Про Порядок обслуговування об'єктів та окремих територій Державними аварійно-рятувальними службами
МНС України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 17.11.2003440
Документ z1125-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.02.2018, підстава - z0083-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
17.11.2003 N 440
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 грудня 2003 р.
за N 1125/8446

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 1068 ( z0083-18 ) від 22.12.2017 }

Про Порядок обслуговування
об'єктів та окремих територій Державними
аварійно-рятувальними службами
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи
N 444 ( z0833-07 ) від 25.06.2007 }

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
2 жовтня 2003 року N 589-р ( 589-2003-р ) "Деякі питання
обслуговування об'єктів та окремих територій державними
аварійно-рятувальними службами" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити погоджений з Міністерством промислової політики
України, Міністерством палива та енергетики України, Міністерством
оборони України, Державним комітетом України з нагляду за охороною
праці Порядок обслуговування об'єктів та окремих територій
державними аварійно-рятувальними службами, що додається.
2. Головному штабу ДВГРС (Радецький Й.І.) забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Департаменту стратегічного планування та моніторингу
(Бойко А.П.) після державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України забезпечити його розсилання
зацікавленим центральним і місцевим органам виконавчої влади та
державним аварійно-рятувальним службам.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чучковського В.М.
Міністр Г.В.Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи
17.11.2003 N 440
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 грудня 2003 р.
за N 1125/8446

ПОРЯДОК
обслуговування об'єктів та окремих територій
державними аварійно-рятувальними службами

