Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою
Фонд державного майна; Наказ, Положення, Форма типового документа від 25.11.20032100
Документ z1194-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.09.2011, підстава - z1096-11

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2003 N 2100
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2003 р.
за N 1194/8515
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 1270 ( z1096-11 ) від 29.08.2011 }
Про затвердження Положення про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності та виконавців
робіт із землеустрою
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 3035 ( z0068-06 ) від 24.11.2005
N 1420 ( z1080-06 ) від 18.09.2006
N 977 ( z0770-07 ) від 19.06.2007
N 560 ( z0515-08 ) від 17.05.2008 }

З метою реалізації вимог Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ), удосконалення порядку залучення суб'єктів оціночної
діяльності - суб'єктів господарювання на конкурсних засадах
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів
оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою
(додається). { Пункт 1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 560
( z0515-08 ) від 17.05.2008 }
2. Уважати таким, що втратило чинність Положення про
конкурсний відбір експертів, затверджене наказом Фонду державного
майна України від 12.02.97 N 152 ( z0079-97 ) і зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 12.03.97 за N 79/1883.
3. Управлінню офіційних друкованих видань (Н.Путівська)
забезпечувати опублікування інформації щодо конкурсного відбору
суб'єктів оціночної діяльності в додатку до "Державного
інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості
приватизації".
4. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності (Н.Лебідь): забезпечити в установленому порядку реєстрацію
вищезазначеного Положення в Міністерстві юстиції України та його
опублікування в "Державному інформаційному бюлетені про
приватизацію"; у тижневий термін підготувати накази про затвердження
персонального складу конкурсної комісії Фонду державного майна
України та персонального складу робочої групи, що утворюється
відповідно до вказаного Положення.
5. Департаменту планування об'єктів приватизації та
регіональної політики (М.Шульга) забезпечити контроль за
утворенням конкурсних комісій та робочих груп у регіональних
відділеннях Фонду державного майна України та Фонді майна
Автономної Республіки Крим.
6. Департаменту взаємодії із Верховною Радою України,
засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю
(А.Гриненко) у разі надходження інформації про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності забезпечувати її розміщення на
web-сторінці Фонду державного майна України в INTERNET.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Д.Парфененка.
Голова Фонду М.Чечетов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна
України
25.11.2003 N 2100
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2003 р.
за N 1194/8515

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
та виконавців робіт із землеустрою
{ Назва Положення в редакції Наказу Фонду державного майна N 560
( z0515-08 ) від 17.05.2008 }

