Про затвердження Порядку оперативного інформування учасників дорожнього руху про надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, що сталися на [...]
Укравтодор (з 2001р.), Мінтрансзв'язку України, МВС України [...]; Наказ, Порядок, Перелік [...] від 28.10.2010383/792/513/951/285
Документ z1128-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.07.2015, підстава - z0767-15

                                                          
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.10.2010 N 383/792/513/951/285
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2010 р.
за N 1128/18423
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури
N 216/715/126 ( z0767-15 ) від 17.06.2015 }
Про затвердження Порядку оперативного інформування
учасників дорожнього руху про надзвичайні ситуації
природного або техногенного характеру, що сталися
на автомобільних дорогах загального користування,
ускладнення гідрометеорологічних та інших умов
дорожнього руху, стану проїзду,
дорожнього покриття та аварійності

Відповідно до Законів України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про
дорожній рух" ( 3353-12 ), "Про захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"
( 1809-14 ), "Про правові засади цивільного захисту" ( 1859-15 )
та з метою удосконалення взаємодії Державної служби автомобільних
доріг, Міністерства транспорту та зв'язку, Міністерства внутрішніх
справ, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Державного комітету телебачення та радіомовлення щодо оперативного
реагування на надзвичайні ситуації природного або техногенного
характеру, що безпосередньо впливають на безпеку дорожнього руху,
організації своєчасного інформування учасників дорожнього руху про
умови проїзду автомобільними дорогами загального користування
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок оперативного інформування учасників
дорожнього руху про надзвичайні ситуації природного або
техногенного характеру, що сталися на автомобільних дорогах
загального користування, ускладнення гідрометеорологічних та інших
умов дорожнього руху, стану проїзду, дорожнього покриття та
аварійності, що додається.
2. Міністерству внутрішніх справ України, Державній службі
автомобільних доріг України, Міністерству України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Головній державній інспекції на
автомобільному транспорті привести у відповідність до вимог цього
Порядку спільні порядки взаємодії, організаційні та
інженерно-технічні заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій природного та техногенного характеру на автомобільних
дорогах загального користування та проведення аварійно-рятувальних
робіт, пов'язаних з порушенням автомобільного сполучення.
3. Державній службі автомобільних доріг України забезпечити: подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому законодавством порядку; розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної
служби автомобільних доріг України.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби
автомобільних доріг України, Міністерства транспорту та зв'язку
України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного
комітету телебачення і радіомовлення України від 12.05.2006
N 176/464/467/286/111 ( z0636-06, za636-06 ) "Про затвердження
Порядку оперативного інформування учасників дорожнього руху про
стан аварійності на автомобільних дорогах, дорожнього покриття, а
також гідрометеорологічні та інші умови дорожнього руху",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.05.2006 за
N 636/12510.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної служби автомобільних доріг Завійського І.М.,
заступника Міністра транспорту та зв'язку Баранова О.Г.,
заступника Міністра внутрішніх справ Ратушняка В.І., заступника
Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Бондаренка А.Ю.
та заступника Голови Державного комітету телебачення та
радіомовлення Кравченка Д.В.
Голова Державної служби
автомобільних доріг України В.Ф.Демішкан
Міністр транспорту
та зв'язку України К.О.Єфименко
Міністр внутрішніх справ України А.В.Могильов
Т.в.о. Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків
Чорнобильської катастрофи М.В.Болотських
Голова Державного комітету
телебачення
та радіомовлення України Ю.О.Плаксюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
автомобільних доріг України,
Міністерства транспорту
та зв'язку України,
Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи,
Державного комітету
телебачення та радіомовлення
України
28.10.2010
N 383/792/513/951/285
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2010 р.
за N 1128/18423

ПОРЯДОК
оперативного інформування учасників дорожнього руху
про надзвичайні ситуації природного
або техногенного характеру, що сталися
на автомобільних дорогах загального користування,
ускладнення гідрометеорологічних та інших умов
дорожнього руху, стану проїзду,
дорожнього покриття та аварійності

