоподібної |порушення функції | | |залози | | |Е 21.0 |3.5 первинний гіперпаратиреоз |паращитоподібних | | | |залоз, що | |Е 21.1 |3.6 вторинний гіперпаратиреоз |супроводжується | |Е 21.2 |3.7 інші форми |симптомами | | |гіперпаратиреозу |гіперкальціємії | |Е 21.3 |3.8 гіперпаратиреоз |тяжкого ступеню| | |неуточнений |важкості і потребує| | | |хірургічного | | | |втручання, | | | |постійного | | | |призначення | | | |гіпокальціємічних | | | |засобів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е 22 |гіперфункція гіпофіза |стійке повне або| | | |часткове | |Е 22.0 |3.9 акромегалія та |ураження гіпофіза у| | |гіпофізарний гігантизм |вигляді його| | | |гіперфункції, | | | |потребує хірургічного| | | |втручання, променевої| | | |та постійної замісної| | | |терапії | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е 23 |гіпофункція та інші порушення |стійке повне або| | |гіпофіза |часткове | |Е 23.0 |3.10 гіпопітуїтаризм |ураження гіпофіза у| | | |вигляді | |Е 23.1 |3.11 гіпопітуїтаризм |повної чи ізольованої| | |медикаментозний | | |Е 23.2 |3.12 діабет нецукровий |недостатності | | | |гіпофізарних | | | |гормонів, що потребує| | | |постійної замісної| | | |терапії | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е.24 |синдром Іценко-Кушинга |стан, що| | | |характеризується | |Е.24.0 |3.13 хвороба Іценко-Кушинга |стійкою картиною| | |гіпофізарного походження |гіперадренокортицизму| | | |потребує хірургічного| |Е.24.1 |3.14 синдром Нельсона |лікування та| |Е 24.2 |3.15 синдром Іценко-Кушинга |постійної замісної| | |медикаментозний |терапії | | | | | |Е 24.3 |3.16 ектопічний АКТГ синдром | | |Е 24.9 |3.17 синдром Іценко-Кушинга | | | |неуточнений | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е 25 |адреногенітальні порушення |вроджене необоротнє | |(Е 25.0) |3.18 вроджені адреногенітальні |порушення функції| | |порушення, пов'язані з |кори надниркових| | |ферментною недостатністю |залоз, що| | | |проявляється | | | |симптомами | | | |кортиконедостатності,| | | |порушеннями статевого| | | |розвитку та потребує| | | |постійної замісної| | | |терапії гормонами| | | |кори надниркових| | | |залоз | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Е 27.1 |3.19 первинна |стійке зниження| | |адренокортикальна |функції кори| | |недостатність |надниркоивх залоз| | | |речовини наднирників,| | | |що супроводжується| | | |клінічними та| | | |лабораторними | | | |симптомами | | | |наднирникової | | | |недостатності і| | | |потребує постійної| | | |замісної терапії| | | |глюко- і| | | |мінералокортикоїдами | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 96 |3.20 синдром Тернера |необоротнє стійке| | |(синдром Шерешевського- |генетично обумовлене| | |Тернера). |ураження гонад, що| | | |характеризується | | | |виразним статевим| | | |інфантилізмом, | | | |низькорослістю та| | | |вадами розвитку| | | |внутрішніх органів | -------------------------------------------------------------------
Розділ III. Хвороба, що зумовлена вірусом імунодефіциту людини.