Загальні положення
1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору
суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, що
отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, а також
суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель, які отримали
ліцензії на виконання землеоціночних робіт (далі - суб'єкти
оціночної діяльності), та виконавців робіт із землеустрою, що
отримали ліцензію на проведення робіт із землеустрою. Ця процедура застосовується Фондом державного майна України,
його регіональними відділеннями та Фондом майна Автономної
Республіки Крим, якщо вони виступають замовниками незалежної
оцінки майна, експертної грошової оцінки земельних ділянок, робіт
із землеустрою або здійснюють конкурсний відбір суб'єктів
оціночної діяльності чи виконавців робіт із землеустрою у
випадках, визначених законодавством, у разі, якщо вартість
виконання послуг з оцінки майна менша 100 тис.грн, землеоціночних
робіт - менша 300 тис.грн та робіт із землеустрою - менша
300 тис.грн. { Пункт 1 в редакції Наказів Фонду державного майна N 1420
( z1080-06 ) від 18.09.2006, N 977 ( z0770-07 ) від 19.06.2007,
N 560 ( z0515-08 ) від 17.05.2008 }
2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в
такому значенні: суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання, що
отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до
Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), а також суб'єкти
оціночної діяльності в сфері оцінки земель, які отримали ліцензії
на виконання землеоціночних робіт відповідно до Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ); { Абзац другий пункту 2 в редакції Наказу Фонду
державного майна N 560 ( z0515-08 ) від 17.05.2008 } претендент - суб'єкт оціночної діяльності або виконавець
робіт із землеустрою, який виявив бажання взяти участь у конкурсі
та подав до Фонду державного майна України (регіонального
відділення Фонду державного майна України або Фонду майна
Автономної Республіки Крим) необхідні документи, передбачені
умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про
проведення конкурсу; { Абзац третій пункту 2 в редакції Наказу
Фонду державного майна N 560 ( z0515-08 ) від 17.05.2008 } учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності або
виконавець робіт із землеустрою, який подав документи, що
відповідають умовам конкурсу, і якого допущено до участі в
конкурсі; { Абзац четвертий пункту 2 в редакції Наказу Фонду
державного майна N 560 ( z0515-08 ) від 17.05.2008 } робоча група - група фахівців Фонду державного майна України,
регіонального відділення Фонду державного майна України або Фонду
майна Автономної Республіки Крим (у кількості 3-х осіб),
центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів
або його територіального органу (одна особа), утворена для
розгляду підтвердних документів претендентів та виконання
повноважень, визначених цим Положенням; { Абзац п'ятий пункту 2 в
редакції Наказу Фонду державного майна N 560 ( z0515-08 ) від
17.05.2008 } конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні
документи; конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо
вартості виконання робіт з оцінки; підтвердні документи - документи, які визначають юридичний
статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів або
фахівців із землеустрою, які безпосередньо будуть надавати послуги
з оцінки майна, виконувати землеоціночні роботи та роботи із
землеустрою, їх практичний досвід, а також відповідні документи,
що підтверджують право на проведення таких робіт; { Абзац восьмий
пункту 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 560
( z0515-08 ) від 17.05.2008 } виконавці робіт із землеустрою - суб'єкти господарювання, які
отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ). { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Наказом Фонду державного майна N 560 ( z0515-08 ) від 17.05.2008 }
3. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та
виконавців робіт із землеустрою здійснюється конкурсною комісією
(далі - комісія), утвореною Фондом державного майна України, його
регіональними відділеннями або Фондом майна Автономної Республіки
Крим. Конкурсна комісія Фонду державного майна України утворюється
у складі 10 осіб. Конкурсна комісія регіонального відділення Фонду
державного майна України або Фонду майна Автономної Республіки
Крим утворюється у складі 6-ти осіб. Конкурсна комісія утворюється з числа фахівців Фонду
державного майна України (9 осіб), його регіонального відділення
(5 осіб) або Фонду майна Автономної Республіки Крим (5 осіб) та
представника центрального органу виконавчої влади з питань
земельних ресурсів або його територіального органу (1 особа). Зі
складу членів комісії обираються голова комісії та секретар
комісії. { Пункт 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 560
( z0515-08 ) від 17.05.2008 }
4. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах
наданих повноважень: скликає засідання комісії; головує на засіданнях комісії; видає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів
комісії; організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд
комісії; представляє комісію у відносинах з установами та
організаціями.
5. Секретар комісії: очолює робочу групу та забезпечує здійснення нею наданих їй
повноважень; забезпечує виконання доручень голови комісії; готує матеріали для розгляду на засіданні комісії; оформляє протоколи засідань комісії.
6. На період довготривалої відсутності голови та (або)
секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх
повноваження надаються будь-якому члену комісії. На період
довготривалої відпустки інших членів комісії за наказом Фонду
державного майна України (регіонального відділення Фонду
державного майна України або Фонду майна Автономної Республіки
Крим) відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії з
числа фахівців відповідних підрозділів Фонду державного майна
України (регіонального відділення Фонду державного майна України
