Документ z1111-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.08.2014, підстава - z0929-14

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
07.09.2007 N 528
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2007 р.
за N 1111/14378

Про затвердження форми Сертифіката
про походження лісоматеріалів та виготовлених
з них пиломатеріалів для здійснення експортних
операцій та Інструкції щодо заповнення форми
Сертифіката про походження лісоматеріалів
та виготовлених з них пиломатеріалів
для здійснення експортних операцій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 513 ( z1559-12 ) від 20.08.2012
N 296 ( z0929-14 ) від 05.08.2014 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
21 грудня 2005 року N 1260 ( 1260-2005-п ) "Про затвердження
Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення
експортних операцій" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Форму Сертифіката про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних
операцій (далі - Сертифікат) (додається) ( za111-07 );
1.2. Інструкцію щодо заповнення форми Сертифіката про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для
здійснення експортних операцій (додається).
2. Видачу Сертифікатів ( za111-07 ) покласти на обласні
управління лісового та мисливського господарства.
3. Начальникам обласних управлінь лісового та мисливського
господарства забезпечити видачу Сертифікатів ( za111-07 )
суб'єктам господарювання, що зареєстровані на території
відповідних областей.
4. Видачу Сертифікатів ( za111-07 ) суб'єктам господарювання,
що зареєстровані на території Автономної Республіки Крим, покласти
на Херсонське обласне управління лісового та мисливського
господарства. Тимчасово до закінчення антитерористичної операції на сході
України видачу Сертифікатів суб’єктам господарювання, що
зареєстровані на території Донецької та Луганської областей,
покласти на Запорізьке обласне управління лісового та мисливського
господарства, а також на Київське обласне та по м. Києву
управління лісового та мисливського господарства. { Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства N 296 ( z0929-14 ) від 05.08.2014 }
5. Начальнику управління технічної політики і охорони праці
Воронюку В.В. забезпечити державну реєстрацію цього наказу в
установленому законодавством порядку.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Голови відповідно до посадових обов'язків.
Голова В.М.Сівець
ПОГОДЖЕНО:
Міністр оборони України А.С.Гриценко
Міністр аграрної політики
України Ю.Ф.Мельник
Міністр економіки України А.К.Кінах
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Т.в.о. Голови Державної
митної служби України О.О.Федоров
Перший заступник Міністра
охорони навколишнього
природного середовища України С.Глазунов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
лісового господарства
України
07.09.2007 N 528
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2007 р.
за N 1111/14378

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми Сертифіката про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів
для здійснення експортних операцій
( za111-07 )

1. Цей Сертифікат ( za111-07 ) заповнюється у двох
примірниках. Один примірник залишається у справі органу, що видав
Сертифікат. Другий примірник та копія, завірена органом, що видав
Сертифікат, надається експортеру. Після митного оформлення
примірник експортера залишається у справі митниці.
{ Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 513 ( z1559-12 )
від 20.08.2012 }
2. Сертифікат ( za111-07 ) заповнюється у такій
послідовності:
2.1. Серія - заповнюється відповідно до Позначення
абревіатури областей для зазначення серії Сертифіката про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для
здійснення експортних операцій (додаток).
2.2. У рядку 1 "Лісокористувач-продавець" указуються
найменування підприємства, яке проводило реалізацію лісопродукції
на внутрішньому ринку, його місцезнаходження, область, район,
назва населеного пункту, вулиця та номер будівлі, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ.
2.3. У рядку 2 "Характеристика купленої продукції" вказуються
вид лісопродукції, яка була реалізована лісокористувачем-продавцем
на внутрішньому ринку, її порода, сорт, геометричні розміри,
кількість, код згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ).
2.4. У рядку 3 "Експортер" указуються відомості про суб'єкта
господарської діяльності (юридична або фізична особа), що здійснює
експорт лісопродукції, найменування підприємства (організації) або
прізвище та ініціали фізичної особи - експортера,
місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. У разі, коли
експортером є фізична особа - указуються її паспортні дані -
номер, серія, ким і коли виданий та ідентифікаційний номер (за
наявності).
2.5. У рядку 4 "Підстава видачі сертифіката" вказуються
найменування товаросупровідних документів, згідно з якими була
придбана лісопродукція, що зазначена в рядку 2, їх серія, номер та
дата видачі. До товаро-транспортних накладних в обов'язковому
порядку прикладається специфікація-накладна (форма ЛГ-25).
2.6. У рядку 5 "Характеристика партії лісопродукції, що
експортується" вказуються найменування лісопродукції, що
експортується, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код
згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ). Цей
рядок заповнюється відповідно до рахунку-фактури (інвойсу) на
партію лісопродукції, що експортується.
3. У разі неможливості заповнення окремих граф Сертифіката
( za111-07 ) на лицьовій стороні у зв'язку із значним обсягом
інформації допускається її розміщення на зворотній стороні. У
цьому разі запис на зворотній стороні обов'язково завіряється
підписом відповідальної особи за видачу Сертифіката та печаткою
органу, що видає Сертифікат.
4. Після видачі Сертифіката ( za111-07 ) на представлених
оригіналах супровідних документів здійснюється відмітка із
зазначенням номера та дати виданого Сертифіката для унеможливлення
видачі за цими самими документами Сертифіката повторно. Копія
транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та
пиломатеріалів або лісорубного квитка (для постійних
лісокористувачів) зберігається із Сертифікатом в органі, що видав
Сертифікат.
Начальник управління технічної
політики і охорони праці В.В.Воронюк

Додаток
до підпункту 2.1 Інструкції

ПОЗНАЧЕННЯ
абревіатури областей для зазначення серії
Сертифікатів про походження лісоматеріалів
та виготовлених з них пиломатеріалів
для здійснення експортних операцій
( za111-07 )

------------------------------------------------------------------ | N з/п | Обласне управління | Серія | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 1 |ВІННИЦЬКЕ | ВН | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 2 |ВОЛИНСЬКЕ | ВЛ | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 3 |ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ | ДП | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 4 |ДОНЕЦЬКЕ | ДН | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 5 |ЖИТОМИРСЬКЕ | ЖТ | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 6 |ЗАКАРПАТСЬКЕ | ЗК | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 7 |ЗАПОРІЗЬКЕ | ЗП | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 8 |І.-ФРАНКІВСЬКЕ | ІФ | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 9 |КИЇВСЬКЕ | КВ | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 10 |КІРОВОГРАДСЬКЕ | КР | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 11 |ЛЬВІВСЬКЕ | ЛВ | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 12 |ЛУГАНСЬКЕ | ЛГ | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 13 |МИКОЛАЇВСЬКЕ | МК | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 14 |ОДЕСЬКЕ | ОД | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 15 |ПОЛТАВСЬКЕ | ПЛ | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 16 |РІВНЕНСЬКЕ | РВ | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 17 |СУМСЬКЕ | СМ | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 18 |ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ | ТР | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 19 |ХАРКІВСЬКЕ | ХР | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 20 |ХЕРСОНСЬКЕ | ХС | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 21 |ХМЕЛЬНИЦЬКЕ | ХМ | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 22 |ЧЕРКАСЬКЕ | ЧР | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 23 |ЧЕРНІВЕЦЬКЕ | ЧЦ | |-----------------+-----------------------------+----------------| | 24 |ЧЕРНІГІВСЬКЕ | ЧН | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління технічної
політики і охорони праці В.В.Воронюквгору