Документ z1158-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.09.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.02.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України,
Міністерства транспорту
та зв'язку України
18.09.2008 N 1019/1143
( z1157-08 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2008 р.
за N 1158/15849

ІНСТРУКЦІЯ
про взаємодію посадових осіб митних органів,
що здійснюють митні процедури з багажем
і вантажобагажем, переміщуваними в багажних
вагонах, і працівників залізниць України

1. Загальні положення
1.1. Цю Інструкцію розроблено з метою узгодження дій,
визначення прав і обов'язків посадових осіб митних органів, що
здійснюють митні процедури з багажем та вантажобагажем,
переміщуваними через митний кордон України в багажних вагонах
пасажирських поїздів, і працівників залізниць України. Дія цієї Інструкції поширюється на юридичних і фізичних осіб,
які переміщують через митний кордон України багаж (вантажобагаж),
що належить їм, в багажних вагонах пасажирських поїздів. Вимоги цієї Інструкції є обов'язковими для виконання
посадовими особами митних органів і працівниками залізниць, які
беруть участь у процесі переміщення через митний кордон України
багажу (вантажобагажу) у багажних вагонах пасажирських поїздів.
1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях: акт загальної форми - документ, що засвідчує факт затримки
вагонів та її причину; акт про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у
потрібних для здійснення митного контролю документах, про
пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування - документ,
форму якого затверджено наказом Державної митної служби України
від 18.11.2002 N 630 ( z0932-02 ) "Про затвердження форми акта про
невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для
здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи
їх упаковки або маркування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 29.11.2002 за N 932/7220 (зі змінами); багаж - предмети загальною вагою до 200 кг (вагою окремого
місця до 75 кг і довжиною не більше 3 м), що належать пасажирам,
які мають проїзні документи і здають ці предмети для перевезення в
багажному вагоні за окрему плату; багажна (вантажобагажна) квитанція - документ, в якому
зазначаються дані про станцію призначення, поїзд і дату його
відправлення, станцію відправлення, а також кількість місць, вага
та назви предметів, протяжність маршруту, розмір провізної плати,
прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) відправника, його
поштова адреса, загальна сума оголошеної цінності предметів,
різновид упакування, маршрут прямування та інше; вантажобагаж - предмети, що належать юридичним і фізичним
особам, вагою окремого місця від 5 до 165 кг, що перевозяться в
багажному вагоні за окрему плату без обмежень загальної ваги й без
пред'явлення проїзних документів; документ контролю за доставкою (далі - ДКД) - документ, що
використовується для контролю за доставкою багажу та вантажобагажу
від митниці відправлення в митницю призначення; дорожня багажна (вантажобагажна) відомість (далі - дорожня
відомість) - перевізний документ, який є письмовою угодою між
відправником і залізницею про перевезення багажу (вантажобагажу); здаточний список - документ, складений на завантажений в один
вагон багаж (вантажобагаж); засоби ідентифікації - одноразові номерні
запірно-пломбувальні пристрої, печатки, голографічні мітки,
нанесені цифрові, літерні чи інші маркування; картка відмови в прийнятті митної декларації, митному
оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний
кордон України (далі - Картка відмови) - документ, складений за
формою, наведеною в додатку до Порядку оформлення й використання
Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні
чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон
України, затвердженого наказом Державної митної служби України від
12.12.2005 N 1227 ( z1562-05 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 26.12.2005 за N 1562/11842; комерційний акт - документ, складений за формою, наведеною в
додатку 16 до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення
( 998_011 ) (СМГС) або в додатку 20 до Керівництва Міжнародного
комітету залізничного транспорту (ЦІТ) з вантажних перевезень
(Міжнародний комітет залізничного транспорту, Берн, 29.04.2005); незапитаний багаж (вантажобагаж) - зареєстрований багаж
(вантажобагаж), який прибув на станцію призначення (зазначену в
багажній квитанції), але не одержаний фізичною чи юридичною
особою; перевізні документи - документи, що застосовуються для
оформлення перевезення багажу (вантажобагажу) і складаються з
квитанції, дорожньої відомості і корінця; прийомоздавальник - працівник станції (вокзалу), який приймає
багаж (вантажобагаж) до перевезення в багажному вагоні та видає
його на станціях зупинки поїзда працівникам станцій; супровідні документи - документи (рахунок-фактура,
специфікація та інші визначені для здійснення митного контролю
документи), що долучаються до перевізних документів і містять дані
про багаж (вантажобагаж). Інші терміни використовуються в цій Інструкції в значеннях,
установлених Митним кодексом України ( 92-15 ), Угодою про
міжнародне пасажирське сполучення ( 998_014 ) (далі - УМПС)
(Організація співпраці залізниць, Варшава, 01.11.51), Порядком
здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів
перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску
через державний кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 24.12.2003 N 1989 ( 1989-2003-п ), іншими
нормативно-правовими актами України.
