Документ z1190-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.05.2018, підстава - z0433-18

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду
01.10.2007 N 231
( z1189-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2007 р.
за N 1190/14457

{ Зміни втратили чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 333 ( z0433-18 ) від 05.03.2018 }

ЗМІНИ
до Правил будови і безпечної експлуатації
парових котлів з тиском пари не більше
0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см), водогрійних котлів
і водопідігрівачів з температурою нагріву води
не вище 115 град.С, затверджених наказом
Держнаглядохоронпраці України
від 23.07.96 N 125, зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 05.11.96 за N 655/1680
( z0655-96 )

1. У розділі 2 Правил:
1.1. Слова та цифри "ДНАОП 0.00-5.08-96 Классификация и общие
технические условия Інструкція про порядок видачі дозволу на
виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду і
здійснення нагляду за виконанням цих робіт, затверджена наказом
Держнаглядохоронпраці від 06.03.96 N 40 ( z0128-96 ),
зареєстрована в Мін'юсті 20.03.96 за N 128/1153" вилучити.
1.2. Слова та цифри "ДНАОП 0.00-4.12-94 Типове положення про
навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань з
охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України
від 04.04.94 N 30 ( z0095-94 ), зареєстрована в Мін'юсті 12.05.94
за N 95/304" замінити словами та цифрами "НПАОП 0.00-4.12-05
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету
України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15
( z0231-05 ), зареєстроване у Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за N 231/10511".
1.3. Слова та цифри "ДНАОП 0.00-4.03-93 Положення про
розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань
і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 N 623
( 623-93-п ), зміни, постанова Кабінету Міністрів від 23.02.94
N 97 ( 97-94-п )" замінити словами та цифрами "НПАОП 0.00-6.02-04
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112
( 1112-2004-п )".
1.4. Слова та цифри "ДНАОП 0.00-1.20-90 Правила безпеки в
газовому господарстві, затверджені постановою Держпроматомнагляду
СРСР від 26.10.90 N 3" замінити словами та цифрами
"НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопосточання України,
затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 N 254
( z0318-98 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України
15.05.98 за N 318/2758".
2. У розділі 4 Правил:
2.1. У підпункті 4.2.2.1 Правил слова та цифри "діючого
Положення про розслідування та облік нещасних випадків,
профзахворювань та аварій на виробництві, в установах і
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.08.93 N 623 ( 623-93-п )" замінити словами та цифрами
"Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112
( 1112-2004-п )".
2.2. У підпункті 4.2.2.2 Правил слова, розділовий знак та
цифри "положенням, зазначеним у статті 1.6.1 Правил" замінити
словами, розділовим знаком та цифрами "Порядком розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
на виробництві ( 1112-2004-п ), зазначеним у підпункті 4.2.2.1
Правил".
3. У розділі 15 Правил: У абзаці першому пункту 15.7 Правил слова та цифри "Типового
положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з
питань охорони праці, ДНАОП 0.00-4.12-94 ( z0095-94 )" замінити
словами "Типового положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05
( z0231-05 )".
Заступник начальника управління
організації державного нагляду
у металургії, машинобудуванні,
енергетиці, будівництві
та котлонагляду В.М.Бабійчуквгору