I. Загальні положення
1.1. При експлуатації автомобільних доріг загального
користування під час виникнення надзвичайних ситуацій природного
характеру, у тому числі небезпечних метеорологічних та інших
стихійних явищ чи різкій зміні температурних показників, виникають
природні перешкоди для руху транспортних засобів, які негативно
впливають на безпеку дорожнього руху. Перелік надзвичайних
ситуацій природного характеру, що створюють перешкоди для руху
транспортних засобів при експлуатації автомобільних доріг,
наведено у додатку 1.
1.2. Забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних
дорогах загального користування України в період складних
метеорологічних умов здійснюється шляхом оперативного попередження
через засоби масової інформації та мережу Інтернет водіїв
транспортних засобів про можливість їх виникнення та стан проїзду
автомобільними дорогами, а також реагування дорожніх підприємств і
підрозділів Державної автомобільної інспекції МВС на забезпечення
належного експлуатаційного утримання доріг та своєчасного введення
тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів
дорогами загального користування, якщо умови руху ставлять під
загрозу його безпеку.
1.3. Цим Порядком визначена схема оперативного інформування
учасників дорожнього руху про гідрометеорологічні та інші умови
дорожнього руху, стан проїзду та аварійності на автомобільних
дорогах загального користування.
II. Оперативне доведення інформації про ускладнення
гідрометеорологічних умов до користувачів
автомобільних доріг
2.1. Оперативна інформація про ускладнення погодних умов на
території країни надходить від Українського гідрометеорологічного
центру Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
(далі - Укргідрометцентр МНС) засобами факсимільного чи
електронного зв'язку до Державної служби автомобільних доріг
України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства
внутрішніх справ України, Департаменту Державної автомобільної
інспекції МВС України (далі - ДДАІ МВС), Державного комітету
телебачення та радіомовлення України відповідно до переліку
суб'єктів, що інформуються про ускладнення погодних умов
(додаток 2). Перелік небезпечних і стихійних явищ та показники
різкої зміни погоди наведені в додатку 3. Схема обміну оперативною
інформацією про гідрометеорологічні умови наведена в додатку 4
( za128-10 ).
2.2. Одночасно інформація про ускладнення погодних умов
Укргідрометцентром МНС доводиться до засобів масової інформації та
мережі Інтернет.
2.3. В подальшому чергові (оперативні чергові) органів,
зазначених у пункті 2.1 цього розділу, отриману від
Укргідрометцентру МНС інформацію доводять до своїх структурних
підрозділів, Національної телекомпанії України, Національної
радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії "Крим",
обласних та регіональних державних телерадіокомпаній за допомогою
телефонного, факсимільного зв'язку чи електронної пошти.
2.4. Центри з гідрометеорології в Автономній Республіці Крим
та областях оперативну інформацію про небезпечні та стихійні явища
або різку зміну погодних умов доводять до служб автомобільних
доріг в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі,
територіальних органів МНС, Державтотрансадміністрації,
Головавтотрансінспекції, управлінь (відділів) Державної
автомобільної інспекції головних управлінь, управлінь МВС в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - У(В) ДАІ ГУ УМВС), автобусних станцій, засобів масової
інформації та мережі Інтернет.
2.5. Головавтотрансінспекція через свої територіальні органи
інформує пасажирських перевізників про гідрометеорологічні умови.
2.6. Служби автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі при одержанні інформації від
Укравтодору невідкладно доводять її до структурних підрозділів
дорожньо-експлуатаційних організацій та підприємств.
III. Доведення інформації про умови руху
автомобільними дорогами загального користування,
випадки обмеження або заборони руху
на окремих дорогах (ділянках)
3.1. При виникненні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з
обмеженням руху чи порушенням автомобільного сполучення під час
ускладнення погодних умов, після отримання інформації від дорожніх
підприємств, дорожньо-експлуатаційних організацій чи підрозділів
дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції служби автомобільних
доріг в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі
негайно подають оперативну інформацію про перешкоди та умови руху
на дорогах до чергового Укравтодору.
3.2. Отриману від служб автомобільних доріг в Автономній
Республіці Крим, областях та місті Севастополі інформацію про
погіршення умов руху автомобільними дорогами загального
користування черговий Укравтодору факсом або електронною поштою
доводить до чергових Мінтрансзв'язку, МНС, МВС та
Держкомтелерадіо, асоціацій автомобільних перевізників.
3.3. Узагальнена оперативна інформація про тимчасове
обмеження або заборону руху транспортних засобів на автомобільних
дорогах загального користування або окремих ділянках доріг
подається черговим Укравтодору черговому Мінтрансзв'язку та
черговим службам МНС та ДДАІ МВС щодня о 6.00 та 18.00 годині, а у
разі погіршення погодних та дорожніх умов - додатково о 12.00 та
24.00 годині.
3.4. Інформація про стан погодних умов в Україні, прогноз
погоди та попередження про небезпечні та стихійні явища погоди,