2. Умови перевезення багажу (вантажобагажу) під митним
контролем
2.1. Оформлений у митниці відправлення багаж (вантажобагаж)
переміщується з цієї митниці в митницю призначення під митним
контролем. Залізниці зобов'язані доставити на станцію призначення, яка
розташована в зоні діяльності митниці призначення, багаж
(вантажобагаж) без будь-яких змін його упаковки або стану з
непошкодженими ідентифікаційними засобами, а також ДКД, перевізні
й супровідні документи на цей багаж (вантажобагаж). Багажна (вантажобагажна) квитанція засвідчує факт прийняття
залізницею багажу (вантажобагажу) до перевезення та є підставою
для одержання пасажиром цього багажу (вантажобагажу). Дорожня відомість супроводжує багаж (вантажобагаж) на всьому
шляху прямування до станції призначення.
2.2. Митне оформлення багажу (вантажобагажу) проводиться в
зонах митного контролю, створених на станціях, перелік яких
наведено в додатку до цієї Інструкції.
2.3. Загальний час митного контролю й митного оформлення
багажу (вантажобагажу) на прикордонних передавальних станціях не
повинен перевищувати часу стоянки поїзда в пункті пропуску через
державний кордон України, передбаченого розкладом або графіком
руху поїздів. У разі виявлення порушення митних правил тривалість стоянки
може бути збільшена до завершення складення протоколу про
порушення митних правил.
2.4. Багаж (вантажобагаж) перевозиться між митницями з
накладенням ідентифікаційних засобів на упаковку, що унеможливлює
вилучення предметів з опечатаних місць або поміщення в такі місця
без залишення видимих слідів їх пошкодження або упаковки. Допускається перевезення багажу (вантажобагажу) під
забезпеченнями митних органів інших країн, відправника або
залізниці за умови відповідності таких забезпечень вимогам, що
висуваються до митних забезпечень, які використовуються митницями
України. Негабаритні місця багажу (вантажобагажу) можуть перевозитися
без накладення митних забезпечень. У такому разі в супровідних
документах повинен наводитися детальний опис багажу
(вантажобагажу), а на багаж (вантажобагаж) може наноситися
маркування або інші ідентифікаційні знаки з метою унеможливлення
їх підміни. Перелік предметів, що допускаються й що забороняються до
перевезень багажем (вантажобагажем), визначено в статтях 15, 22
УМПС ( 998_014 ).
2.5. Напрямки та шляхи перевезення багажу (вантажобагажу)
визначає залізниця. Переміщення окремих видів багажу
(вантажобагажу) через митний кордон України здійснюється через
спеціально визначені пункти пропуску на митному кордоні України. Контроль за переміщенням багажу (вантажобагажу) між митницями
здійснюється відповідно до законодавства України.
2.6. Строк доставки багажу (вантажобагажу) не повинен
перевищувати максимального (граничного) строку доставки,
визначеного законодавством. В окремих випадках, якщо багаж (вантажобагаж) не може бути
доставлений у митницю призначення в установлений строк унаслідок
дії надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, що
перешкоджають руху поїздів, строк доставки може бути продовжений
митницею, у зоні діяльності якої сталися такі обставини чи події,
на час їх дії. При цьому начальник станції (вокзалу), на якій
перебуває багаж (вантажобагаж), повинен звернутися з письмовою
заявою до найближчої митниці (або митного поста) з проханням
продовжити строк доставки цього багажу (вантажобагажу). До
письмової заяви додаються належним чином оформлені відповідними
органами документи, що підтверджують дію надзвичайних або
невідворотних обставин чи подій. Крім цього, залізниця уживає
заходів згідно зі статтею 159 Митного кодексу України ( 92-15 ) та
Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених
наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 N 411
( z0050-97 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
25.02.97 за N 50/1854 (зі змінами).