1. Загальні положення
1.1. Порядок обслуговування об'єктів та окремих територій
державними аварійно-рятувальними службами (далі - Порядок)
визначає механізм, умови здійснення та загальні принципи
взаємовідносин державних аварійно-рятувальних служб та їх
формувань, створених на професійній основі, з органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, із суб'єктами
господарювання та іншими учасниками відносин у сфері
господарювання (далі - суб'єкти обслуговування), у віданні або
підпорядкуванні яких знаходяться об'єкти, окремі території (далі -
об'єкти), на яких існує ризик виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характерів.
1.2. Положення обов'язкове для суб'єктів обслуговування, на
об'єктах яких існує ризик виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характерів.
1.3. Державні аварійно-рятувальні служби, що здійснюють
аварійно-рятувальне обслуговування об'єктів, повинні бути
атестовані на здатність до проведення відповідних
аварійно-рятувальних робіт згідно з Порядком атестації
аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого наказом
МНС України від 19 червня 2003 року N 201 ( z0640-03 ) і
зареєстрованого Мін'юстом України 24 липня 2003 року за
N 640/7961. { Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 444
( z0833-07 ) від 25.06.2007 }
2. Терміни та визначення
У цьому Порядку застосовано терміни та відповідні визначення:
2.1. Аварійно-рятувальні засоби - технічні засоби
спеціального призначення, науково-технічна продукція та інші
об'єкти права інтелектуальної власності (засоби зв'язку, техніка,
обладнання, спорядження, матеріали, відео-, кіно-, фотоматеріали з
технології проведення аварійно-рятувальних робіт, програмні
продукти і бази даних та інші засоби), які використовуються під
час проведення аварійно-рятувальних робіт.
2.2. Аварійно-рятувальне формування - структурний підрозділ
аварійно-рятувальної служби, призначений для проведення
аварійно-рятувальних робіт.
2.3. Оперативна одиниця аварійно-рятувального формування - це
група рятувальників (відділення, аварійно-рятувальна мобільна
група, пункт тощо), що здатна самостійно виконувати окремі
завдання (роботи) з рятування людей, ліквідації аварій,
надзвичайних ситуацій та їх наслідків.
2.4. Допоміжний підрозділ аварійно-рятувальної служби -
структурний підрозділ аварійно-рятувальної служби, призначений для
забезпечення діяльності з виконання покладених на неї завдань.
2.5. Об'єкт підвищеної небезпеки - об'єкт, на якому
використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або
транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій
речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно
встановлені порогові маси, а також інші об'єкти, як такі, що
відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної
ситуації техногенного та природного характерів.
2.6. Запобігання виникненню НС - підготовка та реалізація
комплексу правових, соціально-економічних, політичних,
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів,
спрямованих на регулювання техногенної безпеки, проведення оцінки
рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення
надзвичайних ситуацій (далі - НС) на основі даних моніторингу
(спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого
перебігу подій з метою недопущення їх переростання у НС або
пом'якшення її можливих наслідків.
3. Порядок аварійно-рятувального обслуговування об'єктів
3.1. Аварійно-рятувальне обслуговування об'єктів державними
аварійно-рятувальними службами складається з постійного та
обов'язкового аварійно-рятувального обслуговування та надання
додаткових платних послуг.
3.2. Перелік об'єктів, що підлягають постійному та
обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними
аварійно-рятувальними службами, визначено постановою Кабінету
Міністрів України від 4 серпня 2000 року N 1214 ( 1214-2000-п ).
{ Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 444
( z0833-07 ) від 25.06.2007 }
3.3. Постійне та обов'язкове обслуговування об'єктів
державними аварійно-рятувальними службами (формуваннями)
здійснюється на підставі договору на постійне та обов'язкове
обслуговування.
3.4. Постійне та обов'язкове обслуговування об'єктів та
окремих територій державними аварійно-рятувальними службами
передбачає: забезпечення готовності їх органів управління, сил і засобів
до дій за призначенням; виконання аварійно-рятувальних робіт; виконання профілактичної роботи із запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій. Порядок виконання цих робіт для конкретних державних
аварійно-рятувальних служб визначається відповідними положеннями
чи статутами, затвердженими в установленому порядку.
3.5. Чисельний і професійний склад державної
аварійно-рятувальної служби (формування), що обслуговує об'єкт
згідно з договором на постійне та обов'язкове обслуговування,
залежить від джерела небезпеки та масштабу (рівня) можливої
надзвичайної ситуації, статистичних даних фактичної аварійності на
цьому об'єкті чи території, а також обсягів профілактичної роботи
та визначається керівником державної аварійно-рятувальної служби
(формування). Зміна чисельності і професійного складу державної
аварійно-рятувальної служби (формування), що обслуговує об'єкт,
кількості одиниць аварійно-рятувальних засобів здійснюється за
рішенням керівника державної аварійно-рятувальної служби
(формування).
3.6. Кількість оперативних одиниць державної