або Фонду майна Автономної Республіки Крим).
7. За наказом Фонду державного майна України (регіонального
відділення Фонду державного майна України або Фонду майна
Автономної Республіки Крим) створюється робоча група. Очолює
робочу групу секретар комісії. До повноважень робочої групи належать: підготовка інформаційного повідомлення про оголошення
конкурсу; підготовка для розгляду комісією пропозицій щодо переліку
претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а
також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі
у конкурсі; розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою
з'ясування їх повноти і відповідності п.11 цього Положення; повідомлення претендента про недопущення його до участі у
конкурсі у зв'язку з порушеннями вимог цього Положення в частині
відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної
документації; підготовка довідки для комісії про кожного претендента. У довідці про кожного претендента, що має намір взяти участь
у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, зазначаються:
{ Абзац восьмий пункту 7 в редакції Наказу Фонду державного майна
N 560 ( z0515-08 ) від 17.05.2008 } наявність у претендента сертифіката суб'єкта оціночної
діяльності, яким передбачено практичну діяльність з оцінки майна
за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об'єкту оцінки та ліцензії на виконання
землеоціночних робіт (у разі необхідності оцінки об'єкта
приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований); { Абзац дев'ятий пункту 7 в редакції Наказу Фонду
державного майна N 977 ( z0770-07 ) від 19.06.2007 } наявність (у разі необхідності) спеціального дозволу на
провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею; досвід роботи з оцінки подібного майна; перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з
суб'єктом оціночної діяльності та які будуть залучені суб'єктом
оціночної діяльності до проведення незалежної оцінки об'єкта за їх
письмовою згодою; наявність у претендента або оцінювачів, які перебувають у
трудових відносинах з претендентом та додатково залучаються ним,
практичного досвіду з оцінки подібного майна; кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення
конкурсу підготовлені (готуються) претендентом на виконання
договорів про проведення оцінки майна, укладених з Фондом
державного майна України (відповідно - регіональним відділенням,
Фондом майна Автономної Республіки Крим) та іншими замовниками за
підсумками попередніх конкурсів; наявність зауважень з боку Фонду державного майна України,
його регіональних відділень або Фонду майна Автономної Республіки
Крим до звітів про оцінку майна, виконаних претендентом, за
підсумками їх рецензування. До довідки про претендентів можуть додаватися висновки
контролюючих органів та інших державних установ щодо практичної
діяльності претендентів, а також результати моніторингу якості
звітів про оцінку майна Фонду державного майна України, його
регіональних відділень та Фонду майна Автономної Республіки Крим. У довідці про кожного претендента, що має намір взяти участь
у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою,
зазначаються: наявність у претендента ліцензії на проведення робіт із
землеустрою, отриманої відповідно до Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ); досвід роботи з виконання робіт із землеустрою; наявність дозволу або відповідних допусків на провадження
діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі потреби). { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 560 ( z0515-08 ) від 17.05.2008 }
8. До участі в конкурсі можуть бути допущені: суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі
сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), якими передбачено
здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об'єкту
оцінки; суб'єкти оціночної діяльності, які мають ліцензію на
виконання землеоціночних робіт, і суб'єкти господарювання, які
мають ліцензії на проведення робіт із землеустрою, отримані
відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ). { Пункт 8 в редакції Наказу Фонду державного майна N 560
( z0515-08 ) від 17.05.2008 }
9. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору
суб'єктів оціночної діяльності передбачено наявність: { Абзац
перший пункту 9 в редакції Наказу Фонду державного майна N 560
( z0515-08 ) від 17.05.2008 } відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об'єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними
документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації
фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від
19.12.2001 N 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за N 1092/6283 ( z1092-01 ); досвіду суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки
майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх
особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено
суб'єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна; у разі необхідності - спеціального дозволу на провадження
діяльності, пов'язаної з державною таємницею, виданого суб'єкту
оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які
перебувають у трудових відносинах із суб'єктом оціночної
діяльності. Вимогами до претендентів для участі у конкурсі з відбору
виконавців робіт із землеустрою передбачено наявність: ліцензії на проведення робіт із землеустрою, отриманої
відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ); досвіду в проведенні робіт із землеустрою; фахівців у сфері землеустрою, які будуть залучені до
виконання робіт із землеустрою; спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з
державною таємницею, виданого виконавцю робіт із землеустрою, або
відповідних допусків до державної таємниці виконавців робіт із
землеустрою, які будуть залучені до виконання робіт із землеустрою
(у разі потреби). { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 560 ( z0515-08 ) від 17.05.2008 }
Підготовка до проведення конкурсу