2.7. При виявленні ознак пошкодження багажу (вантажобагажу),
часткової або повної його втрати начальник станції (вокзалу), на
якій перебуває багаж (вантажобагаж), зобов'язаний звернутися до
найближчої митниці й скласти в присутності її посадових осіб
комерційний акт і акт про невідповідність товарів відомостям,
зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах,
про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування (далі - акт
про невідповідність). Ця митниця в установленому порядку інформує
митницю відправлення та митницю призначення про пошкодження або
втрату багажу (вантажобагажу) і здійснює інші дії для зняття
втраченого багажу (вантажобагажу) з контролю за його доставкою до
митниці призначення. Багаж (вантажобагаж), при огляді якого було виявлено ознаки
його пошкодження, після проведення дій, зазначених в абзаці
першому цього пункту, працівниками залізниці в присутності
посадової особи митниці закривається (запаковується) з накладенням
нових ідентифікаційних засобів і направляється в митницю
призначення. При цьому у відповідному рядку здаточного списку
посадовою особою цієї митниці вчиняється запис про складення акта
про невідповідність та комерційного акта, які долучають до
здаточного списку.
2.8. Залізниці забороняється змінювати станцію (митницю)
призначення й одержувача багажу (вантажобагажу). Якщо виникає потреба переадресування багажу (вантажобагажу)
за заявою одержувача чи відправника, то начальник станції
(вокзалу), на якій перебуває багаж (вантажобагаж), зобов'язаний
звернутися до митниці, у зоні діяльності якого розташована
станція, з письмовою заявою про необхідність його проведення. До
заяви додаються документи, що підтверджують таку необхідність.
Перевезення багажу (вантажобагажу) до іншої станції призначення
можливе тільки за погодженням з цією митницею.
2.9. Навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення
пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування,
зміна ідентифікаційних знаків чи маркування, інші операції з
багажем (вантажобагажем), що перебуває під митним контролем і
митне оформлення якого не закінчено, здійснюються з дозволу
посадових осіб митниці, у зоні діяльності якої виникла потреба в
їх проведенні. Розвантажувальні, навантажувальні, перевантажувальні та інші
операції, потрібні для здійснення митного контролю та митного
оформлення багажу (вантажобагажу), проводяться залізницею за свій
рахунок відповідно до статті 139 Митного кодексу України
( 92-15 ).
2.10. У разі виявлення порушення митних правил посадова особа
митниці, яка виявила це порушення, складає протокол про порушення
митних правил. Документи, за якими перевозиться такий багаж
(вантажобагаж), а в передбачених законодавством України випадках і
багаж (вантажобагаж), вилучаються за протоколом про порушення
митних правил або протоколом про вилучення багажу (вантажобагажу)
і документів.
3. Порядок взаємодії посадових осіб митниці з працівниками
залізниці при проведенні митного контролю і митного оформлення
багажу (вантажобагажу), що ввозиться на митну територію України
3.1. Митний контроль багажу (вантажобагажу) починається з
моменту прийняття посадовою особою митниці відправлення
повідомлення працівника прикордонної передавальної станції про
прибуття в пункт пропуску через державний кордон України (пункт
контролю) поїзда міжнародного сполучення, у складі якого є багажні
вагони.
3.2. Посадова особа митниці відправлення в присутності
прийомоздавальника та працівника станції проводить огляд багажного
вагона, перевірку цілісності багажу (вантажобагажу), накладених
ідентифікаційних засобів. Посадова особа митниці відправлення реєструє подані
прийомоздавальником документи, перевіряє наявність усіх потрібних
для митного контролю супровідних документів, а також відповідність
накладених ідентифікаційних засобів даним, зазначеним у перевізних
і супровідних документах. На підставі поданих документів і
результатів огляду багажу (вантажобагажу), що перевозиться в
багажному вагоні, посадова особа митниці відправлення визначає
такий, що підлягає контролю з боку інших органів державної влади
згідно зі статтею 27 Митного кодексу України ( 92-15 ), а також
послідовність такого контролю з урахуванням процедури попереднього
документального контролю товарів у пунктах пропуску через
державний кордон України.
