Документ z1121-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.11.2018, підстава - z1160-18

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.07.2016  № 825


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 серпня 2016 р.
за № 1121/29251

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1423 від 27.09.2018}

Про затвердження форм документів для отримання особами з інвалідністю та дітьми віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних (абілітаційних) послуг у реабілітаційних установах

Відповідно до пункту 12 Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року № 921), і статті 26 Конвенції про права інвалідів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми документів, що додаються:

Заяви про надання реабілітаційних послуг;

Журналу реєстрації документів;

Рішення про направлення на реабілітацію;

Повідомлення про направлення на реабілітацію;

Рішення про зарахування на реабілітацію;

Індивідуального плану реабілітації;

Довідки про надані реабілітаційні (абілітаційні) послуги та результати реабілітації.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 01 квітня 2014 року № 170 „Про затвердження форм документів щодо отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг у реабілітаційних установах” (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 409/25186.

3. Департаменту соціального захисту інвалідів (О. Полякова) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Мущиніна.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Голова правління
Громадської організації інвалідів
"Всеукраїнська асоціація
працездатних інвалідів"

І. АнтоненкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
28.07.2016 № 825

ЗАЯВА
про надання реабілітаційних послуг

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. ПоляковаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
28.07.2016 № 825

ЖУРНАЛ
реєстрації документів

у ________________________________________________________________________
(найменування реабілітаційної установи / структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської  (міст республіканського та обласного значення), районної у місті (крім міст Києва та Севастополя) ради,  ради об’єднаної територіальної громади)

№ з/п

Дата і реєстраційний (вхідний) номер документів

П.І.Б. особи з інвалідністю та/або дитини віком до двох років (включно), яка належить до групи ризику щодо отримання інвалідності

Дата народження особи з інвалідністю та/або дитини віком до двох років (включно), яка належить до групи ризику щодо отримання інвалідності

Місце проживання особи з інвалідністю та/або дитини віком до двох років (включно), яка належить до групи ризику щодо отримання інвалідності, а також її законного представника

П.І.Б., посада та підпис відповідальної особи, яка заповнює цей журнал

1

2

3

4

5

6Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. ПоляковаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
28.07.2016 № 825

РІШЕННЯ
про направлення на реабілітацію

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Полякова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
28.07.2016 № 825

ПОВІДОМЛЕННЯ
про направлення на реабілітацію

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Полякова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
28.07.2016 № 825

РІШЕННЯ
про зарахування на реабілітацію

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Полякова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
28.07.2016 № 825

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
реабілітації

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Полякова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
28.07.2016 № 825

ДОВІДКА
про надані реабілітаційні (абілітаційні) послуги та результати реабілітації

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Поляковавгору