різкі зміни погодних умов розміщується на офіційному веб-сайті
Укргідрометцентру МНС www.meteo.com.ua.
3.5. Укравтодор розміщує інформацію про стан проїзду
автомобільними дорогами на своєму офіційному веб-сайті
www.ukravtodor.gov.ua.
3.6. Інформація про стан аварійності на автомобільних дорогах
України розміщується ДДАІ МВС на офіційному веб-сайті
www.sai.mia.gov.ua.
3.7. Національна телекомпанія України, Національна
радіокомпанія України, Державна телерадіокомпанія "Крим", обласні
та регіональні державні телерадіокомпанії інформують населення та
учасників дорожнього руху про небезпечні умови руху та погіршення
стану безпеки дорожнього руху через складні погодні умови через
засоби телерадіомовлення.
3.8. Схема оперативного доведення інформації про умови руху
автомобільними дорогами загального користування наведена в
додатку 5 ( zb128-10 ).
3.9. Про виникнення на ділянках автомобільних доріг
небезпечних умов, унаслідок яких рух транспортних засобів
обмежується або забороняється більш як на годину, служби
автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та
місті Севастополі повідомляють керівництву Укравтодору та місцевим
органам самоврядування, а відповідні підрозділи МВС в Автономній
Республіці Крим, областях та місті Севастополі - Державтоінспекції
МВС. Про обмеження або припинення руху транспортних засобів на
автомобільних дорогах державного значення Укравтодор інформує МНС,
МВС та Мінтрансзв'язку. За необхідності служби автомобільних доріг
в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі
інформують про обмеження або заборону руху на дорогах загального
користування Головавтотрансінспекцію, Державтотрансадміністрацію,
автобусні станції, асоціації автомобільних перевізників, учасників
дорожнього руху.
3.10. У разі коли небезпечні умови або робота з ліквідації їх
наслідків триватимуть більше доби, рішення про обмеження або
заборону руху на цій ділянці приймається керівником служби
автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та
місті Севастополі за погодженням з відповідними підрозділами МВС в
Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, про що
повідомляються відповідно до Закону України "Про дорожній рух"
( 3353-12 ) місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування та МВС.
3.11. Територіальні органи МНС, Головавтотрансінспекції,
Державтотрансадміністрація, служби автомобільних доріг в
Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі під час
погіршення умов проїзду або порушення автомобільного сполучення
здійснюють обмін інформацією про стан проїзду, співпрацюють у
питаннях координації дій та вжиття необхідних заходів для
забезпечення безперебійного та безпечного руху транспортних
засобів і про прийняті рішення щодо забезпечення умов проїзду
дорогами інформують відповідні центральні органи виконавчої влади
через чергових та/або диспетчерські служби в режимі
телефонно-факсового зв'язку або електронною поштою.
3.12. Оперативну інформацію про порушення автомобільного
сполучення служби автомобільних доріг в Автономній Республіці
Крим, областях та місті Севастополі надають до Укравтодору. Форму
оперативної інформації про порушення автомобільного сполучення
наведено у додатку 6.
3.13. Про обмеження або заборону руху на ділянках
автомобільних доріг, наявні стоянки, що охороняються, і об'єкти
дорожнього сервісу служби автомобільних доріг в Автономній
Республіці Крим, областях та місті Севастополі інформують
учасників дорожнього руху, населення через засоби масової
інформації та шляхом установлення відповідних інформаційних щитів
на перехрестях доріг, біля адміністративних споруд
дорожньо-експлуатаційних організацій та в інших місцях
зосередження транспортних засобів.
3.14. Контроль за дотриманням учасниками дорожнього руху
режиму обмеження або заборони руху на автомобільних дорогах
здійснюється працівниками відповідних підрозділів МВС шляхом
патрулювання. Контроль за відповідністю облаштування таких ділянок
технічними засобами організації дорожнього руху здійснюється
відповідними підрозділами МВС і служб автомобільних доріг в
Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі.
3.15. Після відновлення фізико-технічних характеристик дороги
або закінчення дії несприятливих умов рух транспорту
відновлюється. При цьому технічні засоби організації дорожнього
руху, які встановлено на період дії обмеження або заборони руху,
негайно демонтуються відповідними дорожніми підприємствами.
3.16. Служби автомобільних доріг в Автономній Республіці
Крим, областях та місті Севастополі забезпечують щоденний збір та
передачу до Укравтодору інформації про погодні умови, стан проїзду
автомобільними дорогами загального користування, стан покриття,
кількість задіяних на зимовому утриманні доріг дорожніх робітників
та механізмів згідно з додатками 7 та 8.
Директор Департаменту
автомобільних доріг
Державної служби
автомобільних доріг України О.В.Сухоносов
Директор Департаменту
безпеки у галузі
Міністерства транспорту
та зв'язку України Ю.В.Гержод
Начальник Департаменту
державної автомобільної інспекції
Міністерства внутрішніх
справ України В.М.Лозовий
Директор Департаменту
управління рятувальними силами
Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків
Чорнобильської катастрофи Г.Б.Марченко
Директор Департаменту
телебачення і радіомовлення
Державного комітету телебачення
та радіомовлення України С.О.Абрамов