3.3. За результатами перевірки посадова особа митниці
відправлення приймає одне з таких рішень про: здійснення митного оформлення багажу (вантажобагажу); направлення багажу (вантажобагажу) на митну територію України
у митницю призначення під митним контролем; повернення багажу (вантажобагажу) за межі митного кордону (у
тому числі за заявою вантажовласника або вантажоперевізника); неможливість пропуску багажу (вантажобагажу) на митну
територію України.
3.4. У разі прийняття рішення про повернення багажу
(вантажобагажу) за межі митної території України у здаточному
списку (проти найменування багажу (вантажобагажу)) і дорожній
відомості посадовою особою митниці відправлення вчиняється запис
"Підлягає поверненню" із зазначенням підстав для прийняття такого
рішення. Запис завіряється підписом і відбитком особистої номерної
печатки посадової особи митниці відправлення. Про причини затримки
багажу (вантажобагажу) складається акт загальної форми та
оформлюється Картка відмови, які підписуються працівником
залізниці й посадовою особою митниці. Багаж (вантажобагаж)
вивантажується з вагона й підлягає вивезенню залізницею за межі
митної території України.
3.5. У разі прийняття рішення про проведення митного
оформлення багажу (вантажобагажу) його митне оформлення
здійснюється відповідно до законодавства України із урахуванням
цієї Інструкції.
3.6. У разі прийняття рішення про направлення багажу
(вантажобагажу) у митницю призначення під митним контролем
посадова особа митниці відправлення оформлює ДКД відповідно до
вимог Положення про порядок здійснення контролю за доставкою
вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Державної
митної служби України від 08.12.98 N 771 ( z0042-99 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за
N 42/3335 (зі змінами). На всіх перевізних, супровідних документах
і ДКД посадова особа митниці відправлення проставляє підпис і
відбиток штампа "Під митним контролем", а на ДКД також відбиток
особистої номерної печатки. Працівник прикордонної залізничної станції проставляє на
перевізних документах (корінці багажної (вантажобагажної)
квитанції, дорожній відомості, корінці перевізного документа) і
ДКД календарний штемпель.
3.7. На шляху прямування багажного вагона від станції
відправлення до станції призначення в нього може навантажуватися
та з нього вивантажуватися багаж (вантажобагаж) на станціях,
відкритих для проведення багажних (вантажобагажних) операцій, за
умови дотримання вимог законодавства з питань митної справи.
3.8. Про прибуття багажу (вантажобагажу) працівник станції
призначення (вокзалу) повідомляє митницю призначення та у
визначених випадках - одержувача. Працівник станції призначення
проставляє на перевізних документах і ДКД календарний штемпель, що
свідчить про виконання залізницею солідарного зобов'язання щодо
перевезення багажу (вантажобагажу). Митниця призначення та станція призначення узгоджують порядок
обміну інформацією про прибуття багажу (вантажобагажу) і передання
документів для здійснення митного оформлення. Такий порядок
відображається в технологічному процесі роботи станції. Багаж
(вантажобагаж) вивантажується на станції призначення.
3.9. Після проведення митного оформлення багажу
(вантажобагажу) документи, необхідні для митного контролю та
митного оформлення з відбитками особистої номерної печатки
посадової особи митниці призначення повертаються на станцію
призначення та є підставою для видачі багажу (вантажобагажу)
одержувачеві.
3.10. Якщо в зоні діяльності митниці за місцезнаходженням
одержувача багажу (вантажобагажу) відсутні станції, відкриті для
багажних і вантажобагажних операцій, то багаж (вантажобагаж) може
бути направлений під митним контролем до митниці за
місцезнаходження вантажоодержувача. Порядок такого направлення відображається в технологічному
процесі роботи станції (вокзалу), погодженому з митницею, у зоні
діяльності якої розташована ця станція (вокзал).
4. Порядок взаємодії посадових осіб митниці з працівниками
залізниці при проведенні митного контролю і митного оформлення
багажу (вантажобагажу), що вивозиться за межі митної території
України
4.1. На пред'явлений до перевезення багаж (вантажобагаж)
працівники станції відправлення оформлюють перевізні документи.