аварійно-рятувальної служби (формування), що обслуговує об'єкт,
визначається в залежності від спеціалізації та нормативу їх виїзду
на об'єкти, що регламентується планами реагування на надзвичайні
ситуації (планами ліквідації аварій, планами локалізації та
ліквідації аварійних ситуацій і аварій). При цьому враховується
те, що об'єкт повинна обслуговувати щонайменше одна оперативна
одиниця, а також дислокація та диспозиція виїздів на
аварійно-рятувальні роботи, необхідність організації праці в
режимі цілодобового функціонування, можливість поєднання сил і
засобів декількох формувань державної аварійно-рятувальної служби. Кількість допоміжного особового складу державної
аварійно-рятувальної служби визначається залежно від
організаційної структури конкретної аварійно-рятувальної служби та
обсягу виконуваних функцій.
3.7. Додаткові послуги суб'єктам обслуговування, у т.ч.
виконання робіт з посилення (забезпечення) протиаварійного захисту
об'єктів, якщо це не заважає основній діяльності державних
аварійно-рятувальних служб та не суперечить чинному законодавству,
надаються на платній основі за окремими договорами, згідно
з Переліком додаткових платних послуг, які надаються
аварійно-рятувальними службами, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 17 травня 2002 року N 644 ( 644-2002-п ).
3.8. Матеріально-технічне забезпечення діяльності державних
аварійно-рятувальних служб (формувань) визначається Табелем
оснащення, що затверджується засновником (керівником) служби. Джерелами формування майна державної аварійно-рятувальної
служби є: майно, передане їй засновником; кошти державного та місцевих бюджетів на виконання окремих
програм; кошти, одержані в установленому порядку за постійне
обов'язкове обслуговування об'єктів (для державних
аварійно-рятувальних служб, які не фінансуються за окремими
програмами з Державного бюджету України), надані додаткові платні
послуги, а також відшкодування витрат, понесених службами при
ліквідації надзвичайних ситуацій; інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
3.9. Вартість аварійно-рятувального обслуговування об'єктів
державними аварійно-рятувальними службами, в тому числі
відшкодування витрат, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних
ситуацій, визначається Порядком визначення розмірів оплати за
обслуговування об'єктів та окремих територій державними
аварійно-рятувальними службами.
3.10. Вирішення покладених на державні аварійно-рятувальні
служби завдань забезпечують органи управління, аварійно-рятувальні
формування і допоміжні підрозділи, що входять до їх складу.
4. Порядок укладання договорів на обслуговування
4.1. Підставою для укладання договорів на аварійно-рятувальне
обслуговування об'єктів державними аварійно-рятувальними службами
є наявність на об'єкті джерела потенційної небезпеки або ризику
виникнення надзвичайних ситуацій природного чи техногенного
характеру.
4.2. Форма та зміст договору на постійне та обов'язкове
обслуговування державними аварійно-рятувальними службами об'єктів
наведено в додатку.
4.3. Договором на постійне та обов'язкове обслуговування
передбачаються обов'язки та права державної аварійно-рятувальної
служби, яка бере на себе зобов'язання з обслуговування об'єктів, і
обов'язки та права суб'єктів обслуговування, об'єкти яких
обслуговуються державними аварійно-рятувальними службами, а також
відповідальність сторін, вартість послуг та порядок розрахунку.
4.4. Договір на постійне та обов'язкове обслуговування
укладається на невизначений термін і може, за згодою сторін,
коригуватися шляхом унесення до нього доповнень у зв'язку із
змінами об'ємів та вартості аварійно-рятувального обслуговування
відповідно до змін законодавства.
4.5. Дія договору може бути припинена у разі виключення
об'єкта з переліку об'єктів, які підлягають постійному та
обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними
службами, зникнення причин, які зумовлюють небезпеку виникнення
надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характерів, а
також при відмові від послуг аварійно-рятувальної служби. При відмові від послуг аварійно-рятувальної служби об'єкт
повинен не пізніше як за місяць письмово попередити про це іншу
сторону.
4.6. Основою для укладання договору на надання додаткових
платних послуг є письмове звернення суб'єкта обслуговування, що
потребує таких послуг.
4.7. Договором на надання додаткових платних послуг
передбачаються обов'язки та права державної аварійно-рятувальної
служби, яка бере на себе обов'язки з виконання певних робіт,
обов'язки та права суб'єкта обслуговування, який є замовником, а
також відповідальність сторін, вартість послуг та порядок
розрахунку.
4.8. При укладанні договорів із суб'єктом обслуговування за
узгодженням сторін обумовлюються особливості взаємодії об'єкта з
державною аварійно-рятувальною службою з питань надання необхідної
інформації, доступу особового складу державної
аварійно-рятувальної служби на об'єкт при виконанні заходів,
спрямованих на запобігання та профілактику виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характерів,
аварійно-рятувальних робіт та наданні додаткових послуг, а також
умови використання засобів зв'язку, транспорту та інших
матеріально-технічних ресурсів об'єкта для виконання державною
аварійно-рятувальною службою робіт за належністю.
Начальник Головного штабу ДВГРС Й.І.Радецький