10. З метою опублікування умов конкурсу інформацію про
об'єкти оцінки та земельні ділянки за встановленими формами,
наведеними у додатках 1, 2, 5, до комісії подають відповідні
відділи регіональних відділень Фонду державного майна України та
підрозділи Фонду майна Автономної Республіки Крим (якщо конкурс
відбувається в регіональному відділенні Фонду державного майна
України або у Фонді майна Автономної Республіки Крим) чи
структурні підрозділи Фонду державного майна України (якщо конкурс
відбувається у Фонді державного майна України). { Абзац перший
пункту 10 в редакції Наказу Фонду державного майна N 560
( z0515-08 ) від 17.05.2008 } За необхідності обрання суб'єкта оціночної діяльності на
конкурсних засадах до Фонду державного майна України можуть
звертатися інші зацікавлені у проведенні конкурсного відбору
особи, у тому числі органи державної влади та місцевого
самоврядування. У цьому разі, крім звернення, ними разом із
супровідним листом подається належним чином оформлена інформація
про об'єкт оцінки.
11. Інформація про проведення конкурсу з відбору суб'єктів
оціночної діяльності має містити: { Абзац перший пункту 11 в
редакції Наказу Фонду державного майна N 560 ( z0515-08 ) від
17.05.2008 } дату, час і місце проведення конкурсу; відомості про об'єкт оцінки відповідно до додатків 1 і 2
цього Положення; кінцевий термін подання документів ; термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби); перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
комісії; кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо
практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна); місцезнаходження комісії, контактні телефони. Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт
із землеустрою має містити: дату, час і місце проведення конкурсу; завдання на виконання робіт із землеустрою; основні характеристики земельної ділянки згідно з додатком 5
до цього Положення; строк виконання робіт у календарних днях (у разі потреби); перелік документів, які подаються у складі конкурсної
документації на розгляд комісії; кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо
практичного досвіду в проведенні робіт із землеустрою); останній день подання конкурсної документації; місцезнаходження комісії, контактні телефони. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 560 ( z0515-08 ) від 17.05.2008 }
12. Інформація про проведення конкурсу публікується в додатку
до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті
"Відомості приватизації" за 14-30 днів до оголошеної дати
проведення конкурсу. Інформацію може бути опубліковано додатково в
інших засобах масової інформації або розміщено на web-сторінці
Фонду державного майна України в INTERNET. Інформація про
проведення конкурсів конкурсними комісіями органів місцевого
самоврядування може публікуватися в друкованих засобах масової
інформації (пресі) обласного та республіканського рівнів. ( Пункт
12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
N 3035 ( z0068-06 ) від 24.11.2005 )
13. Претенденти подають відповідно до Фонду державного майна
України, регіонального відділення Фонду державного майна України
чи Фонду майна Автономної Республіки Крим конкурсну документацію.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів, поданих на конкурс із відбору
суб'єктів оціночної діяльності, належать: { Абзац другий пункту 13
в редакції Наказу Фонду державного майна N 560 ( z0515-08 ) від
17.05.2008 } заява на участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України, та копія ліцензії на
виконання землеоціночних робіт, видана центральним органом
виконавчої влади з питань земельних ресурсів (у разі оцінки
об'єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований); { Абзац сьомий пункту 13 в редакції Наказу Фонду
державного майна N 977 ( z0770-07 ) від 19.06.2007 } інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна тощо).
{ Абзац дев'ятий пункту 13 виключено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 560 ( z0515-08 ) від 17.05.2008 }
До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору
виконавців робіт із землеустрою, належать: заява про участь у конкурсі (додаток 6); копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера за
Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів (для претендента - фізичної особи); копія установчого документа претендента (для претендента -
юридичної особи); копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою; копії кваліфікаційних документів щодо наявності вищої освіти
відповідного рівня і професійного спрямування фахівців, які
залучаються до виконання робіт із землеустрою; письмова інформація щодо досвіду роботи претендента,
кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до
виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом. Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про
проведення конкурсу. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 560 ( z0515-08 ) від 17.05.2008 }
14. Конкурсну документацію слід подавати до загального
відділу Фонду державного майна України (регіонального відділення
Фонду державного майна України або Фонду майна Автономної
Республіки Крим) за чотири робочі дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти
конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до
участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє
секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу. Конкурсні
документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі,
повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після
затвердження протоколу засідання комісії.
15. Претендент має право відкликати свою заяву до дати
проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Порядок проведення конкурсу
16. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше
двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за
наявності не менш як двох учасників.
17. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору
суб'єктів оціночної діяльності комісія приймає рішення стосовно
укладення з ним договору на проведення оцінки у разі, якщо учасник
конкурсу відповідає критеріям, визначеним пунктом 19 цього
Положення, та запропонована ним вартість виконання робіт не
перевищує звичайну ціну, установлену для відповідної групи
об'єктів в порядку, визначеному пунктом 28 цього Положення. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою комісія приймає рішення стосовно
укладення з ним договору на виконання робіт із землеустрою у разі,
якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним пунктом 19
цього Положення, та запропонована ним вартість виконання робіт не
перевищує суму, розраховану згідно з Порядком виконання
земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі
державними органами земельних ресурсів, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 N 1619 ( 1619-2000-п ),
та Розмірами оплати земельно-кадастрових робіт та послуг,
затвердженими наказом Держкомзему України, Мінфіну України,
Мінекономіки України від 15.06.2001 N 97/298/124 ( z0579-01 ),
зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за
N 579/5770. { Пункт 17 в редакції Наказу Фонду державного майна N 560
( z0515-08 ) від 17.05.2008 }
18. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи
претендентів та розглядає довідку про кожного претендента,
підготовлену робочою групою. Конверти учасників конкурсу з
конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
19. Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб'єктів
оціночної діяльності враховуються: { Абзац перший пункту 19 в
редакції Наказу Фонду державного майна N 560 ( z0515-08 ) від
17.05.2008 } кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у
штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним
залучаються для проведення оцінки майна; досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна; досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об'єкта, оцінку
якого планується здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з
відбору суб'єкта оціночної діяльності; кількість оцінювачів, яких планує залучити учасник конкурсу з
метою підготовки звіту про оцінку майна та його підписання, та їх
особистий практичний досвід щодо оцінки майна, у тому числі
подібного майна; запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт
порівняно із звичайною ціною; кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь та
кількість перемог у цих конкурсах (враховується як критерій кожною
комісією окремо); кількість невиконаних договорів на проведення оцінки майна,
укладених Фондом державного майна України (регіональним
відділенням Фонду державного майна України або Фондом майна
Автономної Республіки Крим) із зазначеним учасником конкурсу та
причини такого невиконання; кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення
конкурсу підготовлені (готуються) претендентом на виконання
договорів на проведення оцінки майна, укладених з Фондом
державного майна України (відповідно з регіональним відділенням,
Фондом майна Автономної Республіки Крим) та з іншими замовниками
за підсумками попередніх конкурсів; наявність зауважень з боку Фонду державного майна України,
його регіональних відділень або Фонду майна Автономної Республіки
Крим до звітів про оцінку майна, виконаних претендентом, за
результатами їх рецензування, а також професійність та
ефективність діяльності претендента відповідно до даних Державного
реєстру суб'єктів оціночної діяльності (визначається за
результатами рецензування звітів; даними тестування оцінювачів, що
перебувають у штатному складі суб'єкта господарювання, після
проходження ними підвищення кваліфікації; кількості осіб, що
склали кваліфікаційний іспит щодо кількості осіб, що перебували на
стажуванні в суб'єкта оціночної діяльності, тощо). ( Абзац десятий
пункту 19 в редакції Наказу Фонду державного майна N 3035
( z0068-06 ) від 24.11.2005 ) Під час обрання переможця конкурсу з відбору виконавців робіт
із землеустрою враховуються: кількість та кваліфікація фахівців, які залучаються ним для
проведення робіт із землеустрою; досвід учасника конкурсу з проведення робіт із землеустрою; запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт
порівняно з вартістю, розрахованою згідно з Порядком виконання
земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі
державними органами земельних ресурсів, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 N 1619 ( 1619-2000-п ),
та Розмірами оплати земельно-кадастрових робіт та послуг,
затвердженими наказом Держкомзему України, Мінфіну України,
Мінекономіки України від 15.06.2001 N 97/298/124 ( z0579-01 ),
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за
N 579/5770, а також термін виконання робіт; наявність зауважень з боку центрального органу виконавчої
влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу,
зроблених під час державної експертизи виконаних претендентом
робіт; дотримання претендентом термінів виконання робіт із
землеустрою. { Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 560 ( z0515-08 ) від 17.05.2008 }
20. Рішення комісії приймається шляхом рейтингового
голосування та у випадку, визначеному цим Положенням, - таємного
голосування. Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу
"за" чи "проти". Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно
відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням
якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав
найбільшу кількість голосів "за" присутніх на засіданні членів
комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх
на засіданні), визнається його переможцем. Якщо за таких умов має
місце однакова кількість голосів "за", отримана одночасно кількома
учасниками конкурсу, то призначається таємне голосування. Таємне голосування відбувається за кожним учасником конкурсу
окремо. Таємне голосування відбувається бюлетенями, у яких
зазначено "за" або "проти". Кожний присутній на засіданні член