Безсимптомне вірусоносійство ВІЛ
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Z - 21 |1.1 безсимптомне |ВІЛ позитивний | | |вірусоносійство ВІЛ | | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |В 20-24 |3.1 хвороба, що зумовлена ВІЛ |розгорнута клінічна | | | |картина СНІДу, яка | | | |супроводжується | | | |інфекційними, | | | |паразитарними, | | | |уточненими і | | | |неуточненими | | | |хворобами, | | | |злоякісними пухлинами| -------------------------------------------------------------------
Розділ IV. Хвороби органів травлення
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |К 90.0 |1.1 целіакія |синдром мальабсорбції| | | |з відставаннями у| | | |фізичному розвитку та| | | |анемією I - II| | | |ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |К 50 |1.2 хвороба Крона (легка |помірно виражений| | |форма) |абдомінальний та| | | |диспептичний | | | |синдроми, анемія і| | | |ступеня, відсутність| | | |ускладнень | |-----------+-------------------------------+---------------------| |К 51 |1.3 виразковий коліт (легка |абдомінальний синдром| | |форма) |з незначними| | | |ректальними | | | |кровотечами та| | | |анемією I - II| | | |ступенів або| | | |системними | | | |ускладненнями | -------------------------------------------------------------------
2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |В 18 |2.1 хронічний вірусний гепатит |прогредієнтний | | | |перебіг з порушеннями| | | |функцій печінки,| | | |синдромом холестазу| | | |або набряково-| | | |асцитичним, | | | |геморагічним або| | | |кардіальним | | | |синдромами | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |К 50 |3.1 хвороба Крона |виражений больовий,| | |(важка та середньоважка форми) |діарейний синдроми,| | | |лихоманка. | | | |Кишкові та| | | |позакишкові | | | |ускладнення: афтозні| | | |виразки, узлова| | | |еритема, ураження| | | |очей, артрити,| | | |гангренозна | | | |піодермія, спондиліт,| | | |сакроілеїт, ураження| | | |печінки та нирок,| | | |остеомаляція, | | | |дистрофія, | | | |амілоїдоз. | | | |Анемія II - III| | | |ступенів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |К 51 |3.2 виразковий коліт |випорожнення з| | |(важка та середньоважка форми) |кров'ю, больовий,| | | |абдомінальний | | | |синдроми, лихоманка,| | | |дистрофія, анемія I-| | | |II ст. | | | |Наявність кишкових| | | |або системних| | | |ускладнень з| | | |порушеннями функцій | |-----------+-------------------------------+---------------------| |К 74 |фіброз та цироз печінки |диспептичний, | |К 74.3 |3.3 первинний біліарний цироз |гепатоліенальний, | |К 74.4 |3.4 вторинний біліарний цироз |набряково-асцетичний | | |гемохроматоз |або геморагічний| | |хвороба Вільсона |синдроми, синдром| | | |холестазу, варікозне| | | |розширення вен| | | |стравоходу або| | | |шлунку, | | | |гіперспленізм, | | | |енцефалопатія | |-----------+-------------------------------+---------------------| |К 72 |3.5 печінкова недостатність, |порушення функції| | |не класифікована в інших |печінки, синдроми| | |рубриках |холестазу або| | |(унаслідок цирозу печінки) |геморагічний, | -------------------------------------------------------------------
Розділ V. Хвороби сечостатевої системи
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N00 |1.1 гострий нефритичний |тривалий перебіг або| | |синдром |стійкий сечовий| |N06 |- гломерулонефрит |синдром та| | |1.2 ізольована протеїнурія з |гіпертензія | | |уточненим морфологічним | | | |ураженням | | | |- протеїнурія ізольована | | | |(ізольований сечовий синдром) | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N10 |1.3 гострий |стійкий сечовий | | |тубулоінтерстиціальний нефрит |синдром або зниження| | | |парціальних функцій | | | |нирок | -------------------------------------------------------------------