Додаток 1
до Порядку оперативного
інформування учасників
дорожнього руху
про надзвичайні ситуації
природного або техногенного
характеру, що сталися
на автомобільних дорогах
загального користування,
ускладнення
гідрометеорологічних
та інших умов дорожнього
руху, стану проїзду,
дорожнього покриття
та аварійності

ПЕРЕЛІК
надзвичайних ситуацій природного характеру,
що створюють перешкоди для руху транспортних засобів
при експлуатації автомобільних доріг

Природні явища, які суттєво впливають на безпеку дорожнього
руху на автомобільних дорогах загального користування: великий град - частинки льоду, різні за розмірами, формою і
структурною неоднорідністю, діаметр градин більше 20 мм; дуже сильний снігопад - випадіння снігу за 12 годин 20 мм і
більше; ожеледь - шар щільного матового чи прозорого льоду, що
наростає на проводах та наземних предметах внаслідок замерзання
крапель дощу, мряки або туману; ожеледиця - шар льоду чи зледенілого снігу, що відкладається
на охолодженій земній поверхні внаслідок замерзання атмосферних
опадів або талої води; сильний дощ (злива) - дощ (інтенсивний короткочасний дощ) з
кількістю опадів за 1 годину 30 мм і більше; сильне налипання снігу - шар мокрого замерзлого снігу на
деревах, стовбурах, проводах електромережі і т.ін. завтовшки 35 мм
і більше; сильна ожеледь - шар льоду на шляхах більше 20 мм; сильна хуртовина, снігова буря, буревій, завірюха -
перенесення снігу над поверхнею землі вітром із швидкістю більше
15 м/с і тривалістю більше 12 годин, які унеможливлюють рух
транспорту на дорогах; сильний туман - скупчення завислих у приземному шарі
атмосфери крапель води чи кристалів льоду, які обмежують видимість
на відстань менше 100 м тривалістю більше 12 годин; снігові замети - наметені вітром великі кучугури снігу, які
призвели до припинення руху транспорту на дорогах; снігові накати - ущільнення (трамбування) снігу колесами
транспортних засобів; схід снігових лавин - швидкий рух снігу та/або льоду вниз,
який раптово почався схилами гір, що загрожує життю і здоров'ю
людей, створює перешкоди для руху транспортних засобів або
припиняє його повністю.