комісії запечатує відповідний бюлетень у конверт та надає його
секретарю комісії. Секретар комісії на засіданні комісії
розпечатує подані конверти, повідомляє про підсумки голосування та
вносить їх у відповідну відомість. За результатами таємного
голосування переможцем визнається учасник конкурсу, який отримав
найбільшу кількість голосів "за" (але не менше половини голосів
членів комісії, присутніх на засіданні). За результатами рейтингового або таємного голосування, за
більшості голосів членів комісії, присутніх на засіданні,
переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників.
У таких випадках комісія може перенести прийняття рішення про
визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати
усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов
оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки майна
або призначити повторний конкурс. Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість
підсумків голосування за кожним об'єктом оцінки відповідно до
додатків 4 та 7 до цього Положення. { Абзац п'ятий пункту 20 в
редакції Наказу Фонду державного майна N 560 ( z0515-08 ) від
17.05.2008 }
21. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість
(відомості) підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол
підписують усі присутні на засіданні члени комісії і затверджує
Голова Фонду державного майна України або начальник регіонального
відділення Фонду державного майна України чи Голова Фонду майна
Автономної Республіки Крим.
22. Комісія стосовно кожного об'єкта оцінки за результатами
рейтингового або таємного голосування також визначає учасника
конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки
майна, у разі неукладання такого договору з переможцем конкурсу у
випадку, визначеному пунктом 26 цього Положення, або його відмови
від виконання робіт за договором.
Інші питання, пов'язані з конкурсом та його
результатами
23. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі,
конкурс уважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова
комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та
призначає його дату.
24. У триденний строк після проведення конкурсу комісія
інформує переможців конкурсу про рішення комісії.
25. Якщо Фонд державного майна України (регіональне
відділення Фонду державного майна України або Фонд майна
Автономної Республіки Крим) не є замовниками оцінки майна, вони
письмово інформують відповідних замовників про результати
конкурсу, зокрема зазначають вартість та термін виконання робіт,
установлені комісією для переможця конкурсу.
26. До проекту договору на проведення оцінки майна, який
укладається з переможцем конкурсу, додаються відповідні документи,
що підтверджують наявність трудових відносин між переможцем
конкурсу та оцінювачами, письмова згода яких надавалася у
конкурсній документації, і які додатково залучаються ним до
виконання робіт за договором, зокрема до складання та підписання
звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна. У разі
відсутності хоча б одного документа, що підтверджує наявність
трудових відносин з оцінювачем, письмова згода якого подавалася у
конкурсній документації, договір на проведення оцінки майна не
укладається.
27. Інформація про результати конкурсу публікується в додатку
до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті
"Відомості приватизації". Інформацію може бути опубліковано
додатково в інших засобах масової інформації.
28. У разі потреби у повторному проведенні оцінки об'єкта,
оцінку якого було здійснено із залученням суб'єкта оціночної
діяльності, відібраного на конкурсних засадах, або виявлення
суб'єктом оціночної діяльності під час виконання робіт факту
значного збільшення обсягу робіт з оцінки майна, не передбаченого
інформацією про проведення конкурсу, комісія розглядає ці питання
на своєму засіданні. Комісією може бути прийнято рішення щодо
оголошення повторного конкурсу з відбору суб'єктів оціночної
діяльності або залучення суб'єкта оціночної діяльності, який вже
здійснював зазначені роботи з оцінки майна, та укладення з ним
додаткового договору на умовах, запропонованих суб'єктом оціночної
діяльності у разі згоди комісії із запропонованими умовами. При
прийнятті рішення в цьому разі комісія керується звичайною ціною
послуг щодо подібних об'єктів оцінки, визначеною шляхом
узагальнення інформації стосовно рівня цін на послуги за
результатами конкурсних відборів суб'єктів оціночної діяльності,
проведених Фондом державного майна України, його регіональними
відділеннями та Фондом майна Автономної Республіки Крим, і
затвердженою Фондом державного майна України. Звичайна ціна послуг
регулюється договірними відносинами з урахуванням індексу
інфляції, визначеного за відповідний період поточного року.
( Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 3035 ( z0068-06 ) від 24.11.2005 ) У разі потреби у повторному проведенні робіт із землеустрою
які вже виконувалися із залученням виконавця робіт із землеустрою,
обраного на конкурсних засадах, комісія може прийняти рішення щодо
оголошення повторного конкурсу або залучити розробника, який вже
здійснював зазначені роботи, та укласти з ним договір. При
прийнятті рішення в цьому випадку комісія має виходити з того, що
вартість робіт не повинна перевищувати відповідний показник,
розрахований згідно з Порядком виконання земельно-кадастрових
робіт та надання послуг на платній основі державними органами
земельних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 01.11.2000 N 1619 ( 1619-2000-п ), та Розмірами оплати
земельно-кадастрових робіт та послуг, затвердженими наказом
Держкомзему України, Мінфіну України, Мінекономіки України від
15.06.2001 N 97/298/124 ( z0579-01 ), зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за N 579/5770. { Пункт 28
доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 560
( z0515-08 ) від 17.05.2008 }
Директор Департаменту
оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної
діяльності Н.Лебідь

