Про внесення змін до деяких наказів
Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ від 09.10.2006309
Документ z1174-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.10.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.11.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.10.2006 N 309
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2006 р.
за N 1174/13048

Про внесення змін до деяких наказів

Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006
N 833 ( 833-2006-п ) "Про затвердження Порядку провадження
торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування
населення" Н А К А З У Ю:
1. Унести такі зміни:
1.1. У Правилах роботи дрібнороздрібної торговельної мережі,
затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі України від 08.07.96 N 369 ( z0372-96 ) та зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 23.07.96 за N 372/1397: пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Суб'єкт господарювання при організації роботи
дрібнороздрібної мережі повинен керуватися та дотримуватися вимог
Законів України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), "Про
споживчу кооперацію" ( 2265-12 ), "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), "Про безпечність
та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ), "Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг" ( 265/95-ВР ), Порядком провадження
торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування
населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
15.06.2006 N 833 ( 833-2006-п ), цими Правилами та іншими
нормативно-правовими актами, які регулюють торговельну
діяльність"; пункт 5 виключити; абзац тринадцятий пункту 8 викласти в такій редакції: "об'єктів санітарних заходів, вимоги до обігу яких заборонено
законодавчими актами; товарів, вільна реалізація яких заборонена,
а також тих, що не мають відповідного маркування, належного
товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або
зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк
придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів,
передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та
безпеку"; абзац перший пункту 20 викласти в такій редакції: "20. Режим роботи об'єктів дрібнороздрібної торговельної
мережі встановлюється суб'єктом господарювання самостійно, а у
випадках, передбачених законодавством, за погодженням з органами
місцевого самоврядування"; в абзаці першому пункту 29 слова "в обов'язковому порядку"
замінити словами "якщо це передбачено законодавством"; в абзаці другому пункту 36 слова та цифри "статті 18"
замінити словами та цифрами "статті 15".
1.2. У Правилах роздрібної торгівлі картоплею та
плодоовочевою продукцією, затверджених наказом Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.97
N 344 ( z0353-97 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
28.08.97 за N 353/2157: у пункті 5: в абзаці першому слова "та власника або уповноваженого ним
органу" виключити; абзац другий викласти в такій редакції: "Режим роботи торговельного об'єкта встановлюється суб'єктом
господарювання самостійно, а у випадках, передбачених
законодавством, за погодженням з органами місцевого
самоврядування"; в абзаці третьому слова "не пізніше як за 5 днів повідомити
про це покупців і водночас" виключити; у пункті 13 слова "погоджений з територіальною установою
державної санітарно-епідеміологічної служби" виключити; абзац перший пункту 19 викласти в такій редакції: "19. Розрахунки з покупцями за придбані ними товари
здійснюються відповідно до законодавства"; пункт 23 викласти в такій редакції: "23. Суб'єкт господарювання у своїй діяльності повинен
керуватися та дотримуватися вимог Законів України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ), "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ),
"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ), "Про безпечність та якість харчових
продуктів" ( 771/97-ВР ), "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ), Порядком провадження торговельної
діяльності та правилами торговельного обслуговування населення,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006
N 833 ( 833-2006-п ), цими Правилами та іншими
нормативно-правовими актами, які регулюють торговельну
діяльність".
1.3. У назві та пункті 1 наказу Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 N 219
( z0680-02 ) "Про затвердження Правил роботи закладів
(підприємств) громадського харчування", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за N 680/6968, слова
"громадське харчування" в усіх відмінках замінити словами
"ресторанне господарство".
1.4. У Правилах роботи закладів (підприємств) громадського
харчування, затверджених наказом Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 N 219
( z0680-02 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
20.08.2002 за N 680/6968: у назві та тексті слова "громадське харчування" в усіх
відмінках замінити словами "ресторанне господарство"; у пункті 1.3: абзаци другий, третій викласти в такій редакції: "ресторанне господарство - вид економічної діяльності
суб'єктів господарської діяльності щодо надавання послуг відносно
задоволення потреб споживачів у харчуванні з організуванням
дозвілля або без нього; заклад ресторанного господарства - організаційно-структурна
одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює
виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє,
продає і організовує споживання продукції власного виробництва і
закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів"; абзац четвертий виключити; у зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами четвертим - чотирнадцятим; абзаци четвертий, п'ятий викласти в такій редакції: "тип закладу ресторанного господарства - сукупність загальних
характерних ознак виробничо-торговельної діяльності закладу
ресторанного господарства; клас закладу ресторанного господарства - сукупність відмінних
ознак закладу ресторанного господарства певного типу, яка
характеризує рівень вимог до продукції власного виробництва і
закупних товарів, умов їх споживання, організування обслуговування
та дозвілля споживачів"; у пункті 1.7 абзац другий викласти в такій редакції: "Режим роботи закладу ресторанного господарства
встановлюється суб'єктом господарювання самостійно, а у випадках,
передбачених законодавством, за погодженням з органами місцевого
самоврядування. Для закладу ресторанного господарства, який
обслуговує споживачів на підприємствах, в установах та
організаціях, режим роботи встановлюється суб'єктом господарювання
за домовленістю з їх адміністрацією"; в абзаці третьому пункту 1.9 слово "можуть" замінити словом
"повинні"; пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Суб'єктами господарської діяльності у сфері
ресторанного господарства здійснюється діяльність згідно з
асортиментом продукції, затвердженим відповідно до типу та класу
даного закладу (підприємства) керівником підприємства, а також
забезпечується наявність продукції, зазначеної у меню,
прейскуранті".
1.5. У Правилах роздрібної торгівлі продовольчими товарами,
затверджених наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 11.07.2003 N 185 ( z0628-03 )
і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.07.2003 за
N 628/7949: пункт 5 викласти в такій редакції: "5. Режим роботи торговельного об'єкта встановлюється
суб'єктом господарювання самостійно, а у випадках, передбачених
законодавством, за погодженням з органами місцевого
самоврядування"; пункт 10 викласти в такій редакції: "10. Суб'єкт господарської діяльності повинен мати санітарні
правила, зареєстрований санітарний журнал, особисті медичні книжки
працівників, асортиментний перелік товарів, що реалізуються"; пункт 20 викласти в такій редакції: "20. Суб'єкт господарської діяльності при здійсненні продажу
продовольчих товарів повинен керуватися та дотримуватися вимог
Законів України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), "Про
споживчу кооперацію" ( 2265-12 ), "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), "Про безпечність
та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ), "Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг" ( 265/95-ВР ), Порядком провадження
торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування
населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
15.06.2006 N 833 ( 833-2006-п ), цими Правилами та іншими
нормативно-правовими актами, які регулюють торговельну
діяльність"; в абзаці другому пункту 22 слово "може" замінити словом
"повинен".
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки України Мусіну Л.А.
Міністр економіки України В.Макуха
ПОГОДЖЕНО:   
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я Украхїни,
Головний державний
санітарний лікар України  С.П.Бережнов
В.о. Міністра
аграрної політики України Б.Супіханов
Перший заступник Голови
Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики  І.Б.Саєвич
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.В.Дашкевич
Перший заступник Голови
правління Центральної спілки
споживчих товариств України  М.В.Людвічуквгору