Додаток
до пункту 4.2 Порядку
обслуговування об'єктів
та окремих територій
державними
аварійно-рятувальними
службами

(Зразок)

ДОГОВІР
на постійне та обов'язкове обслуговування
державними аварійно-рятувальними службами
об'єктів та окремих територій

місто ____________ _______________ року
(число, місяць)
__________________________________________________________________
(повна назва державної аварійно-рятувальної служби ) __________________________________________________________________
(назва засновника)
____________________________ (далі - "Аварійно-рятувальна служба")
в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
яка діє на підставі ___________________________, з однієї сторони,
(статут, положення) та _______________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, території
________________________________________________ (далі - "Об'єкт")
їх (її) відомча належність)
в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі ___________________________, з іншої сторони,
(статут, положення)
уклали цей Договір про таке:
1. Предмет Договору
Предметом Договору є організація та здійснення
"Аварійно-рятувальною службою" аварійно-рятувального
обслуговування "Об'єкта" з метою своєчасного реагування та
виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні на "Об'єкті"
надзвичайної ситуації, а також профілактичної роботи із
запобігання (профілактики) виникненню надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характерів, спрямованої на поліпшення
техногенної безпеки об'єктів (територій) та підвищення рівня
підготовленості об'єкта до рятування людей та ліквідації
надзвичайних ситуацій.
2. Обов'язки "Аварійно-рятувальної служби"
Для виконання покладених завдань "Аварійно-рятувальна служба"
зобов'язана:
2.1. Здійснювати добір основного особового складу
"Аварійно-рятувальної служби" відповідного кваліфікаційного рівня
та стану здоров'я, придатного до роботи в екстремальних умовах.
Постійно підтримувати необхідний фізичний, психологічний рівень
підготовки рятувальників та високий рівень професіоналізму для
проведення аварійно-рятувальних робіт.
2.2. Забезпечувати функціонування структурних підрозділів у
режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу
аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації або
загрози її виникнення у кількості ___ оперативних одиниць згідно з
нормативом виїзду на "Об'єкт", що регламентується планами
реагування на надзвичайні ситуації (планами ліквідації аварій,
планами локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій).
2.3. Створювати та підтримувати у належному стані відповідні
матеріально-технічні резерви для проведення аварійно-рятувальних
робіт.
2.4. Організовувати ремонт та технічне обслуговування
аварійно-рятувальних засобів, зазначених у Табелі оснащення.
2.5. Разом з "Об'єктом" визначати обсяги профілактичної
роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характерів, які необхідно здійснити
"Аварійно-рятувальною службою" на "Об'єкті", відповідно до вимог
діючих нормативних документів.
2.6. Здійснювати силами основного особового складу
"Аварійно-рятувальної служби" профілактичну роботу із запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру відповідно до вимог Положень про профілактичну
діяльність.
2.7. Під час ліквідування надзвичайних ситуацій
забезпечувати: виконання заходів, передбачених планами реагування на
надзвичайні ситуації (планами ліквідації аварій, планами
локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій); оперативне визначення обстановки, що склалася внаслідок
надзвичайної ситуації, і основних напрямків дій, пов'язаних з
ліквідацією надзвичайної ситуації; вжиття термінових заходів для пошуку і рятування людей у зоні
надзвичайної ситуації і надання невідкладної медичної та іншої
допомоги потерпілим; визначення небезпечних факторів та додержання основним
особовим складом вимог правил безпеки під час проведення
аварійно-рятувальних робіт; створення необхідних умов для підтримання працездатності
основного особового складу; зосередження в зоні надзвичайної ситуації необхідних сил,
засобів, матеріально-технічних резервів та своєчасне введення їх у
дію за призначенням; оперативне усунення ускладнень, що виникають під час
ліквідації надзвичайних ситуацій; координацію дій підрозділів, які залучені до ліквідації
надзвичайної ситуації на "Об'єкті".
2.8. Зберігати інформацію про державну та комерційну
таємницю, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових
обов'язків.
3. Обов'язки "Об'єкта"
"Об'єкт" зобов'язаний:
3.1. Забезпечувати відповідний стан безпеки "Об'єкта".
3.2. Впроваджувати досягнення науки і техніки, а також
позитивний світовий досвід з питань безпеки у надзвичайних
ситуаціях.
3.3. Забезпечувати додержання вимог нормативно-правових
актів, стандартів, норм, правил з питань безпеки у надзвичайних
ситуаціях, а також приписів, рішень інспекцій, які здійснюють
контроль за виконанням заходів щодо захисту "Об'єкта" у
надзвичайних ситуаціях.
3.4. Утримувати та поповнювати об'єктовий матеріальний резерв
для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру та їх наслідки.
3.5. Надавати необхідні засоби зв'язку, транспорту та інші
матеріально-технічні ресурси "Об'єкта" для рятування людей та
виконання термінових робіт або доставки в зони надзвичайних
ситуацій особового складу, спеціального оснащення і вантажів.