Додаток 1
до Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної
діяльності

ІНФОРМАЦІЯ
про об'єкт оцінки
(для визначення вартості необоротних активів,
до складу яких входять судноплавні засоби
або літальні апарати)

Мета проведення незалежної оцінки _______________________________ __________________________________________________________________
Назва підприємства ______________________________________________ __________________________________________________________________
Місцезнаходження підприємства ___________________________________ __________________________________________________________________
(поштовий індекс) (місцезнаходження)
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- (телефон)
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- (телефакс)
Галузь народного господарства, основні види продукції
(послуг), що виробляються ________________________________________ __________________________________________________________________
Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
У тому числі судноплавних засобів або літальних апаратів ________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів __________________________________________________________ __________________________________________________________________
за станом на _____________________________________________________
(за останній звітний період)
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю (так, ні)_______ __________________________________________________________________
Організаційно-правова форма (державна/орендна) __________________
Запланована дата оцінки _________________________________________
Відповідальна особа
за подання інформації ___________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2
до Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної
діяльності

ІНФОРМАЦІЯ
про об'єкт оцінки
(для визначення вартості необоротних активів,
цілісних майнових комплексів, індивідуально
визначеного майна, пакетів акцій, часток (паїв),
земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти,
що підлягають приватизації)

Назва об'єкта оцінки ____________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)
Місцезнаходження об'єкта оцінки (підприємства, господарського
товариства) _____________________________________________________ _________________________________________________________________
(поштовий індекс) (місцезнаходження)
Мета проведення незалежної оцінки _______________________________ _________________________________________________________________
------------------------------------------- | | | | | | | | ------------------------------------------- (телефон) ------------------------------------------- | | | | | | | | ------------------------------------------- (телефакс)
Основні види продукції (послуг), що виробляються ________________ _________________________________________________________________
Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) _________________________________________________________________
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського
товариства ______________________________________________________ _________________________________________________________________
(заповнюється в разі оцінки цілісних майнових комплексів)
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів _________________________________________________________ _________________________________________________________________
за станом на ____________________________________________________
(за останній звітний період)
Розмір земельної ділянки (ділянок) ______________________________
Місце розташування земельної ділянки (ділянок) __________________
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) _________________
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) ___________ _________________________________________________________________
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю (так, ні) ______ _________________________________________________________________
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) _____________ _________________________________________________________________
Відповідальна особа
за подання інформації __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
{ Додаток 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 977
( z0770-07 ) від 19.06.2007 }
Додаток 3
до Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної
діяльності
Реєстраційний N _______ До Фонду державного майна
"___" _________ 200___ р. України (регіонального
(дата реєстрації заяви) відділення Фонду державного
майна України або Фонду
майна Автономної Республіки
Крим)

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів
оціночної діяльності
Заявник __________________________________________________________________
(назва заявника)
Керівник __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові; посада)
Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний
номер (для фізичної особи) _______________________________________
Місцезнаходження ________________________________________________

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- (телефон) (телефакс) (телекс)
Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору
суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної
оцінки ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
(повна назва об'єкта)
"___" __________ 200__ р. __________________
(дата заповнення заяви) (підпис керівника)
М.П.