Додаток 2
до Порядку оперативного
інформування учасників
дорожнього руху
про надзвичайні ситуації
природного або техногенного
характеру, що сталися
на автомобільних дорогах
загального користування,
ускладнення
гідрометеорологічних
та інших умов дорожнього
руху, стану проїзду,
дорожнього покриття
та аварійності

ПЕРЕЛІК
суб'єктів, що інформуються
про ускладнення погодних умов

------------------------------------------------------------------------- |Найменування органу | Телефон | Факс | Адреса електронної пошти | |--------------------+------------+---------+---------------------------| | Державна служба | 287-11-40 |287-42-18|uds@ukravtodor.gov.ua | |автомобільних доріг |(цілодобово)|287-22-55| | | | 287-24-05 | | | | |(у неробочий| | | | | час) | | | |--------------------+------------+---------+---------------------------| | Міністерство | 461-65-48 |486-26-41| ger@mintrans.gov.ua | | транспорту та | | | | | зв'язку | | | | |--------------------+------------+---------+---------------------------| | Міністерство з | 247-32-11 | | oper@mns.gov.ua | |питань надзвичайних | 247-30-50 | | | | ситуацій та у | 226-30-60 | | | | справах захисту | | | | | населення від | | | | | наслідків | | | | | Чорнобильської | | | | | катастрофи | | | | |--------------------+------------+---------+---------------------------| | Міністерство | 256-10-02 |226-33-17| dchmvs@mvs.gov.ua | | внутрішніх справ | | | | |--------------------+------------+---------+---------------------------| |Департамент ДАІ МВС | 272-36-60 |272-47-53|ugai@ sai.mia.gov.ua | | | 272-57-74 | | duty@sai.mia.gov.ua | |--------------------+------------+---------+---------------------------| | Державний комітет | 239-63-89 |278-19-77| prim@tvradio.gov.ua | | телебачення та | 278-87-69 | | | | радіомовлення | | | | |--------------------+------------+---------+---------------------------| | Український | 226-23-11 |235-72-32| kulbida@ukrweather.kiev.ua| |гідрометеорологічний| 239-93-95 | |sinoptic@ukrweather.kiev.ua| | центр МНС | | | | |--------------------+------------+---------+---------------------------| | Державна | 461-50-64 |461-50-78|shikin@avtotrans.gov.ua | | адміністрація | 461-65-03 | | | | автомобільного | | | | | транспорту | | | | |--------------------+------------+---------+---------------------------| | Головна державна | 271-46-39 |271-47-37| bezpeka@avtotrans.gov.ua | | інспекція на | 271-47-37 | |gdiatcherg@avtotrans.gov.ua| | автомобільному | | | | | транспорті | | | | |--------------------+------------+---------+---------------------------| | Асоціація | 201-54-71 |201-02-32| timt@asmap.org.ua | | міжнародних | 201-54-41 | | | | автомобільних | | | | |перевізників (АсМАП)| | | | |--------------------+------------+---------+---------------------------| | Всеукраїнська | 517-44-31 |528-44-31| vaap@i.com.ua | | асоціація | 516-47-26 | | | | автомобільних | | | | |перевізників (ВААП) | | | | |--------------------+------------+---------+---------------------------| | Національна | 481-43-86 |489-39-05| us@ntu.com.ua | |телекомпанія України| 489-09-06 | | | | | 481-08-89 | | | |--------------------+------------+---------+---------------------------| | Національна | 239-61-03 |279-06-24| nrcu-zw@nrcu.gov.ua | | радіокомпанія | 279-35-27 |239-68-02| | | України | | | | -------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Порядку оперативного
інформування учасників
дорожнього руху
про надзвичайні ситуації
природного або техногенного
характеру, що сталися
на автомобільних дорогах
загального користування,
ускладнення
гідрометеорологічних
та інших умов дорожнього
руху, стану проїзду,
дорожнього покриття
та аварійності

ПЕРЕЛІК
небезпечних і стихійних явищ
та показники різкої зміни погодних умов:

а) небезпечні явища погоди
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Небезпечні явища | Критерії небезпечних явищ | | | |----------------------------------| | | | інтенсивність |тривалість| |-----+-----------------------+-----------------------+----------| | 1 |Опади: | | | | |а) сильний сніг |7-19 мм |<= 12 год.| | |б) сильний дощ, мокрий |15-49 мм |<= 12 год.| | |сніг | | | |-----+-----------------------+-----------------------+----------| | 2 |Сильний вітер |15-24 м/с | | | |(у т.ч. шквал, смерч) |(максимальна швидкість)| | |-----+-----------------------+-----------------------+----------| | 3 |Туман |<= 500 м (видимість) | >= 3 год.| |-----+-----------------------+-----------------------+----------| | 4 |Ожеледь |6-19 мм (діаметр) | будь-яка | |-----+-----------------------+-----------------------+----------| | 5 |Паморозь |>= 50 мм (діаметр) | - | |-----+-----------------------+-----------------------+----------| | 6 |Налипання мокрого |11-34 мм (діаметр) | будь-яка | | |снігу, складні погодні | | | | |відкладення | | | |-----+-----------------------+-----------------------+----------| | 7 |Ожеледиця |будь-яка | будь-яка | |-----+-----------------------+-----------------------+----------| | 8 |Гроза |будь-яка | будь-яка | |-----+-----------------------+-----------------------+----------| | 9 |Град |6-19 мм (діаметр) | будь-яка | ------------------------------------------------------------------
б) стихійні явища погоди
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Стихійні явища | Критерії стихійних явищ | | | |----------------------------------| | | | інтенсивність |тривалість| |-----+-----------------------+-----------------------+----------| | 1 |Опади: | | | | |а) дуже сильний |>= 20 мм |<= 12 год.| | |снігопад | | | | |б) дуже сильний дощ, |>= 30 мм | >= 1 год.| | |мокрий сніг (злива) | | | |-----+-----------------------+-----------------------+----------| | 2 |Вітер |>= 25 м/с | будь-яка | | |(у т.ч. шквал, смерч) |(максимальна швидкість)| | |-----+-----------------------+-----------------------+----------| | 3 |Сильні хуртовини, |>= 15 (максимальна |>= 12 год.| | |пилові бурі |швидкість) | | |-----+-----------------------+-----------------------+----------| | 4 |Сильний туман |<= 100 м (видимість) |>= 12 год.| |-----+-----------------------+-----------------------+----------| | 5 |Сильна ожеледь |>= 20 мм (діаметр) | будь-яка | |-----+-----------------------+-----------------------+----------| | 6 |Сильне налипання |>= 35 мм (діаметр) | будь-яка | | |мокрого снігу, складні | | | | |погодні відкладення | | | |-----+-----------------------+-----------------------+----------| | 7 |Великий град |>= 20 мм (діаметр) | будь-яка | |-----+-----------------------+-----------------------+----------| | 8 |Снігові замети |будь-яка | будь-яка | |-----+-----------------------+-----------------------+----------| | 9 |Схід снігових лавин |будь-яка | будь-яка | ------------------------------------------------------------------
в) різка зміна погодних умов
------------------------------------------------------------------ | 1 |Тривалі відлиги (5 днів і більше) | |---+------------------------------------------------------------| | 2 |Перехід середньодобової температури повітря через 0 град.С | | |до від'ємних значень і утворення снігового покриву | |---+------------------------------------------------------------| | 3 |Ранній чи пізній перехід середньодобової температури | | |повітря через +8 град.С | |---+------------------------------------------------------------| | 4 |Зміна сухого (протягом 5 днів і більше) періоду погоди | | |дощовим або дощового періоду сухим | |---+------------------------------------------------------------| | 5 |Зниження (підвищення) температури повітря на 10 град.С | | |і більше протягом доби | |---+------------------------------------------------------------| | 6 |Снігопади, хуртовини, ожеледь, сильні вітри, дощі | | |та ін. після стійкої погоди | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Порядку оперативного
інформування учасників
дорожнього руху
про надзвичайні ситуації
природного або техногенного
характеру, що сталися
на автомобільних дорогах
загального користування,
ускладнення
гідрометеорологічних
та інших умов дорожнього
руху, стану проїзду,
дорожнього покриття
та аварійності

