Документ z1169-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.06.2016, підстава - z0607-16

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2006  № 385/626


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2006 р.
за № 1169/13043

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 305/392 від 28.03.2016}

Про затвердження Порядку отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів даних про заробітну плату (дохід) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату

З метою забезпечення вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 року № 919 "Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів даних про заробітну плату (дохід) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра праці та соціальної політики України О. Гарячу, заступника Голови Державної податкової адміністрації України Л. Боєнка.

Міністр праці та соціальної
політики України


М. Папієв

Голова Державної податкової
адміністрації України


А. БрезвінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики України,
Державної податкової адміністрації України
18.10.2006  № 385/626
Постанова правління
Пенсійного фонду України
18.10.2006  № 15-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2006 р.
за № 1169/13043

ПОРЯДОК
отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів даних про заробітну плату (дохід) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 року № 919 "Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату".

1.2. Порядок визначає процедуру обміну інформацією між суб'єктами інформаційного обміну: Державною податковою адміністрацією України (далі - ДПА України) та Пенсійним фондом України (далі - Пенсійний фонд) з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ДРФО) про надання у разі наявності даних про заробітну плату (дохід) за період з 01.01.98 до 01.07.2000 для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату.

1.3. Взаємовідносини між суб'єктами інформаційного обміну здійснюються на центральному рівні відповідно до цього Порядку.

1.4. Інформаційний обмін здійснюється за узгодженими форматами обміну (запит/відповідь).

Перелік, формат відомостей та вимоги до їх контролю, процедури взаємодії інформаційних систем, зміни та доповнення до них визначатимуться суб'єктами інформаційного обміну в окремих спільних протоколах, підготовлених на підставі цього Порядку.

2. Надання відомостей та здійснення обміну інформацією

2.1. Формування запиту:

2.1.1. Пенсійний фонд протягом двох робочих днів від дня одержання повідомлення або звернення про отримання даних про заробітну плату (дохід) фізичних осіб для обчислення пенсії, у разі втрати документів про її нарахування та виплату, формує письмовий запит та подає його до ДПА України.

2.1.2. Запит має містити відомості:

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків з ДРФО;

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків (без скорочень);

період, за який необхідно отримати дані про заробітну плату для обчислення пенсії (поквартально починаючи з 01.01.98).

2.2. Надання відповідей на запит.

2.2.1. Запит Пенсійного фонду розглядається ДПА України протягом 10 робочих днів з дати реєстрації вхідної кореспонденції.

2.2.2. Відповідь на запит має містити:

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи за даними ДРФО;

відмітку про перевірку ідентифікаційного номера фізичної особи;

дані щодо отримання фізичною особою доходів у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) їй відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору.

Інформація надається за відповідний період поквартально. Зазначається найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, де особа отримувала дохід; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків з ДРФО; дата початку та закінчення періоду отримання доходів у межах періоду, зазначеного в запиті (у разі наявності таких даних).

2.2.3. У разі відсутності даних про доходи фізичних осіб у відповідній графі відповіді зазначається "НД" (немає даних), у разі нульового доходу - нуль.

2.2.4. Під час кожної передачі відомостей відповідь повинна містити повну інформацію щодо фізичної особи.

2.2.5. У Пенсійному фонді та ДПА України запити і відповіді на них реєструються в загальному порядку, передбаченому для реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.

2.2.6. Доставка запитів, а також отримання відповідей здійснюється Пенсійним фондом.

3. Захист інформації при інформаційному обміні

Дані про фізичну особу є інформацією з обмеженим доступом. При обміні інформацією згідно із цим Порядком суб'єкти інформаційного обміну впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують її захист. Інформація використовується виключно з метою обчислення пенсії і не може бути передана третім особам.

4. Прикінцеві положення

4.1. Суб'єкти інформаційного обміну є відповідальними за своєчасне та повне надання достовірних даних, зазначених у запиті.

4.2. Відповідальні виконавці щодо організації та виконання взаємообміну відповідно до цього Порядку визначаються у відповідних протоколах.

4.3. Суб'єкти інформаційного обміну зобов'язуються без зволікань інформувати один одного про обставини, які мають значення для виконання вимог цього Порядку.

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення
Міністерства праці
та соціальної політики України
Н. Шамбір

Начальник Управління
реєстрації та обліку платників
податків Державної податкової
адміністрації України
Н. Калєніченко

Начальник управління
персоніфікованого обліку
та інформаційних систем
Пенсійного фонду України
О. Малецькийвгору