Порядок передання документів відправникові для проведення митних
процедур визначається технологічним процесом роботи станції
(вокзалу), погодженим з митницею, у зоні діяльності якої
розташована ця станція (вокзал). Для здійснення митницею відправлення митного оформлення
вантажобагажу, що належить підприємству, декларант або
уповноважена особа повинен у встановленому порядку подати митниці
відправлення вантажну митну декларацію ( za140-07, 910а-2007-п )
(далі - ВМД) та інші документи, передбачені законодавством. Для здійснення митного оформлення багажу (вантажобагажу), що
належить громадянинові, декларант або уповноважена особа подає
митну декларацію та інші документи, передбачені законодавством.
4.2. Посадова особа митниці відправлення оформлює ВМД/митну
декларацію ( za140-07, 910а-2007-п ) або ДКД відповідно до
законодавства України. На перевізних документах і ВМД/митній декларації ( za140-07,
910а-2007-п ) проставляються відбитки штампа "Під митним
контролем" та особистої номерної печатки посадової особи митниці
відправлення. Митна декларація засвідчується відбитком особистої
номерної печатки посадової особи митниці відправлення. Наявність
таких відбитків є підставою для перевезення багажу (вантажобагажу)
у митницю призначення. Працівник станції відправлення (вокзалу) проставляє на
перевізних документах, ВМД/митній декларації ( za140-07,
910а-2007-п ) або ДКД календарний штемпель.
4.3. На шляху прямування багажного вагона від станції
відправлення до станції призначення в нього може навантажуватися
та з нього вивантажуватися багаж (вантажобагаж) на станціях,
відкритих для проведення багажних (вантажобагажних) операцій.
Багаж (вантажобагаж), що відправляється за межі України, може
навантажуватися за умови його митного оформлення відповідно до
вимог цієї Інструкції.
4.4. Працівники прикордонної залізничної станції зобов'язані
повідомити митницю призначення про прибуття в пункт пропуску через
державний кордон України (пункт контролю) поїзда міжнародного
сполучення, у складі якого є багажні вагони. Порядок інформування
посадових осіб митниці призначення та передання перевізних і
супровідних документів відображається в технологічному процесі
роботи прикордонної залізничної станції, погодженому з цією
митницею. Посадові особи митниці в присутності прийомоздавальника та
працівників станції проводять огляд багажного вагона, перевіряють
цілісність багажу (вантажобагажу), накладених ідентифікаційних
засобів. Посадова особа митниці призначення реєструє подані
прийомоздавальником документи, перевіряє наявність усіх потрібних
для митного оформлення супровідних документів, відповідність
кількості місць багажу (вантажобагажу) даним, зазначеним у
здаточному списку, дані про накладені ідентифікаційні засоби.
4.5. За результатами перевірки посадова особа митниці
призначення приймає одне з таких рішень: про пропуск багажу (вантажобагажу) через митний кордон
України; про неможливість пропуску багажу (вантажобагажу) через митний
кордон України.
4.6. У разі прийняття рішення про неможливість пропуску
багажу (вантажобагажу) через митний кордон України у відповідному
рядку здаточного списку і дорожньої відомості посадова особа
митниці призначення вчиняє запис "Пропуск заборонений" із
зазначенням підстав для прийняття такого рішення. Запис
завіряється підписом і відбитком особистої номерної печатки цієї
посадової особи. Про причини затримки багажу (вантажобагажу)
складається акт загальної форми й оформлюється Картка відмови, які
підписуються працівником залізниці й посадовою особою митниці
призначення. Багаж (вантажобагаж) вивантажується з вагона й
підлягає поверненню залізницею відправникові. При необхідності з'ясування додаткових відомостей, потрібних
для пропуску багажу (вантажобагажу) через митний кордон України,
митниця призначення діє відповідно до пункту 4.7 Інструкції про
взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні
процедури з товарами (вантажами), переміщуваними залізничними
вантажними поїздами, і працівників залізниць України, затвердженої
наказом Державної митної служби України й Міністерства транспорту
та зв'язку України від 18.09.2008 N 1019/1143 ( z1157-08 ).
4.7. У разі прийняття рішення про пропуск багажу
(вантажобагажу) через митний кордон України перевізні документи з
відбитками особистої номерної печатки посадової особи митниці
призначення повертаються прийомоздавальникові. Аркуш ВМД з
позначенням "4/5" або ДКД і копії перевізних документів
залишаються в митниці призначення.