СХЕМА
обміну оперативною інформацією
про гідрометеорологічні умови
( za128-10 )

Додаток 5
до Порядку оперативного
інформування учасників
дорожнього руху
про надзвичайні ситуації
природного або техногенного
характеру, що сталися
на автомобільних дорогах
загального користування,
ускладнення
гідрометеорологічних
та інших умов дорожнього
руху, стану проїзду,
дорожнього покриття
та аварійності

СХЕМА
оперативного доведення інформації
про умови руху автомобільними дорогами
загального користування
( zb128-10 )

Додаток 6
до Порядку оперативного
інформування учасників
дорожнього руху
про надзвичайні ситуації
природного або техногенного
характеру, що сталися
на автомобільних дорогах
загального користування,
ускладнення
гідрометеорологічних
та інших умов дорожнього
руху, стану проїзду,
дорожнього покриття
та аварійності

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про порушення автомобільного сполучення
станом на _____ годину "__" ________ 20__ року

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Регіон | Назва | Рух | Причини | Відновлено |Залишилося| Вжиті заходи для відновлення руху | |(область)|автомобільних|припинено|обмеження |рух, км доріг |відновити |-------------------------------------------------------------------------| | | доріг | від |(закриття)|--------------|рух, км |органі-| працює на роботах з відновлення руху | | | |км ______| руху |всього| за | |заційні|-----------------------------------------------------------------| | | | до | | |останню| |заходи | від дорожніх | від підрозділів МНС |від інших організацій| | | |км ______| | | добу | | | організацій | | | | | | | | | | | |---------------------+---------------------+---------------------| | | | | | | | | |механізми,|робітники,|механізми,|робітники,|механізми,|робітники,| | | | | | | | | | одиниць | осіб | одиниць | осіб | одиниць | осіб | |---------+-------------+---------+----------+------+-------+----------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---------+-------------+---------+----------+------+-------+----------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | | | | | | | | |---------+-------------+---------+----------+------+-------+----------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до Порядку оперативного
інформування учасників
дорожнього руху
про надзвичайні ситуації
природного або техногенного
характеру, що сталися
на автомобільних дорогах
загального користування,
ускладнення
гідрометеорологічних
та інших умов дорожнього
руху, стану проїзду,
дорожнього покриття
та аварійності

ІНФОРМАЦІЯ
про стан проїзду та погодні умови
на автодорогах загального користування
станом на _____________ 20__ року

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Регіони| N | ОРГАНІЗАЦІЯ | Погодні умови | Дороги | Задіяно при експлуатаційному утриманні доріг у зимовий період | | |з/п| |-------------------+---------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | |температура| опади | державного | місцевого | механізмів, одиниць |робітників, осіб| | | | | | та | значення | значення | | | | | | | |погодні|----------------+----------------+-------------------------------------------------------------------------------| | | | | | |явища | стан | стан | стан | стан | роторні | плужні та | бульдозери та | усього |крім того, | | | | | | | |проїзду|покриття|проїзду|покриття| | піскорозкидачі | автогрейдери | механізмів | техніка | | | | | | | | | | | |----------------+----------------+----------------+----------------| інших |----------------| | | | | | | | | | |всього| на |всього| на |всього| на |всього| на |організацій|всього| на | | | | | | | | | | | |державних| |державних| |державних| |державних| | |державних| |-------+---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| |Захід | 1 |Закарпатська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | | 2 |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | | 3 |Волинська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | | 4 |Рівненська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | | 5 |Тернопільська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | | 6 |Хмельницька | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | | 7 |Чернівецька | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | | 8 |Ів.- Франківська| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| |Північ | 9 |Житомирська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | |10 |Київська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | |11 |Чернігівська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | |12 |Сумська | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| |Схід |13 |Дніпропетровська| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | |14 |Харківська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | |15 |Луганська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | |16 |Донецька | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| |Південь|17 |Одеська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | |18 |Миколаївська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | |19 |Херсонська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | |20 |Запорізька | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | |21 |Кримавтодор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | |22 |Севастополь | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| |Центр |23 |Вінницька | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | |24 |Кіровоградська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | |25 |Полтавська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | |26 |Черкаська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+-----------+------+---------| | | | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Черговий по Укравтодору ____________ __________ _____________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 8
до Порядку оперативного
інформування учасників
дорожнього руху
про надзвичайні ситуації
природного або техногенного
характеру, що сталися
на автомобільних дорогах
загального користування,
ускладнення
гідрометеорологічних
та інших умов дорожнього
руху, стану проїзду,
дорожнього покриття
та аварійності