Додаток 4
до Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної
діяльності

Додаток N 1
до протоколу засідання
конкурсної комісії
від ___________ 200__ р.

ВІДОМІСТЬ
підсумків голосування

Об'єкт оцінки ___________________________________________________
(назва об'єкта оцінки)

---------------------------------------------------------- | N | Учасник| Кількість голосів | Підсумки таємного | |з/п|конкурсу| | голосування | |---+--------+---------------------+---------------------| | | | "за" | "проти" | "за" | "проти" | |---+--------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | |---+--------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | |---+--------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | |---+--------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | |---+--------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | ----------------------------------------------------------
Секретар комісії ____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 5
до Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної
діяльності та виконавців
робіт із землеустрою

ВІДОМОСТІ
про земельну ділянку

1. Виконувана робота (завдання) _________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Підстава для виконання роботи ________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Документи, що підтверджують права на користування земельною
ділянкою _________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Форма власності ______________________________________________
5. Цільове призначення __________________________________________ __________________________________________________________________
6. Дозволені види використання земельної ділянки та містобудівний
регламент її поліпшення __________________________________________ __________________________________________________________________
7. Пропозиції щодо способу розпорядження земельною ділянкою __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
8. Розмір земельної ділянки _______________ гектарів (кв. метрів)
9. Наявні обмеження _____________________________________________ __________________________________________________________________
10. Земельні сервітути (зокрема об'єктів цивільної оборони тощо) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
11. Об'єкт (об'єкти), розташований (розташовані) на земельній
ділянці __________________________________________________________ __________________________________________________________________
12. Інші матеріали (за наявності) _______________________________ __________________________________________________________________
Відповідальна особа за подання
інформації _____________ ____________________
підпис (ініціали, прізвище)
{ Положення доповнено додатком 5 згідно з Наказом Фонду державного
майна N 560 ( z0515-08 ) від 17.05.2008 }

Додаток 6
до Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної
діяльності та виконавців
робіт із землеустрою

Реєстраційний N _______ До Фонду державного майна "___" ___________ 200 р. України (регіонального (дата реєстрації заяви) відділення Фонду державного
майна України або Фонду
майна Автономної Республіки
Крим)

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавців
робіт із землеустрою

Заявник _________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи)
Керівник ________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за
Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів) ___________________________________________ __________________________________________________________________
Місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної
особи) ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
Телефон ___________ Телефакс ___________ е-mail: _______________
Просимо допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавців
робіт із землеустрою земельної ділянки державної власності, на
якій розташований ________________________________________________ __________________________________________________________________
(повне найменування об'єкта)
"____" _______________ 200_ р. ___________________
(дата заповнення заяви) (підпис керівника)
М.П.
{ Положення доповнено додатком 6 згідно з Наказом Фонду державного
майна N 560 ( z0515-08 ) від 17.05.2008 }

Додаток 7
до Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної
діяльності та виконавців
робіт із землеустрою

ВІДОМІСТЬ
підсумків голосування конкурсної комісії

________________________________________
(найменування органу приватизації)
________________________________________
(найменування об'єкта приватизації)
Земельна ділянка ________________________________________________
(кадастровий номер, місце розташування
земельної ділянки)
------------------------------------------------------------------ |N з/п | Учасник конкурсу | Кількість |Підсумки таємного| | | | голосів | голосування | |------+-----------------------+---------------+-----------------| | | | | | | | |------+-----------------------+-------+-------+--------+--------| | | | | | | | |------+-----------------------+-------+-------+--------+--------| | | | | | | | |------+-----------------------+-------+-------+--------+--------| | | | | | | | |------+-----------------------+-------+-------+--------+--------| | | | | | | | |------+-----------------------+-------+-------+--------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова комісії _______________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Секретар комісії _______________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
{ Положення доповнено додатком 7 згідно з Наказом Фонду державного
майна N 560 ( z0515-08 ) від 17.05.2008 }вгору