4.8. Багаж (вантажобагаж), який не був прийнятий суміжною
державою і повернувся на прикордонну передавальну станцію,
перебуває на коліях станції під митним контролем та охороною
залізниці на підставі перевізних документів, згідно з якими він
переміщувався за межі митної території України, до з'ясування
обставин повернення і прийняття рішення щодо подальшого
перевезення багажу (вантажобагажу). Митний контроль і митне
оформлення такого багажу (вантажобагажу) здійснюються відповідно
до глави 4 цієї Інструкції.
5. Митний контроль і митне оформлення багажу (вантажобагажу),
що переміщується через митну територію України транзитом
5.1. Митний контроль і митне оформлення багажу
(вантажобагажу), що переміщується через митну територію України
транзитом, здійснюються відповідно до пунктів 3.1 - 3.6 і 4.3 -
4.7 цієї Інструкції.
5.2. Багаж (вантажобагаж), переміщений через митний кордон
України й повернутий залізницею або митним органом суміжної
держави внаслідок заборони пропуску на територію цієї держави,
повертається в Україну за перевізними документами, за якими
вивозився за межі України. Митний контроль і митне оформлення
такого багажу (вантажобагажу) здійснюються відповідно до пунктів
3.1 - 3.6 і 4.3 - 4.7 цієї Інструкції.
В.о. директора Департаменту
митного контролю в пунктах
пропуску Державної митної
служби України А.І.Сербайло
Директор Департаменту
розвитку та координації
систем транспорту та зв'язку
Міністерства транспорту
та зв'язку України Г.М.Легенький

Додаток
до Інструкції про взаємодію
посадових осіб митних
органів, що здійснюють митні
процедури з багажем
і вантажобагажем,
переміщуваними в багажних
вагонах, і працівників
залізниць України

ПЕРЕЛІК
залізничних станцій, на яких здійснюється митне
оформлення багажу й вантажобагажу, переміщуваних
через митний кордон України

Львівська залізниця
1. Вадул-Сірет 7. Львів 13. Ужгород
2. Здолбунів 8. Мостиська-2 14. Чернівці
3. Івано-Франківськ 9. Мукачеве 15. Чоп
4. Ковель 10. Рівне
5. Коломия 11. Стрий
6. Луцьк 12. Тернопіль
Південно-Західна залізниця
1. Бахмач-пасажирський 9. Козятин-пасажирський 17. Хутір-Михайлівський 2. Біла Церква 10. Конотоп 18. Чернігів
3. Вінниця 11. Коростень 19. Шепетівка
4. Ворожба 12. Новоград-Волинський 20. Щорс
5. Житомир 13. Овруч 21. Жмеринка
6. Могилів-Подільський 14. Олевськ
7. Кам'янець-Подільський 15. Фастів-1
8. Київ-пасажирський 16. Хмельницький
Одеська залізниця
1. Білгород-Дністровський 8. Котовськ 15. Умань
2. Гайворон 9. Кіровоград 16. Херсон
3. Звенигородка 10. Миколаїв 17. Черкаси
4. Знам'янка 11. Одеса-головна
5. Золотоноша 12. Олександрія
6. Ізмаїл 13. Первомайськ-на-Бузі
7. Корсунь-Шевченківський 14. Слобідка
Південна залізниця
1. Кременчук 5. Охтирка 9. Суми
2. Куп'янськ-вузловий 6. Полтава-південна 10. Харків-пасажирський
3. Лубни 7. Ромни
4. Миргород 8. Смородине
Придніпровська залізниця
1. Бердянськ 6. Керч 11. Сімферополь
2. Джанкой 7. Кривий Ріг-головна 12. Феодосія
3. Дніпропетровськ- 8. Мелітополь
пасажирський
4. Євпаторія-курорт 9. Нікополь
5. Запоріжжя-1 10. Севастополь
Донецька залізниця
1. Артемівськ-2 6. Краматорськ 11. Маріуполь
2. Волноваха 7. Красноармійськ 12. Микитівка
3. Горлівка 8. Красний Лиман 13. Сватове
4. Донецьк 9. Лисичанськ 14. Старобільськ
5. Іловайськ 10. Луганськвгору