ІНФОРМАЦІЯ
про стан проїзду та погодні умови
на перевальних ділянках доріг
загального користування державного значення
станом на ____ ___________ 20__ року

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ОБЛАСТЬ |Назва перевалу|Найменування |Погодні умови | Стан | Стан | Задіяно в роботі | | (РЕГІОН) | | дороги, що |--------------|проїзду|покриття|---------------------------------------| | | | проходить |темпера-|опади| | |механіз-|робітни-| у т.ч. спеціальні | | | |через перевал|тура | | | | мів, | ків, |служби транспорту | | | | | | | | |одиниць | осіб |---------------------| | | | | | | | | | |механізмів,|особового| | | | | | | | | | | одиниць | складу, | | | | | | | | | | | | осіб | |------------+--------------+-------------+--------+-----+-------+--------+--------+--------+-----------+---------| |Івано- |Яблунецький |Мукачеве - | | | | | | | | | |Франківська | |Івано- | | | | | | | | | | | |Франківськ - | | | | | | | | | | | |Рогатин - | | | | | | | | | | | |Львів | | | | | | | | | | |--------------+-------------+--------+-----+-------+--------+--------+--------+-----------+---------| | |Вишківський |Долина - Хуст| | | | | | | | | |------------+--------------+-------------+--------+-----+-------+--------+--------+--------+-----------+---------| |Львівська |Івашківський |Київ - Чоп | | | | | | | | | | |(Латірський) | | | | | | | | | | | |--------------+-------------+--------+-----+-------+--------+--------+--------+-----------+---------| | |Ужоцький |Львів - | | | | | | | | | | | |Самбір - | | | | | | | | | | | |Ужгород | | | | | | | | | | |--------------+-------------+--------+-----+-------+--------+--------+--------+-----------+---------| | |Орявський |Київ - Чоп | | | | | | | | | |------------+--------------+-------------+--------+-----+-------+--------+--------+--------+-----------+---------| |Закарпатська|Абранський |Київ - Чоп | | | | | | | | | | |--------------+-------------+--------+-----+-------+--------+--------+--------+-----------+---------| | |Яблунецький |Мукачеве - | | | | | | | | | | | |Івано- | | | | | | | | | | | |Франківськ - | | | | | | | | | | | |Рогатин - | | | | | | | | | | | |Львів | | | | | | | | | | |--------------+-------------+--------+-----+-------+--------+--------+--------+-----------+---------| | |Ужоцький |Львів - | | | | | | | | | | | |Самбір - | | | | | | | | | | | |Ужгород | | | | | | | | | | |--------------+-------------+--------+-----+-------+--------+--------+--------+-----------+---------| | |Торунський |Долина - Хуст| | | | | | | | | | |--------------+-------------+--------+-----+-------+--------+--------+--------+-----------+---------| | |Латірський |Київ - Чоп | | | | | | | | | | |(Івашківський)| | | | | | | | | | |------------+--------------+-------------+--------+-----+-------+--------+--------+--------+-----------+---------| |Автономна |Ангарський |Сімферополь -| | | | | | | | | |Республіка | |Ялта - | | | | | | | | | |Крим | |Севастополь | | | | | | | | | | |--------------+-------------+--------+-----+-------+--------+--------+--------+-----------+---------| | |Грушівський |Грушівка - | | | | | | | | | | | |Судак | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Черговий по Укравтодору ____________ __________ _____________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)вгору