3.6. Утримувати у справному стані аварійно-рятувальні засоби,
що належать "Об'єктові", не допускаючи їх використання не за
призначенням.
3.7. Залучати працівників "Аварійно-рятувальної служби" до
роботи у складі комісій з прийняття в експлуатацію на даному
"Об'єкті" об'єктів, які потребують аварійно-рятувального
обслуговування.
3.8. Безперешкодно, безоплатно та негайно надавати
"Аварійно-рятувальній службі" вичерпну, достовірну інформацію та
документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
3.9. Забезпечувати безперешкодний доступ працівників
"Аварійно-рятувальної служби" на "Об'єкт" для проведення
профілактичних обстежень з метою виконання заходів, спрямованих на
запобігання і профілактику виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру.
3.10. Надавати безперешкодний доступ працівникам
"Аварійно-рятувальної служби" в зону надзвичайної ситуації на
"Об'єкті" з метою виконання робіт, пов'язаних з ліквідуванням
надзвичайної ситуації.
3.11. За рахунок коштів "Об'єкта" забезпечувати працівників
"Аварійно-рятувальної служби" необхідними приміщеннями та
харчуванням під час ліквідації надзвичайних ситуацій відповідно до
нормативних документів, затверджених в установленому порядку.
3.12. Оплачувати, відповідно до умов Договору, постійне та
обов'язкове обслуговування "Аварійно-рятувальною службою"
"Об'єкта", у тому числі відшкодовувати витрати, що пов'язані з
ліквідацією надзвичайних ситуацій.
4. Вартість обслуговування і порядок розрахунку
4.1. Вартість функціонування структурних підрозділів
Аварійно-рятувальної служби у режимі постійної готовності до
виконання необхідного комплексу аварійно-рятувальних робіт в
умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення у кількості ____ оперативних одиниць складає _______ грн. на рік. Ця вартість
встановлена сторонами на основі розрахунку (калькуляції), який
додається і виконаний згідно з вимогами Порядку визначення
розмірів оплати за обслуговування об'єктів та окремих територій
державними аварійно-рятувальними службами. Оплата за виконання аварійно-рятувальних робіт виконується за
фактичними витратами на їх виконання на підставі підтверджувальних
документів (актів, відомостей обліку робочого часу тощо). За додатковою угодою сторін можливі інші види розрахунків, що
не порушують чинне законодавство України. За взаємною згодою сторін вартість обслуговування згідно з
Договором може змінюватись шляхом унесення змін і доповнень до
Договору.
4.2. Плата за обслуговування "Об'єкта" "Аварійно-рятувальною
службою" здійснюється щомісячним перерахуванням коштів у визначені
строки згідно з наданим рахунком.
5. Відповідальність сторін
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за
цим Договором "Аварійно-рятувальна служба" та "Об'єкт" несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2. Спори і суперечки, які виникають з цього Договору або у
зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в
судовому порядку.
5.3. За порушення терміну оплати "Об'єкт" сплачує
"Аварійно-рятувальній службі" пеню у розмірі ___% від простроченої
суми оплати за кожен день прострочення відповідно до вимог чинного
законодавства. Сплата пені не звільняє винну сторону від виконання
обов'язків за даним Договором.
6. Термін дії договору та інші умови
6.1. Договір вступає в силу з ____________ 200__ р.
6.2. Дія Договору може бути припинена у разі виключення
об'єкта з переліку об'єктів, які підлягають постійному та
обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними
службами, а також зникнення причин, які зумовлюють небезпеку
виникнення надзвичайних ситуацій природного чи техногенного
характеру.
6.3. При відмові від послуг "Аварійно-рятувальної служби"
"Об'єкт" повинен не пізніше як за місяць письмово попередити про
це іншу сторону.
6.4. Зміни і доповнення до Договору вносяться лише письмово
за згодою сторін.
6.5. Взаємовідносини між "Аварійно-рятувальною службою" та
"Об'єктом", не врегульовані цим Договором, регулюються чинним
законодавством України.
6.6. Начальник (командир) "Аварійно-рятувальної служби" є
повноправним представником органу управління діяльністю
аварійно-рятувальної служби, його законні вимоги до виконання
робіт з підготовки "Об'єкта" до роботи у надзвичайних ситуаціях є
обов'язковими для виконання всіма відповідальними посадовими
особами та іншими працівниками "Об'єкта".
6.7. Про зміни умов обслуговування одна із сторін повинна
письмово не пізніше як за три місяці попередити про це іншу
сторону.
6.8. Договір складається в 2-х (двох) примірниках, кожен з
яких має однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в
"Об'єкта", другий - у "Аварійно-рятувальної служби".
7. Додатки
Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою
частиною і додаються:
7.1. Розрахунок (калькуляція) вартості обслуговування.
8. Юридичні адреси і реквізити сторін:
"Об'єкта" _______________________________________________________ __________________________________________________________________
"Аварійно-рятувальної служби" ___________________________________ __________________________________________________________________
"Аварійно-рятувальна служба" "Об'єкт" __________________________ __________________________
(посада) (посада) __________________________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.)
М.П. М.П.
(Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника України", N 3, 2004 р.)вгору