2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N04 |2.1 нефротичний синдром |рецидивний перебіг | | |(гострого та хронічного |або гормоночутливий, | | |гломерулонефриту або змішана |торпідний перебіг, | | |форма) |або | | | |гормонорезистентний з| | | |(або без) порушенням | | | |функції нирок та | | | |ураженням інших | | | |органів та систем | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N02 |2.2 рецидивна та стійка |стійкий сечовий | | |гематурія |синдром | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N03 |2.3 хронічний нефритичний |або прояви | | |синдром |гемоглобінурії з | | |(хронічний гломерулонефрит, |(або без) зниженням | | |гематурична форма) |функції нирок | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N01 |2.4 швидко прогресуючий |торпідний перебіг,| | |нефритичний синдром (швидко |гормонорезистентний з| | |прогресуючий або |сечовим синдромом та| | |підгострозлоякісний |порушенням функції| | |гломерулонефрит) |нирок або ураженням| | | |інших органів | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N17 |2.5 гостра ниркова |сечовий синдром,| | |недостатність |гіпо- | |N14 |2.6 тубулоінтерстиціальні та |або гіпертензія з| | |тубулярні ураження, спричинені |(або без) порушенням| | |лікарськими засобами і важкими |парціальних та| | |металами |тотальних функцій| | | |нирок | |R 39.2 |2.7 екстраренальна уремія | | |D 59.3 |2.8 гемолітично-уремічний | | | |синдром | | |K76.7 |2.9 гепаторенальний синдром | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N08 * |2.10 гломерулярні ураження при |торпідний перебіг із| | |хворобах, класифікованих в |сечовим синдромом з| | |інших рубриках |(або без)| | | |гіпертензією, з| | | |поліорганним | |N16 * |2.11 ниркові |ураженням, з (або| | |тубулоінтерстиціальні ураження |без) порушенням| | |при хворобах, класифікованих в |функції нирок | | |інших рубриках | | |М08 |2.12 ювенільний артрит | | |М30-М36 |2.13 системні хвороби | | | |сполучної тканини | | |D69 |2.14 пурпура та інші | | | |геморагічні стани | | -------------------------------------------------------------------
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
------------------------------------------------------------------- |Код згідно | | | | з | Назва захворювань та | Характеристика | |міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу | |статистич- | | захворювання та | | ною | |функціонального стану| |класифіка- | | органів і систем | |цією хвороб| | | | МКХ-10 | | | |-----------+-------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N18 |3.1 хронічна ниркова |стійке порушення| | |недостатність |функції | |N19 |3.2 неуточнена ниркова |нирок | | |недостатність | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N07 |3.3 спадкова нефропатія |з парціальним| | |(фосфат-діабет, синдром де Тоні|порушенням функції| | |-Дебре-Фанконі, нирковий |нирок | | |тубулярний ацидоз, нефронофтіз | | | |Фанконі, нецукровий діабет) | | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N11 |3.4. хронічний |єдиної нирки з| | |тубулоінтерстиціальний нефрит |порушенням або без| | | |порушення функції| | | |нирки | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 62 |3.5 вроджені порушення |необоротні | | |прохідності ниркової миски |прогресуючі ураження| | |(гідронефроз) та вроджені |одночасно обох нирок| | |аномалії сечоводу (мегауретер, |або ураження единої| | |міхурово-сечовідний рефлюкс) |нирки при відсутності| | | |другої нирки, що| | | |виявляються | | | |зморщенням нирок та| | | |хронічною нирковою| | | |недостатністю | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q 64 |3.6 інші вроджені вади |стійке повне або| | |розвитку сечової системи |часткове нетримання| | |(екстрофія сечового міхура) |сечі, сечові нориці,| | | |що не піддаються| | | |лікуванню, | | | |необхідність | | | |постійної | | | |катетеризації | | | |оперативно | | | |сформованого сечового| | | |резервуара з відрізка| | | |кишечнику | |-----------+-------------------------------+---------------------| |Q87.8 |3.7 інші уточнені синдроми |стійка або рецидивна | | |вроджених вад, не |гематурія | | |класифіковані в інших рубриках |з (або без) | | |(синдром Альпорта) |туговухістю | | | |та з (або без)| | | |порушенням функції| | | |нирок | |-----------+-------------------------------+---------------------| |N31 |3.8 нервово-м'язова дисфункція |гіперрефлекторний | | |сечового міхура, не |(спастичний) або| | |класифікована в інших рубриках |гіпорефлекторний | | | |стани (гіпотонічний| | | |стан стінки сечового| | | |міхура зі стійкими| | | |проявами нетримання| | | |сечі: енурез,| | | |імперативне | | | |нетримання сечі,| | | |затримка сечі) | -------------------------------------------------------------------вгору