Про затвердження форми реєстру постійно діючих третейських судів
Наказ Міністерства юстиції України; Форма від 10.09.2004104/5
Документ z1128-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.09.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.09.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.09.2004 N 104/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2004 р.
за N 1128/9727

Про затвердження форми реєстру постійно
діючих третейських судів

З метою забезпечення виконання статті 9 Закону України "Про
третейські суди" ( 1701-15 ) та відповідно до підпункту 22 пункту
4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом
Президента України від 30.12.97 N 1396 ( 1396/97 ) (із змінами та
доповненнями), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму реєстру постійно діючих третейських судів
(додається).
2. Управлінню легалізації об'єднань громадян (Н.А.Марченко)
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами та доповненнями), після чого
довести його до відома начальників Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
юстиції.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції М.М.Шупеню.
Міністр О.В.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
10.09.2004 N 104/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2004 р.
за N 1128/9727

РЕЄСТР
постійно діючих третейських судів

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата |Назва |Місце- |Відомості |Дата |Дата |Реєстра-|Відомості |Відомості |Примітки| |з/п|надходження|постійно |знаходження,|про |затвердження|реєстра-|ційний |про орган |про зміни | | | |документів |діючого |телефон |засновника|Положення та|ції |номер |само- |в | | | | |третейського| | |регламенту | | |врядування|документах| | | | |суду | | | | | | | | | |---+-----------+------------+------------+----------+------------+--------+--------+----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+-----------+------------+------------+----------+------------+--------+--------+----------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
легалізації об'єднань громадян Н.А.Марченковгору